Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по учету почтовых отправлений, почтовых переводов, периодических изданий, выплат пенсий и денежной помощи, а также к специализированной форме первичного учета N 2а "Бланк учета обмена"

Министерство транспорта и связи
Приказ от 29.01.2007 № 60
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, а також до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а "Бланк обліку обміну"

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29 січня 2007 року N 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2007 р. за N 402/13669

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 зв'язку України від 17 грудня 1998 року N 173

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 лютого 2014 року N 69)

З метою удосконалення статистичного обліку продукції зв'язку операторами поштового зв'язку та приведення нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку, у відповідність до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 17.12.98 N 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.99 за N 2/3295 (із змінами, унесеними наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 16.01.2002 N 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.02.2002 за N 103/6391, та наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 31.03.2004 N 64, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.04.2004 за N 507/9106), що додаються.

2. Затвердити зміни до спеціалізованої форми первинного обліку N 2а "Бланк обліку обміну", затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 17.12.98 N 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.99 за N 2/3295 (у редакції наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 31.03.2004 N 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2004 за N 507/9106), виклавши її у редакції, що додається.

3. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (О. Баранов):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Нетудихату.

 

Міністр 

М. Рудьковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Осауленко
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Зміни
до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги

1. У пункті 7 слова "а також проста письмова кореспонденція з відміткою "Доплатити" виключити.

2. У пунктах 4 та 14 слова "телеграфні та електронні" замінити словом "прискорені".

3. Абзац дев'ятий пункту 8 доповнити новим реченням такого змісту:

"Для Дирекції оброблення та перевезення пошти транзитними також вважаються поштові відправлення, прийняті безпосередньо на робочих місцях з приймання поштових відправлень".

4. Пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для Дирекції оброблення та перевезення пошти в категорії відправлень, що пересилаються за межі області, слід ураховувати всі поштові відправлення, прийняті безпосередньо на робочих місцях з приймання поштових відправлень".

5. Абзац четвертий пункту 17 доповнити новим реченням такого змісту:

"Поштові відправлення, прийняті безпосередньо на робочих місцях Дирекції оброблення та перевезення пошти, обліковуються щоденним суцільним підрахунком як вихідні, так і транзитні".

6. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Середня кількість листів і поштових карток в одному кілограмі на наступний рік установлюється операторами поштового зв'язку.

До 1 грудня кожного року оператори поштового зв'язку на підставі первинного обліку подають уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі зв'язку інформацію про зміни, що відбулися в структурі обсягів письмової кореспонденції, згідно з якими встановлюється показник на наступний рік".

7. У пункті 35 цифри "90 - 92" замінити цифрами "85 - 87".

8. У пункті 38 цифри "93 - 101" замінити цифрами "88 - 96".

 

Заступник начальника Управління
поштового зв'язку - начальник відділу
розвитку технологій та послуг
поштового зв'язку Управління поштового
зв'язку Державного департаменту з
питань зв'язку та інформатизації
Міністерства транспорту та зв'язку України
 

 
 
 
 
 
 
Н. Горобець
 

 

_________________________________
(найменування оператора поштового зв'язку
/його філії, структурного підрозділу/) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету зв'язку України
від 17 грудня 1998 р. N 173
(у редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29 січня 2007 р. N 60) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ДКУД 

 

 

 

 

 

 

 

 


БЛАНК ОБЛІКУ ОБМІНУ

за ______________________ місяць ____________ рік

в одиницях

Числа місяця 

N з/п
запису 

Прості листи, картки та бандеролі 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вхідні 

вхідні 

транзитні 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні)
(2 + 3 + 4 + 5 + 6) 

внутрішні 

міжна-
родні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

платні 

без-
оплатні 

платні 

без-
оплатні 

А 

Б 

10 

В 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Період 

Рекомендовані листи, картки та бандеролі 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього
(внутрішні та міжнародні)
(12 + 13 + 14) 

внутрішні 

міжнародні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч.
міжнародні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

А 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

З 1 до 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

Числа місяця 

N з/п запису 

Секограми (прості та рекомендовані) 

Спеціальні мішки "М" 

Рекламна продукція (листи, листівки, буклети тощо) 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

вихідна 

вхідна 

тран-
зитна 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

усього
(29 + 30) 

у межах області 

за межі області 

А 

Б 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

В 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Період 

Внутрішні листи та бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні)
(34 + 35 + 36) 

внутрішні 

міжнародні 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні) 

міжнародні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

усього 

у т. ч. дрібні пакети 

усього 

у т. ч. дрібні пакети 

А 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

З 1 до 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Період 

Посилки звичайні масою до 10 кг 

Посилки звичайні масою до 10 кг, понад 10 кг та з оголошеною цінністю 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні)
(44 + 45 + 46 + 47 + 48) 

внутрішні 

міжна-
родні 

з гр. 43 відправ-
лено в контей-
нерах 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні) 

у т. ч.
міжна-
родні 

усього
(внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжна-
родні 

у межах області 

за межі області 

платні 

безо-
платні 

платні 

безо-
платні 

А 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

З 1 до 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Період 

Посилки звичайні масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю  

вихідні 

вхідні 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні)
(55 + 56 + 57 + 58 + 60) 

внутрішні 

міжнародні 

з гр. 54 відправ-
лено в контей-
нерах 

усього
(внут-
рішні та міжна-
родні) 

міжнародні 

у межах області 

за межі області 

з них з оголо-
шеною цінністю 

усього 

у т. ч. з оголо-
шеною цінністю 

усього 

у т. ч. з оголо-
шеною цінністю 

платні 

безо-
платні 

платні 

безо-
платні 

А 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

З 1 до 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Період 

Поштові перекази (прості, прискорені) 

Періодичні видання за передплатою та вроздріб 

Прямі контейнери 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

вихідні 

вхідні 

тран-
зитні 

платні, включаючи перекази післяплати 

усього 

у т. ч. міжна-
родні 

вихідні 

вхідні 

транзитні

 

у межах області 

за межі області 

усього 

з гр. 66 при-
ско-
рені 

з гр. 66 між-
на-
родні 

за перед-
платою 

вроз-
дріб 

у т. ч. міжна-
родні 

за перед-
пла-
тою 

вроз-
дріб 

у т. ч. міжна-
родні 

усього 

у т. ч. за перед-
пла-
тою 

А 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

З 1 до 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84. Виплата пенсій та грошової допомоги: у місті ___________, у селі, смт ________________

Поштові речі

Числа місяця 

N з/п запису 

Транзитні 

Постпакети з відміткою "Службовий" 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

мішки з кореспон-
денцією, мішки та пачки з періодич-
ними виданнями, мішки з тарою 

мішки страхові 

контейнери з посилками, періодичними виданнями, страховими мішками, мішками (ящиками) з кореспонден-
цією та міжнародними поштовими відправлен-
нями, порожні контейнери 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

прості 

рекомен-
довані 

з оголоше-
ною цінністю 

прості 

рекомен-
довані 

з оголо-
шеною цінністю 

прості 

рекомен-
довані 

з оголоше-
ною цінністю 

А 

Б 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

В 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р. 

____________
(підпис) 

 

Заступник начальника Управління
поштового зв'язку - начальник відділу
розвитку технологій та послуг
поштового зв'язку Управління поштового
зв'язку Державного департаменту з
питань зв'язку та інформатизації
Міністерства транспорту та зв'язку України
 

 
 
 
 
 
 
Н. Горобець
 

Опрос