Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к приказу МЧС Украины от 09.03.2006 N 126

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 11.06.2007 № 421
Утратил силу

Про затвердження Змін і доповнень до наказу МНС України від 09.03.2006 N 126

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 11 червня 2007 року N 421

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2007 р. за N 642/13909

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 9 березня 2006 року N 126

згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 листопада 2014 року N 1285)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" та з метою удосконалення системи відбору та прийняття кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни і доповнення до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216 (далі - Зміни і доповнення до Умов), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МНС України, начальнику Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки Зміни і доповнення до Умов довести до відома кандидатів на навчання.

3. Керівникам вищих навчальних закладів МНС України після набрання чинності зазначеним наказом унести відповідні зміни і доповнення до власних правил прийому на навчання.

4. Департаменту освіти, науки та прогнозування (Болотських М. В.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Матвієнко Р. П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр 

Н. Шуфрич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра охорони здоров'я
 

 
О. Орда
 

Заступник Міністра
освіти і науки
 

 
В. Шинкарук
 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216

1. У пункті 1.2 Умов після слів "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" доповнити словами "та постанов Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (далі - Перелік - 1997) і від 13 грудня 2006 року N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (далі - Перелік - 2006)".

2. Пункт 2.1 Умов доповнити підпунктом 2.1.4 такого змісту:

"2.1.4. Особи рядового та молодшого начальницького складу, які здобули освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за відповідним напрямом (Перелік - 1997 або Перелік - 2006) у ВНЗ МНС України у поточному році";

підпункт 2.1.4 Умов вважати підпунктом 2.1.5;

підпункт 2.2.1 Умов після слова "Особи" доповнити словом "молодшого";

у підпункті 2.2.5 Умов слова "та рекомендовані атестаційною комісією вищого навчального закладу для подальшого навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста" вилучити, а після слів "пожежна безпека" доповнити словами "(Перелік - 1997) або 6.170203 "пожежна безпека" (Перелік - 2006)".

3. Пункт 3.1 Умов викласти в такій редакції:

"3.1. На денну форму навчання:

у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації - з 16 липня;

у Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту (далі - ВВПУЦЗ) за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - з 1 серпня";

у пункті 3.2 Умов слово "Академія" замінити словом "Університет", слова "Львівський інститут пожежної безпеки МНС України" замінити словами "Львівський державний університет безпеки життєдіяльності".

4. Назву розділу 4 Умов після слів "освітньо-кваліфікаційного рівня" доповнити словами "молодший спеціаліст";

у абзаці п'ятому пункту 4.2 Умов:

після слів "(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень)" доповнити словами "і додаток до нього";

останній абзац пункту 4.2 Умов після слів "про освіту" доповнити словами "(освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього", після слів "поза конкурсом" доповнити пункт словами "(при поданні їх копій)";

у абзаці п'ятому підпункту 4.3.1 Умов слова "довідка-висновок" замінити словами "анкета кандидата";

пункт 4.5 Умов після слів "до 15 червня" доповнити словами "(для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - до 1 серпня)".

5. Абзац п'ятий пункту 5.6 Умов викласти в такій редакції: "документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього в оригіналі або їх завірені копії".

6. Перше речення абзацу першого пункту 6.3 Умов викласти в такій редакції: "Вступні випробування проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями";

абзац дванадцятий пункту 6.3 Умов викласти в такій редакції: "Складання вступного іспиту з фізичної підготовки на перший курс денної форми навчання у ВНЗ МНС України за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра є обов'язковим";

перше речення пункту 6.4 Умов після слів "на навчання" доповнити словами "за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра";

друге речення пункту 6.4 Умов після слів "з української мови" доповнити словами "за результатами оцінювання знань у поточному році".

7. У пунктах 7.17, 7.19, додатку 9 до пункту 7.21 Умов слово "ректор" у відповідних відмінках замінити словами "керівник вищого навчального закладу" у відповідному відмінку;

пункт 7.20 Умов після слів "освітньо-кваліфікаційного рівня" доповнити словами "молодший спеціаліст";

пункт 7.21 Умов доповнити абзацом другим та третім такого змісту:

"Справи кандидатів на денну форму навчання, які не склали вступних випробувань або не були зараховані за конкурсом до ВНЗ МНС України III - IV рівнів акредитації, але в письмовому вигляді виявили бажання отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, можуть бути направлені до ВВПУЦЗ без їх переоформлення.

Справи кандидатів на навчання направляються ВНЗ МНС України III - IV рівнів акредитації до ВВПУЦЗ поштою протягом 2 днів після звернення вступника, про що інформується комплектувальний підрозділ МНС України, який відібрав його для вступу, та приймальна комісія ВВПУЦЗ".

8. Додаток 1 до пункту 1.8 Умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
освіти, науки та прогнозування
 

 
М. В. Болотських
 

 

ПЕРЕЛІК
напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищі навчальні заклади МНС України оголошують прийом документів від кандидатів на навчання за рахунок коштів державного бюджету, та перелік вступних випробувань і рекомендовані форми їх проведення

Код та назва напряму підготовки (спеціальності) 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень
 

Термін навчання 

Форма навчання 

Категорія осіб, які приймаються на навчання 

Вступні іспити 

Рекомендовані форми проведення вступних іспитів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Університет цивільного захисту України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.3, 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.092801 "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

Університет цивільного захисту України 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

6.030102
"психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

біологія (профільний), 

тестування, 

українська мова, 

диктант, 

історія (історія України та всесвітня історія XX ст.) 

тестування 

7.040100
"психологія" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "психологія") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.092801 "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.092801 "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

співбесіда 

6.030102
"психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

біологія (профільний), 

тестування, 

українська мова, 

диктант, 

історія (історія України та всесвітня історія XX ст.) 

тестування 

6.040106
"екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

біологія (профільний), 

тестування, 

хімія, 

тестування, 

українська мова 

диктант 

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту 

5.092802
"організація та техніка протипожежного захисту" 

молодший спеціаліст 

2,5 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, 

виконання нормативів, 

математика (профільний), 

тестування, 

українська мова 

диктант 

 

Директор Департаменту
освіти, науки та прогнозування
 

 
М. В. Болотських
 

Опрос