Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования назначения на должность и освобождения от должности директоров центров социально-психологической помощи, центров социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, социальных центров матери и ребенка, центров для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, центров ресоциализации наркозависимой молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 29.12.2006 № 4428
редакция действует с 01.01.2010

Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 29 грудня 2006 року N 4428

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2007 р. за N 59/13326

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 9 листопада 2009 року N 3952

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року N 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді", від 12 травня 2004 року N 608 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги", від 8 вересня 2005 року N 877 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями", від 8 вересня 2005 року N 878 "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток", від 8 вересня 2005 року N 879 "Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини", від 15 лютого 2006 року N 148 "Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" та з метою комплектування центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді висококваліфікованими кадрами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

2. Директорам республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити впровадження та дотримання у роботі вищезазначеного Порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Толстоухову С. В.

 

Міністр

В. П. Корж

 

ПОРЯДОК
погодження призначення на посаду та звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

1. Директори центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади) призначаються на посаду та звільняються з посади керівником органу, який утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міськими центрами і Держсоцслужбою.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

2. Подання про призначення на посаду директорів закладів вносить:

районних, міських, районних у містах закладів - відповідний центр за підписом директора, погоджене республіканським (Автономна Республіка Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром.

республіканського (Автономна Республіка Крим), обласного, Київського та Севастопольського міських закладів - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр за підписом директора та погоджене з Держсоцслужбою.

3. До подання додаються оформлені в установленому порядку та завірені відповідним центром:

особовий листок обліку кадрів (копія);

заява про призначення на посаду (копія);

біографічна довідка;

копія документа про освіту (підвищення кваліфікації);

фотокартка розміром 4 х 6 см.

4. Подання про призначення на посаду директорів закладів надсилається на погодження до Держсоцслужби, яка їх розглядає в п'ятиденний термін з дня його надходження.

Після реєстрації, перевірки наявності та правильності оформлення документів управління організаційно-правового забезпечення Держсоцслужби організовує співбесіду керівників структурних підрозділів, директора Держсоцслужби з претендентом на посаду директора закладу.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

У разі, якщо документи, що додаються до подання, оформлені з порушенням встановленого порядку, весь пакет документів повертається у триденний термін з дня надходження.

5. Висновки за результатами співбесіди у Держсоцслужбі викладаються у картці погодження для призначення на посаду згідно з додатком, що надсилається відповідним центрам у десятиденний термін з дня прийняття рішення щодо претендента.

6. Подання щодо звільнення з посади директорів центрів має містити обґрунтування підстав звільнення відповідно до чинного законодавства України.

До подання додається оформлена в установленому порядку копія заяви про звільнення.

7. Копія розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади директорів закладів надсилається до Держсоцслужби.

8. Копії особових справ директорів закладів зберігаються у кадровій службі Держсоцслужби.

 

Перший заступник директора
Державної соціальної служби
для сім'ї, дітей та молоді

 
 
В. С. Вовк

 

Картка погодження для призначення на посаду
(зберігається в особовій справі претендента на посаду)

Подання ________________________________________________________________________ центру
                                                                                               (назва центру)
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові претендента на посаду, 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  рік народження, освіта, спеціальність)
на яку посаду рекомендується: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає в даний час (з якого року)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер і дата подання центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді ________________________________________________________________________

Висновки за результатами співбесіди:

Управління організаційно-правового забезпечення

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відділ розвитку та функціонування соціальних служб

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відділ правової та кадрової роботи

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Управління методичного забезпечення соціальної роботи

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відділ соціальної роботи з сім'ями

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відділ соціально-профілактичної роботи

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відділ фінансово-економічного та господарського забезпечення

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заступник директора

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заступник директора

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перший заступник директора

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результат розгляду подання призначення на посаду

Директор

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

(додаток у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 09.11.2009 р. N 3952)

____________

Опрос