Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для регистрации работодателей в отделениях Фонда социальной защиты инвалидов и выполнения ими норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов

Минтруда
Форма, Приказ от 14.03.2007 № 98
действует с 09.04.2007

Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 березня 2007 року N 98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2007 р. за N 290/13557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документації для реєстрації підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - роботодавець), у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що додаються.

2. Установити, що роботодавець під час реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів подає до відділень Фонду перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 N 42 "Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384.

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення зразків і форм, затверджених цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.

 

Міністр 

М. Папієв 

 

Заява
про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів

Найменування роботодавців _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання):

Поштовий індекс _____________________ Країна ________________________________________
Область ___________________________________________________________________________
Район ______________________________ Місто (село/селище) _____________________________
Вулиця ____________________________________________________________________________
Будинок _____________________ Корпус _________________ Офіс/квартира _________________
__________________________________________________________________________________ 

Коди  

за ЄДРПОУ (ДРФО) 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкований
(КОДУ)* 

Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішана - 4)  

Код органу управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Вид економічної діяльності ______________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація-респондент ___________
_________________________________________________________
Форма фінансування ___________________________________________________________________
Код та назва органу управління __________________________________________________________
Банківські реквізити МФО __________________________________ р/р _________________________
Банк _________________________________________________________________________________
Керівник: прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________
Телефон: __________________________________ факс _______________________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку):
прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
Телефон: ____________________________________ факс _____________________________________
Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент узяття на облік _____________ з них інвалідів ______________
_________________________________________________________
До заяви додаються: ____________________________________________________________________ 

________________ ____ р.
М. П. 

Керівник ___________________________
                                                 (підпис, П. І. Б.) 

Виконавець ______________________
                                            (підпис, П. І. Б.) 

Головний бухгалтер __________________
                                                          (підпис, П. І. Б.) 

 

Директору Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

ДОВІДКА
про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів

від ____________ 20__ р. N ____

Повідомляємо, що ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                            (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) 
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (для юридичних осіб - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / для фізичних осіб - підприємців - ідентифікаційний номер
_________________________________________________________
                                                                                                          ДРФО)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце проживання))
_________________________________________________________
зареєстрований від ________________ 20__ р. N ____________________________________________
____________________________________________ відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
                              (назва відділення Фонду) 

Керуючий _________________
відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів 

_____________ 

____________
(П. І. Б.) 

М. П.  

 

 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Журнал
реєстрації заяв та довідок про реєстрацію роботодавця у 20__ р.

N з/п 

Дата отримання заяви 

Перелік документів, доданих до заяви 

Для юридичних осіб, ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців, номер ДРФО 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата та номер реєстрації 

Дата виписки довідки про реєстрацію (форма N 2), реєстраційний номер довідки 

Дата та спосіб видачі довідки підприємству, установі, організації, фізичній особі, що використовує найману працю 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Рішення
про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць за 20__ рік

від ____________ 20__ р. N ____

Повідомляємо, що ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
                                               (повне найменування господарського об'єднання та код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                (місцезнаходження господарського товариства)
зареєстроване у _______________________________________ відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ________________ 20__ р. N ___________________, а також підприємствам, що ввійшли до його складу
 _________________________________________________________
 

Повна назва підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання 

Код за ЄДРПОУ підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання 

Місцезнаходження підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання 

Назва відділення Фонду соціального захисту інвалідів та номер реєстрації підприємства у відділенні Фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ робочих місць для працевлаштування
                       зараховано кількість / відмовлено у зарахуванні кількості*
інвалідів до нормативу робочих місць за 20__ рік.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Керуючий __________________
відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів 

_____________ 

____________
(П. І. Б.) 

М. П.

____________
* У разі відмови у зарахуванні кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів коротко наводяться причини такої відмови.

 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Журнал
реєстрації рішень про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць у 20__ р.

N з/п 

Дата отримання звіту про зайнятість і праце-
влаштування інвалідів господарського об'єднання  

Перелік документів, доданих до звіту про зайнятість і праце-
влаштування інвалідів господарського об'єднання 

Код ЄДРПОУ господарського об'єднання 

Найменування господарського об'єднання  

Дата та номер реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів  

Прийняте рішення про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для праце-
влаштування інвалідів  

Дата та спосіб видачі (направлення) рішення господарському об'єднанню та підприємствам, що ввійшли до його складу 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

Опрос