Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением требований законодательства во время назначения (перерасчета) и выплаты пенсий органами Пенсионного фонда Украины

Минтруда, Пенсионный фонд
Порядок, Постановление, Приказ от 10.01.2007 № 1-1, 4
действует с 04.02.2007

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 10 січня 2007 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2007 р. за N 57/13324

Відповідно до статті 103 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, що додається.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації керуватися зазначеним Порядком у роботі та довести його вимоги до відома органів праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

3. Департаменту пенсійного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Гарячу.

 

Міністр 

М. Папієв 

 

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 10 січня 2007 року N 1-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2007 р. за N 57/13324

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

Порядок
здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення нагляду структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (далі - нагляд).

1.2. У своїй діяльності підрозділи органів праці та соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду, керуються Конституцією України, міжнародними угодами (договорами), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення, а також цим Порядком.

1.3. Нагляд здійснюється за напрямками:

а) правильність та своєчасність призначення (перерахунку) пенсій;

б) правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення виплати пенсій.

2. Здійснення нагляду

2.1. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій

2.1.1. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсії відповідно до законів, згідно з якими органами Пенсійного фонду України призначаються (перераховуються) пенсії.

2.1.2. У ході здійснення нагляду перевіряється відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), відмову в призначенні (перерахунку) пенсії та відстрочку часу призначення пенсії законодавчим та нормативно-правовим актам, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

2.1.3. Перевірці підлягають матеріали пенсійних справ, зареєстровані в журналах (форми N 10, N 3), за якими прийнято рішення про призначення (перерахунок) пенсії в місяцях, що передують місяцю, у якому здійснюються перевірки.

2.2. Нагляд за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсій

2.2.1. Перевірці підлягають особові рахунки та інші документи, за якими було здійснено виплату пенсії в місяцях, що передують місяцю, у якому здійснюються перевірки.

2.2.2. У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії провадяться:

а) перевірка правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках;

в) перевірка правильності виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні;

г) перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;

ґ) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;

д) перевірка правильності здійснення індексації пенсії.

3. Організація роботи з нагляду

3.1. Перевірки правильності призначення (перерахунку), відстрочки часу призначення, відмови в призначенні (перерахунку), виплати пенсій органами Пенсійного фонду здійснюються відповідно до графіків, погоджених з органами Пенсійного фонду України. Терміни перевірок установлюються не менше дванадцяти робочих днів на місяць, а в разі потреби цей термін може бути продовжений за погодженням сторін на строк не більше п'яти робочих днів. При проведенні перевірок працівниками органів праці та соціального захисту населення ведеться журнал реєстрації справ, які перевіряються (додаток 1).

3.2. Право на проведення перевірок мають працівники органів праці та соціального захисту населення, до функціональних обов'язків яких входить здійснення нагляду або координація роботи з нагляду (далі - працівники органів праці та соціального захисту населення). При здійсненні нагляду працівники органів праці та соціального захисту населення повинні мати документ, який засвідчує їх особу, та направлення на перевірку, підписане керівником відповідного органу праці та соціального захисту населення.

3.3. Працівники органів Пенсійного фонду України зобов'язані надавати працівникам органів праці та соціального захисту населення:

- усі документи, необхідні для здійснення ними своїх функцій;

- можливість використовувати програмне забезпечення АСОПД/КОМТЕХ у частині перегляду бази особових рахунків.

3.4. Працівники органів праці та соціального захисту населення несуть персональну відповідальність за збереження отриманих для виконання своїх функцій документів та зобов'язані використовувати отриману інформацію виключно в межах виконання своїх службових обов'язків.

3.5. Працівниками органів праці та соціального захисту населення протягом двох днів після закінчення перевірки оформляється акт перевірки правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій (далі - акт перевірки) у двох примірниках (додаток 2), один з яких подається керівнику органу Пенсійного фонду України, де здійснювалася перевірка.

3.6. До акта перевірки не входять порушення, які виявлені органами Пенсійного фонду до початку проведення перевірки.

За наявності заперечень щодо акта перевірки керівник органу Пенсійного фонду України, де здійснювалась перевірка, підписує акт перевірки із зауваженнями, які додаються до акта в письмовій формі.

У разі непідписання акта перевірки протягом 5 робочих днів з дня його реєстрації в органах Пенсійного фонду України акт перевірки вважається підписаним.

Керівник органу праці та соціального захисту населення розглядає подані зауваження та в місячний термін повідомляє орган Пенсійного фонду України, де здійснювалась перевірка, про результати розгляду.

Порушення, до яких надані обґрунтовані зауваження, не входять до звіту про результати проведення перевірок.

Спірні питання, що виникли за результатами здійснення нагляду, розглядаються на нараді, склад учасників якої визначається керівниками головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації та головного управління Пенсійного фонду України в області.

3.7. Органи Пенсійного фонду України повинні забезпечити працівникам органів праці та соціального захисту населення належні умови для виконання ними своїх функціональних обов'язків.

4. Подання звітності

4.1. Органи праці та соціального захисту населення щокварталу складають письмовий звіт про результати проведення перевірок, до якого додаються дані перевірок за формами згідно з додатками 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, який затверджується начальником органу праці та соціального захисту населення. Одночасно проводиться аналіз вжитих органами Пенсійного фонду України заходів щодо усунення виявлених порушень.

4.2. Звіти про результати проведення перевірок районні та районні в містах управління праці та соціального захисту населення направляють головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим за відповідний квартал до 1 травня, 1 серпня, 1 листопада, 1 лютого, які відповідно до 15 травня, 15 серпня, 15 листопада, 15 лютого направляють Міністерству праці та соціальної політики України узагальнену інформацію, а її копію - до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4.3. Узагальнені результати за матеріалами перевірок протягом місяця з дня одержання інформації від головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим направляються Міністерством праці та соціальної політики України Пенсійному фонду України для вжиття відповідних заходів та головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим для врахування в роботі.

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Журнал реєстрації справ, які перевіряються

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові пенсіонера 

Номер справи або особового рахунку одержувача пенсії 

Дата передачі справи або особового рахунку на перевірку 

Підпис працівника, який прийняв справу або особовий рахунок на перевірку 

Дата повернення пенсійної справи або особового рахунку з перевірки 

Прізвище та підпис працівника відділу, якому повернуто справу або особовий рахунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

АКТ N ___
перевірки правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій

_____________________________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду)

Мною, ______________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________________________,
з ______ до ______ проведена перевірка правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій.
(період, за який здійснюється перевірка)
Перевірено _______ пенсійних справ (особових рахунків), призначених за період з ______ до ____
Перевіркою встановлено: _______________________________________________________________
                                                                        (загальна характеристика виявлених порушень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Виявлено порушень за ______ пенсійними справами (особовими рахунками).

N з/п 

Номер пенсійної справи або особового рахунку 

Прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера 

Вид пенсії 

Результати перевірки (із зазначенням суті порушень) 

Загальна сума коштів 

Сума попередженої 

надміру виплачених пенсіонеру 

недоплачених пенсіонеру 

переплати пенсії 

недоплати пенсії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки, пропозиції, рекомендації:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________
(посада працівника органу праці та соціального захисту
населення, який здійснював перевірку) 

______________________
(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

Начальник пенсійного відділу управління ПФ у районі (місті)  

______________________
(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

Начальник управління ПФ у районі (місті)  

_______________________
(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
про результати перевірки працівниками органів праці та соціального захисту населення правильності призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду

за ____________ квартал 200 __ року

N з/п 

Назва органу 

Кількість пенсійних справ 

У результаті перевірки встановлено 

призначених за звітний період 

перевірених за звітний період 

у яких дані про заробіток надані із системи персоні-
фікованого обліку 

кількість пенсійних справ, у яких виявлені порушення 

у тому числі: 

усього 

усього 

усього 

переплата 

недоплата 

кількість 

сума, грн. 

кількість 

сума, грн. 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
про результати перевірки працівниками органів праці та соціального захисту населення правильності проведення перерахунку та виплати пенсій органами Пенсійного фонду

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

Кількість пенсійних справ 

У результаті перевірки встановлено 

перера-
хованих за звітний період  

перевірених за звітний період 

у яких дані про заробіток надані із системи персоні-
фікованого обліку 

кількість пенсійних справ, у яких виявлені порушення 

у тому числі: 

усього 

усього 

усього 

переплата 

недоплата 

кількість 

сума, грн. 

кількість 

сума, грн. 

при перерахунку 

при виплаті 

при перерахунку 

при виплаті 

при перерахунку 

при виплаті 

при перерахунку 

при виплаті 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
про перевірки працівниками органів праці та соціального захисту населення правильності призначення та виплати пенсій в розрізі законів

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

У результаті перевірок установлено порушення Законів України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення" 

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" 

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

"Про державну службу" 

"Про прокуратуру" 

"Про наукову і науково-технічну діяльність" 

інші закони 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

при виплаті 

при призна-
ченні 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
про перевірки працівниками органів праці та соціального захисту населення правильності перерахунку та виплати пенсій в розрізі законів

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

У результаті перевірок установлено порушення Законів України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення" 

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" 

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

"Про державну службу"  

"Про прокуратуру" 

"Про наукову і науково-технічну діяльність" 

інші закони 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

при виплаті 

при пере-
рахунку 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
щодо порушення термінів призначення та виплати пенсій

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

Кількість перевірених призначених пенсій 

З них: 

порушено терміни призначення пенсій на: 

порушено терміни виплати призначених пенсій на: 

1 місяць 

2 місяці 

3 місяці 

4 - 11 місяців  

12 місяців і більше 

1 місяць 

2 місяці 

3 місяці 

4 - 11 місяців 

12 місяців і більше 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
щодо порушення термінів перерахунку та виплати пенсій

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

Кількість перевірених перерахованих пенсій 

З них: 

порушено терміни перерахунку пенсій на: 

порушено терміни виплати перерахованих пенсій на: 

1 місяць 

2 місяці 

3 місяці 

4 - 11 місяців  

12 місяців і більше 

1 місяць 

2 місяці 

3 місяці 

4 - 11 місяців 

12 місяців і більше 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
щодо кількості пенсійних справ, у яких дані про заробіток узято із системи персоніфікованого обліку (призначення)

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

Перевірено пенсійних справ за звітний період 

З графи 3
кількість пенсійних справ, у яких стаж враховано після 01.07.2000 

З графи 4: 

кількість пенсійних справ, в яких заробіток враховано після 01.07.2000 з системи персоніфікованого обліку  

кількість пенсійних справ, у яких заробіток враховано після 01.07.2000 за даними системи персоніфікованого обліку та одночасно довідки про заробітну плату  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

 

Дані
щодо кількості пенсійних справ, у яких дані про заробіток взято із системи персоніфікованого обліку (перерахунок)

за ___ квартал 200_ року

N з/п 

Назва органу 

Перевірено пенсійних справ за звітний період 

З графи 3
кількість пенсійних справ, у яких стаж враховано після 01.07.2000 

З графи 4: 

кількість пенсійних справ, у яких заробіток враховано після 01.07.2000 з системи персоніфікованого обліку 

кількість пенсійних справ, у яких заробіток враховано після 01.07.2000 за даними системи персоніфікованого обліку та одночасно довідки про заробітну плату 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Н. Шамбір
 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. Никитенко
 

Опрос