Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 30.01.2007 № 3-1
редакция действует с 23.03.2012

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 30 січня 2007 року N 3-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2007 р. за N 135/13402

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Пенсійного фонду України
від 7 лютого 2012 року N 3-1

Відповідно до статті 99 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України (В. Никитенко) подати Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови
Служби безпеки України
 

 
В. Наливайченко
 

Голова Служби
зовнішньої розвідки України
 

 
М. Маломуж
 

Голова Державної
прикордонної служби України
 

 
М. М. Литвин
 

Міністр внутрішніх
справ України
 

 
В. П. Цушко
 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
Н. Шуфрич
 

Начальник Управління
державної охорони України
 

 
П. Плюта
 

Голова Державної
податкової адміністрації України
 

 
А. І. Брезвін
 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України
 

 
 
Ю. Б. Чеботаренко
 

Виконуючий обов'язки Голови
Державного департаменту
України з питань виконання покарань
 

 
 
А. Е. Оленцевич
 

Міністр праці та
соціальної політики України
 

 
М. Папієв
 

 

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), крім пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, та постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1522 "Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян".

Звернення за призначенням пенсії

1. Заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим зі служби, які мають право на пенсію згідно із Законом, та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - міністерства та інші органи).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

Міністерства та інші органи, їх територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають уповноважені структурні підрозділи, на які за їх рішенням покладаються функції щодо підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів (далі - уповноважені структурні підрозділи).

2. Заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника подаються членами сім'ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів. У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника членами сім'ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі відсутності в органах, що призначають пенсії, пенсійної справи померлого годувальника.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

3. У разі, якщо особа, якій призначається пенсія у разі втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною, заява про призначення пенсії подається законними представниками за місцем їх проживання.

4. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання, а при необхідності - його законним представником за місцем його проживання.

Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо, подається пенсіонером, або його законним представником особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання. При цьому в заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, які перебувають на повному державному утриманні, указується адреса одержувачів цієї частини пенсії.

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається членом його сім'ї до органів, що призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не призначений, і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу для виплати пенсії за місцем лікування.

Заява про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання.

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

5. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", подаються заявниками безпосередньо до органів, які призначають пенсії.

6. Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дати їх відправлення.

У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику (посадовій особі уповноваженого структурного підрозділу) роз'яснюється, які документи необхідно надати додатково. При поданні документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Пенсії призначаються у строки, визначені в статті 50 Закону.

Документи, необхідні для призначення пенсії та допомоги

7. Для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подаються такі документи:

заява про призначення пенсії (додаток 1);

грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;

військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);

документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

(абзац сьомий пункту 7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";

копія паспорта.

(абзац дев'ятий пункту 7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

8. Для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про донорство крові та її компонентів", "Про статус гірських населених пунктів в Україні" подаються:

документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 - 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні");

документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсій відповідно до статті 47 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб");

документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для збільшення пенсії згідно із статтею 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні");

документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення щомісячної додаткової пенсії відповідно до статей 50 - 51 та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника відповідно до статті 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

документи про нагородження знаками "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки до пенсії відповідно до статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів").

9. Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї (відповідно до пункту "а" статті 16 та пункту "а" статті 24 Закону) подаються такі документи:

заява;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім'ї;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

довідка з навчального закладу про навчання;

копія трудової книжки або довідка органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності.

10. Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

заява;

копія свідоцтва про смерть годувальника;

витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;

висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби);

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

документи, передбачені абзацами третім, шостим - дев'ятим пункту 7 цього Порядку.

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам, зазначеним у пункті "а" статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування на повному державному утриманні;

довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;

копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);

рішення суду про всиновлення;

копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в", "д" статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про шлюб;

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія трудової книжки або довідка органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (для осіб, зазначених у пункті "д" статті 30 Закону).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у пунктах "б", "в", "г" статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);

копія свідоцтва про народження померлого годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків;

довідка уповноваженого органу з місця проживання або рішення суду про перебування на утриманні померлого годувальника (для призначення пенсії вітчиму або мачусі).

11. Для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", подаються такі документи:

заява для виплати одноразової грошової допомоги;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

(абзац третій пункту 11 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

копія свідоцтва про смерть;

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження померлого годувальника (для виплати допомоги батькам померлого);

довідка МСЕК про встановлення інвалідності (для виплати допомоги на непрацездатних членів сім'ї, яким установлено інвалідність);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія паспорта;

(абзац дев'ятий пункту 11 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування непрацездатних батьків на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні.

Підготовка і подання документів для призначення пенсії

12. Уповноважений структурний підрозділ у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії (додаток 2), ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє до органу, що призначає пенсії за місцем проживання особи.

Уповноважений структурний підрозділ надає допомогу особі в одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для призначення пенсії.

У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково в строки, визначені пунктом 6 цього Порядку.

13. Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що подаються уповноваженими структурними підрозділами до органів, що призначають пенсії, мають бути завірені цими уповноваженими структурними підрозділами в установленому порядку.

Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що подаються безпосередньо заявниками до органів, що призначають пенсії, завіряються органами, що призначають пенсії.

Приймання, оформлення і розгляд документів органами, що призначають пенсії

14. Орган, що призначає пенсії, розглядає питання про призначення пенсії або про відновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою.

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший і поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються органом, що призначає пенсії, при поданні заявником всіх необхідних документів.

Заяви осіб про призначення, поновлення, переведення з одного виду пенсії на інший реєструються в журналі обліку заяв про призначення пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (додаток 3).

Заявнику або посадовій особі уповноваженого структурного підрозділу органом, що призначає пенсії, видається розписка-повідомлення із зазначенням дати приймання заяви, а також переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в тримісячний термін з дня прийняття заяви (додаток 4).

15. Особа, яка звертається за призначенням пенсії (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити уповноваженій особі органу, що призначає пенсію, паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

16. При прийманні документів для призначення пенсії орган, що призначає пенсії:

перевіряє правильність оформлення заяви й подання про призначення пенсії, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення представлених документів;

перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розходження.

Орган, що призначає пенсії, має право вимагати від міністерств та інших органів, заявників дооформлення поданих документів, а також подання додаткових документів та перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість їх видачі.

17. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення, переведення з одного виду пенсії на інший та відновлення раніше призначеної пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, переведення з одного виду пенсії на інший та відновлення раніше призначеної пенсії або про відмову в призначенні, переведенні з одного виду пенсії на інший та відновленні раніше призначеної пенсії.

18. Рішення щодо призначення, переведення з одного виду пенсії на інший та відновлення раніше призначеної пенсії оформляється розпорядженням органу, що призначає пенсії.

19. Після прийняття розпорядження орган, що призначає пенсії, оформляє пенсійний лист згідно з Інструкцією з виплати пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам установами ВАТ "Ощадбанк", затвердженою постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 28.12.2006 N 129.

20. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

У разі звернення члена сім'ї із заявою про призначення або виділення йому частки пенсії, коли основний одержувач пенсії проживає в іншому населеному пункті (районі, місті), орган, що призначає пенсії, за місцем проживання такого члена сім'ї, одержавши відповідну заяву, повідомляє орган, що призначив пенсію, та витребовує необхідні для цього документи. До повідомлення додаються заява і копії документів, що засвідчують право на одержання пенсії члена сім'ї, який звернувся за часткою пенсії.

Якщо звернення за призначенням пенсії у зв'язку з втратою годувальника члена сім'ї, який проживає окремо, надійшло після винесення рішення про призначення пенсії решті членам сім'ї, то приймається нове рішення про призначення пенсії на всіх членів сім'ї та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки пенсії члену сім'ї, який проживає окремо. Документи зазначеного члена сім'ї, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а копія рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсії, за місцем його проживання для оформлення на одержувача частки пенсії самостійної пенсійної справи.

У цьому разі на члена сім'ї, якому виділено частку пенсії, оформляється новий пенсійний лист, а пенсійний лист на виплату пенсії іншим членам сім'ї відзивається і виписується новий пенсійний лист.

21. Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання пенсіонерів.

22. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає пенсії, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 25.03.2004 N 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.04.2004 за N 427/9026 (із змінами).

Подання документів для проведення перерахунків раніше призначених пенсій

23. Перерахунок раніше призначених пенсій проводиться органами, що призначають пенсії, в порядку, установленому статтею 63 Закону.

Пенсіонери подають органам, що призначають пенсії, додаткові документи, які дають право на підвищення пенсії. 

24. Про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону уповноважені структурні підрозділи зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії.

Органи, що призначають пенсії, протягом п'яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії (додаток 5).

Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії.

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

 

Головне управління Пенсійного фонду України
в ________________________

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. ___________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження _______________________ тел. ___________________________________________

Місце проживання:   

Зареєстрований (а) за паспортом 

 

Фактично проживає 

 

Паспорт:

серія 

номер 

ким виданий 

дата видачі 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________________________

Прошу призначити, перерахувати, поновити пенсію: за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Пенсія з інших підстав призначалась / не призначалась

Вид пенсії 

 

Кількість утриманців 

 

У теперішній час 

працюю 

не працюю 

                                                                                                            (непотрібне закреслити) 

Пенсію прошу виплачувати

N рахунка _____________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва відділення ВАТ "Ощадбанк") 

Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ___________ 200_ року                                  Підпис заявника ___________________________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і подані документи звірені

М. П.       Спеціаліст __________________________________________
                 Начальник управління _______________________________ 

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

 

ПОДАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

від ___ ____________ 200_ року                                                        N __________________________

______________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування міністерства або іншого органу)
місцезнаходження _____________________________________________________________________
телефон уповноваженого структурного підрозділу ___________________________________________
представляє до призначення пенсії за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника (непотрібне закреслити)
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
____ року народження, який проживає за адресою: __________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата 

установлення інвалідності 

 

смерті годувальника 

 

звільнення зі служби, що дає право на пенсію за вислугу років 

 

1. Розрахунок вислуги років на пенсію

Розрахунок вислуги років для пенсії складено за матеріалами особової справи
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідно до наказу ___________________________________ від ___ ____________ ____ N ______
                                                            (назва міністерства та іншого органу)
______________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, військове (спеціальне) звання та посада)
звільнений в запас, у відставку (непотрібне закреслити).

Дата звільнення (виключення зі списків військової частини) "___" ____________ 200_ р.

Вислуга років за станом на "___" ___________ 20__ р. для призначення пенсії складає ____ років ____________ місяців ___ днів.

Страховий стаж за станом на "___" ___________ 20__ р. для призначення пенсії складає ____ років ____________ місяців ___ днів (заповнюється при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" ст. 12 Закону), у тому числі:

Розрахунок
склав: _______________________________________________________________________________
                                                                 (посада, звання і підпис уповноваженої особи, якою складено розрахунок) 

2. Непрацездатні члени сім'ї, які перебувають (перебували) на утриманні заявника (померлого годувальника) 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Родинні відносини з годувальником 

Дата народження 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список документів для призначення пенсії, що додаються

N з/п 

Назва документа 

Кількість сторінок 

Дата оформлення (завірення) 

 

 

 

 

Додаток: на ______ аркушах.

Підпис керівника уповноваженого структурного підрозділу __________________________________
                                                                                                М. П. 

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

 

Журнал
обліку заяв про призначення пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

N з/п 

Дата надходження 

П. І. Б. заявника 

Від кого надійшло 

Вид пенсії 

Дата прийняття рішення про призначення пенсії та термін її призначення 

Розмір призначеної пенсії 

Дата надсилання пенсійного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

 

Розписка-повідомлення

Заява, подання та інші документи

гр. _________________________________________________________

Прийнято "___" ____________ 200_ року і зареєстровано під N _______

Документи, яких недостатньо для призначення пенсії 

Останній документ надано 

найменування документа 

подати до (дата) 

 

 

 

 

Прийняв спеціаліст ______________/______________________

Перелік документів, доданих до заяви

N з/п 

Найменування документа 

Кількість сторінок 

Повернуто заявнику 

Дата 

Підпис заявника 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Відомості про додатково подані документи

N з/п 

Найменування документа 

Кількість сторінок 

Дата подання 

Підписи 

заявника 

спеціаліста 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розписки-повідомлення про відправлені документи

Заява, подання та інші документи

гр. _________________________________________________________

Прийнято "___" ____________ 200_ року і зареєстровано під N _______

Документи, яких недостатньо для призначення пенсії 

Дата подання документа 

найменування документа 

подати до (дата) 

 

 

 

 

Прийняв спеціаліст ______________/______________________

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

 

Список осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 

Військове (спеціальне) звання та посада  

Розмір грошового забезпечення, з якого обчислено пенсію  

Розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії 

Підстава для зміни розміру грошового забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Графи 1 - 5 заповнюються органами, що призначають пенсії, 6 - 7 - уповноваженим структурним підрозділом.

Начальник Головного управління
Пенсійного фонду України в _____________ 

Керівник уповноваженого структурного підрозділу 

_____________                  М. П.
(підпис) 

_______________                   М. П.
(підпис) 

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Машкін
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 07.02.2012 р. N 3-1)

Опрос