Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников пунктов временного размещения беженцев

Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий
Приказ от 10.04.2007 № 11
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців

Наказ Державного комітету України у справах національностей та релігій
від 10 квітня 2007 року N 11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2007 р. за N 615/13882

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України у справах національностей та релігій
 від 30 грудня 2008 року N 116
,
 від 15 червня 2010 року N 62
,
 від 15 вересня 2010 року N 93
,
 від 6 грудня 2010 року N 114

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 30 березня 2015 року N 353)

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 31.01.2007 N 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році", від 04.04.2007 N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - пункти) згідно з додатком 1 до наказу;

2) схеми тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців, технічних службовців і робітників пунктів згідно з додатками 2 - 4 до наказу.

2. Надати право керівникам пунктів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівникам пунктів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів;

2) посадові оклади заступникам керівника, заступникам керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником пункту;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам пунктів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за науковий ступінь установлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником пункту. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

а) надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

б) доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

4. Преміювати працівників у межах коштів на оплату праці відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників.

Преміювання керівників пунктів, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Державного комітету України у справах національностей та релігій у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Оплата праці окремих категорій працівників пунктів, що не передбачені цим наказом (педагогічних працівників, медичних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

6. Директору Департаменту міграційної служби та перспективного планування Єруху М. І. забезпечити погодження наказу в Міністерстві праці та соціальної політики України, Міністерстві фінансів України та забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

7. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 квітня 2007 року.

 

В. о. Голови 

Г. Д. Попов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
М. О. Солдатенко
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
С. О. Рибак
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців

Примітки:

1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень; з 1 липня - 570 гривень; з 1 жовтня - 586 гривень; з 1 грудня - 600 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник відділу
планово-економічної
та перевірочної роботи
Фінансово-економічного управління

 
 
 
В. В. Дронь
 

(додаток 1 у редакції наказу Державного комітету України у
 справах національностей та релігій від 30.12.2008 р. N 116
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного
 комітету України у справах національностей та релігій
 від 15.06.2010 р. N 62
,
 від 15.09.2010 р. N 93
,
 від 06.12.2010 р. N 114)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців пунктів тимчасового розміщення біженців

Посада 

Тарифний розряд 

Керівник (директор) 

12 - 13 

Начальник відділу, служби 

10 - 12 

Головний фахівець 

9 - 11 

Провідний фахівець 

9 - 10 

Фахівець першої категорії 

8 - 9 

Фахівець другої категорії 

7 - 8 

Фахівець 

6 - 7 

 

Головний бухгалтер
Держкомнацрелігій України
 

 
Л. П. Дєньга
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, окремих фахівців і технічних службовців пунктів тимчасового розміщення біженців

Посада 

Тарифний розряд 

Завідувачі: канцелярії, господарства, складу, пральні 

6 - 8 

Старші: інспектор, касир 

5 - 6 

Касир, секретар та інші технічні службовці 

4 - 5 

 

Головний бухгалтер
Держкомнацрелігій України
 

 
Л. П. Дєньга
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад робітників пунктів тимчасового розміщення біженців

Посада 

Тарифний розряд 

Водій автотранспортних засобів, кухар, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи 

3 - 5 

Підсобний робітник, двірник, прибиральник виробничих (службових) приміщень та робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи 

1 - 2 

 

Головний бухгалтер
Держкомнацрелігій України
 

 
Л. П. Дєньга
 

Опрос