Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета, предусмотренных на осуществление мер по предупреждению распространения возбудителей инфекционных болезней животных

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 10.02.2007 № 80/177
редакция действует с 22.05.2015

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 10 лютого 2007 року N 80/177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2007 р. за N 161/13428

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
 від 10 вересня 2007 року N 652/1008
,
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства фінансів України
від 22 квітня 2011 року N 148/541
,
 від 12 лютого 2013 року N 84/114
,
 від 27 червня 2013 року N 398/631
,
 від 27 серпня 2014 року N 318/838
,
 від 14 квітня 2015 року N 146/429

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2001 року N 192 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні" та з метою запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, що додається.

2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 21 березня 2002 року N 92/197 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на здійснення заходів запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 2002 року за N 473/6761.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Вербицького П. І. та заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр аграрної політики України 

Ю. Ф. Мельник 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр
фінансів України 

 
М. Я. Азаров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Голова Державного казначейства
України
 

 
С. І. Харченко
 

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного управління
України
 

 
 
О. В. Забрудський
 

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" (далі - бюджетні кошти), в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України, Міністерства фінансів України
 від 14.04.2015 р. N 146/429)

2. Метою бюджетної програми в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин є поліпшення епізоотичної та екологічної ситуації.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідальним виконавцем - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
 України, Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

4. Одержувачами бюджетних коштів є спеціалізовані державні підприємства, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських, інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, а також мають спеціалізоване технологічне обладнання, використання якого забезпечує запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань серед людей і тварин та сприяє поліпшенню екології довкілля (далі - підприємства).

5. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам на часткову компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин (збір, транспортування, заготівля, переробка та утилізація трупів тварин і вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, крім боєнських відходів та інших відходів тваринного походження) (далі - заготовлена небезпечна сировина).

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України щороку затверджує план заходів із збору, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації обсягів небезпечної сировини і норми компенсації на 1 тонну відповідно до бюджетних призначень, визначає одержувачів бюджетних коштів відповідно до кваліфікаційних критеріїв, зазначених в пункті 4 цього Порядку.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 398/631
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
 України, Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

6. Часткова компенсація виробничих витрат по здійсненню заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин не надається підприємствам, які збанкрутіли або проти яких порушено справу про банкрутство.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів із запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
 України, Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

9. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Підприємства, що одержують бюджетні кошти на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, подають Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

щомісяця до 07 числа наступного місяця (за грудень - до 25 числа поточного місяця) - звіт про обсяги заготовленої небезпечної сировини за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 398/631
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
 України, Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

після закінчення бюджетного року - звіт про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, для узагальнення і надсилання Міністерству фінансів України до 1 лютого наступного року.

 

Директор Департаменту тваринництва
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

А. А. Гетя

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту фінансів виробничої
сфери та майнових відносин Міністерства фінансів України

А. А. Данилишин

 

ЗВІТ
про обсяги заготовленої небезпечної сировини
на _________________________________
за ___________________ року
(місяць)

Керівник

___________
       (підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України, Міністерства фінансів України
від 27.06.2013 р. N 398/631)

 

ЗВІТ
про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

за ____ рік
на __________________________

Керівник

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
 України, Міністерства фінансів України від 27.08.2014 р. N 318/838)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
аграрної політики України, Міністерства фінансів України
від 10.09.2007 р. N 652/1008,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Міністерства фінансів України від 22.04.2011 р. N 148/541
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Міністерства фінансів України
від 12.02.2013 р. N 84/114)

____________ 

Опрос