Идет загрузка документа (819 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к формату передачи данных системы персонифицированного учета участников негосударственных пенсионных фондов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 18.01.2007 № 6662
редакция действует с 07.06.2013

Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 січня 2007 року N 6662

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2007 р. за N 158/13425

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та інших нормативно-правових актів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів (додаються).

2. Управлінню інформаційних технологій (Двойленко І. В.) та Юридичному департаменту (Ткаченко Г. П.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держфінпослуг (www.dfp.gov.ua) після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
К. Ващенко

 

 

Вимоги до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

Цей нормативно-правовий акт, розроблений відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, установлює єдині вимоги до формату файлів при обміні інформацією щодо персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. У цих Вимогах нижченаведений термін уживається в такому значені:

Обліковий період - останній період, за який було здійснено зарахування пенсійних внесків та розподіл інвестиційного прибутку (збитку) між учасниками фонду. Обліковий період визначається відповідно до внутрішніх документів кожного фонду, але не може бути меншим, ніж один місяць.

1.2. Інші терміни, що використовуються в цих Вимогах, уживаються відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших нормативно-правових актів.

1.3. Інформаційні системи ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, які використовуються адміністраторами недержавних пенсійних фондів, повинні забезпечувати виконання функцій з адміністрування, передбачених Положенням про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589 (далі - Положення).

1.4. Програмні засоби, структура бази даних та інше технічне забезпечення, яке використовується адміністратором для ведення системи персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, повинні забезпечувати можливість обов'язкового збереження та експорту/імпорту даних з облікових карток, які ведуться адміністратором у системі персоніфікованого обліку, на індивідуальних пенсійних рахунках, у журналах операцій, та іншої інформації, визначеної в Положенні, з дотриманням норм Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1101, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2004 за N 855/9454.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.5. Інформація із системи персоніфікованого обліку, що передається між адміністраторами, має бути підготовлена з використанням кодування WIN 1251 у форматі XML.

1.6. Структура і формати файлів, що експортуються, мають бути сформовані таким чином, щоб при експорті/імпорті даних передавалась уся обов'язкова інформація, визначена в Положенні.

1.7. Опис розділів структури XML-файлів наведено в додатку 1 до цих Вимог.

1.8. Опис показників структури XML-файлів наведено в додатку 2 до цих Вимог.

1.9. Реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;

"рррр" - чотиризначне число, що визначає рік.

1.10. При експорті/імпорті даних адміністратор повинен зберегти та забезпечити відображення інформації про стан індивідуального пенсійного рахунку учасника, уключаючи розмір коштів на субрахунках індивідуального пенсійного рахунку учасника на дату передачі, окремо від обліку такої інформації на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.

1.11. Реквізити типу "число з плаваючою комою" в електронних формах заповнюються у форматі "00,00".

1.12. Експорт/імпорт даних може здійснюватися адміністратором у таких випадках:

при передачі даних про учасника пенсійного фонду в разі переведення коштів учасника;

при передачі системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду між адміністраторами у випадках, визначених законодавством;

при передачі всієї системи персоніфікованого обліку між адміністраторами у випадках, визначених законодавством.

1.13. Для передачі інформації із системи персоніфікованого обліку адміністратор повинен сформувати електронні довідники у форматі, установленому додатком 3 до цих Вимог, та передати їх разом з іншою інформацією.

1.14. При експорті/імпорті інформації із системи персоніфікованого обліку, визначеної Положенням, адміністратори зобов'язані використовувати лише формат даних, визначений цими Вимогами. У разі експорту/імпорту іншої інформації для уникнення суперечностей та втрат даних адміністратори можуть дотримуватись формату даних, визначеного в цих Вимогах.

1.15. Інформація про залишки коштів на бухгалтерських рахунках фонду, яка передається в структурі XML-файлів, може формуватися адміністраторами з використанням даних бухгалтерського обліку недержавних пенсійних фондів.

1.16. Інформація про нерозподілення коштів на бухгалтерських рахунках фонду, яка передається в структурі XML-файлів, може формуватися адміністраторами з використанням даних бухгалтерського обліку недержавних пенсійних фондів.

1.17. При передачі системи персоніфікованого обліку адміністратори, які здійснюють передачу, та адміністратори, які здійснюють приймання системи персоніфікованого обліку, повинні узгодити перелік додаткових довідників, які будуть ними сформовані і використані в структурі XML-файлів у процесі передачі даних.

2. Передача даних про учасника пенсійного фонду в разі переведення коштів учасника

2.1. У разі переведення коштів учасника до іншого фонду адміністратор передає в електронному вигляді інформацію, яка міститься на обліковій картці учасника, облікових картках заяв про визначення пенсійного віку, виду пенсійної виплати, обліковій картці договору про виплату пенсії на визначений строк, інформацію про облік коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку.

2.2. Експорт/імпорт таких даних в електронному вигляді здійснюється у вигляді файла даних формату XML, опис структури якого наведено в додатку 4 до цих Вимог. Елементи XML-файла повинні відповідати даним облікових карток та даним індивідуального пенсійного рахунка учасника, визначеним законодавством.

2.3. При експорті/імпорті даних про учасника передається така інформація:

а) облікова картка учасника;

б) інформація про індивідуальний пенсійний рахунок учасника;

в) рух коштів за індивідуальним пенсійним рахунком учасника з моменту відкриття, а саме:

г) облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

ґ) облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк.

2.4. Структуру XML-файла наведено в додатку 5 до цих Вимог.

3. Передача системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду

3.1. Передача системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду між адміністраторами здійснюється у випадках, визначених законодавством.

3.2. При передачі системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду адміністратор повинен передати в електронному вигляді інформацію, визначену Положенням.

3.3. У разі наявності у фонду, система персоніфікованого обліку якого передається, вкладників, які сплачують пенсійні внески на користь кількох учасників з використанням відомості персоніфікації, адміністратор повинен передати також відомості персоніфікації такого вкладника в паперовому та електронному виді.

3.4. Експорт/імпорт даних при передачі системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду в електронному вигляді здійснюється у вигляді файла (файлів) даних формату XML, опис структури якого наведено в додатку 6 до цих Вимог. Елементи XML-файла повинні відповідати даним облікових карток, облікових журналів, індивідуальних пенсійних рахунків учасників та даним відомостей персоніфікацій (у разі їх наявності), визначених законодавством.

3.5. При експорті/імпорті даних системи персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду передається така інформація:

а) облікова картка фонду;

б) облікова картка адміністратора;

в) облікові картки компанії з управління активами;

г) облікова картка зберігача;

ґ) облікові картки вкладників фонду;

д) облікові картки учасників;

е) відомості персоніфікації;

є) інформація про залишки коштів на бухгалтерських рахунках фонду;

ж) інформація про індивідуальний пенсійний рахунок учасника щодо кожного учасника;

з) рух коштів за індивідуальним пенсійним рахунком учасника (з моменту відкриття) щодо кожного учасника, а саме:

и) облікові картки заяв учасників про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

і) облікові картки договорів учасників про виплату пенсії на визначений строк;

ї) журнал обліку операцій.

3.6. Структуру XML-файла наведено в додатку 7 до цих Вимог.

4. Передача всієї системи персоніфікованого обліку

4.1. Передача всієї системи персоніфікованого обліку між адміністраторами здійснюється у випадках, визначених законодавством.

4.2. При передачі всієї системи персоніфікованого обліку адміністратор окремо передає систему персоніфікованого обліку кожного пенсійного фонду, з яким було укладено договір про адміністрування, у порядку, визначеному в розділі 3 цих Вимог.

5. Державний контроль

5.1. Державний контроль за дотриманням цих Вимог здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

5.2. Контроль за дотриманням адміністратором цих Вимог може здійснюватися Нацкомфінпослуг шляхом проведення перевірки формату даних при експорті/імпорті інформації між адміністраторами в порядку, встановленому законодавством.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

 

Опис розділів структури XML-файлів

Control_Info 

Контрольна інформація 

Adress_Birth 

Місце народження  

Adress_Live 

Місце проживання 

Adress_Location 

Місцезнаходження  

Adress_Post 

Поштова адреса 

Adress_Work 

Місце основної роботи та посада (за наявності) 

Bank 

Банківські реквізити (за наявності) 

Category 

Категорія особи 

Connection 

Реквізити засобів зв'язку 

Control_Info 

Контрольна інформація  

Data_Doc 

Дані документа, що дають змогу встановити особу  

Data_Sharer 

Ідентифікаційні дані учасника фонду 

Date_End_Account 

Відомості про закриття індивідуального пенсійного рахунка 

Doc_Admin 

Реквізити договору про адміністрування фонду 

Doc_Keeper 

Реквізити договору про обслуговування фонду зберігачем 

Doc_KYA 

Реквізити договору про управління активами фонду 

Doc_Pen_Acc 

Реквізити документа, на підставі якого проводиться операція 

Document 

Документ, на підставі якого проводиться операція  

EDRPOY_Fond 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено 

First_Accountant 

Відомості про головного бухгалтера  

First_Chief 

Відомості про першого керівника 

Fond_Council 

Відомості про раду фонду 

Founder_Fond 

Відомості про засновників фонду 

Gen_Reg_Fond 

Загальні відомості про фонд 

Getting_Pay 

Відомості про отримання одноразової виплати спадкоємцями учасника фонду 

Give_Rest 

Інформація щодо передачі нерозподілених залишків пенсійних коштів 

 

Рядок виключено

 

Рядок виключено

Heir_Jur 

Для спадкоємця - юридичної особи 

Heir_other 

Для спадкоємця - іншого учасника цивільних відносин 

Heir_Phys 

Для спадкоємця - фізичної особи 

Ind_Pens_Acc 

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду 

Info_Reg_Card_Doc 

Відомості про договір 

Juridical_Person 

Щодо кожного засновника - юридичної особи 

Liquidation_Fond 

Дата та підстава ліквідації фонду 

Lisence_Admin 

Реквізити ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фондів 

Lisence_Keeper 

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів 

Lisence_KYA 

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів (ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів /діяльності з управління активами/) 

Member 

Відомості про члена ради фонду 

Member_Fond 

Щодо кожного члена ради фонду  

Name_Admin 

Посада та прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію  

Name_Phys 

Відомості про фізичну особу  

Natural_Person 

Щодо кожного для засновника - фізичної особи 

Number_Card_Single 

Номери (коди) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати 

Number_Cont 

Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою 

Pay_Traslate 

Відомості про переведення пенсійних коштів 

Pens_Pay 

Відомості про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду 

Person 

Вид особи 

Post 

Посада 

Prop_Out 

Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників 

Reg_Card_Admin_Fond 

Облікова картка адміністратора фонду 

Reg_Card_Dep_Fond 

Облікова картка вкладника фонду 

Reg_Card_Doc 

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк 

Reg_Card_Fond 

Облікова картка фонду 

Reg_Card_Jur 

Облікова картка вкладника фонду - юридичної особи 

Reg_Card_Jur_Fond 

Облікова картка учасника фонду 

Reg_Card_Keeper_Fond 

Облікова картка зберігача фонду 

Reg_Card_KYA 

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду 

Reg_Card_Phys 

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи 

Reg_Card_Phys_Int 

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи підприємця 

Reg_Card_State 

Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати 

Reg_Employer 

Відомості про роботодавців - платників корпоративного фонду 

Reg_Out 

Відомості про вихід зі складу засновників 

Reg_State 

Відомості про заяву 

Reg_Translate_Company 

Відомості щодо кожного суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду 

Reg_Translate_Member 

Відомості про переведення пенсійних коштів учасника фонду до страховика, банку, іншого фонду 

Region 

Область 

Register 

Журнал обліку операцій 

Respon 

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (представника) вкладника фонду 

Ser_Num 

Відомості свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)  

Settlement 

Тип населеного пункту 

Sex 

Стать 

Status_Card 

Статус облікової картки 

Status_Ind_Pen 

Статус індивідуального пенсійного рахунка 

Structural_Chief 

Відомості про керівника структурного підрозділу  

Successor_Fond 

Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено 

Type 

Вид обраної пенсійної виплати 

Type_Fond 

Вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний) 

Type_Give 

Тип передачі даних  

Unprofitable_Org 

Реквізити рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер та дата видачі) фонду  

Certificate 

Реквізити свідоцтва про право на спадщину  

Contract 

Реквізити договору (пенсійного контракту) 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

 

Опис показників

Назва показника 

Найменування показника 

Тип формату 

Розмір поля 

Sum_Traslate 

Сума пенсійних коштів, що підлягають переведенню  

char 

12 

Number 

Номер 

char 

30 

Number_Cont_Properties 

Номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом 

char 

30 

Number_Doc 

Номери (коди) договорів на виплату пенсії на визначений строк  

char 

30 

Adress_Birth_Properties 

Місце народження (область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту) 

char 

200 

Adress_Live_Properties 

Місце проживання (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) 

char 

200 

E-mail 

Адреса електронної пошти 

char 

50 

Bank_Properties 

Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#Номер поточного рахунку) 

char 

200 

House 

Будинок 

char 

10 

Type_Fond 

Вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний)  

char 

50 

Member_End 

Відомості про закінчення (складання) повноважень членом ради фонду  

char 

200 

Reg_Out_Properties 

Відомості про вихід зі складу засновників (дата#підстава виходу) 

char 

200 

Member_End_Properties 

Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата#підстава виходу) 

char 

200 

Prop_Out_Properties 

Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата#підстава виходу) 

char 

200 

Certificate_Properties 

Відомості свідоцтва про право на спадщину (номер#дата) 

char 

20 

Reg_Translate_Company 

Відомості щодо кожного суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду 

char 

50 

Liquidation_Fond_Properties 

Відомості щодо ліквідації фонду (дата#підстава ліквідації фонду) 

char 

200 

Successor_Fond_Properties 

Відомості щодо найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено (найменування#ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

char 

200 

Unprofitable_Org_Properties 

Відомості щодо рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер#дата видачі) 

char 

50 

 

Рядок виключено

 

 

Reg_Certificate_Properties 

Відомості щодо свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи (номер#серія#дата видачі) 

char 

50 

Street 

Вулиця 

char 

50 

Nationality 

Громадянство  

char 

50 

Data_Doc_Properties 

Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#ким видано документ)  

date 

10 

Elec_Sign 

Дані про електронний цифровий підпис (за наявності)  

char 

200 

Date_End 

Дата 

date 

10 

Date 

Дата  

date 

10 

Date_Start_Account 

Дата відкриття індивідуального пенсійного рахунка  

date 

10 

Date_Export 

Дата експортування даних 

date 

10 

Date 

Дата зарахування коштів  

date 

10 

Date_Create 

Дата імпортування даних 

date 

10 

Date_Birthday 

Дата народження  

date 

10 

Date_Card 

Дата настання пенсійного віку учасника фонду  

date 

10 

Member_Date 

Дата обрання членом ради фонду  

date 

10 

Date_Give 

Дата передачі даних 

date 

10 

Date 

Дата подання заяви учасника фонду про переведення пенсійних коштів  

date 

10 

Date_State 

Дата подання заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати  

date 

10 

Date_Reform 

Дата подання до адміністратора заяви спадкоємцем про оформлення права на спадщину  

date 

10 

Date_Acc 

Дата проведення операції  

date 

10 

Date_Operation 

Дата проведення операції в журналі обліку операцій  

date 

10 

Date_Roerg 

Дата реорганізації фонду  

date 

10 

Date_Death 

Дата смерті  

date 

10 

Date_Doc 

Дата укладення договору про виплату пенсії на визначений строк 

date 

10 

Sum_Start_Period 

Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на початок облікового періоду  

char 

12 

Sum_End_Period 

Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду  

char 

12 

Sum_Receive 

Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на дату передачі коштів  

char 

12 

Content 

Зміст операції  

char 

200 

Name_Oper 

Зміст операції  

char 

200 

ID 

Значення 

number 

EDRPOY 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції)  

char 

12 

Ind_Code 

Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності)  

char 

20 

First 

Ім'я 

char 

50 

Apartment 

Квартира 

number 

Date_End_Period 

Кінець останнього облікового періоду  

date 

10 

Type_Doc 

Код виду документа  

char 

50 

Adress_Work_Properties 

Місце основної роботи та посада (вид особи#ідентифікаційний код за ЄДРПОУ#повне найменування місця основної роботи#посада) 

char 

200 

Bank_Adress 

Місцезнаходження 

char 

200 

Adress_Location_Properties 

Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) 

char 

200 

MFO 

МФО  

char 

Name_Document 

Назва 

char 

200 

Name_Doc 

Назва  

char 

200 

Dictionary_Name 

Назва  

char 

50 

Name_Contract 

Назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів 

char 

200 

City 

Назва населеного пункту 

char 

50 

Full_Name_Heir 

Найменування  

char 

200 

Name_Admin_Give 

Найменування Адміністратора, який передає дані  

char 

200 

Name_Admin_Receive 

Найменування Адміністратора, який приймає дані 

char 

200 

Bank_Name 

Найменування банку  

char 

200 

Organ 

Найменування органу або особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця) 

char 

200 

Member_Name 

Найменування особи (осіб), яка делегувала члена ради фонду  

char 

200 

Name_Fond 

Найменування правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено 

char 

200 

Name_Heir 

Найменування спадкоємця  

char 

200 

Number_Card_Single_Properties 

Номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати 

char 

30 

Number_Card_Member 

Номер (код) облікової картки учасника фонду 

char 

30 

Type_Oper 

Номер виду операції  

char 

10 

Info_Doc_Properties 

Номер договору про виплату пенсії на визначений строк#дата його укладення  

char 

20 

Number_Doc 

Номер договору про виплату пенсії на визначений строк та дата його укладення 

char 

30 

Number_Account 

Номер індивідуального пенсійного рахунка  

char 

30 

Number_Pen_Acc 

Номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунка  

char 

30 

Number_Account_Rest 

Номер рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів 

char 

30 

Corporative_Doc 

Номер та дата укладання договору про участь у корпоративному пенсійному фонді  

char 

50 

Number_Card_Properties 

Номери (коди) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати 

char 

30 

Period_Pay 

Періодичність пенсійних виплат на визначений строк 

char 

50 

Arg 

Підстава  

char 

200 

Arg_End_Account 

Підстава  

char 

200 

Cause 

Підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати 

char 

200 

Patronymic 

По батькові 

char 

50 

Full_Name 

Повне найменування 

char 

200 

Adress 

Повне найменування місця основної роботи 

char 

200 

Full_Short_Name 

Повне та скорочене (за наявності) найменування  

char 

200 

Post 

Посада 

char 

50 

Office_In_Fond 

Посада в раді фонду  

char 

50 

Post_Name_Giver 

Посада та прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка передає дані

char 

200 

Post_Name_Properties 

Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) 

char 

250 

Adress_Live 

Постійне місце проживання  

char 

200 

Date_Start_Period 

Початок останнього облікового періоду 

date 

10 

Index 

Поштовий індекс 

char 

Note 

Примітки  

char 

200 

Last 

Прізвище 

char 

50 

Name 

Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) 

char 

150 

District 

Район 

char 

50 

Reg_Number_Admin_Receive 

Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який приймає дані  

char 

Reg_Number_Admin_Give 

Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який передає дані  

char 

Doc_Keeper_Properties 

Реквізити договору про обслуговування фонду зберігачем (номер договору#дата укладення#термін (строк) дії договору) 

char 

50 

Contract_Properties 

Реквізити договору (пенсійного контракту) (назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів#номер#дата укладення) 

char 

200 

Doc_Admin_Properties 

Реквізити договору про адміністрування фонду (номер#дата укладення#термін (строк) дії договору) 

char 

50 

Doc_KYA_Properties 

Реквізити договору про управління активами фонду (номер договору#дата укладення#термін (строк) його дії) 

char 

50 

Document_Properties 

Реквізити документа, на підставі якого проводиться операція (назва#номер#дата) 

char 

200 

Connection_Properties 

Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти)  

char 

200 

Lisence_KYA_Properties 

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів (ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів /діяльності з управління активами/) (номер#серія#дата видачі#термін дії) 

char 

50 

Lisence_Keeper_Properties 

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (номер#серія#дата видачі#строк її дії) 

char 

50 

Lisence_Admin_Properties 

Реквізити ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фондів (номер#серія#дата видачі#строк її дії) 

char 

50 

  

Рядок виключено

 

 

Activity 

Рід професійної діяльності (занять) (тільки для професійного пенсійного фонду)  

char 

50 

Account 

Номер поточного рахунку 

char 

20 

Series 

Серія 

char 

10 

Ser_Num_Properties 

Серія, номер та дата видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (номер#серія#дата видачі) 

char 

50 

Series_Account_Rest 

Серія рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів 

char 

10 

Short_Name 

Скорочене (за наявності) найменування 

char 

100 

Sum 

Сума 

char 

12 

Sum_Oper 

Сума за операцією  

char 

12 

Sum_Heir 

Сума пенсійних коштів учасника фонду, що належать спадкоємцю  

char 

12 

Sum_Pens 

Сума пенсійних коштів учасника фонду, що виплачена як одноразова пенсійна виплата 

char 

12 

Phone 

Телефон 

char 

20 

Termin_Pay 

Термін виплати пенсії на визначений строк  

char 

20 

Date_Start 

Термін дії з 

date 

10 

Date_End 

Термін дії по 

date 

10 

Type_Give 

Тип передачі даних  

char 

50 

Fax 

Факс 

char 

20 

Document 

Вид документа, що посвідчує особу 

char 

50 

Doc_Pen_Acc_Properties 

Відомості документа, на підставі якого проводиться операція (назва#номер#дата) 

char 

200 

Give_Rest_Properties 

Відомості про передачу (номер рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів#серія рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів#дата зарахування коштів#сума) 

char 

200 

Date 

Дата видачі 

date 

10 

Date_End_Account_Properties 

Дата та підстава закриття індивідуального пенсійного рахунка (дата#підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку) 

date 

10 

Date 

Дата укладання 

date 

10 

Publisher 

Ким видано документ 

char 

200 

Adress_Post_Properties 

Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) 

char 

200 

Status_Ind_Pen 

Статус індивідуального пенсійного рахунка  

char 

10 

EDRPOY_Fond 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено 

char 

15 

EDRPOY_Juridical_Person 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) 

char 

15 

EDRPOY_Reg_Employer 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) (для юридичної особи) 

char 

15 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 05.03.2013 р. N 712)

 

Опис довідників

Обов'язкові довідники

<Fond> Вид фонду

<record>

       <value>1</value>

       <name>Відкритий</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Корпоративний</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Професійний</name>

</record>

<Person> Вид особи

<record>

       <value>1</value>

       <name>Юридична особа</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Фізична особа</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Фізична особа - підприємець</name>

</record>

<Sex> Стать особи

<record>

       <value>1</value>

       <name>Чоловіча</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Жіноча</name>

</record>

<Category> Категорія особи

<record>

       <value>1</value>

       <name>Резидент</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Нерезидент</name>

</record>

<Perid_Payment> Періодичність виплат за договором про здійснення виплат на визначений строк

<record>

       <value>1</value>

       <name>Одноразово</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Щомісячно</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Щоквартально</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Раз на півроку</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Щорічно</name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name>Інше</name>

</record>

<Type_Payment> Види виплат

<record>

       <value>1</value>

       <name>Одноразова</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>На визначений строк</name>

</record>

<Foundation> Підстави для здійснення одноразових виплат

<record>

       <value>1</value>

       <name>Настання пенсійного віку</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Критичний стан здоров'я</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Виїзд на постійне проживання за межі України</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Смерть учасника</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Сума належних учаснику фонду пенсійних коштів учасника на дату
              настання пенсійного віку учасника не досягає мінімального розміру
              пенсійних накопичень</name>

</record>

<Privilege> Наявність пільг

<record>

       <value>1</value>

       <name>Пільги відсутні</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Пільги є</name>

</record>

<Status_Cal_Card> Статус облікової картки

<record>

       <value>1</value>

       <name>Діюча</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Закрита</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Підготовлена</name>

</record>

<Status_Ind_Pen> Статус індивідуального пенсійного рахунка

<record>

       <value>1</value>

       <name>Діючий</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Закритий</name>

</record>

<Foundation_Close> Підстави закриття індивідуального пенсійного рахунка

<record>

       <value>1</value>

       <name>Розірвання пенсійного контракту</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Припинення зобов'язань за договором про виплату пенсії на визначений строк</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Здійснення одноразової пенсійної виплати в повному обсязі пенсійних коштів</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Переведення коштів учасника до іншого суб'єкта недержавного
              пенсійного забезпечення в повному обсязі</name>

</record> 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

І. Двойленко 

 

Додаткові довідники

<Document> Вид документа, що посвідчує особу

<record>

       <value>1</value>

       <name> Паспорт громадянина України </name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name> Паспорт громадянина України для виїзду за кордон </name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name> Дипломатичний паспорт громадянина України </name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name> Військовий квиток </name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name> Свідоцтво про народження </name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name> Іноземний паспорт нерезидента </name>

</record>

<record>

       <value>7</value>

       <name> Інший документ </name>

</record>

<Settlement> Тип населеного пункту

<record>

       <value>1</value>

       <name> Місто </name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Селище міського типу</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Селище</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Село</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name> Інше </name>

</record>

<Region> Область

<record>

       <value>1</value>

       <name> Республіка Крим </name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name> Вінницька </name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name> Волинська </name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name> Дніпропетровська </name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name> Донецька </name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name> Житомирська </name>

</record>

<record>

       <value>7</value>

       <name> Закарпатська </name>

</record>

<record>

       <value>8</value>

       <name> Запорізька </name>

</record>

<record>

       <value>9</value>

       <name> Івано-Франківська </name>

</record>

<record>

       <value>10</value>

       <name> Київська </name>

</record>

<record>

       <value>11</value>

       <name> Київ, місто </name>

</record>

<record>

       <value>12</value>

       <name> Кіровоградська </name>

</record>

<record>

       <value>13</value>

       <name> Луганська </name>

</record>

<record>

       <value>14</value>

       <name> Львівська </name>

</record>

<record>

       <value>15</value>

       <name> Миколаївська </name>

</record>

<record>

       <value>16</value>

       <name> Одеська </name>

</record>

<record>

       <value>17</value>

       <name> Полтавська </name>

</record>

<record>

       <value>18</value>

       <name> Рівненська </name>

</record>

<record>

       <value>19</value>

       <name> Сумська </name>

</record>

<record>

       <value>20</value>

       <name> Тернопільська </name>

</record>

<record>

       <value>21</value>

       <name> Харківська </name>

</record>

<record>

       <value>22</value>

       <name> Херсонська </name>

</record>

<record>

       <value>23</value>

       <name>Хмельницька</name>

</record>

<record>

       <value>24</value>

       <name>Черкаська</name>

</record>

<record>

       <value>25</value>

       <name>Чернігівська</name>

</record>

<record>

       <value>26</value>

       <name> Чернівецька </name>

</record>

<record>

       <value>27</value>

       <name> Севастополь, місто </name>

</record>

<Depositor> Тип вкладника

<record>

       <value>1</value>

       <name>Учасник, що сплачує внески на свою користь</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Третя особа</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Юридична особа - роботодавець</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Юридична особа - засновник</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Фізична особа - підприємець</name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name>Професійне об'єднання</name>

</record>

<Subject> Тип суб'єкта щодо переведення пенсійних коштів

<record>

       <value>1</value>

       <name>Банк</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Страхова компанія</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Фонд</name>

</record>

<Post> Тип посади

<record>

       <value>1</value>

       <name>Керівник юридичної особи</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Головний бухгалтер</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Керівник структурного підрозділу, на який покладено провадження
                   діяльності з адміністрування</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Керівник структурного підрозділу, на який покладено провадження
                   діяльності з управління активами</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Керівник структурного підрозділу, на який покладено провадження
                   депозитарної діяльності зберігача</name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name>Відповідальна особа</name>

</record>

<record>

       <value>7</value>

       <name>Голова Ради Фонду</name>

</record>

<record>

       <value>8</value>

       <name>Член Ради Фонду</name>

</record>

<record>

       <value>9</value>

       <name>Інша</name>

</record>

<Count_official> Кількість співробітників на підприємстві

<record>

       <value>1</value>

       <name>0 - 50</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>50 - 100</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>100 - 1000</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>більше 1000</name>

</record>

<Count_Payer> Кількість осіб, за яких вкладник сплачує внески

<record>

       <value>1</value>

       <name>0 - 100</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>100 - 1000</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>більше 1000</name>

</record>

<Education> Освіта

<record>

       <value>1</value>

       <name>Початкова</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Середня</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Вища</name>

</record>

<Type_doc> Вид документа

<record>

       <value>1</value>

       <name>Пенсійний контракт</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Заява про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Заява про здійснення одноразової виплати</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Договір про виплату пенсії на визначений строк</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Заява про переведення коштів до іншого суб'єкта недержавного
                   пенсійного забезпечення</name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name>Договір між адміністраторами про переведення коштів</name>

</record>

<record>

       <value>7</value>

       <name>Відомість персоніфікації</name>

</record>

<record>

       <value>8</value>

       <name>Виписка з банку про рух коштів</name>

</record>

<record>

       <value>9</value>

       <name>Заява від спадкоємців</name>

</record>

<record>

       <value>10</value>

       <name>Довідка про фінансовий результат від компанії з управління активами</name>

</record>

<record>

       <value>11</value>

       <name>Внутрішній розпорядчий документ адміністратора</name>

</record>

<record>

       <value>12</value>

       <name>Заява про надання інформації</name>

</record>

<record>

       <value>13</value>

       <name>Договір про адміністрування</name>

</record>

<record>

       <value>14</value>

       <name>Договір про управління активами</name>

</record>

<record>

       <value>15</value>

       <name>Договір із зберігачем</name>

</record>

<record>

       <value>16</value>

       <name>Договір з агентом</name>

</record>

<record>

       <value>17</value>

       <name>Платіжне доручення</name>

</record>

<record>

       <value>18</value>

       <name>Договір із страховиком про довічний ануїтет</name>

</record>

<record>

       <value>19</value>

       <name>Договір із банком про відкриття пенсійного рахунку</name>

</record>

<record>

       <value>20</value>

       <name>Договір із страховиком про страхування ризику настання інвалідності або
                   смерті</name>

</record>

<record>

       <value>21</value>

       <name>Виписка з індивідуального пенсійного рахунка</name>

</record>

<record>

       <value>22</value>

       <name>Свідоцтво про право на спадщину</name>

</record>

<record>

       <value>23</value>

       <name>Інший</name>

</record>

<Period_Pay> Періодичність уплати внесків

<record>

       <value>1</value>

       <name>Одноразово</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name>Щомісячно</name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name>Щоквартально</name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name>Раз на півроку</name>

</record>

<record>

       <value>5</value>

       <name>Щорічно</name>

</record>

<record>

       <value>6</value>

       <name>Інше</name>

</record>

<Recipient> Отримувач виплати

<record>

       <value>1</value>

       <name>Учасник</name>

</record>

<record>

       <value>2</value>

       <name> Фізична особа </name>

</record>

<record>

       <value>3</value>

       <name> Юридична особа </name>

</record>

<record>

       <value>4</value>

       <name> Інший учасник цивільних відносин </name>

</record> 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

 

Передача даних про учасника пенсійного фонду в разі переведення коштів учасника

Опис структури XML-файла

<?xml version="1.0"?> 

<Pension> 

    <Control_Info> Контрольна інформація  

            <Type_Give> Тип передачі даних </Type_Give> 

            <Name_Admin_Give> Найменування Адміністратора, який передає дані </Name_Admin_Give> 

            <Reg_Number_Admin_Give> Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який передає дані </Reg_Number_Admin_Give> 

            <Name_Admin_Receive> Найменування Адміністратора, який приймає дані </Name_Admin_Receive> 

            <Reg_Number_Admin_Receive> Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який приймає дані </Reg_Number_Admin_Receive> 

            <Date_Give> Дата передачі даних </Date_Give>  

            <Date_Create> Дата імпортування даних </Date_Create>  

            <Date_Export> Дата експортування даних </Date_Export>  

            <Post_Name_Giver> Посада та прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка передає дані </Post_Name_Giver> 

   </Control_Info> 

   <Reg_Card_Jur_Fond> Облікова картка учасника фонду 

        <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

        </Status_Card> 

        <Data_Sharer> Ідентифікаційні дані учасника фонду 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

             <Ser_Num> Відомості свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)  

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер</Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Ser_Num_Properties> Серія, номер та дата видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (номер#серія#дата видачі) </Ser_Num_Properties>** 

              </Ser_Num> 

             <Date_Birthday> Дата народження </Date_Birthday> 

             <Date_Death> Дата смерті </Date_Death> 

             <Adress_Birth> Місце народження  

                        <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                        </Region> 

              <District> Район </District>* 

              <City> Назва населеного пункту </City>* 

                        <Adress_Birth_Properties> Місце народження (область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту) </Adress_Birth_Properties>** 

             </Adress_Birth> 

             <Sex> Стать  

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

             </Sex> 

             <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                              <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

             </Data_Doc> 

             <Adress_Live> Місце проживання  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Live_Properties> Місце проживання (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Live_Properties>** 

              </Adress_Live> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                          <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                          <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                          </Region> 

                          <District> Район </District>* 

                          <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                          </Settlement> 

                          <City> Назва населеного пункту </City>* 

                          <Street> Вулиця </Street>* 

                          <House> Будинок </House>* 

                          <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                          <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <Nationality> Громадянство </Nationality> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

         <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

         </Bank> 

             <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

             <Number_Cont> Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою пенсійного контракту 

                          <Number> Номер </Number>* 

                          <Number_Cont_Properties> Номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом </Number_Cont_Properties>** 

             </Number_Cont> 

             <Number_Card_Single> Номери (коди) облікових карток заяв про здійснення одноразових пенсійних виплат 

                          <Number_Discount> Номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати </Number_Discount>* 

                          <Number_Card_Single_Properties> Номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати </Number_Card_Single_Properties>** 

             </Number_Card_Single> 

             <Number_Doc> Номери (коди) договорів на виплату пенсії на визначений строк </Number_Doc> 

        </Data_Sharer> 

        <Reg_Translate_Member> Відомості про переведення пенсійних коштів учасника фонду до страховика, банку, іншого фонду 

        <Reg_Translate_Company> Відомості щодо кожного суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду 

             <Contract> Реквізити договору (пенсійного контракту) 

                            <Name_Contract> Назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів </Name_Contract>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date>  Дата укладання </Date>* 

                            <Contract_Properties> Реквізити договору (пенсійного контракту) (назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів#номер#дата укладення)
</Contract_Properties>** 

             </Contract> 

             <Full_Name> Повне найменування </Full_Name> 

             <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

                 <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

              </Bank> 

              <Pay_Traslate> Відомості про переведення пенсійних коштів 

                           <Date> Дата подання заяви учасника фонду про переведення пенсійних коштів </Date> 

                           <Sum_Traslate> Cума пенсійних коштів, що підлягають переведенню </Sum_Traslate> 

              </Pay_Traslate> 

        </Reg_Translate_Company> 

        </Reg_Translate_Member> 

    <Reg_Card_Doc> Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк 

                        <Number_Card_Properties> Номери (коди) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Number_Card_Properties>** 

             <Date_Card> Дата настання пенсійного віку учасника фонду </Date_Card> 

             <Info_Reg_Card_Doc> Відомості про договір 

                       <Number_Doc> Номер договору про виплату пенсії на визначений строк </Number_Doc>* 

                       <Date_Doc> Дата укладення договору про виплату пенсії на визначений строк </Date_Doc>* 

                       <Termin_Pay> Термін виплати пенсії на визначений строк </Termin_Pay> 

                       <Period_Pay> Періодичність пенсійних виплат на визначений строк </Period_Pay> 

                       <Info_Doc_Properties> Номер договору про виплату пенсії на визначений строк#дата його укладення </Info_Doc_Properties>** 

             </Info_Reg_Card_Doc> 

    </Reg_Card_Doc> 

    <Reg_Card_State> Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати 

                        <Number_Card_Properties> Номери (коди) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Number_Card_Properties>** 

             <Number_Card_Member> Номер (код) облікової картки учасника фонду </Number_Card_Member> 

             <Reg_State> Відомості про заяву 

                    <Date_State> Дата подання заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Date_State> 

                    <Type> Вид обраної пенсійної виплати 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Type> 

                    <Privilege> Наявність пільг </Privilege> 

             </Reg_State> 

             <Pens_Pay> Відомості про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду 

                    <Cause> Підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати </Cause> 

                    <Sum_Pens> Сума пенсійних коштів учасника фонду, що виплачена як одноразова пенсійна виплата </Sum_Pens> 

             </Pens_Pay> 

             <Getting_Pay> Відомості про отримання одноразової виплати спадкоємцями учасника фонду 

                    <Date_Reform> Дата подання до адміністратора заяви спадкоємцем про оформлення права на спадщину </Date_Reform> 

                    <Certificate> Реквізити свідоцтва про право на спадщину  

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата </Date>* 

                            <Certificate_Properties> Відомості свідоцтва про право на спадщину (номер#дата) </Certificate_Properties>* 

                    </Certificate> 

                    <Sum_Heir> Сума пенсійних коштів учасника фонду, що належить спадкоємцю </Sum_Heir> 

             </Getting_Pay> 

             <Heir_Phys> Для спадкоємця - фізичної особи 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                              <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                    </Data_Doc> 

                    <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

             </Heir_Phys> 

             <Heir_Jur> Для спадкоємця - юридичної особи 

                    <Full_Name_Heir> Найменування </Full_Name_Heir> 

                    <Category> Категорія особи 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                     </Category> 

                     <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             </Heir_Jur> 

             <Heir_other> Для спадкоємця - іншого учасника цивільних відносин 

                    <Name_Heir> Найменування спадкоємця </Name_Heir> 

                    <Organ> Найменування органу або особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця) </Organ> 

             </Heir_other> 

         </Reg_Card_State> 

   </Reg_Card_Jur_Fond> 

</Pension> 

Примітки:

* заповнюється у разі підписання документа, на підставі якого здійснюється передача даних з персоніфікованого обліку між адміністраторами;

** обов'язкове для заповнення (у разі наявності даних).

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Передача даних про учасника пенсійного фонду в разі переведення коштів учасника

Структура XML-файла

<?xml version="1.0"?>

<Pension>

   <Reg_Card_Jur_Fond>

             <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

            </Status_Card>

            <Data_Sharer>

                            <Name/>

                            <Last/>

                            <First/>

                            <Patronymic/>

             <Ind_Code/>

             <Ser_Num>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Ser_Num_Properties/>

             </Ser_Num>

             <Date_Birthday/>

             <Date_Death/>

             <Adress_Birth>

                            <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                            </Region>

                            <District/>

                            <City/>

                            <Adress_Birth_Properties/>

            </Adress_Birth>

            <Sex>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

             </Sex>

             <Data_Doc>

                            <Document>

                                              <Dictionary_Name/>

                                              <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

             </Data_Doc>

             <Adress_Live>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                         <Adress_Live_Properties/>

             </Adress_Live>

              <Adress_Post>

                          <Index/>

                          <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Region>

                          <District/>

                          <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                          <City/>

                          <Street/>

                          <House/>

                          <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Nationality/>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                            <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <Elec_Sign/>

             <Number_Cont>

                          <Number/>

                          <Number_Cont_Properties/>

             </Number_Cont>

             <Number_Card_Single>

                          <Number_Discount/>

                          <Number_Card_Single_Properties/>

             </Number_Card_Single>

             <Number_Doc/>

        </Data_Sharer>

        <Reg_Translate_Member>

        <Reg_Translate_Company>

             <Contract>

                            <Name_Contract/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Contract/>

             </Contract>

             <Full_Name/>

             <EDRPOY/>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                         <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

              <Pay_Traslate>

                           <Date/>

                           <Sum_Traslate/>

              </Pay_Traslate>

        </Reg_Translate_Company>

        </Reg_Translate_Member>

    <Reg_Card_Doc>

             <Number_Card_Properties/>

             <Date_Card/>

             <Info_Reg_Card_Doc>

                       <Number_Doc/>

                       <Date_Doc/>

                       <Termin_Pay/>

                       <Period_Pay/>

                       <Info_Doc_Properties/>

             </Info_Reg_Card_Doc>

    </Reg_Card_Doc>

    <Reg_Card_State>

             <Number_Card_Properties/>

             <Number_Card_Member/>

             <Reg_State>

                    <Date_State/>

                    <Type>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Type>

                    <Privilege/>

             </Reg_State>

             <Pens_Pay>

                    <Cause/>

                    <Sum_Pens/>

             </Pens_Pay>

             <Getting_Pay>

                    <Date_Reform/>

                    <Certificate>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Certificate_Properties/>

                    </Certificate>

                    <Sum_Heir/>

             </Getting_Pay>

             <Heir_Phys>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

                    <Name/>

                    <Data_Doc>

                            <Document>

                                              <Dictionary_Name/>

                                              <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

                    </Data_Doc>

                    <Ind_Code/>

             </Heir_Phys>

             <Heir_Jur>

                    <Full_Name_Heir/>

                    <Category>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                     </Category>

                    <EDRPOY/>

             </Heir_Jur>

             <Heir_other>

                    <Name_Heir/>

                    <Organ/>

             </Heir_other>

         </Reg_Card_State>

   </Reg_Card_Jur_Fond>

</Pension> 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

 

Передача системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду

Опис структури XML-файла

<?xml version="1.0"?> 

<Pension> 

    <Control_Info> Контрольна інформація  

            <Type_Give> Тип передачі даних </Type_Give> 

            <Name_Admin_Give> Найменування Адміністратора, який передає дані
</Name_Admin_Give> 

            <Reg_Number_Admin_Give> Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який передає дані </Reg_Number_Admin_Give> 

            <Name_Admin_Receive> Найменування Адміністратора, який приймає дані </Name_Admin_Receive> 

            <Reg_Number_Admin_Receive> Реєстраційний номер, присвоєний Нацкомфінпослуг Адміністратору, який приймає </Reg_Number_Admin_Receive> 

            <Date_Give> Дата передачі даних </Date_Give>  

            <Date_Create> Дата імпортування даних </Date_Create>  

            <Date_Export> Дата експортування даних </Date_Export>  

            <Post_Name_Giver> Посада та прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка передає дані </Post_Name_Giver> 

   </Control_Info> 

   <Reg_Card_Fond> Облікова картка фонду 

              <Status_Card> Статус облікової картки 

                          <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                         <ID> Значення </ID>* 

              </Status_Card> 

              <Gen_Reg_Fond> Загальні відомості про фонд 

                         <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

                         <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

                         <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

                         <Type_Fond> Вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний) - 

                                       <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                      <ID> Значення </ID>* 

                         </Type_Fond> 

                         <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

                         <Adress_Location> Місцезнаходження  

                                      <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                      <Region> Область 

                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                      </Region> 

                                      <District> Район </District>* 

                                      <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                      </Settlement> 

                                      <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                      <Street> Вулиця </Street>* 

                                      <House> Будинок </House>* 

                                      <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                      <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

                         </Adress_Location> 

                         Рядок виключено

                                       <Number> Номер </Number>* 

                                       <Series> Серія </Series>* 

                                       <Date> Дата видачі </Date>* 

                                       Рядок виключено

                         </Gov_Certificate> 

                         <Reg_Certificate> Реквізити свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи (номер та дата видачі) 

                                       <Number> Номер </Number>* 

                                       <Series> Серія</Series>* 

                                       <Date> Дата видачі </Date>* 

                                       <Reg_Certificate_Properties> Відомості щодо свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи (номер#серія#дата видачі) </Reg_Certificate_Properties>** 

                          </Reg_Certificate> 

                          <Unprofitable_Org> Реквізити рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер та дата видачі) фонду  

                                       <Number> Номер </Number>* 

                                        <Date> Дата видачі</Date>* 

                                        <Unprofitable_Org_Properties> Відомості щодо рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер#дата видачі) </Unprofitable_Org_Properties>** 

                          </Unprofitable_Org> 

                          <Liquidation_Fond> Дата та підстава ліквідації фонду 

                                        <Date> Дата </Date>* 

                                        <Arg> Підстава </Arg>* 

                                        <Liquidation_Fond_Properties> Відомості щодо ліквідації фонду (дата#підстава ліквідації фонду) </Liquidation_Fond_Properties>** 

                         </Liquidation_Fond> 

                         <Date_Roerg> Дата реорганізації фонду </Date_Roerg> 

                         <Successor_Fond> Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено 

                                         <Name_Fond> Найменування правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено </Name_Fond>* 

                                         <EDRPOY_Fond> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено <EDRPOY_Fond>* 

                                         <Successor_Fond_Properties> Відомості щодо найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено (найменування#ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
</Successor_Fond_Properties>** 

                          </Successor_Fond> 

              </Gen_Reg_Fond> 

              <Founder_Fond> Відомості про засновників фонду 

                          <Juridical_Person> Щодо кожного засновника - юридичної особи 

                                      <Status_Card> Статус облікової картки 

                                                <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                <ID> Значення </ID>* 

                                         </Status_Card> 

                                         <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

                                         <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

                                         <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

                                         <Category> Категорія особи 

                                                    <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                    <ID> Значення </ID>* 

                                         </Category> 

                                         <EDRPOY_Juridical_Person> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) </EDRPOY_Juridical_Person> 

                                         <Adress_Location> Місцезнаходження  

                                                    <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                                    <Region> Область 

                                                                 <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                 <ID> Значення </ID>* 

                                                    </Region> 

                                                    <District> Район </District>* 

                                                    <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                                 <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                 <ID> Значення </ID>* 

                                                    </Settlement> 

                                                    <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                                    <Street> Вулиця </Street>* 

                                                    <House> Будинок </House>* 

                                                    <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                                    <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

                                         </Adress_Location> 

                                         <Adress_Post> Поштова адреса 

                                                    <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                                    <Region> Область 

                                                                 <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                 <ID> Значення </ID>* 

                                                    </Region> 

                                                    <District> Район </District>* 

                                                    <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                                 <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                 <ID> Значення </ID>* 

                                                    </Settlement> 

                                                    <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                                    <Street> Вулиця </Street>* 

                                                    <House> Будинок </House>* 

                                                    <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                                    <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

                                         </Adress_Post> 

                                         Рядок виключено 

                                                     <Number> Номер </Number>* 

                                                     <Series> Серія </Series>* 

                                                     <Date> Дата видачі </Date>* 

                                                     Рядок виключено

                                         </Gov_Certificate> 

                                         <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                                     <MFO> МФО </MFO>* 

                                                     <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                                     <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                                     <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                                     <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Properties>** 

                                   </Bank> 

                                       <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                                                <Post> Посада 

                                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                                              <ID> Значення </ID>* 

                                                </Post> 

                                                <Last> Прізвище </Last>* 

                                                <First> Ім'я </First>* 

                                                <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                                                <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                                       </First_Chief> 

                                       <Each_Person> Щодо кожного засновника 

                                                     <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                                               <Phone> Телефон </Phone>* 

                                                               <Fax> Факс </Fax>* 

                                                               <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                                               <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

                                                     </Connection> 

                                                     <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                                                     <Reg_Out> Відомості про вихід зі складу засновників 

                                                                  <Date> Дата </Date>* 

                                                                  <Arg> Підстава </Arg>* 

                                                                        <Reg_Out_Properties> Відомості про вихід зі складу засновників (дата#підстава виходу) </Reg_Out_Properties>** 

                                                                  </Reg_Out> 

                                      </Each_Person> 

                          </Juridical_Person> 

                          <Natural_Person> Щодо кожного для засновника - фізичної особи 

                                        <Status_Card> Статус облікової картки 

                                                    <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                    <ID> Значення </ID>* 

                                        </Status_Card> 

                                        <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                                        <Last> Прізвище </Last>* 

                                        <First> Ім'я </First>* 

                                        <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                                        <Person> Вид особи 

                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                        </Person> 

                                        <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

                                        <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                                                     <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                                                       <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                       <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Document> 

                                                     <Series> Серія </Series>* 

                                                     <Number> Номер </Number>* 

                                                     <Date> Дата видачі </Date>* 

                                                     <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                                                     <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                                        </Data_Doc> 

                                        <Adress_Live> Місце проживання 

                                                     <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                                     <Region> Область 

                                                                      <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                      <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Region> 

                                                     <District> Район </District>* 

                                                     <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Settlement> 

                                                     <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                                     <Street> Вулиця </Street>* 

                                                     <House> Будинок </House>* 

                                                     <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                                     <Adress_Live_Properties> Місце проживання (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Live_Properties>** 

                                        </Adress_Live> 

                                        <Activity> Рід професійної діяльності (занять) (тільки для професійного пенсійного фонду) </Activity> 

                                        <Each_Person> Щодо кожного засновника 

                                                     <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                                               <Phone> Телефон </Phone>* 

                                                               <Fax> Факс </Fax>* 

                                                               <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                                               <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

                                                     </Connection> 

                                                     <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                                                     <Reg_Out> Відомості про вихід зі складу засновників 

                                                                 <Date> Дата </Date>* 

                                                                 <Arg> Підстава </Arg>* 

                                                                 <Reg_Out_Properties> Відомості про вихід зі складу засновників (дата#підстава виходу) </Reg_Out_Properties>** 

                                                    </Reg_Out> 

                                        </Each_Person> 

                          </Natural_Person>  

                          <Reg_Employer> Відомості про роботодавців - платників корпоративного фонду 

                                        <Status_Card> Статус облікової картки 

                                               <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                               <ID> Значення </ID>* 

                                        </Status_Card> 

                                        <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

                                        <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

                                        <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

                                        <Category> Категорія особи 

                                                        <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                        <ID> Значення </ID>* 

                                        </Category> 

                                        <EDRPOY_Reg_Employer> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) (для юридичної особи) </EDRPOY_Reg_Employer> 

                                        Рядок виключено

                                                        <Series> Серія </Series>* 

                                                        <Number> Номер </Number>* 

                                                        <Date> Дата видачі </Date>* 

                                                        Рядок виключено

                                        </Gov_Certificate_Phys> 

                                        <Adress_Location> Місцезнаходження  

                                                     <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                                     <Region> Область 

                                                                      <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                      <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Region> 

                                                     <District> Район </District>* 

                                                     <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Settlement> 

                                                     <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                                     <Street> Вулиця </Street>* 

                                                     <House> Будинок </House>* 

                                                     <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                                     <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

                                        </Adress_Location> 

                                        <Adress_Post> Поштова адреса 

                                                     <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                                                     <Region> Область 

                                                                      <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                      <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Region> 

                                                     <District> Район </District>* 

                                                     <Settlement> Тип населеного пункту 

                                                                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                                                     <ID> Значення </ID>* 

                                                     </Settlement> 

                                                     <City> Назва населеного пункту </City>* 

                                                     <Street> Вулиця </Street>* 

                                                     <House> Будинок </House>* 

                                                     <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                                                     <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

                                        </Adress_Post> 

                                        <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                                    <MFO> МФО </MFO>* 

                                                    <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                                    <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                                    <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                                    <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

                                      </Bank> 

                                      <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </ConnectionProperties>** 

                                       </Connection> 

                                       <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                                       <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                                                <Post> Посада 

                                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                                              <ID> Значення </ID>* 

                                                </Post> 

                                                <Last> Прізвище </Last>* 

                                                <First> Ім'я </First>* 

                                                <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                                                <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                                       </First_Chief> 

                                       <Corporative_Doc> Номер та дата укладання договору про участь у корпоративному пенсійному фонді </Corporative_Doc> 

                                       <Prop_Out> Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників 

                                                   <Date> Дата </Date>* 

                                                   <Arg> Підстава </Arg>* 

                                                          <Prop_Out_Properties> Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата#підстава виходу) </Prop_Out_Properties>** 

                                        </Prop_Out> 

                         </Reg_Employer> 

        </Founder_Fond> 

        <Fond_Council> Відомості про раду фонду 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

             <Member_Fond> Щодо кожного члена ради фонду  

                     <Status_Card> Статус облікової картки 

                                <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                <ID> Значення </ID>* 

                    </Status_Card> 

                    <Member> Відомості про члена ради фонду 

                               <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                               <Last> Прізвище </Last>* 

                               <First> Ім'я </First>* 

                               <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                    </Member> 

                    <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                               <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                              <ID> Значення </ID>* 

                               </Document> 

                               <Series> Серія </Series>* 

                               <Number> Номер </Number>* 

                               <Date> Дата видачі </Date>* 

                               <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                              <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                    </Data_Doc> 

                    <Adress_Work> Місце основної роботи та посада (за наявності) 

                               <Person> Вид особи 

                                               <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                               <ID> Значення </ID>* 

                               </Person> 

                               <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY>* 

                               <Adress> Повне найменування місця основної роботи </Adress>* 

                               <Post> Посада 

                                             <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name> 

                                             <ID> Значення </ID>* 

                               </Post> 

                               <Adress_Work_Properties> Місце основної роботи та посада (вид особи#Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ#повне найменування місця основної роботи#посада) </Adress_Work_Properties>** 

                    </Adress_Work> 

                    <Member_Name> Найменування особи (осіб), яка делегувала члена ради фонду </Member_Name> 

                    <Office_In_Fond> Посада в раді фонду </Office_In_Fond> 

                    <Adress_Post> Поштова адреса 

                               <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                               <Region> Область 

                                           <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                           <ID> Значення </ID>* 

                               </Region> 

                               <District> Район </District>* 

                               <Settlement> Тип населеного пункту 

                                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                            <ID> Значення </ID>* 

                               </Settlement> 

                               <City> Назва населеного пункту </City>* 

                               <Street> Вулиця </Street>* 

                               <House> Будинок </House>* 

                               <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                               <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

                    </Adress_Post> 

                    <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                    <Member_Date> Дата обрання членом ради фонду </Member_Date> 

                    <Member_End> Відомості про закінчення (складання) повноважень членом ради фонду 

                                   <Date> Дата </Date>* 

                                   <Arg> Підстава </Arg>* 

                                         <Member_End_Properties> Відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата#підстава виходу) </Properties>** 

                    </Member_End> 

             </Member_Fond> 

        </Fond_Council> 

         <Give_Rest> Інформація щодо передачі нерозподілених залишків пенсійних коштів 

                       <Number_Account_Rest> Номер рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів </Number_Account_Rest>* 

                       <Series_Account_Rest> Серія рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів </Series_Account_Rest>* 

                       <Date> Дата зарахування коштів </Date> 

                       <Sum> Сума </Sum>* 

                       <Give_Rest_Properties> Відомості про передачу (номер рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів#серія рахунка, на якому обліковують залишки пенсійних коштів#дата зарахування коштів#сума) </Properties>** 

         </Give_Rest> 

   </Reg_Card_Fond> 

   <Reg_Card_Admin_Fond> Облікова картка адміністратора фонду 

             <Status_Card> Статус облікової картки 

                    <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                    <ID> Значення </ID>* 

            </Status_Card> 

            <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

            <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

            <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

            <Adress_Location> Місцезнаходження  

                               <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                               <Region> Область 

                                           <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                           <ID> Значення </ID>* 

                               </Region> 

                               <District> Район </District>* 

                               <Settlement> Тип населеного пункту 

                                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                            <ID> Значення </ID>* 

                               </Settlement> 

                               <City> Назва населеного пункту </City>* 

                               <Street> Вулиця </Street>* 

                               <House> Будинок </House>* 

                               <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                               <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

              </Adress_Location> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                               <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                               <Region> Область 

                                           <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                           <ID> Значення </ID>* 

                               </Region> 

                               <District> Район </District>* 

                               <Settlement> Тип населеного пункту 

                                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                            <ID> Значення </ID>* 

                               </Settlement> 

                               <City> Назва населеного пункту </City>* 

                               <Street> Вулиця </Street>* 

                               <House> Будинок </House>* 

                               <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                               <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             <Lisence_Admin> Реквізити ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фондів 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Lisence_Admin_Properties> Реквізити ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фондів (номер#серія#дата видачі#термін дії з#термін дії по) </Lisence_Admin_Properties>** 

            </Lisence_Admin> 

             <Doc_Admin> Реквізити договору про адміністрування фонду 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Doc_Admin_Properties> Реквізити договору про адміністрування фонду (номер#дата укладення#термін дії з#термін дії по) </Doc_Admin_Properties>** 

             </Doc_Admin> 

             <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                            <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                            <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                            </Post> 

                            <Last> Прізвище </Last>* 

                            <First> Ім'я </First>* 

                            <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

              </First_Chief> 

              <First_Accountant> Відомості про головного бухгалтера  

                            <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                            <Last> Прізвище </Last>* 

                            <First> Ім'я </First>* 

                            <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </First_Accountant> 

             <Structural_Chief> Відомості про керівника структурного підрозділу  

                            <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                            <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                            </Post> 

                            <Last> Прізвище </Last>* 

                            <First> Ім'я </First>* 

                            <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </Structural_Chief> 

      <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

         </Bank> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                    <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

             <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

   </Reg_Card_Admin_Fond> 

   <Reg_Card_Keeper_Fond> Облікова картка зберігача фонду 

              <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

             </Status_Card> 

             <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

             <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

             <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

             <Adress_Location> Місцезнаходження  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

              </Adress_Location> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             <Lisence_Keeper> Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Lisence_Keeper_Properties> Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (номер#серія#дата видачі#термін дії з#термін дії по) </Lisence_Keeper_Properties>** 

             </Lisence_Keeper> 

             <Doc_Keeper> Реквізити договору про обслуговування фонду зберігачем 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Doc_Keeper_Properties> Реквізити договору про обслуговування фонду зберігачем (номер договору#дата укладення#термін дії з#термін дії по) </Doc_Keeper_Properties>** 

              </Doc_Keeper> 

              <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                    <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

              </First_Chief> 

              <Structural_Chief> Відомості про керівника структурного підрозділу  

                    <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </Structural_Chief> 

        <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

             </Bank> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

             <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

   </Reg_Card_Keeper_Fond> 

   <Reg_Card_KYA> Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду 

              <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

             </Status_Card> 

             <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

             <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

             <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

              <Adress_Location> Місцезнаходження  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

              </Adress_Location> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                          </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <Lisence_KYA> Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів (ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів /діяльності з управління активами/) 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Lisence_KYA_Properties> Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів (ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів /діяльності з управління активами/) (номер#серія#дата видачі#термін дії з#термін дії по) </Lisence_KYA_Properties>** 

             </Lisence_KYA> 

             <Doc_KYA> Реквізити договору про управління активами фонду 

                            <Number>Номер</Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Date_Start> Термін дії з </Date_Start>* 

                            <Date_End> Термін дії по </Date_End>* 

                            <Doc_KYA_Properties> Реквізити договору про управління активами фонду (номер договору#дата укладення#термін дії з#термін дії по) </Doc_KYA_Properties>** 

             </Doc_KYA> 

             <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                    <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </First_Chief> 

             <Structural_Chief> Відомості про керівника структурного підрозділу  

                   <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </Structural_Chief>   

     <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

       </Bank> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

              </Connection> 

              <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

   </Reg_Card_KYA> 

   <Reg_Card_Jur_Fond> Облікова картка учасника фонду 

        <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

        </Status_Card> 

        <Data_Sharer> Ідентифікаційні дані учасника фонду 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

             <Ser_Num> Відомості свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)  

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

              <Ser_Num_Properties> Серія, номер та дата видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (номер#серія#дата видачі) </Ser_Num_Properties>** 

             </Ser_Num> 

             <Date_Birthday> Дата народження </Date_Birthday> 

             <Date_Death> Дата смерті </Date_Death> 

             <Adress_Birth> Місце народження  

                        <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                        </Region> 

                        <District> Район </District>* 

                        <City> Назва населеного пункту </City>* 

                               <Adress_Birth_Properties> Місце народження (область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту) </Adress_Birth_Properties>** 

            </Adress_Birth> 

            <Sex> Стать  

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

             </Sex> 

             <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                              <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

             </Data_Doc> 

             <Adress_Live> Місце проживання  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Live_Properties> Місце проживання (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Live_Properties>** 

              </Adress_Live> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                          <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                          <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                          </Region> 

                          <District> Район </District>* 

                          <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                          </Settlement> 

                          <City> Назва населеного пункту </City>* 

                          <Street> Вулиця </Street>* 

                          <House> Будинок </House>* 

                          <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                          <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

             <Nationality> Громадянство </Nationality> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

     <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

             </Bank> 

             <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

             <Number_Cont> Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою пенсійного контракту 

                          <Number> Номер </Number>* 

                          <Number_Cont_Properties> Номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом </Number_Cont_Properties>** 

             </Number_Cont> 

             <Number_Card_Single> Номери (коди) облікових карток заяв про здійснення одноразових пенсійних виплат 

                          <Number_Discount> Номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати </Number_Discount>* 

                          <Number_Card_Single_Properties> Номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати </Number_Card_Single_Properties>** 

             </Number_Card_Single> 

             <Number_Doc> Номери (коди) договорів на виплату пенсії на визначений строк </Number_Doc> 

        </Data_Sharer> 

        <Reg_Translate_Member> Відомості про переведення пенсійних коштів учасника фонду до страховика, банку, іншого фонду 

        <Reg_Translate_Company> Відомості щодо кожного суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення (страховика, банку або фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду 

             <Contract> Реквізити договору (пенсійного контракту) 

                            <Name_Contract> Назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів </Name_Contract>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата укладання </Date>* 

                            <Contract_Properties> Реквізити договору (пенсійного контракту) (назва документа, на підставі якого здійснюється переведення коштів#номер#дата укладення)
</Contract_Properties>** 

             </Contract> 

             <Full_Name> Повне найменування </Full_Name> 

             <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

             </Adress_Post> 

     <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

      </Bank> 

              <Pay_Traslate> Відомості про переведення пенсійних коштів 

                           <Date> Дата подання заяви учасника фонду про переведення пенсійних коштів </Date> 

                           <Sum_Traslate> Сума пенсійних коштів, що підлягають переведенню </Sum_Traslate> 

              </Pay_Traslate> 

        </Reg_Translate_Company> 

        </Reg_Translate_Member> 

    <Reg_Card_Doc> Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк 

                        <Number_Card_Properties> Номери (коди) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Number_Card_Properties>** 

             <Date_Card> Дата настання пенсійного віку учасника фонду </Date_Card> 

             <Info_Reg_Card_Doc> Відомості про договір 

                       <Number_Doc> Номер договору про виплату пенсії на визначений строк </Number_Doc>* 

                       <Date_Doc> Дата укладення договору про виплату пенсії на визначений строк </Date_Doc>* 

                       <Termin_Pay> Термін виплати пенсії на визначений строк </Termin_Pay> 

                       <Period_Pay> Періодичність пенсійних виплат на визначений строк </Period_Pay> 

                       <Info_Doc_Properties> Номер договору про виплату пенсії на визначений строк#дата його укладення </Info_Doc_Properties>** 

             </Info_Reg_Card_Doc> 

    </Reg_Card_Doc> 

    <Reg_Card_State> Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати 

                        <Number_Card_Properties> Номери (коди) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Number_Card_Properties>** 

             <Number_Card_Member> Номер (код) облікової картки учасника фонду </Number_Card_Member> 

             <Reg_State> Відомості про заяву 

                    <Date_State> Дата подання заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати </Date_State> 

                    <Type> Вид обраної пенсійної виплати 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Type> 

                    <Privilege> Наявність пільг </Privilege> 

             </Reg_State> 

             <Pens_Pay> Відомості про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду 

                    <Cause> Підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати </Cause> 

                    <Sum_Pens> Сума пенсійних коштів учасника фонду, що виплачена як одноразова пенсійна виплата </Sum_Pens> 

             </Pens_Pay> 

             <Getting_Pay> Відомості про отримання одноразової виплати спадкоємцями учасника фонду 

                    <Date_Reform> Дата подання до адміністратора заяви спадкоємцем про оформлення права на спадщину </Date_Reform> 

                    <Certificate> Реквізити свідоцтва про право на спадщину  

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата </Date>* 

                            <Certificate_Properties> Відомості свідоцтва про право на спадщину (номер#дата) </Certificate_Properties>* 

                    </Certificate> 

                    <Sum_Heir> Сума пенсійних коштів учасника фонду, що належать спадкоємцю </Sum_Heir> 

             </Getting_Pay> 

             <Heir_Phys> Для спадкоємця - фізичної особи 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                              <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                              <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                    </Data_Doc> 

                    <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

             </Heir_Phys> 

             <Heir_Jur> Для спадкоємця - юридичної особи 

                    <Full_Name_Heir> Найменування </Full_Name_Heir> 

                    <Category> Категорія особи 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Category> 

                    <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             </Heir_Jur> 

             <Heir_other> Для спадкоємця - іншого учасника цивільних відносин 

                    <Name_Heir> Найменування спадкоємця </Name_Heir> 

                    <Organ> Найменування органу або особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця). </Organ> 

             </Heir_other> 

         </Reg_Card_State> 

   </Reg_Card_Jur_Fond> 

   <Reg_Card_Dep_Fond> Облікова картка вкладника фонду 

        <Reg_Card_Jur> Облікова картка вкладника фонду - юридичної особи 

              <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

             </Status_Card> 

             <Full_Name> Повне найменування </Full_Name>* 

             <Short_Name> Скорочене (за наявності) найменування </Short_Name>* 

             <Full_Short_Name> Повне та скорочене (за наявності) найменування </Full_Short_Name>** 

             <Category> Категорія особи 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

             </Category> 

             <EDRPOY> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ </EDRPOY> 

             <Adress_Location> Місцезнаходження  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

              </Adress_Location> 

              <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

              </Adress_Post> 

       <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

        </Bank> 

             <First_Chief> Відомості про першого керівника 

                    <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

              </First_Chief> 

              <Respon> Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (представника) вкладника фонду 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </Respon> 

             <First_Accountant> Відомості про головного бухгалтера  

                    <Post_Name_Properties> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             </First_Accountant> 

             <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

             </Connection> 

             <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

             <Number_Cont> Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою 

                          <Number> Номер (код) пенсійного контракту </Number>* 

                          <Number_Cont_Properties> Номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом </Number_Cont_Properties>** 

                    </Number_Cont> 

        </Reg_Card_Jur> 

        <Reg_Card_Phys_Int> Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи підприємця 

                     <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

                    </Status_Card> 

                    <Name_Phys> Відомості про фізичну особу  

                           <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                           <Last> Прізвище </Last>* 

                           <First> Ім'я </First>* 

                           <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                    </Name_Phys> 

                    Рядок виключено

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            Рядок виключено

                    </Gov_Certificate_Phys> 

                    <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

                    <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                    <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                    <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                    </Data_Doc> 

                    <Adress_Location> Місцезнаходження  

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Location_Properties> Місцезнаходження (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Location_Properties>** 

                    </Adress_Location> 

                    <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <District> Район </District>* 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира) </Adress_Post_Properties>** 

                   </Adress_Post> 

          <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                 <MFO> МФО </MFO>* 

                                 <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                 <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                 <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                 <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

          </Bank> 

                  <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                   <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </ConnectionProperties>** 

                    </Connection> 

                    <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                    <Number_Cont> Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою 

                          <Number> Номер (код) пенсійного контракту </Number>* 

                          <Number_Cont_Properties> Номери (коди) пенсійного контракту та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом </Number_Cont_Properties>** 

                    </Number_Cont> 

        </Reg_Card_Phys_Int> 

        <Reg_Card_Phys> Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи 

                     <Status_Card> Статус облікової картки 

                            <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                            <ID> Значення </ID>* 

                    </Status_Card> 

                    <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

                    <Ind_Code> Ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) </Ind_Code> 

                    <Data_Doc> Дані документа, що дає змогу встановити особу  

                            <Document> Вид документа, що посвідчує особу  

                                    <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                    <ID> Значення </ID>* 

                            </Document> 

                            <Series> Серія </Series>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата видачі </Date>* 

                            <Publisher>Ким видано документ</Publisher>* 

                            <Data_Doc_Properties> Дані документа, що дає змогу встановити особу (вид документа, що посвідчує особу#серія#номер#дата видачі#ким видано документ) </Data_Doc_Properties>** 

                    </Data_Doc> 

                    <Adress_Live> Місце проживання 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Live_Properties> Місце проживання (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Live_Properties>** 

                    </Adress_Live> 

                    <Adress_Post> Поштова адреса 

                         <Index> Поштовий індекс </Index>* 

                         <Region> Область* 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID> 

                         </Region> 

                         <District> Район </District>* 

                         <Settlement> Тип населеного пункту 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                         </Settlement> 

                         <City> Назва населеного пункту </City>* 

                         <Street> Вулиця </Street>* 

                         <House> Будинок </House>* 

                         <Apartment> Квартира </Apartment>* 

                         <Adress_Post_Properties> Поштова адреса (поштовий індекс#область#район#тип населеного пункту#назва населеного пункту#вулиця#будинок#квартира)
</Adress_Post_Properties>** 

                   </Adress_Post> 

           <Bank> Банківські реквізити (за наявності) 

                                <MFO> МФО </MFO>* 

                                <Bank_Name> Найменування банку </Bank_Name>* 

                                <Bank_Adress> Місцезнаходження </Bank_Adress> 

                                <Account> Номер поточного рахунку </Account>* 

                                <Bank_Properties> Банківські реквізити (МФО#найменування банку#місцезнаходження#номер поточного рахунку) </Bank_Properties>** 

           </Bank> 

                  <Connection> Реквізити засобів зв'язку 

                                   <Phone> Телефон </Phone>* 

                                   <Fax> Факс </Fax>* 

                                   <E-mail> Адреса електронної пошти </E-mail>* 

                                    <Connection_Properties> Реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону#факсу#адреса електронної пошти) </Connection_Properties>** 

                    </Connection> 

                    <Elec_Sign> Дані про електронний цифровий підпис (за наявності) </Elec_Sign> 

                    <Number_Cont> Номери (коди) пенсійних контрактів за кожною пенсійною схемою 

                          <Number_Pens> Номери пенсійного контракту </Number_Pens>* 

                          <Number_Cont_Properties> Номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом </Number_Cont_Properties>** 

                    </Number_Cont> 

        </Reg_Card_Phys> 

   </Reg_Card_Dep_Fond> 

   <Ind_Pens_Acc> Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду 

             <Status_Ind_Pen> Статус індивідуального пенсійного рахунка 

                     <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                     <ID> Значення </ID>* 

             </Status_Ind_Pen> 

             <Number_Account> Номер індивідуального пенсійного рахунка </Number_Account> 

             <Name> Прізвище, ім'я та по батькові (прізвище#ім'я#по батькові) </Name>** 

             <Last> Прізвище </Last>* 

             <First> Ім'я </First>* 

             <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

             <Number> Номер (код) облікової картки учасника фонду </Number> 

             <Date_Start_Account> Дата відкриття індивідуального пенсійного рахунка </Date_Start_Account> 

             <Sum_Start_Period> Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на початок облікового періоду </Sum_Start_Period> 

             <Sum_End_Period> Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду </Sum_End_Period> 

             <Date_Start_Period> Початок останнього облікового періоду </Date_Start_Period> 

             <Date_End_Period> Кінець останнього облікового періоду </Date_End_Period> 

             <Sum_Receive> Загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на дату передачі коштів </Sum_Receive> 

             <Date_End_Account> Відомості про закриття індивідуального пенсійного рахунка 

                     <Date_End> Дата </Date_End>* 

                     <Arg_End_Account> Підстава </Arg_End_Account> 

                     <Date_End_Account_Properties>Дата та підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку (дата#підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку) </Date_End_Account_Properties>** 

             </Date_End_Account> 

             <Info_Pen_Acc> Рух коштів за індивідуальним пенсійним рахунком учасника з моменту відкриття рахунку 

                     <Number_Pen_Acc> Номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунка </Number_Pen_Acc> 

                            <Date_Acc> Дата проведення операції </Date_Acc> 

                            <Doc_Pen_Acc> Реквізити документа, на підставі якого проводиться операція 

                                     <Name_Doc> Назва </Name_Doc> 

                                     <Number> Номер </Number> 

                                     <Date> Дата </Date> 

                                     <Doc_Pen_Acc_Properties> Відомості документа, на підставі якого проводиться операція (назва#номер#дата) </Doc_Pen_Acc_Properties>** 

                           </Doc_Pen_Acc> 

                           <Type_Doc> Код виду документа </Type_Doc> 

                           <Name_Oper> Зміст операції </Name_Oper> 

                           <Type_Oper> Номер виду операції </Type_Oper> 

                           <Sum_Oper> Сума за операцією </Sum_Oper> 

                    </Number_Pen_Acc>  

            </Info_Pen_Acc> 

   </Ind_Pens_Acc> 

   <Register> Журнал обліку операцій 

             <Date_Operation> Дата проведення операції в журналі обліку операцій </Date_Operation> 

             <Content> Зміст операції </Content> 

             <Document> Документ, на підставі якого проводиться операція  

                            <Name_Document> Назва </Name_Document>* 

                            <Number> Номер </Number>* 

                            <Date> Дата </Date>* 

                            <Document_Properties> Реквізити документа, на підставі якого проводиться операція (назва#номер#дата) </Document_Properties>** 

             </Document> 

             <Name_Admin> Посада та прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію  

                    <Post_Name_Properties> Посада, прізвище, ім'я та по батькові (посада#прізвище#ім'я#по батькові) </Post_Name_Properties>** 

                    <Post> Посада 

                                   <Dictionary_Name> Назва довідника </Dictionary_Name>* 

                                   <ID> Значення </ID>* 

                    </Post> 

                    <Last> Прізвище </Last>* 

                    <First> Ім'я </First>* 

                    <Patronymic> По батькові </Patronymic>* 

              </Name_Admin> 

             <Note> Примітки </Note> 

   </Register> 

</Pension> 

Примітки:

* заповнюється в разі підписання документа, на підставі якого здійснюється передача даних з персоніфікованого обліку між адміністраторами;

** обов'язкове для заповнення (у разі наявності даних).

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 05.03.2013 р. N 712)

 

Передача системи персоніфікованого обліку окремого недержавного пенсійного фонду

Структура XML-файла

<?xml version="1.0"?>

<Pension>

    <Control_Info>

            <Type_Give/>

            <Name_Admin_Give/>

            <Reg_Number_Admin_Give/>

            <Name_Admin_Receive/>

            <Reg_Number_Admin_Receive/>

            <Date_Give/>

            <Date_Create/>

            <Date_Export/>

            <Post_Name_Giver/>

   </Control_Info>

   <Reg_Card_Fond>

              <Status_Card>

                          <Dictionary_Name/>

                         <ID/>

              </Status_Card>

              <Gen_Reg_Fond>

                         <Full_Name/>

                         <Short_Name/>

                         <Full_Short_Name/>

                         <Type_Fond>

                                       <Dictionary_Name/>

                                      <ID/>

                         </Type_Fond>

                         <EDRPOY/>

                         <Adress_Location>

                                      <Index/>

                                      <Region>

                                                     <Dictionary_Name/>

                                                     <ID/>

                                      </Region>

                                      <District/>

                                      <Settlement>

                                                     <Dictionary_Name/>

                                                     <ID/>

                                      </Settlement>

                                      <City/>

                                      <Street/>

                                      <House/>

                                      <Apartment/>

                                      <Adress_Location_Properties/>

                         </Adress_Location>

                         <Gov_Certificate>

                                       <Number/>

                                       <Series/>

                                       <Date/>

                                       <Gov_Certificate_Properties/>

                         </Gov_Certificate>

                         <Reg_Certificate>

                                       <Number/>

                                       <Series/>

                                       <Date/>

                                       <Reg_Certificate_Properties/>

                          </Reg_Certificate>

                          <Unprofitable_Org>

                                       <Number/>

                                        <Date/>

                                        <Unprofitable_Org_Properties/>

                          </Unprofitable_Org>

                          <Liquidation_Fond>

                                        <Date/>

                                        <Arg/>

                                        <Liquidation_Fond_Properties/>

                         </Liquidation_Fond>

                         <Date_Roerg/>

                          <Successor_Fond>

                                         <Name_Fond/>

                                         <EDRPOY_Fond/>

                                         <Successor_Fond_Properties/>

                          </Successor_Fond>

              </Gen_Reg_Fond>

              <Founder_Fond>

                          <Juridical_Person>

                                         <Status_Card>

                                                <Dictionary_Name/>

                                                <ID/>

                                         </Status_Card>

                                         <Full_Name/>

                                         <Short_Name/>

                                         <Full_Short_Name/>

                                         <Category>

                                                    <Dictionary_Name/>

                                                    <ID/>

                                         </Category>

                                         <EDRPOY_Juridical_Person/>

                                         <Adress_Location>

                                                    <Index/>

                                                    <Region>

                                                                 <Dictionary_Name/>

                                                                 <ID/>

                                                    </Region>

                                                    <District/>

                                                    <Settlement>

                                                                 <Dictionary_Name/>

                                                                 <ID/>

                                                    </Settlement>

                                                    <City/>

                                                    <Street/>

                                                    <House/>

                                                    <Apartment/>

                                                    <Adress_Location_Properties/>

                                         </Adress_Location>

                                         <Adress_Post>

                                                    <Index/>

                                                    <Region>

                                                                 <Dictionary_Name/>

                                                                 <ID/>

                                                    </Region>

                                                    <District/>

                                                    <Settlement>

                                                                 <Dictionary_Name/>

                                                                 <ID/>

                                                    </Settlement>

                                                    <City/>

                                                    <Street/>

                                                    <House/>

                                                    <Apartment/>

                                                    <Adress_Post_Properties/>

                                         </Adress_Post>

                                         <Gov_Certificate>

                                                    <Number/>

                                                     <Series/>

                                                     <Date/>

                                                     <Gov_Certificate_Properties/>

                                         </Gov_Certificate>

                               <Bank>

                                                    <MFO/>

                                                    <Bank_Name/>

                                                    <Bank_Adress/>

                                                    <Account/>

                                                    <Bank_Properties/>

                                         </Bank>

                                         <First_Chief>

                                                    <Post>

                                                              <Dictionary_Name/>

                                                              <ID/>

                                                    </Post>

                                                    <Last/>

                                                    <First/>

                                                    <Patronymic/>

                                                    <Post_Name_Properties/>

                                          </First_Chief>

                                          <Each_Person>

                                                     <Connection>

                                                               <Phone/>

                                                               <Fax/>

                                                               <E-mail/>

                                                               <Connection_Properties/>

                                                     </Connection>

                                                     <Elec_Sign/>

                                                     <Reg_Out>

                                                              <Date/>

                                                              <Arg/>

                                                               <Reg_Out_Properties/>

                                                     </Reg_Out>

                                         </Each_Person>

                          </Juridical_Person>

                          <Natural_Person>

                                        <Status_Card>

                                                    <Dictionary_Name/>

                                                    <ID/>

                                        </Status_Card>

                                        <Name/>

                                        <Last/>

                                        <First/>

                                        <Patronymic/>

                                        <Person>

                                                     <Dictionary_Name/>

                                                     <ID/>

                                        </Person>

                                        <Ind_Code/>

                                        <Data_Doc>

                                                     <Document>

                                                                       <Dictionary_Name/>

                                                                       <ID/>

                                                     </Document>

                                                     <Series/>

                                                     <Number/>

                                                     <Date/>

                                                     <Publisher/>

                                                     <Data_Doc_Properties/>

                                        </Data_Doc>

                                        <Adress_Live>

                                                     <Index/>

                                                     <Region>

                                                                      <Dictionary_Name/>

                                                                      <ID/>

                                                     </Region>

                                                     <District/>

                                                     <Settlement>

                                                                     <Dictionary_Name/>

                                                                     <ID/>

                                                     </Settlement>

                                                     <City/>

                                                     <Street/>

                                                     <House/>

                                                     <Apartment/>

                                                     <Adress_Live_Properties/>

                                        </Adress_Live>

                                        <Activity/>

                                        <Each_Person>

                                                     <Connection>

                                                               <Phone/>

                                                               <Fax/>

                                                               <E-mail/>

                                                               <Connection_Properties/>

                                                     </Connection>

                                                     <Elec_Sign/>

                                                     <Reg_Out>

                                                        <Date/>

                                                        <Arg/>

                                                                 <Reg_Out_Properties/>

                                                    </Reg_Out>

                                        </Each_Person>

                          </Natural_Person>

                         <Reg_Employer>

                                        <Status_Card>

                                               <Dictionary_Name/>

                                               <ID/>

                                        </Status_Card>

                                        <Full_Name/>

                                        <Short_Name/>

                                        <Full_Short_Name/>

                                        <Category>

                                                        <Dictionary_Name/>

                                                        <ID/>

                                        </Category>

                                        <EDRPOY_Reg_Employer/>

                                        <Gov_Certificate_Phys>

                                                        <Series/>

                                                        <Number/>

                                                        <Date/>

                                                        <Gov_Certificate_Phys_Properties/>

                                        </Gov_Certificate_Phys>

                                        <Adress_Location>

                                                     <Index/>

                                                     <Region>

                                                                      <Dictionary_Name/>

                                                                      <ID/>

                                                     </Region>

                                                     <District/>

                                                     <Settlement>

                                                                     <Dictionary_Name/>

                                                                     <ID/>

                                                     </Settlement>

                                                     <City/>

                                                     <Street/>

                                                     <House/>

                                                     <Apartment/>

                                                     <Adress_Location_Properties/>

                                        </Adress_Location>

                                        <Adress_Post>

                                                     <Index/>

                                                     <Region>

                                                                      <Dictionary_Name/>

                                                                      <ID/>

                                                     </Region>

                                                     <District/>

                                                     <Settlement>

                                                                     <Dictionary_Name/>

                                                                     <ID/>

                                                     </Settlement>

                                                     <City/>

                                                     <Street/>

                                                     <House/>

                                                     <Apartment/>

                                                     <Adress_Post_Properties/>

                                        </Adress_Post>

                               <Bank>

                                                    <MFO/>

                                                    <Bank_Name/>

                                                    <Bank_Adress/>

                                                    <Account/>

                                                    <Bank_Properties/>

                                         </Bank>

                                        <Connection>

                                                   <Phone/>

                                                   <Fax/>

                                                   <E-mail/>

                                                   <Connection_Properties/>

                                       </Connection>

                                       <Elec_Sign/>

                                       <First_Chief>

                                                <Post>

                                                              <Dictionary_Name/>

                                                              <ID/>

                                                </Post>

                                                <Last/>

                                                <First/>

                                                <Patronymic/>

                                                <Post_Name_Properties/>

                                       </First_Chief>

                                       <Corporative_Doc/>

                                       <Prop_Out>

                                       <Date/>

                                       <Arg/>

                                                <Prop_Out_Properties/>

                                       </Prop_Out>

                         </Reg_Employer>

           </Founder_Fond>

           <Fond_Council>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Member_Fond>

                     <Status_Card>

                                <Dictionary_Name/>

                                <ID/>

                    </Status_Card>

                    <Member>

                               <Name/>

                               <Last/>

                               <First/>

                               <Patronymic/>

                    </Member>

                    <Data_Doc>

                               <Document>

                                              <Dictionary_Name/>

                                              <ID/>

                               </Document>

                               <Series/>

                               <Number/>

                               <Date/>

                               <Publisher/>

                              <Data_Doc_Properties/>

                    </Data_Doc>

                    <Adress_Work>

                               <Person>

                                               <Dictionary_Name/>

                                               <ID/>

                               </Person>

                               <EDRPOY/>

                               <Adress/>

                               <Post>

                                             <Dictionary_Name/>

                                             <ID/>

                              </Post>

                               <Adress_Work_Properties/>

                    </Adress_Work>

                    <Member_Name/>

                    <Office_In_Fond/>

                    <Adress_Post>

                               <Index/>

                               <Region>

                                           <Dictionary_Name/>

                                           <ID/>

                               </Region>

                               <District/>

                               <Settlement>

                                            <Dictionary_Name/>

                                            <ID/>

                               </Settlement>

                               <City/>

                               <Street/>

                               <House/>

                               <Apartment/>

                               <Adress_Post_Properties/>

                    </Adress_Post>

                    <Elec_Sign/>

                    <Member_Date/>

                    <Member_End>

                       <Date/>

                       <Arg/>

                               <Member_End_Properties/>

                    </Member_End>

             </Member_Fond>

         </Fond_Council>

         <Give_Rest>

                       <Number_Account_Rest/>

                       <Series_Account_Rest/>

                       <Date/>

                       <Sum/>

                       <Give_Rest_Properties/>

         </Give_Rest>

   </Reg_Card_Fond>

   <Reg_Card_Admin_Fond>

             <Status_Card>

                    <Dictionary_Name/>

                    <ID/>

             </Status_Card>

             <Full_Name/>

            <Short_Name/>

            <Full_Short_Name/>

             <Adress_Location>

                               <Index/>

                               <Region>

                                           <Dictionary_Name/>

                                           <ID/>

                               </Region>

                               <District/>

                               <Settlement>

                                            <Dictionary_Name/>

                                            <ID/>

                               </Settlement>

                               <City/>

                               <Street/>

                               <House/>

                               <Apartment/>

                               <Adress_Location_Properties/>

              </Adress_Location>

              <Adress_Post>

                               <Index/>

                               <Region>

                                           <Dictionary_Name/>

                                           <ID/>

                               </Region>

                               <District/>

                               <Settlement>

                                            <Dictionary_Name/>

                                            <ID/>

                               </Settlement>

                               <City/>

                               <Street/>

                               <House/>

                               <Apartment/>

                               <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <EDRPOY/>

             <Lisence_Admin>

                            <Number/>

                            <Series/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Lisence_Admin_Properties/>

            </Lisence_Admin>

             <Doc_Admin>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Doc_Admin_Properties/>

             </Doc_Admin>

             <First_Chief>

                            <Post_Name_Properties/>

                            <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                            </Post>

                            <Last/>

                            <First/>

                            <Patronymic/>

              </First_Chief>

              <First_Accountant>

                            <Name/>

                            <Last/>

                            <First/>

                            <Patronymic/>

             </First_Accountant>

             <Structural_Chief>

                            <Post_Name_Properties/>

                            <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                            </Post>

                            <Last/>

                            <First/>

                            <Patronymic/>

             </Structural_Chief>  

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Elec_Sign/>

   </Reg_Card_Admin_Fond>

   <Reg_Card_Keeper_Fond>

              <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

              </Status_Card>

             <Full_Name/>

            <Short_Name/>

            <Full_Short_Name/>

             <Adress_Location>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Location_Properties/>

              </Adress_Location>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                          <House/>

                          <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <EDRPOY/>

             <Lisence_Keeper>

                            <Number/>

                            <Series/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Lisence_Keeper_Properties/>

             </Lisence_Keeper>

             <Doc_Keeper>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Doc_Keeper_Properties/>

              </Doc_Keeper>

              <First_Chief>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

              </First_Chief>

             <Structural_Chief>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

             </Structural_Chief>  

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Elec_Sign/>

   </Reg_Card_Keeper_Fond>

   <Reg_Card_KYA>

              <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

              </Status_Card>

             <Full_Name/>

            <Short_Name/>

            <Full_Short_Name/>

             <Adress_Location>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Location_Properties/>

              </Adress_Location>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Lisence_KYA>

                            <Number/>

                            <Series/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Lisence_KYA_Properties/>

              </Lisence_KYA>

             <Doc_KYA>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Date_Start/>

                            <Date_End/>

                            <Doc_KYA_Properties/>

              </Doc_KYA>

             <First_Chief>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                   <First/>

                    <Patronymic/>

              </First_Chief>

             <Structural_Chief>

                   <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

             </Structural_Chief>  

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Elec_Sign/>

   </Reg_Card_KYA>

   <Reg_Card_Jur_Fond>

             <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

            </Status_Card>

            <Data_Sharer>

                            <Name/>

                            <Last/>

                            <First/>

                            <Patronymic/>

             <Ind_Code/>

             <Ser_Num>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Ser_Num_Properties/>

             </Ser_Num>

             <Date_Birthday/>

             <Date_Death/>

             <Adress_Birth>

                            <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                            </Region>

                            <District/>

                            <City/>

                            <Adress_Birth_Properties/>

             </Adress_Birth>

            <Sex>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

             </Sex>

             <Data_Doc>

                            <Document>

                                              <Dictionary_Name/>

                                              <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

             </Data_Doc>

             <Adress_Live>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                         <Adress_Live_Properties/>

             </Adress_Live>

              <Adress_Post>

                          <Index/>

                          <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Region>

                          <District/>

                          <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                          <City/>

                          <Street/>

                          <House/>

                          <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Nationality/>

             <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

             </Connection>

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <Elec_Sign/>

             <Number_Cont>

                          <Number/>

                          <Number_Cont_Properties/>

             </Number_Cont>

             <Number_Card_Single>

                          <Number_Discount/>

                          <Number_Card_Single_Properties/>

             </Number_Card_Single>

             <Number_Doc/>

        </Data_Sharer>

        <Reg_Translate_Member>

        <Reg_Translate_Company>

             <Contract>

                            <Name_Contract/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Contract/>

             </Contract>

             <Full_Name/>

             <EDRPOY/>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                         <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Bank>

                            <MFO/>

                            <Bank_Name/>

                            <Bank_Adress/>

                            <Account/>

                           <Bank_Properties/>

             </Bank>

              <Pay_Traslate>

                           <Date/>

                           <Sum_Traslate/>

              </Pay_Traslate>

        </Reg_Translate_Company>

        </Reg_Translate_Member>

    <Reg_Card_Doc>

             <Number_Card_Properties/>

             <Date_Card/>

             <Info_Reg_Card_Doc>

                       <Number_Doc/>

                       <Date_Doc/>

                       <Termin_Pay/>

                       <Period_Pay/>

                       <Info_Doc_Properties/>

             </Info_Reg_Card_Doc>

    </Reg_Card_Doc>

    <Reg_Card_State>

             <Number_Card_Properties/>

             <Number_Card_Member/>

             <Reg_State>

                    <Date_State/>

                    <Type>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Type>

                    <Privilege/>

             </Reg_State>

             <Pens_Pay>

                    <Cause/>

                    <Sum_Pens/>

             </Pens_Pay>

             <Getting_Pay>

                    <Date_Reform/>

                    <Certificate>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Certificate_Properties/>

                    </Certificate>

                    <Sum_Heir/>

             </Getting_Pay>

             <Heir_Phys>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

                    <Name/>

                    <Data_Doc>

                            <Document>

                                              <Dictionary_Name/>

                                              <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

                    </Data_Doc>

                    <Ind_Code/>

             </Heir_Phys>

             <Heir_Jur>

                    <Full_Name_Heir/>

                    <Category>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                     </Category>

                    <EDRPOY/>

             </Heir_Jur>

             <Heir_other>

                    <Name_Heir/>

                    <Organ/>

             </Heir_other>

         </Reg_Card_State>

   </Reg_Card_Jur_Fond>

   <Reg_Card_Dep_Fond>

        <Reg_Card_Jur>

              <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

              </Status_Card>

             <Full_Name/>

             <Short_Name/>

             <Full_Short_Name/>

             <Category>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

             </Category>

             <EDRPOY/>

             <Adress_Location>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Location_Properties/>

              </Adress_Location>

              <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                         <Adress_Post_Properties/>

             </Adress_Post>

             <Bank>

                         <MFO/>

                         <Bank_Name/>

                         <Bank_Adress/>

                         <Account/>

                         <Bank_Properties/>

             </Bank>

             <First_Chief>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                   <First/>

                    <Patronymic/>

              </First_Chief>

              <Respon>

                    <Name/>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

              </Respon>

              <First_Accountant>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

              </First_Accountant>

              <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

              </Connection>

              <Elec_Sign/>

              <Number_Cont>

                          <Number/>

                          <Number_Cont_Properties/>

              </Number_Cont>

        </Reg_Card_Jur>

        <Reg_Card_Phys_Int>

                     <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

                    </Status_Card>

                    <Name_Phys>

                           <Name/>

                           <Last/>

                           <First/>

                           <Patronymic/>

                    </Name_Phys>

                    <Gov_Certificate_Phys>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Gov_Certificate_Phys_Properties/>

                    </Gov_Certificate_Phys>

                    <Ind_Code/>

                    <Data_Doc>

                            <Document>

                                    <Dictionary_Name/>

                                    <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

                    </Data_Doc>

                    <Adress_Location>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Location_Properties/>

                    </Adress_Location>

                    <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <District/>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

                   </Adress_Post>

                  <Bank>

                           <MFO/>

                           <Bank_Name/>

                           <Bank_Adress/>

                           <Account/>

                           <Bank_Properties/>

                   </Bank>

                   <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

                    </Connection>

                    <Elec_Sign/>

                    <Number_Cont>

                          <Number/>

                          <Number_Cont_Properties/>

                    </Number_Cont>

        </Reg_Card_Phys_Int>

        <Reg_Card_Phys>

                     <Status_Card>

                            <Dictionary_Name/>

                            <ID/>

                    </Status_Card>

                    <Name/>

                     <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

                    <Ind_Code/>

                    <Data_Doc>

                            <Document>

                                    <Dictionary_Name/>

                                    <ID/>

                            </Document>

                            <Series/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Publisher/>

                            <Data_Doc_Properties/>

                    </Data_Doc>

                    <Adress_Live>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Live_Properties/>

                    </Adress_Live>

                    <Adress_Post>

                         <Index/>

                         <Region>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                         </Region>

                         <District/>

                         <Settlement>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                          </Settlement>

                         <City/>

                         <Street/>

                         <House/>

                         <Apartment/>

                          <Adress_Post_Properties/>

                   </Adress_Post>

           <Bank>

                          <MFO/>

                          <Bank_Name/>

                          <Bank_Adress/>

                          <Account/>

                          <Bank_Properties/>

                  </Bank>

                  <Connection>

                                   <Phone/>

                                   <Fax/>

                                   <E-mail/>

                                    <Connection_Properties/>

                    </Connection>

                    <Elec_Sign/>

                    <Number_Cont>

                          <Number_Pens/>

                          <Number_Cont_Properties/>

                    </Number_Cont>

        </Reg_Card_Phys>

   </Reg_Card_Dep_Fond>

   <Ind_Pens_Acc>

             <Status_Ind_Pen>

                     <Dictionary_Name/>

                     <ID/>

             </Status_Ind_Pen>

             <Number_Account/>

             <Name/>

             <Last/>

             <First/>

             <Patronymic/>

             <Number/>

             <Date_Start_Account/>

             <Sum_Start_Period/>

             <Sum_End_Period/>

             <Date_Start_Period/>

             <Date_End_Period/>

             <Sum_Receive/>

             <Date_End_Account>

                     <Date_End/>

                     <Arg_End_Account/>

                     <Date_End_Account_Properties/>

             </Date_End_Account>

             <Info_Pen_Acc>

                     <Number_Pen_Acc>

                            <Date_Acc/>

                            <Doc_Pen_Acc>

                                     <Name_Doc/>

                                     <Number/>

                                     <Date/>

                                     <Doc_Pen_Acc_Properties/>

                           </Doc_Pen_Acc>  

                           <Type_Doc/>

                           <Name_Oper/>

                           <Type_Oper/>

                           <Sum_Oper/>

                    </Number_Pen_Acc>

            </Info_Pen_Acc>

   </Ind_Pens_Acc>

   <Register>

             <Date_Operation/>

             <Content/>

             <Document>

                            <Name_Document/>

                            <Number/>

                            <Date/>

                            <Document_Properties/>

             </Document>

             <Name_Admin>

                    <Post_Name_Properties/>

                    <Post>

                                   <Dictionary_Name/>

                                   <ID/>

                    </Post>

                    <Last/>

                    <First/>

                    <Patronymic/>

              </Name_Admin>

             <Note/>

   </Register>

</Pension> 

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
 

 
І. Двойленко
 

Опрос