Идет загрузка документа (139 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Гигиенического норматива "Перечень промышленных аллергенов"

Министерство здравоохранения
Нормативы, Приказ от 02.03.2007 № 99
действует с 08.04.2007

Про затвердження Гігієнічного нормативу "Перелік промислових алергенів"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 2 березня 2007 року N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 березня 2007 р. за N 285/13552

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", з метою удосконалення системи профілактичних заходів щодо зниження ризику розвитку та поліпшення діагностики алергічних захворювань серед працюючого населення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Гігієнічний норматив "Перелік промислових алергенів" (додається).

2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами та доповненнями).

2.2. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України даного наказу довести його до відома керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренка А. М.

 

Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України 

 
 
С. П. Бережнов
 

 

ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ
"ПЕРЕЛІК ПРОМИСЛОВИХ АЛЕРГЕНІВ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гігієнічний норматив "Перелік промислових алергенів" (далі - Норматив) розроблено з метою зменшення ризику розвитку алергічних захворювань, гігієнічної оцінки алергонебезпечних умов праці, установлення пріоритетності в проведенні профілактичних заходів, диференційного підходу до профдобору та моніторингу стану здоров'я працівників.

1.2. Алергія (allergia; гр. allos - інший + ergon - дія) - стан підвищеної чутливості організму, пов'язаний зі змінами його реактивності до речовин різної природи.

1.3. Алергійна реакція - клінічний прояв підвищеної чутливості організму до алергену.

1.4. До промислових алергенів належать: речовини хімічного (органічні та неорганічні сполуки) та біологічного походження (продукти рослинного, тваринного та мікробного походження; мікроорганізми-продуценти).

1.5. Норматив містить перелік промислових алергенів із зазначенням величини їх граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) у повітрі робочої зони, переважного агрегатного стану в повітрі, класу небезпеки, особливостей біологічної дії та категорії алергенної небезпеки. Для хімічних речовин наведено N CAS.

1.6. Норматив є обов'язковим для:

- органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та розробляють заходи щодо профілактики розвитку професійних захворювань;

- лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛПЗ), лікарів-профпатологів, які проводять медичні огляди, діагностику алергічних захворювань, спеціалізованих ЛПЗ, яким МОЗ надано право встановлювати діагноз професійних захворювань, проводити експертизу працездатності, диспансеризацію та реабілітацію осіб, що захворіли;

- вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових установ, які проводять обґрунтування гігієнічних нормативів шкідливих речовин у різних об'єктах виробничого та навколишнього середовища;

- підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності, які виготовляють, реалізовують, використовують небезпечні речовини, а також розробляють та впроваджують заходи щодо попередження шкідливої дії промислових алергенів;

- проектних, конструкторських, технологічних установ та організацій, які розробляють рецептури і технології, пов'язані із застосуванням речовин, які мають алергенні властивості.

1.7. Критерії небезпеки промислових алергенів базуються на клініко-епідеміологічних доказах впливу промислових алергенів на стан здоров'я людини та на результатах досліджень на тваринах. Доказом алергонебезпечності в промисловості є підвищений рівень алергічної захворюваності працівників.

1.8. Потенційна професійна алергонебезпечність визначається сенсибілізувальними властивостями (активністю) речовини та можливістю її надходження до організму працівника.

1.9. Вимоги цього Нормативу повинні бути враховані при організації та здійсненні заходів з профілактики алергічних захворювань, проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції, що виробляється чи ввозиться з-за кордону, проведенні гігієнічної оцінки умов праці при атестації робочих місць, при встановленні та експертизі виробничо зумовлених та професійних захворювань тощо.

1.10. Державний нагляд за дотриманням вимог Нормативу здійснюється органами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА АЛЕРГОНЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЦТВА

2.1. Характеристика хімічних алергенів

2.1.1. Хімічні алергени представлені низькомолекулярними речовинами (гаптенами) й складними хімічними сполуками, композиціями, продуктами, що набувають властивостей повноцінних антигенів після кон'югації з білками організму.

2.1.2. Алергенність промислових хімічних сполук залежить від їхнього складу та структури. Найбільш активними щодо зв'язку з білками організму є такі реакційно здатні групи, як галогенні, ізоціанатні й тіоізоціанатні, альдегідні, ртутьорганічні, меркаптанові тощо.

2.1.3. У ряді галузей промисловості (фармацевтичній, біотехнологічній, харчовій) промисловими (антропогенними) алергенами можуть бути "класичні" повноцінні антигени - білки, білково-полісахаридні і білково-ліпідні комплекси, кормові білки, бактеріальні, грибкові, тканинні, ферментні препарати, продукти рослинного та тваринного походження.

2.2. Критерії класифікації та обґрунтування небезпечності промислових алергенів

2.2.1. Віднесення хімічних речовин, що наведені в Нормативі, до відповідної категорії алергенної небезпеки базується на диференційованій оцінці результатів (доказів) алергенної активності речовин для людини та сенсибілізувальної дії при випробуваннях на тваринах (відсоток сенсибілізованих особин, співвідношення Limsens та Limch).

2.2.2. Гігієнічне нормування промислових алергенів в повітрі робочої зони повинно здійснюватись відповідно до вимог, що викладені в методичному документі, затвердженому у встановленому порядку.

2.2.3. Критерії небезпеки промислових алергенів ґрунтуються на клініко-епідеміологічних доказах впливу промислового алергену на стан здоров'я людини та на результатах експериментальних досліджень.

2.2.4. Класифікація промислових алергенів наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Критерії та класифікація небезпеки промислових алергенів

Категорія небезпеки 

Докази небезпеки алергенів для людини 

Докази небезпеки алергенів при випробуваннях на тваринах 

1. Високонебезпечний алерген 

Доказ респіраторної гіперчутливості людини до алергену 

Докази вираженої сенсибілізувальної дії при випробуваннях на тваринах: сенсибілізовано не менше 80 % особин, Limsens. < Limch. Сенсибілізація є лімітуючим критерієм гігієнічного нормування 

2. Помірно небезпечний алерген 

Доказ сенсибілізації людини при контакті алергену зі шкірними покривами 

Докази помірної сенсибілізувальної дії при випробуваннях на тваринах: сенсибілізовано 40 % і більше особин, Limsens. і Limch. Сенсибілізація не є лімітуючим критерієм гігієнічного нормування  

3. Потенційно небезпечний алерген* 

Обмежені докази або відсутність доказів респіраторної та/або контактної (шкірної) гіперчутливості у людини 

Обмежені докази сенсибілізувальної дії при випробуваннях на тваринах: сенсибілізовано менше 40 % особин 

Належність сполуки або багатокомпонентного за складом продукту до хімічних класів, що містять вивчені алергени. Вимагаються випробування на тваринах та докази небезпеки для людини 

____________
* З накопиченням клініко-епідеміологічних доказів сенсибілізувальної дії для людини алергенів переводять у вищу категорію небезпеки.

2.2.5. До високонебезпечних алергенів належать такі, для яких переважна сенсибілізувальна дія є лімітуючою при гігієнічному нормуванні Limsens. < Limch.: метали та їх сполуки; похідні амінів; антибіотики, ряд кислот та їхні похідні; пестициди (найнебезпечніші за токсичною дією та такі, що викликають алергійні реакції у людини).

2.2.6. До помірно небезпечних алергенів належать речовини, для яких накопичені клініко-епідеміологічні докази сенсибілізувальної небезпеки для людини, але сенсибілізувальна дія не є лімітуючою при гігієнічному нормуванні (Limsens. і Limch.):

- аерозолі повноцінних антигенів (у тому числі продукти біотехнологічної промисловості): білково-вітамінні концентрати, диприн, гаприн, еприн, біоліт, ферментні препарати, пил рослинного та тваринного походження;

- аміни, аміди, у тому числі ізоціанати, імідазоліни;

- антибіотики та інші лікарські препарати: аміназин, новокаїн, вітамін B1 тощо;

- альдегіди: формальдегід, глутаровий та фурановий;

- кислоти (ізофталева, бензолтрикарбонова, полі-в-масляна) та їхні похідні, включаючи ангідриди на основі карбонової, акрилової, метакрилової, малеїнової та фталевої кислот;

- метали-сенсибілізатори: деякі сполуки хрому (VI), солі марганцю, паладієва чернь (з низьким умістом паладію), алюмоплатинові каталізатори з умістом платини не більше 0,6 %;

- синтетичні та природні полімерні продукти: епоксидні смоли та композиції, фенопласти, каніфоль;

- пестициди, синтетичні мийні засоби, прискорювач вулканізації гум та інші.

2.2.7. До потенційно небезпечних промислових алергенів належать сполуки, для яких окремі ознаки сенсибілізувальної дії встановлені лише при проведенні досліджень на тваринах - за відсутності клініко-епідеміологічних доказів сенсибілізувальної небезпеки для людини, у перелік ГДК у повітрі робочої зони вони не включені, оскільки вимагають подальших доказів їхньої небезпеки.

3. ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

3.1. Формування алергічної реакції може бути обумовлене генетичною схильністю організму та впливом факторів довкілля.

3.2. Клінічні прояви алергії від промислових алергенів характеризуються змінами у різних органах і системах (шкірні покриви, органи дихання, травлення, нервова система тощо).

3.3. В умовах виробничого середовища алергійні захворювання розвиваються як при ізольованій, так і при комбінованій дії декількох алергенів з можливим розвитком полівалентної сенсибілізації.

3.4. Розвитку алергійних захворювань у працівників можуть сприяти:

- речовини, сполуки, продукти, які мають подразнювальну дію, що сприяє проникненню промислового алергену в організм та утворенню комплексного алергену (гаптен + аутобілок);

- речовини і сполуки, які сприяють вивільненню гістаміну, збуджують холінергічні рецептори та чинять інші ефекти "псевдоалергійного" характеру;

- фактори, які сприяють мікротравматизації шкірних покривів та слизових оболонок дихальних шляхів (наприклад, довговолокнистий пил);

- несприятливі фізичні фактори виробничого середовища (нагрівальний мікроклімат, електромагнітне випромінювання).

3.5. Етіологічна роль промислових речовин у розвитку алергічних захворювань установлюється згідно з принципами і схемами, розробленими в клінічній практиці, з використанням відповідних провокаційних проб, алергологічних тестів in vitro або in vivo, оцінкою імунологічного статусу. Засадничими принципами для зв'язку захворювання з умовами праці є докази сенсибілізації хворого до промислового алергену, який чинив дію під час виробництва.

3.6. Доказ базується на клінічних проявах захворювання, які зіставляються з даними:

- санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, що відображає умови впливу промислового алергену,

- загального алергологічного анамнезу,

- професійного маршруту,

- результатів алергологічного і імунологічного обстежень.

В осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю (схильністю) організму до промислових алергенів (генетично визначена чи набута до початку роботи на виробництві) професійне алергічне захворювання може розвинутись при дії алергену, вміст якого в повітрі робочої зони нижче за ГДК. Перелік професійних захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу промислових алергенів, наведено в постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року N 1662 "Про затвердження переліку професійних захворювань".

3.7. У разі, коли речовина не віднесена до промислового алергену, питання встановлення професійного характеру захворювання вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням умов праці та стану здоров'я працівника.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ, ОБУМОВЛЕНОЇ ДІЄЮ ПРОМИСЛОВИХ АЛЕРГЕНІВ

4.1. Попередження небезпеки, зумовленої дією промислових алергенів на людину, повинно включати комплекс організаційних, соціально-економічних, технологічних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів на державному, регіональному, галузевому рівнях, спрямованих на створення належних безпечних умов праці, збереження здоров'я людини у процесі трудової діяльності.

4.2. Найбільш ефективним засобом зниження алергенної небезпеки є виведення зі складу сумішевих композицій алергенних і подразнювальних інгредієнтів і заміна їх технологічно рівноцінними та безпечнішими для організму речовинами.

4.3. У тих випадках, коли повного виключення алергенів досягти неможливо, обов'язковим є визначення у полімерних композиціях та інших багатокомпонентних продуктах інгредієнтів, які спричиняють сенсибілізувальну дію. Визначення проводиться відповідно до методичних рекомендацій, що затверджені у встановленому порядку.

4.4. Виробничі процеси, пов'язані з промисловими алергенами, повинні відповідати вимогам санітарних норм, по можливості повинні бути забезпечені герметизацією обладнання й автоматизацією технологічних процесів для запобігання попаданню алергенів в організм людини та гарантувати забезпечення ГДК у повітрі робочої зони. Гігієнічні нормативи сполук та продуктів, уключених до Нормативу, викладено в додатку 1 (Перелік промислових алергенів: А - Хімічні речовини; Б - Продукти мікробіологічного синтезу та штами-продуценти мікроорганізмів). У додатках 2 "Перелік ГДК у повітрі робочої зони "високонебезпечних" промислових алергенів - категорія 1" та 3 "Перелік ГДК у повітрі робочої зони "помірно небезпечних" промислових алергенів - категорія 2" містяться дані, якими можна користуватися як довідковою інформацією.

4.5. Одним із шляхів профілактики виникнення алергопатології у працівників є проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, а також професійного добору. При цьому слід ретельно збирати алергологічний анамнез та в разі необхідності виявляти сенсибілізацію до промислових алергенів, з якими контактують працівники в процесі виробництва.

4.6. Зниженню небезпеки розвитку професійних захворювань сприяє ефективне застосування засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

Перелік промислових алергенів

А. Хімічні речовини

Назва речовини, штаму мікроорганізмів 

N CAS 

Вели-
чина ГДК, мг/м3 

Агре-
гатний стан у повітрі робочої зони* 

Клас небез-
пеки 

Особ-
ливості біоло-
гічної дії** 

Кате-
горія алер-
генної небез-
пеки 

Азлоцилін + 

  

0,1 

а 

Г 

Акрилонітрил + 

107-13-1 

0,5 

п 

  

Амікацин + 

37517-28-5 

0,1 

а 

  

Амілаза бактеріальна 

9000-90-2 

а 

  

Амінопласти 

  

а 

Ф 

1-амінопропан-2-ол + 

  

п + а 

  

Амонію хлорплатинат + 

16919-58-7 

0,005 

а 

  

Ампіцилін 

7177-48-2 

0,1 

а 

  

Ангідрид бензол-1,2,4-карбонової кислоти 

  

0,1 

а 

  

10 

Ангідрид дихлормалеїновий 

1122-17-4 

0,2 

п + а 

  

11 

Ангідрид малеїновий + (2,5-фурандіол) 

108-31-6 

п + а 

П 

12 

Ангідрид нафталевий + 

81-84-5 

а 

  

13 

Ангідрид 1,2,5,6-тетрагідрофталевий + 

85-43-8 

0,7 

а 

  

14 

Ангідрид тримелітової кислоти 

552-30-7 

0,05 

а 

  

15 

Антибіотики групи цефалоспоринів 

1111-12-9 

0,3 

а 

  

16 

Апраміцин + 

37321-09-8 

0,1 

а 

  

17 

N-Ацил (C10-C12)-N-N-біс (b-оксіетил) етилендіамін + 

  

п + а 

  

18 

N-Ацил-C12-C20-триетилентетрамін + 

  

0,2 

п + а 

  

19 

Бацилихілін (за бацитрацином) 

1405-87-4 

0,01 

а 

  

20 

Бензиліден диморфолін 

  

0,1 

а 

  

21 

Бензилпеніцилін 

61-33-6 

0,1 

а 

  

22 

Берилій і його сполуки (у перерахунку на Be) 

7440-41-7 

0,003/
0,001 

а 

К, П 

23 

Білково-вітамінний концентрат (за білком) 

  

0,1 

а 

  

24 

Біовіт (за хлортетрацикліном) 

8021-83-8 

0,1 

а 

  

25 

Біоміцин + (за хлортетрацикліном) 

  

0,1 

а 

  

26 

Бісфурфуриліденгексаметилендіамін 

17329-19-0 

0,2 

п + а 

  

27 

Боверин 

  

0,3 

а 

  

28 

"Бриз" (синтетичний мийний засіб) 

а 

  

29 

Гексаметилендіамін 

124-09-4 

0,1 

п 

  

30 

Гексаметилендіізоціанат + 

822-06-0 

0,05 

п 

  

31 

1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан + (гексахлоран) 

608-73-1 

0,1 

п + а 

  

32 

1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан g-ізомер + (ліндан) 

07.10.6108 

0,05 

п + а 

  

33 

Гемікеталь окситетрацикліну + 

  

а 

  

34 

Гентаміцин + 

  

0,05 

а 

  

35 

Гігроміцин Б + 

31282-04-9 

0,001 

а 

  

36 

Глюкозоамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки) 

9012-76-4 

0,005 

а 

  

37 

Гризин + 

1967-16-4 

0,002 

а 

  

38 

N-(3-Диметиламінопропіл)-3-хлорфенотіазин хлоргідрат + 

69-09-0 

0,3 

а 

  

39 

0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-бромфеніл)тіофосфат (бромофос) 

2104-96-3 

0,5 

п + а 

  

40 

0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-йодофеніл)тіофосфат (йодофенфос) 

18181-70-9 

0,5 

п + а 

  

41 

0,0-Диметил-(4-нітро-3-метилфеніл)тіофосфат + 

122-14-5 

0,1 

п + а 

  

  

42 

0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил)фосфонат + (хлорофос) 

52-68-6 

0,5 

п + а 

  

43 

2,4-Динітрохлорбензол + 

97-00-7 

0,05 

п + а 

  

44 

3,5-Динітро-4-хлорбензотрифторид + 

393-75-9 

0,05 

п + а 

  

45 

Дифенілоксид 

101-84-8 

п 

  

46 

N,N-Дифурфураль-п-фенілендіамін + 

19247-68-8 

п + а 

  

47 

Дифурфуриліденацетон + 

886-77-1 

10 

п + а 

  

48 

Дихлорангідрид ізофталевої кислоти + 

  

0,02 

п + а 

  

49 

Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти + 

2351-36-2 

0,5 

а 

  

50 

Дихлорангідрид 2,3,3,6-тетрахлортерефталевої кислоти + 

719-32-4 

а 

  

51 

Дихлормалеїновий ангідрид + 

  

0,2 

п + а 

  

52 

3,5-Дихлорсульфоніламід 

19797-31-1 

0,1 

а 

  

53 

3,4-Дихлорфенілізоціанат + 

102-36-3 

0,3 

п 

  

54 

Діальдегід глутаровий 

111-30-8 

п 

  

55 

Діангідрид динафтилгексакарбонової кислоти 

  

а 

  

56 

Діангідрид 1,4,5,8-нафталінтетракарбоновий 

81-30-1 

а 

  

57 

Діізопропаноламін + 

  

п + а 

  

58 

Доксициклін гідрохлорид + 

10592-13-9 

0,4 

а 

  

59 

Доксициклін тозилат + 

  

0,4 

а 

  

60 

Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді (за білком) 

  

0,3 

а 

  

61 

b-Екзотоксин Bac. turing 

  

а 

  

62 

Ентобактерин + 

  

а 

  

63 

Епіхлоргідрин + 

106-89-8 

п 

  

64 

Еритроміцин + 

114-07-8 

0,4 

а 

  

65 

Етилен-N,N-біс-дитіокарбамат марганцю (манеб) 

12427-38-2 

0,5 

п 

  

66 

Етилен-N,N-біс-дитіокарбамат цинку (ценеб, купрозан) 

12122-67-7 

0,5 

а 

  

67 

Етиленімін + (азирідин) 

151-56-4 

0,02 

п 

Г, П 

68 

Етилмеркурхлорид (за ртуттю) (гранозан) 

107-27-7 

0,005 

п + а 

  

69 

Ізокротонітрил + (метакрилонітрил) 

  

п 

  

70 

3-Ізоціантолуол + 

  

0,1 

п 

  

71 

Канаміцин + 

  

0,1 

а 

  

72 

Каніфоль 

8050-90-7 

п + а 

  

73 

п-Карбометоксисульфанілхлорид 

  

а 

  

74 

Кислота 6-амінопеніциланова + 

551-16-6 

0,4 

а 

  

75 

Кислота ізофталева + (м-фталева) 

121-91-5 

0,2 

а 

  

76 

Кислота терефталева (п-фталева) 

100-21-0 

0,1 

п + а 

  

77 

Кислота тримелітова 

528-44-9 

0,1 

а 

  

78 

Кобальт 

7440-48-4 

0,05/0,01 

а 

  

79 

Кобальт-самарієва композиція магнітів + (за Co) 

12017-68-4 

0,05 

а 

  

80 

Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду (за Co) 

16842-03-8 

0,01 

п 

Г 

81 

Кобальту оксид + 

1307-96-6 

0,05/0,01 

а 

  

82 

Левоміцетин 

56-75-7 

а 

  

83 

Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат 

7179-49-9 

0,5 

а 

  

84 

Ліприн (за білком) 

  

0,1 

а 

  

85 

Метакрилонітрил + 

126-98-7 

п 

  

86 

Метацикліну гідрохлорид + 

3963-95-9 

0,4 

а 

  

87 

Метилізотіоціанат + 

556-61-6 

0,1 

п 

  

88 

Метилізоціанат + 

624-83-9 

0,05 

п 

Г, П 

89 

Моноізопропаноламін + 

78-96-6 

п + а 

  

90 

Мономіцин + 

54597-56-7 

0,1 

а 

  

91 

Натрію метилдитіокарбамат + (за метилізоціанатом) 

137-42-8 

0,1 

а 

  

92 

Нафталіни хлоровані вищі + 

  

0,5 

п 

  

93 

1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин) 

63-25-2 

а 

  

94 

Неоміцин + 

1404-04-2 

0,1 

а 

  

95 

Нікель, нікелю оксиди, сульфіди і суміші сполук нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат і агломерат, оборотний пил очисних споруд (за Ni) 

7440-02-0 

0,05 

а 

К 

96 

Нікелю карбоніл 

  

0,0005 

п 

Г, К 

97 

Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за Ni) 

  

0,005 

а 

К 

98 

Нікелю хромофосфат (за Ni) 

  

0,005 

а 

К 

99 

Нітрил метакрилової кислоти 

  

п 

  

100 

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)-1-аміногідантоїн (фурадонін) 

67-20-9 

0,5 

а 

  

101 

5-нітрофурфуролу семикарбазон (фурацилін) 

  

0,5 

а 

  

102 

Оксацилін 

66-79-5 

0,05 

а 

  

103 

Окситетрациклін + 

2058-46-0 

0,1 

а 

  

104 

1-b-Оксіетил-2-алкіл (C10-C13)-2-імідазолін + 

  

0,1 

п + а 

  

105 

1-b-Оксіетил-2-гептадециніл-2-імідазолін + 

  

0,1 

п + а 

  

106 

1,1-Біс-(a-оксіетил)-2-гептадециніл-
2-імідазоліній хлорид (імідостат 0) 

126836-12-2 

0,5 

п + а 

  

107 

Олеандоміцину фосфат + 

7060-74-4 

0,4 

а 

  

108 

Пектиназа грибна + 

  

а 

  

109 

Перхлор-4-метилен-циклопентен + (ПХМЦП) 

  

0,1 

п + а 

  

110

Пил рослинного та тваринного походження 

  

  

  

  

  

а) зерновий 

  

а 

Ф 

б) борошняний, дерев'яний тощо (з домішкою діоксиду кремнію менше 2 %) 

  

а 

Ф 

в) луб'яний, бавовняний, паперовий, із вовни, з льону, пуху тощо (з домішкою діоксиду кремнію більше 10 %) 

  

а 

Ф 

г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 % до 10 % 

  

а 

Ф 

111 

Полімарцин 

  

0,5 

а 

  

112 

Поліміксин М + 

6683-17-6 

0,1 

а 

  

113 

Поліхлорпінен + 

8001-50-1 

0,2 

п + а 

  

114 

Протеаза лужна (активність 60000 од. ч.) 

9001-92-7 

0,5 

а 

  

115 

Рибофлавін (вітамін B2

83-88-5 

а 

  

116 

Рифампіцин + 

13292-46-1 

0,02 

а 

  

117 

Сизоміцин + 

32385-11-8 

0,05 

а 

  

118 

Синтетичний мийний засіб "Лотос-автомат", "Ера-А", "Біо-С", "Вихрь", "Бриз", "Юка" 

  

а 

  

119

Смоли епоксидні (за епіхлоргідрином) 

  

  

  

  

  

  

а) ЕД-5 (ЕД-20), Е-40, епокситрифенольна 

  

п 

  

б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682 

  

0,5 

п 

  

в) УП-650, УП-650-Т 

  

0,3 

п + а 

  

г) УП-2124, Е-181, ДЕГ-1 

  

0,2 

п 

  

ґ) ЕА 

  

0,1 

п 

  

д) УП-666-4 

  

0,1 

п 

  

120

Смоли фенолформальдегідні 

  

  

  

  

  

  

а) за фенолом 

  

0,1 

п 

  

б) за формальдегідом 

  

0,05 

п 

  

121 

Стрептоміцин + 

32385-11-8 

0,1 

а 

  

122 

Тетраетил свинець + 

78-00-2 

0,005 

п 

  

123 

Тетраметилтіурам дисульфід + (тіурам, ТМТД) 

137-26-8 

0,5 

а 

  

124 

Тетрациклін + 

60-54-8 

0,1 

а 

  

125 

Тоброміцин + 

  

0,1 

а 

  

126 

Толуїлендіізоціанат + 

584-84-9 

0,05 

п 

Г, П 

127 

Триізопропаноламін + 

122-20-3 

п + а 

  

128 

2,2,4-Тринітробензанілід + 

7461-51-0 

а 

  

129 

Тютюн 

8037-19-2 

а 

  

130 

м-Фенілендіамін 

108-45-2 

0,1 

п + а 

  

131 

п-Фенілендіамін 

106-50-3 

0,05 

п + а 

  

132 

о-Фенілендіамін 

95-54-5 

0,5 

п + а 

  

133 

1-Фенілен-3,5-дихлорпіридазон-6 

  

0,05 

а 

  

134 

Фенопласт 

  

а 

Ф 

135 

Флориміцин + 

32988-50-4 

0,1 

а 

  

136 

Формальдегід + 

50-00-0 

0,5 

п 

Г, К 

137 

Фуран + 

110-00-9 

0,5 

п 

  

138 

Фурацилін 

59-87-0 

0,5 

а 

  

139 

Фурфурол + 

98-01-1 

10 

п 

  

140 

МИКС (за Cr3+

  

0,02 

а 

  

141 

Хлорангідрид акрилової кислоти + 

814-68-6 

0,3 

п 

П 

142 

Хлорангідрид метакрилової кислоти + 

920-46-7 

0,3 

п 

П 

143 

Хлорметациклін тозилат + 

  

а 

  

144 

Хлорметилфталімід + 

17546-64-6 

0,1 

а 

  

145 

Хлорпаладозамін + 

  

0,005 

а 

  

146 

Хлортетрациклін + 

57-62-5 

0,1 

а 

  

147 

м-Хлорфенілізоціанат + 

  

0,5 

п 

Г 

148 

п-Хлорфенілізоціанат + 

  

0,5 

п 

Г 

149 

Хромамонію сульфат (за Cr+3

  

0,02 

а 

  

150 

Хромати, біхромати (у перерахунку на CrO3

  

0,01 

а 

К 

151 

Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та МИКС (за Cr+3

  

0,02 

а 

  

152 

Хрому оксид (за Cr+3

1308-38-9 

а 

  

153 

Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3

10060-12-5 

0,01 

а 

  

154 

Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3

27096-04-4 

0,02 

а 

  

155 

Хрому фосфат тризаміщений 

04.04.7789 

а 

  

Примітка.

+ - Вимагається захист шкіри та очей.

* - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва: п - пари та/або гази; а - аерозоль.

** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові особливості дії речовини:

Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії, К - канцероген,

Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії,

П - до подразнювальних віднесені речовини, зона подразнювальної дії яких більше ніж 3.

Б. Продукти мікробіологічного синтезу та штами-продуценти мікроорганізмів

Назва речовини, штаму мікроорганізмів 

Величина ГДК,
КУО/м3 

Агрегатний стан у повітрі робочої зони* 

Клас небезпеки 

Категорія алергенної небезпеки 

Мікроорганізми-продуценти Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003) 

5 · 103 

а 

Планриз (ризоплан) за Pseudomonas fluorescens AP-33 

2,5 · 104 

а 

Спори промислового штаму гриба Penicillium vitale Pidoplitchko et Bilaj 

5 · 103 

а 

Штам гриба Seatrichum candidum AR-217 

200 

а 

Штам-продуцент кормового білка Candida utilus Л-35 

5 · 10

а 

Примітка.

а - аерозоль;

КУО - колонієутворювальні одиниці.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

Перелік ГДК у повітрі робочої зони "високонебезпечних" промислових алергенів - категорія 1

Назва речовини 

ГДК,
мг/м3 

Агрегатний стан* 

Клас небезпеки 

Особливості біологічної дії** 

Гептанікель гексасульфід 

0,15/0,05 

а 

К 

1,4-Діамінобензол дигідрохлорид (1,4-фенілендіамін дигідрохлорид) 

0,05 

п + а 

 

Діамоній гексахлорплатинат 

0,005 

а 

 

Діамоній дихлорпаладій + 

0,005 

а 

 

N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталін-1-карбоксимідамід + (Бунамідин гідрохлорид) 

0,01 

а 

 

1,3-Ди(1-метилетил)феніл-2-ізоціанат + (2,6-Діізопропілфенілізоціанат; 2,6-Ди(1-метилетил)фенілізоціанат) 

0,1 

п 

 

1,3-Динітро-5-трифторметил-2-хлорбензол 

0,05 

п + а 

 

Меркаптоетанова кислота + 

0,1 

п + а 

 

Метилдитіокарбомат натрію + (за метилізоціанатом) (Карбатіон; Метилдитіокарбамінової кислоти натрієва сіль) 

0,1 

а 

 

10 

4-Метилфенілен-1,3-діізоціанат 

0,05 

п 

Г 

11 

3-Метилфенілізоціанат 

0,1 

п 

 

Примітка.

+ - Вимагається захист шкіри та очей.

* - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва: п - пари та/або гази; а - аерозоль.

** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові особливості дії речовини:

Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії, К - канцероген.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

Перелік ГДК у повітрі робочої зони "помірнонебезпечних" промислових алергенів - категорія 2

Назва речовини 

ГДК,
мг/м3 

Агре-
гатний стан* 

Клас небез-
пеки 

Особли-
вості біоло-
гічної дії** 

[2S-(2a,5a,6b)]-6-аміно-3,3-диметил-7-оксо-4-тіа-1-
азобіцикло[3,2,0]гептан-2-карбонова кислота +
(6-амінопеніциланова кислота) 

0,4 

а 

 

3-[(4-аміно-2-метил-5-піридиніл)метил]-5-(2-гідроксиетил)-4-
метилазоній бромід (Тиамінбромід; Вітамін B1) 

0,1 

а 

 

N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діамін + 

а 

 

Бензол-1,3-дикарбонова кислота + (1,3-Бензолдикарбонова кислота) 

0,2 

а 

 

Бензол-1,3-дикарбондихлорид + (ізоефталоїлдихлорид) 

0,02 

п + а 

 

Бензол-1,4-дикарбондихлорид + (Терефталоїлдихлорид) 

0,1 

п + а 

 

[2]Бензопіранол[6,5,4-def][2],бензопіран-1,3,6,8-тетрон (Нафталін-
1,4,5,8-тетракарбонова кислота, діангідрид) 

а 

 

N-N'-біс(2-аміноетил)-12-етандіамін + (Триетилентетрамін) 

0,3 

п + а 

 

Біс(диметилдитіокарбамат) цинку (Диметилдитіокарбамат цинку;
Мильбекс) 

0,3 

а 

 

10 

Діетилдитіокарбамат цинку (етилцимат) 

0,3 

а 

 

 

11 

1,1-Біс(поліетокси)-2-гептадеценіл-2-імідазоліну ацетат + (Оксамід) 

0,5 

п + а 

 

12 

1,3-Біс(4-хлорбензиліденаміно)гуанідин + (Хімкокцид) 

0,5 

а 

 

13 

0-(4-Бром-2,5-дихлорфеніл)-0,0-диметилтіофосфат 

0,5 

п + а 

 

14 

Вітаміну B12 суміш з [4S(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]-7-хлор-4-
(диметиламіно)-1,4,4а,5,5a,6,11,12a-оксагідро-3,6,10,1212а
пентагідрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамід
(контроль за хлортетрацикліном) (Біовіт; Біовіт-160) 

0,1 

а 

 

15 

Гаприн (за білком) 

0,1 

а 

 

16 

N-N1-гексаметиленбісфурфуроліденамін (Бісфургін;
Фурфуроліденамін) 

0,2 

п + а 

 

17 

2-(Z-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид (2-
(цис-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид) 

0,5 

п + а 

 

18 

N-(2-Гептадец-2-еніл)-1,1-біс(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид (2-
(цис-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид) 

0,5 

а 

 

19 

2-[2-цис-(Гептадец-8-еніл)-2-імідазолін-1-іл]етанол 

0,1 

п + а 

 

20 

1-Ди(b-аміноетил)-2-алкіл(С8-18)-2-імідазолін + (Віказолін) 

0,5 

а 

 

21 

N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну + (Дібіоміцин) 

0,1 

а 

 

22 

[4S(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]4-(Диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-
октигідро-3,5,6,10,1212а гексагідрокси-6-метил-1,11-діоксо-2-
нафтаценкарбоксиамід + (Окситетрациклін) 

0,1 

а 

 

23 

[4S(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]4-(Диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-
октигідро-3,6,10,1212а пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо-2-
нафтаценкарбоксаміду гідрохлорид + (Тетрацикліна гідрохлорид) 

0,1 

а 

 

24 

[2S[5R,6R]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-оксоімідазолідин-1-
іл)карбоніл]аміно]фенілацетил]аміно]-4-тіа-1-азобіцикло[3,2,0]-
гептан-2-карбонова кислота (Азлоцилін) 

0,1 

а 

 

25 

[2S(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-
азобіцикло[3,2,0]-гептан-2-карбонова кислота (Бензилпеніцилін) 

0,1 

а 

 

26 

О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфеніл)тіофосфат (Тролен) 

0,3 

п + а 

 

27 

N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотіазин-10-пропанамін гідрохлорид +
(аміназин) 

0,3 

а 

 

28 

6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенілпропіл)аміно]-3,3-диметил-7-оксо-
[2S-(2a,5a,6b,)]-4-тіа-1-азобіцикло[3,2,0]-гептан-2-карбонова
кислота (Карфецилін) 

0,1 

а 

 

29 

Диприн (за білком) 

0,3 

а 

 

30 

Дифенілгуанідин + (амідодіанілінметан) 

а 

 

31 

4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексанхлорциклопент-1-ен + 

0,1 

п + а 

 

32 

2-(диетиламіно)етил-4-амінобензоат + (Новокаїну основа;
п-амінобензойної кислоти b-діетиламіноетиловий ефір;
b-Діетиламіноетиловий ефір п-амінобензойної кислоти) 

0,5 

а 

 

33 

2-(диетиламіно)етил-4-амінобензоат гідрохлорид + (Новокаїна
гідрохлорид; п-амінобензойної кислоти b-диетиламіноетиловий ефір
гідрохлорид; b-Диетиламіноетиловий ефір п-амінобензойної
кислоти гідрохлорид) 

0,5 

а 

 

34 

1,1'-Імінобіс(пропан-2-ол) + 

п + а 

 

35 

Какао порошок 

а 

 

36 

[2S(2a,5a,6b)]-6-[(Карбоксифенілацетил)аміно]-3,3-диметил-7-оксо-
4-тіа-1-азобіцикло-[3,2,0]-гептан-2-карбонат динатрію (Карбоксибензилпенициліну динатрієва сіль; Карпеніцилін) 

0,1 

а 

 

37 

Марганець карбонат гідрат + 

1,5/0,5 

а 

 

38 

Марганець нітрат гексагідрат + (Марганець азотнокислий гексагідрат) 

1,5/0,5 

а 

 

39 

Марганець сульфат пентагідрат + (Марганець сірчанокислий пентагідрат) 

1,5/0,5 

а 

 

40 

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатбензол) + 

0,5 

п + а 

 

41 

5-Метилтетрагідро-1,3-ізобензофурандіон 

а 

 

42 

Метирам 

0,5 

а 

 

43 

Полі-2-гідроксибутанова кислота (Полі-b-оксимасляна кислота) 

0,1 

а 

 

44 

Тетрагідрометилізобензофуран-1,3-діон (ізометилтетрагідрофталевий ангідрид; Метилтетрагідрофталевий ангідрид; Метилцикло-гексен-1,2-дикарбонової кислоти ангідрид) 

а 

 

45 

2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид + (2,3,5,6-Тетрахлортерефталевої кислоти дихлорангідрид) 

а 

 

46 

N-феніл-2,4,6-тринітробензамід (2,4,6-Тринітробензойної кислоти анілід) 

а 

 

47 

N-Хлорбензолсульфонамід натрію гідрат + (Монохлорамін; Хлорамін Б; Хлорамід п-хлорбензол сульфокислоти натрієва сіль кристалогідрат) 

п + а 

 

48 

1-ціангуанідин (Диціандіамін) 

0,5 

а 

 

49 

N-Циклогексилімід дихлормалеат + 

0,5 

а 

 

50 

Епоксидний клей УП-5-240 (леткі продукти) (контроль за епіхлоргідрином) 

0,5 

п 

 

51 

2,2'-етилендімінодиетиламін, аміди карбонових кислот С12-20 

п + а 

 

52 

Етил-4-амінобензоат + (Анастезин; етиловий ефір п-амінобензойної кислоти) 

0,5 

а 

 

Примітка.

+ - Вимагається захист шкіри та очей.

* - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва: п – пари та/або гази; а – аерозоль.

** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові особливості дії речовини:

Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії, К – канцероген, Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

Опрос