Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о районных, районных в городах, городских (городов областного значения), горрайонных управлениях юстиции

Минюст
Положение, Приказ от 14.02.2007 № 47/5
Утратил силу

ПОЛОЖЕННЯ
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 20 червня 2008 року N 1040/5
,
 від 18 лютого 2009 року N 300/5
,
від 23 лютого 2010 року N 353/5
,
 від 25 жовтня 2010 року N 2595/5

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 23 червня 2011 року N 1707/5)

(У тексті Положення слова "відділи реєстрації актів цивільного стану", "органи реєстрації актів цивільного стану", "реєстрація актів цивільного стану" у всіх відмінках замінено словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану", "органи державної реєстрації актів цивільного стану", "державна реєстрація актів цивільного стану" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2010 року N 2595/5)

1. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

2. Управління юстиції у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту, наказами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та цим Положенням.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури;

відповідно до законодавства ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань;

(абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

абзац дев'ятий пункту 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

легалізація місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), реєстрація (державна реєстрація) місцевих благодійних організацій, інших юридичних осіб та статутів юридичних осіб у випадках та в порядку, установлених законодавством;

(абзац дев'ятий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5)

організаційне забезпечення та координація роботи відділів державної виконавчої служби, установ нотаріату, органів державної реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції; реалізація основних завдань, визначених Мін'юстом, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, стосовно діяльності зазначених органів юстиції, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;

методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, надання їм методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

(абзац одинадцятий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

здійснення моніторингу за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

(абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, підвищення кваліфікації їхніх працівників.

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

2) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

3) здійснює облік, підтримання в контрольному стані та зберігання актів законодавства, облік та зберігання міжнародних договорів України; доводить інформацію про офіційні видання Мін'юсту та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

(підпункт 3 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

4) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

5) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

6) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі;

7) сприяє організації роботи відділу державної виконавчої служби;

(підпункт 7 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

8) веде облік законодавства та практики роботи органів державної виконавчої служби;

(підпункт 8 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

9) сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

(підпункт 9 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

10) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

(підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

11) здійснює згідно із законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім Києва та Севастополя); бере до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яку подає до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;

(підпункт 11 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

12) контролює додержання місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, контролює додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції та законів України, здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій; контролює виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян, надає їм методичну допомогу;

(підпункт 12 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5)

13) сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

14) сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району з питань учинення нотаріальних дій;

15) сприяє організації роботи щодо забезпечення відділами державної реєстрації актів цивільного стану повної, правильної та своєчасної державної реєстрації актів цивільного стану, розгляду матеріалів про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлення та анулювання актових записів цивільного стану; визнання недійсності шлюбу;

(підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

16) забезпечує подання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

(підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

17) сприяє створенню умов належного обліку, зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов'язаної з державною реєстрацією цих актів;

(підпункт 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

18) забезпечує органи державної реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

19) вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану;

20) перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

21) складає і подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану та про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

(підпункт 21 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

22) організовує надання працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану фізичним особам платних послуг;

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

23) веде облік законодавства та практики роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділі державної реєстрації актів цивільного стану;

24) забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану;

(підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

25) підпункт 25 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5,
у зв'язку з цим підпункти 26 - 36
 вважати відповідно підпунктами 25 - 35)

25) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь у семінарах, конференціях, олімпіадах правових знань, конкурсах з цих питань;

26) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

(підпункт 26 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

27) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

28) організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

29) здійснює добір кадрів управління та установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

30) за дорученням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управлінь юстиції, інших установ юстиції; забезпечує збереження матеріальних цінностей;

31) подає Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі узагальнення щодо виконання функціональних повноважень з питань юридично-правової діяльності місцевих органів виконавчої влади та правового забезпечення господарської діяльності;

32) розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

33) забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, організовує її зберігання в управлінні юстиції;

34) забезпечує роботу правових громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

(підпункт 34 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

35) забезпечує, у межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності держави.

5. Управління юстиції має право:

одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

здійснювати перевірки роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати для цього науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

у разі неналежного виконання керівником юридичної служби місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерств, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

(пункт 5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзац сьомий
 вважати відповідно абзацом восьмим)

залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

(пункт 5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

(пункт 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обґрунтованих скарг на роботу установ юстиції.

6. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.

Управління в разі потреби разом з іншими місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.

8. Начальники управлінь юстиції призначаються на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі. Начальником управління юстиції може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

Начальник управління юстиції має заступників, кількість яких визначає Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

Начальники відділів державної виконавчої служби (заступники начальників управлінь - начальники відділів державної виконавчої служби) призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі за поданням начальників відділів державної виконавчої служби (заступників начальників управлінь - начальників відділів державної виконавчої служби) зазначених управлінь юстиції.

(абзац четвертий пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

Заступники начальників управлінь - начальники відділів державної реєстрації актів цивільного стану призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану (заступника начальника управління - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану) після погодження з начальником відповідного управління юстиції.

(абзац п'ятий пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

9. Начальник управління юстиції:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань, впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині забезпечення реалізації державної правової політики, визначає ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції та його структурних підрозділів;

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

за поданням заступника начальника управління - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників цього відділу;

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників цього відділу;

(пункт 9 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та їх заступників, спеціалістів та інших працівників управління.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

Заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

(абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

10. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління юстиції затверджують Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі у межах, визначених Мін'юстом.

11. Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

 

Директор Департаменту зв'язків
з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи
 

 
 
В. В. Горбатенко
 

Опрос