Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам

Минобороны
Приказ, Инструкция от 12.03.2007 № 80
редакция действует с 18.07.2017

Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам

(заголовок у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 19.11.2013 р. N 800
,
 від 06.11.2015 р. N 620)

Наказ Міністра оборони України
від 12 березня 2007 року N 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2007 р. за N 269/13536

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
 від 19 листопада 2013 року N 800
,
від 4 серпня 2014 року N 498
,
 від 6 листопада 2015 року N 620
,
від 22 травня 2017 року N 278

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, що додається.

(пункт 1 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 19.11.2013 р. N 800
,
 від 06.11.2015 р. N 620)

2. Наказ Міністра оборони України від 24 березня 1993 року N 53 "Про затвердження Інструкції про порядок грошового забезпечення військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори, та покриття витрат за рахунок коштів Міністерства оборони України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 1993 року за N 65, визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

 

Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам

(заголовок Інструкції у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 19.11.2013 р. N 800,
 від 06.11.2015 р. N 620)

1. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам":

військовозобов'язаним та резервістам (далі - військовозобов'язані), призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день при службових відрядженнях) у таких розмірах:

вищому офіцерському складу

- 50 %;

старшому офіцерському складу

- 40 %;

молодшому офіцерському складу

- 35 %;

сержантському і старшинському складу:

 

 

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 35 %;

 

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 30 %;

рядовому складу

- 20 %;

резервістам за весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня календарного року):

(абзац десятий пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 22.05.2017 р. N 278)

вищому офіцерському складу

- 2,0;

старшому офіцерському складу

- 1,9;

молодшому офіцерському складу

- 1,8;

сержантському і старшинському складу:

 

 

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 1,7;

 

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 1,6;

рядовому складу

- 1,5.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 19.11.2013 р. N 800
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 06.11.2015 р. N 620)

2. За період тимчасової непрацездатності в дні перебування на зборах, але лише до дня їх закінчення чи звільнення від них через хворобу, а також за час перебування в дорозі від місця зборів до військового комісаріату за місцем проживання добові виплачуються військовозобов'язаним у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

3. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, за весь період зборів, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, за їх заявами про те, що вони на день призову на збори не працюють, виплачується грошове забезпечення, виходячи з розрахунку одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року на місяць.

(пункт 3 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 04.08.2014 р. N 498
,
від 22.05.2017 р. N 278)

4. Здійснення військовозобов'язаним виплат, передбачених пунктами 1 - 3 цієї Інструкції, провадиться військовими частинами за місцем проведення зборів: добових - за кодом економічної класифікації видатків 2250 "Видатки на відрядження", грошового забезпечення та грошових виплат - за кодом економічної класифікації видатків 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців" у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах військових частин, установ та організацій для цих потреб.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 19.11.2013 р. N 800
,
 від 06.11.2015 р. N 620)

5. За військовозобов'язаними, зазначеними в пункті 3 цієї Інструкції, також зберігається право на виплати, передбачені чинним законодавством.

6. Перевезення військовозобов'язаних до місця проведення зборів і назад до місця проживання провадиться згідно зі статтею 0929 "Транспортні витрати" кошторису Міністерства оборони України.

(абзац перший пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 19.11.2013 р. N 800)

Витрати на проїзд до місця проведення зборів і назад до місця проживання військовозобов'язаних у розмірі фактичних витрат, але не більше встановлених норм відшкодовуються військовими комісаріатами.

7. За військовозобов'язаними, призваними на збори, зберігається на весь період зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.

Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, відокремлення), на якому працює військовозобов'язаний, за період зборів виплати йому здійснюють:

у разі злиття підприємства з іншим підприємством - підприємство, що виникло в результаті злиття;

у разі приєднання одного підприємства до іншого підприємства - останнє;

у разі поділу підприємства або відокремлення від нього - нове підприємство, що утворилося в результаті цього поділу, у якому залишився працювати військовозобов'язаний;

у разі перетворення одного підприємства в інше - підприємство, яке в результаті виникло.

Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за трудовим договором на визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до військової частини і назад. Займана посада (місце роботи) за ними зберігається на час цих робіт, обумовлених трудовим договором.

8. Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв'язку з від'їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів.

За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати провадиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов'язаний.

9. Особи, які проходять збори з відривом від виробництва, використовують вихідні, святкові та неробочі дні згідно з розпорядком, установленим командуванням, що провадить збори.

10. У разі, якщо військовозобов'язаний був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, останні підлягають продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк.

11. Виплата середнього заробітку військовозобов'язаним, призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами.

12. Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов'язаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозобов'язані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати. Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов'язані з виплатою середнього заробітку (у тому числі і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

(абзац перший пункту 12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 04.08.2014 р. N 498)

До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на збори, згідно з цією Інструкцією за формою:

М. П.

Керівник підприємства

___________________________ 
(підпис)

 

Головний бухгалтер

___________________________
(підпис)

(абзац другий пункту 12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 06.11.2015 р. N 620)

13. Середній заробіток військовозобов'язаних, призваних на збори, розраховується підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

14. Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення (далі - заохочення) у таких розмірах (у грн.) на рік:

вищому офіцерському складу

- 3100;

старшому офіцерському складу

- 2800;

молодшому офіцерському складу

- 2500;

сержантському і старшинському складу:

 

 

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 2200;

 

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 1900;

рядовому складу

- 1600.

(пункт 14 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 19.11.2013 р. N 800)

15. Заохочення виплачується за місцем проходження служби у військовому резерві.

Виплата заохочення здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців" у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військових частин, установ та організацій.

(пункт 15 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 19.11.2013 р. N 800)

16. Резервістам, які прослужили у військовому резерві Збройних Сил України неповний календарний рік, заохочення виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби.

Неповні календарні місяці служби до розрахунку не беруться.

У разі виплати заохочення резервістам за неповний календарний рік період служби обчислюється:

тим, які протягом року прийняті на службу у військовому резерві:

які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві, - із дня набрання контрактом чинності, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві та призначення його на посаду;

які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги, - із дня видання наказу командира військової частини про зарахування військовослужбовців строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги;

тим, які протягом року звільнені зі служби у військовому резерві:

які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві, - до дня закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про звільнення громадянина зі служби у військовому резерві;

які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги, - до дня видання наказу командира військової частини про звільнення громадянина зі служби у військовому оперативному резерві після завершення особливого періоду.

У разі смерті резервіста розмір заохочення обчислюється пропорційно часу, прослуженому в році настання смерті.

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 22.05.2017 р. N 278)

17. Виплата заохочення резервістам провадиться на підставі наказу командира військової частини, начальника військового навчального закладу, керівника установи або організації Збройних Сил України, де проходять службу резервісти /далі - командир (начальник)/.

18. Командир (начальник) має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково тільки за:

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп'яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб;

порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків;

порушення статутних правил взаємовідносин між резервістами (військовослужбовцями), що не містять у собі складу злочину;

недбале ставлення до служби в резерві, якщо це не містить у собі складу злочину;

невихід резервіста на заняття (збори), а також самовільне залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня;

невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

19. Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

які звільняються зі служби у військовому резерві за службовою невідповідністю та у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов'язків, чи вчинення злочинів;

у зв'язку із систематичним невиконанням резервістом умов контракту.

20. Командири (начальники), приймаючи рішення про виплату заохочення, ретельно аналізують внесок кожного резервіста у справу підвищення бойової готовності та укріплення військової дисципліни, об'єктивно визначають підстави для зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

21. Підготовка проекту наказу про виплату заохочення покладається на начальника штабу, керівника відділу (відділення) кадрів, а за відсутності таких посад - на осіб, які відають обліком особового складу та підготовкою відповідних проектів наказів.

22. Підставою для визначення розміру заохочення є рапорти, які подаються безпосередніми командирами (начальниками) на підпорядкованих посадових осіб.

Розгляд рапортів і прийняття остаточного рішення здійснюються відповідними командирами (начальниками).

23. Накази про виплату заохочення за минулий рік видаються у січні поточного року, а у випадках, передбачених у пункті 16 Інструкції, - під час вибуття резервістів з військової частини.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

Опрос