Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Автопредприятия Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров Украины, Автобазы Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, Государственной организации "Автобаза Державного управління справами", Автобазы Конституционного Суда Украины

Минтруда
Приказ от 01.03.2007 № 75
редакция действует с 03.05.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 1 березня 2007 року N 75

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 245/13512

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 6 лютого 2008 року N 28
,
 від 20 листопада 2008 року N 543
,
 від 4 листопада 2009 року N 414
,
 від 1 червня 2010 року N 118
,
 від 24 січня 2011 року N 17
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
від 19 січня 2012 року N 23
,
 від 18 квітня 2013 року N 208
,
 від 24 березня 2017 року N 466

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1543, та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), тарифних ставок керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України (далі - Автопідприємств) згідно з додатками 1 - 3 (додаються).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

2. Надати право керівникам Автопідприємств в межах видатків на оплату праці:

2.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, тарифних ставок) згідно із затвердженими цим наказом додатками;

2) посадові оклади заступникам керівників Автопідприємств, заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються - на 5 - 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

3) доплати:

- працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам Автопідприємств, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку;

в) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки);

г) за роботу:

у важких і шкідливих умовах праці - у розмірах 4, 8, 12 відсотків встановленої тарифної ставки (окладу);

у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - у розмірах 16, 20, 24 відсотків встановленої тарифної ставки (окладу).

Конкретний перелік професій робітників, яким встановлюються доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та у особливо важких і особливо шкідливих умовах, затверджується керівниками відповідних Автопідприємств за погодженням з органом вищого рівня, до сфери управління якого вони належать, за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно із законодавством;

ґ) бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи, залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру;

- керівним працівникам, професіоналам, фахівцям за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками Автопідприємств.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

5) надбавки керівним працівникам, професіоналам, фахівцям:

а) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань "заслужений" надбавка встановлюється за одним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками відповідних Автопідприємств;

б) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

6) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність: водіям I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм;

доплати за роботу з ненормованим робочим днем - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час;

водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", та членів Уряду, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки;

(підпункт 6 підпункту 2.1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.02.2008 р. N 28)

7) робітникам диференційовані надбавки за високу професійну майстерність до тарифних ставок для робітників: III розряду - 12 відсотків, IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків, VI розряду - 24 відсотки;

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати працівника, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Преміювання керівників Автопідприємств, їх заступників, головного інженера, головного бухгалтера, встановлення їм надбавок, доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з відповідними органами вищого рівня, до сфери управління яких Автопідприємства належать, у межах затверджених видатків на оплату праці.

3. Установити, що розміри посадових окладів, визначені додатками 1 - 3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 24.01.2011 р. N 17
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 19.01.2012 р. N 23
,
 від 18.04.2013 р. N 208)

Абзац другий пункту 3 виключено

(абзаци перший - третій пункту 3 замінено абзацами згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 01.06.2010 р. N 118,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім
,
 абзац другий пункту 3 виключено згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.03.2017 р. N 466
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим
)

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 20.11.2008 р. N 543)

4. У разі, коли в окремих працівників у зв'язку із набранням чинності цим наказом зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без урахування премій), визначеною за раніше діючими умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за цим наказом.

5. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються, починаючи з 1 лютого 2007 року.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. Рибак
 

Голова ЦК профспілки
працівників державних
установ України
 

 
 
Т. Нікітіна
 

 

СХЕМА
посадових окладів (окладів) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і окремих професій робітників Автопідприємств

Посади (професії)

Місячні посадові оклади (оклади), гривень 

Генеральний директор (директор) 

1850 - 2000 

Головний інженер 

1460 - 1600 

Начальник структурного підрозділу (відділу тощо); головний механік та інші 

775 - 1165 

Начальник колони автомобільної 

760 - 1015 

Начальник дільниці (цеху); старші: майстер дільниці (цеху), механік служби контролю (дільниці, цеху), механік-капітан, механік

690 - 920 

Завідувач фельдшерського пункту 

630 - 785 

Завідувачі: господарства, канцелярії, центрального складу, складу

510 - 630 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт та інші:
                                                                         провідні 

 
775 - 920 

                                                                         I категорії

670 - 815 

                                                                         II категорії 

630 - 760 

                                                                         без категорії 

590 - 670 

Майстер дільниці, майстер з ремонту, майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування, майстер з ремонту технологічного обладнання, механік автомобільної колони (гаража), механік відділу технічного контролю, старшина-моторист, боцман та інші

555 - 870 

Інспектор-лікар (лікар-терапевт) з проведення передрейсового огляду водіїв 

630 - 760 

Фельдшер з проведення передрейсового огляду водіїв 

565 - 705 

Старший диспетчер, диспетчер, матрос 

555 - 685 

Вантажник 

650 

Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

475 - 630 

Техніки всіх спеціальностей:                         I категорії  

530 - 630 

                                                                         II категорії 

510 - 595 

                                                                         без категорії 

475 - 530 

Секретар-друкарка, касир 

460 - 565 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

451 - 510 

Оператор заправних станцій:                        2-го розряду 

445 

                                                                         3-го розряду 

475 

                                                                         4-го розряду 

565 

                                                                         5-го розряду 

630 

Агент з постачання, водій транспортно-прибиральної машини, діловод, комірник, нарядник, табельник 

415 - 485 

Підсобний робітник (транспортний), прибиральник службових приміщень, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник території, сторож

400 - 425 

 

Директор департаменту з
питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

 

СХЕМА
тарифних ставок робітників автомобільного транспорту Автопідприємств

1. Водії (машиністи) вантажних автомобілів

Вантажопідйомність автомобілів (в тоннах) 

I група
(бортові автомобілі та автомобілі - фургони загального призначення) 

II група
(спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоочищувальні, поливомийні, підмітально-збиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші; сідельні тягачі з причепами) 

III група
(автомобілі по перевезенню цементу, загниваючого сміття, асенізаційних вантажів) 

Місячні тарифні ставки, гривень 

До 1,5 

600 

645 

670 

Від 1,5 до 3 

645 

670 

725 

Від 3 до 5 

670 

725 

770 

Від 5 до 7 

725 

770 

805 

Від 7 до 10 

770 

805 

870 

Від 10 до 20 

805 

870 

890 

Від 20 до 40 

870 

880 

900 

Від 40 до 60 

880 

890 

Вище 60 

900 

2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна

(в літрах) 

Місячні тарифні ставки, гривень 

загальні  

при роботі на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)  

Особливо малий і малий 

До 1,8 

575 

600 

Середній 

Від 1,8 до 3,5 

600 

670 

Великий 

Понад 3,5 

630  

695 

3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги і оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна
(в літрах) 

Місячні тарифні ставки, гривень 

Особливо малий і малий 

До 1,8 

730 

Середній (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) 

Від 1,8 до 3,5 

770 

Великий (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) 

Понад 3,5 

830 

4. Водії автобусів

Клас автомобіля 

Габаритна довжина
(в метрах) 

Місячні тарифні ставки, гривень 

загальні 

при роботі на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий

До 5 

580 

655 

Малий 

Від 5 до 6,5 

650 

670 

Від 6,5 до 7,5 

655 

725 

Середній 

Від 7,5 до 9,5 

725 

770 

Великий 

Від 9,5 до 11

770 

810 

Від 11 до 12 

810 

855 

Від 12 до 15 

840 

870 

Вище 15 

870 

890 

5. Механізатори

Професії 

Місячні тарифні ставки, гривень 

II 

III 

IV 

VI 

Машиніст екскаватора 

480 

530 

580 

640 

705 

775 

Тракторист 

530 

590 

655 

730 

810 

 

Директор департаменту з
питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

 

Тарифні ставки робітників
Автопідприємств, зайнятих ремонтом рухомого складу, суден, автомобілів, устаткування, на верстатних та інших роботах

Роботи та професії

Місячні тарифні ставки, гривень 

Розряди*: 

II 

III 

IV 

VI 

Роботи на підприємствах і в цехах з ремонту устаткування (рухомого складу, суден та автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики: ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, кузнечні, паросилового господарства, електролітні цехи; компресорні, вентиляційно-зволожувальні і кисневі установки; очисні споруди (акумуляторник, арматурник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст компресорних установок, машиніст мийної установки, мийник-прибиральник рухомого складу, оббивальник на автомобільному транспорті, оператор мийної установки, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків, слюсар-сантехнік, столяр, слюсар-дизеліст, слюсар-ремонтник, мідник та інші) 

450 

495 

545 

600 

660 

725 

Верстатні роботи по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи по холодній штамповці металу та інших матеріалів, виготовленню і ремонту інструменту і технологічної оснастки (бляхар, полірувальник, слюсар-інструментальник, токар, токар-розточувальник, фрезерувальник, шліфувальник та інші) 

505 

555 

610 

670 

735 

810 

Робітники у виробничих цехах, безпосередньо зайняті ремонтом і наладкою основного технічного електро- і енергетичного, експериментального і наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (газозварник, електрогазозварник, монтувальник шин, рихтувальник кузовів, маляр, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту агрегатів, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-складальник двигунів, слюсар з паливної апаратури, слюсар-механік електромеханічних приладів та систем, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування та інші) 

505 

555 

610 

670 

735 

810 

Робітники у виробничих цехах та інших структурних підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом автомобільних шин (вулканізаторник та інші)

515 

565 

620 

680 

750 

825 

____________
* Діапазон розрядів за конкретною професією робітників визначається відповідно до Випуску 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 N 136, Випуску 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.06.99 N 144.

 

Директор департаменту з
питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

Опрос