Идет загрузка документа (812 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.12.2006 № 1591
Утратил силу

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 року N 1591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 серпня 2009 року N 948
,
 від 30 жовтня 2009 року N 1355
,
 від 22 червня 2010 року N 981
,
 від 21 квітня 2011 року N 454
,
 від 4 жовтня 2011 року N 1403
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1482
(зміни, передбачені абзацами
другим та третім підпункту 3.1, підпунктом 3.2 пункту 3,
абзацами другим та третім підпункту 4.1 пункту 4, підпунктом 7.2 пункту 7,
підпунктом 8.2 пункту 8, підпунктом 9.2 пункту 9 Змін, затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 жовтня 2011 року N 1482, набрали чинності з
1 січня 2012 року,
 зміни, передбачені
пунктом 10 Змін, затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 жовтня 2011 року N 1482, набрали чинності з
9 січня 2012 року),
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 листопада 2012 року N 1632
,
 від 9 квітня 2013 року N 519

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 грудня 2013 року N 2826)

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 березня 2008 року
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 58, 10 серпня 2012 р.)

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 15, 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2000 року N 5 "Про затвердження Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2000 року за N 108/4329;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2001 року N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2001 року за N 875/6066.

3. З 1 жовтня 2007 року втрачають чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 червня 1998 року N 72 "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 8 липня 1998 року за N 431/2871;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 227 "Про затвердження Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня 2003 року за N 515/7836;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 221 "Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за N 530/7851.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

6. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2007 року, крім розділів V та VI даного рішення, які набирають чинності з 1 жовтня 2007 року.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної, особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю та інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів. Дія цього Положення не поширюється на емітентів акцій та/або облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

(абзац перший пункту 2 розділу I у редакції рішень
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355
,
 від 22.06.2010 р. N 981
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454
,
 від 04.10.2011 р. N 1403
,
 від 20.10.2011 р. N 1482)

На емітентів облігацій місцевих позик вимоги розділів II, III та IV цього Положення не поширюються.

(пункт 2 розділу I у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2009 р. N 948)

Дія цього Положення поширюється на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, крім емітентів, акції та/або облігації яких знаходяться в лістингу організатора торгівлі України.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності Інформацію шляхом:

розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин);

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися українською мовою.

5. У випадку оприлюднення Інформації в стрічці новин емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу організатора торгівлі, емітент після оприлюднення такої Інформації в стрічці новин зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої Інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у стрічці новин або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

9. Інформація, яку емітент розкриває відповідно до цього Положення шляхом розміщення у стрічці новин, загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, повинна бути доступна на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

10. Емітент зобов'язаний забезпечити доступ будь-якій заінтересованій особі до Інформації, що розкривається відповідно до цього Положення, шляхом збереження копій зазначеної Інформації за місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу емітента.

11. У разі надходження звернень емітент зобов'язаний повідомляти акціонерів або інвесторів щодо Інформації, що розкрита емітентом відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий запит акціонера або інвестора має бути надана емітентом протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту його отримання.

12. У разі, якщо відповідно до цього Положення Інформація повинна бути розкрита шляхом оприлюднення в стрічці новин до моменту розкриття Інформації емітентом шляхом оприлюднення в стрічці новин, розкриття такої Інформації іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.

13. У разі, якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, емітент повинен письмово повідомити Комісію з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, додати такі пояснення до регулярної інформації у вигляді супровідного листа, складеного у довільному вигляді та засвідченого підписом керівника та відбитком печатки емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у стрічці новин протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах.

(абзац перший пункту 14 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

Абзац другий пункту 14 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632)

14.1. Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру, та надається на електронному носії інформації.

Емітенти цінних паперів можуть подавати до Комісії Інформацію у вигляді електронних документів. Подання електронних документів здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Подання Інформації емітентами цінних паперів - професійними учасниками фондового ринку до центрального апарату Комісії здійснюється виключно у вигляді електронних документів.

(підпункт 14.1 пункту 14 розділу І у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

14.2. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми.

14.3. У разі, якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".

14.4. Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджує ідентичність електронної та паперової форми Інформації, що подається до Комісії, та Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

14.5. У разі надходження електронної форми Інформації на пошкодженому носії інформації або носії, який не містить електронної форми, Комісія листом (факсограмою) або засобами електронного зв'язку (електронною поштою) повідомляє про це емітента цінних паперів.

Протягом 10 днів з дати відправлення повідомлення емітент цінних паперів надає (надсилає) до Комісії електронну форму Інформації на доступному носії інформації.

(пункт 14 розділу І доповнено підпунктом 14.5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

(абзац другий пункту 15 розділу І у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355,
у зв'язку з цим пункт 17 уважати пунктом 16)

16. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у формі, порядку та строки, встановлені цим Положенням.

Розділ II. Розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів

Глава 1. Загальні положення про розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в порядку, встановленому Комісією.

Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється у відповідності з цим пунктом за умови відсутності інших підстав для виникнення такого обов'язку.

3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 2 цього розділу.

4. Обов'язок емітента цінних паперів щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

5. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

6. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.

7. При розкритті особливої інформації емітентом в Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

Глава 2. Зміст особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації про емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій;

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 1.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;

вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через організатора торгівлі);

(абзац п'ятий пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються;

(абзац шостий пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

(абзац сьомий пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

(абзац восьмий пункту 2 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами;

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій складаються за формою, наведеною у додатку 2.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;

інформація про мету викупу акцій, порядок визначення ціни акцій, які викупаються, із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

(абзац дев'ятий пункту 3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

найменування юридичних осіб або зазначається "Фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій;

(абзац десятий пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

(абзац одинадцятий пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

(абзац дванадцятий пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 3.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;

коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів;

коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.

5. У разі отримання емітентом грошових коштів за кредитним договором емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.1 цього пункту. У разі отримання емітентом грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.2 цього пункту.

5.1. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 4.

Датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору кредиту, вид кредиту (кредитної лінії), сума кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено договір кредиту, та умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;

(абзац п'ятий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

дата одержання кредиту;

інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках);

(абзац восьмий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом.

У разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладеного договору кредиту (кредитної лінії) в декілька етапів частинами (траншами), що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому одержанні частини кредиту (траншу). Інформація стосовно інших частин кредиту (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у стрічці новин. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у разі закриття кредитної лінії.

(абзац десятий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

Зазначаються загальний розмір кредиту за договором (кредитною лінією), розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії) та інші умови договору кредиту (кредитної лінії), необхідні для повного розкриття інформації.

(абзац одинадцятий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У разі, якщо кредити є короткостроковими - строком в один банківський день, інформація розкривається на фондовому ринку, але не подається до Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови зміни процентної ставки тощо).

5.2. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 5.

Датою вчинення дії вважається дата передання грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано позику, та умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики;

дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими ознаками;

інформація про позикодавця із зазначенням його найменування (прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО - фізичної особи), місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках);

(абзац восьмий підпункту 5.2 пункту 5 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

інформація щодо мети використання коштів або речей, визначених родовими ознаками отриманих за договором позики.

У разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому транші коштів або інших речей, визначених родовими ознаками. Інформація стосовно інших частин позики (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у стрічці новин.

(абзац десятий підпункту 5.2 пункту 5 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики (траншу).

Зазначаються розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу).

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як-то умови зміни процентної ставки тощо).

6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 6.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також голови та членів іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі призначення або звільнення осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду). Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

(абзац другий пункту 6 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі.

У разі звільнення посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.

7. Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розкривається емітентом на фондовому ринку, але не подається до Комісії.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від реєстроутримувача про внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 64, 65 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим пакет власника акцій:

(абзац другий пункту 7 глави 2 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

став менше 10 відсотків голосуючих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи або повне найменування і місцезнаходження юридичної особи;

розмір пакета акцій акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшення;

дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів (за наявності).

(пункт 7 глави 2 розділу II доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 7.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 8.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу.

10. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.2 цього пункту.

10.1. Інформація про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у додатку 9.

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;

дата проведення підготовчого засідання суду.

10.2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у додатку 10.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

11. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.3 цього пункту.

11.1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 11.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників.

11.2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 12.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

11.3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 13.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

Глава 3. Порядок розкриття особливої інформації на фондовому ринку

1. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

(абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

у стрічці новин - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

(абзац третій пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

(абзац четвертий пункту 1 глави 3 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

подання до Комісії - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

(абзац п'ятий пункту 1 глави 3 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

2. У стрічці новин та друкованому виданні емітент розкриває особливу інформацію в описовій формі. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

При оприлюдненні особливої інформації у стрічці новин та в офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

3. Якщо емітентом розкрито недостовірну особливу інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування розкритої недостовірної особливої інформації у той самий спосіб (способи), якими було розкрито таку недостовірну особливу інформацію. У разі наявності виправлена особлива інформація оприлюднюється емітентом у передбачений цим Положенням спосіб одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної особливої інформації.

3.1. Спростування у стрічці новин має бути здійснено протягом двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом.

3.2. Спростування у офіційному друкованому виданні має бути здійснено протягом п'яти робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом.

3.3. Емітент зобов'язаний у семиденний строк з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної особливої інформації та у разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення виправленої особливої інформації.

4. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку (крім емітентів, які мають ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів), банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, надають (надсилають) Повідомлення до загального відділу центрального апарату Комісії.

(пункт 4 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

5. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які не визначені в пункті 4 цієї глави, надають Повідомлення до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.

6. Повідомлення, яке подається до Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 15) та однієї з наведених у додатках 1 - 13 форм відповідно до виду особливої інформації.

6.1. На титульному аркуші Повідомлення обов'язково зазначається дата оприлюднення інформації у стрічці новин, найменування, дата і номер друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

(підпункт 6.1 пункту 6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

6.2. До Повідомлення на розсуд емітента можуть додаватись документи або їх завірені копії, які підтверджують інформацію, викладену в Повідомленні.

Розділ III. Розкриття емітентами інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

(назва розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення пунктів 1, 2, 4 - 7 глави 1 розділу II та положення глави 3 розділу II цього Положення.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

(абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, розкриваються причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

описуються підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.2 цього пункту.

7.1. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя.

7.2. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуск іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, розкриваються причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набуло чинності.

Розділ IV. Розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів

Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття емітентами цінних паперів регулярної квартальної інформації на фондовому ринку

1. Емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі - квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

2. Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу.

3. Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

3.1 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.2 державні (національні) акціонерні товариства;

3.3 холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.4 підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.5 емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;

3.6 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;

3.7 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;

3.8 емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

4. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі квартальної інформації надають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

(главу 1 розділу IV доповнено пунктом 4 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

Глава 2. Склад квартальної інформації емітентів цінних паперів

1. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає:

титульний аркуш;

зміст;

інформацію про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб;

основні відомості про випущені акції;

основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні;

основні відомості про похідні цінні папери емітента;

(пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим)

інформацію про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

інформацію про господарську та фінансову діяльність;

квартальну фінансову звітність;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

(абзац дванадцятий пункту 1 глави 2 розділу IV у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 28 до цього Положення.

1.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації обов'язково зазначаються дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій оприлюднена квартальна інформація.

(підпункт 1.1 пункту 1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

1.2. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб має містити дані відповідно до пункту 3 "Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб", наведеного в додатку 28.

1.3. Основні відомості про випущені акції мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Основні відомості про випущені акції (за звітний період)", наведеної в додатку 28.

1.4. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 5 "Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)" (для кожного непогашеного випуску облігацій), наведеної у додатку 28.

1.5. Основні відомості про похідні цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься в пункті 5.1 "Основні відомості про похідні цінні папери емітента", наведеної в додатку 28.

(пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим підпунктом 1.5 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355,
у зв'язку з цим підпункти 1.5 - 1.7
 уважати відповідно підпунктами 1.6 - 1.8)

1.6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до пункту 6 "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент", наведеного в додатку 28.

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Дані щодо кожної юридичної особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент, указуються окремо.

1.7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", наведеної у додатку 28.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення.

1.8. Інформація про господарську та фінансову діяльність розкривається емітентом описово відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 "Інформація про господарську та фінансову діяльність", наведеного в додатку 28.

Емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, розкривають інформацію відповідно до таблиць, що містяться у підпунктах 8.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 8.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

(підпункт 1.8 пункту 1 глави 2 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

2. У разі, якщо емітенти цінних паперів, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, здійснили протягом звітного періоду відкрите розміщення облігацій підприємств, квартальна інформація складається відповідно до пункту 3 цієї глави, а в разі відкритого розміщення іпотечних облігацій та/або іпотечних сертифікатів, та/або сертифікатів ФОН - відповідно до пункту 4 цієї глави.

3. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених у підпункті 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає:

титульний аркуш;

зміст;

інформацію про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

(абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

квартальну фінансову звітність;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

(абзац одинадцятий пункту 3 глави 2 розділу IV у редакції 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення.

3.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій оприлюднена квартальна інформація.

(підпункт 3.1 пункту 3 глави 2 розділу IV із змінами,
 внесеними  згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632)

3.2. Зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.

3.3. Інформація про емітента має містити дані відповідно до пункту 3 "Інформація про емітента", наведеного в додатку 29.

3.4. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до пункту 4 "Інформація про посадових осіб емітента", наведеного в додатку 29.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

(абзац другий підпункту 3.4 пункту 3 глави 2 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У описі до пункту розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3.5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформацію про осіб, послугами яких користується емітент", наведеного в додатку 29.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

3.6. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 6.1 "Інформація про випуски акцій емітента", 6.2 "Інформація про облігації емітента", 6.3 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", наведених у додатку 29.

У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо.

3.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 7.1 "Інформація про зобов'язання емітента", 7.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 7.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у додатку 29.

Таблиці, що містяться у пунктах 7.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 7.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції", заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

(підпункт 3.7 пункту 3 глави 2 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

3.8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до пункту 8 "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб", наведеного в додатку 29.

В описі до пункту розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту у новоствореній юридичній особі, активи, надані емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

4. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, перелічених у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, складається відповідно до пункту 3 цієї глави та має додатково містити, у разі випуску відповідного виду цінних паперів:

інформацію про конвертацію цінних паперів;

інформацію про заміну управителя;

інформацію про керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про трансформацію іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про іпотечне покриття;

інформацію про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

4.1. Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 30.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до розділу III цього Положення.

4.2. Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 31, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

4.3. Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 32, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

4.4. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 33, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

4.5. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 34, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

(абзац другий підпункту 4.5 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

4.6. Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 35, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

4.7. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 36, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4.8. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття згідно з вимогами, встановленими відповідним нормативно-правовим актом Комісії, емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

(підпункт 4.8 пункту 4 глави 2 розділу IV у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

4.9. Інформація, визначена у цьому пункті, включається емітентами, зазначеними у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, до складу квартальної інформації, в разі її наявності, і виключно у випадках, якщо протягом звітного періоду відбулись будь-які зміни щодо такої інформації. Якщо протягом звітного періоду зміни в інформації, переліченій у цьому пункті, не відбувались, відповідні додатки не заповнюються та не включаються до складу квартальної інформації. У цьому випадку емітентом у примітках до змісту квартальної інформації вказуються причини відсутності такої інформації.

5. У разі наявності емітенти, зазначені у підпунктах 3.1 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, у складі квартальної інформації додатково надають фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6. Обов'язок по розкриттю квартальної інформації емітентами, зазначеними у підпунктах 3.5 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому скасовано державну реєстрацію випуску цінних паперів.

7. На емітентів, зазначених у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, норми пункту 6 цієї глави не поширюються у разі, якщо у обігу знаходяться інші види цінних паперів, випуски яких не скасовані.

Глава 3. Порядок розкриття квартальної інформації на фондовому ринку

1. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та подання до Комісії.

2. Особи, зазначені у підпунктах 3.2 та 3.3 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним роком.

3. Особи, зазначені у підпунктах 3.1, 3.4 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

4. При наданні квартальної інформації до Комісії:

особи, зазначені у підпунктах 3.1 - 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до територіального органу Комісії за їх місцезнаходженням. У разі, якщо особи, зазначені в підпунктах 3.1 - 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, є банками та/або здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, квартальна інформація надається (надсилається) до загального відділу центрального апарату Комісії;

особи, зазначені у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до загального відділу центрального апарату Комісії.

Розділ V. Розкриття регулярної річної інформації емітентами

Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття емітентами цінних паперів регулярної річної інформації на фондовому ринку

1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію (далі - річна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього розділу.

2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

3. Обов'язок здійснювати розкриття річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

(главу 1 розділу V доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

Глава 2. Склад річної інформації емітентів цінних паперів

1. Річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

інформацію про дивіденди;

інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

опис бізнесу;

інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;

інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

аудиторський висновок;

копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії);

(абзац двадцятий пункту 1 глави 2 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

(абзац двадцять перший пункту 1 глави 2 розділу V у редакції 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 37 до цього Положення.

1.1. Емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 3 - 5 цього розділу.

1.2. Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

аудиторський висновок або відомості про аудиторський висновок (має містити дані відповідно до пункту 16 додатка 37 до Положення), які подаються виключно в паперовій формі;

(абзац тринадцятий підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 розділу V у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.04.2013 р. N 519)

звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

(пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом 1.2 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632,
у зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.19
вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.20)

1.3. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі річної інформації надають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

(підпункт 1.3 пункту 1 глави 2 розділу V у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

1.4. Титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації.

На титульному аркуші річної інформації обов'язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання.

(абзац другий підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

1.5. Зміст складається у формі, наведеній у додатку 37, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен зазначити про їх наявність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.

1.6. Основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до пункту 3.1 "Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента", пункту 3.2 "Інформація про державну реєстрацію емітента", пункту 3.3 "Банки, що обслуговують емітента", пункту 3.4 "Основні види діяльності", до таблиці, що міститься у пункті 3.5 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", пункту 3.6 "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств", до таблиці, що міститься у пункті 3.7 "Інформація про рейтингове агентство", пункту 3.8 "Інформація про органи управління емітента", наведених у додатку 37.

В описі до пункту 3.5 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу).

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, пункт 3.7 "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюють.

Пункт 3.8 "Інформація про органи управління емітента" не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

1.7. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", наведеної в додатку 37.

1.8. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці", наведеного в додатку 37.

1.9. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" та таблиці, що міститься у пункті 6.2 "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", наведених у додатку 37.

У інформації зазначаються відомості щодо голови (керівника) та членів виконавчого органу, голови ревізійної комісії, голови та членів ради товариства та головного бухгалтера. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства.

(абзац третій та четвертий підпункту 1.9 пункту 1 глави 2 розділу V
 замінено абзацом третім згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

1.10. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7 "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента", наведеної в додатку 37.

1.11. Інформація про загальні збори акціонерів заповнюється акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 8 "Інформація про загальні збори акціонерів", наведеної в додатку 37.

У описі до таблиці зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів, зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі, якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини.

1.12. Інформація про дивіденди має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 9 "Інформація про дивіденди", наведеної в додатку 37.

В описі до таблиці зазначається дата прийняття рішення про виплату дивідендів, дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

(абзац другий підпункту 1.12 пункту 1 глави 2 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

1.13. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 10 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", наведеної в додатку 37.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо.

(абзац другий підпункту 1.13 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до таблиці 10 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац третій підпункту 1.13 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

1.14. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "11.1. Інформація про випуски акцій", 11.2.1 "Процентні облігації", 11.2.2 "Дисконтні облігації", 11.2.3 "Цільові (безпроцентні) облігації", 11.3.1 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", 11.3.2 "Інформація про похідні цінні папери емітента", 11.4 "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду", 11.5 "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів", наведених у додатку 37.

(абзац перший підпункту 1.14 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо.

(абзац другий підпункту 1.14 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

1.15. Опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до пункту 12 "Опис бізнесу", наведеного у додатку 37.

1.16. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 13.1 "Інформація про основні засоби емітента", 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", 13.3 "Інформація про зобов'язання емітента", 13.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", 13.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у додатку 37.

(абзац перший підпункту 1.16 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.1 "Інформація про основні засоби емітента", вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці, що містяться у підпунктах 13.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 13.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" пункту 13, наведених у додатку 37, заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

(підпункт 1.16 пункту 1 глави 2 розділу V доповнено абзацом згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

1.17. Інформація про гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів розкривається у разі надання гарантії третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі гарантії.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 14 "Інформація про гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів", наведеної в додатку 37.

У описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії.

1.18. Відомості щодо особливої інформації відповідно до розділу II цього Положення та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, надаються відповідно до таблиці, що міститься у пункті 15 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року", наведеної у додатку 37.

1.19. Інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 38.

1.20. Проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків) емітентів - фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, може здійснюватися аудиторськими фірмами (аудиторами), які включені до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

2. Емітенти облігацій місцевих позик складають річну інформацію відповідно до глави 6 цього розділу.

Глава 3. Особливості складання річного звіту емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до річної інформації, складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 39.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски іпотечних облігацій", розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів, у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

(пункт 4 глави 3 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632)

Глава 4. Особливості складання річного звіту емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 2 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

Глава 5. Особливості складання річного звіту емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до річної інформації, складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 41 до цього Положення.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Основні відомості про ФОН", у описовій формі надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказується розмір коштів, направлених на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначається назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", у описовій формі надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", у описовій формі надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

Глава 6. Особливості складання річного звіту емітентами облігацій місцевих позик

1. У річній інформації емітенти облігацій місцевих позик розкривають інформацію в описовій формі та у послідовності, визначеній у додатку 42.

2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Глава 7. Порядок розкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку

1. Розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

(абзац перший пункту 1 глави 7 розділу V із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1482)

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

2. Емітент може на власний розсуд додатково оприлюднити інформацію у мережі Інтернет.

3. Опублікування річної інформації у офіційному друкованому виданні (крім річної інформації емітентів облігацій місцевих позик) здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до цього Положення.

Опублікування річної інформації емітентів облігацій місцевих позик здійснюється за формою, наведеною у пункті 1 та 3 додатка 42 до цього Положення.

Опублікування річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, здійснюється за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення.

(пункт 3 глави 7 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Емітенти зобов'язані зберігати примірник офіційного друкованого видання, у якому опубліковано річну інформацію, протягом трьох років.

4. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку (крім емітентів, які мають ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів), банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, та емітенти іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, емітенти облігацій місцевих позик надають (надсилають) річну інформацію до загального відділу центрального апарату Комісії.

(пункт 4 глави 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

5. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які не визначені в пункті 4 цієї глави, подають (надсилають) річну інформацію до територіального органу Комісії згідно з їх місцезнаходженням.

6. До складу річної інформації, що подається до Комісії, додається(ються) копія(ї) протоколу(олів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році.

(абзац перший пункту 6 глави 7 розділу V у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355)

Копія протоколу повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки копії протоколу робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".

У разі, якщо загальні збори емітента не проводились або не відбулись, до річної інформації має бути додана довідка, складена у довільній формі з поясненням причин. Довідка засвідчується підписом керівника емітента та відбитком печатки емітента.

Абзац четвертий пункту 6 глави 7 розділу V виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

7. До складу річної інформації, що подається до Комісії, додається аудиторський висновок у паперовій формі, зшитий та засвідчений підписом та відбитком печатки аудитора (аудиторської фірми).

8. До складу річної інформації, що подається до Комісії емітентами іпотечних облігацій, додається витяг з реєстру кожного іпотечного покриття, складений за станом на дату останнього оновлення емітентом даних реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації".

Розділ VI. Виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.08.2009 р. N 948,
у зв'язку з цим розділ VII уважати розділом VI)

Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 44 до цього Положення.

3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.

(пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами - акціонерними товариствами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні), емітентами цінних паперів, крім акцій, - не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

(пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

(Положення доповнено новим розділом VI згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355,
у зв'язку з цим розділ VI уважати відповідно розділом VII)

Розділ VII. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, здійснює Комісія.

2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

(пункт 2 розділу VII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку
 

 
 
О. Табала
 

 

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) 

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного капіталу (у відсотках) 

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій 

Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.) 

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу 

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації:  

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N
з/п 

Дія (лістинг/
делістинг або зміна рівня лістингу) 

Найме-
нування фондової біржі 

Дата дії 

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) 

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Найме-
нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

____________
* Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.

(додаток 4 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

(додаток 5 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

(додаток 6 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.) 

Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.) 

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.) 

Спосіб зменшення статутного капіталу 

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

N
з/п 

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство 

Дата проведення підготовчого засідання суду 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство 

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 10.1 пункту 10 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

N
з/п 

Дата винесення ухвали про санацію емітента 

Строк санації 

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) 

Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією 

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 10.2 пункту 10 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента 

Способи припинення 

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.1 пункту 11 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації 

Наявність у емітента кредиторів
(так/ні) 

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.2 пункту 11 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

N
з/п 

Дата судового рішення 

Строк дії ліквідаційної процедури 

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.3 пункту 11 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

2. Текст повідомлення

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери.

Крім обов'язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади 

______________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_____________________________
(дата) 

 

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

______________________
                    (посада) 

_________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

___________________________
(дата) 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Місцезнаходження

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1.5. Міжміський код та телефон, факс

1.6. Електронна поштова адреса

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 

________
(дата) 

2.2. Повідомлення
опубліковано у 

 
_________________________________________
(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
________
(дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

________________
(адреса сторінки) 

в мережі Інтернет 

________
(дата) 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

 

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид іпотечних облігацій/
різновид іпотечних сертифікатів 

Дата прийняття рішення емітентом про заміну 

Наймену-
вання органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін 

Частка (у відсотках) 

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення 

у складі іпотечного покриття 

у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 

іпотечні активи 

інші активи 

про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

найменування активу 

вартість (тис. грн.) 

найменування активу 

вартість (тис. грн.) 

10 

11 

12 

13 

(додаток 16 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

N
з/п 

Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами 

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір 

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір 

Найме-
нування 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Місцезна-
ходження 

Дата та номер ліцензії (дозволу) 

Наймену-
вання 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Місцезна-
ходження 

Дата та номер ліцензії (дозволу) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Дата вчинення дії 

Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій 

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів 

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

N
з/п 

Назва ФОН 

Дата рішення суду 

Найменування, місцезнаходження управителя та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, щодо якого було прийнято рішення суду 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя, до якого мають бути передані функції з управління 

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

N
з/п 

Назва ФОН 

Дата укладання договору з новим управителем 

Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження управителя, якого було припинено 

Спосіб припинення управителя 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління 

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 7.2 пункту 7 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про припинення функціонування ФОН

N
з/п 

Назва ФОН 

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН 

Найменування управителя 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя 

Місцезнаходження управителя 

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

N
з/п 

Номер реєстрації випуску 

Дата реєстрації випуску 

Різновид іпотечних сертифікатів 

Номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів (грн.) 

Вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (грн.) 

Співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами 

  

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

N
з/п 

Дата розірвання договору 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір 

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору 

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Дата вчинення дії 

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття 

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

N з/п 

Дата вчи-
нен-
ня дії 

Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу 

Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу 

вид або різ-
новид 

дата реєст-
рації ви-
пуску 

номер сві-
доцтва про реєст-
рацію ви-
пуску 

форма існу-
вання 

серія серти-
фікатів 

вартість 

загальна вартість 

кіль-
кість серти-
фікатів 

дата реєст-
рації ви-
пуску 

номер сві-
доцтва про реєст-
рацію випуску 

вид 

тип 

серія 

форма існу-
вання 

вартість 

кіль-
кість 

загальна вартість 

номі-
нальна 

частка консо-
лідова-
ного іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі 

номі-
нальна 

частка консо-
лідова-
ного іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

______________________________
                                 (посада) 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

________________________
(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
________
(дата) 

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

 
______________
(адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

2. Основні відомості про випущені акції 

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

  

     а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

     б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

     в) інформація про собівартість реалізованої продукції 

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки 

  

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації

3.4. Місцезнаходження

3.5. Статутний капітал (грн.)

3.6. Чисельність працівників (чол.)

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

3.11. Посадові особи емітента

3.12. Засновники емітента

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

5. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

5.1. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

6.2. Організаційно-правова форма

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

6.4. Місцезнаходження

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

6.6. Дата видачі ліцензії

6.7. Міжміський код та телефон

6.8. Факс

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

6.10. Опис

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції у грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

(додаток 28 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632)

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

___________________________
                           (посада) 

______________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

____________________________
(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
__________
(дата) 

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

 
______________
(адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
__________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента 

2. Інформація про посадових осіб емітента 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

4. Відомості про цінні папери емітента: 

  

    а) інформація про випуски акцій емітента 

    б) інформація про облігації емітента 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

    г) інформація про похідні цінні папери емітента 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

  

    а) інформація про зобов'язання емітента 

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції 

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів 

8. Інформація про заміну управителя 

9. Інформація про керуючого іпотекою 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

12. Інформація про іпотечне покриття: 

  

      а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

      б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

       в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

       г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" 

15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

18. Примітки 

  

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації

3.4. Територія (область)

3.5. Місцезнаходження

3.6. Статутний капітал (грн.)

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

3.9. Чисельність працівників (чол.)

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

3.11. Органи управління емітента

3.12. Засновники емітента

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.4. Рік народження**

4.5. Освіта**

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

4.8. Опис

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

5.2. Організаційно-правова форма

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

5.4. Місцезнаходження

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

5.7. Міжміський код та телефон

5.8. Факс

5.9. Вид діяльності

5.10. Опис

6. Відомості про цінні папери емітента

6.1. Інформація про випуски акцій емітента

6.2. Інформація про облігації емітента

6.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

6.4. Інформація про похідні цінні папери емітента

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  

Х 

Х 

Опис 

  

7.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

7.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

(за звітний період)

8.1. Найменування

8.2. Організаційно-правова форма

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

8.4. Місцезнаходження

8.5. Опис

(додаток 29 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632)

 

Інформація про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.

 

Інформація про заміну управителя

N
з/п 

Дата укладення договору про управління 

Управитель, з яким укладено договір 

Управитель, з яким розірвано договір 

наймену-
вання 

ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

місцезна-
ходження 

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям 

наймену-
вання 

ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

місцезна-
ходження 

номер та дата ліцензії (дозволу) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

 

Інформація про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, організаційно-правову форму. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.

 

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

 

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначається дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

 

Інформація про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

N
з/п 

Дата прийняття рішення емітентом 

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках) 

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення 

про виключення зі складу іпотечного покриття 

про включення до складу іпотечного покриття 

наймену-
вання активу 

вартість 

наймену-
вання активу 

вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн. 

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн. 

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн. 

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) 

  

  

  

  

  

  

  

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Розмір іпотечного покриття, грн. 

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн. 

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) 

дата 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Дата виникнення змін 

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна* 

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття 

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках) 

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

виключені зі складу іпотечного покриття 

включені до складу іпотечного покриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

 

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, в тому числі її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, вказуються причини заміни.

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

____________________________
                               (посада) 

_____________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М.П. 

____________________________
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів
за _____ рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
___________
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у  

 
_____________________________________________________
              (номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
___________
(дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 
________________
      (адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
___________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

  

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

б) інформація про державну реєстрацію емітента 

в) банки, що обслуговують емітента 

г) основні види діяльності 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

е) інформація про рейтингове агентство 

є) інформація про органи управління емітента 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

6. Інформація про загальні збори акціонерів 

7. Інформація про дивіденди 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

  

а) інформація про випуски акцій емітента 

б) інформація про облігації емітента 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

г) інформація про похідні цінні папери 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

10. Опис бізнесу 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 

в) інформація про зобов'язання емітента 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

20. Основні відомості про ФОН 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

24. Правила ФОН 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 

27. Аудиторський висновок 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки 

  

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

3.1.3. Організаційно-правова форма

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.5. Область, район

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

Зазначаються найменування виду діяльності та код за КВЕД

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

____________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Розкривається інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються стислий опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

3.8. Інформація про органи управління емітента

Розкривається інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенцію, функції тощо.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

____________
* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

____________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

____________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

11.2.2. Дисконтні облігації

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

____________
* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);

про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом;

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

текст аудиторського висновку;

інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання;

інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;

інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів;

стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;

іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  

Х 

Х 

Опис 

  

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

16. "Відомості про аудиторський висновок".

(додаток 37 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.11.2012 р. N 1632
,
 від 09.04.2013 р. N 519)

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _____

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? _______

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) _____

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ______

Кількість членів ревізійної комісії ________ осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

  

Загальні збори акціонерів 

Наглядова рада 

Виконавчий орган 

Не належить до компетенції жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

  

  

  

  

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

  

  

  

  

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови правління 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів правління 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

  

  

  

  

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

  

  

  

  

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

  

  

  

  

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

  

  

  

  

Затвердження аудитора 

  

  

  

  

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

  

  

  

  

____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _____

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? *

____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) _____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено аудитора?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ________

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ______

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий: __________________

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _______; укажіть, яким чином її оприлюднено: _______________

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

____________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

(додаток 38 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

 

Інформація про випуски іпотечних облігацій

N
з/п 

Дата реєст-
рації ви-
пуску 

Номер свідоцтва про реєст-
рацію випуску 

Найме-
нування органу, що зареєст-
рував випуск 

Номі-
нальна вартість іпотечної облігації (грн.) 

Кількість розмі-
щених іпотечних облігацій (штук) 

Загальна номі-
нальна вартість (грн.) 

Вид іпо-
течної облі-
гації 

Вид про-
цента за іпотеч-
ними обліга-
ціями 

Дохід-
ність, у відсотках 

Розмір іпотечного покриття (грн.) 

Дата початку обігу іпотечних облігацій 

Дата пога-
шення облігацій 

Періо-
дичність платежів (за активами та за обліга-
ціями) (міс.) 

Середньо-
зважений строк іпотечних активів та інших активів у складі іпотечного покриття 

Середньо-
зважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття 

Наявність резерв-
ного фонду 

Дострокове погашення (перед-
бачено або неперед-
бачено) 

Дострокове погашення відбулось або не відбулось 

сума іпо-
течних активів 

сума інших активів 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн. 

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн. 

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн. 

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках, (коефіцієнт іпотечного покриття) 

  

  

  

  

  

  

  

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Розмір іпотечного покриття, грн. 

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн. 

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) 

дата 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Дата виникнення змін 

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна* 

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття 

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках) 

Причини заміни або включення 

виключені зі складу іпотечного покриття 

включені до складу іпотечного покриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

____________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи) 

Частка складової:
 

в розмірі іпотечних активів або інших активів 

в загальному розмірі іпотечного покриття 

за попередній період* 

за звітний період 

за попередній період* 

за звітний період 

у відсотках 

сума (грн.) 

у відсотках 

сума (грн.) 

у відсотках 

сума (грн.) 

у відсотках 

сума (грн.) 

I. Іпотечні активи (всього), в тому числі: 

100 

  

100 

  

  

  

  

  

1. Права вимоги за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі: 

100 

  

100 

  

  

  

  

  

1.1 нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

посвідчені заставною 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

посвідчені заставною 

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Інші активи (всього), в тому числі: 

100 

  

100 

  

  

  

  

  

1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 грошові кошти в національній валюті  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 грошові кошти в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Державні цінні папери 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Цінні папери гарантовані державою 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 

Частка в загальному розмірі іпотечних активів 

у відсотках 

грн. 

Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою 

  

  

Договір відступлення права вимоги 

  

  

Інша підстава 

  

  

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Строк прострочених платежів 

Кількість іпотечних активів, шт. 

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів 

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття 

у відсотках 

сума 

у відсотках 

сума 

До 30 днів 

  

  

  

  

  

30 - 60 днів 

  

  

  

  

  

60 - 90 днів 

  

  

  

  

  

90 - 180 днів 

  

  

  

  

  

Понад 180 днів 

  

  

  

  

  

 

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найме-
нування органу, що зареєст-
рував випуск 

Кількість розмі-
щених іпотечних сертифікатів (штук) 

Загальна номінальна вартість (грн.) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) 

Різновид іпотечного сертифіката 

Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю 

Частка консолі-
дованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску) 

Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду 

Дата початку обігу іпотечних серти-
фікатів 

Дата погашення іпотечних сертифікатів 

Періодичність платежів (за активами та за різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.) 

Дострокове погашення передбачено або неперед-
бачено 

Дострокове погашення відбулось або не відбулось 

(грн.) 

змен-
шено на (у відсот-
ках) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

Інформація щодо реєстру іпотечних активів

N
з/п 

Кількість власників (осіб) 

Обсяг в обігу (грн.) 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю 

Сума платежів за іпотечними сертифікатами
участі 

іпотечних сертифікатів участі 

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю 

іпотечних сертифікатів участі 

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю 

номінальна вартість 

сумарний розмір процентів 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

 

Основні відомості про ФОН

Найменування фінансової установи, що створила ФОН 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН 

  

Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН 

  

Найменування ФОН 

  

Дата створення ФОН 

  

Строк дії ФОН 

  

Опис 

  

____________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Дата реєст-
рації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН 

Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН 

Загальна вартість розмі-
щених серти-
фікатів ФОН 

Кількість сертифікатів ФОН (штук) 

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом 

Ціна розмі-
щення 

Строк обігу серти-
фікатів ФОН 

Частка чистих активів із розра-
хунку на один сертифікат 

Розмір власного капіталу емітента 

Номі-
нальна вартість або фіксо-
ваний дохід 

приватної пропозиції 

публічної пропозиції 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН*

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН 

Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН 

Дата внесення до реєстру 

Кількість сертифікатів ФОН
(штук) 

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) 

Кількість за видами сертифікатів ФОН 

іменні 

на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН 

Дата внесення до реєстру 

Кількість сертифікатів (штук) 

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) 

Кількість за видами сертифікатів ФОН 

іменні 

на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

____________
* По кожному випуску окремо.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН 

Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

Кількість сертифікатів ФОН 

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН 

вартість майна ФОН (грн.) 

вартість зобов'язань ФОН (грн.) 

чисті активи ФОН (грн.) 

на кінець звітного періоду (грн.) 

за попередній звітний період (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

___________________
                  (посада) 

_________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

____________________________
(дата) 

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за _____ рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Місцезнаходження емітента

1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.4. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

________
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 

 
__________________________________________
(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
________
(дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 

______________
(адреса сторінки) 

в мережі Інтернет 

________
(дата) 

3. Інформація щодо облігацій місцевих позик

3.1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).

3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).

3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.

3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.

3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик.

3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.

3.7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.

3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.

3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик.

3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.

3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.

3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

 

Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Місцезнаходження емітента

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.5. Міжміський код та телефон

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

1.7. Дата державної реєстрації

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

  

  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції  

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість  

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

  

  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  

  

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

  

  

у відсотках від статутного капіталу 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

  

  

Вартість чистих активів 

  

  

2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.

У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

7. Інформація про дивіденди 

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Найменування посади  

______________
           (підпис)  

___________________________
       (ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П.  

___________________________
                               (дата) 

(додаток 43 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 р. N 1355)

 

Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства
за _____ рік

Додаток 44 виключено
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 серпня 2009 року N 948)
 

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано  

_____________________________________________________
    (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) 

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Найменування посади 

______________
(підпис) 

__________________________________
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

__________________________________
(дата) 

____________
* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

** Рекомендована форма.

*** Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

(Положення доповнено додатком 44 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30.10.2009 р. N 1355
,
 додаток 44 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1482)

 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ емітента

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.

(Положення доповнено додатком 45 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.11.2012 р. N 1632)

____________

Опрос