Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 19.02.2007 № 52
действует с 27.03.2007

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 19 лютого 2007 року N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2007 р. за N 229/13496

Відповідно до статей 55, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статей 30, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У главі 1 розділу II:

у пункті 1.4:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) за результатами звітного фінансового року відповідно до статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" сума збільшення (за результатами переоцінки) вартості основних засобів, які є власністю банку і належать до нерухомого майна (нежитлові будівлі, приміщення), що забезпечує технологічне здійснення банківських функцій (тобто використовується для здійснення операцій, визначених статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Повідомлення про суму збільшення вартості основних засобів, яку включено до регулятивного капіталу, банки зобов'язані подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів з часу такого включення.

У розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (H2) до часу підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) результату переоцінки основних засобів сума збільшення вартості основних засобів не враховується";

у підпункті "г":

перше речення викласти в такій редакції: "результат поточного року (прибуток), що зменшений на суму доходів, неотриманих понад 30 днів з дати їх нарахування (крім доходів за державними цінними паперами та цінними паперами, емітованими Національним банком)";

доповнити підпункт реченням такого змісту: "Сума неотриманих понад 30 днів нарахованих доходів повинна надалі відображатися відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (зі змінами), Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами), Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

абзац четвертий пункту 1.8 виключити.

1.2. У розділі VI:

пункт 1.14 глави 1 доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"строк сплати відсотків за користування кредитом не визначений або передбачений в кінці строку дії кредитного договору".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

в абзаці першому пункту 2.5 глави 2 слова "і проводить беззбиткову діяльність протягом останніх трьох місяців" виключити.

2. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) і Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

3. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Опрос