Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном управлении охраны окружающей природной среды в областях, городах Киеве и Севастополе и Положения о Государственной экологической инспекции в областях, городах Киеве и Севастополе

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Положение, Приказ от 19.12.2006 № 548
Утратил силу

Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 19 грудня 2006 року N 548

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за N 119/13386

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 12 листопада 2007 року N 568
,
 від 12 травня 2008 року N 242
,
 від 11 серпня 2009 року N 438
,
 
наказами Міністерства екології та природних ресурсів України
від 4 листопада 2011 року N 429
,
 від 28 листопада 2012 року N 613
(зміни, внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28 листопада 2012 року N 613, діють
до врегулювання питання
оптимізації структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 13 травня 2015 року N 150)

Відповідно до Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Затвердити Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

3. Юридичному департаменту (Роменський Д. В.) та Державній екологічній інспекції (Псарьов Г. Ю.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.06.2006 N 285 "Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 812/12686.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 1 березня 2007 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

 

Міністр 

В. Г. Джарти 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Кабінет Міністрів України 

А. Клюєв 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі

1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) є територіальним органом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і входить до сфери його управління.

Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.

Абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 12.11.2007 р. N 568)

Повноваження Управління поширюються на територію відповідної області, міст Києва та Севастополя.

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28.11.2012 р. N 613,
зміни, внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28.11.2012 р. N 613, діють
до врегулювання питання оптимізації
структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

Повноваження Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в місті Севастополі в межах акваторії, що межує з урізом води відповідної адміністративно-територіальної одиниці, поширюються на землі водного фонду вздовж Чорного та Азовського морів, навколо заток та лиманів, навколо Кримського півострова, внутрішні морські води, територіальне море, виключну (морську) економічну зону України, континентальний шельф України, а також на об'єкти, що розташовані в зазначених зонах.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28.11.2012 р. N 613,
 зміни, внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28.11.2012 р. N 613, діють
до врегулювання питання оптимізації
структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

Розподіл функцій на морському середовищі здійснюється на основі протоколу розмежування повноважень на морському середовищі між державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в місті Севастополі, який затверджується Мінприроди.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28.11.2012 р. N 613,
 зміни, внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28.11.2012 р. N 613, діють
до врегулювання питання оптимізації
структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Мінприроди, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки.

4.2. Організовує та проводить державну екологічну експертизу у рамках комплексної державної експертизи та у відокремленому порядку відповідно до законодавства на відповідній території.

(підпункт 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 12.11.2007 р. N 568
,
 наказом Міністерства екології та природних
 ресурсів України від 28.11.2012 р. N 613,
 зміни внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28.11.2012 р. N 613, діють
до врегулювання питання оптимізації
структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

4.3. Бере участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію об'єктів виробничого, житлово-комунального призначення та житлових масивів.

4.4. Подає на затвердження відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями проекти лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, утворення та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.

4.5. Затверджує нормативи граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин до водних об'єктів.

4.6. Видає в установленому порядку дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, дозволи на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, дозволи на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами, приймає відповідні рішення щодо зупинення їх дії або анулювання.

4.7. Узгоджує матеріали підприємств, організацій, установ на отримання ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин, спеціальних дозволів на користування надрами, дозволів на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями), дозволів на розробку проектів нормативів граничнодопустимих скидів у водні об'єкти, погоджує договори оренди водних об'єктів.

4.8. Забезпечує у межах своїх повноважень погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на відповідній території та бере участь у роботі комісій з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

(підпункт 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 12.11.2007 р. N 568
,
 у редакції наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 28.11.2012 р. N 613,
 зміни внесені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 28.11.2012 р. N 613, діють
до врегулювання питання оптимізації
структури і повноважень місцевих державних адміністрацій
та затвердження чисельності їх працівників
)

4.9. Організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні.

4.10. Забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.

4.11. Бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища.

4.12. Готує щорічно спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає до Мінприроди, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад доповідь про стан навколишнього природного середовища області, міста Києва та Севастополя.

4.13. Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо.

4.14. Забезпечує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників.

4.15. Подає обласній, Київській, Севастопольській міським радам, районним та міським радам пропозиції щодо розподілу зборів за забруднення навколишнього природного середовища, що надходять до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

4.16. Подає запити та пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

4.17. Забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність.

4.18. Здійснює у межах, визначених законодавством України, функції з оперативного управління майном, що належить до об'єктів державної та комунальної власності.

4.19. Здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

5. Управління має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати в установленому законодавством порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

5.3. Вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.

5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Подавати пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, у тому числі радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

5.6. Подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення.

5.7. Брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов'язань міжнародних документів та угод у межах компетенції Управління.

5.8. Надавати в установленому порядку платні послуги екологічного характеру відповідно до переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1430.

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, організаціями, установами, підприємствами та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається Міністром охорони навколишнього природного середовища України в установленому законодавством порядку.

Начальник Управління має не більше двох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються Міністром охорони навколишнього природного середовища України.

Розподіл обов'язків між заступниками начальника проводить начальник Управління.

8. Начальник Управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає компетенцію заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.

8.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання. Накази Управління, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

8.3. Затверджує та узгоджує з Міністром структуру Управління. Подає на затвердження Міністру штатний розпис Управління в межах встановлених Мінприроди чисельності та фонду оплати праці працівників.

8.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Управління.

8.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління.

8.6. Здійснює координацію діяльності територіальних органів Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по земельних ресурсах шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними органами;

погодження проектів нормативно-правових актів зазначених органів;

визначення порядку обміну інформацією між Управлінням та зазначеними органами;

погодження структур цих органів.

8.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Накази начальника Управління у разі порушення прав громадян, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні створюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії) та заступників начальника за посадою, а також інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної гідрометеорологічної служби, підприємств, установ, організацій у сфері лісового та водного господарства, земельних ресурсів, представники органів прокуратури.

Склад колегії затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища України за поданням начальника Управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами Управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки та вирішення інших питань в Управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
Д. В. Роменський
 

Опрос