Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 10-ПІ (годовая) "Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов" и Инструкции по заполнению формы отчетности N 10-ПІ (годовая) "Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов"

Минтруда
Форма, Приказ, Инструкция от 10.02.2007 № 42
Утратил силу

Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 10 лютого 2007 року N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за N 117/13384

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 12 листопада 2008 року N 527

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 27 серпня 2020 року N 591)

Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - форма) та Інструкцію щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Затверджені цим наказом форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення форми, затвердженої цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпраці від 29.12.2004 N 338 "Про затвердження форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за N 1671/10270.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Державного
комітету статистики України
 

 
Н. Власенко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

за 200_ рік

Подають 

Терміни подання 

Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю,
- відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх реєстрації 

не пізніше
1 березня після звітного
періоду 


Форма N 10-ПІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінпраці України
від 10.02.2007 р. N 42

Річна
Поштова
 

Найменування організації-респондента 

  

Місцезнаходження: ____________________________________________________________
                                 ____________________________________________________________ 

  

Коди організації-респондента 

  

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД

форми власності
(КФВ

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-
респондент (КОДУ)* 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Вид економічної діяльності ______________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація-респондент ___________
______________________________________________________________________________________
Банківські реквізити МФО ____________________________ р/р _______________________________
Банк _________________________________________________________________________________ 

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників 

Код рядка 

Фактично за рік 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб) 

01 

  

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб) 

02 

  

Кількість інвалідів - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (осіб) 

03 

  

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.) 

04 

  

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.) 

05 

  

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.) 

06 

  

"___" _________________ р. 

Керівник 

____________________
(підпис, П. І. Б.) 

Виконавець 

_____________________
(підпис, П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

____________________
(підпис, П. І. Б.) 

Контактні телефони _________________________________________________________________ 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"

1. Загальні положення

1.1. Форма N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб (далі - роботодавці).

1.2. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до числа господарських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", заповнюють зведений звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

1.3. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом зі звітом надають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації документи, визначені Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, а також перелік підприємств, що входять до їх складу, за формою згідно з додатком.

2. Порядок складання звіту

2.1. Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду).

2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Кількість працівників та фонд оплати праці

3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (із змінами).

3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.

(підпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2008 р. N 527)

3.3. У рядку 03 відображається кількість інвалідів - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4 %, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.

3.4. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01.

3.6. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою

  

рядок 04 х 1000 

рядок 05 = 

------------------ 

  

рядок 01 

3.7. У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.

Для роботодавців, у яких працює 15 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

  

рядок 05 

рядок 06 = 1 х 

------------ 

  

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

ПЕРЕЛІК
підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця

N
з/п 

Повна назва підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження, телефон підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, відокремлених підрозділів 

Ідентифікаційні коди (за ЄДРПОУ) підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, відокремлених підрозділів 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб) підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання 

Середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб), підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання 

Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, зарахована до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях 

Адреса відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходженням підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, відокремлених підрозділів 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
М. П. 

Керівник 

______________________________
                          (підпис, П. І. Б.) 

  

Головний бухгалтер 

______________________________
                          (підпис, П. І. Б.) 

 

Директор Департаменту у
справах інвалідів
 

 
О. Полякова
 

(додаток у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.11.2008 р. N 527)

Опрос