Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 24.11.2003 N 543

Министерство здравоохранения
Приказ от 04.04.2007 № 163
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.11.2003 N 543

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від
4 квітня 2007 року N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2007 р. за N 384/13651

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 24 листопада 2003 року N 543
згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 19 вересня 2014 року N 662)

Відповідно до пункту 7 Порядку відбору зразків лікарських засобів для державного контролю їх якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 610, та з метою удосконалення Порядку визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі НАКАЗУЮ:

1. Викласти назву наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.11.2003 N 543 "Про затвердження Порядку визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за N 1140/8461 (далі - Наказ), в новій редакції:

"Про затвердження Порядку визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я та державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

1.1. Пункт 1 Наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я та державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Порядок), що додається".

2. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.11.2003 N 543, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за N 1140/8461, що додаються.

3. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я (Онищенко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я забезпечити контроль за безумовним виконанням цього наказу державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О. М.

 

Міністр 

Ю. О. Гайдаєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Порядку визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Назву Порядку викласти в новій редакції:

"Порядок визначення вартості здійснення контролю якості лікарських засобів Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я та державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" та внести відповідні зміни в додаток.

2. Пункт 1.2 Порядку після слів "здійснення контролю якості лікарських засобів" доповнити словами "Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я (далі - Державна інспекція) та" та після слова "підпорядкованими" словами "Державній інспекції та", далі за текстом.

3. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Розрахунки вартості здійснення контролю якості лікарських засобів Державною інспекцією затверджує Головний державний інспектор з контролю якості лікарських засобів або його заступник.

Розрахунки вартості здійснення контролю якості лікарських засобів територіальними інспекціями затверджує начальник територіальної інспекції".

4. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Основний персонал - фахівці Державної інспекції, територіальної інспекції та/або лабораторії, які беруть безпосередню участь у здійсненні контролю якості лікарських засобів".

5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Допоміжний персонал - інші фахівці Державної інспекції, територіальної інспекції та/або лабораторії, які безпосередньо не виконують контролю якості лікарських засобів, але беруть участь у виробничому процесі".

6. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Інший персонал - персонал, що виконує функції управління, організації та обслуговування лабораторії та/або Державної інспекції, територіальної інспекції (працівники адміністрації, адміністративно-господарської частини)".

7. Пункт 3.1 після слова "розраховується" доповнити словами "Державною інспекцією та", далі за текстом.

8. Пункт 3.3 після слова "витрат" доповнити словами "спеціального фонду кошторису".

9. У пункті 3.3.1 замість слів "оплати праці працівників територіальних інспекцій" зазначити слова "оплати праці фахівців Державної інспекції, територіальних інспекцій та/або лабораторій", далі за текстом.

10. Пункт 3.3.4 викласти у такій редакції:

"3.3.4. Непрямі витрати визначаються як коефіцієнт співвідношення непрямих статей витрат попереднього звітного періоду до витрат на заробітну плату основного персоналу.

До непрямих витрат входять:

заробітна плата допоміжного та іншого персоналу, нарахування на неї;

витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

витрати на оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

витрати на оренду;

витрати на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання;

витрати на послуги зв'язку;

витрати на службові відрядження;

витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

знос основних засобів, нарахований за попередній звітний рік;

інші загальні витрати, пов'язані з проведенням контролю якості лікарських засобів".

11. У пункті 4.1 замість слів "територіальна інспекція виставляє" зазначити "Державна інспекція та/або територіальна інспекція виставляє суб'єктам господарської діяльності", далі за текстом.

12. Пункт 4.3 після слів "лікарських засобів" доповнити словами "в Державній інспекції є Головний державний інспектор з контролю якості лікарських засобів або його заступник, а", далі за текстом.

 

Заступник Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів
 

 
 
А. Д. Захараш
 

Опрос