Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний систем принудительного дымоотвода и подпора воздуха зданий и сооружений

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 27.12.2006 № 841
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 27 грудня 2006 року N 841

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 239/13506

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 15 жовтня 2012 року N 1257

Наказ скасовано як такий, що втратив актуальність
 та встановлює регуляторні бар'єри
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Інструкцію про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд, що додається.

2 Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки (Откідач М. Я.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3 Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів МНС, начальнику вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів вимог Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд.

4 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В. О.

 

Міністр 

Н. Шуфрич 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція застосовується органами державного пожежного нагляду на підприємствах, установах та організаціях незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та інші об'єкти яких відповідно до вимог нормативних актів обладнуються системами примусового димовидалення та підпору повітря (далі - СПДПП).

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок, обсяг та послідовність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд різного призначення (далі - будинки і споруди).

1.3. Ця Інструкція поширюється на проведення приймально-здавальних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що вводяться в експлуатацію (після завершення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення), та періодичних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що експлуатуються.

Результати випробувань є підставою для прийняття рішення про відповідність СПДПП до встановлених вимог нормативних актів та можливість їх експлуатації.

2. Терміни та визначення, що застосовуються в цій Інструкції

В Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

приймально-здавальні випробування СПДПП - випробування СПДПП у будинках і спорудах різного призначення, що вводяться в експлуатацію (після завершення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення), а також після завершення капітального ремонту СПДПП;

періодичні випробування СПДПП - випробування СПДПП, що експлуатуються в будинках і спорудах різного призначення, з установленою періодичністю;

система примусового димовидалення - комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд у разі пожежі;

система підпору повітря - комплекс технічних засобів, призначений для запобігання поширенню у разі пожежі летких продуктів згоряння (зокрема диму) за рахунок створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах, шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд відповідно до вимог, установлених у нормативних актах;

капітальний ремонт СПДПП - ремонт, який виконують для відновлення справності та повного або близько до повного відновлення ресурсів СПДПП, що експлуатуються в будинках і спорудах різного призначення, із заміною або відновленням будь-яких його частин, уключаючи базові.

3. Порядок, обсяг та послідовність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань

3.1. Приймально-здавальні та періодичні випробування проводяться з метою перевірки параметрів та технічних характеристик СПДПП у будинках і спорудах на відповідність до проектної документації та вимог нормативних актів для прийняття рішення щодо можливості їх експлуатації.

3.2. Перед початком приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП організація, що проводить випробування, повинна розробити Програму та методику випробувань СПДПП згідно з ДСТУ 3021-95 "Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення", ГОСТ 12.3.018-79 "ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний" та Методикою проведення вимірювань під час аеродинамічних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря (СПДПП) будинків і споруд.

3.3. Приймально-здавальні та періодичні випробування СПДПП будинків і споруд повинні виконуватися суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту (проектування, монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту).

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257,
у зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.9
вважати відповідно пунктами 3.4 - 3.8)

3.4. Прийняття до експлуатації систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд проводиться з урахуванням категорій складності об'єктів.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.5. Приймально-здавальні випробування СПДПП у будинках та спорудах повинні виконуватись згідно з ДБН В.2.5-56 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" (далі - ДБН В.2.5-56).

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.6. Приймально-здавальні випробування СПДПП у будинках і спорудах повинні виконуватись у присутності членів робочої комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта - представників: замовника (забудовника); монтажно-налагоджувальної організації; проектної організації; організації, що здійснює пожежне спостереження (у разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на пульт централізованого спостереження); організації, що здійснює технічне обслуговування; державного пожежного нагляду. 

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.7. При проведенні приймально-здавальних випробувань СПДПП потрібно послідовно перевіряти:

відповідність СПДПП та її елементів проектному виконанню, даним технічних умов, паспортам;

проходження сигналів від усіх автоматичних пожежних сповіщувачів і кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення СПДПП;

фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, указаних у технічній та нормативній документації;

увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання у заданій послідовності димових клапанів;

параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час приймально-здавальних випробувань СПДПП будинків і споруд, указані в додатку 1.

3.8. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах повинні проводитися в період їх експлуатації відповідно до технічної документації на СПДПП.

3.10. Пункт 3.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257,
у зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.19
вважати відповідно пунктами 3.9 - 3.17)

3.9. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах проводяться в присутності представників: власника об'єкта (орендаря); суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування СПДПП; організації, що здійснює пожежне спостереження (у разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на пульт централізованого спостереження).

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.10. При проведенні періодичних випробувань СПДПП потрібно послідовно перевіряти:

3.10.1. Проходження сигналів від автоматичних пожежних сповіщувачів та від кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення СПДПП, при цьому для перевірки працездатності довільно вибирають не менше 15 % від числа названих сповіщувачів та кнопок.

3.10.2. Фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, які вказані в технічній та нормативній документації.

3.10.3. Увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання в заданій послідовності димових клапанів.

3.10.4. Параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд, указані в додатку 2 до Інструкції.

3.11. Під час проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП проводяться аеродинамічні випробування цих систем згідно з Програмою та методикою випробувань СПДПП, розробленою відповідно до пункту 3.2 Інструкції.

3.12. Аеродинамічні характеристики повинні визначатись за допомогою випробувального обладнання, що атестоване за ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения", та засобів вимірювальної техніки, що пройшли повірку або державну метрологічну атестацію згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час проведення аеродинамічних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд, наведено в додатку 3 до Інструкції.

3.13. Порядок оброблювання даних вимірювань, які отримані під час аеродинамічних випробувань, та розрахунок параметрів СПДПП будинків і споруд виконуються згідно з розділом 4 цієї Інструкції.

3.14. За результатами проведення аеродинамічних випробувань СПДПП складають протокол, у якому вказують:

повну адресу, характер використання, відомчу належність, серію типового проекту будівлі (за наявності);

вид аеродинамічних випробувань (приймально-здавальні або періодичні);

опис СПДПП, який містить відомості про її схемне рішення та встановлене обладнання;

відомості про технічний стан СПДПП на момент проведення аеродинамічних випробувань;

умови навколишнього середовища (температура, вологість повітря, атмосферний тиск) під час проведення аеродинамічних випробувань;

результати вимірювань параметрів СПДПП;

висновок про відповідність (невідповідність) до параметрів СПДПП нормативних вимог.

Протокол складається представниками організації, яка проводила аеродинамічні випробування СПДПП, та додається до акта приймально-здавальних або періодичних випробувань СПДПП.

(абзац дев'ятий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.15. Результати приймально-здавальних та періодичних випробувань оформляються відповідним актом згідно з ДБН В.2.5-56.

(абзац перший пункту 3.15 у редакції наказу Міністерства
 надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

Кількість примірників актів дорівнює кількості членів комісії.

Акти зберігаються протягом експлуатації СПДПП в організаціях, які представляють члени приймальної комісії.

Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які вони представляють.

До акта періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд додаються:

ліцензія організації (організацій) на здійснення, монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;

договір на технічне обслуговування СПДПП.

3.16. На підставі актів приймально-здавальних та періодичних випробувань приймається рішення про введення в експлуатацію (продовження експлуатації) СПДПП або про виведення її з експлуатації для позапланового ремонту.

3.17. У разі отримання негативних результатів випробувань оформляється відповідний акт згідно з ДБН В.2.5-56. При цьому комісія повинна визначити термін надання монтажною (пусконалагоджувальною) організацією або організацією, що здійснює технічне обслуговування СПДПП, плану з термінами усунення виявлених дефектів, на підставі якого призначити дату проведення повторних випробувань системи.

(пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

4. Порядок проведення та оброблення даних вимірювань під час аеродинамічних випробувань СПДПП будинків і споруд

4.1. Порядок проведення вимірювань під час аеродинамічних випробувань СПДПП будинків і споруд

4.1.1. Усі вимірювання під час аеродинамічних випробувань СПДПП повинні виконуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.3.018.

4.1.2. Місця вимірювання параметрів та технічних характеристик СПДПП, що контролюються, повинні визначатися з урахуванням вимог ГОСТ 12.3.018, проектного виконання СПДПП, а також об'ємно-планувальних рішень будинку або споруди.

4.1.3. Перед початком аеродинамічних випробувань у будинку або споруді відтворюють ситуацію, яка відповідає параметрам розрахунку, передбаченим чинними в період приймання в експлуатацію СПДПП цього будинку або споруди нормативними актами.

4.1.4. За наявності в будинках тамбур-шлюзів перед проведенням аеродинамічних випробувань слід:

у тамбур-шлюзі нижнього типового поверху при вході в незадимлювану сходову клітку типу Н3 відчиняти одні двері (стулку дверей), що веде в хол або коридор;

у тамбур-шлюзі підвального поверху з приміщеннями категорій В (згідно з ОНТП 24-86* "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности") при вході в сходові клітки або шахти ліфтів відчиняти одні двері (стулку дверей). Двері тамбур-шлюзів підвальних поверхів громадських та виробничих будівель при вході до шахти ліфтів повинні бути зачиненими.

4.1.5. Усі вимірювання під час аеродинамічних випробувань СПДПП виконують не раніше ніж через 15 хв після створення в будівлі ситуації відповідно до пункту 1.3 цієї Інструкції.

Вимірювання в різних точках однієї СПДПП повинні виконуватися синхронно після увімкнення вентиляторів СПДПП.

Кількість вимірювань параметрів, що контролюються у всіх точках вимірювань, повинна бути не менше трьох з інтервалом між суміжними вимірюваннями не менше 3 хв.

4.1.6. Надлишковий статичний тиск в об'ємах будівлі (шахти ліфтів, сходові клітки, тамбур-шлюзи) потрібно вимірювати за допомогою комплекту з двох приймачів статичного тиску за ГОСТ 12.3.018 та диференційного манометра класу точності не гірше ніж 1.

Надлишковий тиск вимірюють відносно прилеглого приміщення (хол, коридор та інші приміщення), при цьому приймачі статичного тиску в цих приміщеннях повинні бути розміщені на одній висоті на відстані не менше ніж 0,5 м від огороджувальних конструкцій.

4.1.7. Швидкість руху повітря в прорізах дверей, отворах клапанів та інших прорізах повинна вимірюватися анемометрами класу точності не гірше ніж 1. Кількість точок вимірювання швидкості потрібно приймати з урахуванням розмірів прорізу згідно з ГОСТ 12.3.018.

У прорізах, вільний переріз яких перекрито захисними або декоративними елементами (решітки, сітки та подібні елементи), які не змінюють напрямку потоку, вимірювання швидкості руху повітря допускається виконувати в площині, що знаходиться на відстані не менше ніж 50 мм перед указаним елементом.

4.2. Порядок оброблення даних вимірювань, які отримані під час аеродинамічних випробувань, та розрахунок параметрів СПДПП будинків і споруд

4.2.1. За результатами всіх первинних вимірювань визначають середнє арифметичне значення A параметрів за формулою

 

 
,

 
(1) 

де Ai - поточне значення параметра, що вимірюється в i-му вимірюванні;

n - кількість вимірювань.

4.2.2. Фактичну об'ємну витрату повітря в прорізах L3/с) під час випробувань визначають за формулою

 

(2) 

де F - площа прорізу, м2;

V - середнє (за табл. 1, 2) значення швидкості руху повітря у прорізі, м/с.

4.2.3. Фактичну масову витрату повітря в прорізах G (кг/год.) визначають за формулою

 

(3) 

де r - густина повітря, яке переміщується під час аеродинамічних випробувань, кг/м3.

4.2.4. Значення параметрів, які виміряні під час випробувань СПДПП, підлягають перерахунку для приведення до нормативних умов функціонування названих СПДПП.

4.2.5. Густину r повітря, яке переміщується під час аеродинамічних випробувань, визначають за формулою

 

 
(4) 

де r0 - густина повітря за нормальних умов (273 К; 1,01·105 Па), кг/м3;

t - температура газу, який переміщується під час аеродинамічних випробувань, °C.

4.2.6. Наведені значення об'ємної Ln та масової Gn витрати газу (повітря або летких компонентів диму), що переміщуються СПДПП, визначають за формулами

Ln = L, м3/с, 

(5) 

 

, кг/с, 

(6) 

де rr - нормована (розрахункова) - отримана за формулою (4) густина газу, що проходить крізь даний отвір, кг/м3.

Під час розрахунку величини rr за формулою (4) значення t слід приймати відповідно до встановлених нормативних параметрів (температура газу в протидимному клапані, температура газу перед вентилятором димовидалення, температура зовнішнього повітря - див. 5.9 СНиП 2.04.05-91).

Отримані за формулами (5) і (6) значення Ln і Gn порівнюють з нормативними (проектними).

4.2.7. Наведене значення масової витрати газу, яке видаляється з коридорів або холів на шляхах евакуації, для будинків висотою від 10 до 25 поверхів визначають за формулою

 

(7) 

де Gp - розрахункове значення витрат газу, отримане під час проектування СПДПП згідно з вимогами норм (додаток 22 до СНиП 2.04.05-91), кг/с;

N - кількість поверхів у будинку.

Отримане значення Gn порівнюють із значенням фактичної масової витрати G, яке розраховується за формулою (3).

4.2.8. Під час визначення надлишкового тиску в об'ємах будинку відносно коридору потрібно визначати поправку, яка залежить від фактичної сили і напрямку вітру, за такими формулами:

у разі розташування вхідних дверей будинку зі сторони вітру, коли вікно приміщення відчинено

 

(8) 

де Pw - поправка до тиску в коридорі будинку, Па;

W - тиск вітру (вітрове навантаження) по нормалі до фасаду будинку, Па;

у разі розміщення вхідних дверей будинку з протилежного боку, коли вікно приміщення відчинено

 

(9) 

Поправка до тиску при закритому вікні в приміщенні приймається рівною плюс 2,5 Па при розташуванні вхідних дверей будинку з боку вітру та мінус 2,5 Па при розташуванні вхідних дверей з протилежного боку будинку.

4.2.9. Похибку результату вимірювань при проведенні аеродинамічних випробувань визначають згідно з ГОСТ 12.3.018.

 

Т. в. о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
В. М. Андрієнко
 

 

Параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час приймально-здавальних випробувань СПДПП будинків і споруд

Найменування параметрів та технічних характеристик 

Вимоги нормативних документів 

Критерій прийняття рішення 

Нормативні документи, якими
встановлено вимоги
 

1. Конструктивне рішення змонтованої СПДПП: 

 

 

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование", інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ПУЭ "Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное)", ДБН В.2.5-13-98 

розміщення та тип пожежних сповіщувачів; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

можливість приймально-контрольного приладу розпізнавати сигнали "Пожежа" та "Несправність"; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

лінійна частина шлейфів пожежної сигналізації; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

прокладені електропроводка та монтажні коробки; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

під'єднання та розміщення пристроїв внутрішнього та зовнішнього оповіщення про пожежу; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

марка проводів і кабелів, у тому числі вогнестійких, призначених для живлення СПДПП, їх маркування, спосіб оброблення кінців кабелів, якість припайки жил; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

наявність автоматичного резервного вводу електрозабезпечення СПДПП; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

наявність і правильність виконання контуру заземлення обладнання, яке знаходиться під напругою; 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

наявність необхідної кількості резервного обладнання (пожежних сповіщувачів, комплектуючих виробів), місця їх зберігання 

Проектне виконання 

Відповідність проекту 

2. Кількість, монтажне положення, технічні дані вентиляторів, електроприводів, димових клапанів СПДПП 

Паспортні дані, технічні умови, проектне виконання 

Відповідність кількості, монтажного положення, технічних даних вентиляторів, електроприводів, димових клапанів СПДПП паспортним даним, технічним умовам, проектному виконанню 

СНиП 2.04.05-91, інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ДБН В.2.5-13-98, акти та протоколи випробувань, паспорти, технічні умови 

3. Стан дверей (у тому числі протипожежних), стан пристроїв для закривання дверей в об'ємах будинків та споруд, де створюється надлишковий тиск 

Проектне виконання 

Відповідність проекту  

СНиП 2.04.05-91, сертифікати 

4. Спрацювання виконавчих механізмів та пристроїв СПДПП в автоматичному режимі управління  

Проектне виконання, технічні умови  

Безвідмовна послідовність дій, яка відповідає проектному виконанню, за сигналами від пожежних сповіщувачів 

СНиП 2.04.05-91, інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ДБН В.2.5-13-98 

5. Спрацювання виконавчих механізмів та пристроїв СПДПП у ручному (дистанційному та місцевому) режимі управління  

Паспортні дані, технічні умови, проектне виконання 

Безвідмовна послідовність дій, яка відповідає проектному виконанню від кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення  

СНиП 2.04.05-91, інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ДБН В.2.5-13-98 

6. Витрати повітря, що видаляється через димові клапани безпосередньо з приміщень, коридорів (холів) на шляхах евакуації 

Проектні (розрахункові) об'ємні та масові витрати повітря  

Відповідність отриманих значень проектним  

СНиП 2.04.05-91 

7. Надлишковий тиск у ліфтовій шахті, ліфтовому холі, тамбур-шлюзі  

Не менше 20 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску повинен становити не менше 20 Па 

СНиП 2.04.05-91,
НАПБ Б.01.007-2004 "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах" 

8. Надлишковий тиск на незадимлюваних сходових клітках типів Н2, Н4 та в тамбур-шлюзах незадимлюваних сходових кліток типів Н3, Н4 

Не менше 20 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску повинен становити не менше 20 Па 

СНиП 2.04.05-91,
ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва" 

9. Швидкість руху повітря в прорізі дверей, яке подається в тамбур-шлюзи, ліфтові холи, для шахт - з урахуванням відкритих дверей на поверсі пожежі 

Не менше 1,3 м/с 

Результат вимірювання швидкості повітря у прорізі відкритих дверей повинен становити не менше 1,3 м/с 

СНиП 2.04.05-91,
ГОСТ 12.3.018-79,
НАПБ Б.01.007-2004 

10. Надлишковий тиск на закриті двері на шляхах евакуації 

Не більше 150 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску на закриті двері повинен становити не більше 150 Па  

СНиП 2.04.05-91,
ДБН В.1.1-7-2002 

____________
* Залежно від призначення об'єкта: ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів"; ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"; ДБН В.2.2-7-98 "Будинки і споруди. Будинки і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин"; ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"; ДБН В.2.2-12-2003 "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції"; ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"; ДБН В.2.3-7-2003 "Метрополітени"; ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"; СНиП 2.09.04-87 "Административно-бытовые здания"; СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.11.01-85* "Складские здания"; НАПБ Б.07.025-2004 "Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування".

 

Т. в. о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
В. М. Андрієнко
 

 

Параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд

Найменування параметрів та технічних характеристик 

Вимоги нормативних документів 

Критерій прийняття рішення 

Нормативні документи, якими
встановлено вимоги
 

1. Стан (зовнішній вигляд) вогнезахисних покриттів СПДПП 

Вимоги щодо зовнішнього вигляду вогнезахисних покриттів, визначені в технічних умовах  

Відповідність проекту та технічним умовам на вогнезахисні покриття 

СНиП 2.04.05-91,
ДБН В.1.1-7-2002,
технічні умови та паспорти, сертифікати 

2. Стан дверей (у тому числі протипожежних), стан пристроїв для закривання дверей в об'ємах будинків та споруд, де створюється надлишковий тиск 

Проектне виконання 

Відповідно до проекту  

СНиП 2.04.05-91, сертифікати 

3. Спрацювання виконавчих механізмів та пристроїв СПДПП в автоматичному режимі управління  

Проектне виконання, технічні умови  

Безвідмовна послідовність дій, яка відповідає проектному виконанню, за сигналами від пожежних сповіщувачів 

СНиП 2.04.05-91, інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ДБН В.2.5-13-98 

4. Спрацювання виконавчих механізмів та пристроїв СПДПП в ручному (дистанційному та місцевому) режимі управління  

Паспортні дані, технічні умови, проектне виконання 

Безвідмовна послідовність дій, яка відповідає проектному виконанню від кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення  

СНиП 2.04.05-91, інші нормативні акти залежно від призначення об'єкта*,
ДБН В.2.5-13-98 

5. Витрати повітря, що видаляється через димові клапани безпосередньо з приміщень, коридорів (холів) на шляхах евакуації 

Проектні (розрахункові) об'ємні та масові витрати повітря  

Відповідність отриманих значень проектним  

СНиП 2.04.05-91 

6. Надлишковий тиск у ліфтовій шахті, ліфтовому холі, тамбур-шлюзі  

Не менше 20 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску повинен становити не менше 20 Па 

СНиП 2.04.05-91,
НАПБ Б.01.007-2004 

7. Надлишковий тиск на незадимлюваних сходових клітках типів Н2, Н4 та в тамбур-шлюзах незадимлюваних сходових кліток типів Н3, Н4 

Не менше 20 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску повинен становити не менше 20 Па 

СНиП 2.04.05-91,
ДБН В.1.1-7-2002 

8. Швидкість руху повітря в прорізі дверей, яке подається в тамбур-шлюзи, ліфтові холи, для шахт - з урахуванням відкритих дверей на поверсі пожежі 

Не менше 1,3 м/с 

Результат вимірювання швидкості повітря у прорізі відкритих дверей повинен становити не менше 1,3 м/с 

СНиП 2.04.05-91,
ГОСТ 12.3.018-79,
НАПБ Б.01.007-2004 

9. Надлишковий тиск на закриті двері на шляхах евакуації 

Не більше 150 Па 

Результат вимірювання надлишкового тиску на закриті двері повинен становити не більше 150 Па  

СНиП 2.04.05-91,
ДБН В.1.1-7-2002 

____________
* Залежно від призначення об'єкта: ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів"; ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"; ДБН В.2.2-7-98 "Будинки і споруди. Будинки і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин"; ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"; ДБН В.2.2-12-2003 "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції"; ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"; ДБН В.2.3-7-2003 "Метрополітени"; ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"; СНиП 2.09.04-87 "Административно-бытовые здания"; СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.11.01-85* "Складские здания"; НАПБ Б.07.025-2004 "Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування".

 

Т. в. о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
В. М. Андрієнко
 

 

ПЕРЕЛІК
випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення аеродинамічних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки 

Похибка результату вимірювання або клас точності 

Анемометри або термоанемометри (для вимірювання швидкостей повітря:
від 0,3 м/с до 5 м/с,
від 2 м/с до 30 м/с 

 
 
± (0,1 + 0,05V)м/с,
± (0,5 + 0,05V)м/с,
де V - середня швидкість руху повітря, що вимірюється 

Термометри (для вимірювання температури повітря) 

Кл. точн. 1 

Секундомір (для вимірювання інтервалів часу) 

Кл. точн. 2 

Рулетка 

Кл. точн. 2 

Диференційний манометр (для вимірювання перепадів тиску) 

Кл. точн. від 0,5 до 1,0 

Комбінований приймач тиску (для вимірювання динамічних тисків потоку при швидкості руху повітря більше 5 м/с) згідно з ГОСТ 12.3.018-79 

Кл. точн. від 0,5 до 1,0 

Приймач повного тиску (для вимірювання повних тисків потоку при швидкості руху повітря більше 5 м/с) згідно з ГОСТ 12.3.018-79 

Кл. точн. від 0,5 до 1,0 

Мікроманометр ММЦ-200 (для вимірювання перепаду тиску від 0 Па до 2000 Па) 

± (1 + 0,08P) Па,
де P - виміряне значення перепаду тиску 

Імітатор тепла та диму згідно ТУ заводу-виробника  

Примітка. Дозволяється використання інших засобів вимірювальної техніки, точнісні характеристики яких не гірші за вказані.

 

Т. в. о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
В. М. Андрієнко
 

 

АКТ
приймально-здавальних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 15 жовтня 2012 року N 1257)

 

АКТ
періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 15 жовтня 2012 року N 1257)

 

АКТ
про виявлення дефектів у системах примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 15 жовтня 2012 року N 1257)

____________

Опрос