Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подтверждения перестраховочными брокерами осуществления при их участии перестрахования у перестраховщика-нерезидента, рейтинг финансовой надежности (стойкости) которого отвечает установленным требованиям

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 01.02.2007 № 6763
Утратил силу

Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 1 лютого 2007 року N 6763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2007 р. за N 140/13407

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 11 липня 2013 року N 2262)

Відповідно до абзацу другого пункту 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам (додається).

2. Управлінню розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
А. І. Брезвін
 

 

 

Порядок
підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам

(У тексті Порядку крім пункту 1, слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінено словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Дія цього Порядку поширюється на перестрахових брокерів, у тому числі постійні представництва брокерів-нерезидентів (далі - перестрахові брокери), через або за посередництвом яких страховики-резиденти укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами у частині подання перестраховими брокерами інформації про перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає Вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.12.2004 N 2885, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1627/10226 (далі - Вимоги).

2. Договори перестрахування, укладені через або за посередництвом перестрахових брокерів, повинні відповідати вимогам щодо здійснення перестрахування в перестраховика-нерезидента, які визначені законодавством.

3. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів підтверджується перестраховими брокерами шляхом подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, декларації за формою 1ПБ згідно з додатком (далі - Декларація) разом із документами, що до неї додаються, а до податкових органів - відповідно до вимог законодавства.

До Декларації додаються копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства), де міститься інформація про рейтинг, а також копія брокерського документа (ковернота, поліса, сертифіката тощо), що підтверджує перестрахування (розміщення) ризиків у перестраховиків-нерезидентів (далі - копія брокерського документа). Усі додатки до Декларації засвідчуються печаткою перестрахового брокера.

4. Копія брокерського документа, що складається перестраховим брокером на підтвердження розміщення ризиків страховика-резидента в перестраховиків-нерезидентів та підписується перестраховим брокером, також має бути засвідчена страховиком-резидентом (перестрахувальником) шляхом проставлення підпису та печатки.

Перелік перестраховиків-нерезидентів у Декларації має відповідати переліку, указаному в брокерському документі.

5. Перестраховий брокер подає Декларацію, копію брокерського документа та копію джерела інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладання договору перестрахування до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не пізніше як у тридцятиденний строк після підписання брокерського документа.

6. Подання перестраховим брокером до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, у встановлений строк є підтвердженням виконання вимог пункту 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 

Заступник Голови Комісії 

Т. К. Мосійчук 

 

Форма 1ПБ

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів

N з/п 

Номер і дата підписання брокерського документа, що підтверджує перестрахування 

Найменування страховика-резидента, від імені якого перестраховим брокером укладений договір перестрахування 

Найменування перестраховика-
нерезидента, з яким укладений договір перестрахування (згідно з переліком у брокерському документі) 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
нерезидента 

Назва міжнародного рейтингового агентства, яке визначило рейтинг пере-
страховика-
нерезидента* 

Назва джерела та дата отримання інформації про рейтинг перестраховика-
нерезидента
(повна адреса веб-сторінки, N бюлетеня) 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Наводиться назва міжнародного рейтингового агентства відповідно до переліку, визначеного пунктом 1 Вимог.

Додатки до Декларації:

1. Копія брокерського документа від ____________ N ___.

2. Копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства).

Керівник перестрахового брокера 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер перестрахового брокера 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. "___" ____________ 200_ року

Керівник страховика-резидента (перестрахувальника) 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер страховика-резидента (перестрахувальника) 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. "___" ____________ 200_ року

____________

Опрос