Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования о назначении государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" или прекращении их выплаты

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 07.06.2007 № 2006
Утратил силу

Про затвердження Порядку інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.05.2008 р. N 1810
,
 від 30.01.2009 р. N 166)

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 7 червня 2007 року N 2006

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2007 р. за N 692/13959

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 5 травня 2008 року N 1810
,
 від 30 січня 2009 року N 166

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 26 січня 2012 року N 34)

Відповідно до пункту 7 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 81 (із змінами), НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.05.2008 р. N 1810
,
 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

1. Затвердити Порядок інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.05.2008 р. N 1810
,
 від 30.01.2009 р. N 166)

2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, службам у справах дітей, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад здійснювати інформування відповідно до Порядку та забезпечити виконання цього наказу.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.05.2008 р. N 1810)

3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстоухову С. В.

 

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту
 

 
В. П. Корж
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр праці та
соціальної політики України
 

 
М. М. Папієв
 

 

ПОРЯДОК
інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

1. Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад інформують служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати, чи припинення їх виплати до 5 числа місяця, наступного за звітним, форма якої наведена у додатку 1.

2. Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад узагальнюють та подають Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати до 10 числа місяця, наступного за звітним, форма якої наведена у додатках 2, 3.

3. Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій узагальнюють та подають Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати щомісяця та щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, форма якої наведена у додатках 4, 5.

4. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини в порядку інформування подає Міністерству праці та соціальної політики України узагальнену інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (областей), форма якої наведена у додатках 4, 5.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", причини непризначення, невиплати чи припинення їх виплати

протягом ____________
                  
(місяць, рік)

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Дитячий будинок сімейного типу ___________________________________
                                                                                            (прізвище та ініціали батьків-вихователів) 

2. Прийомна сім'я __________________________________________________________
                                                                                (прізвище та ініціали прийомних батьків) 

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

 

Узагальнена інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати

протягом ____________ по району
                             (місяць, рік

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Кількість дитячих будинків сімейного типу___________________________

2. Кількість прийомних сімей ____________________________________

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

 

Інформація
про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення її виплати
(окремо по кожній дитині)

протягом ____________ по району
                              (місяць, рік

1. Дитячі будинки сімейного типу

2. Прийомні сім'ї

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

 

Узагальнена інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати

протягом ____________ по області
                    (місяць, I, II півріччя, рік

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Кількість дитячих будинків сімейного типу ___________________________

2. Кількість прийомних сімей ____________________________________

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

 

Узагальнена інформація
про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення її виплати

      протягом ____________ по області
                            (місяць, I, II півріччя, рік

1. Дитячі будинки сімейного типу

2. Прийомні сім'ї

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.01.2009 р. N 166)

(Порядок у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 05.05.2008 р. N 1810)

Опрос