Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении в системе Службы безопасности Украины на мирное время

СБУ
Положение, Приказ от 22.12.2006 № 809
Утратил силу

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час

Наказ Служби безпеки України
від 22 грудня 2006 року N 809

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2007 р. за N 62/13329

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби безпеки України
 від 20 квітня 2007 року N 301
,
 від 3 березня 2008 року N 155

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 25 червня 2018 року N 1112)

(У тексті наказу слова "Адміністративно-господарське управління" в усіх відмінках замінено словами "Департамент господарського забезпечення" у відповідному відмінку згідно з наказом Служби безпеки України від 3 березня 2008 року N 155)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" та з метою впорядкування продовольчого забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час, що додається.

2. Начальникам органів, підрозділів, закладів Служби безпеки України організувати продовольче забезпечення відповідно до норм цього Положення.

3. Начальнику Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників Департаменту господарського забезпечення та Фінансово-економічної служби Служби безпеки України.

5. З наказом ознайомити особовий склад СБ України в частині, що стосується.

 

Т. в. о. Голови Служби 

В. Наливайченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час

(У тексті Положення слова "Адміністративно-господарське управління" та "адміністративно-господарські підрозділи" в усіх відмінках замінено словами "Департамент господарського забезпечення" та "підрозділи господарського забезпечення" у відповідному відмінку, абревіатуру "АГУ" замінено абревіатурою "ДГЗ" згідно з наказом Служби безпеки України від 3 березня 2008 року N 155)

1. Основні положення

1.1. Це Положення визначає завдання, організацію та порядок продовольчого забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час.

1.2. Основними завданнями продовольчого забезпечення є забезпечення підрозділів Центрального управління Служби безпеки України, регіональних органів, органів військової контррозвідки, а також навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ, організацій Служби безпеки України (далі - органи, підрозділи, заклади) продовольством, технікою та майном продовольчого призначення (далі - техніка та майно), а також організація харчування військовослужбовців та інших категорій осіб, які у встановленому порядку мають право на таке забезпечення (далі - військовослужбовці та інші особи), відповідно до визначених норм.

1.3. Продовольче забезпечення включає:

обрахування потреби, закупівлю, заготівлю, зберігання продовольства, техніки та майна;

планування та забезпечення продовольством, технікою та майном, а також організацію ремонту техніки та майна;

організацію харчування особового складу;

обрахування потреби у коштах на закупівлю та заготівлю продовольства, техніки та майна, на виплату грошової компенсації замість норм харчування, ремонт техніки та майна;

розробку норм харчування для військовослужбовців Служби безпеки України та норм забезпечення підрозділів технікою та майном;

розробку норм годування тварин, які включені до штату;

організацію і ведення обліку, звітності та контролю за напрямом діяльності.

1.4. Продовольче забезпечення здійснюють:

у підрозділах Центрального управління Служби безпеки України - Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України (далі - ДГЗ);

в органах, підрозділах та закладах - їх підрозділи господарського забезпечення.

Органи, підрозділи, заклади, які самостійно не ведуть господарство, зараховуються на продовольче забезпечення в порядку відповідно до чинного законодавства.

Органи, підрозділи, заклади, які заново утворюються, зараховуються на продовольче забезпечення на підставі наказу Голови Служби безпеки України.

1.5. Забезпечення Служби безпеки України продовольством, технікою та майном здійснюється за схемою:

ДГЗ - підрозділи господарського забезпечення - підрозділ - військовослужбовець.

1.6. Розміри поточних запасів продовольства визначаються з урахуванням їх призначення, особливостей розташування (дислокації) підрозділів (умов підвозу, завдань, які виконуються).

1.7. ДГЗ має право давати роз'яснення з питань продовольчого забезпечення та здійснювати контроль за їх виконанням.

Проекти наказів, які містять питання продовольчого забезпечення Служби безпеки України, узгоджуються з ДГЗ.

1.8. Органи, підрозділи, заклади, які ліквідовуються, зобов'язані:

здати зайве продовольство, техніку та майно, книжки атестатів;

надати до ДГЗ остаточний звіт про продовольство, тару, бланки суворого обліку із зазначенням їх реєстраційних номерів, звіт про наявність техніки та майна.

Після перевірки поданих документів ДГЗ знімає підрозділ з продовольчого забезпечення і видає йому атестат (на продовольство, тару, техніку та майно).

1.9. Військовослужбовці зараховуються (виключаються) на продовольче забезпечення наказом керівника органу, підрозділу, закладу, який має право видавати накази по особовому складу.

Підставою для видання наказу про зарахування (виключення) на продовольче забезпечення є атестат на продовольство, а також припис або посвідчення про відрядження або відпускний квиток військовослужбовця.

Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до якого числа і за якими нормами військовослужбовець або підрозділ забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією замість норми харчування, загальновійськовим набором сухих продуктів).

Атестат дає право військовослужбовцю, підрозділу на отримання харчування або грошової компенсації замість норми харчування, або загальновійськового набору сухих продуктів як на новому місці служби військовослужбовця, так і під час перебування у службовому відрядженні, у відпустці і на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України.

У разі втрати атестата на продовольство військовослужбовці зараховуються на продовольче забезпечення наказом керівника органу, підрозділу, закладу на підставі їх рапорту, у якому вказується причина відсутності атестата, до якого числа і за якими нормами харчування вони були забезпечені продовольством (грошовою компенсацією, загальновійськовим набором сухих продуктів), і акта, який складається комісією у двох примірниках під керівництвом представника підрозділу роботи з особовим складом підрозділу. Складений акт затверджується керівником органу, підрозділу, закладу та скріплюється гербовою печаткою. Одночасно перший примірник акта із запитом на дублікат атестата надсилається до органу, підрозділу, закладу, яким видано атестат на продовольство.

Протягом доби з дня отримання запиту та першого примірника акта орган, підрозділ, заклад повинен відправити дублікат атестата на продовольство. У разі відсутності першого примірника акта дублікат атестата на продовольство не видається. У разі встановлення факту зловживання з атестатом на продовольство (приховування атестата, його знищення тощо), невідповідності даних рапорту військовослужбовця і даних дубліката атестата на продовольство, виявлених фактів перевитрати норм харчування особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.10. Військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у разі призначення до складу добового наряду, а військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, крім того, під час перебування в таборах для відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки зараховуються на продовольче забезпечення наказом керівника органу, підрозділу, закладу, при цьому атестат на продовольство не виписується.

Військовослужбовцям офіцерського складу кадрової служби, військовослужбовцям військової служби за контрактом, які прибули в медичні центри, санаторії і будинки відпочинку за путівками, оплаченими повністю або частково, а також на лікування у заклади охорони здоров'я Служби безпеки України, атестат на продовольство не надається.

Військовослужбовці та інші особи, які вперше набули право на продовольче забезпечення за рахунок держави, зараховуються на продовольче забезпечення без атестата.

Без атестата на продовольство зараховуються також військовослужбовці та інші особи, доставлені в заклади охорони здоров'я Служби безпеки України внаслідок захворювань (травми, отруєння, інфекційні хвороби тощо).

У цих випадках заклад охорони здоров'я Служби безпеки України зобов'язаний витребувати атестат на продовольство з відповідного органу, підрозділу, закладу, а останній - протягом доби надіслати його до закладу охорони здоров'я Служби безпеки України.

1.11. Військовослужбовці та інші особи, які мають право на одержання встановлених норм харчування за рахунок держави у вигляді гарячої їжі, у разі вибуття у відрядження, на лікування тощо знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого приймання їжі (сніданку, обіду або вечері), залежно від часу вибуття, на підставі наказу про вибуття з видачею атестата на продовольство.

При звільненні (виключенні зі списків особового складу органу, підрозділу, закладу) військовослужбовців та інших осіб вони забезпечуються харчуванням до дня виключення їх зі списків особового складу.

У разі вибуття військовослужбовців у складі команди (підрозділу) атестат на продовольство виписується один на всю команду (підрозділ).

До атестата додається список військовослужбовців, який підписується тими самими посадовими особами, що й атестат, а також старшим команди (підрозділу), що вибуває, і завіряється гербовою печаткою.

1.12. Військовослужбовцям строкової військової служби, які звільняються в запас, атестат на продовольство не видається, а про забезпечення їх харчуванням (загальновійськовим набором сухих продуктів або грошовою компенсацією) робиться запис у приписі.

2. Забезпечення військовослужбовців та інших осіб Служби безпеки України продовольством

2.1. Забезпечення військовослужбовців та інших осіб Служби безпеки України продовольством здійснюється відповідно до Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426 (далі - Норми харчування).

2.2. Нормами харчування визначені асортимент та кількість продовольства, яке відпускається для харчування однієї людини на добу. Норми харчування діляться на основні (норми N 1 - 6, 9), додаткові (норми N 7, 8), сухі і бортові пайки (раціони) (норми N 10 - 14). У примітках до норм передбачені додаткові продукти, які видаються відповідним категоріям військовослужбовців та іншим особам, які пойменовані в цих примітках.

2.3. У Службі безпеки України забезпечення харчуванням військовослужбовців та інших осіб за встановленими нормами харчування здійснюється за рахунок держави у межах встановлених обсягів бюджетних призначень на вказані цілі.

Військовослужбовцям та іншим особам норми харчування видаються через відповідні їдальні або замість установлених норм харчування (основні й додаткові продукти) виплачується грошова компенсація у розмірі вартості цих норм.

2.4. Курсанти військових навчальних закладів, а також курсанти підрозділів у складі вищих навчальних закладів (далі - курсанти військових навчальних закладів) за весь період навчання (до отримання навчальним закладом наказу про присвоєння офіцерського звання) до дня їх випуску забезпечуються безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією замість нього. Списки на виплату грошової компенсації щомісячно на наступний місяць оголошуються наказом керівника військового навчального закладу на підставі особистих рапортів курсантів військових навчальних закладів. Виплата грошової компенсації повинна здійснюватися на підставі наказу у поточному місяці за минулий місяць.

2.5. Виплата встановленої вартості норм харчування за час відпустки військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів не проводиться, крім військовослужбовців строкової військової служби і курсантів військових навчальних закладів з числа сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, або в яких один із батьків загинув при виконанні обов'язків військової служби, а також під час перебування зазначеної категорії громадян у відпустці у зв'язку з хворобою.

2.6. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають право на отримання норм харчування за рахунок держави, на шлях прямування до місця проведення відпустки і назад виплачується грошова компенсація або видається загальновійськовий набір сухих продуктів.

Грошова компенсація замість норм харчування на шлях прямування військовослужбовцям строкової служби виплачується за місцем служби військовослужбовця. При цьому загальний час перебування у дорозі, за який нараховується грошова компенсація замість норм харчування, не повинен перевищувати строку, обчисленого з розрахунку норм пересування (з урахуванням пересадок) на добу в установленому порядку.

Час перебування в дорозі обчислюється як повна доба, при цьому час понад 6 годин уважається повною добою.

2.7. За час, що минув, продукти згідно з нормами харчування не видаються, грошова компенсація може виплачуватися за термін, що не перевищує загального строку позовної давності відповідно до чинного законодавства.

2.8. Військовослужбовці та інші особи мають право на одержання тільки однієї норми харчування. Військовослужбовцям, які мають право на отримання норм харчування за рахунок держави, за час перебування на лікуванні у військових і цивільних медичних закладах, у тому числі за час перебування в санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за рахунок держави, норми харчування за місцем служби не видаються.

2.9. Військовослужбовці, продовольче забезпечення яких здійснюється на підставі міждержавних угод України (у складі підрозділів міжнародних миротворчих сил, перебування у службовому відрядженні тощо), забезпечуються продовольством за нормами та в порядку, визначеними цими угодами.

2.10. Грошова компенсація замість норм харчування за окреме приймання їжі при триразовому харчуванні не виплачується.

2.11. Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів, які мають зріст 190 см і вище, дозволяється видавати додаткове харчування в розмірі половини норми, передбаченої для них. Додаткове харчування призначається наказом керівника органу, підрозділу, закладу за висновками військово-лікарської комісії на термін не більше трьох місяців. У разі потреби видача додаткового харчування зазначеним особам може бути продовжена на підставі рішення військово-лікарської комісії.

2.12. Слухачі військових навчальних закладів, які не мають права на отримання встановлених норм харчування, можуть забезпечуватися через їдальні військових навчальних закладів за плату з розрахунку вартості норм харчування.

3. Планування й організація забезпечення продовольством і продуктами сезонної заготівлі

3.1. Забезпечення органів, підрозділів, закладів продовольством здійснюється згідно з планами забезпечення. Плани забезпечення складаються:

ДГЗ - у цілому щодо Служби безпеки України;

підрозділами господарського забезпечення органів, підрозділів, закладів - на потреби цих органів, підрозділів, закладів.

3.2. Розрахунок потреби та забезпеченості продовольством складається на планований період.

Періодичність, методика, порядок і строки складання планів (розрахунків потреби) забезпечення визначаються ДГЗ.

3.3. Вихідними даними для складання планів забезпечення продовольством є:

чисельність особового складу за списком на початок планованого періоду;

норми харчування та додаткові продукти відповідно до кожної норми;

чисельність за списком і норми годування штатних тварин;

організаційні заходи, проведення яких передбачається у планованому періоді;

кількість добової видачі за нормами харчування, замість якої виплачується грошова компенсація;

розміри встановлених перехідних запасів продовольства;

обсяги поставок продовольства;

фактична кількість продовольства на початок планованого періоду;

кількість і найменування продовольства, зекономленого за попередній період;

кількість продовольства для заміни одних продуктів іншими при харчуванні;

кількість продовольства, яке необхідно освіжити та закласти на довгострокове зберігання;

кількість продовольства, яке витрачається на переробку;

норми природних втрат продовольства під час транспортування, переробки і зберігання;

повідомлення про централізовані постачання продовольства.

3.4. Повідомлення органів, підрозділів, закладів про обсяги поставок продовольства надається ДГЗ.

До отримання повідомлень про обсяги поставок продовольства його відпуск проводиться в межах обсягів попереднього періоду.

3.5. Підрозділи господарського забезпечення після отримання повідомлення про обсяги поставок продовольства планують проведення закупівель продовольства.

3.6. Закупівля продовольства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.7. Коригування плану забезпечення на планований період може проводитися у разі зміни чисельності за списком, норм харчування та проведення раніше не передбачених організаційних заходів.

3.8. Для відпрацювання плану забезпечення продовольством Служби безпеки України на наступний рік підрозділи господарського забезпечення до 10 лютого поточного року подають до ДГЗ заявки на потребу продовольства на наступний рік.

3.9. ДГЗ на підставі заявок складає план забезпечення.

3.10. До продуктів сезонної заготівлі, які надходять для забезпечення, належать картопля, овочі і фрукти у свіжому та переробленому вигляді.

3.11. Потреба в продуктах сезонної заготівлі обчислюється з урахуванням потреб забезпечення підрозділів протягом року до нового урожаю.

3.12. Розподіл обсягів поставок на продукти сезонної заготівлі здійснюється за річною заявкою. Порядок складання та строки подання заявки встановлюються ДГЗ.

3.13. Після отримання від ДГЗ повідомлення про обсяги поставок продуктів сезонної заготівлі підрозділи господарського забезпечення складають план забезпечення продуктами сезонної заготівлі за підпорядковані та прикріплені на продовольче забезпечення органи, підрозділи, заклади.

3.14. Залежно від місцевих умов до початку масового збирання урожаю на поточне забезпечення органів, підрозділів та закладів дозволяється закуповувати до 20 % від річної потреби ранню картоплю та овочі, вирощені на відкритому ґрунті.

3.15. Заготовлені картоплю і овочі забороняється залишати на зберігання у постачальника.

3.16. Для поліпшення харчування хворих, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я Служби безпеки України, дозволяється їх забезпечувати через їдальні (у межах норм харчування) зеленню у зимово-весняний період та огірками у весняно-літній період за рахунок закупівлі в організаціях системи торгівлі, у спеціалізованих теплично-парникових господарствах, на ринках, у кооперативних та інших організаціях на суму, яка не перевищує 20 % загальної вартості належної їм норми харчування.

4. Планування і організація забезпечення технікою та майном

4.1. До техніки належать:

4.1.1. Польові технічні засоби:

технічні засоби для приготування і транспортування їжі в польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні, газові, кухні-їдальні пересувні, плити причіпні і переносні, їдальні автомобільні й причіпні, кип'ятильники переносні, термоси, термоси-ящики та інше);

технічні засоби підвезення продовольства й води (авторефрижератори, причепи-рефрижератори, автофургони й причепи-фургони хлібні, ізотермічні і комбіновані, причепи-склади, причепи-контейнери, автоводоцистерни, причепи-цистерни для води, цистерни переносні для води та інше).

4.1.2. Польові ремонтні засоби:

ремонтні майстерні техніки;

майстерні з ремонту холодильного і технологічного обладнання.

4.1.3. Технологічне обладнання їдалень:

механічне (універсальні кухонні машини, машини для чищення картоплі, для нарізання овочів, шинкувальні машини, м'ясорубки, машини для формування і панірування котлет, хліборізки, рибочистки, збивальні машини, машини для миття посуду та інше);

теплове (плити, котли стравоварильні, сковороди і фритюрниці електричні, шафи жарові й пекарські, кип'ятильники та інше).

4.1.4. Холодильне обладнання їдалень і продовольчих складів (шафи і камери холодильні, побутові холодильники, вітрини-прилавки, холодильні агрегати та інше).

4.1.5. Ваговимірювальні прилади (ваги настільні, товарні, гирі та інше).

4.2. До майна належать:

столово-кухонний посуд та інвентар;

немеханічне обладнання їдалень і продовольчих складів, хлібозаводів (лінії самообслуговування, столи, ванни виробничі, стелажі для посуду, візки для підвезення готової їжі і збирання посуду та інше);

спеціальні намети і брезенти для укриття продовольства, техніки та майна, а також скатерки, клейонки, серветки;

запасні частини, матеріали, пристрої, інструменти і приладдя для експлуатації і ремонту техніки;

тара всіх видів, стелажі, піддони і контейнери;

книги і бланки обліку та звітності, плакати та інша документація.

4.3. Норми забезпечення технікою та майном, їх розподіл за категоріями, порядок експлуатації і ремонту, строки експлуатації встановлюються згідно з чинним законодавством. Строки експлуатації на польові технічні засоби не встановлюються, а використовуються до повного їх зносу з урахуванням ремонтного циклу.

Технічне обслуговування і поточний ремонт техніки проводяться особовим складом, що безпосередньо експлуатує цю техніку.

4.4. За технічний стан, готовність техніки до використання, організацію її технічного обслуговування і ремонту відповідає керівник органу, підрозділу, закладу та начальник підрозділу господарського забезпечення.

4.5. Забезпечення паровими, електричними, газовими казанами для приготування їжі незалежно від їх ємності здійснюється ДГЗ. Їдальні, що заново будуються, технологічним та немеханічним обладнанням забезпечуються будівельними організаціями відповідно до договорів, а заміна такого у разі непридатності - ДГЗ.

4.6. Розміщення замовлень на виготовлення і поставку техніки та майна здійснюється централізовано відповідно до вимог чинного законодавства. Деякі види техніки та майна з дозволу ДГЗ можуть бути придбані (виготовлені) на місці знаходження підрозділу.

4.7. Забезпечення органів, підрозділів, закладів технікою і майном здійснюється за планами забезпечення, які складаються:

ДГЗ - у цілому щодо Служби безпеки України;

підрозділами господарського забезпечення - на потреби органів, закладів, підрозділів.

Вихідними даними для складання планів забезпечення технікою та майном є:

норми забезпечення;

штатна чисельність;

перехідні запаси;

наявність техніки та майна згідно з обліком і їх якісний стан з урахуванням строків експлуатації на початок планового періоду.

5. Одержання і відпускання продовольства, техніки та майна

5.1. Продовольство, техніку та майно органи, підрозділи, заклади можуть одержувати:

від інших органів, підрозділів, закладів;

від постачальників різних форм власності.

5.2. Документами, які дають право на відпуск продовольства, техніки та майна, є наряди, рознарядки, розрахунки-наряди або письмовий дозвіл начальника ДГЗ з подальшою випискою наряду або рознарядки.

5.3. Документом, який дає право на одержання продовольства, техніки та майна органом, підрозділом, закладом, є довіреність.

5.4. Передача продовольства, техніки та майна з одного органу, підрозділу, закладу до іншого проводиться з письмового дозволу начальника ДГЗ.

5.5. Представник органу, підрозділу, закладу при одержанні продовольства, техніки та майна зобов'язаний:

перевірити вагу та якість продовольства, а також тару та майно, яке приймається;

перевірити наявність на м'ясних тушах клейм ветеринарно-санітарного нагляду, що засвідчують придатність м'яса для харчування особового складу, і категорію вгодованості;

перевірити технічний стан техніки, який повинен відповідати стану, зазначеному в документах, стан і комплектність належного до неї приладдя, інструменту, запасних частин, експлуатаційної документації;

стежити за правильністю укладення і кріплення вантажу під час його завантаження;

вручати у разі підвезення продовольства, техніки та майна кількома автомашинами особам, що супроводжують, або водію кожної автомашини супровідний лист.

5.6. У разі доставки продовольства за місцем знаходження органу, підрозділу, закладу на продукти тваринного походження видається ветеринарне свідоцтво встановленого зразка.

5.7. Продовольство під час приймання перевіряється шляхом зважування або перерахування поштучно, у тому числі й продовольство в мішках, розфасоване стандартними вагами. Техніка служби продовольчого забезпечення перевіряється на наявність експлуатаційної документації, правильність її оформлення, технічний стан і укомплектованість.

5.8. Продовольство, техніка та майно, що надійшли до органу, підрозділу, закладу, в усіх випадках приймаються комісією відповідно до чинних нормативних документів та укладених договорів.

5.9. У разі відвантаження постачальником одержувачу незапланованих вантажів або вантажів, які не відповідають за якістю вимогам нормативних актів, вони повертаються постачальнику в установленому порядку.

5.10. Продовольство підвозиться органам, підрозділам, закладам спеціальним транспортом. На весь спеціальний транспорт, а також на причепи, контейнери або спеціально обладнані ящики, призначені для підвезення продовольства, оформляється санітарний паспорт на транспорт органу, підрозділу, закладу, призначений для перевезення продуктів, які швидко псуються, і хліба (додаток 1). У транспорт і ящики, на які немає цих санітарних паспортів, продовольство не відпускається. Одержання і видача продовольства проводиться у чистому спецодязі. Використання не підготовленого в санітарному відношенні транспорту для підвезення продовольства забороняється.

5.11. Продукти, які швидко псуються, підвозяться рефрижераторами, ізотермічними і комбінованими транспортними засобами.

Для підвезення хліба використовуються спеціально обладнані автофургони. Підвезення хліба, м'яса й риби в кількості, що не потребує спеціального транспорту, дозволяється у спеціально обладнаних ящиках зі щільними кришками.

5.12. У разі закінчення строку придатності харчового продукту до споживання, порушення умов зберігання, зміни якісних властивостей продукт підлягає вилученню з обігу.

Вилучені з обігу харчові продукти підлягають відповідній державній санітарно-гігієнічній, ветеринарно-санітарній і товарній експертизі для визначення шляхів їх подальшого використання, утилізації або знищення у порядку, визначеному законодавством України.

Якщо в результаті зазначених експертиз буде встановлено, що вилучені харчові продукти відповідають установленим для них вимогами якості та безпеки, у порядку, визначеному чинним законодавством, дозволяється їх використання за призначенням.

У разі вилучення з обігу харчових продуктів призначається розслідування, за результатами якого приймаються відповідні рішення.

6. Організація зберігання продовольства, техніки та майна

6.1. Зберігання продовольства, техніки та майна організовується на продовольчих складах.

До продовольчих складів належать продовольчі склади органів, підрозділів, закладів.

Робота продовольчих складів здійснюється в установленому порядку.

6.2. Для зберігання продовольства, техніки та майна на продовольчих складах обладнуються універсальні й спеціалізовані сховища (навіси).

До спеціалізованих сховищ належать: стаціонарні холодильники, овочесховища, сховища для зберігання олії, пункти для квашення та засолювання овочів і фруктів.

Усі сховища повинні забезпечувати надійне зберігання продовольства, техніки та майна, їх правильне розміщення і використання засобів механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

6.3. На продовольчому складі повинні бути:

основне сховище;

сховище для олії, солоних огірків і помідорів;

овочесховище для зберігання свіжих картоплі і овочів;

квасильно-засолювальний пункт;

холодильник з відділеннями для м'яса, свіжої риби та інших продуктів, які швидко псуються;

сховище для техніки служби продовольчого забезпечення;

навіси для перебирання і просушування картоплі й переробки овочів, зберігання дерев'яної тари.

Продовольчі склади будуються за типовими проектами.

Вимушені відхилення від типових проектів, будівельних норм та правил узгоджуються з органами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

6.4. Залежно від призначення сховища продовольчого складу обладнуються:

підлоговими і поличними стелажами, ятками, контейнерами, засіками, дошниками та іншим обладнанням;

ваговимірювальними приладами;

термометрами і психрометрами;

інструментом для упаковування і розпаковування продовольства, майна та ремонту тари;

найпростішими приладами, інструментами для визначення якості продовольства (щупи, лупи, магніти, ложки, тарілки, набір сит тощо);

інвентарем і спеціальним одягом для проведення робіт у складському приміщенні, дошниках і бетонних ямах (драбина, гумові чоботи, килимки гумові, протигази, вила луджені тощо);

обладнанням для перебирання і просушування картоплі й переробки овочів;

інвентарем для прибирання приміщень;

шафами для спеціального робочого одягу і господарського інвентарю;

набором обладнання для витратної комори;

колодами зі столом для рубання м'яса;

столами, стільцями і шафами для обладнання робочих місць персоналу складу;

санітарно-технічним обладнанням для дотримання особистої гігієни працівниками сховищ: раковиною (рукомийником), милом та рушником. На кораблях (суднах) комори (камери) для зберігання продовольства обладнуються згідно із санітарними вимогами і правилами, які повинні узгоджуватись з органами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України;

засобами пожежогасіння;

медичною аптечкою;

природною або примусовою механічною припливно-витяжною вентиляцією;

комплектом тари для видачі продуктів до їдальні.

Усі сховища повинні бути обладнані охоронно-пожежною сигналізацією.

У кожному сховищі повинна бути така документація:

посадові обов'язки начальника складу;

посадові обов'язки комірника;

інструкції і плакати щодо тримання складських приміщень;

правила зберігання продовольства (техніки та майна);

порядок ведення боротьби зі шкідниками продовольства та зерна;

методика підтримання оптимальної температури і вологості повітря;

схеми розміщення продовольства, техніки, майна й обладнання у приміщеннях сховища;

інструкція щодо правил експлуатації електросилових установок і техніки безпеки при роботі в сховищі (розробляється і затверджується у підрозділі);

інструкція щодо правил техніки безпеки під час роботи в дошниках або бетонних ямах, або квасильно-засолювальних пунктах (розробляється і затверджується у підрозділі);

інструкція, за якою діє особовий склад під час евакуації майна в разі пожежі, стихійного лиха, отримання сигналів оповіщення, а також радіоактивного, хімічного та бактеріологічного ураження, і склад пожежного розрахунку (розробляється і затверджується у підрозділі);

умови, терміни зберігання і реалізації продуктів, які швидко псуються;

паспорт сховища;

стелажний (штабельний), дошниковий, закромний ярлик;

картка реєстрації температури і відносної вологості повітря у сховищі;

книга обліку наявності й руху матеріальних засобів;

книга запису результатів перевірки посадовими особами;

опис внутрішнього обладнання, інвентарю, інструменту, закріплених за сховищем.

Холодильні камери повинні мати: термометри, дерев'яні ґрати, дека для збирання м'ясного соку, гачки з нержавіючої сталі (луджені) для підвішування м'яса. Холодильні агрегати обладнуються знімальною ґратчастою загорожею і повинні бути надійно заземлені.

Техніка та майно для зберігання групуються за підрозділами, за видами, типами, модифікаціями, цільовим призначенням та обліком, строками виготовлення і категоріями.

Техніка та майно довгострокового зберігання зберігаються окремо від техніки та майна поточного утримання.

Техніка та майно зберігаються комплектно. Допускається зберігання комплектувальних виробів, які вимагають особливих умов зберігання, окремо із зазначенням у штабельній картці місця зберігання основного комплекту.

6.5. Складські приміщення, обладнання сховищ повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечувати протипожежну безпеку.

Прибирання приміщень проводиться не рідше одного разу на добу в кінці робочого дня. Після кожного відпускання продовольства або майна прибираються продукти, які просипались, сміття.

Загальне прибирання складських приміщень з усуненням пилу зі стін, стелі, тари з продовольством, стелажів проводиться за потреби, але не рідше одного разу на тиждень.

Перевірка на предмет ураження продовольства шкідниками проводиться не рідше одного разу на місяць у холодний період року і не рідше одного разу на тиждень при температурі повітря вище 10° C.

Перед прийняттям продовольства на зберігання проводиться профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація). Надалі, при потребі, проводиться дезінфекція за епідемічними показниками. На вільних від гризунів об'єктах ведеться спостереження та здійснюються систематичні перевірки об'єктивними методами контролю. У разі виявлення на об'єкті комах або гризунів негайно проводиться хімічна обробка приміщень.

Поточний ремонт складських приміщень проводиться не рідше одного разу на рік.

7. Організація харчування та забезпечення хлібом

7.1. Для забезпечення харчуванням (гарячою їжею) військовослужбовців та інших категорій штатами можуть передбачатися відповідні їдальні.

7.2. З дозволу начальника ДГЗ, коли умови несення служби і розквартирування не дають змоги забезпечувати гарячою їжею через їдальні органів, підрозділів, закладів, а створення нових їдалень економічно недоцільне, дозволяється організовувати харчування військовослужбовців та працівників через їдальні громадського харчування на конкурсних засадах за встановленою їм нормою харчування.

При цьому вартість норми харчування сплачується за рахунок коштів коду економічної класифікації видатків бюджету 1133 кошторису.

За умови організації харчування на давальницьких умовах сплачуються тільки витрати за приготування їжі й обслуговування особового складу.

7.3. Під час забезпечення харчуванням військовослужбовців та інших осіб, які не мають права на отримання норм харчування, плата за харчування відшкодовується ними з розрахунку вартості норм харчування.

7.4. Військовослужбовці, які отримують норми харчування у вигляді харчування через їдальні органів, підрозділів, закладів і страждають на хвороби органів травлення, забезпечуються дієтичним харчуванням за нормою N 9 - дієтична Норм харчування.

Їжа для них готується за окремою розкладкою продуктів, а для приймання їжі їм виділяються окремі столи.

7.5. Зарахування на дієтичне харчування здійснюється на підставі наказу відповідного керівника. Термін отримання дієтичного харчування не повинен перевищувати трьох місяців.

Одночасно на дієтичне харчування може бути зараховано не більше 2 % особового складу, який отримує харчування через їдальню органу, підрозділу, закладу.

7.6. Кожна їдальня зобов'язана мати необхідні виробничі, допоміжні, побутові й технічні приміщення, обідній зал, технологічне, холодильне та інше устаткування, що забезпечує нормальні умови для приготування їжі та її приймання особовим складом.

Наявність приміщень їдалень, їх планування і оснащення визначаються правилами та нормами проектування, які узгоджуються з Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України.

7.7. Кожна одиниця обладнання закріплюється за визначеною особою, яка зобов'язана виконувати правила експлуатації, технічного обслуговування і техніки безпеки під час роботи з ним, стежити за своєчасним проведенням поточного ремонту і виконувати санітарно-гігієнічні вимоги щодо його утримання. Персонал їдалень, який займається експлуатацією технологічного та холодильного обладнання, здає заліки в обсязі програми технічного мінімуму. Без здачі заліків робітники їдальні до експлуатації вказаного обладнання не допускаються.

За збереження, технічний стан та правильну експлуатацію технологічного і холодильного устаткування, а також інвентарю і столово-кухонного посуду відповідає начальник (завідувач) їдальні або особа, на яку покладено виконання його обов'язків.

7.8. Їжа в їдальнях готується відповідно до розкладки продуктів. У їдальнях, де особовий склад одержує харчування за нормою N 1 - загальновійськова Норм харчування, гаряча їжа готується і видається, як правило, три рази на добу - на сніданок, обід і вечерю.

Військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у разі призначення до складу добового наряду, а військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, крім того, під час перебування в таборах для відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки забезпечуються харчуванням у дні несення служби безоплатно. Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у цьому разі є наказ про призначення до складу добового наряду.

Час приймання їжі особовим складом визначається розпорядком дня.

Норма харчування при триразовому харчуванні розподіляється відповідно до енергетичної цінності (калорійності) таким чином: на сніданок - 30 - 35 %, на обід - 40 - 45 % і на вечерю - 30 - 20 %.

7.9. Розкладка продуктів, як правило, складається на тиждень окремо за кожною нормою у трьох примірниках.

Перший примірник (оригінал) залишається у діловодстві і є підставою для виписування продуктів з продовольчого складу в їдальню, а два примірники видаються у їдальню. Один з них вивішується на "Місці контролю" для ознайомлення з ним осіб, які харчуються, а другий - вивішується у гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі.

Під час складання розкладки продуктів ураховуються особливість і характер бойової підготовки, пора року, установлений режим харчування, наявність і асортимент продуктів, норми харчування, а також побажання військовослужбовців (осіб), які харчуються.

Унесення змін до затвердженої розкладки продуктів здійснюється тільки з дозволу керівника органу, підрозділу, закладу. Після кожного внесення змін керівник органу, підрозділу, закладу зобов'язаний підтвердити свій дозвіл підписом у розкладці продуктів.

7.10. З метою урізноманітнення харчування або в разі відсутності встановлених продуктів на складі дозволяється при складанні розкладки продуктів проводити заміну одних продуктів на інші відповідно до Норм заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426.

7.11. У разі використання для додаткового харчування особового складу продуктів, закуплених за рахунок коштів спеціального фонду органу, підрозділу, закладу, у розкладці продуктів окремою графою на приймання їжі (сніданок, обід, вечеря) указується кількість продуктів, які відпускаються на додаткове харчування.

7.12. Продукти зі складу в їдальню для приготування їжі зважуються і відпускаються за накладними, виписаними у трьох примірниках (окремо на сніданок, обід, вечерю, другу вечерю), на підставі розкладки продуктів та даних книги обліку руху осіб, які харчуються.

На продовольчому складі після видачі продовольства залишаються перший та другий примірники накладної, які повертаються для зберігання у відповідних справах обліку документів.

Третій примірник накладної залишається в одержувача продуктів для контролю у процесі роботи, який другого дня здається до підрозділу, який функціонально займається питаннями продовольчого забезпечення, для зберігання у відповідних справах обліку документів і знищується у встановленому порядку.

7.13. Продукти, які потребують тривалої теплової обробки (солона та морожена риба, морожене м'ясо), видаються з урахуванням часу, необхідного для їх вимочування чи розморожування.

Видавати продукти зі складу в їдальню необхідно в чистій, спеціально пристосованій для цього закритій тарі, яка має відповідне маркування ("М'ясо", "Риба", "Крупа", "Овочі" тощо).

7.14. Для виконання підсобних робіт у їдальню виділяється добовий наряд з розрахунку: до 100 осіб, що харчуються у їдальні, - 4 особи, на кожні наступні 100 осіб додатково виділяється по 2 особи. Добовий наряд виділяється з урахуванням наявного в їдальні обслуговувального персоналу, передбаченого штатом.

7.15. Особи добового наряду, призначені в їдальню, не допускаються до обробки м'яса та риби, приготування та роздачі їжі, нарізання хліба, порціювання масла, сиру сичужного твердого, розливання компоту, соку фруктового, очищення і нарізання вареної картоплі та овочів, а також миття казанів для приготування їжі. Порціювання масла та сиру сичужного твердого проводиться тільки кухарем.

Добовий наряд, призначений до роботи в їдальні, перед заступанням на чергування підлягає медичному огляду. Особи, що не пройшли медичного огляду, до роботи в їдальні не допускаються.

7.16. Підготовка обіднього залу до приймання їжі проводиться особами добового наряду та обслуговувальним персоналом.

7.17. Температура готової їжі до початку приймання її особовим складом повинна бути: для перших страв - не нижче 75° C, для других страв - не нижче 65° C, чаю - 80° C, третіх страв (компоту, киселю, соків) - не вище 14° C. Хліб нарізається тонкими скибочками масою 50 - 75 грамів і видається згідно з відповідною нормою.

7.18. Якщо приймання їжі проводиться у кілька змін з перервами між змінами, що перевищують одну годину, то приготування їжі проводиться для кожної зміни окремо.

7.19. Для військовослужбовців, що виконують різні завдання і у зв'язку з цим відсутні на сніданку, обіді чи вечері, залишається відповідна кількість їжі.

Їжа, залишена для відсутніх військовослужбовців, зберігається в окремому закритому посуді в холодильній шафі не більше 4 годин, а в разі відсутності холодильних засобів - не більше 2 годин. При цьому м'ясні та рибні порції зберігаються окремо від гарніру. Видача їжі дозволяється тільки після повторної теплової обробки (кип'ятіння не менше 15 хвилин) та перевірки лікарем (фельдшером).

Для особового складу, який не має можливості прибути до їдальні до закінчення встановленого строку зберігання їжі, продукти у казан не закладаються. У цих випадках їжа для відсутніх військовослужбовців готується окремо до часу їх прибуття до їдальні.

7.20. Особи добового наряду, які мають право на харчування за рахунок держави, приймають їжу за окремими столами.

7.21. Персонал їдалень підрозділів, передбачений штатом з числа працівників, зайнятих приготуванням їжі та обслуговуванням осіб, які харчуються, дозволяється забезпечувати одноразовим харчуванням за місцем їх роботи за плату. Вартість харчування визначається за набором продуктів, які закладаються в казан, і нараховується за встановленими цінами без урахування витрат на приготування їжі.

7.22. Обробка продуктів у їдальні, приготування та роздача їжі проводяться з дотриманням кулінарних правил та санітарно-гігієнічних вимог.

7.23. Працівники, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, транспортування, зберігання, реалізації (начальники їдалень та складів, кухарі, хліборізи, комірники, постійні кухонні працівники та працівники складів, спеціалісти з ремонту холодильного та технологічного устаткування, експедитори, водії спеціальних автомобілів, призначених для підвезення продуктів і хліба, у тому числі працівники, які здійснюють санітарну обробку і ремонт інвентарю та обладнання), забезпечуються відповідним спецодягом за встановленими нормами і допускаються до роботи за умови своєчасного та повного проходження обов'язкових медичних оглядів (попередньо при влаштуванні на роботу та періодичних) в обсяги та терміни, що встановлені чинним законодавством України, та складання заліку з санітарного мінімуму.

У разі ускладнення епідемічної ситуації обсяг та терміни медичних оглядів може бути змінено.

7.24. Одержання хліба на хлібопекарських підприємствах організовується на підставі укладених договорів.

7.25. У випадках, коли проводити випічку виробів з борошна пшеничного першого сорту за нормою N 1 - загальновійськова Норм харчування неможливо, дозволяється заміняти 50 г борошна пшеничного першого сорту на 67 г хліба з борошна пшеничного першого сорту.

7.26. Харчування хворих, які відповідно до законодавства мають право на лікування або обстеження у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України, за винятком санаторіїв і будинків відпочинку, організовується згідно з нормою N 5 - лікувальна Норм харчування за рахунок держави безоплатно.

7.27. У військово-лікувальних закладах хворі зараховуються на харчування у залежності від часу їх прибуття:

прибулі до 800 - зі сніданку;

прибулі з 800 до 1300 - з обіду;

прибулі з 1300 до 1900 - з вечері;

прибулі з 1900 до 2400 отримують разове харчування: хліб - 150 г, масло тваринне - 20 г, цукор - 20 г, чай - 0,3 г.

Зняття з продовольчого забезпечення при виписці організовується після сніданку, обіду чи вечері з видачею атестата на продовольство (тим, кому він установлений).

7.28. Військовослужбовці Служби безпеки України, інші особи, які здають кров та її компоненти у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України (донори), у день здавання крові забезпечуються додатковим харчуванням згідно з нормою N 8 - додаткова норма харчування для донорів Норм харчування, незалежно від забезпечення їх харчуванням за основними нормами.

У разі неможливості забезпечити донорів харчуванням за цією нормою, їм відшкодовується вартість набору продуктів готівкою.

(абзац другий пункту 7.28 у редакції наказу
 Служби безпеки України від 20.04.2007 р. N 301)

8. Утворення і використання зекономлених продуктів

8.1. При правильній організації харчування може утворюватись економія таких видів продовольства:

хліба за рахунок подачі його до столу дрібними шматочками вагою в 50 - 75 г з урахуванням потреби тих, хто харчується, згідно з нормами;

солі і спецій з урахуванням індивідуальних смаків тих, хто харчується.

Економія продовольства за рахунок погіршення харчування або зменшення встановлених норм забороняється.

8.2. Зекономлені продукти витрачаються на планове забезпечення особового складу з оплатою їх вартості за рахунок коштів коду економічної класифікації видатків бюджету 1133.

8.3. Оплата за зекономлені продукти проводиться щоквартально на підставі довідки про кількість і вартість зекономлених продуктів (додаток 2).

8.4. Облік і оприбуткування зекономлених продуктів ведеться в установленому порядку. При цьому довідка про кількість і вартість зекономлених продуктів оформляється один раз на квартал.

9. Продовольча тара

9.1. Органи, підрозділи, заклади забезпечуються продовольчою тарою за рахунок її надходження з продовольством.

9.2. Продовольча тара за належністю поділяється на зворотну і власну. До зворотної належить тара, одержана з продовольством або майном, яка підлягає обов'язковому поверненню постачальникам або реалізації.

Строки експлуатації всіх видів продовольчої тари не встановлені. Тара експлуатується до повного зносу з урахуванням ремонту, проведеного в період її експлуатації.

Для забезпечення внутрішніх потреб у тарі (для перетарування продовольства у разі необхідності) утримуються перехідні залишки тари в розмірі не більше місячної витрати продовольства.

9.3. Уся тара з-під продовольства, незалежно від її призначення та джерел надходження, підлягає обліку.

9.4. Категорійність тари.

9.4.1. Мішки з тканини (лляні, напівлляні, лляно-джутові, джутові) мають три категорії:

1 - мішки нові, вітчизняні чи імпортні, а також ті, що були в користуванні, сухі, непрілі, без латок, штопок і дірок;

2 - мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають або потребують не більше трьох латок чи заштопаних місць;

3 - мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають або ж потребують не більше п'яти латок чи заштопаних місць.

Категорія мішків з-під цукру не знижується: у разі наявності на їх поверхні цукрової кірки, а мішків з-під борошна - борошнистої кірки (клейстеру); після зривання паперових ярликів та замокання мішків площею до 200 см2; у разі забруднення мішків для хлібопродуктів фарбою для маркування; у разі наявності розпоротого шва довжиною не більше 20 см без пошкодження тканини мішка.

Мішки, що не відповідають 3-й категорії, належать до тарного матеріалу.

9.4.2. Сітчасті мішки з-під картоплі й овочів мають дві категорії:

1 - мішки нові, а також ті, що були в користуванні, сухі, непрілі, без латок, штопок і дірок;

2 - мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають або потребують не більше трьох латок чи штопок не більше ніж у трьох місцях; при цьому площа однієї латки не повинна бути більша за три чарунки або 3 см2.

Сітчасті мішки, що не відповідають 2-й категорії, належать до тарного матеріалу і обліковуються як ганчір'я.

9.4.3. Дерев'яні ящики (дощаті, комбіновані, фанерні, з ДВП) мають дві категорії:

1 - ящики дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих ящиках повинні бути ліквідовані всі пошкодження. У них допустимі відхилення від нормативно-технічної документації на їх виготовлення, що не впливають на якість і зберігання запакованої продукції;

2 - ящики, що потребують ремонту. Це ящики, які були в користуванні і мають такі пошкодження:

розхитаність;

ламані або відсутні дощечки чи планки в кількості до 4 на одному ящику, за винятком вертикальних планок;

відсутність двох дощечок, що передбачені замість кришки;

пошкодження металевих кріплень не в місцях відкривання ящиків.

9.4.4. Дерев'яні бочки мають дві категорії:

1 - бочки дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих бочках допускаються такі відхилення від нормативно-технічної документації, за якою вони були виготовлені:

деформація окремих деталей основи і дна до 5 мм, якщо це не впливає на їх герметичність;

прирізка бочок до меншої місткості, що передбачена стандартами;

використання сталевих обручів, що були в користуванні;

поверхнева корозія обручів.

У відремонтованій тарі допускається потемніння деревини без ознак загнивання і плісняви;

2 - бочки, що потребують ремонту. Вони повинні мати не менше трьох обручів і два дна, одне з яких може бути розібране в деталях. Допускаються такі пошкодження:

ламані, у кількості до двох, деталі основи бочки;

пошкодження упорного паза.

Бочки дерев'яні, що за своїм якісним станом не відповідають вищезазначеним категоріям, уважаються тарним матеріалом.

Дерев'яним тарним матеріалом уважаються:

обшивка, обрешітка, опалубка, щити, а також дерев'яні ящики, виготовлені за технічними умовами;

дерев'яні ящики й бочки, що мають пошкодження більші, ніж передбачені в даному пункті;

деталі дерев'яних бочок.

У дерев'яному тарному матеріалі допускаються:

наявність отворів від вийнятих цвяхів по всій поверхні дощечок;

наявність металевих кріплень;

забруднення поверхні тарного матеріалу рештками запакованої продукції площею до 100 см2.

9.4.5. Картонні ящики, що були в користуванні, мають дві категорії:

1 - ящики, що потребують ремонту, картонні ящики з цілими деталями, у яких може бути деформація двох боків до 15 % їх площі, без пошкодження клапанів. Допускаються наявність двох наскрізних пошкоджень до 3 см і забруднення внутрішньої поверхні ящиків залишками продукції, яка в них містилась, у межах до 50 см2;

2 - ящики картонні відремонтовані. Допускаються такі відхилення від нормативно-технічної документації на їх виготовлення:

деформація двох боків до 15 % їх площі;

заклеєні наскрізні дірки;

інші відхилення, що не впливають на якість і кількість запакованої продукції.

Картонні ящики, що були в користуванні і за своїм якісним станом мають більші пошкодження, ніж передбачені для ящиків, що потребують ремонту, відносяться до тарного матеріалу та здаються на тарні підприємства за цінами на макулатуру.

9.4.6. Паперові (крафтові) мішки мають дві категорії:

1 - мішки паперові нові і ті, що були в користуванні під харчовими продуктами, сухі, чисті, придатні для повторного використання без ремонту. Допускається наявність отворів у верхній частині мішка від прошивання його під час упаковки харчових продуктів;

2 - мішки паперові, що були в користуванні під харчовими продуктами, гумово-технічними виробами, сипучими матеріалами, що не є отруйними і агресивними за хімічним складом, які не забруднюють мішків, сухі, чисті, придатні для повторного використання без ремонту. Допускається наявність отворів у верхній частині мішка від його прошивання під час упаковки харчових продуктів.

Мішки паперові, що за своїм якісним станом не відповідають 1-й і 2-й категоріям, відносяться до макулатури та здаються на тарні підприємства за цінами на макулатуру.

9.4.7. Пропіленові мішки мають одну категорію. Це мішки пропіленові нові і ті, що були в користуванні під харчовими продуктами, сухі, чисті, придатні для повторного використання без ремонту. Допускається наявність отворів у верхній частині мішка від прошивання його при упаковці харчових продуктів. Мішки, що за своїм якісним станом не відповідають вищезазначеним вимогам, використовуються для господарських потреб підрозділів, після використання - списуються з обліку прямою витратою.

9.4.8. Банки скляні мають одну категорію з розбивкою за ємностями: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 10,0; 20,0 літрів - банки скляні нові і ті, що були в користуванні під харчовими продуктами, які не мають наскрізних щербин у верхній частині горла, а також із зовнішнього й внутрішнього боків, щербин і тріщин на зовнішньому боці горла, дна та корпусу та придатні для повторного використання. Допускається наявність етикеток, кольореток і залишків харчових рідин.

Бій банок скляних, що утворився під час їх транспортування та зберігання, списується з обліку в межах установлених норм.

9.5. Підрозділи зобов'язані брати на матеріальний і бухгалтерський облік всю дерев'яну, картонну, скляну тару та паперові мішки, що надходять разом з продукцією і товарами, незалежно від оплати їх вартості постачальнику, а також забезпечити правильне відкривання, бережливе ставлення і збереження дерев'яної, картонної і скляної тари.

9.6. Списання тари з-під продовольства, яка стала не придатною для застосування (ураховуючи проведений ремонт), а також втраченої, здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.7. В інших випадках з усіх питань стосовно використання, повернення та реалізації тари підрозділами і базами забезпечення здійснюється в установленому законом порядку.

10. Забезпечення тварин кормами

10.1. Корма за діючими нормами відпускаються безкоштовно для забезпечення передбачених штатом тварин.

10.2. Забезпечення штатних тварин кормами здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1348 "Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, органів внутрішніх справ та установ кримінально-виконавчої системи".

11. Облік, звітність, контроль господарської діяльності і порядок списання продовольства, техніки та майна

11.1. Облік наявності, руху і якісного стану продовольства, техніки та майна ведеться в установленому порядку.

Періодичність, методика, порядок і строки складання та подання звітів визначаються ДГЗ.

11.2. Списання техніки та майна, які стали непридатними для застосування (враховуючи проведений ремонт), а також втраченого продовольства, техніки та майна, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.3. Закінчення встановлених строків експлуатації техніки та майна не може бути підставою для їх списання, якщо техніка та майно за своїм якісним станом придатні для подальшого використання за прямим призначенням.

11.4. Вартість утраченого продовольства або якого не вистачає, техніки та майна під час їх списання, а також стягнення з осіб матеріальних збитків, завданих підрозділам у результаті розкрадання, нестачі або втрати, визначається в установленому порядку.

11.5. Ступінь зношення втраченої (якої не вистачає) техніки, яка достроково стала не придатною для застосування, визначається залежно від тривалості експлуатації з урахуванням проведеного ремонту, а майна - від установлених строків експлуатації і її тривалості.

11.6. Посуд та інвентар їдалень дозволяється списувати після закінчення строку експлуатації лише за дійсним (фактичним) зносом, не перевищуючи кількості, яка списується за рік, виходячи з установлених строків експлуатації. Розрахунок на списання посуду проводиться відповідно до кількості посуду, що знаходиться у користуванні в їдальні на 1 січня, норм забезпечення та кількості осіб, що харчуються.

Час, протягом якого посуд зберігається і не експлуатується, до строків експлуатації не зараховується.

Посуд дозволяється списувати кожного місяця в межах фактичного зносу, але не більше 1/12 кількості, яка підлягає списанню за рік за встановленими нормами експлуатації.

11.7. Списання посуду через фактичний знос понад кількість, яка підлягає списанню за рік, проводиться лише в разі, якщо за попередні роки списання посуду проведено в меншій кількості, ніж передбачалось строками експлуатації. При цьому загальна кількість списаного посуду за встановлений строк експлуатації не повинна перевищувати кількості посуду, припустимого до списання.

Новий посуд зі строком експлуатації від двох років і більше, виданий одночасно для нових сформованих підрозділів, списувати через знос у період першого року його експлуатації забороняється.

 

Начальник АГУ
Служби безпеки України 

 
А. Чернухін
 

 

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ N ___
на транспорт органу, підрозділу, закладу, призначений для перевезення продуктів, які швидко псуються, і хліба

        Вид транспорту: автомобіль марки __________________________ N _____________, автофургон ізотермічний, автофургон комбінований, автофургон хлібний, авторефрижератор (рефрижератор причіпний), ящик (контейнер) для м'яса або хліба (підкреслити).
        Відповідальна особа за санітарний стан транспорту
______________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________ 
        Ким виданий санітарний паспорт ____________________________________________________
       Дата видачі ________________________________________________________________________
       Строк дії санітарного паспорта ________________________________________________________
       Підпис особи, яка видала санітарний паспорт ___________________________________________
       Відтиск печатки ____________________________________________________________________
       Строк дії санітарного паспорта продовжений ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
       Строк дії санітарного паспорта продовжений ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
       Строк дії паспорта продовжений ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКУ САНІТАРНОГО ПАСПОРТА

Дата огляду 

Зауваження і пропозиції 

 

 

 

 

  

  

ПЕРЕЛІК
предметів, які обов'язково повинні бути в наявності на транспорті, призначеному для перевезення продуктів, які швидко псуються, і хліба

Найменування предметів 

Одиниця виміру 

Кількість на 1 людину 

Халати 

штуки 

Фартухи прогумовані або клейончасті (для м'яса і риби) 

штуки 

Рукавиці гумові (для м'яса і риби) 

пари 

Рукавиці брезентові (для хліба) 

пари 

Ногавиці або чоботи гумові 

пари 

Ковпаки або косинки 

штуки 

Гачок металевий (для вивантаження м'яса) 

штуки 

Рушник 

штуки 

Щітка для миття рук 

штуки 

Мило туалетне 

грами 

100 

Ящик малий з кришкою для зберігання спецодягу 

штуки 

Лотки для хліба 

комплекти 

2 (на одиницю транспорту) 

 

Начальник АГУ
Служби безпеки України
 

 
А. Чернухін
 

 

Оплатити за рахунок коштів КЕКВ 1133
____________ грн. __________ коп.

Керівник органу (підрозділу, закладу)
____________________________________
     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року 

ДОВІДКА
про кількість і вартість зекономлених продуктів
за _______ квартал 20__ року

___________________________________________________
(найменування органу, підрозділу, закладу)

N
з/п 

Найменування продукту 

Кількість,
кг 

Ціна,
грн. 

Загальна вартість,
грн. 

Номери накладних, за якими оприбутковані зекономлені продукти на планове забезпечення 

Прийнято рішення про оплату за рахунок коштів КЕКВ 1133 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Джерела економії продуктів (за кожним продуктом) ________________________________________ 

Начальник підрозділу господарського забезпечення 

__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 

Начальник фінансового органу 

__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 

 

Начальник АГУ
Служби безпеки України
 

 
А. Чернухін
 

Опрос