Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы

Минтруда
Приказ от 01.06.2007 № 276
действует с 30.06.2007

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 1 червня 2007 року N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2007 р. за N 669/13936

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з метою забезпечення прав власників підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, на належний захист своїх інтересів при визначенні заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та накладанні фінансових санкцій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. О. Рибак
 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття
 

 
 
 
 
Н. Іванова
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

В. о. Голови Федерації
роботодавців України
 

 
Б. С. Райков
 

Керівник Робочої комісії
профспілок, заступник
Голови Федерації професійних
спілок України
 

 
 
 
Г. В. Осовий
 

Віце-президент Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
Ю. Лозовський
 

Перший віце-президент
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
 
В. М. Биковець
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. У пункті 6.7:

в абзаці першому слова та цифри "до: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня" замінити словами та цифрами "до 20 (а за рік - 25) числа місяця, наступного за звітним періодом";

після абзацу першого доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Якщо останній день строку подання розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2. Абзаци третій - п'ятий пункту 7.4 викласти у такій редакції:

"У разі виявлення під час перевірки сум коштів, на які платником не нараховано та не сплачено страхові внески, такі страхові внески донараховуються та вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені та накладанням штрафу (фінансових санкцій), а до винних посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у порядку, визначеному Інструкцією з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою постановою правління Фонду від 24.04.2003 N 196, зареєстрованою в Мін'юсті 21.05.2003 за N 382/7703.

Рішення про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій (додаток 7) приймається директорами центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, а в разі їх відсутності - заступниками директорів (відповідно до розподілу обов'язків) на підставі акта перевірки. Дане рішення протягом п'яти робочих днів направляється роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем одержання рішення, зобов'язаний сплатити суми недоїмки та фінансових санкцій або оскаржити рішення у встановленому порядку".

3. Доповнити розділ 7 Інструкції новим пунктом 7.5 такого змісту:

"7.5. У разі коли роботодавець не згоден з розрахунком суми недоїмки та фінансових санкцій, зазначених у рішенні, він має право протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання рішення, звернутися до центру зайнятості, який його прийняв, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які роботодавець уважає за потрібне надати.

Центр зайнятості протягом двадцяти робочих днів, наступних за днем отримання скарги, зобов'язаний розглянути її та надіслати роботодавцю вмотивоване рішення. У разі, коли центр зайнятості відмовив у задоволенні скарги повністю або частково, роботодавець має право звернутися до центру зайнятості вищого рівня.

Днем подання скарги вважається день фактичного подання скарги до відповідного центру зайнятості, а в разі надсилання скарги поштою - дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового зв'язку з повідомленням про вручення поштового відправлення або на конверті чи на фіскальному чеку про оплату послуг зв'язку з пересилки скарги.

Рішення про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій роботодавець також має право оскаржити в судовому порядку, про що він повідомляє центр зайнятості, який прийняв зазначене рішення".

4. Абзац другий пункту 9.2 виключити.

5. Доповнити Інструкцію додатком 7 до пункту 7.4 у редакції, що додається.

 

Начальник юридичного
управління Державного
центру зайнятості
 

 
 
О. Заверуха
 

 

РІШЕННЯ
про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій

"___" ____________ 200_ р. 

__________________________
(обласний центр зайнятості) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                     (посада - директор, заступник директора, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали документальної перевірки (акта перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття) _______________________________________________________
                                          (ідентифікаційний код (номер), повна назва підприємства, установи, організації - для юридичних осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                         прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, їх банківські реквізити, місцезнаходження (проживання))
проведеної ________________________ центром зайнятості (акт від ____________________ N ____),
                                                (назва)
якою встановлено порушення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" і за наслідками якої донараховано в дохід Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ______________________________________________________________________________________
                                                                                (сума в гривнях цифрами і словами)
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, на підставі пункту 1 статті 38 цього Закону
______________________________________________________________________________________
                                                                         (за яке порушення передбачена відповідальність)
та керуючись пунктом 4 статті 38 цього Закону, прийняв рішення стягнути з _____________________
______________________________________________________________________________________
                                                 (назва підприємства,установи, організації, П. І. Б. фізичної особи) 
донараховані страхові внески в розмірі ________________________________________ та застосувати
                                                                                                             (сума в гривнях цифрами і словами)
фінансові санкції в розмірі _________________ гривень, у тому числі пені ________________ гривень,
які підлягають сплаті в дохід Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в __________________________________________________________,
                                                                                                                       (найменування банку)
N п/рахунку ________________ Код банку _________________________________________________

Це рішення виконується підприємством, організацією, установою чи фізичною особою, що використовує найману працю, самостійно в десятиденний термін з дня отримання рішення. Після закінчення терміну добровільної сплати недоїмки та фінансових санкцій питання щодо їх стягнення буде вирішуватись у судовому порядку.

Це рішення може бути оскаржене підприємством, організацією, установою, фізичною особою - підприємцем чи фізичною особою, що використовує найману працю, у порядку, визначеному пунктом 7.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої в Мін'юсті 16.01.2001 за N 30/5221. 

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)
М. П. 

 

_______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Рішення складається у трьох примірниках: перший примірник надсилається підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, що використовує найману працю; другий - залишається в справах центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських центрів зайнятості; третій - надсилається центру зайнятості, який проводив перевірку.  

 

Начальник
юридичного управління
 

 
О. Заверуха
 

Опрос