Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке отбора и критериях приемлемости банков для участия в проекте "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг"

Минфин
Порядок, Приказ от 20.06.2007 № 749
Утратил силу

Про порядок відбору та критерії прийнятності банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг"

Наказ Міністерства фінансів України
від 20 червня 2007 року N 749

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2007 р. за N 722/13989

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2010 року N 1699)

На виконання положень Додаткової Статті 5 Угоди про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 23 червня 2006 року N 4827-UA, ратифікованої Законом України від 13 грудня 2006 року N 446-V, та з метою забезпечення належних умов упровадження проекту "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Критерії прийнятності банків - претендентів на участь у проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та уповноважених банків - учасників зазначеного проекту.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2005 року N 652 "Про затвердження Порядку відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку, та моніторингу дотримання ними вимог до його реалізації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2005 року за N 1163/11443.

3. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (Колосова В. П.) забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кравця А. М.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України
 

 
 
М. Я. Азаров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
В. Л. Кротюк
 

 

ПОРЯДОК
відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки і проведення конкурсного відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

2. З метою використання Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

ГУП НБУ - Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України, яка здійснює функції технічного обслуговування та нагляду за Кредитною лінією та Програмою інституційного розвитку відповідно до Договору між Міністерством фінансів України та Національним банком України від 2 квітня 2007 року N 28000-04/43;

інституціональний розвиток - збільшення потенціалу та потужності банку у сфері кредитування та фінансового обслуговування підприємств та населення України, у тому числі у сільській місцевості, зокрема шляхом уведення нових технологій та процедур;

Комісія - постійно діюча комісія, створена наказом Міністерства фінансів України від 26 вересня 2005 року N 659 "Про створення комісії з відбору банків для участі в спільному зі Світовим банком Проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та моніторингу дотримання ними вимог Проекту";

конкурс - процес відбору банків, прийнятних для впровадження кредитної лінії в рамках Проекту;

конкурсна пропозиція - пакет документів, що подається банками - претендентами на участь у конкурсі;

Координатор Проекту - заступник Міністра фінансів України, визначений Координатором Проекту відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 10 травня 2005 року N 362 "Про організацію роботи в рамках проекту "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 року за N 604/10884;

МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

МСА - Міжнародні стандарти аудиту;

МСФЗ - Міжнародні стандарти фінансової звітності, уключаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО);

незалежні аудитори - міжнародно визнані аудиторські компанії, прийнятні для МБРР та Міністерства фінансів України, що здійснюють аудит відповідно до вимог МСА;

ПІР - програма інституційного розвитку уповноваженого банку;

Проект - проект "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується МБРР;

претендент - банк, який на підставі банківської ліцензії Національного банку України здійснює банківську діяльність і висловив намір взяти участь у реалізації Проекту;

уповноважений банк - банк - учасник Проекту, який відповідає визначеним критеріям прийнятності, пройшов процедури відбору відповідно до Порядку й акредитований для участі в Проекті.

Розділ II. Порядок оголошення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу (далі - Рішення) приймається головою Комісії.

2. Рішення повинно містити:

а) дату оголошення про проведення конкурсу та орієнтовний термін завершення конкурсу;

б) кінцевий термін подання конкурсної пропозиції;

в) перелік документів, які претендент повинен подати для участі в конкурсі;

г) адресу, за якою подається конкурсна пропозиція;

ґ) критерії прийнятності банків - претендентів на участь у Проекті;

д) умови проведення конкурсу, порядок визначення переможців конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу підлягає опублікуванню у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та оприлюдненню на сайті Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) на дату, визначену в Рішенні.

4. У день публікації оголошення Міністерство розсилає головам правлінь банків або інших органів банків з відповідною компетенцією пакет "Запрошення до участі у Проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який обов'язково повинен містити: критерії прийнятності банків - претендентів на участь у Проекті, умови проведення конкурсу, порядок визначення переможців конкурсу та іншу інформацію відповідно до Рішення.

Розділ III. Конкурсна пропозиція

1. Для участі в конкурсі претендент повинен подати конкурсну пропозицію, що обов'язково містить:

1.1 заяву про участь у конкурсі, до якої додається рішення правління банку або іншого органу банку з відповідною компетенцією про наміри банку взяти участь у конкурсі, про отримання коштів кредитної лінії, яку претендент використовуватиме для подальшого кредитування кінцевих позичальників упродовж строку реалізації Проекту та отримання коштів кредитної лінії для цілей інституційного розвитку банку;

1.2 довіреність на ім'я особи (за винятком голови правління), яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

1.3 документ, підписаний уповноваженим представником банку, про те, що банк погоджується з умовами проведення конкурсу та умовами процедури моніторингу дотримання уповноваженими банками вимог до реалізації Проекту;

1.4 письмову згоду на ім'я голови Комісії на регулярне та періодичне надання фінансової звітності, результатів виїзних та безвиїзних перевірок банку Національним банком України та інших даних, необхідних для моніторингу діяльності банку - учасника Проекту;

1.5 копії установчих документів претендента;

1.6 засвідчені в установленому порядку копії банківської ліцензії Національного банку України та інших документів, що дають право на здійснення претендентом банківських операцій;

1.7 аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на останню звітну дату, підготовлений відповідно до МСА незалежними аудиторами, та фінансові звіти, складені за МСФЗ, що підтверджені висновком незалежних аудиторів;

1.8 інформацію про фінансовий стан претендента на перше число місяця, в якому подаються документи;

1.9 довідку Національного банку України про відсутність у претендента протягом останніх шести місяців, що передували конкурсному відбору, порушень економічних нормативів, установлених Національним банком України;

1.10 документи, що підтверджують відповідність банку критеріям прийнятності, установленим для банків - претендентів на участь у Проекті, уключаючи розрахунки специфічних показників на базі цих документів;

1.11 список керівників (уключаючи коротку автобіографію), а саме: членів наглядової ради та правління (ради директорів), голів департаментів та членів комітетів (уключаючи комітет з питань управління активами та пасивами, підрозділ з аналізу та управління ризиками, кредитний комітет та службу внутрішнього аудиту); положення, накази та інші внутрішні документи, які визначають процедуру прийняття рішень та компетенцію зазначених структурних підрозділів;

1.12 перелік власників істотної участі банку із зазначенням їх часток;

1.13 інформацію про кількість та місцезнаходження філій, опис основних напрямів політики, уключаючи:

а) визначення місії;

б) критерії визначення стратегічних клієнтів;

в) стратегічні продукти;

г) стратегію географічної експансії;

ґ) системи стратегічного розповсюдження банківських послуг, тобто через філії або електронними засобами, надання позик через дистриб'юторів чи безпосереднє кредитування тощо;

д) визначення стратегії розвитку інформаційних технологій;

1.14 бізнес-план, який має містити:

а) трирічні проекти балансу та звіту про рахунки доходів та витрат;

б) заплановані показники визначення досягнення стратегічних цілей щодо залучення клієнтів, продуктів, географічної експансії та системи розповсюдження згідно зі стратегічним планом;

1.15 інформацію про систему управлінської інформації, що включає:

а) визначення структурного підрозділу;

б) методологію визначення прибутковості структурного підрозділу з урахуванням ризиків;

в) правила трансфертного ціноутворення та централізації ринкових ризиків;

г) оцінку інвестицій структурного підрозділу;

1.16 інформацію про ринкові ризики, зокрема про:

а) політику ризиків втрат, спричинених змінами облікової і процентних ставок, та політику щодо максимальних обсягів сукупного процентного ризику, уключаючи ліміти та документи, що відображають обсяги процентного ризику (за поточний період та попередніх два роки);

б) політику валютних ризиків та політику щодо максимальних обсягів валютного ризику, уключаючи ліміти та документи, що відображають такі обсяги (за поточний період та попередніх два роки);

1.17 інформацію про кредитну політику, включаючи:

а) структуру процесу прийняття рішення про надання кредиту, уключаючи ліміти на кредитування та поточний моніторинг;

б) внутрішні фінансові та нефінансові критерії узгодження;

в) використання методики оцінки кредитів та скорингових систем;

г) внутрішню класифікацію кредитів у порівнянні зі встановленими Національним банком України критеріями кредитних класифікацій;

1.18 три приклади кредитних проектів, профінансованих претендентом;

1.19 три приклади внутрішніх інвестиційних проектів, упроваджених претендентом.

2. Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

3. Конкурсна пропозиція, що надійшла після встановленого в оголошенні про проведення конкурсу кінцевого терміну, не розглядається. Конкурсна пропозиція, що не містить усіх перелічених вище складових, не допускається до конкурсу.

4. Міністерство забезпечує реєстрацію конкурсних пропозицій в спеціальній книзі реєстрації та видає претенденту довідку із зазначенням дати і часу реєстрації. Особа, яка представляє інтереси претендента під час проведення конкурсу, засвідчує в книзі реєстрації своїм підписом факт приймання в неї конкурсної пропозиції.

5. Претендент має право відкликати конкурсну пропозицію за одну добу до кінцевого терміну приймання пропозицій, повідомивши про це письмово Міністерство.

Розділ IV. Оцінка відповідності претендента критеріям прийнятності та відбір банків

1. Міністерство здійснює експертну оцінку конкурсної пропозиції, наданої банками, залучаючи ГУП НБУ, та готує Звіт про результати відбору банків, який подається на розгляд Комісії.

2. На підставі Звіту про результати відбору банків Комісія приймає рішення про визначення переліку банків-переможців, прийнятних для участі в Проекті, який затверджується наказом Міністерства.

Відібраним банкам Міністерство надсилає письмове повідомлення про визнання їх прийнятними для участі в Проекті.

Розділ V. Акредитація

1. Протягом 14 днів після отримання претендентом від Міністерства повідомлення про визнання його прийнятним для участі в Проекті претендент надає:

а) відповідне рішення правління або іншого органу банку з відповідною компетенцією про надання двом визначеним посадовим особам банку, одна з яких має обіймати посаду заступника голови правління або іншого органу банку з відповідною компетенцією, повноважень для підписання попереднього та/або кредитного договорів з Міністерством та всіх необхідних документів, пов'язаних із виконанням банком зобов'язань за такими договорами;

б) відповідне рішення правління або іншого органу банку з відповідною компетенцією про укладання уповноваженими особами таких договорів.

2. З моменту отримання Міністерством зазначених вище рішень банк уважається акредитованим для участі в Проекті.

Розділ VI. Гарантії участі в Проекті та укладення договорів

1. Банк, акредитований для участі в Проекті, у місячний строк укладає попередній та/або кредитний договір з Міністерством.

Попередній договір передбачає зобов'язання обох сторін щодо підписання кредитного договору, а саме:

а) зобов'язання банку щодо подальшого виконання критеріїв прийнятності, подання звітності тощо;

б) зобов'язання Міністерства забезпечити доступ до коштів позики в рамках Проекту за умови подальшої постійної відповідності банку критеріям прийнятності.

2. Кредитний договір між Міністерством та уповноваженим банком має бути підписаний у строки та на умовах, визначених попереднім договором, після направлення Міністерством до банку офіційного повідомлення про наявність вільних коштів в рамках Проекту і пропозиції про укладання кредитного договору.

3. Попередній договір втрачає свою чинність з моменту підписання кредитного договору.

4. Як забезпечення виконання своїх зобов'язань за кредитним договором банк надає Міністерству в заставу: облігації внутрішньої державної позики, нерухомість, що належить банку на праві власності, майнові права за наданими кредитами, предмет фінансового лізингу або інше прийнятне для Міністерства забезпечення в розмірі, який у будь-який час має становити не менше 120 % суми отриманих та неповернутих коштів субкредиту, якщо інше не визначено кредитним договором.

Розділ VII. Процедури моніторингу дотримання уповноваженими банками вимог до реалізації Проекту

1. ГУП НБУ проводить постійний моніторинг відповідності уповноважених банків критеріям прийнятності на підставі поданої банками звітності за формою та змістом, доведеними уповноваженому банку, та іншої додаткової інформації, що може бути відповідним чином запитана.

2. У разі невідповідності уповноваженого банку критеріям прийнятності ГУП НБУ інформує Міністерство про виявлені порушення для прийняття рішення Координатором Проекту про:

а) скликання засідання Комісії з метою прийняття рішення щодо заходів, яких необхідно вжити для коригування показників такого банку-порушника, або щодо припинення участі такого банку в Проекті;

б) повідомлення уповноваженого банку про виявлену невідповідність критеріям прийнятності з вимогою вжити відповідних заходів або повідомлення уповноваженого банку про призупинення права такого банку на отримання кредитних коштів у рамках Проекту.

 

Директор Департаменту
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями
 

 
 
В. П. Колосова
 

Опрос