Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном регулировании номерного ресурса телекоммуникационной сети общего пользования Украины

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Положение, Решение от 01.06.2007 № 769
редакция действует с 09.01.2020

Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 1 червня 2007 року N 769

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2007 р. за N 679/13946

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20 січня 2009 року N 1305
,
 від 12 листопада 2009 року N 1738
,
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 вересня 2014 року N 676
,
 від 23 червня 2015 року N 322
,
від 22 січня 2019 року N 31
,
від 26 листопада 2019 року N 561

Додатково див. рішення
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 7 грудня 2007 року N 1008
,
від 13 листопада 2008 року N 1196
,
від 24 вересня 2009 року N 1682

Відповідно до статей 18 та 70 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, що додається.

2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 05.08.2005 N 42 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного регулювання номерного ресурсу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.09.2005 за N 1040/11320 (із змінами).

 

Голова 

В. Звєрєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

(У тексті Положення та додатках до нього абревіатуру "НКРЗ" замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23 червня 2015 року N 322)

(У тексті Положення посилання на підпункти 7.2.3 - 7.2.6 замінено посиланнями відповідно на підпункти 7.2.2 - 7.2.5 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26 листопада 2019 року N 561)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, а також інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, визначає порядок державного регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі - ТМЗК).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.2. Формування номерного ресурсу ТМЗК України здійснюється поетапно на базі кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж та номерів глобальних телекомунікаційних послуг у форматі, визначеному Національним планом нумерації України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу.

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

Однією з основних засад формування та розподілу номерного ресурсу є створення резервної ємності номерів.

Створення резервної ємності номерів здійснюється НКРЗІ шляхом:

координації робіт операторів телекомунікацій (далі - оператори) щодо переведення місцевих мереж з аналогового в цифровий фрагмент нумерації;

регулювання питань взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

координації робіт операторів щодо відкриття нових індексів нумерації виключно в цифровому фрагменті та зміни формату номерів;

організації робіт щодо систематизації нумерації для мереж рухомого (мобільного) зв'язку згідно з Національним планом нумерації;

розробки та втілення заходів щодо переходу до перспективної системи нумерації, визначеної Національним планом нумерації;

підготовки та втілення за узгодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку резервних кодів географічних зон та ідентифікаційних кодів мереж.

Відкриття нової нумерації на ТМЗК здійснюється операторами на підставі договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та наявності дозволів на використання номерного ресурсу, що видаються НКРЗІ.

Нагляд за використанням номерного ресурсу здійснює НКРЗІ.

(абзац дванадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.3. Коди мереж сигналізації у складі нумерації мережі спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) та коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 виділяються згідно з галузевим керівним нормативним документом Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 N 1164.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 12.11.2009 р. N 1738)

1.4. Терміни, що наведені в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

вільний номерний ресурс - ресурс, не розподілений операторам;

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

використаний номерний ресурс - частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам та/або забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж;

(абзац третій пункту 1.4 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

абзац четвертий пункту 1.4 виключено

(абзац четвертий пункту 1.4 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятнадцятим
)

вторинний розподіл номерного ресурсу - виділення оператором номерів абонентів, кодів послуг тощо, споживачам телекомунікаційних послуг та провайдерам телекомунікацій для надання та/чи отримання телекомунікаційних послуг;

(абзац четвертий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) - документ, що засвідчує право оператора використовувати виділений рішенням НКРЗІ номерний ресурс за призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або території протягом визначеного строку (додаток 1);

(абзац п'ятий пункту 1.4 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

заявник - оператор, який звертається до НКРЗІ із заявою про виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного ресурсу (додатки 2, 3, 4, 5);

задіяний номерний ресурс - номерний ресурс, забезпечений монтованою номерною ємністю телекомунікаційного обладнання та з'єднувальних ліній;

індекси номерного ресурсу - сукупність цифрових знаків, що позначають діапазон абонентських номерів, виділений оператору телекомунікацій відповідно до діючого плану нумерації;

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим)

первинний розподіл номерного ресурсу - виділення відповідно до рішення НКРЗІ оператору номерного ресурсу (кодів мереж, кодів зон нумерації, номерів у межах зон нумерації, серійних номерів, скорочених телефонних номерів, кодів послуг, кодів мереж сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7, кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7, ідентифікаційних кодів, кодів, виділених Україні Міжнародним Союзом Електрозв'язку, європейських номерів абонентів тощо) для використання на власній телекомунікаційній мережі для надання послуг;

пункт сигналізації мережі СКС-7 - вузол мережі СКС-7, який забезпечує формування, передачу, приймання та обробку сигнальних повідомлень чи їх трансляцію до іншого пункту сигналізації, чи обидві ці операції разом (може бути кінцевим або транзитним зі своїм унікальним позначенням - кодом):

кінцевий пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт сигналізації мережі СКС-7, який забезпечує формування, передачу власних сигнальних повідомлень та приймання, обробку сигнальних повідомлень, які йому адресовані;

транзитний пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт сигналізації мережі СКС-7, який забезпечує транзит сигнальних повідомлень, тобто їх трансляцію до іншого пункту сигналізації.

абзац тринадцятий пункту 1.4 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

абзац чотирнадцятий пункту 1.4 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

абзац п'ятнадцятий пункту 1.4 виключено

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

1.5. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону.

2. Порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу

2.1. Для отримання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до якої додаються:

2.1.1. Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим підпункти 2.1.2, 2.1.3
 вважати відповідно підпунктами 2.1.1, 2.1.2
)

2.1.1. Пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається).

2.1.3. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 виключено

(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом 2.1.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим підпункти 2.1.3, 2.1.4
 уважати відповідно підпунктами 2.1.4, 2.1.5
,
 підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим підпункти 2.1.4, 2.1.5 вважати відповідно підпунктами 2.1.3, 2.1.4
)

 2.1.2. Відомості про використання виділеного номерного ресурсу (додаток 6) на тій території, де заявник планує отримати номерний ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява. При первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 відомості не додаються.

(підпункт  2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

2.1.4. Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

2.2. Заявник може додати до заяви про виділення номерного ресурсу інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення.

2.3. Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗІ, повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою.

2.4. Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

2.5. Відповідний структурний підрозділ НКРЗІ перевіряє повноту наданого комплекту документів та правильність їх оформлення і в разі виконання вимог пунктів 2.1 - 2.4 цього Положення готує відповідний проект рішення НКРЗІ.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

2.6. У разі подачі неповного комплекту документів або неправильного оформлення документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону, починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень.

2.7. Укомплектовані та правильно оформлені документи відповідно до пунктів 2.1 - 2.6 цього Положення виносяться на засідання НКРЗІ для прийняття відповідних рішень.

3. Прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу

3.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо виділення відповідного номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації.

3.2. Номерний ресурс виділяється оператору в межах Національного плану нумерації на умовах первинного розподілу. Право користування номерним ресурсом надається без права передання його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

3.3. Рішення НКРЗІ щодо виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з урахуванням наявності вільного номерного ресурсу, ефективності використання заявником раніше виділеного номерного ресурсу, обсягу виконаних робіт, перспектив розвитку його телекомунікаційної мережі. У рішенні НКРЗІ про відмову у виділенні номерного ресурсу зазначаються відповідні підстави.

3.4. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні номерного ресурсу є:

3.4.1. Недостовірність даних у заяві оператора та доданих до неї документах.

3.4.2. Невідповідність заявленого номерного ресурсу видам телекомунікаційних послуг.

(підпункт 3.4.2 пункту 3.4 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

3.4.3. Неефективність використання раніше виділеного номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення. Неефективним використанням раніше виділеного номерного ресурсу вважається надання оператором споживачам менше 75 % раніше виділених обсягів номерного ресурсу.

3.4.4. Порушення особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу.

(підпункт 3.4.4 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

3.4.5. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом 2.6 цього Положення.

3.4.6. Відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій території.

3.4.7. Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації.

(пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.7 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

3.5. Прийняте рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви доводиться до операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

3.6. У разі відсутності вільного номерного ресурсу на заявленій території НКРЗІ організовує створення резервної ємності номерів згідно з пунктом 1.2 цього Положення та може окремим рішенням тимчасово припинити розгляд заяв на виділення номерного ресурсу на цій території. При цьому відлік строку, передбачений пунктом 3.1 Положення, зупиняється до моменту створення резервної ємності номерів на цій території.

(пункт 3.6 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

3.7. Виділений номерний ресурс повинен бути задіяний у строк, визначений в дозволі. Строк задіяння номерного ресурсу встановлюється НКРЗІ і не може бути більшим ніж 3 роки з дня отримання дозволу. Не задіяний в установлений дозволом строк номерний ресурс вилучається в оператора рішенням НКРЗІ.

4. Порядок оформлення дозволу на використання номерного ресурсу

4.1. За виділення номерного ресурсу справляється плата в розмірі і порядку, які встановлені законодавством.

4.2. Розмір плати за виділений номерний ресурс зазначається у повідомленні про рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу.

4.3. Дозвіл оформляється і видається заявнику протягом трьох днів після надання ним оригіналів документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу.

4.4. У разі, якщо заявник у визначений законодавством строк не сплатив та не надав НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати за виділення номерного ресурсу, НКРЗІ скасовує відповідне рішення про виділення номерного ресурсу.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

4.5. У дозволі про використання номерного ресурсу зазначаються:

4.5.1. Повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), якому виділяється номерний ресурс, а також місцезнаходження (місце проживання) та ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/).

4.5.2. Вид номерного ресурсу та призначення, його ємність та територія використання.

4.5.3. Відомості про перелік видів телекомунікаційних послуг та територію, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій.

(підпункт 4.5.3 пункту 4.5 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

4.5.4. Термін дії дозволу та строк задіяння номерного ресурсу.

4.5.5. Особливі умови використання дозволу (попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу, відомості про замовника послуг за скороченим номером тощо).

4.5.6. Номер та дата прийняття рішення НКРЗІ про виділення номерного ресурсу.

4.5.7. Відомості про наявність додатків до дозволу (за наявності).

4.5.8. Дата видачі дозволу.

4.5.9. Відомості про вповноважену особу, що підписала дозвіл.

4.6. Дозвіл підписується Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ, на якого покладено виконання обов'язків Голови, та засвідчується гербовою печаткою.

4.7. У разі потреби внесення в дозвіл великих обсягів інформації до дозволу розробляється додаток, який оформлюється на аркуші формату А4 в довільній формі із зазначенням номера дозволу, підписується тією самою уповноваженою особою та засвідчується гербовою печаткою.

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

5. Виділення та використання скорочених номерів

5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій в межах Національного плану нумерації. Один скорочений номер виділяється оператору (операторам) для організації доступу до однієї спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги на території місцевої телефонної мережі або на території міст, селищ міського типу, сільських районів області (зони нумерації) або на всій території України в інтересах одного замовника.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

5.2. Розподіл та використання скорочених номерів операторами телекомунікацій здійснюється виключно до їх функціонального призначення.

(пункт 5.2 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

5.3. Для отримання скорочених номерів оператор, до телекомунікаційної мережі якого приєднаний, або має намір приєднатися, замовник інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення скороченого номера, до якої додаються документи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 цього Положення.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

5.4. Разом із заявою оператора надається звернення замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги з обґрунтуванням необхідності створення такої служби або надання послуги.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

5.5. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 цього Положення.

5.6. Прийняте рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

5.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні скороченого номера є:

5.7.1. Недостовірність даних у заяві та доданих до неї документах.

5.7.2. Відсутність вільних скорочених номерів.

5.7.3. Відсутність заявленого на виділення скороченого номера в Національному плані нумерації.

(пункт 5.7 доповнено новим підпунктом 5.7.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738,
у зв'язку з цим підпункт 5.7.3 вважати підпунктом 5.7.4)

5.7.4. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом 2.6 цього Положення.

5.8. При оформленні дозволу на використання скороченого номера, окрім інформації, наведеної у пункті 4.5 цього Положення, зазначається найменування інформаційно-довідкової служби або замовної послуги.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

5.9. Строк задіяння скорочених номерів становить один рік від дати отримання дозволу.

5.10. Оператор інформує НКРЗІ про стан задіяння виділеного скороченого номера протягом 30 днів після закінчення встановленого терміну задіяння.

(пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

6. Виділення та використання кодів мереж призначення та кодів мереж рухомого (мобільного) зв'язку

(заголовок глави 6 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

6.1. Виділення кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) та кодів мереж рухомого (мобільного) зв'язку (Mobile Network Code, MNC) операторам здійснюється відповідно до Національного плану нумерації та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.164 "Міжнародний план нумерації електрозв'язку загального користування", ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів".

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

6.2. Умови виділення операторам кодів DN та MNC:

6.2.1. Коди DN виділяються операторам міжміського фіксованого телефонного зв'язку або рухомого (мобільного) зв'язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації або в мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

6.2.2. Коди MNC виділяються операторам фіксованого телефонного зв'язку або рухомого (мобільного) зв'язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв'язку або в мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

(пункт 6.2 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

6.3. Для отримання коду DN та MNC оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до якої додаються документи, зазначені в пункті 2.1 глави 2 цього Положення з урахуванням вимог пункту 6.2 цієї глави.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

6.4. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 цього Положення.

6.5. Прийняття рішення НКРЗІ щодо результатів розгляду заяви здійснюється відповідно до глави 3 цього Положення.

6.6. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні коду DN або MNC, крім викладених у пункті 3.4 глави 3 цього Положення, є:

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

6.6.1. Підпункт 6.6.1 пункту 6 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31,
у зв'язку з цим підпункт 6.6.2 вважати підпунктом 6.6.1)

6.6.1. Відсутність вільних кодів DN або MNC.

(підпункт 6.6.1 пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

6.7. У разі використання кодів DN та/або MNC оператор зобов'язаний проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах коду DN або MNC на території здійснення діяльності, що зазначена у дозволі, відповідно до вимог законодавства.

(пункт 6.7 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

(Положення доповнено новою главою 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у зв'язку з цим глави 6 - 10 уважати відповідно главами 7 - 11 із
 відповідною зміною нумерації пунктів та підпунктів у тексті Положення)

6.8. Дозволяється використання на ТМЗК України номерного ресурсу, виділеного Директором Бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв'язку відповідно до Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.164 "Міжнародний план нумерації електрозв'язку загального користування", ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів.

(главу 6 доповнено пунктом 6.8 згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

7. Розгляд заяв операторів про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

7.1. Оператор повинен звернутися до НКРЗІ із заявою про переоформлення дозволу в разі, якщо в нього виникли відповідні підстави.

7.2. Підставами для переоформлення дозволу є:

7.2.1. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу.

7.2.2. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 виключено

(підпункт 7.2.2 пункту 7.2 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим підпункти 7.2.3 - 7.2.8
 вважати відповідно підпунктами 7.2.2 - 7.2.7
)

7.2.2. Виникнення в оператора потреб у зміні обсягу чи призначення номерного ресурсу, у тому числі в разі потреби зміни нумерації при переході з аналогового фрагмента нумерації в цифровий, при обміні частками (індексами) номерного ресурсу між операторами в рівних обсягах за наявності в цих операторів дозволів на використання номерного ресурсу, що обмінюється.

7.2.4. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738,
у зв'язку з цим підпункти 7.2.5 - 7.2.9
 вважати відповідно підпунктами 7.2.4 - 7.2.8)

7.2.3. Часткове задіяння номерного ресурсу.

7.2.4. Продовження терміну задіяння номерного ресурсу.

7.2.5. Наявність номерного ресурсу, отриманого до 01.01.2005.

7.2.6. Зміна структури номерного ресурсу чи простору нумерації існуючого плану нумерації.

7.2.7. Переоформлення дозволу на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами.

7.3. Для переоформлення дозволу оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про переоформлення номерного ресурсу, до якої додаються:

7.3.1. Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 виключено

(підпункт 7.3.1 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим підпункти 7.3.2 - 7.3.6
 вважати відповідно підпунктами 7.3.1 - 7.3.5
)

7.3.1. Пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави переоформлення дозволу.

7.3.3. Підпункт 7.3.3 пункту 7.3 виключено

(пункт 7.3 доповнено новим підпунктом 7.3.3 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
у зв'язку з цим підпункти 7.3.3 - 7.3.6
 уважати відповідно підпунктами 7.3.4 - 7.3.7
,
 підпункт 7.3.3 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим підпункти 7.3.4 - 7.3.7
 вважати відповідно підпунктами 7.3.3 - 7.3.6
)

7.3.2. Відомості про використання виділеного оператору номерного ресурсу на території, де заявлене переоформлення, станом на перше число місяця, у якому подається заява.

(підпункт 7.3.2 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

7.3.3. Оригінали документів, які надають право на використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення. Якщо переоформленню відповідно до підстав, зазначених у пункті 7.2, підлягає частина номерного ресурсу із зазначеного в дозволі, то переоформлюється дозвіл на весь номерний ресурс.

7.3.4. Нотаріально завірені копії документів, що засвідчують наявність підстав для переоформлення дозволу відповідно до підпункту 7.2.1.

7.3.5. Заявник може подати інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення.

7.4. Заяви на переоформлення дозволу подаються у такі строки:

7.4.1. За підпунктом 7.2.1 - не пізніше 30 календарних днів з дня виникнення підстав для переоформлення.

(підпункт 7.4.1 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.2. Підпункт 7.4.2 пункту 7.4 виключено

(підпункт 7.4.2 пункту 7.4 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим підпункти 7.4.3 - 7.4.5
 вважати відповідно підпунктами 7.4.2 - 7.4.4
)

7.4.2. За підпунктами 7.2.2, 7.2.3 - у разі потреби.

(підпункт 7.4.2 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.3. За підпунктом 7.2.4 - не пізніше 30 днів до закінчення терміну задіяння номерного ресурсу.

(підпункт 7.4.3 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

7.4.4. За підпунктом 7.2.5 - до 01.01.2008.

(пункт 7.4 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

7.5. У разі зміни структури номерного ресурсу чи простору нумерації НКРЗІ не пізніше ніж за шість місяців до початку змін інформує про це операторів. Після оприлюднення цієї інформації НКРЗІ здійснює перерозподіл відповідного номерного ресурсу.

(абзац перший пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305)

Переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу здійснюється за спрощеною процедурою на підставі подання операторами відповідної заяви за супровідним листом без комплекту документів та за умови повернення оригіналу дозволу.

Після завершення переходу на нову нумерацію оператор зобов'язаний письмово в 30-денний строк поінформувати НКРЗІ про виконання відповідних дій з переходу на нову нумерацію та звільнення раніше наданого номерного ресурсу.

7.6. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні НКРЗІ здійснюється відповідно до пунктів 2.5 - 2.7.

8. Прийняття рішення про переоформлення або відмову у переоформленні дозволів на використання номерного ресурсу

8.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ.

НКРЗІ приймає рішення щодо переоформлення дозволу з урахуванням обсягів виконаних заявником робіт, планів розвитку телекомунікаційної мережі та потреб ринку телекомунікацій у даному регіоні.

8.2. Прийняте рішення НКРЗІ щодо переоформлення дозволу або відмови в переоформленні доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ. У рішенні НКРЗІ про відмову в переоформленні дозволу зазначаються відповідні підстави.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

8.3. Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

8.3.1. Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та в доданих до неї документах.

8.3.2. Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗК. Бездіяльністю оператора вважається невиконання оператором таких умов задіяння номерного ресурсу:

укладання протягом 6 місяців з дня отримання дозволу на використання номерного ресурсу договору на взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж або договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж з метою відкриття нової нумерації на ТМЗК за наявності цифрового фрагменту мережі на території згідно з дозволом;

наявність розробленої та погодженої проектної документації на приєднання мережі оператора до ТМЗК у відповідних індексах нумерації (за винятком випадків укладання договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж) - при першому зверненні із заявою про переоформлення номерного ресурсу;

(абзац третій підпункту 8.3.2 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

наявність змонтованого комутаційного обладнання, обладнання систем передач та лінійно-кабельних споруд згідно з актами про їх прийняття після індивідуального та комплексного випробування відповідними комісіями - при повторному зверненні із заявою про переоформлення номерного ресурсу.

8.3.3. Подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з порушенням строків, зазначених у пункті 7.4.

8.3.4. Використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням.

8.3.5. Порушення особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу.

(підпункт 8.3.5 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
 та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

8.3.6. Порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в дозволі.

8.3.7. Застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах.

8.3.8. Невідповідність номерного ресурсу структурі та простору нумерації ТМЗК.

(пункт 8.3 доповнено підпунктом 8.3.8 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738)

8.4. У разі прийняття рішення НКРЗІ про відмову у переоформленні номерного ресурсу дозвіл підлягає скасуванню.

8.5. Не переоформлений з вини оператора в установлений строк дозвіл вважається недійсним та підлягає скасуванню.

8.6. У випадках, передбачених пунктами 8.4 та 8.5 цієї глави, та за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", НКРЗІ має право прийняти рішення щодо вилучення (повністю або частково) в оператора телекомунікацій номерного ресурсу.

8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.2, 7.2.4 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється строк задіяння номерного ресурсу один рік від дати видачі переоформленого дозволу, за винятком випадку, коли оператор зазначає у заяві менший строк задіяння номерного ресурсу.

(пункт 8.7 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

8.8. До прийняття рішення про переоформлення дозволу або відмову в переоформленні дія попереднього дозволу не припиняється, якщо документи на переоформлення дозволу подані у строки, зазначені в пункті 7.4.

8.9. У разі прийняття рішення про переоформлення дозволу новий дозвіл оформлюється в порядку згідно з главою 4 цього Положення.

(пункт 8.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

8.10. За переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу плата не справляється.

(глава 8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305)

9. Главу 9 виключено

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у редакції рішення Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
 у зв'язку з цим глави 10, 11 вважати відповідно главами 9, 10
)

9. Порядок обліку та підтвердження задіяння номерного ресурсу

9.1. НКРЗІ ведеться облік використання номерного ресурсу в електронному вигляді.

(пункт 9.1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

9.2. У разі потреби оператор має право звернутися до НКРЗІ з метою отримання облікової інформації в частині, що його стосується.

9.3. Підтвердженням дотримання строку задіяння номерного ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу. Таким документом є акт виконання робіт зі встановлення взаємоз'єднання, який підтверджує виконання операторами організаційних, технічних та економічних вимог договору про взаємоз'єднання, проведення комплексних випробувань щодо готовності мереж до функціонування та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу.

(пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305,
 у редакції рішення Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 12.11.2009 р. N 1738)

9.4. НКРЗІ інформує учасників ринку телекомунікацій про обсяги розподіленого операторам номерного ресурсу із зазначенням індексів, видів та обсягів номерного ресурсу, назв послуг, термінів дії дозволів та території використання, щомісяця оприлюднюючи відповідну інформацію на веб-сайті НКРЗІ.

(пункт 9.4 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 22.01.2019 р. N 31)

9.5. Облік номерного ресурсу здійснюється з урахуванням інформації відповідно до прийнятих рішень НКРЗІ та включає відомості про оператора, номер і дату прийнятого рішення НКРЗІ та видачі дозволу, вид, обсяг, індекси номерного ресурсу, територію його використання, терміни дії дозволів та терміни задіяння.

Облік номерного ресурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після оформлення дозволу на використання номерного ресурсу.

(главу 9 доповнено пунктом 9.5 згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

9.6. НКРЗІ повідомляє ЦОВЗ про первинний розподіл міжнародних кодів пунктів сигналізації мережі CKC-7, кодів DN та MNC протягом 20 робочих днів після оформлення відповідного дозволу на використання номерного ресурсу з метою інформування Бюро стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

(главу 9 доповнено пунктом 9.6 згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 22.01.2019 р. N 31)

10. Вилучення номерного ресурсу

10.1. НКРЗІ має право прийняти рішення про вилучення (повністю або частково) в оператора номерного ресурсу в разі:

10.1.1. Якщо номерний ресурс або його частина не задіяний у строк, установлений у дозволі.

10.1.2. Якщо номерний ресурс використовується не за призначенням, у тому числі в разі незаконної передачі його іншим особам.

10.1.3. Підпункт 10.1.3 пункту 10.1 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим підпункт 10.1.4 вважати підпунктом 10.1.3
)

10.1.3. За заявою оператора.

10.2. Розгляд питань про вилучення номерного ресурсу згідно з підпунктами 10.1.1, 10.1.2 здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням уповноважених представників оператора за три календарні дні до засідання НКРЗІ.

(пункт 10.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

10.3. Рішення про вилучення номерного ресурсу доводиться до відома оператора керівником відповідного структурного підрозділу НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його оформлення і оприлюднюється у 10-денний строк на веб-сайті НКРЗІ та в Офіційному бюлетені НКРЗІ.

(пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.06.2015 р. N 322)

10.4. Вилучений номерний ресурс підлягає перерозподілу.

10.5. У разі прийняття рішення НКРЗІ про вилучення в оператора номерного ресурсу плата, внесена за його виділення, не повертається.

10.6. З метою недопущення припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам у разі вилучення в оператора використаного (наданого споживачам) номерного ресурсу за підпунктами 10.1.2, 10.1.3 цього Положення НКРЗІ приймає рішення, яким визначає:

(абзац перший пункту 10.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
 та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

оператора, який буде надавати телекомунікаційні послуги споживачам, що належали до місцевої телекомунікаційної мережі оператора, який припинив діяльність з надання послуг;

особливі умови використання зазначеного в цьому пункті номерного ресурсу.

 

Директор Департаменту
телекомунікацій
 

 
В. П. Гресько
 

 

ДОЗВІЛ
на використання номерного ресурсу

 

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі рішення від ___ ____________ 200_ року N _______ виділяє номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (вид номерного ресурсу та призначення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             його обсяг та територія використання)
оператору телекомунікацій
_____________________________________________________________________________________,
                  (повне найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта 
                                                                                       підприємницької діяльності),
_____________________________________________________________________________________,
                                         якому виділяється номерний ресурс, юридична адреса (місце проживання),
_____________________________________________________________________________________
                                             ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)

для надання ним телекомунікаційних послуг.


        Термін дії дозволу до ___ ____________ 200_ року.

        Термін задіяння номерного ресурсу _________ р.

        Особливі умови використання дозволу _______________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
             (попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу; повне найменування інформаційно- 
_____________________________________________________________________________________
довідкової служби або замовної послуги за скороченим номером

        Дата видачі дозволу ___ ____________ 200_ року. 

Посада вповноваженої особи 

_____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___________
(серія) 

___________
(номер) 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322
,
від 26.11.2019 р. N 561)

 

ЗАЯВА
про виділення номерного ресурсу

1. Заявник ____________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                   серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Прошу виділити номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
                   (зазначається обсяг номерного ресурсу; коди мереж; коди пунктів сигналізації та бажаний строк задіяння номерного ресурсу відповідно до пункту 3.7 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.06.2007 N 769)
_____________________________________________________________________________________
3. Територія, на якій планується використання номерного ресурсу,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)

________________________________
                        (підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676
,
від 22.01.2019 р. N 31
,
від 26.11.2019 р. N 561)

 

ЗАЯВА
про виділення скороченого номера

1. Заявник - оператор __________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
 
_____________________________________________________________________________________,
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Прошу виділити скорочений номер
_____________________________________________________________________________________
                                                              (зазначаються номери та назви служб або послуг)
3. Територія, на якій планується використання скороченого номера, ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (указується територія здійснення діяльності)

4. Замовник спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги ______________________________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування юридичної особи)


Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _______________________

Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)

________________________________
 (підпис) 

___________________________
                   (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676
,
від 22.01.2019 р. N 31
,
від 26.11.2019 р. N 561)

 

ЗАЯВА
про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

1. Заявник ___________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу
_____________________________________________________________________________________,
  (зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого документа, на підставі якого використовується номерний ресурс,
_____________________________________________________________________________________,
                                              а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу та
_____________________________________________________________________________________
                                                       територія, на якій використовується номерний ресурс)

3. Прошу переоформити дозвіл на використання номерного ресурсу у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (указуються підстави для переоформлення дозволу
_____________________________________________________________________________________
                                                                   відповідно до пункту 7.2 Положення про державне
_____________________________________________________________________________________
                                                                   регулювання номерного ресурсу ТМЗК України) 


Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)

________________________________
(підпис) 

___________________________
                 (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
 від 12.11.2009 р. N 1738
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676
,
від 22.01.2019 р. N 31
,
від 26.11.2019 р. N 561)

 

ЗАЯВА
про повернення номерного ресурсу

1. Заявник ___________________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                    серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________
Тел. ___________________ Факс ___________________ Ел. пошта ____________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) _________________________________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу
_____________________________________________________________________________________,
   (зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого документа, на підставі якого використовується номерний ресурс,
_____________________________________________________________________________________,
                                         а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу та
_____________________________________________________________________________________
                                                      територія, на якій використовується номерний ресурс)

3. Прошу вилучити номерний ресурс
_____________________________________________________________________________________,
        (указуються повністю або частково обсяг номерного ресурсу, що заявляється до вилучення, територія, на якій 
_____________________________________________________________________________________
                                           використовувався або планувався до використання номерний ресурс)


Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)

________________________________
(підпис) 

___________________________
                    (ініціали та прізвище) 

М. П. (за наявності) 

___ ____________ 200_ року. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676
,
від 22.01.2019 р. N 31
,
від 26.11.2019 р. N 561)

 

ВІДОМОСТІ
про використання виділеного номерного ресурсу
станом на ___ ____________ 200_ року

Повне найменування оператора _________________________________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __________________________
Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Телефон ___________________ Факс ________________ Електронна пошта ____________________ 

Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)

_______________________
(підпис) 

___________________________
                   (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20_ року
М. П. (за наявності) 

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
від 22.01.2019 р. N 31)

 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення номерного ресурсу

Додаток 7 виключено

(додаток 7 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення скороченого номера

Додаток 8 виключено

(додаток 8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 20.01.2009 р. N 1305
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)
 

______________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо переоформлення номерного ресурсу

Додаток 9 виключено

(Положення доповнено додатком 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 20.01.2009 р. N 1305
,
додаток 9 виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.06.2015 р. N 322)

____________

Опрос