Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Критерии приемлемости банков - претендентов на участие в проекте "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг" и уполномоченных банков - участников указанного проекта

Минфин
Приказ от 20.06.2007 № 749
Утратил силу

Критерії прийнятності банків - претендентів на участь у проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та уповноважених банків - учасників зазначеного проекту

Критерії втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2010 року N 1699)

Розділ I. Загальні положення

1. Критерії прийнятності для банків - претендентів на участь у проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та уповноважених банків - учасників проекту (далі - Критерії прийнятності) визначають загальні та фінансові показники діяльності та фінансового стану банків, установлені з метою мінімізації ризиків неповернення коштів, наданих у рамках кредитної лінії за проектом "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Проект).

Критерії прийнятності використовуються для оцінки спроможності банку забезпечувати належне виконання умов кредитного договору.

2. З метою використання цих Критеріїв прийнятності нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

банки - приватні комерційні банки, які здійснюють свою діяльність на території України і які беруть участь у конкурсному відборі або вже є учасниками Проекту;

інсайдер - фізична чи юридична особа, визначена як інсайдер відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032;

МСФЗ - Міжнародні стандарти фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО);

МСА - Міжнародні стандарти аудиту;

незалежні аудитори - міжнародно визнані аудиторські компанії, прийнятні для МБРР та Міністерства фінансів України, що здійснюють аудит відповідно до МСА;

судові рішення та спори, які можуть суттєвим чином вплинути на фінансовий стан банку - такі судові рішення та спори, які можуть призвести до неспроможності банку виконувати всі пруденційні та регулятивні вимоги Національного банку України та відповідати критеріям прийнятності, затвердженим цим наказом.

Розділ II. Вимоги та критерії прийнятності

1. Банки повинні відповідати таким вимогам:

1.1. Бути резидентами, мати банківську ліцензію, письмові дозволи Національного банку України на здійснення окремих операцій, передбачених статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій і здійснювати без будь-яких порушень свою діяльність на території України впродовж щонайменше двох останніх фінансових років.

1.2. Відповідати всім пруденційним та регулятивним вимогам Національного банку України впродовж щонайменше двох останніх фінансових років.

1.3. Мати фінансові звіти, складені відповідно до МСФЗ, щонайменше за два останніх фінансових роки, підтверджені аудиторським висновком за МСА незалежними аудиторами, та вести прибуткову діяльність щонайменше протягом двох останніх років, що підтверджено висновком незалежних аудиторів.

1.4. На момент оцінки не мати судових рішень та спорів, які можуть:

суттєвим чином вплинути на фінансовий стан банку;

призвести до неспроможності банку виконувати всі пруденційні та регулятивні вимоги НБУ та відповідати Критеріям прийнятності.

1.5. Мати філії принаймні в 10 областях України та чітко визначені наміри стосовно розширення діяльності банку в сільській місцевості України (населені пункти з чисельністю жителів до 400000 осіб) та/або діяльності, пов'язаної із клієнтами у сільській місцевості, підтверджені довгостроковою стратегією розвитку банку.

1.6. Здійснювати діяльність відповідно до інвестиційної та кредитної політики та процедур, прийнятних для МБРР та Міністерства.

1.7. Мати адекватну організаційну структуру, керівництво, персонал та інші ресурси, необхідні для ефективної діяльності.

1.8. Застосовувати належні процедури оцінки, нагляду та моніторингу субпроектів, уключаючи ефективну оцінку та нагляд за закупівельними і екологічними елементами субпроектів.

2. Банки повинні відповідати таким критеріям:

2.1. Сума всіх зобов'язань одного інсайдера перед банком не повинна перевищувати 5 % капіталу банку, обчисленого згідно із МСФЗ.

2.2. Сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, не повинен перевищувати 25 % капіталу банку, обчисленого згідно із МСФЗ.

2.3. Сума всіх зобов'язань одного позичальника (групи пов'язаних позичальників) не повинна перевищувати 25 % капіталу банку, обчисленого згідно із МСФЗ.

2.4. Коефіцієнт достатності капіталу банку, зважений на ризик та обчислений згідно із МСФЗ, підтверджений незалежними аудиторами, повинен бути не нижчим ніж 10 %.

2.5. Відношення сукупної заборгованості за депозитами будь-якого вкладника - юридичної особи, яка не є фінансовою установою, чи фізичної особи до загальних ліквідних активів не повинне перевищувати 30 %.

2.6. Коефіцієнт вкладів п'яти найбільших вкладників (юридичних осіб, які не є фінансовими установами, та фізичних осіб) не повинен перевищувати 35 % загальних ліквідних активів.

2.7. Загальна частка проблемних активів не повинна перевищувати 8 % активів банку.

 

Директор Департаменту
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями
 

 
 
В. П. Колосова
 

Опрос