Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил составления и представления заявки на сорт растений

Министерство аграрной политики
Приказ, Правила от 26.04.2007 № 287
Утратил силу

Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 26 квітня 2007 року N 287

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2007 р. за N 553/13820

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 28 лютого 2018 року N 110)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.11.2006 N 47847/2/1-06 до Закону України від 02.11.2006 N 311-V "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила складання та подання заявки на сорт рослин, що додаються.

2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин (Волкодав В. В.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікування його в Офіційному бюлетені Держсортслужби.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 03.09.2002 N 249 "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2002 за N 848/7136.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

В. о. Міністра 

Б. К. Супіханов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ПРАВИЛА
складання та подання заявки на сорт рослин

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон) права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання до Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) заявки на сорт рослин, експертизи заявки та державної реєстрації прав.

1.2. Відповідно до статей 16 - 18 Закону право на подання заявки належить:

автору (авторам) сорту;

спільно автору (авторам) та роботодавцю;

роботодавцю, якщо це обумовлено трудовим договором або договором про створення на замовлення;

правонаступнику автора (авторів) або роботодавця.

1.3. Особа, яка подала до Держсортслужби заявку, є заявником сорту на весь період її розгляду.

1.4. Заявка повинна стосуватися тільки одного сорту та повинна містити:

заяву про визнання прав на сорт (додаток 1) у двох примірниках;

технічну анкету сорту (додаток 2) у двох примірниках;

показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин) /додаток 3/ у двох примірниках;

документ про сплату збору за подання заявки;

документ про повноваження представника (у разі, якщо заявка подається через представника заявника);

копію першої заявки для встановлення пріоритету (якщо заявник просить установити пріоритет за датою подання першої заявки до іншої держави);

переклад першої заявки на українську мову;

фотографії рослин або органів рослини сорту;

зразок посадкового матеріалу сорту;

документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки.

1.5. Відповідно до статті 15 Закону від імені осіб, зазначених у пункті 1.2 цих Правил, у відношеннях з Держсортслужбою можуть виступати їх представники в межах наданих ним повноважень на підставі договору або довіреності.

1.6. Документи заявки складають українською мовою з використанням однозначної, чітко зрозумілої термінології і заповнюють виключно друкованими літерами.

1.7. Документи заявки мають бути надруковані стандартним шрифтом чорного кольору з використанням матеріалів, які забезпечують тривале зберігання та їх безпосереднє репродукування.

1.8. Якщо заявник є юридичною особою, то документи завіряються печаткою.

2. Складання заяви про визнання прав на сорт

2.1. Форма заяви має 11 розділів, окремі з яких містять пункти.

У правому верхньому куті бланка заяви вказано "Номер заявки" і "Дата подання", які заявник не заповнює.

2.2. Заповнюючи розділ "Вид прав", заявник указує мету, з якою подана заявка, ставлячи позначку або напроти виду прав. До того ж, якщо трудовим договором або договором про створення на замовлення зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, позначка напроти цього виду прав може не ставитись. У цьому випадку заявник до заявки додає копію відповідного договору.

2.3. У розділі "Заявник" наводиться інформація про заявника.

Для фізичних осіб указують прізвище, ім'я, по батькові, а для юридичних осіб повне найменування. Будь-які скорочення неприпустимі, повне найменування повинно збігатися зі вказаним на печатці, яка засвідчує підпис уповноваженої на те особи.

Якщо заявником є іноземець, його прізвище має бути написано латинськими літерами, спочатку прізвище, потім ім'я, а поряд, у дужках, транслітерація українською мовою.

Якщо заявником є юридична особа - нерезидент, її назва має бути написана латинськими літерами, а поряд, у дужках, транслітерація українською мовою.

Місце проживання (місцезнаходження) - повна поштова адреса за правилами української пошти. Якщо заявником є фізична або юридична особа - нерезидент, то повинно бути вказано місце проживання (місцезнаходження) мовою заявника за правилами його держави без транслітерації українською.

Телефон, факс - заповнюючи ці поля, заявник проставляє код держави і номер телефону та факсу.

E-mail (адреса електронної пошти) - заповнюється, якщо заявник має електронну пошту.

Громадянство - поле заповнюють, якщо заявник фізична особа. У цьому полі заявник указує код держави відповідно до прийнятих кодів (Country codes in ISO 3166) /додаток 4/.

У заяві передбачено заповнення інформації трьома заявниками. Якщо заявників більше, то відомості про кожного наступного заявника надають на окремому аркуші паперу, який додається до заяви.

2.4. У розділі "Адреса для листування" наводиться адреса, за якою проходитиме листування з усіх питань, пов'язаних з розглядом заявки. Указуються поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти. До того ж заявник указує, чия це адреса, роблячи відповідну позначку - або .

2.5. У розділі "Ботанічний таксон" заявник указує назву ботанічного таксона (виду) латинською (пункт "а") та українською (пункт "б") мовами згідно з додатком 5. Назва таксона повинна надати можливість чітко ідентифікувати сорт-кандидат як ботанічно, так, певною мірою, і технічно. У назві таксона українською мовою можливі певні уточнення, які допоможуть більш чітко провести експертизу. Наприклад, якщо в заяві на кукурудзу сортом-кандидатом є батьківська лінія, доцільно це вказати: "Кукурудза (батьківська лінія)".

2.6. Розділ "Назва сорту" складається з двох пунктів. У пункті "а" заявник указує запропоновану ним назву сорту-кандидата українською мовою. Якщо заявлено сорт-кандидат, створений або зареєстрований в іншій державі, назва сорту вказується також мовою заявника.

У пункті "б" заявник указує назву селекційного номера, під якою сорт-кандидат був зазначений упродовж селекційного процесу, що може бути суттєвою допомогою в разі виникнення будь-яких спірних питань щодо права на подання заявки або встановлення пріоритету та інших.

2.7. Заповнюючи розділ "Автором/ами/ сорту є:", заявник робить позначку, чи є заявник (усі заявники) автором (авторами) сорту, чи автором (авторами) сорту є інші особи.

Якщо заявник (або всі заявники) є автором (авторами) сорту, таблицю можна не заповнювати. Якщо вказано, що автором (авторами) сорту є інші особи, то таблиця заповнюється обов'язково, за винятком випадку, коли заявка про набуття права на поширення подана на сорт, який віднесений до загальновідомих без прав інтелектуальної власності на нього, особою, яка не має відомостей про автора сорту.

Роблячи позначку щодо відсутності інших авторів, заявник підтверджує достовірність наданої ним про авторів інформації і те, що ця інформація надалі ним не буде змінюватися.

У розділі "Заявник/и/ отримав/ли/ сорт шляхом:" заявник, якщо він не є автором сорту, зазначає, яким шляхом він отримав сорт. Якщо зазначено інший шлях отримання сорту, необхідно надати детальну інформацію щодо цього.

У розділі "Сорт створено у державі:" заявник зазначає, у якій державі створено сорт, тобто де проходив селекційний процес. Заповнення цього розділу допоможе під час експертизи сорту-кандидата дістати уяву щодо ґрунтово-кліматичних умов його створення та вибрати відповідні умови для експертизи.

2.8. Ураховуючи мету заявки, під час заповнення розділу "Інші заявки на сорт, подані за межами України", заявник указує державу (код держави), дату подання заявки до компетентного органу цієї держави, номер заявки, стадію розгляду заявки і назву сорту.

Для визначення стадії розгляду заявки використовуються такі умовні позначення:

А - заявку розглядають;

Б - заявку відхилено;

В - заявку відкликано;

Г - заявку розглянуто позитивно.

2.9. При заповненні розділу "Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою подання першої заявки" слід ураховувати, що попередня заявка, подана до іншої держави, повинна бути чинною, тобто її або ще розглядають, або вже розглянуто і щодо неї прийнято позитивне рішення.

2.10. Інформація розділу "Сорт пропонувався до продажу або продавався" дає змогу встановити новизну сорту і тому повинна зазначатись обов'язково.

Якщо заявником указано, що сорт пропонували до продажу або продавали в Україні, або іншій державі (роблячи позначку "так"), необхідно вказати дату продажу і назву сорту, а також державу (код держави), де сорт продано вперше.

2.11. У пункті "а" розділу "Кваліфікаційна (технічна) експертиза сорту" заявник інформує про стан проведення технічної експертизи сорту-кандидата, якщо така є, роблячи відповідну позначку і вказуючи державу (код держави), де її вже проведено, проводиться або буде проводитися.

У пунктах "б" і "в" заявник гарантує репрезентативність посадкового матеріалу сорту і надає Держсортслужбі певні повноваження.

2.12. У розділі "До заяви додаються" заявник позначає документи, які він подає разом із заявою.

2.13. Наприкінці заявник проставляє дату заповнення заяви у форматі: ДД.ММ.РРРР. Після підпису зазначаються ініціали та прізвище заявника. Для юридичних осіб підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою.

3. Технічна анкета сорту

3.1. Технічна анкета сорту складається з 9 розділів. У преамбулі до Технічної анкети є вимога щодо гібридних сортів, які є предметом заявки, а батьківські лінії надають для експертизи як складову гібридного сорту. Зазвичай це стосується гетерозисних гібридів, і заявник повинен разом з технічною анкетою гібриду надати технічну анкету на кожну з батьківських ліній.

3.2. У другому розділі подають інформацію про заявника: його прізвище, ім'я, по батькові або найменування, місце проживання (місцезнаходження), телефон, факс і електронну адресу (за наявності). Якщо заявників декілька, то перелічують (через кому) у відповідному рядку їх прізвища, ім'я, по батькові (найменування), місця проживання (місцезнаходження), телефони, факси, електронні адреси (за наявності). Інформація цього розділу повинна відповідати інформації щодо заявника (заявників) із заяви.

3.3. У третьому розділі наводять назву сорту. Якщо сорт іноземного походження, то його назву наводять мовою заявника, а поряд (у дужках) транслітерацію українською мовою.

3.4. У четвертому розділі заявник наводить інформацію щодо схеми селекції та розмноження сорту. Інформація цього розділу без згоди заявника не розголошується.

У пункті 4.1 наводять схему селекції. Повинно бути вказано, яким шляхом створено сорт, роблячи відповідну позначку. Якщо для створення сорту застосовано схрещування (контрольоване в цілому або частково), необхідно вказати батьківські сорти (їх назви). Якщо сорт створено із застосуванням мутагенезу або відбору мутацій, необхідно вказати вихідний сорт. Якщо сорт створено виявленням та поліпшенням уже відомого сорту, необхідно вказати, де виявлено сорт і яким чином поліпшено. Якщо для створення сорту застосовано інші методи, необхідно зробити відповідну позначку і обов'язково надати докладний опис методу створення.

У пункті 4.2 наводять інформацію щодо методу розмноження сорту. Для сортів, що розмножуються насінням, слід зазначити спосіб запилення, а щодо гібридних сортів, то на окремому аркуші має бути подано схему розмноження з детальною інформацією про всі батьківські лінії, які потрібні для розмноження, уключаючи відомості про їх офіційну реєстрацію. Для сортів, що розмножуються вегетативно, необхідно вказати спосіб розмноження і надати додаткову інформацію щодо розмноження.

3.5. У п'ятому розділі наводять ознаки сорту. Перелік ознак у цьому розділі залежить від ботанічного таксона і містить тільки групові ознаки, що позначені в методиці з цього ботанічного таксона.

3.6. У шостому розділі наводиться інформація про подібні сорти, що, на думку селекціонера, близькі до його сорту. Заповнювати таблицю цього розділу слід, користуючись методикою з ботанічного таксона, до якого належить сорт-кандидат. У першій колонці таблиці наводять назву подібного сорту, у другій - номер ознаки з методики, у третій - код прояву ознаки подібного сорту і в четвертій - код прояву ознаки сорту-кандидата. Неприпустимо у цій таблиці застосовувати ознаки, що відсутні в методиці, а також надавати словесний опис ознаки та її прояв. Інформацію щодо додаткових ознак, за якими сорт-кандидат відрізняється від подібного сорту, слід надавати в коментарі.

3.7. У розділі сьомому зазначається додаткова інформація, яка може допомогти під час експертизи сорту.

Якщо заявник вважає, що є будь-які додаткові ознаки, крім інформації, яку наведено в розділах 5 та 6, що допоможуть відрізнити сорт, він робить відповідну позначку в пункті 7.1, указуючи - "так" або "ні". Указавши "так", необхідно описати ці ознаки.

У пункті 7.2 заявник відповідає на запитання щодо наявності будь-яких особливих умов для вирощування сорту або проведення експертизи. Якщо такі умови є, необхідно їх указати детально.

У пункті 7.3 заявник повинен надати додаткову інформацію, указавши напрямок широкого використання сорту, а також, роблячи позначку щодо кольорової фотографії сорту, позначити, що до заяви така фотографія додається.

3.8. У розділі восьмому наводиться інформація щодо рослинного матеріалу, який надається для експертизи.

Якщо будь-яка ознака або декілька ознак, що наведені в методиці з ботанічного таксона, можуть змінити ступінь прояву під впливом таких факторів, як шкідники та хвороба, хімічна обробка та інше, це зазначається, указавши - "так". При цьому слід указати ці ознаки, фактор впливу та ступінь прояву.

У пункті 8.2 міститься попередження щодо неприпустимості обробки посадкового матеріалу сорту, що надається на експертизу, але, якщо таку обробку проведено, необхідно вказати яку, зробивши відповідну позначку, і надати детальну інформацію про це.

Якщо посадковий матеріал сорту, який надається для експертизи, був перевірений на наявність вірусу або інших патогенів, про це необхідно вказати в пункті 8.3, роблячи відповідну позначку і надавши подробиці перевірки.

3.9. У дев'ятому розділі заявник підтверджує, що інформація, яку наведено в технічній анкеті, є правильною, проставляє ім'я особи, що підписала анкету, і дату заповнення. Якщо заявником є юридична особа, то підпис її керівника чи уповноваженої особи засвідчується печаткою юридичної особи.

4. Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні

4.1. Назва ботанічного таксона (пункт 1) на бланку вже вказана, оскільки від цього залежить заповнення пункту 5 цих показників.

4.2. У другому пункті наводять інформацію про заявника: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) перелічуються (через кому) у відповідному рядку.

4.3. У третьому пункті наводиться назва сорту.

4.4. У четвертому пункті заявник указує, яку зону він пропонує для вирощування сорту, роблячи відповідну позначку.

4.5. У п'ятому пункті заявник наводить показники, які характеризують придатність сорту для поширення в Україні. Перелік цих показників залежить від культури, до якої належить сорт, і визначається методикою експертизи сорту на придатність до поширення і може бути ширшим, що дає змогу більш уважно оцінити сорт. Заповнюючи цей пункт, заявник повинен пам'ятати, що в колонці "Значення" повинно ставитись одне значення. Указувати інтервал значень неприпустимо.

4.6. У шостому пункті заявник зазначає, що інформація, яку наведено, є правильною, проставляє прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписує документ, підпис і дату заповнення. Якщо заявником є юридична особа, підпис її керівника чи уповноваженої особи завіряють печаткою юридичної особи.

5. Вимоги до інших документів заявки

5.1. Документом про сплату збору за подання заявки є копія платіжного доручення на його перерахування з позначкою банку або відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються ім'я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки), сума сплаченого збору, назва сорту (якщо відомий номер заявки, то цей номер), назва країни платника (якщо платник - нерезидент). Якщо документ про сплату збору надходить разом із заявкою, про це заявник робить позначку в заяві.

5.2. Документ про повноваження представника заявника надається у разі, якщо заявка подана через представника заявника і в розділі 2 заяви зроблено позначку, що адреса для листування є адресою представника. Документ має бути у вигляді договору або довіреності від заявника на здійснення дій, пов'язаних з розглядом заявки на сорт з повним переліком цих дій. Документ повинен бути нотаріально засвідченим. Якщо такий документ складено в Україні, його засвідчує нотаріус, якщо в іншій країні, документ засвідчують у консульській установі або дипломатичному представництві України. Якщо документ складено іншою, ніж українська, мовою, одночасно додають його офіційний переклад.

5.3. Якщо заявник просить установити пріоритет за датою подання першої заявки до іншої держави, він додає копію першої заявки. Копія повинна бути завірена компетентним органом держави, до якого цю заявку було подано.

5.4. Переклад першої заявки на українську мову повинен бути офіційно засвідченим.

5.5. Фотографії рослин або органів рослини сорту потрібно додавати до заяви обов'язково. На фотографіях повинно бути чітко відображено цілу рослину та органи, ознаки яких відрізняють сорт-кандидат від інших сортів. На звороті фотографії заявник зазначає назву ботанічного таксона, назву сорту, указує ознаку її проявлення та дату, коли зроблено фотографію. Зазвичай таких фотографій повинно бути декілька: фото цілої рослини і декілька фото прояву основних ознак (на думку селекціонера).

Якщо фотографії зроблено за допомогою цифрового обладнання (цифровою камерою), то їх можна передати на електронному носії у вигляді окремих файлів графічного формату, до яких додають текстовий файл з поясненнями, указаними в попередньому абзаці.

5.6. Зразок посадкового матеріалу сорту - матеріального носія сорту (далі - дослідний зразок), представлений насінням або садивним матеріалом, надають тільки за сортами родів та видів і в кількості, що наведена в додатку 6.

Дослідний зразок у разі представлення його насінням та суцвіттями (колос, кошик та інше) подають разом із заявкою або впродовж двох місяців від дати її подання.

Якщо дослідний зразок представлено садивним матеріалом - саджанцями, живцями, бульбами, цибулинами тощо, то заявник (представник заявника) надає його в строки, зазначені в надісланому заявнику (представнику заявника) повідомленні, на сортодослідну станцію, яка забезпечує довгострокове зберігання цього зразка.

Кількість дослідного зразка, що надається разом із заявкою, складається з частини, що закладається у сховищі для подальшого постійного зберігання, та частини, що використовується для першого року проведення польових досліджень на відмінність, однорідність та стабільність (для видів, що підлягають експертизі в експертних закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин).

5.7. Якщо заявником виступає селекціонер (автор сорту), то документ, що засвідчує право заявника на подання заявки, не подається.

У разі, якщо заявником (заявниками) виступають не всі члени колективу авторів, надається документ, що підтверджує відмову інших авторів від права на подання заявки на сорт.

Якщо заявником виступає роботодавець, надається копія трудового договору або договору про створення сорту на замовлення, у якому передбачено право на подання заявки тільки роботодавця.

Якщо заявником виступає фізична (юридична) особа, яка є правонаступником автора або роботодавця, надається документ, що підтверджує правонаступництво.

 

Голова Державної служби
з охорони прав на сорти рослин
 

 
В. В. Волкодав
 

 

 

 

 

 

Міжнародні коди держав згідно з Country codes in ISO 3166

Держава 

Код 

Австралія 

AU 

Азербайджан 

AZ 

Алжир 

DZ 

Ангілья 

AI 

Андорра 

AD 

Антильські Острови 

AN 

Аруба 

AW 

Багами 

BS 

Барбадос 

BB 

Беліз 

BZ 

Бенін 

BJ 

Білорусь 

BY 

Болівія 

BO 

Ботсвана 

BW 

Бруней Даруссалам 

BN 

Бурунді 

BI 

Вануату 

VU 

Венесуела 

VE 

Віргінські Острови (Британські) 

VG 

Габон 

GA 

Гайана 

GY 

Гана 

GH 

Гвінея 

GN 

Гібралтар 

GI 

Гонконг 

HK 

Гренландія 

GL 

Грузія 

GE 

Демократ. Республіка Конґо 

ZR 

Джібуті 

DJ 

Домініканська Республіка 

DO 

Екваторіальна Гвінея 

GQ 

Естонія 

EE 

Європейський Союз 

QZ 

Ємен 

YE 

Західна Сахара 

EH 

Ізраїль 

IL 

Індонезія 

ID 

Іран 

IR 

Ісландія 

IS 

Італія 

IT 

Кабо-Верде 

CV 

Камбоджа 

KH 

Канада 

CA 

Кенія 

KE 

Китай 

CN 

Кірібаті 

KI 

Комори 

KM 

Корея (КНДР) 

KP 

Кот-д'Івуар 

CI 

Кувейт 

KW 

Латвія 

LV 

Литва 

LT 

Ліван 

LB 

Ліхтенштейн 

LI 

Маврикій 

MU 

Мадаґаскар 

MG 

Македонія 

MK 

Малайзія 

MY 

Мальдіви 

MV 

Марокко 

MA 

Маршаллові Острови 

MH 

Мікронезія 

FM 

Молдова 

MD 

Монголія 

MN 

М'янма 

MM 

Науру 

NR 

Нігер 

NE 

Нідерланди 

NL 

Німеччина 

DE 

Нова Зеландія 

NZ 

Об'єднана Республіка Танзанія 

TZ 

Оман 

OM 

Острів Святої Єлени 

SH 

Острови Кука 

CK 

Палау 

PW 

Папуа-Нова Гвінея 

PG 

Перу 

PE 

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови 

GS 

Польща 

PL 

Республіка Корея 

KR 

Руанда 

RW 

Сальвадор 

SV 

Сан-Маріно 

SM 

Саудівська Аравія 

SA 

Сейшелли 

SC 

Сент-Вінсент і Гренадини 

VC 

Сент-Люсія 

LC 

Сербія і Чорногорія 

CS 

Сінгапур 

SG 

Словенія 

SI 

Сомалі 

SO 

Суринам 

SR 

США 

US 

Таджикистан 

TJ 

Тайвань, Провінція Китаю 

TW 

Того 

TG 

Тринідад і Тобаго 

TT 

Туніс 

TN 

Туркменистан 

TM 

Угорщина 

HU 

Україна 

UA 

Фарерські Острови 

FO 

Філіппіни 

PH 

Фолклендські Острови 

FK 

Хорватія 

HR 

Чад 

TD 

Чилі 

CL 

Швеція 

SE 

Югославія 

YU 

Японія 

JP 


Держава 

Код 

Австрія 

AT 

Албанія 

AL 

Американське Самоа 

AS 

Анґола 

AO 

Антиґуа і Барбуда 

AG 

Аргентина 

AR 

Афґаністан 

AF 

Бангладеш 

BD 

Бахрейн 

BH 

Бельґія 

BE 

Бермуди 

BM 

Болґарія 

BG 

Боснія і Герцеговина 

BA 

Бразилія 

BR 

Буркіна Фасо 

BF 

Бутан 

BT 

Великобританія 

GB 

В'єтнам 

VN 

Вірменія 

AM 

Гаїті 

HT 

Гамбія 

GM 

Гватемала 

GT 

Гвінея-Бісау 

GW 

Гондурас 

HN 

Гренада 

GD 

Греція 

GR 

Данія 

DK 

Держава-Місто Ватикан 

VA 

Домініка 

DM 

Еквадор 

EC 

Еритрея 

ER 

Ефіопія 

ET 

Єгипет 

EG 

Замбія 

ZM 

Зімбабве 

ZW 

Індія 

IN 

Ірак 

IQ 

Ірландія 

IE 

Іспанія 

ES 

Йорданія 

JO 

Казахстан 

KZ 

Камерун 

CM 

Катар 

QA 

Киргизстан 

KG 

Кіпр 

CY 

Колумбія 

CO 

Конго 

CG 

Коста-Ріка 

CR 

Куба 

CU 

Лаос 

LA 

Лесото 

LS 

Ліберія 

LR 

Лівійська Арабська Джамахірія 

LY 

Люксембурґ 

LU 

Мавританія 

MR 

Макао 

MO 

Малаві 

MW 

Малі 

ML 

Мальта 

MT 

Мартініка 

MQ 

Мексика 

MX 

Мозамбік 

MZ 

Монако 

MC 

Монсеррат 

MS 

Намібія 

NA 

Непал 

NP 

Ніґерія 

NG 

Нікарагуа 

NI 

Ніуе 

NU 

Норвегія 

NO 

Об'єднані Арабські Емірати 

AE 

Острів Бувет 

BV 

Острови Кайман 

KY 

Пакистан 

PK 

Панама 

PA 

Парагвай 

PY 

Південна Африка 

ZA 

Північні Маріанські Острови 
 

MP 

Португалія 

PT 

Російська Федерація 

RU 

Румунія 

RO 

Самоа 

WS 

Сан-Томе і Прінсіпі 

ST 

Свазіленд 

SZ 

Сенегал 

SN 

Сент-Кітс і Невіс 

KN 

Сен-П'єр і Мікелон 

PM 

Сирійська Арабська Республіка 

SY 

Словаччина 

SK 

Соломонові Острови 

SB 

Судан 

SD 

Східний Тімор 

TP 

Сьєрра-Леоне 

SL 

Таїланд 

TH 

Теркейські і Кайкосові Острови 

TC 

Тонга 

TO 

Тувалу 

TV 

Туреччина 

TR 

Уґанда 

UG 

Узбекистан 

UZ 

Уруґвай 

UY 

Фіджі 

FJ 

Фінляндія 

FI 

Франція 

FR 

Центрально-Африканська Республіка 

CF 

Чеська Республіка 

CZ 

Швейцарія 

CH 

Шрі-Ланка 

LK 

Ямайка 

JM 


 

Назви ботанічних таксонів (українські та латинські), що рекомендуються для використання під час заповнення документів заявки

Вид українською 

Вид латинською 

Синонім латинською 

Сільськогосподарські: злаки 

Жито 

Secale cereale L. 

Triticum secale Link; Triticum cereale Salisb. 

Кукурудза 

Zea mays L 

Zea americana; Zea alba; Zea vulgaris Mill.; Mays zea Gaertn; Zea segetalis Salisb.; Mays americana Baumg.; Thalisia mays O. Ktze. 

Овес 

Avena sativa L. 

 

Пшениця м'яка 

Triticum aestivum L. 

Triticum vulgare Host.; Triticum hybernum L.; Triticum cereale Schrank; Triticum sativum Lam. 

Пшениця тверда 

Triticum durum Desf. 

Triticum sativum durum Pers.; Triticum vulgare durum Alef.; Triticum vulgare Vill. s. str.; Triticum durum Koern.; Triticum sativum durum Hackel; Triticum tenax B durum Asch. et Graebn.; Triticum alatum Peterm.; Triticum dicoccum tenaces Perc.; Triticum p 

Пшениця шарозерна 

Triticum sphaerococcum Perc. 

Triticum compactum A. et G. Howard (non Host); Triticum aestivum L. ssp. Sphaerococcus (Perc.) MacKey 

Тритикале 

x Triticosecale Wittmack 

 

Ячмінь 

Hordeum sativum L. sensu lato 

Hordeum vulgare (L.) emend. Vav. et Bacht.; Hordeum distichum L.; Hordeum distichon L. emend. Lam.; Hordeum aestivum Hall; Hordeum zeocriton L.; Zeocriton distichon; Zeocroton commune Beauv.; Hordeum vulgare ssp. distichum grex culta Regel; Hordeum sativu 

Сільськогосподарські: бобові 

Горох 

Pisum sativum L. sensu lato 

Pisum majus Dode; Pisum romanum; Pisum saccharatum Ser. in DC.; Pisum macrocarpum Ser.; Pisum hortense Asch. et Graebn.; Pisum commune Clav.; Pisum jomardi Schrank; Pisum uniflorum Hort.; Pisum macrospermum Hort.; Pisum vulgare Jundz.; Pisum sativum L. (s 

Квасоля звичайна 

Phaseolus vulgaris L. 

Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hor 

Нут 

Cicer arietinum L. 

Cicer grossum Salisb.; Cicer sativum Schkuhr; Cicer physodes Rchb.; Cicer rotundum Jord.; Cicer sintensii Hausskn.; Cicer edessanum Stapf. 

Сочевиця 

Lens culinaris Medic. 

Ervum lens L.; Lens esculenta Moench; Lathyrus lens Bernh.; Lens vulgaris Delarbre; Cicer lens Willd.; Ervum camelorum Spr.; Ervum dispermum Roxb.; Lens sativa Heller; Lens camelorum Webb. et Berth.; Lens disperma (Roxb.) Webb. et Berbh.; Vicia lens Coss. 

Чина посівна 

Lathyrus sativus L. 

Cicercula alata Moench; Cicercula sativa Alef.; Pisum lathyrus Krause 

Сільськогосподарські: круп'яні 

Гречка 

Fagopyrum esculentum Moench. 

Fagopyrum sagittatum Gilib.; Polygonum fagopyrum L.; Polygonum cereale Salisb.; Fagopyrum fagopyrum Karsten; Fagopyrum emarginatum Roth; Fagopyrum macropterum a. emarginatum Fenzl.; Fagopyrum cereale Raf. 

Мишій італійський 

Setaria italica (L.) P. Beauv. ssp. moharicum Alef. 

Setaria italica (L.) Beauv.; Panicum italicum L.; Panicum germanicum Mill.; Pennisetum italicum R. Br.; Setaria germanica Beauv.; Pennisetum germanicum Baumg.; Setaria californica Kellogg; Panicum italicum var. californicum Koern.; Chamaeraphis italica Kt 

Просо 

Panicum miliaceum L. 

Milium panicum Mill.; Milium esculentum Moench; Panicum milium Pers.; Leptoloma miliacea Smith. 

Рис 

Oryza sativa L. 

Oryza communissima Lour.; Oryza glutinosa, montana, praecox Lour.; Oryza palustris Hamilt.; Oryza latifolia P. Beauv. (non Desf.); Oryza parviflora P. Beauv. 

Сорго зернове 

Sorghum bicolor (L.) Moench 

Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicilor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicilor Vined et Druce. 

Сориз 

Sorghum orysoidum 

 

Сільськогосподарські: олійні та прядивні 

Арахіс 

Arachis hypogaea L. 

Chamaebalanus Japonica Rumph.; Arachnida hypogaea Moench; Arachis asiatica Lour.; Arachis africana Lour.; Arachis americana Tenore. 

Бавовник 

Gossypium L. 

 

Гірчиця біла 

Sinapis alba L. 

Raphanus albus Crantz; Sinapis hispida Tenore; Bonnania officinalis Presl; Napus leucosinapis Schimper et Sponner.; Sinapistrum album Chev.; Eruca alba Noulet; Brassica alba Rabenhorst; Crucifera lampsana Krause; Sinapis dissecta Lag.; Brassica dissecta S 

Гірчиця сарептська 

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. 

Brassica juncea (L.) Czern.; Sinapis juncea L.; Raphanus junceus Crantz; Brassica besseriana Andrz.; Crucifera juncea Krause; Sinapis juncea Thunb.; Brassica japonica Miq. 

Гірчиця чорна 

Brassica nigra L. Koch 

Sinapis nigra L. 

Коноплі 

Cannabis sativa L. 

Cannabis chinensis Delile; Cannabis erratica Siev.; Cannabis foetens Gilib.; Cannabis lupulus Scop.; Cannabis macrosperma Stokes; Cannabis gigantea Hort. 

Кунжут 

Sesamum indicum L. 

Sesamum orientale L.; Sesamum luteum Retz.; Sesamum edule Hort.; Sesamum africanum Todaro; Sesamum malabaricum Burm.; Sesamum oleiferum Moench; Sesamum trifoliatum Mill.; Sesamum brasilense Vell. 

Льон кудряш (олійний) 

Linum humile Mill. 

Proles brevimulticaula Vav. et Ell. 

Льон-довгунець 

Linum usitatissimum L. 

Proles elongata Vav. et Ell. 

Мак 

Papaver somniferum L. 

Papaver nigrum; Papaver album Cr.; Papaver opiiferum Forsk.; Papaver officinale Gmel.; Papaver amplexicaule Stokes; Papaver hortense Hussekot 

Рижій 

Camelina sativa Grantz. 

Camelina sativa var. glabrata DC.; Camelina glabrata (DC.) Fritsch; Camelina sativa ssp. sativa Thell.; Crucifera camelina Krause 

Рицина 

Ricinus communis L. 

Ricinus macrocarpus; Ricinus microcarpus; Ricinus zanzibaricus G. Pop (ex parte); Ricinus communis; Ricinus vulgaris Mill.; Cataputia minor Bohm.; Ricinus speciosus Burm.; Ricinus inermis; Ricinus lividus Jacq.; Ricinus viridis; Ricinus africanum Willd. 

Ріпак 

Brassica napus L. 

Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet 

Смикавець їстівний (Чуфа) 

Cyperus esculentus L. 

 

Соняшник 

Helianthus annuus L. 

Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis Cass.; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus collosus O. Ktze.; Helianthus erytrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus W 

Соя 

Glycine max. (L.) Merr. 

Phaseolus max L.; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Phaseolus sordilis Salisb.; Soja japonica Savi; Soja angustifulia Miq.; Glycine tabacina; Glycine tomentosa Benth.; Glycine hispida (Moench) Maxim.; Soja soja Karst.; Soja max Piper 

Суріпиця 

Brassica campestris L. 

Brassica campestris ssp. oleifera DC.; Brassica navetta Will.; Brassica rapa; Brassica oleifera DC.; Brassica campestris L.; Brassica rapoeuropaea Sinsk. ssp. biennis (Metzg.) Sinsk.; Brassica campestris L. vas. autumnalis DC.; Brassica rapa L. oleifera b 

Сільськогосподарські: буряк 

Буряк кормовий 

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC 

Beta vulgaris L. ssp. europea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. virescens Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. lutea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. aurantia Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var.  

Буряк цукровий 

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 

Beta vulgaris L. ssp. europea convar. saccharifera (Alef.) Krass.; Beta vulgaris provar. altissima Doll.; Beta alba Langenthal. 

Сільськогосподарські: картопля 

Картопля 

Solanum tuberosum L. 

Solanum tuberosum ssp. tuberosum; Solanum tuberosum var. chiloense DC.; Solanum tuberosum var. cultum DC.; Solanum tuberosum var. sabini DC.; Solanum fonckii Phil.; Solanum chiloense (DC.) Benth.; Solanum cultum (DC.) Berth.; Solanum sabini (DC.) Berth.; S 

Сільськогосподарські: кормові 

Белардіохлоа фіолетова 

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. 

Poa violacea Bell. 

Боби кормові 

Vicia faba L.var. major Harz. 

Faba bona Medic.; Faba equina Medic. l. c.; Faba vulgaris Moench; Vicia esculenta Salisb.; Faba sativa Bernh.; Faba major Desf.; Potamogeton bifolius Lapeyr.; Faba minor Boxb.; Faba faba (L.) 

Борщівник 

Heracleum L. 

 

Бруква 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 

Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.; Brassica napobrassica Mill.; Brassica oleracea var. napobrassica L.; Brassica napus var. edulis Delile; Brassica campestris napobrassica; Brassica napus esculenta DC.; Brassica napus var. rapifera Metzg.; Brassica n 

Буркун білий 

Melilotus alba Medik. 

Melilotus albus Desr.; Melilotus leucanthus Koch.; Melilotus rugosus Tourn.; Trifolium melilotus altissimus Gmel.; Melilotus rugulosus Willd.; Melilotus vulgarus Willd.; Melilotus melanospermus Bbess.; Melilotus albus Medik. 

Буркун жовтий 

Melilotus officinalis Lam. 

Trifolium officinalis Willd.; Melilotus macrorhiza Pers. 

Віниччя справжнє 

Kochia scoparia (L.) Schrad. 

Atriplex scoparia Crantz; Chenopodium scoparium L.; Salsola scoparia M. B. 

В'язіль барвистий 

Coronilla varia L. 

 

Гарбуз звичайний 

Cucurbita pepo L. 

Cucurbita melopepo; Cucurbita verrucosa; Cucurbita ovifera L.; Cucurbita pyxidaris DC.; Cucurbita subverrucosa Willd.; Cucurbita aurantia Willd.; Cucurbita maxima g courgero Ser.; Cucurbita venosa Descourt.; Cucurbita mammeata Molina.; Cucurbita ceratocea 

Горох польовий 

Pisum arvense L. 

Pisum sativum var. arvense Trautv.; Pisum sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. 

Горошок волохатий 

Vicia villosa Roth 

Vicia polyphylla Waldst. et Kit. (non Desf.); Cracca villosa Gren. et Godr.; Eruvum villosum Trautv. 

Горошок паннонський 

Vicia pannonica Crantz 

Vicia striata M.B.; Vicia lineata M.B.; Vicia lutea Kram.; Hypechusa pannonica Alef.; Hypechusa purpurascens Alef. 

Горошок посівний 

Vicia sativa L. 

Vicia amphicarpa L.; Vicia notata Gilib.; Vicia leucosperma Moench; Vicia segetalis Thuill.; Faba sativa Bernh.; Vicia communis Rouy et Foucaud. 

Гребінник звичайний 

Cynosurus cristatus L. 

Phleum cristatum Scop.; Cynosurus neglectus Opiz. 

Грястиця збірна 

Dactylis glomerata L. 

Bromus glomeratus Scop.; Festuca glomerata All.; Trachypoa vulgaris Bubani. 

Дагуса 

Eleusine coracana (L.) Gaertn. 

Cynosurus coracanus L.; Eleusine cerealis Salisb.; Eleusine sphaerosperma Stokes; Eleusine stricta Roxb.; Eleusine tocussa Fresen. 

Еспарцет 

Onobrychis Mill. 

 

Житняк 

Agropyron Gaertn. 

 

Кавун кормовий 

Citrullus colocynthoides Pang. 

Citrullus vulgaris Schrad.; Citrullus vulgaris var. colocynthoides Schweinf. 

Канаркова трава справжня 

Phalaris canarensis L. 

 

Капуста кормова 

Brassica subspontanea Lizg. 

Brassica oleracea L. var. ramosa (DC.) Alef.; Brassica oleracea var. acephala DC.; Brassica suttoniana Leveille. 

Козлятник лікарський 

Galega officinalis L. 

Galega vulgaris Lam.; Galega persica Pers.; Galega patula Stev. 

Козлятник східний 

Galega orientalis L. 

 

Конюшина відкритозіва 

Trifolium apertum Bobr. 

 

Конюшина гібридна 

Trifolium hybridum L. 

Trifolium bicolor Moench; Trifolium fistulossum Gilib.; Trifolium elegans Savi; Trifolium michelianum Gaudin (non Savi); Trifolium anatolicum Boiss. 

Конюшина лучна (червона) 

Trifolium pratense L. 

Trifolium purpureum Gilib. (non Lois.); Trifolium sativum Crome; Trifolium pratense var. foliosum Brand; Trifolium folosium (Brand) Min. 

Конюшина олександрійська 

Trifolium alexandrinum L. 

 

Конюшина перевернута 

Trifolium resupinatum L. 

 

Конюшина повзуча, біла 

Trifolium repens L. 

Trifolium nigrescens Schur.; Trifolium nothum Stev. 

Кострице-райграсовий гібрид 

x Festulolium 

 

Костриця жорстка 

Festuca duriuscula L. 

Festuca ovina s duriuscula Griseb. 

Костриця лучна 

Festuca pratensis Huds. 

Festuca elatior L. (pro parte); Festuca fluitans var. pratensis Huds.; Avena secunda Salisb.; Festuca americana Dietr. 

Костриця овеча 

Festuca ovina L. 

Festuca ovina var. vivipara L.; Bromus ovinus Scop.; Avena ovina Salisb.; Festuca sciaphila Schur.; Festuca guestphalica Beenn. 

Костриця очеретяна 

Festuca arundinacea Schreb. 

Festuca littoralis Wahlb. 

Костриця різнолиста 

Festuca heterophylla Lam. 

Festuca rubra L. ssp. heterophylla Hack. 

Костриця сиза 

Festuca L. 

 

Костриця східна 

Festuca orientalis (Hack.) V. Krecz. et Bobr. 

Festuca arundinacea auct. fl. Ucr., non Schreb.; Festuca fenas auct. fl. Ucr., non Lag. 

Костриця тонколиста 

Festuca tenuifolia Sibth. 

Festuca capillata Lam.; Festuca ovina subsp. tenuifolia (Sibth.) Celak. 

Костриця червона 

Festuca rubra L. 

Festuca rubra L. sensu lato; Festuca rubra L. s. str.; Festuca ovina var. rubra Smith; Festuca duri uscula var. rubra Wood.; Festuca oregona Festucaasey; Festuca ovina ssp. rubra Hook.; Festuca rubra var. littoralis Vasey; Festuca vallicola; Festuca earle 

Костриця червона мінлива 

Festuca rubra commutata Gaud. 

Festuca rubra subsp. fallax (Thuill.); Festuca fallax Thuill.; Festuca pseudo-rubra Schur; Festuca rubra subsp. eu-rubra var. fallax (Thuill.) Hack. 

Костриця шорстколиста 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 

Festuca duriuscula auct. p. p.; Festuca longifolia auct. non Thuill. 

Кропива 

Urtica L. 

 

Лаватера тюрінгська 

Lavatera thuringiaca L. 

 

Ламкоколосник 

Psathyrostachys Nevski. 

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski.; Elymus junceus Fisch.; Elymus altaicus Spreng.; Elymus desertorum Kar. et Kir.; Elymus hyalanthus Rupr.; Elymus alberti Rgl.; Elymus kokczatavicus Drob.; Elymus caespitosus Suk.; Elymus crotaceus Zing. 

Лисохвіст лучний 

Alopecurus pratensis L. 

 

Лисохвіст рівний 

Alopecurus aequalis Sobol. 

 

Люпин багаторічний 

Lupinus perennis L. 

Lupinus arcticus S. Wats.; Lupinus perenne L. 

Люпин білий 

Lupinus albus L. 

Lupinus sativus Gater.; Lupinus varius Gaertn.; Lupinus hirsutus Eichw. (non L.); Lupinus albus var. vulgaris Alef. 

Люпин вузьколистий 

Lupinus angustifolius L. 

Lupinus varius Savi (non L.) 

Люпин жовтий 

Lupinus luteus L. 

Lupinus odoratus Hort. 

Люцерна жовта (серпоподібна) 

Medicago falcata L. 

 

Люцерна мінлива 

Medicago L. x varia T. Martyn 

Medicago x varia Martyn 

Люцерна посівна 

Medicago sativa L. 

Medicago falcata Lam. (non L.); Medicago coerulea Less. 

Люцерна хмелеподібна 

Medicago lupulina L. 

Medicago parviflora Gilib.; Trifolium lupulinum Savi.; Medicago cupaniana Guss.; Melilotus lupulinus Trautv. 

Лядвенець рогатий 

Lotus corniculatus L. 

Lotus pentaphyllus Gilib.; Lotus crassifolius Pers.; Lotus tauricus Juz.; Lotus caucasicus Kuprian. p. p.; Lotus corniculatus L. p. p. 

Лядвенець трясовинний 

Lotus uliginosus Schkuhr 

 

Мальва гібридна 

Malva pulchella Bernh. x Malva crispa L. 

 

Мальва кучерява 

Malva crispa (L.) L. 

Malva crispa cult.; Malva verticillata L. p.p.; Malva breviflora Gilib. 

Мальва мелюка 

Malva meluca Graebn. 

 

Мальва, Калачики 

Malva L. 

 

Мітлиця біла 

Agrostis alba L. 

Agrostis dispar Michx.; Decandolia alba Bast.; Vilfa alba Beauv.; Agrostia stolonifera var. major Farwell. 

Мітлиця велетенська 

Agrostis gigantea Roth. 

Agrostis praticola Klok.; Agrostis graniticola Klok.; Agrostis alba auct., non L. p. p.; 

Мітлиця повзуча 

Agrostis stolonifera L. 

Agrostis stolonizans Bess. ex Schult. et Schult. f.; Agrostis zerovii Klok.; Agrostis pseudoalba Klok.; Agrostis alba auct., non L. p. p.; Decandolia stolonifera Bast.; Vilfa stolonifera Beauv.; Agrostis alba var. stolonifera Smith; Agrostis alba L. 

Мітлиця тонка 

Agrostis tenuis Sibth. 

Agrostis vulgaris With.; Agrostis capillaris auct., non L. 

Очеретянка звичайна 

Phalaris arundinacea L. 

Phalaris canariensis L.; Digraphis arundinacea (L.) Trin.; Arundo colorana Ait.; Typhoidea arundinacea Moench; Calamagrostis variegata Witgh; Arundo riparia Salisb.; Baldingera colorata Gaertn.; Baldingera arundinacea Dum.; Digraphis americana Ell.; Endal 

Пажитниця багатоквіткова 

Lolium multiflorum Lam. 

Lolium aristatum Lag. ex Num.; Lolium scabrum Presl; Lolium italicum A. Br.; Lolium perenne var. italicum Parnell; Lolium perenne var. multiflorum Parnell; Lolium temulentum var. multiflorum Ktze. 

Пажитниця багаторічна 

Lolium perenne L. 

Lolium vulgare Host; Lolium brasilianum Nees; Lolium canadense Bernh. (njn Michx.); Lolium marschallii Stev. 

Пажитниця однорічна (Вестревольдська) 

Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Mansh. 

 

Пайза (Плоскуха хлібна) 

Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link 

Echinochloa frumentacea Link.; Oplismenum frumentaceum Kunth; Panicum frumentaceum Roxb.; Panicum crusgalli var. frumentaceum Trin.; Echinochloa crus-galli var. frumentacea Haines; Echinochloa colona var. frumentacea Blatter et McCann. 

Пирій 

Agropyron Gaertn. 

 

Пирій видовжений 

Elytrigia elongata (Host) Nevski 

Elytrigia ruthenia (Griseb.) Prokud. 

Пирій повзучий 

Elytrigia repens (L.) Nevski 

Agropyron repens L. 

Пирій середній 

Elytrigia intermedia (Host) Nevski 

 

Райграс високий 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. S et K. B. Presl 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl; Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch; Avena elatior L.; Arrhenatherum avenaceum P. B. 

Регнерія жорсткостеблова 

Rogneria trachycualon (Link) Nevski 

Triticum pauciflorum Schweinf.; Triticum missuricum Spreng.; Triticum trachycaulon Link; Agropyron trachycaulon Steud.; Crithopyrum trachycaulon Steud.; Agropyron tenerum Vasey; Agropyron missouricum Farwell; Agropyron trachycaulon var. tenerum Malte; Agr 

Свербига східна 

Bunias orientalis L. 

 

Серадела посівна 

Ornithopus sativus Brot. 

Ornithopus sativus Broth.; Ornithopus isthmocarpus Coss.; Coronilla seradella Krause. 

Сильфій пронизанолистий 

Silphium perfoliatum L. 

 

Сіда багаторічна 

Sida hermaphrodita Rusby 

Sida napaea Cav.; Napaea dioica L. 

Сорго суданське 

Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. 

Andropogon sorghum sudanensis Piper; Sorghum exiguum auct., non Piper; Andropogon sorghum var. sudanensis Stapf. 

Сорго цукрове 

Sorghum technicum (Koern) Roshev. 

Andropodon sorghum ddp. sativus f. technicus Koern.; Sorghum dochna var. technicum (Koern.) Snowd.; Sorghum saccharatum (L.) Moench. 

Сорго-суданкові гібриди 

Sorghum vulgare Pers. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. 

 

Стоколос безостий 

Bromus inermis Leyss. 

Festuca inermis DC.; Schedonorus inermis Beauv.; Bromus latifolius Kar. et Kir.; Zerna inermis Lindl.; Zerna inermis (Leys.) Lindm.; Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 

Стоколос прямий 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 

Bromus erectus Huds.; Zerna erecta (Huds.) S. F. Gray; Bromus agrestis All.; Bromus angustifolius Schrank; Bromus montanus Gaertn.; Festuca erecta Wall.; Bromus macounii Vasey; Forasaccus erectus Bubani. 

Судан-колумбова трава 

Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. x Sorghum almum Parodi. 

 

Тимофіївка лучна 

Phleum pratense L. 

Phleum nodosum L.; Phleum bertolonii DC. 

Тимофіївка степова 

Phleum phleoides (L.) Karst. 

Phleum phleoides Simk.; Phleum boehmeri Wib.; Phalaris phleoides L.; Phleum boehmeri Wib.; Chilochloa boehmeri P. B. 

Тіфон 

Brassica rapa x Brassica compestris var. Olifera bienins 

 

Тонконіг альпійський 

Poa alpina L. 

 

Тонконіг болотний 

Poa palustris L. 

Poa serotina Ehrh.; Poa triflora Gilib.; Poa riparia Wolff.; Poa crocata Michx.; Poa glauca var. crocata Jones; Paneion triflorum Lunell; Poa fertilis Host; Poa kamtschstica Fisch. 

Тонконіг звичайний 

Poa trivialis L. 

Poa dubia Leers; Poa scabra Ehrh.; Poa stolonifera Hall; Poa trivialis var. filiculmis Scribn.; Poa collina Rydb.; Phalaris seminifera Roem. et Schult. 

Тонконіг лісовий 

Poa nemoralis L. 

Poa hypanica Prokud.; Paneion nemoralis Lunell.; Poa sylvicola Guss. 

Тонконіг лучний 

Poa pratensis L. 

Poa angustifolia Ell.; Poa alberti var. biflora Rgl. (ex parte); Poa paratunkensis Kom.; Paneion pratense Lunell. 

Топінамбур 

Helianthus tuberosus L. 

Helianthus mollissimus E. Wats. 

Топінсоняшник 

Helianthus tuberosus L. x Helianthus annuus L. 

 

Трава Колумба 

Sorghum almum Parodi. 

 

Турнепс 

Brassica rapa L. 

Brassica rapa L. ssp. rapa. var. rapifera Metzg.; Brassica rapa var. rapifera Metzg.; Brassica campestris L. ssp. rapifera Metzg. 

Фацелія 

Phacelia tanacetifolia Benth. 

Phacelia tripinnata Hort. 

Чина лісова 

Lathyrus silvestris L. 

Lathyrus platyphyllus Retz.; Lathyrus heterophyllus auct. 

Чина посівна 

Lathyrus sativus L. 

Cicercula alata Moench; Cicercula sativa Alef.; Pisum lathyrus Krause 

Чорноголовник 

Poterium L. 

 

Щавель тяньшанський 

Rumex tianscnanicus A. Los. 

Rumex patentia L. (auct.) 

Щавнат 

Rumex patientia L. x Rumex tianshanicus A. Los. 

 

Щириця 

Amaranthus L. 

 

Сільськогосподарські: овочеві 

Артишок посівний 

Cynara scolymus L. 

 

Баклажан 

Solanum melongena L. 

Solanum longum L.; Melongena teres Mill; Solanum undatum Lam.; Solanum esculentum Dun.; Solanum oviferum Dun. 

Бамія (Гібіск їстівний) 

Hibiscus esculentus L. 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 

Боби кінські 

Vicia faba L. var. minor Harz 

 

Буряк столовий 

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. 

Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. atro rubra Krass. 

Вігна спаржева 

Vigna sinensis Endl. Ssp. Sesqupedalis 

 

Гірчиця салатна 

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. 

 

Гарбуз волоський 

Cucurbita maxima Duch. 

 

Гарбуз звичайний 

Cucurbita pepo L. 

Cucurbita melopepo; Cucurbita verrucosa; Cucurbita ovifera L.; Cucurbita pyxidaris DC.; Cucurbita subverrucosa Willd.; Cucurbita aurantia Willd.; Cucurbita maxima g courgero Ser.; Cucurbita venosa Descourt.; Cucurbita mammeata Molina.; Cucurbita ceratocea 

Гарбуз мускусний 

Cucurbita moschata (Duch.) Poir. 

 

Горох овочевий 

Pisum sativum L. partim 

Pisum majus Dode; Pisum romanum; Pisum saccharatum Ser. in DC.; Pisum macrocarpum Ser.; Pisum hortense Asch. et Graebn.; Pisum commune Clav.; Pisum jomardi Schrank; Pisum uniflorum Hort.; Pisum macrospermum Hort.; Pisum vulgare Jundz.; Pisum sativum L. (s 

Диня 

Cucumis melo L. 

Melo adana Pang.; Cucumis melo convar. adana (Pang.) Greb. 

Індау посівний 

Eruca sativa Lam. 

Eruca sativa Vill. 

Кабачок 

Cucurbita pepo L. var. montia Duch. 

 

Кавун 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. vulgaris Fursa var. vulgaris; Citrullus vulgaris Schrad.; Cucurbita citrullus L.; Momordica lanata Thunb.; Cucumis sativus Battich; Citrullus pasteca Sageret; Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.; 

Капуста білоголова 

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. 

Brassica oleracea L. var. capitata L.; Brassica oleracea var. capitata L.; Brassica capitata DC.; Brassica oleracea ssp. capitata laevis Metzg. 

Капуста броколі 

Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. Cumosa Duch. 

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck; Brassica cauliflora (Mill.) Lizg. ssp. simplex Lizg.; Brassica oleracea var. botrytis Helm; Brassica oleracea var. botrytis subvar. cultiflora DC. et subvar. cymosa Lam. 

Капуста брюссельська 

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. 

Brassica oleraceae L. convar. oleraceae var. gemmifera DC.; Brassica oleracea var. gemmifera Zenker; Brassica oleracea var. bullata DC. subvar. gemmifera DC.; Brassica gemmifera; Brassica millecapitata Lev. 

Капуста качанна (червоноголова) 

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell. 

Brassica oleracea L. var. capitata L.; Brassica oleracea var. capitata L.; Brassica capitata DC.; Brassica oleracea ssp. capitata laevis Metzg.; Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell. 

Капуста китайська 

Brassica chinensis L. 

Sinapis brassicata L.; Raphanus chinensis Crantz; Brassica orientalis Thunb. (njn L.); Brassica rapa glabra Rgl.; Brassica campestris Forbes et Hemsl.; Brassica oleracea L. var. chinensis Prain; Brassica campestris L. var. chinensis Busch; Brassica napus  

Капуста кольрабі 

Brassica oleracea var. gorgylodes L. 

Brassica caulorapa Pasq.; Brassica oleracea var. gorgylodes L.; 

Капуста листкова 

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. 

Brassica oleraceae L. convar. acephala (DC.) Alef. partim; Brassica oleraceae L. convar. acephala (DC.) Alef. ssp. acephala DC.; Brassica subspontanea Lizg.; Brassica oleracea L. var. ramosa (DC.) Alef.; Brassica oleracea var. acephala DC.; Brassica sutto 

Капуста пекінська 

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

Sinapis cernua Thunb.; Sinapis pekinensis Lour.; Brassica cernua (Thunb.) Forbes et Hemsley; Brassica Pe-tsai Bailey 

Капуста савойська 

Brassica oleracea L. var. sabauda Lizg 

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. bullata DC.; Brassica sabauda (L.) Lizg.; Brassica oleracea L. var. sabauda L.; Brassica oleracea var. bullata DC. 

Капуста цвітна 

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis 

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef.; Brassica cauliflora (Mill.) Lizg.; Brassica oleracea L. var. botrytis L.; Brassica oleracea var. italica Plenck; Brassica oleracea L. var. botrytys L.; Brassica botrytis Mill.; Brassica cauliflora Garsaul 

Квасоля багатоквіткова 

Phaseolus multiflorus Wild. 

 

Квасоля звичайна 

Phaseolus vulgaris L. 

Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hor 

Квасоля золотиста (Маш) 

Phaseolus aureas Roxb. 

Phaseolus radiatus Lour.; Phaseolus mungo Roxb.; Phaseolus radiatus var. aurea (Roxb.) Prain; Phaseolus max Roxb. 

Квасоля кутова (Адзуки) 

Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight 

Dolichos angularis Willd. 

Квасоля лимська 

Phaseolus lunatus L. 

Phaseolus inamoenus L.; Phaseolus rufus; Phaseolus bipunctatus Jacq.; Phaseolus turkinensis Lour.; Phaseolus macrocarpus Moench; Phaseolus xuarezii Zucc.; Phaseolus parviflorus; Phaseolus saccharatus Stokes; Phaseolus macrocarpus Poir.; Phaseolus derasus  

Козельці порреелістні,
Білий вівсяний корінь 

Tragopogon porrifolius L. 

Tragopogon pomifolium Gmel. 

Крес-салат 

Lepidium sativum L. 

Thlaspi sativum Crantz; Nasturtium sativum Moench. 

Кукурудза розлусна 

Zea mays L. Ssp. everta Sturt. 

 

Кукурудза цукрова 

Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. 

 

Мангольд (буряк листовий) 

Beta vulgaris L., esculenta Garke subsp. cicla Moq. 

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla (L.) Ulrich; Beta cicla L.; Beta vulgaris cicla L.; Beta hortensis Mill.; Beta folosia Ehrh.; Beta vulgaris ssp. folosia (Ehrh.) Asch. et Schweinf.; Beta stricta C. Koch; Beta vulgaris ssp. cicla (L.) Moq.; Beta c 

Морква 

Daucus carota L. 

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.; Daucus carota L. (pro parte); Daucus carota L. var. sativus Hoffm.; Daucus carota L. ssp. sativus A. Hayek; Daucus sativus Zagor. 

Огірок 

Cucumis sativus L. 

Cucumis sativus chiar Forsk.; Cucumis esculentus Salisb.; Cucumis muricatus Willd. 

Пастернак 

Pastinaca sativa L. 

Peucedanum sativum S. Watson; Anethum pastinaca Wibel; Peucedanum pastinaca Baill.; Selinum pastinaca Crantz; Heracleum polyphyllum Peterm.; Pastinaca germanica Kirschl.; Pastinaca vulgaris Bubani. 

Патисон 

Cucurbita pepo L. var. patisson Duch. 

 

Перець солодкий 

Capsicum spec. 

 

Перець стручковий однорічний 

Capsicum annuum L. 

Capsicum indicum Rumph.; Capsicum frutescens L.; Capsicum grossum; Capsicum baccatum L.; Capsicum corsicum; Capsicum tetragonum; Capsicum cerasiforme; Capsicum olivaeformae; Capsicum peramidale; Capsicum conoides; Capsicum minimum Mill.; Capsicum bicolor  

Петрушка 

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. 

Apium hortense Hoffm.; Apium crispum Mill.; Apium petroselium L.; Carum petroselium Benth. et Hook. f.; Petroselinum petroselium Karst.; Petroselinum hortense Hoffm.; Selinum petroselium Krause; Apium vulgare Lam.; Petroselinum vulgare Kirschleger; Carum  

Помідор 

Lucopersicon esculentum Mill. 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. esculentum; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. cerasiforme (Dun.) A. Gray; Lycopersicon esculentum P. Mill.; Solanum lycopersicum L.; Lycopers 

Ревінь 

Rheum rhaponticum L. 

Rheum undulatum Pall.; Rheum sibiricum Pall.; Rheum rotundatum Stokes. 

Редиска 

Raphanus sativus L. var. radicula Pers. 

Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus prol. radiculus Pers.; Raphanus sativus var. radicula DC.; Raphanus sativus minor Dod. 

Редька олійна 

Raphanus sativus L. 

Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus hybernus Alef.; Raphanus sativus niger Pers.; Raphanus sativus major Schublet et Mart. 

Редька посівна 

Rhaphanus sativus, ssp. hybernus Alef. 

Rhaphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Rhaphanus sativus niger Pers.; Rhaphanus sativusmajor Schubler et Mart.; 

Ріпа 

Brassica rapa L. 

Brassica rapa var. rapifera Metzg.; Brassica campestris L. ssp. rapifera Metzg.; Brassica rapoeuropaea Sinsk.; Brassica rapoasiatica Sinsk. 

Салат головчастий 

Lactuca sativa var. capitata L. 

 

Салат латук 

Lactuca sativa L. 

Lactuca esculenta Salisb.; Lactuca scariola var. sativa C. B. Clarke; Lactuca scariola b sativa Boiss.; Lactuca sativa L. var. secalina Alef.; Lactuca sativa L. var. acephala; Lactuca sativa L. var. capitata L. 

Селера 

Apium graveolens L. 

Apium L.; Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.; Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.; Apium lobatum Gilib.; Apium celleri Gaertn.; Apium maritimum Salisb.; Apium decumbens Ecklon et Zeyher; Apium vulgare Bub.; Seseli graveolens Scop.; S 

Тиква звичайна 

Lagenaria siceraria (Mol.) 

Langenaria vulgaris Ser., Langenaria siceraria Stand L.: Lagenaria siceraria (Mol.) Standi. var. hispida Hara 

Фізаліс 

Physalis L. 

 

Холодок лікарський 

Asparagus officinalis L. 

Asparagus officinalis var. altilis L.; Asparagus hortensis Mill.; Asparagus altilis Aschers. 

Хрін 

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. 

Armoracia Gaertn., Mey. et Scherb.; Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn., Mey., Scherb.; Armoracia lapathifolia Ggilib.; Cochlearia lapathifolia Gilib.; Cochlearia amoracia L.; Nasturtium amoracia Fries; Cochlearia rusticana Lam.; Roripa rusticana Gren. et  

Цибуля гілляста 

Allium ramosum L. 

 

Цибуля багатоярусна 

Allium x proliferum (Moench) Schrad. Ex Wilid. 

Allium proliferum Schrad.; Allium cepa var. viviparum (Metzg.) Alef. f. proliferum (Moench) Asch. et Gr. (Helm l.c.); Cepa prolifera Moench; Allium cepa (var.) prolifera Alef.; Allium cepa proliferum (Moench) Rgl.; Allium multitabulatum S. Cic. 

Цибуля батун 

Allium fistulosum L. 

Allium cepa Lour. (njn L.); Allium ascalonicum Lour. (njn L.); Allium ascalonicum L. g chinense Kunth.; Allium cepaeforme Don; Cepa ventricosa Moench; Cepa fistulosa (L.) S. T. Gray; Kepa fistulosa (L.) Rafin.; Porrum fistolosum (L.) Salisb.; Allium bouddh 

Цибуля городня 

Allium cepa L. 

Allium cepa L. var. aggregatum G. Don; Allium cepa L. var. cepa Helm; Allium cepa L. var. viviparum (Metzg.) Alef.; Allium esculentum Salisb.; Cepa vulgaris Renault; Cepa esculenta Rafin; Porrum cepa (L.) Rchb. 

Цибуля запашна 

Allium odoratum 

 

Цибуля порей 

Allium porrum L. 

Allium ampeloprasum L. var. b porrum Rgl.; Allium laetum Salisb.; Allium porrum commune Rchb. 

Цибуля скорода 

Aliium schoenoprasum L. 

Aliium schoenoprasum L. s. ampl.; Aliium sibiricum auct.; Aliium sibiricum L.; Aliium raddeanum Rgl. (excl. syn.); Aliium oliganthum Kar. et Kir. 

Цибуля слизун 

Allium nutans L. 

 

Цибуля шалот 

Allium ascalonicum L. 

Allium cepa L. f. ascalonicum Heyne; Porrum ascalonicum (L.) Rchb.; Allium cepa var. ascalonicum Backer. 

Цикорій звичайний 

Cichorium intybus L. 

Cichorium commune Pall.; Cichorium caeruleum Gilib.; Cichorium rigidum Salisb.; Cichorium perenne Stokes; Cichorium cicorea Dumprt.; Cichorium officinale Gueldenst.; Cichorium byzantinum Clem.; Cichorium divaricatum Heldr.; Cichorium glabratum Presl.; Cic 

Цикорій салатний 

Cichorium endivia L. 

Cichorium crispum Mill.; Cichorium esculentum Salisb.; Cichorium dubium endivia Krause; Cichorium latifolium Sauv.; Cichorium endivia b dativa DC.; Cichorium endivia ssp. endivia. 

Часник 

Allium sativum L. 

Allium sativum L. var. sativum; Porrum sativum (L.) Rchb.; Allium pekinense 

Чорнушка посівна 

Nigella sativa L. 

Nigella indica Roxb.; Nigella truncata Viv. 

Шпинат 

Spinacia oleracea L. 

Spinacia domestica Borkh. 

Щавель звичайний 

Rumex acetosa L. 

Acetosa pratensis Mill.; Lapathum acetosa Scop.; Lapathum pratense Lam.; Rumex micranthus Gampq.; Rumex pratensis Dulac. 

Сільськогосподарські: інші 

Аніс 

Anisum vulgare Gaern. 

Pumpinella anisum L.; Apium anisum Crantz; Sison anisum (L.) Spreng.; Tragium anisum Link; Tragium aromaticum Spreng.; Carum anisum Baill.; Selinum anisum Krause. 

Васильки справжні 

Ocimum basilicum L. 

Ocimum basilicum indicum; Basilicum citratum Rumph.; Ocimum americanum Jacq.; Ocimum album L.; Ocimum hispidum Lam.; Ocimum integerrimum Willd.; Ocimum pilosum Willd.; Ocimum caryophyllatum Roxb.; Ocimum barrelieri Roth; Ocimum graveolens R. Br.; Ocimum m 

Гісоп лікарський 

Hyssopus officinalis L. 

Hyssopus ruber Mill.; Hyssopus altissimus Mill.; Hyssopus angustifolius M. B.; Hyssopus alopecuroides Fisch. 

Гуньба сінна 

Trigonella foenum - graecum L. 

 

Ельшольція Стаунтона 

Elsholzia stauntonii Benth. 

 

Ельшольція війчаста 

Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl. 

Elsholzia patrinii (Lepech.) Garcke; Siderata ciliata Thunb.; Mentha patrini Lepech.; Elsholzia cristata Willd.; Hyssopus ocimifolius Lam.; Mentha ovata Cav.; Perilla polystachya Don; Hyssopus bracteaus Gmel.; Elsholzia souliei E. Argyi; Elsholzia feddei  

Змієголовник молдавський 

Dracocephalum moldavica L. 

Dracocephalum moldavicum L.; Dracocephalum moldavicum a europeum Hiltebr.; Moldavica punctata Moench; Moldavica suaveolens Gilib.; Dracocephalum foetidum Bge. 

Катран Стевена 

Crambe steveniana Rupr. 

 

Кмин 

Carum carvi L. 

Apium carvi (L.) Crantz; Seseli carum Scop.; Carum decussatum Gilib.; Carvi cuminum Herb.; Ligusticum carvi (L.) Roth; Carum aromaticum Salisb.; Aegopodium carum Wib/; Seseli carvo (L.) Lam. et DC.; Bunium carvi (L.) MB.; Lagoecia cuminoides Soy.; Foenicu 

Коріандр 

Coriandrum sativum L. 

Coriandrum majus Gouan; Coriandrum diversifolium Gilib.; Coriandrum globosum Salisb.; Selinum coriandr Krause; Coriandrum melphitense Ten. 

Котяча м'ята 

Nepeta cataria L. 

Nepeta cataria var. citriodora Beck.; Nepeta vulgaris Lam.; Cataria tomentosa Gilib.; Cataria vulgaris Moench; Glechoma macrura Fisch. et Spreng.; Glechoma cataria O. Ktze.; Nepeta citriodora Dumort. 

Кріп 

Anethum graveolens L. 

Pastinaca graneolens Bernh.; Ferula graveolens Spreng.; Angelica graveolens Steud.; Peucedanum graveolens Benth. et Hook. f.; Selinum anethum Roth; Pastinaca anethum Spreng.; Peucedanum anethum Jessen; Selinum pastinaca Roth. 

Лаванда 

Lavandula officinalis Chaix. 

Lavandula angustifolia Mill.; Lavandula vulgaris var. a Lam; Lavandula fragrans Jord.; Lavandula spica L. var. a L.; Lavandula vera DC. 

Лавандин 

Lavandula hybrida Reverchon 

 

Лаконос американський 

Phytolacca americana L. 

Phytolacca decandra L. 

Лофант 

Agastache foeniculum O. Ktze. 

Lophantus anisatus Benth.; Agastache anethiodora Britt. et Brown 

Майоран садовий 

Origanum majorana L. 

Majorana hortensis Moench; Origanum majoranoides Willd.; Origanum wallichianum Benth.; Origanum onites Lam. (non DC.); Amaracus majorana Schinz et Thell.; Majorana crassa Moench. 

Марена красильна 

Rubia tinctorum L. 

 

Материнка 

Origanum (tuftanthum Gontsch) 

 

Махорка 

Nicotiana rustica L. 

 

Меліса лікарська 

Melissa officinalis L. 

Melissa romana Mill.; Melissa cordifolia Pers.; Melissa hirsuta Hornem.; Melissa folosa Opiz; Melissa graveolens Host; Thymus melissa E. H. L. Krause; Melissa taurica Hort. 

Молочай чиновий 

Euphorbia lathyris L. 

Tithymalis lathyris (L.) Scop.; Galarhoeus lathyris Haw. 

Монарда 

Monarda L. 

 

Монарда дудчаста 

Monarda fistulosa L. 

 

М'ята 

Mentha L. 

 

М'ята довголиста 

Mentha longifolia (L.) 

 

М'ята перцева 

Mentha piperita L. 

Mentha piperita Huds. var. officinalis Sole; Mentha silvestris var. piperita Schmalh. 

Полин естрагон 

Artemisia dracunculus L. 

Oligosporus dracunculus (L.) Pojark.; Artemisia inodora Willd.; Artemisia redowskyi Ldb.; Artemisia desertorum var. macrocephala Franch.; Oligosporus condimentarius Cass. 

Полин лимонний 

Artemisia balchanorum H. Krasch. 

Artemisia maritima var. citrodora Kozak. 

Полин мітлистий 

Artemisia scoparia Waldst. et Kit 

 

Полин однорічний 

Artemisia annua L. 

 

Рожа рожева 

Alcea rosea L 

Althaea rosea (L.) Cav.; Althaea rosea Cav.; Alcea sinensia Cav.; Alcea nigra Medv. 

Розмарин лікарський 

Rosmarinus officinalis L. 

Salvia rosmarinus Schleid.; Rosmarinus angustifolia Mill.; Rosmarinus latifolia Mill.; Rosmarinus officinalis vulgaris Alef.; Rosmarinus officinalis var. genuina Turrill. 

Сафлор красильний 

Carthamus tinctorius L. 

Carduus tinctorius Falk. 

Троянда дамаська 

Rosa damascena Mill. 

Rosa belgica Mill.; Rosa calendarum Moench; Rosa papaverina major; Rosa violacea; Rosa sanguineo-purpurea Roessing; Rosa bifera Poiret; Rosa damascaena f. trigintipetala (Dieck.) R. Keller 

Тютюн 

Nicotiana tabacum L. 

Nicotiana fruticosa L.; Nicotiana alba Mill.; Nicotiana chinensis Fisch.; Nicotiana petiolata Agardh.; Nicotiana virginica Agardh.; Nicotiana latissimum Berchtold et Opiz; Nicotiana mexicana Schlecht.; Nicotiana cajensis; Nicotiana guatemalensis Hort. 

Фенхель 

Foeniculum vulgare Mill. 

Foeniculum vulgare P. Mill.; Meum vulgare Spreng.; Anethum foeniculum L.; Ligusticum foeniculum Roth; Meum foeniculum Spreng.; Foeniculum capillaceum Gilib.; Selinum foeniculum Krause; Foeniculum officinale All.; Anethum rupestre Salisb.; Ligusticum divar 

Хміль 

Humulus lupulus L. 

 

Хна 

Lawsonia inermis L. 

Lawsonia spinosa L. (njn Lour.); Lawsonia coccinea Sm.; Lawsonia alba Lam.; Lawsonia purpurea Lam.; Alcanna spinosa Gaertn. 

Хризантема 

Chrysanthemum L. 

 

Хризантема увінчана 

Chrysanthemum coronarium L. 

 

Цмин італійський 

Helichrysum italicum Guss. 

Helichrysum italicum (Roth) Guss.; Helichrysum angustifolium (Lam.) DC; Helichrysum italicum (Roth) G. Don.; 

Чабер гірський 

Satureja montana L. 

Micromeria monthana, variegata, pigmaea Rchb.; Clinopodium montanum O. Ktze.; Saturiastrum montanum Four. 

Чабер садовий 

Satureja hortensis L. 

Satureja viminea Burm. f.; Clinopodium hortense O. Ktze.; Thymus cunila E. H. L. Krause. 

Чебрець 

Thymus 

 

Чист 

Cistus L. 

 

Чорнобривці дрібні 

Tagetes minuta L. 

Tagetes grandulifera Schrenk. 

Чорнобривці прямостоячі 

Tagetes erecta L. 

 

Шавлія мускатна 

Salvia sclarea L. 

Salvia vulgaris Mill.; Salvia bracteata Sims (non Russ.); Salvia simsiana Roem. et Schult. 

Плодові та ягідні 

Абрикос 

Prunus armeniaca L. 

Armeniaca vulgaris Lam.; Prunus armeniaca var. typica Maxim.; Prunus tiliaefolia Salisb. 

Агрус 

Grossularia reclinata L. 

Grossularia reclinata (L.) Mill.; Ribes reclinatum L.; Ribes grossularia L.; Ribes spinosum Gilib.; Ribes caucasicum Adams; Grossularia vulgaris Spach. 

Айва 

Cydonia oblonga Mill. 

Cydonia vulgaris Pers.; Pyrus cydonia L.; Cydonia maliformis Mill.; Cydonia lusitanica Mill.; Sorbus cydonia Granz; Cydonia vulgaris Pers.; Cydonia communis Lois. 

Айва х яблуня 

Cydonia oblonga Mill х Malus domestica Bokrh 

 

Актинідія 

Actinidia Lindl. 

 

Актинідія пурпурна х актинідія гостра 

Actinidia purpurea Rehd. X Actinidia arguta Planch. 

 

Алича 

Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus divaricata Ldb.; Prunus cerasifera ssp. divaricata in Schneid.; Prunus mirobalana Lois.; Prunus cerasifera var. divaricata Baill.; Prunus vachuschtii Bregadze; Prunus divaricata Ledeb.; Prunus cerasifera auct. 

Апельсин 

Citrus sinensis (L.) Pers. 

Citrus sinensis (L.) Osbeck; Citrus aurantium b sinensis L.; Aurantium sinense Mill.; Citrus aurantium Lour.; Citrus aurantium vulgare Risso et Poit.; Citrus aurantium dulce Hayne. 

Вишня 

Prunus cerasus L. 

Cerasus vulgaris Mill.; Cerasus acida Ehrh.; Cerasus hortensis Mill.; Prunus cerasus Ldb.; Prunus cerasus a caproniana L.; Cerasus austera (L.) Haem. 

Вишня ланезіана х вишня степова 

Prunus lanesiana х Prunus fruticosa (Pall.) Woron 

 

Гібрид вишні з черешнею 

Prunus cerasus L. x Prunus avium (L.) L. 

 

Гібрид порічки з агрусом 

Ribes L. x Grossularia Adans 

 

Глід 

Crataegus L. 

 

Глід м'якуватий 

Crataegus submollies Sarg. 

 

Горіх грецький 

Juglans regia L. 

Juglans fallax Dode; Juglans japonica Sieb.; Juglans duclouxiana Dode; Juglans orientalis Dode; Juglans sinensis Dode; Juglans sibirica Dode; Juglans kamaonia Dode. 

Горобина звичайна 

Sorbus aucuparia L. 

Mespilus aucuparia Scop.; Pyrus aucuparia Gaertn.; Aucuparia silvestris Medic. 

Гранат звичайний 

Punica granatum L. 

Punica nana L.; Punica spinosa Lam.; Punica florida Salisb.; Punica grandiflora Hort. 

Груша 

Pyrus communis L. 

Pyrus pyraster Borkh.; Pyrus sativa Koch; Pyrus achras Gaertn.; Pyrus domestica Medic. 

Дерен справжній 

Cornus mas L. 

Cornus maculata L.; Cornus erythrocarpa St.-Lag.; Cornus flava Steud.; Cornus homerica Bub.; Cornus nudiflora Dumort.; Cornus praecox Stokes; Cornus vernalis Salisb.; Macrocarpium mas Nakai; Cornus sativa Poit. et Turp.; Eucrania mascula Raf. 

Жимолость 

Lonicera L. 

 

Інжир (смоковниця звичайна) 

Ficus carica L. 

 

Ірга канадська 

Amelanchier canadensis (L.) Medik. 

 

Калина звичайна 

Viburnum opulus L. 

Viburnum trilobum Marsh.; Viburnum opulus b americana Ait.; Viburnum americanum Mill.; Viburnum opulus b pimina Michx.; Viburnum opuloides Muhl.; Viburnum pimina Raf.; Viburnum edule Pursh; Viburnum oxycoccus Pursh; Opulus oxycoccos Bercht. 

Ківі 

Actinidia chienensis Planch. 

 

Лимон 

Citrus limon (L.) Burm. f. 

Citrus limon (L.) Burm. fil.; Citrus medica b limon L.; Limon vulgaris Mill.; Citrus medica Plenck (non L.); Citrus limonum Risso; Citrus fusiformis Rafin.; Citrus communis Poiteau; Citrus medica var. limonum Hook. f. 

Лимонник китайський 

Schizandra chinensis (Turcz.) Baill. 

Kadsura chinensis Turcz.; Maximowiczia amurensis Rupr.; Maximowiczia chinensis Rupr. 

Малина 

Rubus idaeus L. 

Rubus idaeus L. ssp. vulgatus 

Мандарин 

Citrus ushiu Marcow. 

Citrus nobilis Lour. 

Маслина європейська 

Olea europea L. 

Olea sativa Hoffm.; Olea officinarum Crantz; Olea europea var. sativa DC.; Olea oleaster Hoffm. et Lind. 

Мигдаль звичайний 

Amygdalus communis L. 

Prunus communis (L.) Arc.; Prunus dulcis (Mill.) D. A.; Prunus communis Fritsch; Prunus amygdalus Stokes; Druparia amygdalus Clairv. 

Нектарін 

Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid. 

 

Обліпиха крушиноподібна 

Hippophae rhamnoides L. 

Hippophae littoralis Salisb.; Hippophae rhamnoides var. sibirica Rgl.; Hippophae rhamnoides var. angustifolia Dipp.; Hippophaes rhamnoideum St.-Lag. 

Пампельмус 

Citrus grandis Osb. 

Citrus aurantium var. grandis L.; Citrus aurantium var. decumana L.; Citrus decumanus L.; Aurantium decumana Mill.; Citrus maxima (Burm.) Merr. 

Персик 

Prunus persica (L.) Batsch. 

Persica vulgaris Mill.; Amygdalus persica L.; Prunus persica Stokes; Prunus persica var. vulgaris Maxim.; Prunus persica var. desna Makino. 

Порічки звичайні 

Ribes vulgare Lam. 

Ribes silvestre (Lam.) Mert et W. Koch.; Ribes niveum Lindl.; Ribes rubrum var. sativum Rchb.; Ribes sativum (Rchb.) Syme; Ribes domesticum Jancz.; Ribes silvestre; Ribes hortense Hedl.; Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et Koch; Ribes sativum Syme 

Слива домашня 

Prunus domestica L. 

Prunus communis domestica Huds.; Prunus oeconomica Borkh.; Prunus sativa Rouy et Camus. 

Смородина чорна 

Ribes nigrum L. 

 

Суниця 

Fragaria L. 

 

Тонконіг лісовий 

Poa nemoralis L. 

Poa hypanica Prokud.; Paneion nemoralis Lunell.; Poa sylvicola Guss. 

Унабі 

Ziziphus sativa Gaertn. 

Ziziphus jujuba Mill.; Rhamnus zizyphus L.; Zizyphus sativa Gaerth.; Ziziphus vulgaris Lam.; Ziziphus sinensis Lam.; Rhamnus saporifer Lour.; Rhamnus lucidus Salisb.; Ziziphus saporifer Schult.; Ziziphus nitida Roxb. 

Фісташка справжня 

Pistacia vera L. 

Pistacia vera b trifolia L.; Pistacia narbonensis L.; Pistacia nigricans Crantz; Pistacia terebinthus Mill.; Pistacia officinarum Ait.; Pistacia macrophilla Pers.; Pistacia reticulata Willd. 

Фундук (горіх лісовий) 

Corylus maxima Mill. 

Corylus avellana var. sativa Ludwig; Corylus tubulosa Willd.; Corylus avellana var. tubulosa Loud.; Corylus avellana var. lamberti Loud.; Corylus arborescens Gaertn. 

Хеномелес японська 

Chaenomeles Lindl. 

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai; Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.; Chaenomeles japonica Lindl.; Purus japonica Thunb.; Cydonia japonica Pers. 

Хурма 

Diospyros L. 

 

Хурма східна 

Diospyros kaki Thund. 

Diospyros chinensis Bl.; Embryopteris kaki G. Don.; Diospyros schi-tse Bunge; Diospyros roxburghii Carr. 

Черешня 

Prunus avium (L.) L. 

Cerasus avium (L.) Moench; Prunus avium Moench; Prunus cerasus var. avium L.; Prunus avium L.; Cerasus nigra Mill.; Cerasus dulcis Gaertn.; Cerasus ruracina DC.; Cerasus juliana DC. 

Шипшина, роза 

Rosa L. 

 

Яблуня 

Malus domestica Bokrh. 

Purus malus L.; Malus communus Lam.; 

Виноград 

Виноград справжній 

Vitis L. 

Vitis vinifera subsp. sativa (DC.) Hegi; Vitis vinifera spontanea M. Pop. 

Декоративні та лікарські 

Авринія скельна 

Aurinia saxatilis (L.) Desv. 

Alyssum saxsatile L. 

Азалія індійська 

Azalea indica L. 

Rhododendron indicum (L.) Sweet. 

Азіміна трилопатева 

Asimina triloba (L.) Dun. 

 

Айстра 

Aster L. 

 

Алое 

Aloe L. 

 

Алтея лікарська 

Althea oficinalis L. 

 

Альстроемерія 

Alstroemeria L. 

 

Аммі зубна 

Ammi visnaga (L.) Lam. 

 

Анемона 

Anemone L. 

 

Астильба 

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don 

 

Барбарис 

Berberis L. 

 

Беладона 

Atropa belladonna L. 

Belladonna trichotoma Scop.; Belladonna baccifera Lam.; Atropa paschkewiczi Kreyer. 

Береза 

Betula L. 

 

Бузок 

Syringa L. 

 

Бурачок гірський 

Alyssum montanum L. 

 

Бурачок Гмелина 

Alyssum gmelinii Jord. 

 

Бурачок кам'яний 

Alyssum saxatile L. 

 

Валеріана лікарська 

Valeriana officinalis L. 

Valeriana baltica Pl.; Valeriana tergemina Kr.; Valeriana provisa Kr.; Valeriana palustris Kr.; Valeriana wolgensis Kasak.; Valeriana nitida Kr.; Valeriana rossica Sm.; Valeriana angustifolia Tausch.; Valeriana stolonifera Gzern.; Valeriana wallrothii Kr. 

Вейгела 

Weigela Thunb. 

 

Вовчуг польовий 

Ononis arvensis L. 

Ononis hircina Jacq. 

Гавортія 

Hawortia Duval 

 

Гастролея 

Gasateria x Aloe 

x Gastrolea 

Гвоздика садова 

Dianthus caryophyllus L. 

Dianthus coronarius Lam. 

Гербера 

Gerbera L. 

 

Гіацинт східний 

Hyacinhthus orientalis L. 

 

Гібіск 

Hibiscus L. 

 

Гладіолус, косарики 

Gladiolus L. 

 

Головатень круглоголовий 

Echinops sphaerocephalus L. 

 

Госта 

Hosta Tratt. 

 

Декоративна яблуня 

M. х gloriosa Lemoine 

M. х gloriosa 'Oekonomierat Echtermeyer' Shpath 

Дельфіній 

Delphinium L. 

 

Деревій майже звичайний 

Achillea millefolium L. 

Achillea submillefolium Klok. Et Krytzka; Achillea millefolium L. p. p. 

Дзвоники 

Campanula L. 

 

Дурман звичайний 

Datura stramonium L. 

Datura innoxia Mill.; Stramonium spinosum Lam.; Stramonium foetidum Scop.; Stramonium vulgatum Gaertn. 

Еремур 

Eremurus Bieb. 

 

Ехінацея бліда 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 

 

Ехінацея пурпурова 

Echinacea purpurea (L.) Moench. 

 

Жасмин 

Philadelphus L. 

 

Женьшень 

Panax ginseng C.A. Mey. 

Panax schin-seng Nees; Panax quinquefolium L. var. ginseng Rgl. et Maxim.; Panax schinseng var. coraiensis Nees; Panax quinquefolium a coreensis Sieb.; Aralia quinquefolia Forb.; Aralia ginseng Baill. 

Жовтушник лакфіолеподібний 

Erysimum cheiranthoides L. 

 

Жовтушник розлогий 

Erysimum L canescens Roth 

Erysimum L 

Жоржина 

Dahlia Cav. 

 

Звіробій 

Hypericum L. 

 

Золотушник 

Solidago L. 

 

Каланхое 

Kalanchoe Adans 

 

Калістефус китайський, Садова айстра китайська 

Callistephus chinensis (L.) Nees 

 

Кальцеолярія 

Calceolaria L. 

 

Канна індійська 

Canna indica L. 

Canna variabilis Willd. 

Кипарисовик 

Chamaecyparis Spach 

 

Ксіфіум 

Xiphium Mill. emend. Rodion. 

 

Левкой 

Matthiola R. Br. 

 

Лілейник 

Hemerocallis L. 

 

Лілійник гібридний 

Hemerocallis L. x hybrida hort. 

 

Лілія 

Lilium L. 

 

Ломиніс 

Clematis L. 

 

Льон австрійський 

Linum austriacum L. 

 

Льон крупноквітковий 

Linum grandiflorum Desf. 

 

Любисток лікарський 

Levisticum officinalis Koch 

Levisticum officinale W.D.J. Koch 

Мачок жовтий 

Glaucium flavum Granzt. 

 

Нагідки лікарські 

Calendula officinalis L. 

Caltha officinalis Moench. 

Нагідки лікарські 

Calendula officinalis L. 

Caltha officinalis Moench. 

Наперстянка червона 

Digitalis purpurea L. 

Digitalis tomentosa Link. 

Наперстянка шерстиста 

Digitalis lanata Ehrh. 

 

Нарцис 

Narcissus L. 

 

Оман високий 

Inula helenium L. 

 

Паслін дольчастий 

Solanum laciniatum Ait. 

 

Пеларгонія 

Pelargonium L'Her. 

 

Пеларгонія плющелиста 

Pelargonium peltatum hort. non (L.) L'Her. ex Ait. 

Pelargonium peltatum Ait., Pelargonium peltatum hort. 

Первоцвіт 

Primula L. 

 

Персик декоративний 

Persica mira (Koehne) Kov. et Kost x Persica vulgaris Mill. 

 

Перстач 

Potentilla L. 

 

Петунія гібридна 

Petunia x hybrida Vilm. 

Petunia x hybrida hort. 

Півники 

Iris L. 

 

Півонія 

Paeonia L. 

 

Подорожник блошиний 

Plantago psyllium L. 

Plantago afra L. (ex parte); Plantago squalida Salisb.; Psyllium erectum St.-Hil.; Psyllium parviflorum Mirb.; Psyllium afrum Mirb.; Plantago agrestis Salzm.; Plantago hirsuta Kit.; Plantago psyllium L. var. afra (L.) Barneoud; Plantago rigida Hort.; Plan 

Подорожник великий 

Plantago major L. 

 

Полин кримський 

Artemisia taurica Wild. 

 

Полин лікарський 

Artemisia abortanum L. 

Artemisia elatior Klok.; Artemisia procera Wild.; Artemisia paniculata auct., non Lam. 

Ревінь тангутський 

Rheum palmatum var. tanguticum Maxim. 

 

Рицина 

Ricinus communis L. 

Ricinus macrocarpus; Ricinus microcarpus; Ricinus zanzibaricus G. Pop (ex parte); Ricinus communis; Ricinus vulgaris Mill.; Cataputia minor Bohm.; Ricinus speciosus Burm.; Ricinus inermis; Ricinus lividus Jacq.; Ricinus viridis; Ricinus africanum Willd. 

Розторопша плямиста 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Cadruus marianum L. 

Роман фарбувальний 

Anthemis tinctoria L. 

 

Ромашка аптечна 

Matricaria recutita L. 

Matricaria chamomilla L. (1763) auct.; Matricaria deflexa Gilib.; Chamomilla officinalis Koch; Leucanthemum chamaemelum Lam.; Chrysanthemum chamomilla Bernh. 

Ромашка далматська 

Pyrethrum cinerariaefolium Trev. 

Chrisanthemum cinerariaefolium Vis.; Chrisanthemum turreanum Vis.; Tanacetum cinerariifolium Sch.-Bip.; Pyrethrum willemoti Duch. 

Ротики садові 

Antirrhinum majus L. 

 

Солодка гола 

Glycyrrhiza glabra L. 

Glycyrrhiza grandulifera Waldst. et Kit.; Glycyrrhiza violacea Boiss. et Noe. 

Соняшник декоративний однорічний 

Helianthus annus ssp. Ornamentalis 

 

Стевія 

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hernsl. 

Stevia rebaudiana (Bert.) Hemsl. 

Стокротки багаторічні 

Bellis perennis L. 

 

Таволга 

Spiraea L. 

 

Троянда 

Rosa L. 

 

Туя західна 

Thuja occidentalis L. 

 

Туя східна 

Thuja orientalis L. 

Platycladus orientalis (L.) ranco; Biota orientalis (L.) Endl.; Thuja aenta Mnch.; Cuprenssus thuja Targ. 

Тюльпан 

Tulipa L. 

 

Тютюн крилатий 

Nicotiana alata Link.et Otto 

Nicotiana affinis Host.; Nicotiana persica Lindl.; Nicotiana alata var. persica Comes; Nicotiana alata var. grandiflora Comes. 

Фіалка трикольорова 

Viola tricolor L. 

 

Флокс волотистий 

Phlox paniculata L. 

 

Форзиція 

Forsythia Vahl. 

 

Фрезія 

Free Ecklex Klatt 

 

х Гастергавортія 

x Gasterhaworthia Guill 

 

Хризантема 

Chrysanthemum L. 

 

Хризантема шовковицелиста 

Chrysanthemum morifolium Ramat 

Chrysanthemum sinense Sabine; Chrysanthemum hortorum Bailey; Chrysanthemum roxburghii Cass. 

Целозія гребінчаста 

Celosia cristata L. 

Celosia argenta L. var. cristata Vous; Amarantus cristatus Noronha. 

Цикламен 

Cyclamen L. 

 

Цинерарія 

Cineraria L. 

 

Цинія 

Zinnia elegans Jacq. 

 

Цмин пісковий 

Helichrysum arenarium (L.) Moench 

 

Чебрець повзучий 

Thymus serpyllum L. 

Thymus muscosus Zaverucha; Thymus pulegioides; Thymus zigis L.; Thymus pannocicus All.; Thymus marschallianus Willd.; Thymus ciliatus Lam.; Thymus odoratissimus Mill.; Thymus baicalensis Serg. 

Череда трироздільна 

Bidens tripartita L. 

 

Чина запашна, запашний горошок 

Lathyrus odoratus L. 

 

Чорнобривці 

Tagetes L. 

 

Шавлія аптечна 

Salvia officinalis L. 

Salvia cretica L.; Salvia chromatica; Salvia papillosa Hoffmgg.; Salvia grandiflora Ten.; Salvia major Gmelin. 

Щириця Мантегацца 

Amaranthus mantegazzianus Passerini 

Amaranthus edulis Spegazzini 

Щириця хвостата 

Amaranthus caudatus L. 

 

Яблуня декоративна 

Malus domestica x Malus niedzwetzkyana 

 

Ялівець горизонтальний 

Juniperus horizontalis Moench. 

Juniperus prostrata Pers. 

Ялівець китайський 

Juniperus chinensis L. 

 

Ялівець козацький 

Juniperus sabina L. 

 

Ялівець лускатий 

Juniperus squamata Lamb. 

Juniperus morrisonicola Hayata; Juniperus franchetiana Lev. 

Ялівець середній 

Juniperus media 

 

Ялівець скельний 

Juniperus scopulorum Sarg. 

 

Лісові 

Бук 

Fagus L. 

 

Верба прутоподібна 

Salix viminalis L. 

Salix rossica Nas. p. p. 

В'яз 

Ulmus L. 

 

Дуб 

Quercus L. 

 

Дуб австрійський 

Quercus austriaca Willd. 

Quercus cerris L. var. austriaca Loud. 

Дуб північний 

Quercus borealis Michx 

Quercus rubra Du Rei 

Дуб скельний 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 

Quercus sessiliflora Dalisb. 

Кедр атласький 

Cedrus atlantika (Endl.) Arn 

 

Кедр ліванський 

Cedrus libani A. Rich. 

 

Клен несправжньоплатановий (явір) 

Acer pseudoplatanus L. 

 

Модрина 

Larix Mill. 

 

Модрина європейська 

Larix decidua Mill. 

Larix europaea DC. 

Псевдотсуга тисолиста 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

Pseudotsuga taxifolia Lamb.; Pseudotsuga douglasii Sabine ex D. Don. 

Робінія звичайна (Біла акація) 

Robinia pseudacacia L. 

 

Сосна австрійська 

Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers. et Graebn. 

Pinus austriaca Hull. 

Сосна Веймутова 

Pinus strobus L. 

 

Сосна звичайна 

Pinus silvestris L. 

 

Сосна італійська 

Pinus pinea L. 

 

Сосна кедрова 

Pinus cembra L. 

 

Сосна кримська (Палласова) 

Pinus pallasiana D. Don 

Pinus nigra Arnold var. pallasiana Aschers. et Graebn. 

Тополя 

Populus L. 

 

Ялина європейська 

Picea abies (L.) Karst. 

Picea excelsa (Lam.) Link 

Ялина сиза 

Picea glauca (Moench) Voss. 

Picea canadensis (Mill.) Britt.; Pinus glauca Moench 

Ялина, смерека 

Picea A. Dietr. 

 

Ялиця 

Abies Mill. 

 

Ялиця бальзамічна 

Abies balsamea (L.) Mill. 

Abies balsamifera Michx. 

Ялиця біла 

Abies alba Mill. 

Abies pectinata Lam. et DC. 

Ялівець 

Juniperus L. 

 

Ясен вузьколистий 

Fraxinus angustifolia Vahl. 

 

Інші 

Глива звичайна 

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm 

 

Горіх маньчжурський 

Juglans manshurica Maxim. 

Juglans stenocarpa Maxim.; Juglans cathaiensis; Juglans dracinis; Juglans calosa Dode. 

Горіх чорний 

Juglans nigra L. 

Juglans pitteursii Morr.; Juglans rugosa; Juglans ocoidea; Juglans costata Dode. 

Печериця 

Agaricus bisporus Imbech 

 

Чай китайський 

Thea sinensis L. 

Thea bohea L.; Thea cochinchinensis Lour.; Thea cantoniensis Lour.; Thea chinensis var. bohea Sims.; Camellia thea; Camelia viridis Link; Thea chinensis DC.; Thea chinensis var. viridis DC.; Thea aphylla laxa; Thea lanceolata; Thea viridis; Thea cantonien 

Шиїтаке 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler. 

 

Шовковиця 

Morus L. 

 

 

Кількість посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою на сорт рослин

Культура 

Кількість посадкового матеріалу 

Сільськогосподарські: злаки 

Жито озиме 

Сорт 

9,5 кг + 5 колосків 

Гібрид 

6,5 кг + 5 колосків 

Батьківська форма 

1,5 кг + 1500 насінин 

Материнська форма 

1,5 кг + 1500 насінин 

Жито яре 

Сорт 

9,5 кг + 5 колосків 

Гібрид 

6,5 кг + 5 колосків 

Батьківська форма 

1,5 кг + 1500 насінин 

Материнська форма 

1,5 кг + 1500 насінин 

Кукурудза 

Сорт крупнонасінний 

4,5 кг + 3 качани 

Сорт середньонасінний 

3,5 кг + 3 качани 

Сорт дрібнонасінний 

2,5 кг + 3 качани 

Гібрид 

1 кг + 1500 насінин 

Батьківська форма 

1500 шт. 

Материнська форма 

1500 шт. 

Лінія інбредна 

4500 насінин 

Овес озимий 

7,5 кг + 155 волотей 

Овес ярий 

7,5 кг + 155 волотей 

Пшениця м'яка озима 

7,5 кг + 185 колосків 

Пшениця м'яка яра 

7,5 кг + 125 колосків 

Пшениця тверда озима 

7,5 кг + 185 колосків 

Пшениця тверда яра 

5 кг + 120 колосків 

Пшениця шарозерна 

5 кг + 120 колосків 

Тритикале озиме 

7,5 кг + 155 колосків 

Тритикале яре 

7,5 кг + 105 колосків 

Ячмінь озимий 

7,5 кг + 155 колосків 

Ячмінь ярий 

7 кг + 100 колосків 

Сільськогосподарські: бобові 

Горох 

Сорт крупнонасінний 

4,9 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

4,2 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

3,5 кг + 10 бобів 

Квасоля звичайна 

Сорт крупнонасінний 

6 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

4 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

2 кг + 10 бобів 

Нут 

Сорт крупнонасінний 

4,9 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

4,2 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

3,5 кг + 10 бобів 

Сочевиця 

Сорт крупнонасінний 

3,5 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

3 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

2,5 кг + 10 бобів 

Чина 

Сорт крупнонасінний 

4,9 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

4,2 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

3,5 кг + 10 бобів 

Сільськогосподарські: круп'яні 

Гречка 

4,5 кг + 3 суцвіття 

Мишій італійський 

1 кг 

Просо 

3 кг + 53 волоті 

Рис 

Сорт 

5,5 кг + 103 волоті 

Гібрид 

3 кг + 100 волотей 

Батьківська форма 

3 кг 

Материнська форма 

3 кг 

Сорго зернове 

4,5 кг + 53 волоті 

Сориз 

3,5 кг + 3 волоті 

Сільськогосподарські: олійні та прядивні 

Арахіс 

3 кг + 10 бобів 

Бавовник 

Сорт 

4 кг 

Гібрид 

2 кг 

Батьківська форма 

2 кг 

Материнська форма 

2 кг 

Гірчиця біла 

1 кг 

Гірчиця сарептська 

1 кг 

Гірчиця сарептська озима 

1 кг 

Гірчиця чорна 

1 кг 

Коноплі 

1,5 кг 

Кунжут 

1 кг 

Льон-кудряш 

2 кг + 2 коробочки 

Льон-довгунець 

3 кг + 115 коробочок 

Мак 

0,2 кг 

Рижій озимий 

0,5 кг 

Рижій ярий 

0,5 кг 

Рицина 

1 кг 

Ріпак озимий 

Сорт 

1 кг 

Гібрид 

0,6 кг 

Батьківська форма 

0,1 кг 

Материнська форма 

0,1 кг 

Ріпак ярий 

Сорт 

1 кг 

Гібрид 

0,6 кг 

Батьківська форма 

0,1 кг 

Материнська форма 

0,1 кг 

Соняшник 

Сорт крупнонасінний 

4,5 кг + насіння з 3 кошиків 

Сорт середньонасінний 

3 кг + насіння з 3 кошиків 

Сорт дрібнонасінний 

2 кг + насіння з 3 кошиків 

Гібрид 

3,5 кг + насіння з 3 кошиків 

Батьківська форма 

10000 насінин 

Материнська форма 

10000 насінин 

Лінія інбредна 

10000 насінин 

Лінія самозапильна 

2 кг + насіння з 3 кошиків 

Соя 

Сорт крупнонасінний 

5,5 кг + 10 бобів 

Сорт середньонасінний 

5 кг + 10 бобів 

Сорт дрібнонасінний 

4,5 кг + 10 бобів 

Суріпиця озима 

1 кг 

Суріпиця яра 

1 кг 

Сільськогосподарські: буряк 

Буряк кормовий 

Сорт крупнонасінний 

1,5 кг 

Сорт середньонасінний 

1,2 кг 

Сорт дрібнонасінний 

1 кг 

Гібрид 

1 кг 

Батьківська форма 

200 насінин 

Материнська форма 

200 насінин 

Лінія самозапильна 

1 кг 

Буряк цукровий 

Сорт однонасінний 

1,3 кг 

Сорт багатонасінний 

1,5 кг 

Гібрид однонасінний 

0,8 кг 

Гібрид багатонасінний 

1 кг 

Батьківська форма 

200 насінин 

Материнська форма 

200 насінин 

Відновлювач фертільності 

200 насінин 

Лінія самозапильна 

1,3 кг 

Сільськогосподарські: картопля 

Картопля 

300 бульб 

Сільськогосподарські: кормові 

Белардіохлоа фіолетова 

0,5 кг 

Боби кормові 

4 кг 

Борщівник 

2 кг 

Бруква кормова 

2,5 кг 

Буркун білий 

4 кг 

Буркун жовтий 

6 кг 

Буркун однорічний 

3 кг 

Віниччя справжнє 

0,7 кг 

В'язіль барвистий 

0,5 кг 

Гарбуз кормовий 

0,5 кг 

Горох кормовий 

3 кг 

Горошок (вика озима) 

2 кг 

Горошок (вика яра) 

2 кг 

Горошок волохатий 

0,5 кг 

Горошок паннонський 

1 кг 

Гребінник звичайний 

0,5 кг 

Гребінник звичайний декоративний 

0,5 кг 

Грястиця збірна 

3 кг 

Дагуса 

0,7 кг 

Еспарцет 

2,5 кг 

Житняк 

2 кг 

Канаркова трава справжня 

0,5 кг 

Козлятник лікарський (кормовий) 

0,5 кг 

Козлятник східний 

3 кг 

Конюшина відкритозіва 

4,5 кг 

Конюшина гібридна 

3 кг 

Конюшина лучна 

2 кг 

Конюшина олександрійська 

2 кг 

Конюшина перевернута 

1 кг 

Конюшина повзуча (біла) 

2 кг 

Кострице-райграсовий гібрид 

1,5 кг 

Костриця жорстка 

3 кг 

Костриця лучна 

3 кг 

Костриця овеча 

3 кг 

Костриця очеретяна 

3 кг 

Костриця різнолиста 

1,5 кг 

Костриця сиза 

1,5 кг 

Костриця східна 

1,5 кг 

Костриця тонколиста 

1,5 кг 

Костриця червона 

3 кг 

Костриця червона мінлива 

3 кг 

Костриця шорстколиста 

1,5 кг 

Кропива 

0,5 кг 

Лаватера тюрінгська 

2 кг 

Ламкоколосник 

0,5 кг 

Лисохвіст лучний 

6 кг 

Лисохвіст рівний 

6 кг 

Люпин білий 

8 кг 

Люпин вузьколистий 

5 кг 

Люпин жовтий 

5 кг 

Люцерна жовта (серпоподібна) 

1 кг 

Люцерна мінлива 

1 кг 

Люцерна посівна 

2 кг 

Люцерна хмелеподібна 

2 кг 

Лядвенець рогатий 

5 кг 

Лядвенець трясовинний 

2 кг 

Мальва 

2 кг 

Мальва гібридна 

2 кг 

Мальва кучерява 

2 кг 

Мальва мелюка 

2 кг 

Мальва пулхела 

1 кг 

Мітлиця біла 

0,5 кг 

Мітлиця велетенська 

1 кг 

Мітлиця повзуча 

0,5 кг 

Мітлиця тонка 

0,5 кг 

Очеретянка звичайна 

5 кг 

Пажитниця багатоквіткова 

3 кг 

Пажитниця багаторічна 

1,5 кг 

Пажитниця однорічна (вестервольдська) 

3 кг 

Пайза 

1 кг 

Пелюшка 

1 кг 

Пирій видовжений 

3 кг 

Пирій повзучий 

3 кг 

Пирій середній 

3 кг 

Пирій сизий 

3 кг 

Райграс високий 

3 кг 

Регнерія жорсткостеблова 

0,5 кг 

Свербига східна 

2 кг 

Серадела 

5 кг 

Сильфій пронизанолистий 

4 кг 

Сіда багаторічна 

2 кг 

Сорго багаторічне 

2 кг 

Сорго віничне 

2 кг 

Сорго цукрове 

2 кг 

Сорго-суданкові гібриди 

2 кг 

Стоколос безостий 

7 кг 

Стоколос прямий 

6 кг 

Судан-колумбова трава 

1,5 кг 

Суданська трава 

3 кг 

Тимофіївка лучна 

2 кг 

Тимофіївка степова 

1 кг 

Тіфон 

2 кг 

Тонконіг альпійський 

1 кг 

Тонконіг болотний 

1 кг 

Тонконіг звичайний 

1 кг 

Тонконіг лісовий 

1 кг 

Тонконіг лучний 

2 кг 

Тонконіг фіолетовий 

1 кг 

Топінсоняшник 

Сорт 

1 кг 

Батьківська форма 

5000 насінин 

Материнська форма 

5000 насінин 

Трава Колумба 

2 кг 

Турнепс 

0,5 кг 

Фацелія 

4 кг 

Чина кормова 

1 кг 

Чина лісова гібридна 

2 кг 

Чорноголовник 

0,5 кг 

Щавель тяньшанський 

1 кг 

Щавнат 

1 кг 

Щириця 

2 кг 

Сільськогосподарські: овочеві 

Баклажан 

0,035 кг 

Бамія 

0,05 кг 

Боби кінські 

1,2 кг 

Буряк столовий 

0,5 кг 

Вівсяний корінь 

0,1 кг 

Вігна спаржева 

1 кг 

Гарбуз 

0,3 кг 

Гарбуз волоський 

0,3 кг 

Гарбуз мускусний 

0,115 кг 

Гірчиця салатна 

0,05 кг 

Горох овочевий 

1,5 кг 

Диня 

0,12 кг 

Кабачок 

0,25 кг 

Кавун 

0,3 кг 

Капуста білоголова 

0,075 кг 

Капуста броколі 

0,05 кг 

Капуста брюссельська 

0,05 кг 

Капуста качанна (червоноголова) 

0,075 кг 

Капуста китайська 

0,05 кг 

Капуста кольрабі 

0,1 кг 

Капуста листкова 

0,05 кг 

Капуста пекінська 

0,05 кг 

Капуста савойська 

0,05 кг 

Капуста цвітна 

0,125 кг 

Квасоля багатоквіткова 

0,5 кг 

Квасоля золотиста (маш) 

0,5 кг 

Квасоля кутова (адзуки) 

0,5 кг 

Квасоля лимська 

0,5 кг 

Квасоля овочева 

1,5 кг 

Крес-салат 

0,05 кг 

Кукурудза розлусна 

0,5 кг 

Кукурудза цукрова 

1,5 кг 

Мангольд 

0,1 кг 

Морква 

0,1 кг 

Огірок 

0,07 кг 

Пастернак 

0,1 кг 

Патисон 

0,15 кг 

Перець гіркий 

0,025 кг 

Перець солодкий 

0,035 кг 

Петрушка 

0,05 кг 

Помідор 

0,1 кг 

Ревінь чорноморський 

0,02 кг 

Редиска 

0,2 кг 

Редька олійна 

0,15 кг 

Редька посівна 

0,15 кг 

Ріпа 

0,1 кг 

Салат головчастий 

0,05 кг 

Салат латук 

0,1 кг 

Селера 

0,02 кг 

Тиква звичайна 

0,1 кг 

Фізаліс 

0,05 кг 

Холодок лікарський 

0,1 кг 

Цибуля багатоярусна 

0,1 кг 

Цибуля батун 

0,1 кг 

Цибуля гілляста 

0,1 кг 

Цибуля городня 

0,15 кг 

Цибуля запашна 

0,1 кг 

Цибуля порей 

0,1 кг 

Цибуля скорода 

0,1 кг 

Цибуля слизун 

0,1 кг 

Цибуля шалот 

0,1 кг 

Цикорій звичайний 

0,05 кг 

Цикорій салатний 

0,05 кг 

Чорнушка посівна (нігела) 

0,05 кг 

Шпинат 

0,05 кг 

Щавель 

0,1 кг 

Сільськогосподарські: інші 

Аніс 

0,1 кг 

Васильки справжні 

0,05 кг 

Гісоп лікарський 

0,05 кг 

Гуньба сінна 

0,05 кг 

Ельшольція 

0,05 кг 

Змієголовник 

0,05 кг 

Катран Стевена 

0,05 кг 

Кмин 

0,05 кг 

Коріандр 

0,05 кг 

Котяча м'ята 

0,05 кг 

Кріп 

0,05 кг 

Лаванда 

0,05 кг 

Лавандин 

0,05 кг 

Лаконос американський 

0,05 кг 

Лофант 

0,05 кг 

Майоран 

0,05 кг 

Марена красильна 

0,05 кг 

Материнка 

0,05 кг 

Махорка 

0,1 кг 

Меліса 

0,05 кг 

Молочай чиновий 

0,05 кг 

Монарда 

0,05 кг 

Монарда дудчаста 

0,05 кг 

М'ята 

0,05 кг 

Полин 

0,05 кг 

Рожа рожева 

0,05 кг 

Розмарин лікарський 

0,05 кг 

Тютюн 

0,01 кг 

Фенхель 

0,1 кг 

Хміль 

0,005 кг 

Хризантема ефіроолійна 

0,007 кг 

Хризантема увінчана 

0,005 кг 

Цмин італійський 

0,005 кг 

Чабер гірський 

0,003 кг 

Чабер садовий 

0,005 кг 

Чебрець 

0,003 кг 

Чорнобривці 

0,05 кг 

Шавлія мускатна 

0,05 кг 

Плодові та ягідні 

Абрикос 

8 садж. 

Агрус 

11 садж. 

Айва 

10 садж. 

Айва х яблуня 

10 садж. 

Актинідія 

11 садж. 

Актинідія пурпурна х актинідія гостра 

11 садж. 

Алича 

8 садж. 

Вишня 

6 садж. 

Глід 

8 садж. 

Горіх грецький 

8 садж. 

Горобина 

6 садж. 

Груша 

6 садж. 

Жимолость 

11 садж. 

Журавлина 

20 садж. 

Калина 

11 садж. 

Кизил 

10 садж. 

Лимонник 

15 садж. 

Малина 

11 садж. 

Обліпиха 

11 садж. 

Персик 

8 садж. 

Порічки (червоні й білі) 

11 садж. 

Слива 

9 садж. 

Смородина чорна 

11 садж. 

Суниця 

24 садж. 

Фундук (лісовий горіх) 

8 садж. 

Черешня 

6 садж. 

Шипшина 

11 садж. 

Яблуня 

6 садж. 

Виноград 

Виноград 

15 садж. 

Декоративні та лікарські 

Айстра 

0,015 кг 

Алтея лікарська 

0,007 кг 

Альстремерія 

0,015 кг 

Аммі зубна 

0,1 кг 

Анемона 

0,005 кг 

Астильба 

0,005 кг 

Беладона 

0,005 кг 

Валеріана лікарська 

0,003 кг 

Вовчуг польовий 

0,003 кг 

Гавортія 

0,003 кг 

Гвоздика 

0,005 кг 

Гібіск 

0,005 кг 

Дельфіній 

0,003 кг 

Деревій майже звичайний 

0,005 кг 

Дзвоники 

0,003 кг 

Еремур 

0,015 кг 

Ехінацея 

0,005 кг 

Жовтушник 

0,003 кг 

Кальцеолярія 

0,005 кг 

Ксифіум 

0,003 кг 

Любисток лікарський 

0,02 кг 

Мачок жовтий 

0,007 кг 

Нагідки 

0,02 кг 

Наперстянка 

0,01 кг 

Оман високий 

0,005 кг 

Пеларгонія 

0,003 кг 

Петунія 

0,003 кг 

Півонія 

0,003 кг 

Подорожник 

0,007 кг 

Полин 

0,003 кг 

Розторопша плямиста 

0,025 кг 

Роман фарбувальний 

0,003 кг 

Ромашка 

0,005 кг 

Ротики садові 

0,003 кг 

Соняшник декоративний однорічний 

1 кг 

Стевія 

0,005 кг 

Тютюн крилатий 

0,005 кг 

Фіалка трикольорова 

0,003 кг 

х Гастергавортія 

0,003 кг 

Целозія гребінчаста 

0,005 кг 

Цинерарія 

0,005 кг 

Цмин пісковий 

0,003 кг 

Чебрець повзучий 

0,003 кг 

Череда трироздільна 

0,015 кг 

Чина запашна (запашний горошок) 

0,02 кг 

Чорнобривці 

0,02 кг 

Шавлія лікарська 

0,03 кг 

Щириця 

0,005 кг 

Шовковиця 

11 садж. 

____________

Опрос