Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению "Карточки регистрации субъекта первичного финансового мониторинга - банка (обособленного подразделения) и ответственных лиц" и порядку ее представления в Госфинмониторинг Украины

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ, Инструкция от 19.12.2006 № 259
Утратил силу

Інструкція
щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 22 лютого 2012 року N 247)

1. Загальні положення

1.1. Інформація щодо реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (далі - суб'єкт), його відокремлених підрозділів, щодо призначення, звільнення відповідальних осіб та осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки, щодо припинення діяльності суб'єкта (відокремленого підрозділу) надається банком Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) у вигляді файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (далі - файл-повідомлення) засобами електронної пошти Національного банку України з використанням засобів захисту інформації, розроблених Національним банком України.

1.2. Якщо Держфінмоніторингом України отримана інформація щодо реєстрації або припинення діяльності суб'єкта (відокремленого підрозділу) та/або призначення, звільнення його відповідальних працівників (осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки), яка надана з дотриманням вимог цієї Інструкції, ця інформація реєструється в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України, про що повідомляється суб'єкту файлом-квитанцією типу V про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банківської установи (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (далі - файл-квитанція). Отримання суб'єктом файла-квитанції з нульовими кодами помилок є свідченням факту прийняття Держфінмоніторингом України такої інформації.

1.3. Після отримання суб'єктом файла-квитанції типу V з нульовими кодами помилок відповідальний працівник зобов'язаний роздрукувати надану інформацію за формою N 7-ФМ. Роздрукована форма підписується керівником суб'єкта, засвідчується печаткою суб'єкта і зберігається у відповідній справі протягом п'яти років з дати подання цієї інформації.

1.4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення цього першим рядком інформаційного повідомлення має бути XML директива:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

При кодуванні значень інформаційних елементів повинні використовуватись символи кодової сторінки Windows-1251.

Файл-повідомлення та файл-квитанція повинні формуватися з використанням мови розмітки документів XML та відповідати формалізованому опису (DTD), визначеному Держфінмоніторингом України. Для зазначення цього другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "file_dtd">,

де file_dtd є ім'я файла з формалізованим описом (DTD):

для файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта - xu_f710.dtd,

для файла-квитанції - xv_f710.dtd.

1.5. Правила формування найменувань файлів повинні відповідати вимогам розділу 3 Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778.

1.6. Порядок накладання/перевірки електронного цифрового підпису повинен відповідати вимогам розділу 5 Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778.

1.7. Позначення форматів даних, що використовуються у описі Складу файлів типів U та V, відповідають вимогам розділу 4 Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778.

1.8. При внесенні інформації до файла-повідомлення слід користуватися такими загальними правилами:

поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних Довідників кодів Держфінмоніторингу України та Національного банку України;

поля, що містять дані відповідних документів (наказів, ліцензій, дозволів, свідоцтв та ін.), заповнюються тільки на підставі та мовою цих документів;

усі інші поля файла-повідомлення, що містять текстову інформацію, заповнюються українською мовою.

1.9. Інформаційний обмін між банками та Держфінмоніторингом України щодо подання інформації про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та/або відповідальних осіб здійснюється з використанням поштових адрес електронної пошти НБУ, які використовуються при обміні повідомленнями про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

2. Порядок заповнення форми N 7-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб"

2.1. Файл-повідомлення типу U про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб за формою N 7-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" (далі - Картка реєстрації) заповнюється та надається суб'єктом до Держфінмоніторингу України в таких випадках:

у разі реєстрації суб'єкта (відокремленого підрозділу) в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України;

у разі призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в суб'єкті (відокремленому підрозділі);

при звільненні відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в суб'єкті (відокремленому підрозділі);

при призначенні особи, що тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності в суб'єкті (відокремленому підрозділі);

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкт (відокремлений підрозділ) та/або про відповідального працівника суб'єкта (відокремленого підрозділу) або особи, що тимчасово виконує його обов'язки;

у разі припинення діяльності суб'єкта (відокремленого підрозділу).

2.2. Картка реєстрації заповнюється за такими загальними правилами:

2.2.1. Розділ 1 Картки реєстрації заповнюється у всіх випадках.

Розділи 2 та 3 Картки реєстрації заповнюються повністю лише при першому її поданні для реєстрації суб'єкта. При зміні загальних та/або додаткових відомостей про суб'єкт у розділах 2 та 3 заповнюються лише ті поля, які зазнали змін.

Розділ 4 заповнюється повністю при першому поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта. Пункт 1 розділу 4 заповнюється завжди при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта. Пункт 2 розділу 4 заповнюється при першому поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта та при зміні відомостей про нього. В останньому випадку в пункті 2 розділу 4 заповнюються тільки ті поля, у яких відбулись зміни.

Розділ 5 заповнюється лише в разі потреби надання інформації про відповідального працівника або особу, що тимчасово виконує його обов'язки. При призначенні відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, та в разі їх звільнення відповідні пункти розділу 5 заповнюються повністю. При зміні відомостей про відповідального працівника або особу, що виконує його обов'язки, у пунктах 1 та 2 розділу 5 заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися зміни.

2.2.2. При наданні інформації про реєстрацію суб'єкта та про призначення відповідального працівника (особи, що тимчасово виконує його обов'язки) заповнюються розділи 1, 2, 3 та 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "первинне". У розділі 5 обов'язковим для заповнення є пункт 1 "Відомості про призначення відповідального працівника". Допускається одночасне заповнення пунктів 1 та 2 у разі одночасного призначення відповідального працівника та особи, що тимчасово виконує його обов'язки в разі його відсутності в суб'єкті.

2.2.3. При наданні інформації про реєстрацію відокремленого підрозділу суб'єкта та про призначення відповідального працівника (особи, що тимчасово виконує його обов'язки) у цьому підрозділі заповнюються розділи 1, 4, 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "первинне". У розділі 5 обов'язковим для заповнення є пункт 1 "Відомості про призначення відповідального працівника". Допускається одночасне заповнення пунктів 1 та 2 в разі одночасного призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу та особи, що тимчасово виконує його обов'язки в разі його відсутності.

2.2.4. При наданні інформації про призначення відповідального працівника суб'єкта (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) заповнюються розділ 1 та пункт 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.5. При наданні інформації про призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункт 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.6. При наданні інформації про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника суб'єкта, заповнюються розділ 1 та пункт 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.7. При наданні інформації про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта, заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункт 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.8. При одночасному призначенні відповідального працівника суб'єкта (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, що тимчасово виконує його обов'язки в разі його відсутності, допускається подання однієї Картки реєстрації з одночасним повідомленням про обидва призначення. У цьому разі заповнюються розділ 1 та пункти 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" і 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.9. При одночасному призначенні відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, що тимчасово виконує його обов'язки в разі його відсутності, заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункти 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" і 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.10. При наданні інформації про звільнення відповідального працівника суб'єкта або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в разі його відсутності, заповнюються розділ 1 та пункт 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.11. При наданні інформації про звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункт 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.12. У разі, коли відбувається одночасне звільнення відповідального працівника та призначення нового відповідального працівника суб'єкта, допускається заповнення однієї Картки реєстрації з одночасним повідомленням про звільнення та призначення. У такому разі заповнюються розділ 1 та пункти 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" і 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.13. Для повідомлення про одночасне звільнення та призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункти 1 "Відомості про призначення відповідального працівника" і 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.14. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника суб'єкта та призначення особи, що тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються розділ 1 та пункти 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" і 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.15. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу суб'єкта та призначення особи, що тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та пункти 2 "Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника" і 3 "Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності" розділу 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.16. При наданні інформації про зміну відомостей про суб'єкта, зазначених у розділах 2, 3, або відомостей про відповідальних осіб суб'єкта (розділ 5), окрім повідомлення про призначення та звільнення, заповнюються розділ 1 та відповідні поля (дані в яких змінилися) розділів 2, 3, 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.17. При наданні інформації про зміну відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта, зазначених у розділі 4, або щодо відповідальних осіб відокремленого підрозділу суб'єкта (розділ 5), окрім інформації про призначення та звільнення, заповнюються розділ 1 та відповідні поля (дані в яких змінилися) розділів 4, 5, поле 2.1.5 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.18. При наданні інформації про припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта заповнюються розділ 1, пункт 1 "Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу 4 та поле 2.4.9 "Коментар до виду суб'єкта" цього пункту; поле 2.4.8 "Вид суб'єкта (код)" кодується значенням "0000", поле 2.1.5 "Вид повідомлення" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.2.19. При наданні інформації про припинення діяльності суб'єкта заповнюються розділ 1 та поле 2.2.5 "Коментар до виду суб'єкта" розділу 2, поле 2.2.4 "Вид суб'єкта (код)" кодується значенням "0000", поле 2.1.5 "Вид повідомлення" у цьому разі кодується значенням "додаткове".

2.3. Поля Картки реєстрації (значення елементів файла-повідомлення типу U) заповнюються за такими правилами:

Розділ 1. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.1.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

указується ідентифікаційний код суб'єкта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію 

Обов'язково 

2.1.2 

Код банку 

указується код банку 

Обов'язково 

2.1.3 

Скорочене найменування 

указується скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування  

Обов'язково 

2.1.4 

Дата повідомлення 

указується дата заповнення картки
(наприклад, якщо картка заповнена 24 вересня 2005 року, поле матиме такий вигляд: 24092005)  

Обов'язково 

2.1.5 

Вид повідомлення (код) 

указується код виду повідомлення відповідно до довідника кодів видів повідомлень (додаток 6 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48). Код "додаткове" указується, якщо Картка реєстрації для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з видом "первинне" взята на облік 

Обов'язково 

2.1.6 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ 

указується ідентифікатор суб'єкта, що надсилає Картку реєстрації 

Обов'язково за винятком першого подання Картки реєстрації про суб'єкт  

2.1.7 

Внутрішньо-
банківський реєстраційний код 

указується реєстраційний код суб'єкта, відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849  

Обов'язково  

Розділ 2. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.2.1 

Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

указується повне найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни повної назви суб'єкта  

2.2.2 

Скорочене найменування 

указується скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни скороченої назви суб'єкта 

2.2.3 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу суб'єкта відповідно до довідника кодів типів суб'єктів (додаток 7 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" 

2.2.4 

Вид суб'єкта (код) 

при поданні інформації про суб'єкта указується "0100"; у разі, якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, у полі проставляються 4 нулі 

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" та для повідомлення про припинення діяльності суб'єкта 

2.2.5 

Коментар до виду суб'єкта  

указуються підстави припинення діяльності суб'єкта (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що його видав, тощо)  

Обов'язково
в разі припинення діяльності суб'єкта 

Місцезнаходження

2.2.6.1 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код та назва країни, на території якої зареєстровано суб'єкт, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад, держава Україна кодується 804 Україна) 

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.2.6.2 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.2.6.3 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48) (наприклад, Хмельницька область кодується як 68 Хмельницька)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.2.6.4 

Населений пункт та район області 

указується найменування населеного пункту та район області: вид населеного пункту указується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.; назва населеного пункту та район області указується повністю (наприклад, м. Київ;
смт Микулинці, Іванківський район;
сел. Васильківка, Васильківський район;
с. Мила, Броварський район та ін.)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.2.6.5 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад, вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.2.6.6 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери за наявності)
(наприклад, будинок N 18 заповнюється як 18; будинок N 18-А заповнюється як 18А; будинок N 18/12 заповнюється як 18/12)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.2.6.7 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад, корпус N 8 заповнюється як 8)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.2.6.8 

Офіс  

указується номер офісу, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад, офіс N 6 заповнюється як 6;
офіс N 6-А заповнюється як 6А)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

Розділ 3. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) 

2.3.1.1 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код та назва країни, на території якої зареєстровано суб'єкт, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад, держава Україна кодується 804 Україна) 

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.3.1.2 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.3.1.3 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48)
(наприклад, Хмельницька область кодується як 68 Хмельницька) 

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.3.1.4 

Населений пункт та район області 

указується найменування населеного пункту та район області: вид населеного пункту указується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.;
назва населеного пункту та район області указується повністю (наприклад, м. Київ;
смт Микулинці, Іванківський район;
сел. Васильківка, Васильківський район;
с. Мила, Броварський район та ін.)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта 

2.3.1.5 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад, вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.3.1.6 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери за наявності)
(наприклад, будинок N 18 заповнюється як 18; будинок N 18-А заповнюється як 18А; будинок N 18/12 заповнюється як 18/12)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.3.1.7 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад, корпус N 8 заповнюється як 8)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.3.1.8 

Офіс  

указується номер офісу, де зареєстровано суб'єкт (наприклад, офіс N 6 заповнюється як 6;
офіс N 6-А заповнюється як 6А)  

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження суб'єкта (за наявності) 

2.3.1.9 

Номер телефону 

указується номер телефону офісу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад, телефон у м. Львові 862334 вноситься в поле як 0322862334) 

Обов'язково
для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону суб'єкта 

2.3.1.10 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад, master@xxxxxx.com.ua)  

Обов'язково
за наявності  

Розділ 4. Відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.4.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу суб'єкта, у разі відсутності - указується ідентифікаційний код суб'єкта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ 

2.4.2 

Код банку 

указується код відокремленого підрозділу суб'єкта, у разі відсутності - указується код банку суб'єкта  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ  

2.4.3 

Внутрішньо-
банківський реєстраційний код 

указується реєстраційний код відокремленого підрозділу суб'єкта, відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ  

2.4.4 

Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ 

указується ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта, що надсилає Картку реєстрації 

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ за винятком першого подання форми N 7-ФМ про відокремлений підрозділ 

2.4.5 

Повне найменування відокремленого підрозділу 

указується повне найменування відокремленого підрозділу суб'єкта відповідно до реєстраційних документів  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ 

2.4.6 

Скорочене найменування відокремленого підрозділу 

указується скорочене найменування відокремленого підрозділу суб'єкта відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" 

2.4.7 

Тип суб'єкта (код) 

заповнюється згідно з довідником типів суб'єктів (додаток 7 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне"  

2.4.8 

Вид суб'єкта (код) 

при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта указується "0100"; у разі, якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, у полі проставляються 4 нулі 

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне"  

2.4.9 

Коментар до виду суб'єкта  

указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що його видав, тощо) 

Обов'язково в разі припинення діяльності відокремленого підрозділу  

2. Місцезнаходження

2.4.10.1 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код та назва країни, на території якої зареєстровано відокремлений підрозділ суб'єкта, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад, держава Україна кодується як 804 Україна) 

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження 

2.4.10.2 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження 

2.4.10.3 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48) (наприклад, Хмельницька область кодується як 68 Хмельницька) 

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження 

2.4.10.4 

Населений пункт та район області 

указується найменування населеного пункту та район області: вид населеного пункту указується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.;
назва населеного пункту та район області указується повністю (наприклад, м. Київ;
смт Микулинці, Іванківський район;
сел. Васильківка, Васильківський район; с. Мила, Броварський район та ін.)  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження 

2.4.10.5 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад, вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження (за наявності) 

2.4.10.6 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери за наявності)
(наприклад, будинок N 18 заповнюється як 18; будинок N 18-А заповнюється як 18А; будинок N 18/12 заповнюється як 18/12)  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження (за наявності) 

2.4.10.7 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад, корпус N 8 заповнюється як 8)  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження (за наявності) 

2.4.10.8 

Офіс 

указується номер офісу, де зареєстровано відокремлений підрозділ суб'єкта (наприклад, офіс N 6 заповнюється як 6;
офіс N 6-А заповнюється як 6А)  

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни місцезнаходження (за наявності) 

2.4.10.9 

Номер телефону 

указується номер телефону офісу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад, телефон у м. Львові 862334 вноситься в поле як 0322862334) 

Обов'язково при наданні інформації про відокремлений підрозділ для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону 

2.4.10.10 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад, master@xxxxxx.com.ua)  

Обов'язково за наявності при наданні інформації про відокремлений підрозділ 

Розділ 5. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.5.1.1 

Посада 

указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта чи відокремленого підрозділу 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника, зміни посади 

2.5.1.2 

Прізвище 

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника, зміни прізвища 

2.5.1.3 

Ім'я 

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника, зміни імені 

2.5.1.4 

По батькові 

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника, зміни по батькові (за наявності) 

2.5.1.5 

Номер наказу про призначення 

указується номер наказу про призначення відповідальним працівником 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника 

2.5.1.6 

Дата наказу про призначення 

указується дата наказу про призначення відповідальним працівником 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника 

2.5.1.7 

Дата призначення на посаду 

указується дата, з якої відповідальний працівник розпочинає виконувати свої обов'язки, згідно з наказом про призначення. У разі, коли наказ не містить дату призначення на посаду, зазначається дата наказу про призначення 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника 

2.5.1.8 

Номер телефону 

указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника (наприклад, телефон у м. Львові 862334 вноситься в поле, як 0322862334) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника, при зміні номера телефону 

2.5.1.9 

Адреса e-mail 

указується адреса e-mail відповідального працівника 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне", призначення відповідального працівника (за наявності) 

2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.5.2.1 

Посада 

указується повне найменування посади тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника, про зміни посади  

2.5.2.2 

Прізвище 

указується прізвище тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника, про зміни прізвища  

2.5.2.3 

Ім'я 

указується ім'я тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника, про зміни імені 

2.5.2.4 

По батькові 

указується по батькові тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника, про зміни по батькові (за наявності) 

2.5.2.5 

Номер наказу про призначення 

указується номер наказу про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника  

2.5.2.6 

Дата наказу про призначення 

указується дата наказу про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника  

2.5.2.7 

Дата призначення на посаду 

указується дата, з якої тимчасовий виконувач обов'язків розпочинає виконувати обов'язки відповідального працівника згідно з наказом про призначення. В разі, коли наказ не містить дати призначення на посаду, зазначається дата наказу про призначення 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

2.5.2.8 

Номер телефону 

указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника (наприклад, телефон у м. Львові 862334 вноситься в поле як 0322862334) 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника, про зміни номера телефону 

2.5.2.9 

Адреса e-mail 

указується адреса e-mail тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково для повідомлення про призначення тимчасового виконувача обов'язків відповідального працівника (за наявності) 

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

2.5.3.1 

Прізвище 

указується прізвище відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки 

Обов'язково при звільненні 

2.5.3.2 

Ім'я 

указується ім'я відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки 

Обов'язково при звільненні 

2.5.3.3 

По батькові 

указується по батькові відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки 

Обов'язково при звільненні (за наявності) 

2.5.3.4 

Номер наказу про звільнення 

указується номер наказу про звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково при звільненні 

2.5.3.5 

Дата наказу про звільнення 

указується дата наказу про звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника 

Обов'язково при звільненні 

2.5.3.6 

Дата звільнення від виконання обов'язків  

указується дата звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника. У разі, коли наказ не містить дату звільнення від обов'язків, зазначається дата наказу про звільнення 

Обов'язково при звільненні 

3. Порядок присвоєння банкам та їх відокремленим підрозділам ідентифікатора

3.1. Для подання суб'єктом інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді згідно з вимогами законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму йому та його відокремленим підрозділам присвоюється ідентифікатор.

3.2. Ідентифікатор - це комбінація з шести літер латинського алфавіту та/або чисел, яка присвоюється Держфінмоніторингом України суб'єкту та його відокремленим підрозділам і призначена для їх ідентифікації при поданні до Держфінмоніторингу України інформації згідно з вимогами законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

3.3. Для отримання ідентифікатора суб'єкту необхідно надіслати до Держфінмоніторингу України Картку реєстрації суб'єкта з видом повідомлення "первинне". Для отримання ідентифікатора відокремленого підрозділу суб'єкту необхідно надіслати до Держфінмоніторингу України Картку реєстрації відокремленого підрозділу з видом повідомлення "первинне".

3.4. Після реєстрації суб'єкта (або його відокремленого підрозділу) в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів присвоює суб'єкту (або його відокремленому підрозділу) ідентифікатор та повідомляє його про це шляхом надсилання файла-квитанції.

3.5. У разі зміни коду за ЄДРПОУ, коду банку або внутрішньобанківського реєстраційного коду суб'єкта чи його відокремленого підрозділу ідентифікатор анулюється. Для отримання нового ідентифікатора суб'єкта необхідно надати Картку реєстрації, заповнену як у разі припинення діяльності суб'єкта (для відокремленого підрозділу - як для припинення діяльності відокремленого підрозділу), та надати Картку реєстрації, заповнену як для першого подання, з видом повідомлення "первинне" та новими реквізитами суб'єкта (відокремленого підрозділу). Після реєстрації в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України нових даних Держфінмоніторингом України буде присвоєний та надісланий новий ідентифікатор.

3.6. У разі втрати отриманого від Держфінмоніторингу України ідентифікатора суб'єкт подає до Держфінмоніторингу України заяву із зазначенням обставин його втрати для повторного отримання ідентифікатора. Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів від дати отримання заяви повторно надсилає суб'єкту повідомлення з зазначенням ідентифікатора, що був присвоєний раніше.

3.7. У разі припинення діяльності суб'єкта чи його відокремленого підрозділу та отримання відповідної Картки реєстрації ідентифікатор, що був йому присвоєний, Держфінмоніторингом України анулюється.

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу
 

 
 
А. С. Подкоритов
 

Опрос