Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении "Карточки регистрации субъекта первичного финансового мониторинга - банка (обособленного подразделения) и ответственных лиц" и Инструкции по ее заполнению и представлению

Государственный комитет финансового мониторинга
Форма, Приказ от 19.12.2006 № 259
Утратил силу

Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 19 грудня 2006 року N 259

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2007 р. за N 86/13353

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 22 лютого 2012 року N 247)

Керуючись статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", пунктом 2.4 Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658, та з метою вдосконалення порядку надання інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу банками, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму N 7-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб", що додається.

2. Затвердити Склад реквізитів та структуру файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, що додається.

3. Затвердити Склад реквізитів та структуру файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, що додається.

4. Затвердити Інструкцію щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України, що додається.

5. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В. С.) у двомісячний термін після державної реєстрації цього наказу Міністерством юстиції України привести у відповідність до вимог цього наказу програмне забезпечення з обробки інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків (їх відокремлених підрозділів).

6. Банкам у місячний термін з дати набуття чинності цього наказу зареєструватись в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України та зареєструвати свої філії та територіальні підрозділи, які здійснюють ведення реєстру фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу з дотриманням вимог Інструкції щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України, затвердженої цим наказом. При першому поданні "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" для суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів поле "Вид повідомлення" встановлювати як "первинне".

7. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Матвійчук С. Р.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

8. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Департаментом інформаційних технологій (Давидюк В. С.) протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації цього наказу Міністерством юстиції України довести до відома банків зміст цього наказу.

9. Установити, що цей наказ набирає чинності через два місяці після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

 

Голова 

С. Г. Гуржій 

 

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ
СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - БАНКУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Розділ 1. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

2.1.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

 

2.1.2 

Код банку 

 

2.1.3 

Скорочене найменування 

 

2.1.4 

Дата повідомлення 

 

2.1.5 

Вид повідомлення (код) 

 

2.1.6 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ 

 

2.1.7 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

 

Розділ 2. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

2.2.1 

Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

  

2.2.2 

Скорочене найменування 

  

2.2.3 

Тип суб'єкта (код) 

  

2.2.4 

Вид суб'єкта (код) 

  

2.2.5 

Коментар до виду суб'єкта  

  

Місцезнаходження 

2.2.6.1 

Країна (код та назва) 

  

2.2.6.2 

Поштовий індекс 

  

2.2.6.3 

Область (код та назва) 

  

2.2.6.4 

Населений пункт та район області 

  

2.2.6.5 

Вулиця 

  

2.2.6.6 

Будинок 

  

2.2.6.7 

Корпус (споруда) 

  

2.2.6.8 

Офіс  

  

Розділ 3. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) 

2.3.1.1 

Країна (код та назва) 

 

2.3.1.2 

Поштовий індекс 

 

2.3.1.3 

Область (код та назва) 

 

2.3.1.4 

Населений пункт та район області 

 

2.3.1.5 

Вулиця 

 

2.3.1.6 

Будинок 

 

2.3.1.7 

Корпус (споруда) 

 

2.3.1.8 

Офіс 

 

2.3.1.9 

Номер телефону 

 

2.3.1.10 

Адреса e-mail 

 

Розділ 4. Відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

2.4.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

2.4.2 

Код банку 

 

2.4.3 

Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ 

 

2.4.4 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

 

2.4.5 

Повне найменування відокремленого підрозділу  

 

2.4.6 

Скорочене найменування відокремленого підрозділу 

 

2.4.7 

Тип суб'єкта (код) 

 

2.4.8 

Вид суб'єкта (код) 

 

2.4.9 

Коментар до виду суб'єкта  

 

2. Місцезнаходження

2.4.10.1 

Країна (код та назва) 

 

2.4.10.2 

Поштовий індекс 

 

2.4.10.3 

Область (код та назва) 

 

2.4.10.4 

Населений пункт та район області 

 

2.4.10.5 

Вулиця 

 

2.4.10.6 

Будинок 

 

2.4.10.7 

Корпус (споруда) 

 

2.4.10.8 

Офіс 

 

2.4.10.9 

Номер телефону 

 

2.4.10.10 

Адреса e-mail 

 

Розділ 5. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

2.5.1.1 

Посада 

 

2.5.1.2 

Прізвище 

 

2.5.1.3 

Ім'я 

 

2.5.1.4 

По батькові 

 

2.5.1.5 

Номер наказу про призначення 

 

2.5.1.6 

Дата наказу про призначення 

 

2.5.1.7 

Дата призначення на посаду 

 

2.5.1.8 

Номер телефону 

 

2.5.1.9 

Адреса e-mail 

 

2. Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності

2.5.2.1 

Посада 

 

2.5.2.2 

Прізвище 

 

2.5.2.3 

Ім'я 

 

2.5.2.4 

По батькові 

 

2.5.2.5 

Номер наказу про призначення 

 

2.5.2.6 

Дата наказу про призначення 

 

2.5.2.7 

Дата призначення на посаду 

 

2.5.2.8 

Номер телефону 

 

2.5.2.9 

Адреса e-mail 

 

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності

2.5.3.1 

Прізвище 

 

2.5.3.2 

Ім'я 

 

2.5.3.3 

По батькові 

 

2.5.3.4 

Номер наказу про звільнення 

 

2.5.3.5 

Дата наказу про звільнення 

 

2.5.3.6 

Дата звільнення від виконання обов'язків  

 

Наведені дані є правильними 

Керівник (посада) ___________________________________
П. І. Б. _____________________________________________

(підпис) ____________________

                           М. П. 

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу
 

 
 
А. С. Подкоритов
 

Опрос