Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета, выдачи и ношения форменной одежды лиц инспекторского состава Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 07.02.2007 № 103
Утратил силу

Про затвердження Порядку обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 7 лютого 2007 року N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2007 р. за N 143/13410

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 23 липня 2013 року N 502)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, знаків розрізнення і норм забезпечення форменим одягом" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (додається).

2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Логутов К. В.):

2.1. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі та носіння форменого одягу і знаків розрізнення особам інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті.

2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Сергієнка.

 

Міністр 

М. Рудьковський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова ЦК Профспілки
працівників автомобільного
та шляхового господарства
 

 
 
А. Г. Король
 

 

Порядок обліку, видачі та носіння форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, знаків розрізнення і норм забезпечення форменим одягом".

1.2. Формений одяг і знаки розрізнення (далі - формений одяг) осіб інспекторського складу (далі - працівники) Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція) видаються згідно з Нормами забезпечення форменим одягом і знаками розрізнення осіб інспекторського складу Головавтотрансінспекції та строків їх носіння, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591 (далі - Норми забезпечення форменим одягом).

1.3. Строк носіння форменого одягу встановлюється Нормами забезпечення форменим одягом і обчислюється з дня його фактичної видачі.

1.4. Формений одяг виготовляється за Описом та зразками форменого одягу, відповідних знаків розрізнення осіб інспекторського складу Головавтотрансінспекції, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591.

1.5. Придбання форменого одягу здійснюється централізовано Головавтотрансінспекцією.

1.6. Перехід на носіння літнього чи зимового верхнього одягу здійснюється відповідно до наказу Головавтотрансінспекції.

2. Облік форменого одягу

2.1. Облік форменого одягу здійснюється структурним підрозділом Головавтотрансінспекції, відповідальним за господарську діяльність.

2.2. На працівника Головавтотрансінспекції, якому видається формений одяг, заводиться облікова картка (додаток 1), у якій відображається видача та строки носіння форменого одягу.

2.3. Облікова картка має реєстраційний номер, що вноситься до журналу реєстрації облікових карток (додаток 2).

2.4. Журнал реєстрації облікових карток оформляється та ведеться до повного його використання, нумерується, прошнуровується, скріплюється печаткою. Облікові картки видачі форменого одягу ведуться до звільнення працівника.

Усі записи в облікових документах здійснюються розбірливо, без виправлень чи підчисток.

3. Видача форменого одягу

3.1. Формений одяг видається працівникам Головавтотрансінспекції після закінчення випробувального терміну працівника та в разі закінчення строків його носіння.

3.2. Формений одяг видається працівникам Головавтотрансінспекції структурним підрозділом Головавтотрансінспекції, відповідальним за господарську діяльність.

3.3. Формений одяг працівникам Головавтотрансінспекції видається на підставі відомості про видачу форменого одягу (додаток 3).

3.4. Формений одяг видається при переведенні працівника Головавтотрансінспекції на посаду, яка належить до іншої категорії державного службовця.

3.5. При одержанні форменого одягу працівник Головавтотрансінспекції у відомості ставить особистий підпис.

4. Носіння форменого одягу

4.1. Працівники Головавтотрансінспекції під час виконання службових обов'язків повинні бути одягнені у формений одяг, крім випадків, установлених пунктом 3.1 цього Порядку.

4.2. Формений одяг підлягає носінню згідно з цим Порядком, має відповідати зразкам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1591, та утриматися в належному стані. Пальта, плащі, кашне, мундири, штани, спідниці, сорочки, блузки, краватки повинні бути охайні та випрасувані, штани - мати повздовжні запрасовані складки.

4.3. Після закінчення встановлених строків носіння форменого одягу та за відсутності нового допускається подальше його використання тим самим працівником.

4.4. Списання зіпсованого і не придатного до носіння форменого одягу здійснюється на підставі акта в установленому порядку.

4.5. Формений одяг, термін носіння якого закінчився, поверненню не підлягає.

4.6. Забороняється:

а) носіння предметів одягу невстановлених зразків, змішування форменого одягу з предметами неформеного одягу, а також літнього форменого одягу із зимовим;

б) носіння форменого одягу в неохайному виді;

в) носіння знаків розрізнення на одязі невстановлених зразків.

4.7. Носіння форменого одягу втрачається працівниками Головавтотрансінспекції у разі їх звільнення з посади.

 

Начальник
Головавтотрансінспекції
 

 
К. В. Логутов
 

 

Облікова картка
працівника Головавтотрансінспекції

від  __________  N _____

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата і номер наказу про зарахування на посаду _____________________________________________

Посада, ранг __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

зріст ________________, розмір коміра ______________________________, розміри форменого одягу _____________________________________________________________________________________, 

N з/п  

Найменування предметів форменого одягу 

Дата видачі 

Строки носіння (роки)  

Кількість комплектів (одиниць)  

Підпис працівника  

Керівник структурного підрозділу, відповідальний за господарську діяльність 

 
______________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

Дата закриття облікової картки _____________________

 

Начальник
Головавтотрансінспекції
 

 
К. В. Логутов
 

 

Журнал
реєстрації облікових карток працівників Головавтотрансінспекції

Розпочато "___" ____________ 200_ р.

Закінчено "___" _____________ 200_ р.

N облікової картки та дата відкриття 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата та номер наказу про зарахування на посаду 

Посада, ранг 

Дата і підстава закриття облікової картки 

 

Начальник
Головавтотрансінспекції
 

 
К. В. Логутов
 

 

Відомість про видачу форменого одягу працівника Головавтотрансінспекції N _____

N з/п 

П. І. Б. 

Посада та ранг 

Номер облікової картки 

Найменування предмета та кількість одиниць виміру згідно з Нормами забезпечення форменим одягом і знаками розрізнення 

Заповнюється працівником 

найменування предмета 

кількість 

загальна кількість (словами) отриманих предметів форменого одягу  

підпис працівника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу, відповідальний за господарську діяльність 

 
______________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник
Головавтотрансінспекції
 

 
К. В. Логутов
 

Опрос