Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном управлении юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлениях юстиции в областях, гг. Киеве и Севастополе и Положения о районных, районных в городах, городских (городов областного значения), горрайонных управлениях юстиции

Минюст
Положение, Приказ от 14.02.2007 № 47/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Наказ Міністерства юстиції України
від 14 лютого 2007 року N 47/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2007 р. за N 124/13391 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
від 8 червня 2007 року N 383/5
,
 від 20 червня 2008 року N 1040/5
,
 від 18 лютого 2009 року N 300/5
,
 від 23 лютого 2010 року N 353/5
,
 від 25 жовтня 2010 року N 2595/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 23 червня 2011 року N 1707/5)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" щодо реформування органів державної виконавчої служби" від 22 грудня 2006 року N 521-V, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 року N 1622 "Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року N 1577, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, що додаються.

2. Положення про головні управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 30 серпня 2000 року N 36/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2000 року за N 558/4779 та N 559/4780, вважати такими, що втратили чинність.

3. Департаменту зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи (Горбатенко В. В.):

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями);

3.2 довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

4. Начальникам управлінь юстиції вжити організаційних заходів щодо приведення посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до зазначених Положень та забезпечити неухильне їх виконання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі

(У тексті Положення слова "відділи реєстрації актів цивільного стану", "органи реєстрації актів цивільного стану", "реєстрація актів цивільного стану" у всіх відмінках замінено словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану", "органи державної реєстрації актів цивільного стану", "державна реєстрація актів цивільного стану" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2010 року N 2595/5)

1. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України (далі - Мін'юст) та є його територіальними органами.

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; участь у підготовці юридичних кадрів;

відповідно до законодавства ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань;

(абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів державної реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;

здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством, здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю;

(абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5)

методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання їм та органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

(абзац десятий пункту 3 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту інтересів Кабінету Міністрів України і Мін'юсту під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

(абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

здійснення моніторингу за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

(абзац тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації;

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції; організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України; робота з кадрами;

(абзац п'ятнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

участь у забезпеченні державного регулювання і нагляду щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

(пункт 3 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін'юсту;

3) забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;

4) здійснює облік, підтримання в контрольному стані та зберігання актів законодавства, облік та зберігання міжнародних договорів України, здійснює узагальнення цієї роботи, надає практичну та методичну допомогу з цих питань підвідомчим органам та установам юстиції;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

5) забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, та кодексами України; доводить інформацію про офіційні видання Мін'юсту та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

6) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

(підпункт 6 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

7) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

8) здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному чинним законодавством;

(підпункт 8 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

9) спрямовує діяльність відділів державної виконавчої служби, координує і контролює їх діяльність;

10) організовує через відділи державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

11) вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), уживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

12) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

(підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

13) здійснює оплату праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі в кримінальній справі адвоката за призначенням;

14) у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо вищезазначених об'єднань громадян та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені терміни до Мін'юсту; 

(підпункт 14 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

15) здійснює контроль за додержанням місцевими громадськими організаціями положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства, контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, звертається до компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду, контролює виконання виконавчими органами міських (міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян та надає їм методичну допомогу, контролює цю роботу в районних і міськрайонних управліннях юстиції;

(підпункт 15 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.06.2008 р. N 1040/5)

16) готує і надає у межах своїх повноважень районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції методичні матеріали з питань легалізації об'єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;

17) здійснює контроль за роботою районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції щодо легалізації об'єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;

18) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

19) забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

20) визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

21) уносить подання до Мін'юсту про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

(підпункт 21 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

22) зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

23) затверджує розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;

24) контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

(підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

25) контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату, а також відділами державної реєстрації актів цивільного стану відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

26) проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції;

(підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

27) визначає кількість посад стажистів за погодженням з Мін'юстом, організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; організовує роботу комісії з прийняття кваліфікаційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і які не працювали нотаріусами, консультантами державних нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здійснювали керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

(підпункт 27 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

28) здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними чинного законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

29) підпункт 29 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5,
у зв'язку з цим підпункти 30 - 64
 вважати відповідно підпунктами 29 - 63)

29) установлює та затверджує розміри оплати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;

(підпункт 29 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

30) забезпечує органи державної реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також книгами обліку оприбуткування і витрачання їх, здійснює контроль за станом цієї роботи та складає звіти щодо їх витрачання;

31) складає та подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;

(підпункт 31 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

32) розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану; надає інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін'юсту;

(підпункт 32 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

33) зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, уносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

(підпункт 33 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

34) веде облік законодавства і практики роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

35) перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються підвідомчими відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

36) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну методичну допомогу; уносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

37) надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

забезпечує роботу правових громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

(підпункт 37 пункту 4 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

38) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності "правознавство", поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;

39) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

(підпункт 39 пункту 4 у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

40) надає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

41) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, уносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;

(підпункт 41 пункту 4 у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

42) організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності, уносить пропозиції Мін'юсту щодо створення госпрозрахункових навчально-методичних центрів;

(підпункт 42 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

43) бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

44) за дорученням Мін'юсту організовує, забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;

45) організовує діяльність регіональних відділень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, які діють в порядку, передбаченому Мін'юстом;

46) за дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

47) за дорученням Мін'юсту представляє інтереси Кабінету Міністрів України і Мін'юсту під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

(підпункт 47 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

48) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов'язаних з роботою підвідомчих установ, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

49) організовує роботу з кадрового забезпечення на посади начальників (та їхніх заступників) районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади; організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів установ юстиції, організовує професійне навчання, стажування працівників установ нотаріату, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, відділів державної виконавчої служби, узагальнює практику роботи з кадрами та готує звіти з цих питань;

50) здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

51) готує для подання до Мін'юсту матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників підвідомчих установ;

52) готує і надає районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції методичні та інструктивні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління;

53) організовує роботу щодо поліпшення умов праці, житлових і побутових умов працівників управління, установ системи органів юстиції;

54) здійснює збір та систематизацію інформації про потреби управління юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділів державної виконавчої служби, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, установ юстиції на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в засобах оргтехніки, засобах зв'язку, технічного та програмного забезпечення та інших матеріально-технічних ресурсів, здійснює постачання матеріально-технічних ресурсів та забезпечує контроль за зберіганням, витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей у підпорядкованих органах та установах юстиції;

55) складає проект кошторису на утримання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, який подає на затвердження Мін'юсту;

56) затверджує кошториси видатків на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділів державної виконавчої служби, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних контор у межах доведених показників;

57) розподіляє встановлену чисельність, складає за участю керівників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції штатні розписи працівників органів юстиції;

58) контролює надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету та їх облік;

59) здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання управління юстиції; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність;

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 59 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим підпункти 61 - 64
 вважати відповідно підпунктами 60 - 63)

60) здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, відділів державної виконавчої служби; відділів державної реєстрації актів цивільного стану та нотаріальних контор;

(підпункт 60 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2007 р. N 383/5)

61) забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в органах юстиції, установах, що належать до сфери його управління;

62) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

63) здійснює контроль в апараті управління та підпорядкованих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

64) здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу; здійснює регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері; вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу; інформує Мін'юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

(пункт 4 доповнено підпунктом 64 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.10.2010 р. N 2595/5)

5. Управління юстиції має право:

залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

перевіряти в міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим та територіальних органах центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

(абзац шостий пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах;

залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

(абзац десятий пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

(абзац одинадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

у разі неналежного виконання керівником юридичної служби місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

(пункт 5 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий
 вважати відповідно абзацом тринадцятим)

установлювати згідно з чинним законодавством тарифи за надання нотаріусами та органами державної реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру.

6. Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції.

7. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними управліннями юстиції, підвідомчими йому установами, органами та посадовими особами.

У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.

Управління, у разі потреби, видає разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі призначаються на посаду за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняються з посади Міністром юстиції України.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

Начальник управління юстиції має заступників, кількість яких визначає Мін'юст. На одного із заступників начальника управління покладаються обов'язки представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Заступники начальників головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного управління юстиції. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

Начальники відділів державної виконавчої служби (заступники начальників управління - начальники відділів державної виконавчої служби) управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
 від 23.02.2010 р. N 353/5)

Начальник управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань і здійснення ним своїх функцій, упровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, установлює ступінь відповідальності заступників начальника управління юстиції, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, підвідомчих установ.

10. Начальник управління юстиції:

організовує роботу управління та підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст та його територіальні органи;

здійснює керівництво управлінням юстиції і підвідомчими установами, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управлінь юстиції згідно з Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі;

затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5)

організовує роботу щодо забезпечення кадрами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, затверджує кадровий резерв на відповідні посади;

уносить Міністру юстиції України пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника управління, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників управління;

за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників цих управлінь;

за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад начальника підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби управління юстиції та його заступників, начальників відділів державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

(абзац дев'ятий пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників відділів державної виконавчої служби, спеціалістів цих відділів, а також державних виконавців підрозділу примусового виконання рішень управління юстиції;

(абзац десятий пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників, головних державних виконавців, старших державних виконавців та державних виконавців відділів державної виконавчої служби цих управлінь;

(пункт 10 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2009 р. N 300/5,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим
,
 абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2010 р. N 353/5)

за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану (заступника начальника управління - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану), призначає після погодження з начальником відповідного управління юстиції на посади та звільняє з посад заступників начальників управлінь - начальників відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

призначає на посади та звільняє з посад завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів.

11. В управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника управління юстиції (голова колегії), заступників начальника управління юстиції за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником управління юстиції.

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника управління юстиції.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності установ юстиції при управлінні юстиції може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про неї затверджує начальник управління юстиції.

З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших організацій та методичного забезпечення правової освіти населення управління юстиції вносить місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції про створення міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти з представників відповідних органів, установ та організацій, про склад цієї ради та проект положення про неї; бере безпосередню участь у роботі ради.

13. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління юстиції затверджує Міністр юстиції України.

14. Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

 

Директор Департаменту зв'язків
з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи
 

 
 
В. В. Горбатенко
 

Опрос