Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе безопасности дорожного движения Государственной специальной службы транспорта

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 27.12.2006 № 1197
действует с 31.03.2007

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної спеціальної служби транспорту

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27 грудня 2006 року N 1197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 240/13507

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 227 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій" та з метою створення служби безпеки дорожнього руху Державної спеціальної служби транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної спеціальної служби транспорту, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (М. Мальков):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести цей наказ до відома керівників підрозділів Державної спеціальної служби транспорту;

2.3. У місячний термін створити службу безпеки дорожнього руху та забезпечити в установленому порядку функціонування служби безпеки дорожнього руху Державної спеціальної служби транспорту відповідно до Положення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Корнієнка.

 

Міністр 

М. Рудьковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр
внутрішніх справ України
 

 
Ю. Луценко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 227 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій".

1.2. Служба безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Державної спеціальної служби транспорту створена з метою організації та здійснення заходів з профілактики та попередження аварійності на автомобільному транспорті, закріпленому за структурними підрозділами Держспецтрансслужби (далі - відомчий автомобільний транспорт).

1.3. СБДР Держспецтрансслужби складається з:

СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби;

СБДР - об'єднаних загонів, 8 навчального центру, 194 понтонно-мостового загону, 195 центральної бази Держспецтрансслужби та окремих загонів (далі - структурні підрозділи Держспецтрансслужби);

військово-кваліфікаційних комісій (далі - ВКК) - у підпорядкованих структурних підрозділах Держспецтрансслужби.

1.4. СБДР Держспецтрансслужби прирівнюється до основних технічних служб транспортно-технічного управління Адміністрації та технічних служб підпорядкованих структурних підрозділів.

1.5. СБДР Держспецтрансслужби безпосередньо підпорядковується:

у Держспецтрансслужбі - заступнику Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, відповідальному за напрям транспортно-технічного управління;

у структурних підрозділах Держспецтрансслужби - командиру структурного підрозділу.

1.6. СБДР Держспецтрансслужби у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства транспорту та зв'язку України (далі - Мінтрансзв'язку), наказами та розпорядженнями Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, цим Положенням.

1.7. Керівництво роботи СБДР Держспецтрансслужби здійснює СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби. Розпорядження та вказівки СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП) та забезпечення безпеки дорожнього руху обов'язкові для виконання підпорядкованими СБДР та посадовими особами керівного складу структурних підрозділів Держспецтрансслужби. Усі посадові особи СБДР Держспецтрансслужби призначаються на посаду за погодженням з СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби.

1.8. Посадовим особам СБДР Держспецтрансслужби видаються посвідчення (додаток 1). Посвідчення посадових осіб СБДР Держспецтрансслужби підписуються Головою Адміністрації Держспецтрансслужби і скріплюються гербовою печаткою.

1.9. СБДР Держспецтрансслужби у своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС України (далі - ДАІ), Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку.

1.10. Документи, що регламентують безпеку дорожнього руху, які розробляються структурними підрозділами Держспецтрансслужби, підлягають погодженню із СБДР Держспецтрансслужби з питань її повноважень.

2. Основні завдання СБДР Держспецтрансслужби

2.1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті.

2.2. Здійснення контролю за додержанням у підрозділах Держспецтрансслужби вимог нормативно-правових актів, наказів та розпоряджень Голови Адміністрації Держспецтрансслужби щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.3. Аналіз стану аварійності та фактів порушення особовим складом Держспецтрансслужби вимог безпеки дорожнього руху, розроблення разом з структурними підрозділами заходів щодо запобігання ДТП.

2.4. Ведення обліку та надання в установленому порядку до Департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв'язку звітної інформації про ДТП відомчого автомобільного транспорту та їх наслідки.

3. СБДР Держспецтрансслужби відповідно до покладених на неї основних завдань проводить таку роботу:

3.1. Надає практичну та методичну допомогу підпорядкованим підрозділам у вирішенні питань безпеки дорожнього руху.

3.2. Розробляє та погоджує в установленому порядку документи, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

3.3. Надає допомогу у впровадженні досягнень науки і техніки, позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху у підрозділах Держспецтрансслужби.

3.4. Проводить наради, семінари, конференції, конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів Держспецтрансслужби.

3.5. Здійснює нагляд за технічним станом відомчого автомобільного транспорту Держспецтрансслужби та безпечною його експлуатацією.

3.6. Розробляє заходи, пов'язані із вивченням водіями підрозділів Держспецтрансслужби нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевіркою їх знань.

3.7. Здійснює контроль за додержанням підрозділами Держспецтрансслужби нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Дає підпорядкованим підрозділам обов'язкові для виконання письмові вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП на відомчому автомобільному транспорті.

3.8. За розпорядженням Голови Адміністрації Держспецтрансслужби організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП для виявлення причин і обставин їх виникнення.

3.9. За погодженням з органами внутрішніх справ або прокуратури бере участь в установленому законодавством порядку в огляді місць ДТП і причетних до них транспортних засобів Держспецтрансслужби, а також у відтворенні обставин цих пригод.

3.10. Бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підпорядкованих підрозділів.

3.11. Розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт.

3.12. Проводить звірку в підрозділах ДАІ відомостей про ДТП, до яких причетний відомчий автомобільний транспорт, і порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 N 1306 (далі - ПДР), водіями Держспецтрансслужби та подає до Департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв'язку оперативну інформацію про ДТП на відомчому автомобільному транспорті (додаток 2).

3.13. Інформує військовослужбовців та працівників підпорядкованих підрозділів про стан аварійності, причини виникнення ДТП, порушення ПДР, забезпечує функціонування в структурних підрозділах Держспецтрансслужби навчально-методичної бази щодо безпеки дорожнього руху.

3.14. Бере участь у роботі атестаційних та кваліфікаційних комісій з перевірки водіїв після їх стажування, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в частинах Держспецтрансслужби.

3.15. Контролює оформлення документів та отримання погодження від ДАІ на перевезення великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів підрозділами Держспецтрансслужби.

3.16. Контролює перевезення особового складу та обладнання транспортних засобів Держспецтрансслужби відповідно до вимог ПДР.

3.17. Контролює введення в експлуатацію транспортних засобів Держспецтрансслужби, їх закріплення за водіями у частинах та виконання обов'язків водіїв і старших машин.

3.18. У взаємодії з ДАІ організовує проведення у встановлені терміни державного технічного огляду транспортних засобів Держспецтрансслужби.

Відповідно до Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 141, веде необхідну документацію та проставляє відмітки у технічних талонах транспортних засобів (додаток 3).

3.19. Разом з медичним персоналом структурних підрозділів Держспецтрансслужби здійснює контроль за медичним оглядом водіїв.

3.20. Забезпечує постійне функціонування класу безпеки дорожнього руху, інформує особовий склад підпорядкованих підрозділів про стан аварійності, причини і обставини виникнення ДТП, порушення ПДР.

4. Організація роботи СБДР Держспецтрансслужби

4.1. СБДР Держспецтрансслужби організує свою роботу в тісній взаємодії з відповідними підрозділами ДАІ, Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку, військовою прокуратурою з питань організації контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів, що визначають порядок використання транспортних засобів та забезпечення безпеки руху на транспорті.

4.2. Взаємодія СБДР Держспецтрансслужби з відповідними підрозділами ДАІ, Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку здійснюється з питань:

участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті;

надання інформації про порушення ПДР, ДТП, вчинені з вини водіїв відомчого автомобільного транспорту та військовослужбовців - власників транспортних засобів;

надання допомоги в організації супроводу колон транспортних засобів Держспецтрансслужби через населені пункти;

участі у проведенні профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в підрозділах Держспецтрансслужби з водіями та військовослужбовцями - власниками автомобільного транспорту.

4.3. Дії посадових осіб СБДР на місці вчинення ДТП

Посадові особи СБДР за погодженням з компетентними органами внутрішніх справ або прокуратури в установленому порядку беруть участь в огляді місць ДТП, скоєних за участю транспортних засобів Держспецтрансслужби, надають допомогу в оформленні матеріалів ДТП, складають акт огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу Держспецтрансслужби (додаток 4) та за результатами розслідування ДТП складають довідку про дорожньо-транспортну пригоду за участю водіїв Держспецтрансслужби, яку подають відповідному начальнику Адміністрації Держспецтрансслужби за встановленою формою (додаток 5).

4.4. У разі прибуття на місце ДТП з участю відомчого автомобільного транспорту до приїзду працівників органів внутрішніх справ МВС України посадові особи СБДР зобов'язані:

вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілим або доставки їх до найближчих медичних закладів;

установити марку і номерні знаки транспортних засобів водіїв та інших осіб, причетних до пригоди за участю водіїв Держспецтрансслужби;

якщо водій зник з місця пригоди, з'ясувати вірогідність напрямку його руху, марку транспортного засобу, його номерний знак, колір та особливі прикмети, а також прикмети водія i передати інформацію до ДАІ;

з прибуттям на місце пригоди співробітників ДАІ проінформувати про вжиті заходи та проведену роботу, передати зібрані документи;

якщо вчинено пригоду тільки водіями транспортних засобів, що належать Держспецтрансслужбі, які пошкодили машини, вантажі, споруди або інше майно, посадова особа СБДР зобов'язана повідомити співробітників ДАІ та скласти акт огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу Держспецтрансслужби.

Після оформлення ДТП відповідальна особа СБДР Держспецтрансслужби доповідає результати безпосередньому начальнику та направляє копії матеріалів командиру підрозділу для проведення службового розслідування.

4.5. Облік ДТП ведеться у Журналі реєстрації дорожньо-транспортних пригод у кожному підрозділі Держспецтрансслужби посадовими особами СБДР (додаток 6).

СБДР підрозділів щомісяця проводять звірку з територіальними підрозділами ДАІ усіх ДТП, вчинених за участю транспортних засобів та військовослужбовців Держспецтрансслужби - власників транспортних засобів.

4.6. Порядок розгляду матеріалів про порушення ПДР та правил експлуатації транспортних засобів Держспецтрансслужби.

Розгляд матеріалів про порушення ПДР водіями відомчого автомобільного транспорту проводиться посадовими особами СБДР у структурних підрозділах на загальних зборах водіїв.

Матеріали про порушення ПДР та правил експлуатації транспортних засобів Держспецтрансслужби розглядаються у присутності особи, яка вчинила це порушення, та посадової особи підрозділу, відповідальної за експлуатацію транспорту.

4.7. Рішення командира підрозділу про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб чи усунення від керування транспортним засобом оголошується наказом по частині. Витяг з наказу подається посадовою особою підрозділу на розгляд начальнику СБДР.

4.8. Тимчасово вилучені шляхові документи повертаються після розгляду матеріалів про порушення ПДР чи правил експлуатації транспортних засобів, усунення виявлених недоліків та проведення командиром підрозділу відповідних заходів, а за потреби - після повторного огляду транспортного засобу.

5. Права СБДР Держспецтрансслужби по нагляду за відомчим автомобільним транспортом

5.1. Посадові особи СБДР Держспецтрансслужби під час виконання службових обов'язків мають право:

здійснювати контроль за використанням транспортних засобів у підрозділах Держспецтрансслужби;

давати посадовим особам та водіям структурних підрозділів Держспецтрансслужби обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень нормативно-правових актів та нормативних документів, які регламентують безпечне використання транспортних засобів;

оглядати відомчий автомобільний транспорт і перевіряти у водіїв документи на право керування ним, шляхові листи та відповідність вантажу, що перевозиться, і правильність його кріплення;

усувати від керування відомчим автомобільним транспортом водія у разі його алкогольного або іншого сп'яніння та організовувати його огляд в медичних установах для встановлення факту сп'яніння;

забороняти перевезення підпорядкованим підрозділам великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів у разі невиконання водіями і посадовими особами вимог нормативно-правових актів у цій сфері;

робити в шляхових листах записи про порушення водіями підпорядкованих підрозділів ПДР та умов безпечного водіння;

узгоджувати проекти документів, підготовлених іншими підрозділами Держспецтрансслужби, що стосуються безпеки дорожнього руху;

перевіряти транспортні засоби Держспецтрансслужби у пунктах постійної дислокації, порядок їх планування та використання.

Посадові особи СБДР Держспецтрансслужби під час виконання службових обов'язків повинні дотримуватися вимог нормативно-правових актів, які визначають безпеку дорожнього руху, та нормативних документів з експлуатації транспортних засобів.

5.2. Наказом командира військової частини Держспецтрансслужби призначається ВКК, до складу якої входять представники технічних служб, виховної та медичної служби.

Відповідно до основних завдань, покладених на СБДР, ВКК виконує таку роботу:

організовує проведення комплексної перевірки водіїв структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

здійснює контроль за технічною підготовкою водіїв у структурних підрозділах та надає допомогу в її поліпшенні;

організовує перевірку знань ПДР водіями структурних підрозділів, які були попереджені за порушення ПДР, а також ухвалює рішення про усунення їх від керування відомчим автомобільним транспортом;

веде облік протоколів проведення засідань ВКК частини із розгляду порушень ПДР водіями;

бере участь в організації стажування, допідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в підпорядкованих частинах.

Комплексна перевірка водіїв у структурних підрозділах Держспецтрансслужби проводиться ВКК не менше двох разів на рік або в разі потреби, підсумком роботи якої є складання відомості за встановленою формою (додаток 7).

5.3. ВКК структурного підрозділу Держспецтрансслужби під час виконання покладених на неї завдань має право:

приймати рішення про усунення водіїв від керування відомчим автомобільним транспортом;

повідомляти командирів структурних підрозділів Держспецтрансслужби про допущені порушення ПДР та нормативних документів з використання транспортних засобів та направляти водіїв і посадових осіб, які відповідають за використання транспортних засобів, на засідання ВКК у встановлений термін.

Рішення ВКК приймається на її засіданнях простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови ВКК є ухвальним. Рішення ВКК оформлюються протоколом.

5.4. Обов'язки посадових осіб СБДР Держспецтрансслужби

5.4.1. Начальник СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби відповідає за організацію роботи СБДР Держспецтрансслужби щодо запобігання ДТП під час використання відомчого автомобільного транспорту на території України.

Начальник СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби:

керує роботою СБДР Держспецтрансслужби;

організовує та у складі комісії бере участь у проведенні державного технічного огляду відомчого автомобільного транспорту;

бере участь у підборі, навчанні та вихованні підпорядкованого особового складу технічних спеціальностей;

здійснює контроль за виконанням у структурних підрозділах Держспецтрансслужби вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті;

систематично проводить вивчення та аналіз причин ДТП на відомчому автомобільному транспорті, розробляє та вживає заходи щодо запобігання пригодам з технікою під час її експлуатації;

бере участь в опрацюванні та погодженні документів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

своєчасно організовує розробку річних та місячних планів роботи СБДР Держспецтрансслужби та подає їх на затвердження;

організовує проведення методичних зборів з посадовими особами СБДР Держспецтрансслужби, а також семінарів, конференцій з водіями і посадовими особами військових частин, які відповідають за організацію використання відомчого автомобільного транспорту;

бере участь в організації технічної підготовки стажування, допідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в підпорядкованих частинах;

керує роботою ВКК структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

негайно доповідає заступнику Голови Адміністрації Держспецтрансслужби про всі пригоди з відомчим автомобільним транспортом;

за розпорядженням Голови Адміністрації Держспецтрансслужби організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП для виявлення причин і обставин їх виникнення;

вживає заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП за участю відомчого автомобільного транспорту;

веде облік порушень ПДР водіями Держспецтрансслужби, проводить їх аналіз та готує пропозиції щодо вжиття заходів до порушників ПДР;

проводить роботу з особовим складом щодо роз'яснення чинного законодавства про забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті;

здійснює контроль за обладнанням територій підпорядкованих підрозділів засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками, світлофорною технікою;

систематично проводить вивчення та аналіз причин ДТП на відомчому автомобільному транспорті, розробляє та вживає необхідних заходів щодо їх запобігання;

збирає звіти від підпорядкованих підрозділів про скоєні ДТП та складає оперативну інформацію про ДТП на відомчому автомобільному транспорті до Мінтрансзв'язку за встановленою формою (додаток 2);

організовує взаємодію з відповідними підрозділами ДАІ, Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку;

веде облік водіїв структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

5.4.2. Головний спеціаліст СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби підпорядковується начальнику СБДР Держспецтрансслужби і відповідає за організацію роботи СБДР Держспецтрансслужби щодо запобігання ДТП під час використання відомчого автомобільного транспорту на території України.

Головний спеціаліст СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби:

організовує роботу ВКК підрозділів Держспецтрансслужби;

бере участь в організації і проведенні заходів щодо запобігання ДТП на відомчому автомобільному транспорті;

проводить профілактичні заходи з водіями Держспецтрансслужби, які порушують ПДР та експлуатації відомчого автомобільного транспорту;

бере участь у роботі атестаційних та кваліфікаційних комісій з перевірки водіїв після їх стажування, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в частинах Держспецтрансслужби;

контролює організацію і проведення у підрозділах Держспецтрансслужби занять з вивчення ПДР та безпечного водіння транспортних засобів;

веде облік протоколів засідань ВКК підпорядкованих підрозділів, технічних талонів транспортних засобів Держспецтрансслужби, організовує їх виготовлення, зберігання і видачу;

бере участь у проведенні навчально-методичних зборів з посадовими особами СБДР підпорядкованих підрозділів;

готує матеріали на порушників ПДР та правил експлуатації транспортних засобів і бере участь у засіданнях ВКК підрозділів під час розгляду цих порушень;

веде установленої форми журнал реєстрації дорожньо-транспортних пригод відомчого автомобільного транспорту;

організовує в установленому законодавством порядку взаємодію з відповідними підрозділами ДАІ, Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку;

з дозволу начальника СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби здійснює взаємодію з місцевими органами ДАІ з питань забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому автомобільному транспорті;

веде облік водіїв структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

5.4.3. Начальник СБДР структурного підрозділу Держспецтрансслужби відповідає за організацію роботи щодо запобігання ДТП під час використання транспортних засобів підпорядкованих підрозділів.

Начальник СБДР структурного підрозділу Держспецтрансслужби:

керує роботою СБДР структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

організовує та у складі комісії бере участь у проведенні державного технічного огляду відомчого автомобільного транспорту;

бере участь у підборі, навчанні та вихованні особового складу підпорядкованих підрозділів;

здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчого автомобільного транспорту;

бере участь в опрацюванні та погодженні відомчих документів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

своєчасно організовує розробку річних та місячних планів роботи СБДР та подає їх на затвердження;

організовує проведення семінарів, конференцій з водіями і посадовими особами підпорядкованих підрозділів, які відповідають за організацію використання відомчого автомобільного транспорту;

бере участь в організації стажування, допідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв підпорядкованих частин;

керує роботою ВКК підпорядкованих підрозділів;

негайно доповідає командиру структурного підрозділу та начальнику СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби про всі пригоди з відомчим автомобільним транспортом;

за розпорядженням командира організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП для виявлення причин і обставин їх виникнення;

вживає заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП на відомчому автомобільному транспорті;

проводить з особовим складом структурного підрозділу роботу щодо роз'яснення вимог чинного законодавства із забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснює контроль за обладнанням територій підпорядкованих підрозділів засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками;

систематично проводить вивчення та аналіз причин ДТП на відомчому автомобільному транспорті, веде їх облік, розробляє та вживає необхідних заходів щодо їх запобігання;

веде облік водіїв, організовує їх стажування та контроль за роботою відомчого автомобільного транспорту, додержанням ними режиму праці і відпочинку, вимог ПДР;

щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підпорядкованих частин, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів, щодо виконання вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху;

забезпечує постійне функціонування класу безпеки дорожнього руху, інформує особовий склад підпорядкованих підрозділів про стан аварійності, причини і обставини виникнення ДТП, порушення ПДР;

готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху відомчого автомобільного транспорту на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;

організовує в установленому законодавством порядку взаємодію з відповідними підрозділами ДАІ, Міністерства оборони України та Мінтрансзв'язку;

складає звіт про скоєні ДТП на відомчому транспорті та надає до СБДР Адміністрації Держспецтрансслужби для узагальнення.

6. Основними заходами щодо попередження пригод на відомчому автомобільному транспорті Держспецтрансслужби є:

підтримання у структурних підрозділах Держспецтрансслужби встановленого Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України порядку;

систематичне вивчення особовим складом Держспецтрансслужби автомобільної техніки, правил її безпечної експлуатації і ремонту;

постійне вдосконалення навичок водіння транспортних засобів, неухильне дотримання ПДР та правил безпечного водіння;

проведення якісного інструктажу водіїв і старших транспортних засобів Держспецтрансслужби перед виконанням поставлених завдань;

постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту транспортних засобів;

суворе дотримання встановленого Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України порядку несення паркової служби;

обмежене використання транспортних засобів у святкові та вихідні дні;

своєчасне та якісне технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів Держспецтрансслужби;

систематичне узагальнення і впровадження передового досвіду експлуатації транспортних засобів без пригод;

проведення комплексних перевірок водіїв та усунення від керування транспортними засобами недисциплінованих і непідготовлених водіїв;

організація роботи контрольно-технічного пункту підрозділу та комплектування його вимогливими фахівцями;

проведення систематичної виховної роботи з водіями, спрямованої на підвищення їх дисципліни і свідомості, високої особистої відповідальності за доручену їм техніку і безпеку перевезення на транспортних засобах людей та вантажів;

проведення зборів, технічних конференцій з обговоренням передових методів використання, технічного обслуговування транспортних засобів, безаварійної роботи та інші заходи.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Формат 70 х 100 

Лицьовий бік 

ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Служба безпеки дорожнього руху

  

  

Внутрішній бік 

Лівий 

  

Правий  

Посвідчення N __________________________
Пред'явник цього ________________________
_______________________________________
є ______________ служби безпеки дорожнього руху ___________________________________
Держспецтрансслужби 

  

Вимоги посадової особи СБДР є обов'язковими для водіїв транспортних засобів Державної спеціальної служби транспорту України 

Дійсне на період служби в Держспецтрансслужбі

Дата видачі ______________________________ 

М. П. 

  

  

  

  

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
________________________________________ 

М. П. 

Примітка. Посвідчення мають форму книжечки з цупкою обкладинкою, обклеєною ледеритом.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Кому подається _____________________________
___________________________________________
Ким подається (підприємство, установа, організація)
___________________________________________
Адреса ____________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________

 

Оперативна інформація
про дорожньо-транспортні пригоди на відомчому автомобільному транспорті

за ____________ 200_ рік
(наростаючим підсумком)

N
з/п 

Показники 

Загальна кількість автомобілів** 

На відповідний період поточного року* 

На відповідний період минулого року* 

Відсоток до показників минулого року* 

Питомі показники безпеки руху за звітний період 

Тип транс-
портного засобу 

кількість ДТП 

у нетве-
резому стані 

загинуло 

травмо-
вано 

кількість ДТП 

у нетве-
резому стані 

загинуло 

травмо-
вано 

кількість ДТП 

у нетве-
резому стані 

загинуло 

травмо-
вано 

кількість ДТП на 100 автомо-
білів** 

кількість загиблих на 100 ДТП 

кількість травмо-
ваних на 100 ДТП 

автобуси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

легкові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вантажні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
Чисельник - загальна кількість ДТП; 

знаменник - з вини водіїв підпорядкованих підприємств. 

** Показники надаються щоквартально. 

Керівник 

______________________________________ 

__________________
(підпис) 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Лицьовий бік

  

Внутрішній бік 

  

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

АКТ
огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу Держспецтрансслужби

Складено "___" ____________ 200_ р. _____________________________________________________
                                                                                                                       (найменування населеного пункту)
1. Тип, марка, колір ____________________________________________________________________
2. Державний номерний знак ____________________________________________________________
3. Шасі N _________ двигун N __________ кузов N _________________________________________
4. Рік випуску _________________________________________________________________________
5. Технічний паспорт, серія ______________________ N ______________________________________
6. Належність транспортного засобу ______________________________________________________
7. Виявлені технічні несправності ________________________________________________________
8. Висновки про технічний стан __________________________________________________________
9. Посадова особа СБДР, яка провела технічний огляд, ______________________________________
                                                                                                                                               (військове звання, підпис, прізвище)
10. Посадова особа військової частини, яка відповідає за використання транспортних засобів,
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (військове звання, підпис, прізвище) 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Довідка
про дорожньо-транспортну пригоду за участю особового складу Держспецтрансслужби

дата, час, місце (назва та км автодороги з указанням відстані до найближчого населеного пункту);

вид пригоди;

марка, державний номерний знак, належність та технічний стан до пригоди транспортного засобу;

відомості про водія (прізвище, ім'я, по батькові, вік, клас, категорія транспортних засобів, управління якими дозволено, загальний стаж служби або роботи по спеціальності у підрозділі, стан здоров'я, наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння);

метеорологічні і дорожні умови;

наслідки пригоди, кількість потерпілих (загиблих та поранених, в т. ч. водіїв, пасажирів, пішоходів) з указанням діагнозу та місця лікування травмованих;

посадові особи, які виїхали на місце ДТП для проведення службового розслідування;

посада, прізвище та підпис (командир структурного підрозділу, начальник СБДР структурного підрозділу);

дата і час подачі інформації.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації дорожньо-транспортних пригод

N
з/п 

Дата і час 

Вид ДТП, марка, державний номер транспортного засобу, відомості про потерпілих (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце роботи, проживання, характер травми, у разі потреби додаткова інформація про потерпілих) 

Місце ДТП, короткі обставини та причини скоєння ДТП 

Заходи оперативного реагування 

Вжиті заходи згідно з матеріалами розслідування 

ДТП 

отримання інформації та матеріалів розслідування ДТП 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Відомість результатів комплексної перевірки водіїв

N ____ від "___" ____________ 200_ року

N
з/п 

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові 

Транспортними засобами якої категорії має право керувати 

Серія і номер посвідчення водія, коли і ким видане 

Де пройшов навчання, строк навчання 

На право керування транспортними засобами якої категорії чи марки екзаменується 

Результати екзаменів 

Методика навчання 

Рішення ВКК СБДР військової частини 

будова і технічне обслуго-
вування 

правила і основи безпеки дорожнього руху 

практичне водіння 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього проекзаменовано _______ чоловік, прийнято __________ рішення щодо допуску до керування транспортними засобами. Якщо не по всіх водіях прийнято позитивне рішення, то у стовпчику 11 робиться відповідний запис.

Голова ВКК СБДР військової частини 

______________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

Члени ВКК СБДР військової частини 

______________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

Опрос