Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры

Министерство регионального развития и строительства Украины
Положение от 14.05.2007 № 15
Утратил силу

Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 14 травня 2007 року N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2007 р. за N 564/13831

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18 березня 2008 року N 131
,
 від 27 березня 2009 року N 126

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
від 7 липня 2011 року N 108)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2006 N 29814/1/1-06 щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури, що додається.

2. Управлінню планування та забудови територій (Вашкулат О. М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України від 01.09.99 N 210 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури", зареєстрований у Мін'юсті України 22.11.99 за N 807/4100.

4. Управлінню планування та забудови територій (Вашкулат О. М.) довести до відома і надати необхідну методичну допомогу місцевим органам містобудування та архітектури в організації роботи архітектурно-містобудівних рад.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Беркуту А. В.

 

Міністр 

В. Г. Яцуба 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

1. Загальні положення

Архітектурно-містобудівна рада (далі - рада) є дорадчим органом при місцевому органі містобудування та архітектури для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної, передпроектної та проектної документації.

Рада утворюється за рішенням місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради і постійно діє при спеціально уповноваженому органі містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; виконавчих органах міських рад (далі - спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури).

У своїй діяльності рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва, актами органів місцевої влади, а також цим Типовим положенням.

Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування.

2. Основні завдання ради

Рада розглядає містобудівну та проектну документацію, нормативно-правові акти у сфері містобудування та архітектури з метою надання консультативних порад і професійних рекомендацій відповідному спеціально уповноваженому місцевому органу містобудування та архітектури.

Обов'язковому розгляду на засіданні ради підлягають містобудівна документація, архітектурні рішення проектів об'єктів архітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, проекти висотних будівель та споруд.

(глава 2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 27.03.2009 р. N 126)

3. Склад і структура ради

Головою ради є керівник відповідного спеціально уповноваженого місцевого органу містобудування та архітектури (за посадою) - головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

(абзац перший глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

Склад ради формується з одного заступника голови, секретаря, висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та архітектури, які становлять не менше половини загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників, науковців, фахівців зі збереження архітектурно-містобудівної спадщини (реставраторів, мистецтвознавців, археологів, істориків), представників центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників місцевих органів державного нагляду, творчих спілок та інших громадських професійних організацій. Для розширеного розгляду на засіданні ради об'єктів архітектури та містобудування, які мають важливе значення для декількох територіальних одиниць, для роботи в раді можуть бути залучені фахівці з інших територіальних громад.

(абзац другий глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

Секретар ради, як правило, є посадовою особою відповідного спеціально уповноваженого місцевого органу містобудування та архітектури.

Персональний склад ради формується за поданням керівника спеціально уповноваженого місцевого органу містобудування та архітектури з урахуванням пропозицій місцевих організацій Національної спілки архітекторів України та інших громадських організацій і затверджується рішенням місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради.

(абзац четвертий глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

4. Права та обов'язки ради і її членів

4.1. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Рада та її члени мають право:

бути інформованими про план роботи ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні ради;

брати участь у розгляді питань, зазначених у пункті 2 цього Положення, та обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення;

висловлювати свої зауваження та пропозиції замовникам (забудовникам) і авторам-розробникам містобудівної, проектної документації та передпроектних досліджень.

4.3. Обов'язком членів ради є активна участь у роботі ради, зокрема участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяння виконанню рекомендацій ради, якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях.

При розгляді містобудівної та проектної документації члени ради зобов'язані керуватися чинним законодавством у сфері містобудування. Свою обізнаність у питаннях законодавства вони засвідчують підписом у спеціальному документі.

4.4. Члени ради можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів містобудування та архітектури, що передбачені для будівництва на території їх адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі право на розроблення яких здобуте в результаті містобудівного або архітектурного конкурсу, але брати участь в обговоренні цих питань та голосуванні не мають права.

(пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

4.5. Голова ради (його заступник) у порядку творчої діяльності як автор чи співавтор може брати участь у проектуванні об'єктів архітектури, передбачених для будівництва на території його адміністративної діяльності, у тому числі в разі отримання такого права за результатами архітектурного або містобудівного конкурсу. У цьому разі містобудівні та архітектурно-технічні рішення цих об'єктів погоджуються з органами містобудування та архітектури вищого рівня.

4.6. Члени ради не можуть брати участь в обговоренні проектів і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх прямі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються співробітниками проектної установи, у якій ці члени ради працюють.

Діяльність ради не може суміщатися з роботою інших дорадчих органів, діяльність яких не передбачена цим Положенням. Ради вищого рівня можуть розглядати питання, віднесені до компетенції ради нижчого рівня, за письмовим зверненням до неї відповідного спеціально уповноваженого місцевого органу з питань містобудування та архітектури. У разі необхідності можуть бути проведені сумісні засідання рад.

(пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

4.7. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності та з урахуванням громадської думки відповідно до пункту 5.4.

5. Організація роботи ради

5.1. Формою роботи ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем.

Позачергові засідання ради скликаються за рішенням її голови або на пропозицію більшості.

Засідання ради є відкритими для представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших заінтересованих осіб. Засідання ради відбувається за умови присутності на ньому не менше половини її членів.

(абзац третій пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

Включення питання на розгляд до плану порядку денного ради здійснюється за рішенням голови ради (його заступника) за поданням замовника (забудовника) або (за їх дорученням) автора-розробника проекту та на пропозицію відповідних структурних підрозділів виконавчої влади або виконавчих комітетів міських рад, громадських організацій.

Розгляд об'єктів на раді не є обов'язковим. Прийняття рішення щодо доцільності винесення конкретного питання на розгляд ради є виключним правом голови ради.

(пункт 5.1 глави 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

5.2. Плани роботи обговорюються на засіданнях ради, затверджуються її головою та повинні бути оприлюднені в доступних для населення приміщеннях органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

5.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ради покладається на відповідний спеціально уповноважений місцевий орган містобудування та архітектури.

(абзац перший пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

Рада є дорадчим органом при головному архітекторі області, району, міста і діє виключно на громадських засадах. Не допускається стягнення коштів із замовників (забудовників) та розробників проектів за підготовку до розгляду та розгляд цих проектів на засіданні ради.

(абзац другий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

5.4. Проектні та інші матеріали на розгляд ради подаються замовником (забудовником) або за його дорученням автором-розробником у термін, який враховує час, необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради, рецензентів та громадськості.

Термін розгляду поданої до ради проектної документації встановлюється залежно від складності та обсягів проектованого об'єкта, але не повинен перевищувати одного місяця.

5.5. Склад матеріалів, що подаються на розгляд ради, повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо передпроектної та проектної документації відповідної стадії проектування і надається у тій частині, яка погоджується місцевим органом містобудування та архітектури.

Обсяг додаткових демонстраційних матеріалів, необхідних для розгляду проекту, повинен обумовлюватися при наданні замовнику архітектурно-планувального завдання на проектування об'єкта.

До проектних матеріалів, що подаються на розгляд обласної або міської ради, слід додавати висновки відповідного районного або районного в місті спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

5.6. На засіданні ради доповідає автор проекту, рецензент надає (або доповідає) свої висновки або зведені висновки групи рецензентів. Рецензія подається у письмовому вигляді і долучається до протоколу.

На особливо важливі проекти об'єктів містобудування рецензію може готувати юридична особа, яка має відповідну ліцензію.

Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об'єктів містобудування та архітектури, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Розгляд об'єктів, будівництво яких передбачається в межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам'яток культурної спадщини, здійснюється після їх розгляду на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

(пункт 5.6 глави 5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 18.03.2008 р. N 131)

5.7. За результатами розгляду й обговорення секретарем складається протокол, до якого включаються такі дані: поіменний перелік присутніх членів ради та запрошених осіб; питання, які розглядаються на засіданні; відомості про замовника, дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає; основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки, особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями архітектурно-містобудівної ради.

До протоколу ради не можуть бути включені зауваження і рекомендації щодо містобудівних, архітектурно-технічних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і зауваження, якщо вони не випливають із положень актів законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, не зумовлені потребою збереження характеру існуючої забудови довкілля та охорони пам'яток культурної спадщини та вимагають унесення змін у надане замовнику архітектурно-планувальне завдання.

Результати розгляду містобудівної документації та проектів будівництва об'єктів оформлюються протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради та мають рекомендаційний характер.

(пункт 5.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку та будівництва України від 27.03.2009 р. N 126)

5.8. У разі незгоди члена ради з висновком її засідання у протоколі зазначається його особлива думка.

5.9. Копія протоколу ради надається за бажанням фізичним та юридичним особам спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури у термін, що не перевищує одного тижня з дня проведення відповідного засідання ради.

 

Начальник Управління
планування та забудови територій
 

 
О. М. Вашкулат
 

Опрос