Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации специалистов, имеющих право проводить технический осмотр и/или экспертное обследование оборудования повышенной опасности

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности; охране труда и горному надзору
Порядок, Приказ от 20.12.2006 № 16
редакция действует с 21.08.2018

Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 20 грудня 2006 року N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2007 р. за N 103/13370

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 29 травня 2018 року N 785

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 "Про затвердження Порядку проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок), що додається.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г. О. подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику Головного навчально-методичного центру Баженову О. К. організувати роботу щодо атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку.

4. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г. М.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПОРЯДОК
атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

1. Цей Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки (далі - технічний огляд та/або експертне обстеження).

2.Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:

експерт технічний з промислової безпеки - атестований фахівець, який має підготовку з питань проведення технічних оглядів та/або експертних обстежень та отримав право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження;

атестаційна комісія - група кваліфікованих фахівців, визначена навчальним закладом, яка здійснює перевірку знань і практичних навичок та приймає рішення про надання права фахівцям на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

навчальний заклад - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності, який здійснює підготовку експертів технічних з промислової безпеки.

3. До підготовки на експертів технічних з промислової безпеки допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю технічного спрямування та практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менше трьох років.

4. Підготовка експертів технічних з промислової безпеки здійснюється за напрямами відповідно до Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року N 824, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за N 723/30591, навчальними закладами за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об'єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.

Типові навчальні програми розміщуються на офіційному веб-сайті Держпраці.

5. Для підготовки на експерта технічного з промислової безпеки особа подає до навчального закладу заяву у довільній формі із зазначенням напряму(ів) діяльності експерта технічного з промислової безпеки, копії документа про вищу освіту та трудової книжки.

6. Особи, які пройшли курс підготовки, складають іспит атестаційній комісії. До складу атестаційної комісії залучається посадова особа апарату Держпраці або її територіального органу. До участі у роботі атестаційної комісії можуть залучатись фахівці профільних наукових закладів, інші спеціалісти у сфері охорони праці та промислової безпеки.

7. Питання для іспиту формуються атестаційною комісією з урахуванням навчальних програм, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

8. Іспит вважається успішно складеним, якщо отримано не менше ніж 80 відсотків правильних відповідей. Результати іспиту заносять до протоколу засідання атестаційної комісії, який зберігається у навчальному закладі не менше 5 років.

У разі ліквідації навчального закладу протоколи передаються на зберігання до відповідного архіву у порядку, визначеному законодавством.

9. Особа, яка не склала іспит, може пройти теоретичне навчання повторно.

10. Повноваження атестаційної комісії:

оцінка знань та практичних навичок при складанні іспиту осіб, які пройшли курс підготовки експерта технічного з промислової безпеки;

прийняття рішення щодо надання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

11. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та оформлюється протоколом, який підписується головою та членами комісії.

12. За результатами успішного іспиту навчальний заклад видає особі посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

13. Для підтвердження своєї кваліфікації експерт технічний з промислової безпеки проходить у навчальних закладах періодичне (але не рідше одного разу на 3 роки) підвищення кваліфікації за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об'єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.

За результатами проходження підвищення кваліфікації навчальний заклад видає свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

14. Відомості про осіб, що пройшли підготовку та успішно склали іспит на експертів, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також щодо проходження такими особами періодичного підвищення кваліфікації надаються протягом 5 робочих днів навчальними закладами до Держпраці, яка протягом 5 робочих днів розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті.

15. У разі втрати або пошкодження посвідчення або свідоцтва (сертифіката) про підвищення кваліфікації навчальний заклад видає його дублікат, про що повідомляє Держпраці для розміщення відповідної інформації на її офіційному веб-сайті.

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой

 

Форма

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 29.05.2018 р. N 785)

____________

Опрос