Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о районном, районном в городе, городском (города областного значения), горрайонном отделе государственной исполнительной службы

Минюст
Положение, Приказ от 03.03.2007 № 83/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби

Наказ Міністерства юстиції України
від 3 березня 2007 року N 83/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2007 р. за N 180/13447

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 13 квітня 2009 року N 644/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 10 квітня 2012 року N 549/5)

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про державну виконавчу службу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби (додається).

2. Департаменту державної виконавчої служби (Тісногуз В. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами та доповненнями).

2.2. Довести наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

4. Начальникам районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції ознайомити з наказом усіх працівників відділів державної виконавчої служби та затвердити їх посадові інструкції.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ємельянову І. І.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби

1. Загальні положення

1.1. Районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби (далі - Відділ) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, підпорядковується Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України через відповідний відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

(пункт 1.1 глави 1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України і Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також цим Положенням.

1.3. Основним завданням Відділу є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

(пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Здійснює передбачені законодавством України заходи щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню в разі їх невиконання у добровільному порядку (далі - виконання рішень).

2.2. Вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень, а також розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

2.3. Узагальнює, аналізує результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність.

2.4. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, що належать до повноважень Відділу.

2.5. Організовує ведення діловодства та архіву у Відділі.

2.6. Організовує навчання державних виконавців і поширює позитивний досвід з питань виконання рішень.

2.7. Забезпечує ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

(пункт 2.7 глави 2 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

2.8. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

3. Відділ має право:

безоплатно одержувати в установленому порядку від посадових осіб і організацій документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

скликати та проводити наради з питань, що належать до його повноважень;

у необхідних випадках залучати в установленому порядку до проведення виконавчих дій понятих, а також працівників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів і установ;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4. Організація діяльності Відділу

4.1. Відділ очолює начальник (заступник начальника відповідного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) зазначеного управління юстиції.

Начальником Відділу може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах не менше 3 років.

Начальник Відділу може мати одного або кількох заступників.

4.2. Начальник Відділу:

здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;

забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

організовує підвищення кваліфікації працівників Відділу;

організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

у встановленому порядку координує роботу Відділу з іншими підрозділами управління юстиції, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

розглядає звернення громадян та організовує перевірку викладених у них фактів;

проводить особистий прийом громадян;

виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

4.3. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням.

4.4. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

4.5. Структура та склад Відділу затверджуються Міністерством юстиції України.

4.6. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.7. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(глава 4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.04.2009 р. N 644/5)

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби
 

 
В. В. Тісногуз
 

Опрос