Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения перечня субъектов предпринимательской деятельности, реализующих инвестиционные проекты в специальных (свободных) экономических зонах

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 11.01.2007 № 8
Утратил силу

Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах

Наказ Державної митної служби України
від 11 січня 2007 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2007 р. за N 219/13486

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 31 травня 2012 року N 657)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах, що додається.

2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.):

2.1. Розробити програмне забезпечення щодо ведення в Єдиній автоматизованій системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах.

2.2. Забезпечити внесення суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон до переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі".

2.3. Забезпечити ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах.

3. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) та Юридичному департаменту (Будаков А. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити моніторинг увезення товарів українського походження з метою виявлення фактів реімпорту товарів, виготовлених у спеціальних (вільних) економічних зонах.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

 

Голова Державної
митної служби України 

 
О. Б. Єгоров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Порядок
ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" (із змінами).

1.2. Порядок визначає процедуру включення суб'єктів підприємницької діяльності до переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах (далі - Перелік), виключення із цього Переліку та його ведення.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

СЕЗ - спеціальна (вільна) економічна зона;

суб'єкт СЕЗ - суб'єкт підприємницької діяльності, що реалізує інвестиційний проект у спеціальній (вільній) економічній зоні;

свідоцтво - видане Державною митною службою України свідоцтво про відповідність технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони до Вимог до технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони й до контролю за переміщенням товарів через кордони цієї зони, затверджених наказом Державної митної служби України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної податкової адміністрації України від 02.03.2006 N 163/242/159/100 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 294/12168.

2. Уключення суб'єктів СЕЗ до Переліку

2.1. Питання включення суб'єктів СЕЗ до Переліку розглядається Державною митною службою України на підставі подання митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей суб'єкт СЕЗ, підготовленого за результатами позитивного розгляду заяви суб'єкта СЕЗ, поданої за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

2.2. До заяви суб'єкт СЕЗ додає завірені належним чином копії таких документів:

свідоцтва;

інвестиційного проекту, затвердженого в установленому законодавством порядку;

договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту;

свідоцтва про реєстрацію його як суб'єкта СЕЗ.

Разом із заявою суб'єкт СЕЗ також надає перелік товарів, що будуть вироблятися ним на території СЕЗ, із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД.

2.3. Митний орган за результатами перевірки наданих документів протягом п'яти робочих днів направляє до Державної митної служби України подання про включення суб'єкта СЕЗ до Переліку.

2.4. До подання митного органу, яке направляється до Держмитслужби України, додаються завірені гербовою печаткою митного органу копії таких документів:

інвестиційного проекту, який реалізується суб'єктом СЕЗ;

договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту;

свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як суб'єкта СЕЗ;

акта про дотримання вимог до облаштування та технічного оснащення території СЕЗ;

переліку товарів із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД та їх граничних обсягів, що будуть вироблятися суб'єктом СЕЗ на території цієї СЕЗ.

2.5. Розгляд подання та представлених разом з ним документів здійснюється Департаментом декларування та митних режимів Державної митної служби України протягом п'яти робочих днів з моменту отримання документів.

2.6. Для оптимізації процедури включення до Переліку суб'єкт СЕЗ може до моменту отримання свідоцтва подати заяву про включення його до Переліку з урахуванням факту підписання акта про дотримання вимог до облаштування та технічного оснащення території СЕЗ.

У цьому разі питання про включення суб'єкта СЕЗ до Переліку вирішується протягом п'яти робочих днів з моменту видачі Держмитслужбою свідоцтва (питання отримання копій свідоцтва Департаментом декларування та митних режимів вирішується в межах внутрішньовідомчої процедури).

2.7. Підставою для відмови включення суб'єкта СЕЗ до Переліку є неподання суб'єктом СЕЗ документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку.

Письмове повідомлення про відмову включення до Переліку із зазначенням причин такої відмови направляється заявникові протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

2.8. Уключення суб'єктів СЕЗ до Переліку здійснюється Регіональною інформаційною митницею протягом трьох робочих днів на підставі інформації, підготовленої Департаментом декларування та митних режимів за поданням митного органу та погодженої з керівництвом Державної митної служби України.

2.9. Регіональна інформаційна митниця щомісяця надає Міністерству фінансів України інформацію про включення суб'єктів СЕЗ до Переліку.

3. Виключення суб'єктів СЕЗ із Переліку

3.1. Митні органи контролюють дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" і цього Порядку й у випадках, передбачених пунктом 3.2 цього Порядку, подають до Державної митної служби України подання про виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку.

3.2. Виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку здійснюється в разі:

скасування виданого Державною митною службою України свідоцтва;

виявлення митним органом або іншими вповноваженими органами фактів увезення на митну територію України товарів, вироблених таким суб'єктом на території СЕЗ;

припинення суб'єкта СЕЗ;

подання суб'єктом СЕЗ до митного органу, у зоні діяльності якої розташована відповідна СЕЗ, заяви про виключення його з Переліку за власним бажанням;

неотримання органом управління СЕЗ або суб'єктом СЕЗ свідоцтва.

3.3. Підставою для виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку в разі виявлення митним органом або іншими вповноваженими органами фактів увезення на митну територію України товарів походженням із СЕЗ є відповідне подання митного органу або іншого вповноваженого органу.

Про виявлені факти ввезення на митну територію України товарів, вироблених суб'єктами СЕЗ, митний орган в одноденний строк повідомляє Державну митну службу України.

3.4. Підставою для виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку в разі виявлення фактів невідповідності технічного оснащення та облаштування території СЕЗ установленим вимогам і неусунення їх у строк, визначений у пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі", є відповідне подання митного органу та скасування Держмитслужбою на підставі цього подання раніше виданого свідоцтва.

3.5. Підставою для виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку за власним бажанням є заява цього суб'єкта.

Після отримання від суб'єкта СЕЗ заяви про виключення його із Переліку за власним бажанням митним органом протягом п'яти робочих днів направляється до Державної митної служби України подання про виключення цього суб'єкта із Переліку (до подання додається завірена митним органом копія заяви).

3.6. Подання про виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку, що надходять до Державної митної служби України, опрацьовуються Департаментом декларування та митних режимів Держмитслужби України протягом п'яти робочих днів.

За результатами опрацювання цієї інформації до Регіональної інформаційної митниці направляється погоджене з керівництвом Державної митної служби України подання про виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку.

Виключення суб'єкта СЕЗ із Переліку здійснюється Регіональною інформаційною митницею протягом трьох робочих днів.

3.7. Регіональна інформаційна митниця надає Міністерству фінансів України інформацію про кожен факт виключення суб'єктів СЕЗ із Переліку.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

 

Заява

Прошу відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" включити до переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах, ________________________________________,
                                                                                                                                           (повна назва суб'єкта СЕЗ) 

_____________________________________________________________________________________
                                                      (назва СЕЗ, код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО суб'єкта СЕЗ) 

місцезнаходження _____________________________________________________________________

Документи, що додаються до заяви:
_________________________________________________________
                                                          (перелік документів, що додаються /назва, дата, номер/)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зобов'язання підприємства: підприємство зобов'язується дотримуватися вимог законодавства України щодо порядку роботи в умовах СЕЗ, а також не ввозити на митну територію України товари походженням із СЕЗ. Про виключення з переліку суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних) економічних зонах, у разі виявлення фактів увезення на митну територію України товарів походженням із СЕЗ, попереджений. 

Керівник підприємства 

_________________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

Рішення митного органу _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________
(посада посадової особи митного органу) 

_____________
(підпис, дата) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

  

М.П. 

____________

Опрос