Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка покрытия в 2007 году Государственным казначейством Украины временных кассовых разрывов местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 14.03.2007 № 63
Утратил силу

Про затвердження Порядку покриття у 2007 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 14 березня 2007 року N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2007 р. за N 284/13551

Наказ втратив чинність
 (у зв'язку із закінченням строку його дії)

Наказ скасовано
(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 17 січня 2008 року N 14)

Відповідно до статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок покриття у 2007 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, що додається.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Скасувати наказ Державного казначейства України від 12.02.2007 N 36.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України і діє протягом 2007 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

В. о. Голови 

О. С. Даневич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Заступник Міністра фінансів України 

А. В. Козименко 

Директор Департаменту
територіальних бюджетів
Міністерства фінансів України 

 
 
М. Л. Палійчук 

Завідуюча сектором аналізу
виконання доходів місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України  

 
 
А. С. Рибак 

 

ПОРЯДОК
покриття у 2007 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Цей Порядок визначає механізм покриття Державним казначейством України обсягів тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, шляхом надання органами Державного казначейства України короткотермінових позичок місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - короткотермінові позички) на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками.

1. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

тимчасовий касовий розрив - недостатня платоспроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів (у т. ч. залишків бюджетних коштів) загального фонду місцевого бюджету, за винятком субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам (далі - міжбюджетні трансферти цільового характеру) та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за такими напрямами видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ [код економічної класифікації видатків (далі - КЕКВ) 1110 та його складові],

нарахування на заробітну плату [КЕКВ 1120],

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів [КЕКВ 1132],

придбання продуктів харчування [КЕКВ 1133],

оплата комунальних послуг та енергоносіїв [КЕКВ 1160 та його складові],

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим та спільній власності територіальних громад [КЕКВ 1172 у частині видатків з оплати праці та нарахувань на заробітну плату],

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів [КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв],

поточні трансферти населенню [КЕКВ 1340 та його складові];

ЄКР - єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України;

органи Державного казначейства України - головні управління Державного казначейства України та управління Державного казначейства головних управлінь Державного казначейства України;

головні управління Державного казначейства України - головні управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

управління Державного казначейства головних управлінь Державного казначейства України - управління Державного казначейства в районах, містах та районах у містах;

позичковий ліміт головного управління Державного казначейства України - максимальна сума, у межах якої головне управління Державного казначейства України може запозичувати кошти ЄКР для надання короткотермінових позичок;

граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету - це обумовлена договором сума коштів, що не перевищує 1/12 від затвердженої на 2007 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру, у межах якої місцевий бюджет може отримати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів. Граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету визначається головним управлінням Державного казначейства України з урахуванням позичкового ліміту головного управління Державного казначейства України, затвердженого Державним казначейством України.

Міністр фінансів України має право встановлювати інший норматив у частині збільшення граничного обсягу короткотермінової позички місцевому бюджету до затвердженої на 2007 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

уповноважена особа - особа, якій надано повноваження Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідною радою укладати від їх імені договори про отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України;

пролонгація - зміна кінцевого терміну погашення короткотермінової позички місцевого бюджету.

2. Голова Державного казначейства України з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, які акумулюються на ЄКР, не пізніше 25 числа кожного місяця затверджує на наступний місяць позичковий ліміт головним управлінням Державного казначейства України.

Затверджений ліміт доводиться до головних управлінь Державного казначейства України засобами телекомунікаційного зв'язку в регламентованому режимі.

3. Короткотермінові позички органами Державного казначейства України надаються в обов'язковому порядку за таких умов:

3.1. Наявності тимчасового касового розриву.

3.2. Відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позичками, отриманими у фінансових установах.

3.3. Відсутності у місцевих бюджетів на депозитних (вкладних) рахунках в банках коштів загального фонду.

3.4. Погашення протягом 60 днів короткотермінової позички з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок не менш ніж 80 відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, а також з можливістю пролонгації короткотермінової позички місцевого бюджету, за виключенням міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

4. Кінцевим терміном погашення короткотермінових позичок є 1 грудня 2007 року.

Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий термін погашення короткотермінових позичок в межах бюджетного періоду.

5. Договір про надання короткотермінової позички укладається:

між головним управлінням Державного казначейства України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим/Київською та Севастопольською міськими радами/обласною/районною/міською/районною у місті радою;

між головним управлінням Державного казначейства України та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються;

між управлінням Державного казначейства головного управління Державного казначейства України та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються.

Форма зразкового договору про надання короткотермінової позички викладена у додатку 1 цього Порядку.

6. Для отримання короткотермінової позички до органу Державного казначейства України необхідно подати лист-заяву за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою.

Для аналізу платоспроможності заявника органи Державного казначейства України можуть вимагати від заявника додаткову інформацію.

7. Рішення про надання короткотермінової позички або відмову в наданні такої позички приймається органом Державного казначейства України не пізніше двох робочих днів з дати отримання листа-заяви.

Про акцепт листа-заяви орган Державного казначейства України інформує заявника листом-акцептом.

Про відмову в наданні короткотермінової позички орган Державного казначейства України інформує заявника листом з обґрунтуванням відмови.

8. Для укладання договору про надання короткотермінової позички до органу Державного казначейства України необхідно подати такі документи (які долучаються до особової справи):

завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради щодо отримання короткотермінових позичок;

завірену в установленому порядку картку із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

9. У бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів усі операції стосовно надання/отримання короткотермінових позичок відображаються згідно з додатком 4 до цього Порядку.

 

Начальник Управління
фінансових ресурсів
 

 
К. А. Борець
 

 

Зразковий договір
від "___" ___________ 2007 року N ___
про надання короткотермінової позички

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва органу Державного казначейства)
(далі - Казначейство) в особі ____________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)
який(-а) діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                                                     (реквізити нормативно-правових актів)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                                                                         (назва відповідної ради)
(далі - Позичальник) в особі ____________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
який(-а) діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                                                         (реквізити нормативно-правових актів)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає Позичальнику короткотермінову позичку за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - позичка).

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що граничний обсяг позички становитиме
______________________ гривень.
   (сума цифрами та літерами)

1.3. Цим договором Сторони встановлюють, що позичка надаватиметься траншами в межах граничного обсягу, встановленого цим договором, шляхом обміну листом-заявою Позичальника та листом-акцептом Казначейства. 

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Права Казначейства.

2.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для аналізу його платоспроможності.

2.1.2. Здійснювати в регламентованому ним режимі погашення позички, починаючи з дня ліквідації тимчасового касового розриву, за рахунок ____________ відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду на рахунки Позичальника N ______________, відкриті у головному управлінні Державного казначейства в _____________ (код банку - ___________).

У разі неможливості погашення позички в термін та за рахунок застосування нормативу відрахувань, установлених підпунктом 2.4.2 цього договору, застосовувати норматив відрахувань, який дає змогу забезпечити погашення позички у повному обсязі, у встановлений термін, про що інформує Позичальника за два робочих дні до застосування нового нормативу.

2.2. Права Позичальника.

2.2.1. Відкликати поданий Казначейству лист-заяву про отримання позички.

2.2.2. Отримувати інформацію від Казначейства про стан погашення позички.

2.3. Зобов'язання Казначейства.

2.3.1. Додержуватись умов і положень цього договору.

2.3.2. Надавати Позичальнику позичку траншами шляхом обміну листом-заявою Позичальника та листом-акцептом Казначейства без нарахування відсотків за користування цією позичкою.

2.3.3. Перераховувати Позичальнику (код за ЄДРПОУ - __________) позичку шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ______________, відкритий у головному управлінні Державного казначейства в ____________ (код банку - ___________).

2.4. Зобов'язання Позичальника.

2.4.1. Додержуватись умов і положень цього договору.

2.4.2. Погасити чергову позичку протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок ____________ відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

2.4.3. Погасити позичку до 1 грудня 2007 року (якщо Міністром фінансів України не буде встановлено інший термін погашення).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі невиконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє в період, протягом якого Сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до цього договору.

4.2. За взаємною згодою Сторін умови цього договору можуть бути переглянуті в період його дії, про що складається додатковий договір.

4.3. Спірні питання між Сторонами, що є предметом цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

4.4. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники цього договору мають однакову юридичну силу.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

5.1. Місцезнаходження Казначейства:

5.2. Місцезнаходження Позичальника:

Казначейство 

Позичальник 

Посада __________ прізвище, ім'я, по батькові
                          (підпис)

М. П. 

Посада ________ прізвище, ім'я, по батькові
                     (підпис)

М. П. 

 

ЛИСТ-ЗАЯВА
про отримання короткотермінової позички

Відповідно до договору від "___" ____________ 2007 року N ___ прошу надати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального
фонду _______________________________________________________________________________,
                                                                                                (повна назва бюджету)
в обсязі __________ (____________) грн. з датою надання короткотермінової
                       (сума цифрами і літерами)
позички "___" ____________ 2007 року. 

"___" ____________ 2007 року
  (дата складання заяви) 

________________
М. П. (підпис) 

 

Виконавець __________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ініціали, телефон/факс, адреса електронної пошти) 

Відмітка органу
Державного казначейства України про акцепт _____________________________________________
                                                                                                                             (реквізити документа про акцепт) 

 

_______________________________________
                       (назва відповідної ради)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ 

Картка
із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки

Надаємо зразки підписів та відбиток печатки, які просимо вважати обов'язковими при укладанні
від імені _____________________________________________________________________________
                                                                                       (назва відповідної ради)
договору на отримання протягом 2007 року короткотермінових позичок у
_________________________________________________________________________________
                                                           (назва органу Державного казначейства України)
та акцептуванні листів-заяв про отримання короткотермінових позичок. 

Посада уповноваженої особи 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

Відбиток печатки 

  

  

  

  

  

  

  

Посада відповідальної особи 

____________ _______________
           (підпис)          (прізвище і ініціали)

М. П. 

 

Порядок
відображення у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів операцій з покриття у 2007 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

1. На суму наданої короткотермінової позички, передбачену договором (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів 

Дебет 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів" 

та одночасно:

Дебет 

4431 "Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету" 

Кредит 

2231 "Кредити, не віднесені до інших категорій" 

2. На суму коштів, перерахованих на котловий рахунок для поповнення загального фонду місцевих бюджетів (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів" 

Кредит 

3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" 

3. На суму пролонгованої короткотермінової позички (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

4. На суму простроченої заборгованості за короткотерміновою позичкою (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1543 "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

5. На суму коштів, що надійшли в рахунок погашення короткотермінової позички (на підставі меморіальних документів, сформованих відповідно до умов договору):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

та одночасно:

Дебет 

2231 "Кредити, не віднесені до інших категорій" 

Кредит 

4431 "Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету" 

6. На суму коштів, що надійшли в рахунок погашення короткотермінової позички з порушенням термінів розрахунків, обумовлених договором, і спрямовані на погашення простроченої заборгованості за короткотерміновою позичкою (на підставі меморіальних документів, сформованих головними управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до умов договору):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1543 "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

____________

  

Опрос