Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы приобретения технических и других средств реабилитации

Минтруда
Положение, Приказ от 12.03.2007 № 97
Утратил силу

Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 12 березня 2007 року N 97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2007 р. за N 293/13560

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 23 квітня 2008 року N 220)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 306 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну комісію Мінпраці з перевірки підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності на відповідність кваліфікаційним вимогам (далі - Експертна комісія), що додається.

2. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності (далі - підприємства-кандидати) у 2007 році, що додаються.

3. Голові Експертної комісії довести вимоги цього наказу до підприємств-кандидатів у триденний термін після набрання ним чинності.

4. Підприємствам - кандидатам на виконання державного замовлення до 19 березня 2007 року подати на розгляд Експертної комісії документацію, передбачену цим наказом.

5. Експертній комісії забезпечити розгляд наданих підприємствами - кандидатами на виконання державного замовлення документів у міру їх надходження.

6. Фонду соціального захисту інвалідів на підставі рішення Експертної комісії укласти договори з підприємствами-кандидатами, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

7. Експертній комісії в тримісячний строк після підписання договорів провести перевірку підприємств усіх форм власності на фактичну відповідність кваліфікаційним вимогам.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Положення
про експертну комісію Мінпраці з перевірки підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності на відповідність кваліфікаційним вимогам

1. Експертна комісія Мінпраці з перевірки підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності (далі - підприємства-виконавці) на відповідність кваліфікаційним вимогам (далі - Комісія) створена з метою проведення перевірки підприємств-виконавців на відповідність Кваліфікаційним вимогам, затвердженим цим наказом.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 "Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів", від 01.03.2007 N 306 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації", іншими наказами Мінпраці та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Комісія для виконання зазначених функцій має право:

- залучати спеціалістів, експертів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

- одержувати в установленому порядку від підприємств-виконавців інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4. Комісію очолює голова, який організовує роботу Комісії.

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

6. Комісія для визначення відповідності підприємств-виконавців усіх форм власності затвердженим кваліфікаційним вимогам розглядає такі документи:

1) заявку на проведення перевірки (додаток 1);

2) нотаріально завірені копії установчих документів;

3) перелік продукції та обсяги її випуску, що виготовляє та забезпечує підприємство при здійсненні своєї діяльності;

4) інформацію про професійну підготовку фахівців;

5) перелік нормативної та технічної документації на продукцію, що виготовляє підприємство;

6) перелік обладнання, оснащення, приладів, інструменту та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство при виготовленні технічних засобів реабілітації та наданні послуг з їх ремонту;

7) перелік спеціального обладнання для виробництва засобів реабілітації, послуг та ремонту таких засобів;

8) довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, передбачених законодавством України.

Усі документи подаються у 2 примірниках на цифровому та паперовому носіях інформації, останні повинні бути підписані керівником та завірені печаткою.

7. Документи, зазначені в пункті 7, подаються в секретаріат Комісії, який забезпечує ознайомлення з ними членів Комісії.

8. Члени Комісії після вивчення наданих документів заповнюють акт встановленого зразка згідно з додатком 2 до цього Положення та передають його до секретаріату Комісії.

9. Секретаріат Комісії за результатами розгляду поданих актів готує висновок та доповідає на Комісії.

10. За результатами розгляду документів, поданих на експертизу, інших матеріальних носіїв інформації Комісія приймає рішення, що оформлюються згідно з додатком 3 до цього Положення.

11. За результатами засідання Комісії секретаріат Комісії оформлює відповідний протокол, що підписує голова Комісії (його заступник), секретаріат Комісії.

 

Директор департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Заявка
на проведення перевірки

1. Прошу провести перевірку підприємства, що претендує на виконання державного замовлення
______________________________________________________________________________________
                                                                        (назва підприємства, установи, організації)
______________________________________________________________________________________
2. Вид ________________________________________________________________________________
                                        (вид технічних та інших засобів реабілітації, що виготовляється при наданні послуг)
______________________________________________________________________________________
3. Місцезнаходження ___________________________________________________________________
                                                                                   (індекс, місто, вулиця, будинок, тел./факс, E-mail)
______________________________________________________________________________________
4. Реквізити: р/р _____________________________________
                  код ЄДРПОУ ____________________________
5. Перелік документів, що додаються до заявки:
5.1 Копії статуту, свідоцтва про реєстрацію, довідки про внесення до державного реєстру, свідоцтва про реєстрацію платника податків.
5.2 Перелік продукції, що виготовляє підприємство - претендент на виконання державного замовлення при наданні протезно-ортопедичних послуг, та обсяги її випуску, затверджений в установленому порядку.
5.3 Інформація про професійну підготовку фахівців підприємства - претендента на виконання державного замовлення.
5.4 Перелік нормативної та технічної документації на продукцію, що виготовляє підприємство - претендент на виконання державного замовлення.
5.5 Переліки обладнання, оснащення, приладів, інструменту та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство - претендент на виконання державного замовлення при виготовленні продукції (копії свідоцтв про їх перевірку, паспорти, акти пуску-налагодження).
5.6 Перелік спеціального обладнання для проведення оцінки якості протезно-ортопедичних послуг.
5.7 Довідка про відсутність заборгованості щодо сплати податків, передбачених законодавством України. 

Директор 

______________________________
(назва підприємства, організації, установи) 

___________________
(особистий підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

  

М. П. 

  

  

Перелік
продукції, що виготовляє підприємство - претендент на виконання державного замовлення при наданні протезно-ортопедичних послуг, та обсяги її випуску

Позначення згідно з номенклатурою технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового апарату 

назва групи продукції 

назва підгрупи продукції 

назва виду продукції 

галузевий шифр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор підприємства 

________________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

Інформація
про професійну підготовку фахівців підприємства - претендента на виконання державного замовлення

Посада 

П. І. Б. 

Освіта (професійно-технічна, загальна, післядипломна) 

Додаткова освіта 

Стаж роботи в галузі 

назва навчального закладу, рік закінчення або вступу до закладу 

найменування та номер документа про освіту (диплом, свідоцтво) 

назва навчального закладу, рік закінчення або вступу до закладу 

найменування та номер документа про освіту (диплом, свідоцтво) 

підвищення кваліфікації 

освоєння нових технологій (перелік) 

номер свідоцтва, дата одержання 

Директор 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник медичного підрозділу 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник виробничого підрозділу (головний інженер) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лікарі медичного підрозділу 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інженери-технологи (техніки-технологи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Техніки-протезисти 

  

  

  

  

  

  

  

  

Техніки-ортезисти 

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор підприємства 

________________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

Перелік
нормативної та технічної документації на продукцію, що виготовляє підприємство - претендент на виконання державного замовлення

Назва групи (підгрупи) продукції 

Вид продукції 

Нормативна документація (державні стандарти, технічні умови тощо) 

Технічна документація 

назва 

галузевий шифр 

конструкторська (креслення, компонувальні схеми) 

технологічна 

експлуатаційна 

технічний опис до зразків еталонів - наймену-
вання та назва 

найменування та назва документа 

технологічні процеси (ТП) - найменування та назва документа 

технологічні інструкції (ТІ) - найменування та назва документа 

керівництво з експлуатації (КЕ) - найменування та назва документа 

найменування та назва документа 

чинний від 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор підприємства 

________________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

Перелік
обладнання, оснащення, приладів, інструменту та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство - претендент на виконання державного замовлення при виготовленні продукції (копії свідоцтв про їх перевірку, паспорти, акти пуску-налагодження)

Назва групи продукції 

Вид продукції 

Обладнання, оснащення, прилади та інструмент 

назва 

позначення 

рік виготовлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор підприємства 

________________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

Перелік
спеціального обладнання для проведення оцінки якості протезно-ортопедичних послуг

Назва групи продукції 

Назва виду продукції 

Галузевий шифр продукції 

Назва спеціального обладнання або приладів 

Показники, що оцінюються 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор підприємства 

________________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

 

Директор департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Акт

Член експертної комісії Мінпраці з перевірки підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності на відповідність кваліфікаційним вимогам

_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
розглянув(ла) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (перелік документів) 

Зробив(ла) висновок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  

______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

 

Директор департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Рішення експертної комісії Мінпраці з перевірки підприємств - виконавців державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, усіх форм власності на відповідність кваліфікаційним вимогам

Комісія у складі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
розглянула ___________________________________________________________________________
                                                                                               (перелік документів)
вирішила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Голова Комісії 

______________________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Секретар Комісії 

______________________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

 

Директор департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

Опрос