Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке отбора заданий (проектов) Национальной программы информатизации на конкурсных основах

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 19.04.2007 № 325
действует с 19.05.2007

Про затвердження Положення про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 19 квітня 2007 року N 325

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 2007 р. за N 485/13752

Відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну програму інформатизації" та пункту 15 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352, з метою удосконалення процесу формування Національної програми інформатизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах, що додається.

2. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (Баранов О. А.):

2.1. Керуватися цим Положенням при щорічному формуванні переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації, їх державних замовників та обсягів фінансування;

2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нетудихату Л. І.

 

Міністр 

М. Рудьковський 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору проектів інформатизації (далі - Конкурсний відбір) органів державної влади - орієнтовних державних замовників Національної програми інформатизації (далі - ОДЗ) та підготовки проекту рішення щодо їх включення до переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації (далі - НПІ) на наступний рік генеральним державним замовником НПІ (далі - ГДЗ).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національну програму інформатизації" та "Про наукову і науково-технічну експертизу", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352 (далі - Положення про НПІ), Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 N 1048 (далі - Порядок експертизи).

1.3. Організація Конкурсного відбору покладається на структурний підрозділ ГДЗ, відповідальний за формування, виконання та контроль за виконанням НПІ (далі - Відповідальний підрозділ).

1.4. Вимоги цього Положення є обов'язковими під час здійснення Конкурсного відбору, а також при проведенні науково-технічної експертизи пропозицій до НПІ.

2. Організація роботи з формування НПІ

2.1. ОДЗ протягом I кварталу поточного року подають до ГДЗ пропозиції до НПІ за формами згідно з додатками 1 - 3 Положення про НПІ, а саме:

пропозиції до завдань НПІ на три роки;

техніко-економічні обґрунтування проектів НПІ, підписані відповідальними за проекти від ОДЗ;

пропозиції до програми завдань та проектів на наступний бюджетний рік.

2.2. Разом із пропозиціями до НПІ подаються експертні висновки ОДЗ, складені за результатами попередньої експертизи завдань (проектів) НПІ, що пропонуються. Експертні висновки ОДЗ оформлюються згідно з додатком 1 до Порядку експертизи.

2.3. Попередня експертиза пропозицій до НПІ проводиться з метою визначення:

належності завдань (проектів), що пропонуються, до сфери інформатизації. Ознаки належності проектів (робіт) до сфери інформатизації визначені Методикою визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, яка затверджена наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06.06.2003 N 97 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.06.2003 за N 512/7833;

відповідності пропозицій до НПІ вимогам Положення про НПІ;

обґрунтованості запропонованих обсягів фінансування завдань (проектів).

2.4. Пропозиції до НПІ та експертні висновки ОДЗ подаються із супровідним листом за підписом керівника органу державної влади, а також в електронному вигляді.

2.5. Безпосередньо Конкурсному відбору передує підготовча робота, яка складається з вибіркової та оцінювальної стадій.

На етапі вибіркової стадії Відповідальний підрозділ проводить попередню експертизу ГДЗ кожного завдання (проекту) НПІ, що пропонується, за результатами якої фахівці Відповідального підрозділу приймають рішення щодо подальшої участі цього завдання (проекту) в Конкурсному відборі та складають експертні висновки ГДЗ згідно з додатком 2 до Порядку експертизи.

На етапі оцінювальної стадії Відповідальний підрозділ формує перелік завдань (проектів) НПІ, що отримали позитивні висновки за результатами попередньої експертизи ГДЗ, та направляє зазначені завдання (проекти) на первинну експертизу. Первинній експертизі підлягають усі завдання (проекти), що беруть участь у Конкурсному відборі.

2.6. Первинна експертиза пропозицій до НПІ проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" з урахуванням вимог Порядку експертизи. За результатами первинної експертизи складаються експертні висновки за формою, визначеною додатком 3 Порядку експертизи.

2.7. Строки проведення експертизи пропозицій до НПІ визначаються ГДЗ.

3. Порядок Конкурсного відбору

3.1. Конкурсний відбір здійснюється з урахуванням результатів первинної експертизи пропозицій до НПІ.

3.2. Проекти інформатизації, що отримали негативні висновки за результатами первинної експертизи, відхиляються від участі в Конкурсному відборі.

3.3. Відповідальний підрозділ готує перелік завдань (проектів) НПІ, що отримали позитивні висновки за результатами первинної експертизи, та подає ці пропозиції на розгляд керівнику НПІ.

3.4. Керівник НПІ з метою проведення аналізу наданих пропозицій щодо забезпечення комплексності, структурованості, цілісності НПІ та інтегрованості її завдань організовує розгляд пропозицій на засіданнях науково-технічної ради НПІ. За окремими завданнями (проектами) НПІ може бути прийнято рішення про їх направлення на повторну, додаткову або контрольну науково-технічну експертизу, які проводяться:

повторна експертиза - у разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи, а також за наявності обґрунтованих претензій до висновку первинної експертизи;

додаткова експертиза - стосовно об'єктів, щодо яких відкрилися нові наукові і науково-технічні обставини;

контрольна експертиза - для перевірки висновків первинної експертизи.

3.5. У разі отримання негативних висновків за результатами зазначених видів експертизи ці завдання (проекти) також відхиляються від участі в Конкурсному відборі.

3.6. За результатами розгляду завдань (проектів) НПІ, що отримали позитивні висновки первинної (повторної, додаткової, контрольної) експертизи, керівник НПІ подає ГДЗ пропозиції щодо формування НПІ на наступний рік.

3.7. Вхідними матеріалами для Конкурсного відбору є:

пропозиції до НПІ;

позитивний висновок за результатами первинної (повторної, додаткової, контрольної) експертизи завдання (проекту) НПІ, що пропонується;

рекомендації науково-технічної ради НПІ (за наявністю).

3.8. У випадку рівноцінних позитивних висновків за результатами первинної (повторної, додаткової, контрольної) експертизи завдань (проектів) НПІ перевага надається проектам, які сприяють:

формуванню правових, наукових, організаційних, економічних та методичних передумов розвитку інформаційного суспільства в Україні;

формуванню системи національних інформаційних ресурсів та їх інтеграції в світовий інформаційний простір;

розвитку національної інформаційної інфраструктури та її інтеграції зі світовою інфраструктурою;

створенню загальнодержавних інформаційних систем;

створенню електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

створенню систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3.9. Результати проведеної роботи Відповідальний підрозділ відображає в реєстрі завдань (проектів) НПІ, який містить такі дані:

назва ОДЗ;

дата та вихідний номер листа, що супроводжує пропозиції до НПІ;

комплектність наданого пакета документів;

назви завдань (проектів) НПІ, що пропонуються;

запропоновані обсяги фінансування завдань (проектів) НПІ;

відмітки про попередню експертизу ГДЗ пропозицій до НПІ;

відмітки про первинну, повторну, додаткову, контрольну експертизу пропозицій до НПІ.

3.10. Відповідальний підрозділ за результатами Конкурсного відбору та за погодженням керівника НПІ формує проект переліку завдань (проектів) НПІ на наступний рік із визначенням джерел та обсягів фінансування.

3.11. Передбачені у Державному бюджеті України видатки для фінансування НПІ за поданням ГДЗ, погодженим з Мінфіном та Мінекономіки, розподіляються і затверджуються Кабінетом Міністрів України щодо кожного з державних замовників.

 

Директор Державного
департаменту з питань зв'язку
та інформатизації
 

 
 
О. А. Баранов
 

Опрос