Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном регулировании номерного ресурса телекоммуникационной сети общего пользования Украины

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Положение, Решение от 01.06.2007 № 769
редакция действует с 01.10.2015

Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 1 червня 2007 року N 769

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2007 р. за N 679/13946

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20 січня 2009 року N 1305
,
 від 12 листопада 2009 року N 1738
,
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 вересня 2014 року N 676
,
 від 23 червня 2015 року N 322

Додатково див. рішення
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 7 грудня 2007 року N 1008
,
від 13 листопада 2008 року N 1196
,
від 24 вересня 2009 року N 1682

Відповідно до статей 18 та 70 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, що додається.

2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 05.08.2005 N 42 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного регулювання номерного ресурсу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.09.2005 за N 1040/11320 (із змінами).

 

Голова 

В. Звєрєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

(У тексті Положення та додатках до нього абревіатуру "НКРЗ" замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23 червня 2015 року N 322)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, а також інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, визначає порядок державного регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі - ТМЗК).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.2. Формування номерного ресурсу ТМЗК України здійснюється поетапно на базі кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж та номерів глобальних телекомунікаційних послуг у форматі, визначеному Національним планом нумерації України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу.

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

Однією з основних засад формування та розподілу номерного ресурсу є створення резервної ємності номерів.

Створення резервної ємності номерів здійснюється НКРЗІ шляхом:

координації робіт операторів телекомунікацій (далі - оператори) щодо переведення місцевих мереж з аналогового в цифровий фрагмент нумерації;

регулювання питань взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

координації робіт операторів щодо відкриття нових індексів нумерації виключно в цифровому фрагменті та зміни формату номерів;

організації робіт щодо систематизації нумерації для мереж рухомого (мобільного) зв'язку згідно з Національним планом нумерації;

розробки та втілення заходів щодо переходу до перспективної системи нумерації, визначеної Національним планом нумерації;

підготовки та втілення за узгодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку резервних кодів географічних зон та ідентифікаційних кодів мереж.

Відкриття нової нумерації на ТМЗК здійснюється операторами на підставі договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та наявності дозволів на використання номерного ресурсу, що видаються НКРЗІ.

Нагляд за використанням номерного ресурсу здійснює НКРЗІ.

(абзац дванадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.3. Коди мереж сигналізації у складі нумерації мережі спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) та коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 виділяються згідно з галузевим керівним нормативним документом Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 N 1164.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 12.11.2009 р. N 1738)

1.4. Терміни, що наведені в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

вільний номерний ресурс - ресурс, не присвоєний операторам;

використаний номерний ресурс - частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам;

абзац четвертий пункту 1.4 виключено

(абзац четвертий пункту 1.4 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятнадцятим
)

вторинний розподіл номерного ресурсу - виділення оператором номерів абонентів, кодів послуг тощо, споживачам телекомунікаційних послуг та провайдерам телекомунікацій для надання та/чи отримання телекомунікаційних послуг;

(абзац четвертий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) - документ, оформлений на бланку з використанням елементів захисту його від підробки, виданий НКРЗІ, що засвідчує право оператора використовувати виділений рішенням НКРЗІ номерний ресурс за призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або території (додаток 1);

заявник - оператор, який звертається до НКРЗІ із заявою про виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного ресурсу (додатки 2, 3, 4, 5);

задіяний номерний ресурс - номерний ресурс, забезпечений монтованою номерною ємністю телекомунікаційного обладнання та з'єднувальних ліній;

індекси номерного ресурсу - сукупність цифрових знаків, що позначають діапазон абонентських номерів, виділений оператору телекомунікацій відповідно до діючого плану нумерації;

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим)

первинний розподіл номерного ресурсу - виділення відповідно до рішення НКРЗІ оператору номерного ресурсу (кодів мереж, кодів зон нумерації, номерів у межах зон нумерації, серійних номерів, скорочених телефонних номерів, кодів послуг, кодів мереж сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7, кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7, ідентифікаційних кодів, кодів, виділених Україні Міжнародним Союзом Електрозв'язку, європейських номерів абонентів тощо) для використання на власній телекомунікаційній мережі для надання послуг;

пункт сигналізації мережі СКС-7 - вузол мережі СКС-7, який забезпечує формування, передачу, приймання та обробку сигнальних повідомлень чи їх трансляцію до іншого пункту сигналізації, чи обидві ці операції разом (може бути кінцевим або транзитним зі своїм унікальним позначенням - кодом):

кінцевий пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт сигналізації мережі СКС-7, який забезпечує формування, передачу власних сигнальних повідомлень та приймання, обробку сигнальних повідомлень, які йому адресовані;

транзитний пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт сигналізації мережі СКС-7, який забезпечує транзит сигнальних повідомлень, тобто їх трансляцію до іншого пункту сигналізації;

серійний номер - номер абонента, під яким згруповано включення двох і більше каналів зв'язку таким чином, що виклик за цим номером може надійти на вільний канал цієї групи;

скорочений номер - номер абонента, з'єднання за яким здійснюється набором дво-, три-, чотиризначного номера і починається з цифри "0" або "1" при діючій та перспективній системах нумерації відповідно.

абзац п'ятнадцятий пункту 1.4 виключено

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.5. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону.

2. Порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу

2.1. Для отримання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до якої додаються:

2.1.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій.

2.1.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається).

2.1.3. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 виключено

(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом 2.1.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим підпункти 2.1.3, 2.1.4
 уважати відповідно підпунктами 2.1.4, 2.1.5
,
 підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим підпункти 2.1.4, 2.1.5 вважати відповідно підпунктами 2.1.3, 2.1.4
)

2.1.3. Звіт про використання виділеного номерного ресурсу (додаток 6) на тій території, де заявник планує отримати номерний ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява. При первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 звіт не додається.

2.1.4. Для отримання кодів мереж сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7 чи кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 додається завірена копія схеми приєднання до мережі СКС-7, погоджена з оператором, до якого запроектоване приєднання.

2.2. Заявник може додати до заяви про виділення номерного ресурсу інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення.

2.3. Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗІ, повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою.

2.4. Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

2.5. Відповідний структурний підрозділ НКРЗІ перевіряє повноту наданого комплекту документів та правильність їх оформлення і в разі виконання вимог пунктів 2.1 - 2.4 цього Положення формує окрему справу заявника.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305)

2.6. У разі подачі неповного комплекту документів або неправильного оформлення документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону, починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень.

2.7. Укомплектовані та правильно оформлені документи відповідно до пунктів 2.1 - 2.6 цього Положення виносяться на засідання НКРЗІ для прийняття відповідних рішень.

3. Прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу

3.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо виділення відповідного номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації.

3.2. Номерний ресурс виділяється оператору в межах Національного плану нумерації на умовах первинного розподілу. Право користування номерним ресурсом надається на термін дії ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.

3.3. Рішення НКРЗІ щодо виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з урахуванням наявності вільного номерного ресурсу, ефективності використання заявником раніше виділеного номерного ресурсу, обсягу виконаних робіт, перспектив розвитку його телекомунікаційної мережі. У рішенні НКРЗІ про відмову у виділенні номерного ресурсу зазначаються відповідні підстави.

3.4. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні номерного ресурсу є:

3.4.1. Недостовірність даних у заяві оператора та доданих до неї документах.

3.4.2. Невідповідність заявленого номерного ресурсу положенням ліцензії заявника на провадження певного виду діяльності.

3.4.3. Неефективність використання раніше виділеного номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення. Неефективним використанням раніше виділеного номерного ресурсу вважається надання оператором споживачам менше 75 % раніше виділених обсягів номерного ресурсу.

3.4.4. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу.

3.4.5. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом 2.6 цього Положення.

3.4.6. Відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій території.

3.4.7. Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації.

(пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.7 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

3.5. Прийняте рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви доводиться до операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

3.6. У разі відсутності вільного номерного ресурсу на заявленій території НКРЗІ організовує створення резервної ємності номерів згідно з пунктом 1.2 цього Положення та може окремим рішенням тимчасово припинити розгляд заяв на виділення номерного ресурсу на цій території. При цьому відлік строку, передбачений пунктом 3.1 Положення, зупиняється до моменту створення резервної ємності номерів на цій території.

(пункт 3.6 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

3.7. Виділений номерний ресурс повинен бути задіяний у строк, визначений в дозволі. Строк задіяння номерного ресурсу встановлюється НКРЗІ і не може бути більшим ніж 3 роки з дня отримання дозволу. Не задіяний в установлений дозволом строк номерний ресурс вилучається в оператора рішенням НКРЗІ.

4. Порядок оформлення дозволу на використання номерного ресурсу

4.1. За виділення номерного ресурсу справляється плата в розмірі і порядку, які встановлені законодавством.

4.2. Розмір плати за виділений номерний ресурс зазначається у повідомленні про рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу.

4.3. Дозвіл оформляється і видається заявнику протягом трьох днів після надання ним оригіналів документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу.

4.4. У разі, якщо заявник у визначений законодавством строк не сплатив та не надав НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати за виділення номерного ресурсу, НКРЗІ скасовує відповідне рішення про виділення номерного ресурсу.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

4.5. У дозволі про використання номерного ресурсу зазначаються:

4.5.1. Повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), якому виділяється номерний ресурс, а також місцезнаходження (місце проживання) та ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/).

4.5.2. Вид номерного ресурсу та призначення, його ємність та територія використання.

4.5.3. Відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний ресурс, у тому числі номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення.

4.5.4. Термін дії дозволу та строк задіяння номерного ресурсу.

4.5.5. Особливі умови використання дозволу (попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу, відомості про замовника послуг за скороченим номером тощо).

4.5.6. Номер та дата прийняття рішення НКРЗІ про виділення номерного ресурсу.

4.5.7. Відомості про наявність додатків до дозволу (за наявності).

4.5.8. Дата видачі дозволу.

4.5.9. Відомості про вповноважену особу, що підписала дозвіл.

4.6. Дозвіл підписується Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ, на якого покладено виконання обов'язків Голови, та засвідчується гербовою печаткою.

4.7. У разі потреби внесення в дозвіл великих обсягів інформації до дозволу розробляється додаток, який оформлюється на аркуші формату А4 в довільній формі із зазначенням номера дозволу, підписується тією самою уповноваженою особою та засвідчується гербовою печаткою.

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

5. Виділення та використання скорочених номерів

5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій в межах Національного плану нумерації.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

5.2. Розподіл та використання скорочених номерів операторами телекомунікацій здійснюється виключно до їх функціонального призначення.

(пункт 5.2 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

5.3. Для отримання скорочених номерів оператор, до телекомунікаційної мережі якого приєднаний, або має намір приєднатися, замовник інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення скороченого номера, до якої додаються документи, зазначені в підпунктах 2.1.1 - 2.1.3 цього Положення.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738)

5.4. Разом із заявою оператора надається звернення замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги з обґрунтуванням необхідності створення такої служби або надання послуги.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

5.5. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 цього Положення.

5.6. Прийняте рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

5.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні скороченого номера є:

5.7.1. Недостовірність даних у заяві та доданих до неї документах.

5.7.2. Відсутність вільних скорочених номерів.

5.7.3. Відсутність заявленого на виділення скороченого номера в Національному плані нумерації.

(пункт 5.7 доповнено новим підпунктом 5.7.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738,
у зв'язку з цим підпункт 5.7.3 вважати підпунктом 5.7.4)

5.7.4. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом 2.6 цього Положення.

5.8. При оформленні дозволу на використання скороченого номера, окрім інформації, наведеної у пункті 4.5 цього Положення, зазначається найменування інформаційно-довідкової служби або замовної послуги.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

5.9. Строк задіяння скорочених номерів становить один рік від дати отримання дозволу.

5.10. Оператор інформує НКРЗІ про стан задіяння виділеного скороченого номера протягом 30 днів після закінчення встановленого терміну задіяння.

(пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

6. Виділення та використання національних ідентифікаційних кодів мереж призначення фіксованого зв'язку

6.1. Виділення національних ідентифікаційних кодів мереж призначення фіксованого зв'язку (КІД) операторам телекомунікацій здійснюється відповідно до Національного плану нумерації. Ці коди призначені для створення в складі ТМЗК телекомунікаційних мереж на базі новітніх технологій (мереж наступного/нового покоління). Відкриття кодів КІД на ТМЗК України здійснюється операторами міжміського зв'язку на підставі договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, які укладаються не пізніше шести місяців після прийняття рішення НКРЗІ про виділення зазначених кодів.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

6.2. Коди КІД виділяються операторам телекомунікацій за таких умов:

6.2.1. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг місцевого телефонного зв'язку в декількох регіонах України. Кількість регіонів визначається залежно від загальної кількості населення цих регіонів, що має становити не менше 50 % ємності заявленого коду КІД.

6.2.2. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг міжміського телефонного зв'язку в тих регіонах України, де оператор надає послуги відповідно до підпункту 6.2.1.

6.2.3. Наявності планів поетапного розгортання абонентської мережі з висвітленням кількісних показників відповідно до ємності заявленого коду КІД (висвітлюється в довільній формі в пояснювальній записці).

6.3. Для отримання коду КІД оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення коду КІД, до якої додаються документи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 з урахуванням вимог пункту 6.2 цього Положення.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

6.4. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 цього Положення.

6.5. Прийняття рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви здійснюється відповідно до глави 3 цього Положення.

6.6. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні коду мережі призначення, крім викладених у пункті 3.4 глави 3 цього Положення, є:

6.6.1. Відсутність у оператора ліцензій, що відповідають вимогам підпунктів 6.2.1 та 6.2.2, а також відсутність планів, передбачених підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 цієї глави.

6.6.2. Відсутність вільних кодів КІД.

6.7. При використанні кодів КІД оператор телекомунікацій зобов'язаний:

6.7.1. Проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах коду КІД відповідно до вимог законодавства.

6.7.2. Надавати послуги споживачам з рівнем якості, передбаченим для мереж фіксованого телефонного зв'язку.

(Положення доповнено новою главою 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим глави 6 - 10 уважати відповідно главами 7 - 11 із
 відповідною зміною нумерації пунктів та підпунктів у тексті Положення)

7. Розгляд заяв операторів про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

7.1. Оператор повинен звернутися до НКРЗІ із заявою про переоформлення дозволу в разі, якщо в нього виникли відповідні підстави.

7.2. Підставами для переоформлення дозволу є:

7.2.1. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу.

7.2.2. Переоформлення чи продовження строку дії ліцензії, на підставі якої було видано дозвіл, або отримання нової ліцензії оператором, якому номерний ресурс виділено за дозволом, що переоформлюється.

(підпункт 7.2.2 пункту 7.2 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305)

7.2.3. Виникнення в оператора потреб у зміні обсягу чи призначення номерного ресурсу, у тому числі в разі потреби зміни нумерації при переході з аналогового фрагмента нумерації в цифровий, при обміні частками (індексами) номерного ресурсу між операторами в рівних обсягах за наявності в цих операторів дозволів на використання номерного ресурсу, що обмінюється.

7.2.4. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738,
у зв'язку з цим підпункти 7.2.5 - 7.2.9
 вважати відповідно підпунктами 7.2.4 - 7.2.8)

7.2.4. Часткове задіяння номерного ресурсу.

7.2.5. Продовження терміну задіяння номерного ресурсу.

7.2.6. Наявність номерного ресурсу, отриманого до 01.01.2005.

7.2.7. Зміна структури номерного ресурсу чи простору нумерації існуючого плану нумерації.

7.2.8. Переоформлення дозволу на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами.

7.3. Для переоформлення дозволу оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про переоформлення номерного ресурсу, до якої додаються:

7.3.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій. У разі подання заяви на переоформлення відповідно до підпункту 7.2.2 завірена копія ліцензії додається оператором після її отримання у разі прийняття рішення НКРЗІ про переоформлення, продовження строку дії або видачі нової ліцензії. При цьому дія вимог пункту 7.6 не припиняється.

(підпункт 7.3.1 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.3.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави переоформлення дозволу.

7.3.3. Підпункт 7.3.3 пункту 7.3 виключено

(пункт 7.3 доповнено новим підпунктом 7.3.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
у зв'язку з цим підпункти 7.3.3 - 7.3.6
 уважати відповідно підпунктами 7.3.4 - 7.3.7
,
 підпункт 7.3.3 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим підпункти 7.3.4 - 7.3.7
 вважати відповідно підпунктами 7.3.3 - 7.3.6
)

7.3.3. Звіт про використання виділеного оператору номерного ресурсу на території, де заявлене переоформлення, станом на перше число місяця, у якому подається заява.

7.3.4. Оригінали документів, які надають право на використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення. Якщо переоформленню відповідно до підстав, зазначених у пункті 7.2, підлягає частина номерного ресурсу із зазначеного в дозволі, то переоформлюється дозвіл на весь номерний ресурс.

7.3.5. Нотаріально завірені копії документів, що засвідчують наявність підстав для переоформлення дозволу відповідно до підпункту 7.2.1.

7.3.6. Заявник може подати інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення.

7.4. Заяви на переоформлення дозволу подаються у такі строки:

7.4.1. За підпунктом 7.2.1 - не пізніше 30 календарних днів з дня виникнення підстав для переоформлення.

(підпункт 7.4.1 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.2. За підпунктом 7.2.2 - одночасно з поданням заяви та відповідного комплекту документів на переоформлення, продовження строку дії або отримання нової ліцензії.

(підпункт 7.4.2 пункту 7.4 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.3. За підпунктами 7.2.3, 7.2.4 - у разі потреби.

(підпункт 7.4.3 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.4. За підпунктом 7.2.5 - не пізніше 30 днів до закінчення терміну задіяння номерного ресурсу.

(підпункт 7.4.4 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.5. За підпунктом 7.2.6 - до 01.01.2008.

(пункт 7.4 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

7.5. У разі зміни структури номерного ресурсу чи простору нумерації НКРЗІ не пізніше ніж за шість місяців до початку змін інформує про це операторів. Після оприлюднення цієї інформації НКРЗІ здійснює перерозподіл відповідного номерного ресурсу.

(абзац перший пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305)

Переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу здійснюється за спрощеною процедурою на підставі подання операторами відповідної заяви за супровідним листом без комплекту документів та за умови повернення оригіналу дозволу.

Після завершення переходу на нову нумерацію оператор зобов'язаний письмово в 30-денний строк поінформувати НКРЗІ про виконання відповідних дій з переходу на нову нумерацію та звільнення раніше наданого номерного ресурсу.

7.6. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7.

8. Прийняття рішення про переоформлення або відмову у переоформленні дозволів на використання номерного ресурсу

8.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ.

НКРЗІ приймає рішення щодо переоформлення дозволу з урахуванням обсягів виконаних заявником робіт, планів розвитку телекомунікаційної мережі та потреб ринку телекомунікацій у даному регіоні.

8.2. Прийняте рішення НКРЗІ щодо переоформлення дозволу або відмови в переоформленні доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ. У рішенні НКРЗІ про відмову в переоформленні дозволу зазначаються відповідні підстави.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

8.3. Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

8.3.1. Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та в доданих до неї документах.

8.3.2. Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗК. Бездіяльністю оператора вважається невиконання оператором таких умов задіяння номерного ресурсу:

укладання протягом 6 місяців з дня отримання дозволу на використання номерного ресурсу договору на взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж або договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж з метою відкриття нової нумерації на ТМЗК за наявності цифрового фрагменту мережі на території згідно з дозволом;

наявність розробленої та погодженої проектної документації на приєднання мережі оператора до ТМЗК у відповідних індексах нумерації (за винятком випадків укладання договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж) - при першому зверненні із заявою про переоформлення номерного ресурсу;

(абзац третій підпункту 8.3.2 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

наявність змонтованого комутаційного обладнання, обладнання систем передач та лінійно-кабельних споруд згідно з актами про їх прийняття після індивідуального та комплексного випробування відповідними комісіями - при повторному зверненні із заявою про переоформлення номерного ресурсу.

8.3.3. Подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з порушенням строків, зазначених у пункті 7.4.

8.3.4. Використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням.

8.3.5. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу.

8.3.6. Порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в дозволі.

8.3.7. Застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах.

8.3.8. Невідповідність номерного ресурсу структурі та простору нумерації ТМЗК.

(пункт 8.3 доповнено підпунктом 8.3.8 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

8.4. У разі прийняття рішення НКРЗІ про відмову у переоформленні номерного ресурсу дозвіл підлягає скасуванню.

8.5. Не переоформлений з вини оператора в установлений строк дозвіл вважається недійсним та підлягає скасуванню.

8.6. У випадках, передбачених пунктами 8.4 та 8.5 цієї глави, та за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", НКРЗІ має право прийняти рішення щодо вилучення (повністю або частково) в оператора телекомунікацій номерного ресурсу.

8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.3, 7.2.6 та 7.2.9 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється строк задіяння номерного ресурсу. Цей строк визначається індивідуально для кожного заявника залежно від виконаних ним обсягів робіт та планів щодо остаточного завершення робіт, але не може бути більше одного року від дати видачі переоформленого дозволу.

8.8. До прийняття рішення про переоформлення дозволу або відмову в переоформленні дія попереднього дозволу не припиняється, якщо документи на переоформлення дозволу подані у строки, зазначені в пункті 7.4.

8.9. У разі прийняття рішення про переоформлення дозволу новий дозвіл оформлюється в порядку згідно з главою 4 цього Положення.

(пункт 8.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

8.10. За переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу плата не справляється.

(глава 8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305)

9. Главу 9 виключено

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у редакції рішення Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим глави 10, 11 вважати відповідно главами 9, 10
)

9. Порядок обліку та підтвердження задіяння номерного ресурсу

9.1. Усі оператори, що використовують номерний ресурс, зобов'язані щороку до 25 січня року, наступного за звітним, надавати НКРЗІ звіт (додаток 6) про використання номерного ресурсу станом на 31 грудня минулого року. Щорічний звіт подається у двох примірниках.

Оператори, які використовують міжнародні коди пунктів сигналізації, надають щорічні звіти щодо задіяння цих кодів до 1 грудня поточного року.

9.2. У разі потреби оператор має право звернутися до НКРЗІ з метою отримання облікової інформації в частині, що його стосується.

9.3. Підтвердженням дотримання строку задіяння номерного ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу. Таким документом є акт виконання робіт зі встановлення взаємоз'єднання, який підтверджує виконання операторами організаційних, технічних та економічних вимог договору про взаємоз'єднання, проведення комплексних випробувань щодо готовності мереж до функціонування та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу.

(пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у редакції рішення Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

9.4.  НКРЗІ інформує учасників ринку телекомунікацій про стан та обсяги використання операторами номерного ресурсу та наявність вільного номерного ресурсу, щороку оприлюднюючи відповідну інформацію на веб-сайті НКРЗІ.

10. Вилучення номерного ресурсу

10.1. НКРЗІ має право прийняти рішення про вилучення (повністю або частково) в оператора номерного ресурсу в разі:

10.1.1. Якщо номерний ресурс або його частина не задіяний у строк, установлений у дозволі.

10.1.2. Якщо номерний ресурс використовується не за призначенням, у тому числі в разі незаконної передачі його іншим особам.

10.1.3. Якщо відповідна ліцензія анульована, визнана недійсною або закінчився термін її дії.

10.1.4. За заявою оператора.

10.2. Розгляд питань про вилучення номерного ресурсу згідно з підпунктами 10.1.1 - 10.1.3 здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням уповноважених представників оператора за три календарні дні до засідання НКРЗІ.

10.3. Рішення про вилучення номерного ресурсу доводиться до відома оператора керівником відповідного структурного підрозділу НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його оформлення і оприлюднюється у 10-денний строк на веб-сайті НКРЗІ та в Офіційному бюлетені НКРЗІ.

(пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

10.4. Вилучений номерний ресурс підлягає перерозподілу.

10.5. У разі прийняття рішення НКРЗІ про вилучення в оператора номерного ресурсу плата, внесена за його виділення, не повертається.

10.6. З метою недопущення припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам у разі вилучення в оператора використаного (наданого споживачам) номерного ресурсу за підпунктами 10.1.2 - 10.1.4 цього Положення НКРЗІ приймає рішення, яким визначає:

оператора, який буде надавати телекомунікаційні послуги споживачам, що належали до місцевої телекомунікаційної мережі оператора, який припинив діяльність з надання послуг;

особливі умови використання зазначеного в цьому пункті номерного ресурсу.

 

Директор Департаменту
телекомунікацій
 

 
В. П. Гресько
 

 

ДОЗВІЛ
на використання номерного ресурсу

     Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі рішення від ___ ____________ 200_ року N _______ виділяє номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (вид номерного ресурсу та призначення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             його обсяг та територія використання)
оператору телекомунікацій
_____________________________________________________________________________________,
                  (повне найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта 
                                                                                       підприємницької діяльності),
_____________________________________________________________________________________,
                                         якому виділяється номерний ресурс, юридична адреса (місце проживання),
_____________________________________________________________________________________
                                             ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)

для надання ним телекомунікаційних послуг відповідно до ліцензії
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний
_____________________________________________________________________________________
                        ресурс, у тому числі: номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення) 

        Термін дії дозволу до ___ ____________ 200_ року.

        Термін задіяння номерного ресурсу _________ р.

        Особливі умови використання дозволу _______________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
             (попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу; повне найменування інформаційно- 
_____________________________________________________________________________________
довідкової служби або замовної послуги за скороченим номером

        Дата видачі дозволу ___ ____________ 200_ року. 

Посада вповноваженої особи 

_____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___________
(серія) 

___________
(номер) 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

 

ЗАЯВА
про виділення номерного ресурсу

1. Заявник ____________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                   серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Прошу виділити номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
                   (зазначається обсяг номерного ресурсу; коди мереж; коди пунктів сигналізації та бажаний строк задіяння номерного ресурсу відповідно до пункту 3.7 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.06.2007 N 769)
_____________________________________________________________________________________
3. Територія, на якій планується використання номерного ресурсу,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            територія здійснення діяльності) 

Керівник оператора

________________________________
                        (підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

________________________________
                       (підпис) 

___________________________
                  (ініціали та прізвище) 

___________________________________________________
                         (посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про виділення скороченого номера

1. Заявник - оператор __________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
 
_____________________________________________________________________________________,
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Прошу виділити скорочений номер
_____________________________________________________________________________________
                                                              (зазначаються номери та назви служб або послуг)
3. Територія, на якій планується використання скороченого номера, ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (указується територія здійснення діяльності)
4. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                            (указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії, територія здійснення діяльності)
5. Служба або послуга _________________________________________________________________,
                                                                 (повне найменування інформаційно-довідкової служби або замовної послуги)
_____________________________________________________________________________________ 
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________
Тел. _________________ Факс ________________ Ел. пошта _________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________ 

Керівник оператора

________________________________
 (підпис) 

___________________________
                   (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

________________________________
(підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

___________________________________________________
                          (посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

1. Заявник ___________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу
_____________________________________________________________________________________,
  (зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого документа, на підставі якого використовується номерний ресурс,
_____________________________________________________________________________________,
                                              а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу та
_____________________________________________________________________________________
                                                       територія, на якій використовується номерний ресурс)
3. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                             (указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії, територія здійснення діяльності)
4. Прошу переоформити дозвіл на використання номерного ресурсу у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (указуються підстави для переоформлення дозволу
_____________________________________________________________________________________
                                                                   відповідно до пункту 7.2 Положення про державне
_____________________________________________________________________________________
                                                                   регулювання номерного ресурсу ТМЗК України) 

Керівник оператора

________________________________
(підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

________________________________
(підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

___________________________________________________
                       (посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про повернення номерного ресурсу

1. Заявник ___________________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                    серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу
_____________________________________________________________________________________,
   (зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого документа, на підставі якого використовується номерний ресурс,
_____________________________________________________________________________________,
                                         а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу та
_____________________________________________________________________________________
                                                      територія, на якій використовується номерний ресурс)
3. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                (указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії, територія здійснення діяльності чи рішення про
                                                                                         анулювання ліцензії)
4. Прошу вилучити номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
        (указуються повністю або частково обсяг номерного ресурсу, що заявляється до вилучення, територія, на якій 
_____________________________________________________________________________________
                                           використовувався або планувався до використання номерний ресурс) 

Керівник оператора

________________________________
(підпис) 

___________________________
                    (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

________________________________
(підпис) 

___________________________
                     (ініціали та прізвище) 

___________________________________________________
                             (посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗВІТ
про використання виділеного номерного ресурсу
станом на ___ ____________ 200_ року

Повне найменування оператора _________________________________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Телефон ___________________ Факс ________________ Електронна пошта ____________________ 

Керівник оператора 

_______________________
(підпис) 

___________________________
                   (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20_ року
М. П.
(за наявності) 

 

_______________________
(підпис) 

___________________________
                  (ініціали та прізвище) 

____________________________________________________
                                            (посада працівника
НКРЗІ, який прийняв звіт) 

 

___ ____________ 20_ року 
                   (дата)

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення номерного ресурсу

Додаток 7 виключено

(додаток 7 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення скороченого номера

Додаток 8 виключено

(додаток 8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)
 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо переоформлення номерного ресурсу

Додаток 9 виключено

(Положення доповнено додатком 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
додаток 9 виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

____________

Опрос