Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Автопредприятия Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров Украины, Автобазы Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, Государственной организации "Автобаза Державного управління справами", Автобазы Конституционного Суда Украины

Минтруда
Приказ от 01.03.2007 № 75
редакция действует с 18.05.2018

Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 1 березня 2007 року N 75

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 245/13512

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 6 лютого 2008 року N 28
,
 від 20 листопада 2008 року N 543
,
 від 4 листопада 2009 року N 414
,
 від 1 червня 2010 року N 118
,
 від 24 січня 2011 року N 17
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
від 19 січня 2012 року N 23
,
 від 18 квітня 2013 року N 208
,
 від 24 березня 2017 року N 466
,
від 20 квітня 2018 року N 555

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1543, та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), тарифних ставок керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України (далі - Автопідприємств) згідно з додатками 1 - 3 (додаються).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.11.2009 р. N 414)

2. Надати право керівникам Автопідприємств в межах видатків на оплату праці:

2.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, тарифних ставок) згідно із затвердженими цим наказом додатками;

2) посадові оклади заступникам керівників Автопідприємств, заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються - на 5 - 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

3) доплати:

- працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам Автопідприємств, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку;

в) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки);

г) за роботу:

у важких і шкідливих умовах праці - у розмірах 4, 8, 12 відсотків встановленої тарифної ставки (окладу);

у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - у розмірах 16, 20, 24 відсотків встановленої тарифної ставки (окладу).

Конкретний перелік професій робітників, яким встановлюються доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та у особливо важких і особливо шкідливих умовах, затверджується керівниками відповідних Автопідприємств за погодженням з органом вищого рівня, до сфери управління якого вони належать, за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно із законодавством;

ґ) бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи, залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру;

- керівним працівникам, професіоналам, фахівцям за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками Автопідприємств.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

5) надбавки керівним працівникам, професіоналам, фахівцям:

а) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань "заслужений" надбавка встановлюється за одним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками відповідних Автопідприємств;

б) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

6) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність: водіям I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм;

доплати за роботу з ненормованим робочим днем - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час;

водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", та членів Уряду, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки;

(підпункт 6 підпункту 2.1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 06.02.2008 р. N 28)

7) робітникам диференційовані надбавки за високу професійну майстерність до тарифних ставок для робітників: III розряду - 12 відсотків, IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків, VI розряду - 24 відсотки;

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати працівника, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Преміювання керівників Автопідприємств, їх заступників, головного інженера, головного бухгалтера, встановлення їм надбавок, доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з відповідними органами вищого рівня, до сфери управління яких Автопідприємства належать, у межах затверджених видатків на оплату праці.

3. Установити, що розміри посадових окладів, визначені додатками 1 - 3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 24.01.2011 р. N 17
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 19.01.2012 р. N 23
,
 від 18.04.2013 р. N 208)

Абзац другий пункту 3 виключено

(абзаци перший - третій пункту 3 замінено абзацами згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 01.06.2010 р. N 118,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім
,
 абзац другий пункту 3 виключено згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.03.2017 р. N 466
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим
)

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 20.11.2008 р. N 543)

4. У разі, коли в окремих працівників у зв'язку із набранням чинності цим наказом зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без урахування премій), визначеною за раніше діючими умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за цим наказом.

5. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються, починаючи з 1 лютого 2007 року.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. Рибак
 

Голова ЦК профспілки
працівників державних
установ України
 

 
 
Т. Нікітіна
 

 

СХЕМА
посадових окладів (окладів) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та окремих професій робітників Автопідприємств

Посади (професії)

Місячні посадові оклади (оклади), гривень

Генеральний директор (директор)

9780 - 10570

Головний інженер

7695 - 8460

Начальник структурного підрозділу (відділу тощо);
головний механік та інші

4095 - 6160

Начальник колони автомобільної

4020 - 5365

Начальник дільниці (цеху); старші: майстер дільниці (цеху), механік служби контролю (дільниці, цеху), капітан-механік судновий, механік

3645 - 4860

Завідувач фельдшерського пункту

3330 - 4150

Завідувачі: господарства, канцелярії, центрального складу, складу

2695 - 3330

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт та інші:

 

провідні

4095 - 4865

I категорії

3540 - 4310

II категорії

3330 - 4020

без категорії

3120 - 3540

Майстер дільниці, майстер з ремонту, майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування, майстер з ремонту технологічного обладнання, механік автомобільної колони (гаража), механік відділу технічного контролю, старшина-моторист, боцман та інші

2935 - 4600

Інспектор-лікар (лікар-терапевт) з проведення передрейсового огляду водіїв

3330 - 4020

Фельдшер з проведення передрейсового огляду водіїв

2985 - 3730

Старший диспетчер, диспетчер, матрос

2935 - 3620

Вантажник

3435

Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

2510 - 3330

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

2800 - 3330

II категорії

2695 - 3145

без категорії

2510 - 2800

Секретар-друкарка, касир

2430 - 2985

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

2385 - 2695

Оператор заправних станцій:

 

2-го розряду

2350

3-го розряду

2510

4-го розряду

2985

5-го розряду

3330

Агент з постачання, водій транспортно-прибиральної машини, діловод, комірник, нарядник, табельник

2195 - 2565

Підсобний робітник (транспортний), прибиральник службових приміщень, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, сторож

2115 - 2245

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 20.04.2018 р. N 555)

 

СХЕМА
тарифних ставок робітників автомобільного транспорту Автопідприємств

1. Водії (машиністи) вантажних автомобілів

2. Водії легкових автомобілів

____________
* 1 к. с. = 0,736 кВт.

3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

4. Водії автобусів

5. Механізатори

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 20.04.2018 р. N 555)

 

ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників Автопідприємств, зайнятих ремонтом рухомого складу, суден, автомобілів, устаткування, на верстатних та інших роботах

Роботи та професії

Місячні тарифні ставки, гривень

розряди*:

I

II

III

IV

V

VI

Роботи на підприємствах і в цехах з ремонту устаткування (рухомого складу, суден та автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики: ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, електролітні цехи; компресорні, вентиляційно-зволожувальні та кисневі установки; очисні споруди (акумуляторник, арматурник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст компресорних установок, машиніст мийної установки, мийник-прибиральник рухомого складу, оббивальник на автомобільному транспорті, оператор мийної установки, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків, слюсар-сантехнік, столяр, слюсар-дизеліст, слюсар-ремонтник, мідник та інші)

2380

2615

2880

3170

3490

3830

Верстатні роботи з оброблення металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи із холодного штампування металів та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту і технологічної оснастки (бляхар, полірувальник, слюсар-інструментальник, токар, токар-розточувальник, фрезерувальник, шліфувальник та інші)

2670

2935

3225

3540

3885

4280

Робітники у виробничих цехах, безпосередньо зайняті ремонтом і наладкою основного технічного електро- і енергетичного, експериментального і наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (газозварник, електрогазозварник, монтувальник шин, рихтувальник кузовів, маляр, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту агрегатів, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-складальник двигунів, слюсар з паливної апаратури, слюсар-механік електромеханічних приладів та систем, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування та інші)

2670

2935

3225

3540

3885

4280

Робітники у виробничих цехах та інших структурних підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом автомобільних шин (вулканізаторник та інші)

2720

2985

3275

3595

3965

4360

____________
* Діапазон розрядів за конкретною професією робітників визначається відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 69 "Автомобільний транспорт", затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 лютого 2006 року N 136, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів", затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 червня 1999 року N 144.

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 20.04.2018 р. N 555)

Опрос