Идет загрузка документа (381 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 17.10.2006 № 1000
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 жовтня 2006 року N 1000

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2007 р. за N 49/13316

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27 травня 2008 року N 546
,
 від 16 грудня 2008 року N 1454
,
 від 22 травня 2009 року N 480
,
 від 7 грудня 2010 року N 1857
,
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12 січня 2012 року N 1
,
 від 3 липня 2012 року N 923
,
 від 2 жовтня 2012 року N 1341
,
 від 18 квітня 2013 року N 729
,
 від 8 квітня 2014 року N 432

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 червня 2014 року N 808)

Додатково див. постанови
 Окружного адміністративного суду міста Києва
від 11 грудня 2007 року
,
від 13 травня 2008 року
,
 від 2 квітня 2009 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 14 серпня 2009 року
,
 постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 11 листопада 2010 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 23 серпня 2012 року
,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 6 листопада 2012 року

Відповідно до статей 3, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 9, 12 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення основних понять, правил і вимог до здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Реєстраторам та емітентам, що здійснюють діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням, за винятком норм цього Положення щодо наявності міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у документах системи реєстру, на які поширюються вимоги пункту 6 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Це Положення розроблено відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 9 та 12 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та інших нормативно-правових актів України.

Це Положення встановлює вимоги до ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру, обов'язки реєстроутримувача, емітентів та зареєстрованих осіб, порядок доступу до інформації, що міститься у системі реєстру.

Дія цього Положення поширюється на облік прав власності на іменні цінні папери (далі - цінні папери), випущені в документарній формі: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН), опціонні сертифікати, зареєстровані відповідно до законодавства України.

(абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

На відкриті акціонерні товариства, створені в процесі приватизації та корпоратизації, дія цього Положення поширюється з дати реєстрації емітентом випуску іменних акцій.

На інших емітентів іменних цінних паперів дія цього Положення поширюється з дати прийняття ними рішення про емісію будь-якого виду іменних цінних паперів.

Особливості ведення реєстру власників окремих видів іменних цінних паперів визначаються законодавством.

Розділ I. Загальні положення

1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні:

банківські реквізити - номер рахунку, установа банку, її код (МФО);

баланс випуску цінних паперів у системі реєстру - стан обліку цінних паперів одного випуску, при якому кількість іменних цінних паперів, що обліковуються на емісійному рахунку емітента, повинна дорівнювати сумарній кількості іменних цінних паперів даного випуску, що обліковуються на особових рахунках власників та емітента, відкритих у системі реєстру цього емітента, та кількості цінних паперів, що передані на зберігання до інших учасників депозитарної системи, інформація про які обліковується на рахунках номінального утримувача;

(абзац третій пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

блокування іменних цінних паперів - операція реєстроутримувача щодо припинення реєстрації переходу права власності на цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, що обмежують їх обіг на визначений строк та/або до настання певної події;

виписка з реєстру - документ, що підтверджує запис у реєстрі власників іменних цінних паперів щодо зареєстрованих осіб та іменних цінних паперів, що обліковуються на їх особових рахунках;

дата обліку - дата, що призначається уповноваженим органом емітента або особою (особами), яка призначає позачергові загальні збори емітента, або органом державної влади, якщо законами України надано відповідні повноваження, станом на яку необхідно скласти реєстр власників іменних цінних паперів у формі паперового та/або електронного документа;

(абзац шостий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (реєстраторська діяльність) - професійна діяльність на фондовому ринку цінних паперів, яка передбачає отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та включає збирання, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників, а також виконання інших функцій, визначених цим Положенням;

зареєстрована особа - власник іменних цінних паперів або номінальний утримувач, на ім'я якого в системі реєстру відкрито особовий рахунок;

(абзац восьмий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

заставодержатель - фізична або юридична особа, на ім'я якої оформлена застава цінних паперів;

тип цінного папера - додаткова кваліфікація, яка визначає особливості відносно обсягу прав, що надаються такими цінними паперами (прості або привілейовані);

форма цінного папера - додаткова кваліфікація цінних паперів, яка визначає особливості щодо переходу прав власності на такі цінні папери (іменні або на пред'явника);

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів) - номер (код), який дає змогу однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

корпоративні операції - операції емітента щодо розміщення, викупу, погашення, конвертації, зміни номінальної вартості, анулювання іменних цінних паперів, виплати доходу за іменними цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу;

(абзац тринадцятий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

легалізація - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави;

обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження іменними цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями суду тощо;

операційний день реєстроутримувача - визначений внутрішніми документами реєстроутримувача строк, у межах строку, який починається не пізніше 10 години ранку і закінчується не раніше 16 години того ж робочого дня, протягом якого він провадить операції в системі реєстру та який повинен становити не менше 6 годин;

(абзац шістнадцятий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

особовий рахунок - об'єднана єдиним у системі реєстру реєстраційним номером сукупність даних про особу власника рахунку, кількість зареєстрованих на її ім'я іменних цінних паперів за випусками, інформація про всі зміни кількості вказаних цінних паперів, про факти їх блокування;

рахунок співвласників - об'єднана єдиним у системі реєстру реєстраційним номером сукупність даних про осіб - власників рахунку, кількість зареєстрованих на їх ім'я іменних цінних паперів, що перебувають у спільній власності, за випусками, інформація про всі зміни кількості вказаних цінних паперів, про факти їх блокування; 

(пункт 1 розділу І доповнено новим абзацом вісімнадцятим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцятим)

реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) - перелік станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів, інформація про які обліковується на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників/співвласників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 1 розділу І у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

реєстроутримувач - емітент, що має ліцензію на ведення реєстру власників випущених ним іменних цінних паперів, або реєстратор, зберігач активів інституту спільного інвестування або компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу;

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником;

система реєстру власників іменних цінних паперів (далі - система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів - документ депозитарного обліку, який видається реєстроутримувачем депозитарній установі та є підтвердженням внесення до системи реєстру інформації про цінні папери, знерухомлені в депозитарній установі як номінального утримувача для їх подальшого обліку та обігу у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у системах депозитарного обліку зберігачів і в разі знерухомлення цінних паперів у депозитарії - на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять дев'ятий
 уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцятим)

уповноважена особа - фізична або юридична особа, якій власник рахунку надає повноваження щодо отримання інформації із системи реєстру, унесення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах емітента, отримання доходів за цінними паперами тощо. Обсяг повноважень уповноваженої особи визначається довіреністю, виданою на її ім'я особою, на ім'я якої відкрито рахунок, або іншими документами, визначеними законодавством;

дата закриття реєстру - дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється вносити зміни до системи реєстру, пов'язані з переходом прав власності на цінні папери, а у разі передачі системи реєстру від одного реєстроутримувача до іншого - проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів, крім визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, та надання інформації, що міститься в системі реєстру. У разі настання строку погашення облігацій датою закриття реєстру є дата початку погашення облігацій. У разі передачі системи реєстру від одного реєстроутримувача до іншого дата закриття реєстру визначається відповідно до вимог цього Положення. У разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його ліквідації або реорганізації датою закриття реєстру є дата надходження до реєстроутримувача розпорядження від уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів. У разі скасування реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, датою закриття реєстру є дата надходження до реєстроутримувача розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

(абзац двадцять п'ятий пункту 1 розділу I у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 р. N 480
,
 від 07.12.2010 р. N 1857
,
 рішенням Національної комісія з цінних
паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. N 1341)

уповноважений на зберігання - юридична особа, яка забезпечує зберігання документів системи реєстру емітента без права внесення до неї змін у разі неможливості здійснення реєстроутримувачем діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів відповідно до вимог, установлених законодавством, та в інших випадках, передбачених цим Положенням;

(абзац двадцять шостий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2008 р. N 1454)

коригувальна операція - операція в системі реєстру власників іменних цінних паперів, яка здійснюється у разі виявлення помилок у системі реєстру;

пакет документів - це встановлений перелік документів, які складені за формою і за змістом, з дотриманням відповідних кожному реквізитів та які необхідні для здійснення певних дій та операцій у відповідності до визначених нормативно-правових актів України, який складається щодо однієї особи або одного рахунку;

(абзац двадцять восьмий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

копія - документ, що містить інформацію, ідентичну до інформації на документі, виданому та оформленому у відповідності до вимог законодавства України, і з яким законодавство пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків осіб, зазначених у цьому документі (оригіналі). Копія повинна бути засвідчена нотаріально або особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати копії документів і якій пред'являється копія разом з оригіналом чи нотаріально засвідченою копією.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

2. Емітент іменних цінних паперів має право ведення реєстру власників випущених ним цінних паперів доручити реєстратору шляхом укладення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Передача системи реєстру оформляється актом приймання-передавання. Реєстратор відповідає та здійснює ведення системи реєстру з моменту підписання сторонами вказаного акта. Акт приймання-передавання підписується уповноваженою особою емітента, уповноваженою особою реєстроутримувача та містить печатки зазначених юридичних осіб.

(абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймається уповноваженим органом емітента. Умови договору на ведення реєстру затверджуються загальними зборами або спостережною (наглядовою) радою у порядку, визначеному статутом емітента. До моменту передачі реєстру відповідному реєстратору емітент та керівник виконавчого органу несуть відповідальність за:

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

своєчасне формування системи реєстру;

несвоєчасне призначення реєстратора;

передачу йому ведення реєстру від попереднього реєстратора.

Забезпечення ведення реєстру реєстратором здійснюється відповідно до договору між ними за наявності рішення уповноваженого органу емітента.

(абзац шостий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Якщо у визначений строк рішення про передачу ведення реєстру новому реєстроутримувачу не може бути прийняте загальними зборами акціонерів, до компетенції яких статутом акціонерного товариства віднесено вирішення цього питання, наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих загальних зборах, але не пізніше ніж у двомісячний строк. 

(абзац сьомий пункту 2 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру можливе тільки в разі:

перевищення максимальної кількості власників іменних цінних паперів для організації самостійного ведення реєстру емітентом;

неможливості ведення реєстру власників іменних цінних паперів - за рішенням суду; у зв'язку з прийняттям відповідним органом управління реєстратора рішення про припинення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, у тому числі при закінченні строку дії ліцензії реєстратора без отримання нової ліцензії; у зв'язку з анулюванням дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

(абзац десятий пункту 2 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

розірвання в односторонньому порядку з боку реєстратора договору щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

В інших випадках тимчасовому реєстроутримувачу забороняється приймати систему реєстру і здійснювати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Особливості ведення реєстру відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації, визначаються законодавством.

Реєстратор здійснює реєстраторську діяльність згідно з нормативно-правовими актами України та за наявності ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - ліцензія реєстратора).

Компанія з управління активами інституту спільного інвестування відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до законодавства.

Реєстр власників іменних цінних паперів інституту спільного інвестування може вести зберігач активів інституту спільного інвестування без отримання ліцензії реєстратора відповідно до законодавства.

3. Реєстратор не має права вести реєстр іменних цінних паперів, власником яких він є.

Розділ II. Функції реєстроутримувача

1. Реєстраторська діяльність передбачає виконання реєстратором таких функцій:

формування системи реєстру за результатами розміщення випуску іменних цінних паперів або прийняття її від попереднього реєстроутримувача;

ведення системи реєстру, що включає:

відкриття, ведення та закриття емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

ведення облікових журналів, що входять до системи реєстру;

облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру;

облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів;

облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру;

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку;

унесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери; обтяження цінних паперів зобов'язаннями; внесення інформації про знерухомлені цінні папери на (з) рахунки(ів) номінальних утримувачів; переведення цінних паперів на (з) особовий(ого) рахунок(нка) емітента;

(абзац одинадцятий пункту 1 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та власників, а також кількістю цінних паперів, які були знерухомлені їх власниками, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача;

(абзац дванадцятий пункту 1 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

проведення ідентифікації осіб, яким у системі реєстру відкриваються особові рахунки;

здійснення заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, при формуванні системи реєстру та внесенні до неї змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери;

унесення змін щодо емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб;

унесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій;

оформлення, видача і погашення сертифікатів іменних цінних паперів;

видача виписок з реєстру;

направлення повідомлення власникам іменних цінних паперів та номінальним утримувачам про скликання позачергових зборів акціонерного товариства та проведення реєстрації учасників зборів, у тому числі на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;

учинення дій щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб (уповноважених осіб власників) на передавальних розпорядженнях;

засвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів тих емітентів, системи реєстрів яких він веде;

облік та обробка запитів, що стосуються інформації системи реєстру, та надання відповідей на них;

зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру;

надання інформації, що міститься в системі реєстру;

підготовка звітів щодо діяльності реєстроутримувачів, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

підготовка системи реєстру для передачі іншому реєстроутримувачу;

направлення повідомлення номінальним утримувачам про блокування всіх цінних паперів окремого випуску емітента на підставі постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такої постанови протягом 1 робочого дня з дня її отримання;

(абзац двадцять сьомий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

направлення повідомлення до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про блокування всіх цінних паперів окремого випуску окремого емітента на підставі постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів або блокування цінних паперів на відповідному особовому рахунку за рішенням суду та інших органів державної влади відповідно до їх повноважень;

передача на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольної копії реєстру здійснюється у порядку, установленому законодавством.

(абзац двадцять дев'ятий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Абзац тридцятий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
 у зв'язку з цим абзаци тридцять перший - сорок четвертий
вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок третім)

Інформаційно-реєстраторські функції:

формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів;

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, реєстрація учасників загальних зборів, підрахунок голосів, а також надання інших послуг із забезпечення організації і проведення загальних зборів емітента;

консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;

консультування з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів;

облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;

складання на підставі письмового запиту емітента переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, переліку осіб, які мають право на отримання доходів за цінними паперами;

організація отримання бланків сертифікатів цінних паперів та кодів випусків цінних паперів;

організація забезпечення нарахування виплати доходів зареєстрованим особам;

розробка, упровадження і обслуговування технологій та комп'ютерних програм з обліку прав власності на цінні папери;

направлення повідомлення номінальним утримувачам про отримання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття, щодо ліквідації строкового ІСІ разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такого рішення протягом 1 робочого дня з дня його отримання;

(абзац сороковий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

направлення повідомлення номінальним утримувачам про отримання розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо) разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такого розпорядження протягом 1 робочого дня з дня його отримання;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом сорок першим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

направлення повідомлення номінальним утримувачам про передачу системи реєстру іншому реєстроутримувачу із зазначенням його реквізитів (найменування, поштова адреса та телефон) протягом 1 робочого дня з дня підписання акта приймання-передавання;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом сорок другим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци сорок перший - сорок третій
вважати відповідно абзацами сорок третім - сорок п'ятим)

реєстроутримувач може здійснювати розсилку акціонерам закритих акціонерних товариств інформації щодо пропозицій про придбання належних їм цінних паперів з визначенням строків та ціни придбання, якщо це передбачено умовами договору на ведення реєстру між емітентом та реєстратором;

(пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом сорок третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

інформування особи, яка подає документи на внесення змін до системи реєстру (у разі наявності) про наявність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Виконання інформаційно-реєстраторських функцій здійснюється відповідно до договору, укладеного між реєстратором та емітентом, або може оформлятись додатковими договорами.

2. Функції реєстроутримувача реалізовуються за допомогою системи реєстру, що складається з:

реєстру власників іменних цінних паперів;

емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

облікових регістрів з ведення реєстру;

документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру.

Розділ III. Вимоги до системи реєстру

1. Система реєстру складається та ведеться окремо для кожного емітента та окремо за кожним випуском цінних паперів. Усі випуски іменних цінних паперів певного емітента повинні обліковуватися в єдиній системі реєстрів, яка ведеться одним реєстроутримувачем.

Усі записи в системі реєстру власників іменних цінних паперів, які пов'язані з ідентифікацією зареєстрованих осіб та їх уповноважених осіб (найменування, реквізити документів, що засвідчують особу, адресні дані), ведуться українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб, на їх вимогу, допускається додаткове визначення вищевказаних даних російською, англійською та, за можливості, мовою держави, у якій зареєстровано нерезидента.

2. Система реєстру повинна вестись таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення втраченої інформації щодо зареєстрованих осіб, належних їм цінних паперів, обставин унесення змін до реєстру шляхом збереження документів, які стали підставою для формування системи реєстру та внесення змін.

3. При втраті інформації, яка міститься на емісійному рахунку, особових рахунках зареєстрованих осіб та емітента, повинна бути забезпечена можливість відновлення цієї інформації з журналів, що входять до системи реєстру, та документів, що були підставою для внесення записів до реєстру.

При втраті інформації, яка міститься в журналах, що входять до системи реєстру, повинна бути забезпечена можливість відновлення цієї інформації з емісійного рахунку, особових рахунків зареєстрованих осіб та емітента, реєстру та підтвердження її документами, що є підставою для внесення записів до реєстру.

При неможливості відновлення інформації за допомогою засобів, визначених вище, відновлення інформації здійснюється на підставі електронних масивів (файлів), що передані реєстроутримувачем та зберігаються Національним депозитарієм України (контрольної копії реєстру).

4. Документи, які були підставою для відкриття у системі реєстру особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін до них, повинні зберігатись у реєстратора протягом строку існування відповідного рахунку в системі реєстру та протягом п'яти років з дати його закриття або з дати унесення останніх змін, унаслідок яких кількість іменних цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку, стала дорівнювати нулю. Інші документи щодо системи реєстру мають зберігатися реєстратором протягом п'яти років з дати їх надходження. Після закінчення п'ятирічного строку зберігання реєстратор має право самостійно знищити ці документи з обов'язковим складанням акта про знищення.

(абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2008 р. N 1454
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 18.04.2013 р. N 729)

Якщо уповноваженим на зберігання є емітент, він має право знищити документи, отримані від реєстратора, у зв'язку із завершенням строку зберігання, з обов'язковим оформленням акта про знищення документів.

Документи щодо формування системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента, у статутному капіталі якого на момент закриття системи реєстру є державна частка, знищенню не підлягають.

(абзац третій пункту 4 розділу III у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.04.2013 р. N 729)

У разі, якщо емітент не знищив документи, він повинен забезпечити їх зберігання на умовах, визначених у цьому пункті.

У разі припинення емітента шляхом ліквідації або реорганізації визначення особи, до якої передається система, строк передачі документів системи реєстру встановлюються комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія) і не повинні порушувати права кредиторів та учасників емітента щодо задоволення їх майнових претензій до емітента. Оформлення актів приймання-передавання документів у цьому випадку покладається на ліквідаційну комісію.

(абзац п'ятий пункту 4 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

У разі, якщо система реєстру не була передана ліквідаційній комісії, реєстратор має право знищити документи системи реєстру після закінчення п'ятирічного строку з моменту виключення такого емітента з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України й Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і скасування випуску цінних паперів. Виключення з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України й Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і скасування випуску цінних паперів мають бути підтверджені документами (або їх копіями), виданими відповідними органами державної влади.

Якщо уповноваженим на зберігання є депозитарій, він має право знищити документи, отримані від реєстратора, після завершення п'ятирічного строку зберігання з дня вилучення відповідного емітента із Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, з обов'язковим оформленням акта про знищення документів.

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2008 р. N 1454)

Знищення документів системи реєстру здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб.

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2008 р. N 1454
,
 абзац восьмий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18.04.2013 р. N 729)

5. Реєстр власників іменних цінних паперів містить:

5.1. Інформацію про емітента:

повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (серія, номер виписки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку);

(абзац четвертий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12.01.2012 р. N 1)

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

адресу для поштових повідомлень;

телефон, факс;

перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення. Для кожної особи вказуються прізвище, ім'я, по батькові та посада;

перелік уповноважених осіб емітента. Для кожної особи вказуються прізвище, ім'я, по батькові та посада;

статутний капітал;

банківські реквізити;

інформацію про всі випуски цінних паперів емітента, які перебувають в обігу.

Абзац тринадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац чотирнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац п'ятнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац шістнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац сімнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац вісімнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац дев'ятнадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

абзац двадцятий підпункту 5.1 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

5.2. Інформацію про реєстратора:

повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво);

(абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

інформацію про ліцензію реєстратора (номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

телефон, факс;

прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника.

5.3. Інформацію про випуск цінних паперів, щодо якого складено реєстр:

код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску);

кількість випущених цінних паперів даного випуску;

загальна вартість випущених цінних паперів даного випуску за номіналом (загальний розмір премії - для опціонних сертифікатів);

частка випущених цінних паперів даного випуску в статутному капіталі емітента (указується для акцій).

(підпункт 5.3 пункту 5 розділу ІІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

5.4. Інформацію про власників іменних цінних паперів, зареєстрованих у системі реєстру.

Для кожного з власників іменних цінних паперів - фізичних осіб указуються:

номер особового рахунку;

прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності);

громадянство (підданство);

місце проживання;

адреса для поштових повідомлень;

дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

ідентифікаційний номер платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то ідентифікаційний номер платника податків не зазначається;

(абзац дев'ятий підпункту 5.4 пункту 5 розділу III у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

місце та дата народження;

кількість та номінальна вартість належних особі цінних паперів кожного коду, за якими складено реєстр;

частка належних особі цінних паперів, за якими складено реєстр, у статутному капіталі емітента (указується для акцій);

кількість належних особі цінних паперів, за якими складено реєстр і щодо яких у системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування.

Для кожного з власників іменних цінних паперів - юридичних осіб указуються:

номер особового рахунку;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

кількість та номінальна вартість належних особі цінних паперів кожного коду, за якими складено реєстр;

частка належних особі цінних паперів, за якими складено реєстр, у статутному капіталі емітента (указується для акцій);

загальна кількість належних особі цінних паперів, за якими складено реєстр і щодо яких у системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

прізвище, ім'я, по батькові та дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ), посадової особи, що діє від імені товариства без доручення. 

(підпункт 5.4 пункту 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять другим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий, двадцять третій
 вважати відповідно абзацами двадцять третім, двадцять четвертим)

Для кожного з власників іменних цінних паперів - юридичних осіб-нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

(абзац двадцять третій підпункту 5.4 пункту 5 розділу III у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Крім того, додатково вказуються країна реєстрації юридичної особи, орган, що здійснив реєстрацію юридичної особи - нерезидента.

5.5. Інформацію про номінальних утримувачів. Для кожного з номінальних утримувачів указуються:

номер особового рахунку;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

дані ліцензії номінального утримувача (серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії, орган, що видав ліцензію);

абзац сьомий підпункту 5.5 пункту 5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий
 уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

кількість та номінальна вартість (за кожним кодом цінних паперів) знерухомлених цінних паперів, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, за якими складено реєстр;

(абзац сьомий підпункту 5.5 пункту 5 розділу III у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

частка цінних паперів у статутному капіталі емітента, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача (указується для акцій).

(абзац восьмий підпункту 5.5 пункту 5 розділу III у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

5.6. Інформацію про власників іменних цінних паперів - клієнтів номінальних утримувачів. Така інформація включається до реєстру в разі складання його на дату обліку або на запит Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація не включається до реєстру в разі невиконання номінальним утримувачем вимог законодавства щодо її надання.

Для кожного із зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів указуються дані, передбачені пунктом 5.5 цього розділу, а також:

для номінальних утримувачів - зберігачів цінних паперів на підставі даних, наданих за станом на дату обліку номінальним утримувачем реєстратору, наводиться перелік власників іменних цінних паперів випуску (за кожним кодом цінних паперів), за яким складено реєстр клієнтів зберігача. Для кожної з осіб, унесених до переліку, указуються дані, передбачені для власника іменних цінних паперів, зареєстрованого в системі реєстру (юридична особа, фізична особа, резидент, нерезидент);

для номінальних утримувачів - депозитаріїв на підставі даних, наданих за станом на дату обліку номінальним утримувачем реєстратору, наводиться перелік власників цінних паперів випуску (за кожним кодом цінних паперів), за яким складено реєстр клієнтів тих зберігачів, які відкрили рахунки в депозитарії та обліковують на них вищевказані цінні папери клієнтів, а також перелік зберігачів, для яких депозитарій веде облік вищевказаних цінних паперів, належних зберігачу на правах власності. Дані про власників у переліку повинні бути згруповані за належністю до зберігача. Для кожного власника повинні вказуватись дані, передбачені в пункті 5.4 цього розділу.

5.7. Інформацію про іменні цінні папери, які обліковуються на особовому рахунку емітента (указується за наявності):

(абзац перший підпункту 5.7 пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

номер особового рахунку емітента;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

кількість та номінальна вартість зареєстрованих за емітентом цінних паперів, за якими складено реєстр; 

(абзац п'ятий підпункту 5.7 пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

частка зареєстрованих за емітентом цінних паперів, за якими складено реєстр, у статутному капіталі емітента (указується для акцій).

6. Для обліку загальної кількості випущених іменних цінних паперів та їх розподілу між зареєстрованими особами й емітентом реєстроутримувач відкриває в системі реєстру емісійні й особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб, у тому числі рахунки співвласників. На цих рахунках має бути забезпечено відокремлений облік цінних паперів різних випусків іменних цінних паперів, а на особових рахунках емітента та власників цінних паперів також відокремлений облік обтяжених зобов'язаннями або блокованих цінних паперів за кожним фактом їх блокування або обтяження зобов'язаннями.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

При проведенні обліку цінних паперів у системі реєстру має забезпечуватися дотримання балансу між обсягом іменних цінних паперів на емісійному рахунку емітента, за винятком кількості цінних паперів, які були знерухомлені їх власниками, та розподілом цінних паперів між особовими рахунками власників цінних паперів та емітента.

(абзац другий пункту 6 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Кожна зареєстрована особа повинна мати в системі реєстру тільки один особовий рахунок одного типу для обліку цінних паперів одного випуску. Для однієї особи допускається наявність у системі реєстру особових рахунків різних типів.

Для обліку цінних паперів, які перебувають у спільній власності декількох осіб, відкривається один спільний особовий рахунок для всіх співвласників.

(пункт 6 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Кожен особовий рахунок повинен мати в системі реєстру індивідуальний номер. Порядок присвоєння номерів особових рахунків установлюється реєстроутримувачем.

Особовий рахунок зареєстрованої особи, на якому не обліковується жодного іменного цінного папера у зв'язку з переведенням цінних паперів на особові рахунки інших осіб або емітента, обов'язково закривається, крім випадків, коли в анкеті зареєстрованої особи не передбачено інше.

Повторне відкриття раніше закритого рахунку або повторне використання номера рахунку після його закриття не допускається.

Усі дані щодо особового рахунку та записів на ньому повинні зберігатись реєстроутримувачем протягом усього часу існування цього рахунку в системі реєстру та на протязі не менше п'яти років з дати його закриття. Після закриття рахунку дані щодо нього можуть бути виведені з активної частини системи реєстру до архіву реєстроутримувача із забезпеченням можливості їх отримання у строк, що не перевищує встановленого цим Положенням строку надання відповідей на запити. Після завершення п'яти років з дати закриття рахунку дані про нього можуть бути знищені з обов'язковим складанням акта знищення.

6.1. Емітенту в системі реєстру відкриваються два типи рахунків:

емісійний рахунок, на якому окремо за кожним випуском обліковуються цінні папери, випуск яких зареєстровано;

особовий рахунок емітента, на якому обліковуються іменні цінні папери певного випуску:

які зареєстровані у випуску, але не розміщені;

які розміщені, але не сплачені;

які викуплені емітентом іменних цінних паперів.

Рахунки емітента відкриваються при формуванні системи реєстру цього емітента.

Емісійний та особовий рахунок емітента повинні містити ті самі дані, що й особовий рахунок власника іменних цінних паперів, за винятком даних про сертифікати, що оформлювались на ім'я зареєстрованої особи.

6.2. Особові рахунки власників відкриваються при реєстрації власників (співвласників) у системі реєстру.

(абзац перший підпункту 6.2 пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

Особовий рахунок власника (співвласника) цінних паперів містить такі дані:

(абзац другий підпункту 6.2 пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

номер особового рахунку;

дату відкриття рахунку;

дату закриття рахунку;

дані з анкети зареєстрованої особи (зареєстрованих осіб - співвласників);

(абзац шостий підпункту 6.2 пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

дані з анкети уповноваженої особи з обов'язковим визначенням наданих повноважень та строку їх дії;

(абзац сьомий підпункту 6.2 пункту 6 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

частку цінних паперів, що обліковуються на особовому рахунку, у статутному капіталі емітента (для акцій).

Для кожного факту блокування або обтяження частини цінних паперів, що обліковуються на особовому рахунку власника, має бути забезпечено відокремлений облік цінних паперів. При цьому на особовому рахунку вказуються кількість іменних цінних паперів випуску (типів), що належать власнику рахунку на правах власності, їх сумарна вартість за номіналом.

Для кожного факту блокування цінних паперів випуску (виду) вказуються:

дані про причину блокування;

документи, які є підставою для блокування;

термін дії блокування або подія, за якою припиняється дія блокування;

кількість заблокованих цінних паперів;

якщо причиною блокування є передача цінних паперів у заставу, додатково вказуються ідентифікаційні дані заставодержателя.

Для кожного факту зарахування, списання, передачі або повернення із застави, блокування або розблокування іменних цінних паперів відповідного випуску (типу) на особовому рахунку вказуються такі дані:

дата операції;

номер запису про операцію за журналом обліку записів;

вид операції (купівля, продаж, застава тощо);

посилання на документи, що є підставою для проведення операції;

кількість іменних цінних паперів, щодо яких виконувалася операція;

дані про контрагента (номер особового рахунку та найменування або прізвище, ім'я, по батькові);

до складу особового рахунку окремо за кожним випуском (видом) має включатись перелік сертифікатів іменних цінних паперів, оформлених на ім'я зареєстрованої особи.

Для кожного сертифіката, що оформлювався на ім'я зареєстрованої особи, указуються:

код цінного папера;

номер сертифіката;

дата оформлення сертифіката;

кількість та загальна номінальна вартість цінних паперів одного коду, права на які засвідчуються сертифікатом;

підстава для видачі сертифіката (розміщення цінних паперів, перехід прав власності, видача на заміну погашеного тощо) з посиланням на відповідні документи;

номер та дата запису про видачу сертифіката в журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів;

підстава для погашення сертифіката (перехід прав власності, втрата або пошкодження тощо) з посиланням на відповідні документи;

дата та номер запису про погашення сертифіката в журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів.

6.3. Особовий рахунок номінального утримувача відкривається для обліку інформації про нього та інформації про знерухомлені іменні цінні папери, які були передані власниками номінальному утримувачу для здійснення операцій у Національній депозитарній системі, та інформації про знерухомлені іменні цінні папери, що належать номінальному утримувачу на праві власності. На особовому рахунку номінального утримувача не обліковуються цінні папери.

Кожний номінальний утримувач повинен мати в системі тільки один особовий рахунок номінального утримувача, на якому обліковується інформація про знерухомлені іменні цінні папери окремо за видами, випусками.

Цінні папери, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, не обліковуються в системі реєстру на особовому рахунку власника, в інтересах якого діє номінальний утримувач.

Інформація про знерухомлені цінні папери обліковується у реєстроутримувача на особовому рахунку номінального утримувача після знерухомлення їх відповідною депозитарною установою.

Операції з цінними паперами, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, що здійснюються між депонентами одного номінального утримувача, не відображаються на особовому рахунку цього номінального утримувача.

На ведення даних особового рахунку номінального утримувача поширюються ті самі вимоги, що встановлені цим Положенням для даних особових рахунків власників цінних паперів. Не допускається реєстрація в системі реєстру обтяження зобов'язаннями або блокування знерухомлених цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача.

Не допускається внесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму (далі - матеріалізація) або внесення інформації про знерухомлення цінних паперів, що обліковується на особовому рахунку номінального утримувача, у разі надходження постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів або за рішенням суду та інших органів державної влади відповідно до їх повноважень.

(підпункт 6.3 пункту 6 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

7. Облікові журнали системи реєстру ведуться у хронологічному порядку в разі виникнення подій, які в них реєструються. Усі журнали системи реєстру повинні містити для кожного запису поле для занесення до нього інформації, яка пояснює дії реєстроутримувача в нестандартних ситуаціях. Журнали, які ведуться в паперовій формі, повинні бути прошиті, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у журналі повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою реєстроутримувача.

На кінець операційного дня оформлення всіх записів в облікових журналах повинно бути завершено.

7.1. Реєстроутримувач повинен забезпечити в одному із журналів облік усіх отриманих ним запитів (щодо змін у системі реєстру та/або щодо надання будь-якої інформації) як тих, що він виконав, так і в яких відмовив. Для цього визначений ним журнал повинен містити такі дані:

номер запису в журналі (вхідний номер запиту);

дату отримання запиту реєстроутримувачем;

вид запиту (отримання виписки із реєстру, пакет документів на реєстрацію переходу прав власності, запит емітента на складання реєстру тощо);

інформацію про особу, від якої надійшов запит (найменування або прізвище, ім'я, по батькові, для нерезидентів - за наявності).

7.2. Реєстроутримувач повинен забезпечити в одному із журналів облік усіх отриманих ним документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, як тих, за якими він виконав зміни, так і тих, у яких він відмовив. Для цього реєстроутримувач використовує один із журналів системи реєстру або складає додатковий реєстраційний журнал. Визначений ним для цього журнал повинен містити такі дані:

номер запису в журналі (вхідний номер документа);

дату отримання та номер запиту, до якого додаються вказані документи;

вид запиту (отримання виписки з реєстру, пакет документів на реєстрацію переходу прав власності, запит емітента на складання реєстру тощо) або посилання на номер запису в журналі, у якому реєструються всі запити;

перелік супровідних документів з визначенням їх назви та реквізитів (номер та дата оформлення).

7.3. Реєстроутримувач повинен забезпечити в одному із журналів контроль за дотриманням установлених цим Положенням строків обробки всіх отриманих ним запитів (щодо змін у системі реєстру та/або щодо надання будь-якої інформації) як тих, де ці дії він виконав, так і тих, у яких він відмовив. Для цього реєстроутримувач використовує один із журналів системи реєстру або складає додатковий реєстраційний журнал. Визначений ним для цього журнал повинен містити такі дані:

дату отримання та номер запиту;

дату виконання операції або відмови від виконання;

у разі відмови - причину відмови від виконання;

вид та реєстраційні номери вихідних документів;

дані особи (осіб), якій (яким) була направлена відповідь на запит (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності) та для зареєстрованих осіб - номери особових рахунків);

при особистому передаванні вихідних документів - дату передання та інформацію про особу, яка отримала відповідь на запит (її прізвище, ім'я, по батькові; реквізити документа, що посвідчує особу; у разі, якщо особа є уповноваженою, - реквізити документа, що підтверджує її повноваження), або при надсиланні відповіді - дані документа, який підтверджує відправлення відповіді (назва, номер, дата).

8. Журнал обліку записів у реєстрі ведеться окремо за кожним випуском іменних цінних паперів у хронологічному порядку.

Записи про випуск іменних цінних паперів, про переведення цінних паперів з одного особового рахунку на інший, усі події, пов'язані з корпоративними операціями, а також про реєстрацію блокування (розблокування).

Для кожної операції в журналі обліку записів робиться запис, який містить:

номер операції в журналі;

дату виконання операції;

вид операції;

реквізити документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру (або вид документа та посилання на запис про нього в іншому журналі);

дані про сторони операції (номери особових рахунків);

кількість іменних цінних паперів відповідного випуску, щодо яких проведена операція;

дані документів, направлених сторонам операції за результатами її виконання (або вид документа, реєстраційний номер за журналом запитів або за окремим реєстраційним журналом).

У разі здійснення в журналі обліку записів додаткових функцій обліку, наведених у пункті 7 цього розділу, журнал повинен містити додаткові дані, необхідні для реалізації таких функцій.

9. У журналі обліку запитів у хронологічному порядку ведеться облік запитів щодо стану системи реєстру, видачі виписок та реєстру, відмови та підстави для відмови у виконанні запитів. У журналі обліку запитів може також здійснюватися облік отриманих документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, та контроль за дотриманням термінів обробки отриманих запитів.

Для кожного такого запиту в журналі обліку запитів робиться запис, який містить такий мінімальний набір реквізитів:

порядковий номер запису в журналі;

дату отримання запиту;

вид запиту (отримання виписки з реєстру, запит емітента на складання реєстру тощо);

інформацію про особу, від якої надійшов запит (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності));

дату виконання або відмови від виконання;

у разі відмови - причину відмови від виконання;

вид та реєстраційні номери вихідних документів;

дані особи (осіб), якій (яким) була направлена відповідь на запит (найменування або прізвище, ім'я, по батькові, для нерезидентів - за наявності та для зареєстрованих осіб - номери особових рахунків).

У разі здійснення в журналі обліку запитів додаткових функцій обліку, визначених у пункті 7 цього розділу, журнал повинен містити додаткові дані, необхідні для реалізації таких функцій.

10. У журналі обліку сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів повинні обліковуватися всі видані, утрачені, погашені та знищені сертифікати цінних паперів, а також свідоцтва про знерухомлення. Для здійснення зазначеного обліку реєстроутримувач може вести окремі реєстраційні журнали: журнал обліку сертифікатів іменних цінних паперів і журнал обліку свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів.

(абзац перший пункту 10 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

Записи в журналі потрібно групувати за емітентами, для кожного з емітентів - за випусками, а для кожного з випусків - за записами щодо сертифікатів. Облік оформлюваних сертифікатів іменних цінних паперів у журналі повинен провадитися у хронологічному порядку в міру зростання серії та номера сертифіката (для типової форми - також у порядку зростання наскрізного номера бланка сертифіката в межах одного тиражу).

У журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів указуються такі дані:

10.1. Інформація про емітента:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

повна назва.

10.2. Інформація про випуск іменних цінних паперів:

код цінного папера;

вид цінного папера;

характеристика цінних паперів (тип - для акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик та інвестиційних сертифікатів; різновид - для іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН).

10.3. Реквізити запису в журналі:

номер запису (розміщуються у порядку зростання);

дата запису (розміщуються у порядку зростання).

10.4. Реквізити сертифіката цінних паперів:

серія сертифіката (великі латинські літери від A до Z);

номер сертифіката (розміщуються у порядку зростання);

серія бланка сертифіката;

наскрізний номер бланка сертифіката (розміщуються у порядку зростання).

10.5. Інформація про власника і належні йому іменні цінні папери:

номер особового рахунку власника;

найменування власника (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові особи (для нерезидентів - за наявності) - для фізичних осіб);

кількість іменних цінних паперів, які належать власнику;

сумарна номінальна вартість іменних цінних паперів, які належать власнику.

10.6. Інформація про видачу сертифіката:

дата видачі;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала видачу;

підстава видачі (первинно, заміна зіпсованого, замість утраченого та ін.);

спосіб видачі сертифіката (особисто, за довіреністю, поштою, не отримано);

реквізити документів про видачу.

10.7. Інформація про втрату сертифіката його власником:

дата реєстрації втрати сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала втрату;

спосіб втрати (зіпсовано, загублено та інше);

реквізити документа про втрату.

10.8. Інформація про погашення сертифіката:

дата погашення сертифіката;

підстава погашення (перехід права власності, анульовано, загублено та ін.);

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала погашення;

реквізити документа про погашення.

10.9. Інформація про знищення сертифіката:

дата знищення сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала знищення;

реквізити акта знищення сертифіката.

10.10. Примітки.

11. У журналі обліку свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів указуються такі дані:

11.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(абзац четвертий підпункту 11.1 пункту 11 розділу ІІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

11.2. Інформація про випуск:

код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

кількість цінних паперів, факт знерухомлення яких засвідчується свідоцтвом.

11.3. Реквізити свідоцтва про знерухомлення:

номер запису (зазначається у міру виникнення події);

дата запису;

номер свідоцтва.

11.4. Інформація про номінального утримувача:

код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(абзац четвертий підпункту 11.4 пункту 11 розділу ІІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

11.5. Інформація про видачу свідоцтва:

дата видачі;

номер свідоцтва;

підстава для видачі свідоцтва (первинне, заміна у разі зміни відомостей, утрачене тощо);

спосіб видачі свідоцтва (особисто, за довіреністю, поштою, не отримано);

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала видачу.

11.6. Інформація про погашення свідоцтва:

дата погашення свідоцтва;

підстава погашення (видано нове, утрачено тощо);

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала погашення;

реквізити документа про погашення.

11.7. Примітки.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 11 згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим пункти 11 - 13 вважати відповідно пунктами 12 - 14)

12. У журналі адміністративних операцій реєстроутримувач повинен забезпечити облік усіх фактів відкриття та закриття особових рахунків у системі реєстру, зміни реквізитів зареєстрованих осіб, призначення або відкликання уповноважених осіб:

порядковий номер запису в журналі;

вид операції (відкриття, закриття особового рахунку, зміна реквізитів тощо);

дата виконання операції;

реквізити документів, що є підставою для внесення змін до особового рахунку (вид документа, реєстраційний номер, дата отримання);

номер особового рахунку;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові зареєстрованої особи.

13. У журналі реєстрації дій реєстроутримувача щодо підтвердження справжності підпису власника (уповноваженої особи) повинна вестись реєстрація дій реєстроутримувача щодо підтвердження справжності підписів, здійснених власниками або їх уповноваженими особами на передавальних розпорядженнях, розпорядженнях блокування і довіреностях на право участі та голосування на загальних зборах емітента.

Журнал ведеться за формою, визначеною у додатку 1.

14. Наявність в уповноваженої особи повноважень та строк їх дії можуть визначатися на підставі довіреності від власника особового рахунку, виданої на ім'я уповноваженої особи. Оригінал або копія довіреності, засвідчена нотаріально, залишається у реєстроутримувача.

Повноваження батьків, піклувальників та опікунів неповнолітньої, недієздатної або обмежено дієздатної особи та строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

(пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

15. Ведення системи реєстру реєстроутримувачем здійснюється у паперовій формі або паперовій та електронній формах у вигляді записів в електронних базах даних.

При веденні системи реєстру в електронній формі у вигляді записів в електронних базах даних повинні забезпечуватися:

підготовка на підставі записів в електронних базах даних паперової копії реєстру шляхом друкування на принтері;

перегляд на екрані дисплея інформації, що міститься на емісійному рахунку та окремих особових рахунках зареєстрованих осіб та емітента відповідно до вимог цього Положення (сукупність даних, поєднаних номером одного рахунку), та її роздрукування на принтері;

перевірка кожної операції щодо змін у системі реєстру та підтвердження її на відповідному особовому рахунку;

захист даних системи реєстру від несанкціонованого допуску сторонніх осіб та випадкового пошкодження;

резервне копіювання даних системи реєстру на оптичних чи машинних носіях інформації або роздрукування даних системи реєстру на папері в кінці кожного операційного дня, протягом якого реєстроутримувачем уносилися зміни до системи реєстру.

У разі якщо програмний комплекс ведення системи реєстру включає ведення журналів системи, повинно забезпечуватися:

роздрукування журналів системи реєстру в повному обсязі та витягів з них у вигляді окремих записів у будь-який момент;

контроль терміну розгляду реєстроутримувачем запитів, що надійшли.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 15 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Розділ IV. Вимоги до документів системи реєстру

1. Документами системи реєстру є:

вхідні документи;

вихідні документи;

бланки сертифікатів іменних цінних паперів;

облікові журнали (регістри).

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

2. До основних вхідних документів реєстроутримувача належать:

передавальне розпорядження;

розпорядження про блокування (припинення блокування) цінних паперів на особовому рахунку;

анкета емітента /зареєстрованої особи/ уповноваженої особи. Анкета складається за окремою формою для фізичних, юридичних осіб;

(абзац четвертий пункту 2 розділу IV у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

запит про складання реєстру;

запит на складання переліку (реєстру) акціонерів;

(пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів;

(пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим)

довіреність.

Крім вищевказаних документів, до реєстратора можуть надходити інші запити та розпорядження. У кожному такому документі мають бути вказані:

найменування документа;

зміст запиту або розпорядження;

перелік супровідних документів;

дата складання;

підпис особи, яка склала документ, та для юридичних осіб - відбиток печатки юридичної особи та вихідний номер.

2.1. Передавальне розпорядження містить такі дані:

найменування документа "Передавальне розпорядження";

дата складання розпорядження;

дата проведення операцій (заповнюється реєстроутримувачем);

відомості про зареєстровану особу, з рахунку якої списуються цінні папери:

статус особи (власник, номінальний утримувач);

номер особового рахунку (не обов'язкове для заповнення);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності) та дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

для юридичних осіб - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування;

відомості про контрагента операції, на рахунок якого будуть зараховані цінні папери:

статус особи (власник, номінальний утримувач);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності) та дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

для юридичних осіб - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування;

вид операції з цінними паперами (купівля-продаж, обмін, дарування, успадкування, передача до статутного фонду, передача цінних паперів від власника до номінального утримувача або від номінального утримувача до власника, або від номінального утримувача до номінального утримувача, інші операції);

за операціями, однією із сторін у яких виступає номінальний утримувач, указуються реквізити договору про відкриття рахунку в цінних паперах, на підставі якого зберігачу були передані іменні цінні папери власника (номер, дата укладення та строк дії). Ці реквізити не повинні вказуватись, якщо номінальний утримувач-зберігач здійснює операцію щодо цінних паперів, що належать йому на праві власності. У разі, якщо номінальним утримувачем є депозитарій, додатково вказуються реквізити депозитарного договору зі зберігачем;

дані про емітента, щодо цінних паперів якого проводиться операція (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування);

інформація про випуск цінних паперів, щодо яких проводиться операція:

код цінних паперів;

вид цінного папера;

характеристика цінних паперів (тип - для акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик та інвестиційних сертифікатів; різновид - для іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН);

номінальна вартість одного цінного папера даного випуску та типу;

кількість цінних паперів, щодо яких проводиться операція, та їх сумарна вартість за номіналом;

сума договору, за яким проводиться операція з цінними паперами (не обов'язкове для заповнення);

серії та номери сертифікатів, що додаються до розпорядження та підлягають погашенню при проведенні операції (тільки для документарної форми іменних цінних паперів);

відомості про обтяження цінних паперів, щодо яких проводиться операція, зобов'язаннями або відомості про їх блокування;

перелік супровідних документів (не обов'язкове для заповнення).

Якщо контрагент операції на момент отримання реєстроутримувачем передавального розпорядження не має особового рахунку відповідного типу в системі реєстру емітента, разом з передавальним розпорядженням подається складена ним анкета зареєстрованої особи.

Передавальне розпорядження повинно бути підписане зареєстрованою особою або її уповноваженою особою.

У випадках передання цінних паперів, що є предметом застави, передавальне розпорядження, крім зареєстрованої особи, повинно бути підписано заставодержателем або його уповноваженою особою.

Якщо цінні папери перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб, то передавальне розпорядження повинно бути підписано кожним співвласником. За умови відсутності таких підписів один із співвласників, який передає цінні папери, повинен надати реєстроутримувачу нотаріально завірену довіреність від імені інших співвласників на відчуження цінних паперів одним із співвласників, завірену відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

Підпис керівника юридичної особи - власника рахунку (уповноваженої особи власника) на передавальному розпорядженні повинен бути засвідчений печаткою цієї юридичної особи.

Справжність підпису власника (уповноваженої особи власника) - фізичної особи на передавальному розпорядженні засвідчується нотаріально або іншими особами, які уповноважені здійснювати нотаріальні дії, або підтверджується уповноваженими працівниками реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників за цінними паперами щодо цінних паперів, зазначених у передавальному розпорядженні.

Уповноважений працівник реєстроутримувача - це особа, на яку наказом керівника реєстроутримувача покладено виконання обов'язків, визначених цим Положенням, щодо підтвердження справжності підпису власника - фізичної особи на передавальному розпорядженні.

При підтвердженні справжності підпису власника (уповноваженої особи власника) на передавальному розпорядженні уповноважений працівник реєстроутримувача виконує такі дії:

установлює особу власника (уповноваженої особи власника).

Установлення особи здійснюється за паспортом або за іншими документами, які виключають будь-які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, військовий білет, посвідка про проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, довідка про звільнення з місць позбавлення волі);

установлює в разі підпису передавального розпорядження уповноваженою особою власника її повноваження щодо права заповнення та підпису передавального розпорядження і виконання всіх дій, пов'язаних з унесенням змін до системи реєстру від імені власника;

(абзац тридцять сьомий підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

перевіряє справжність підпису власника (уповноваженої особи власника), який має здійснюватись у присутності уповноваженого представника реєстроутримувача.

При підтвердженні справжності підпису власника (уповноваженої особи власника) уповноважений працівник реєстроутримувача на передавальному розпорядженні вчиняє підтвердний напис (додаток 2).

Підтвердний напис повинен бути написаний чітко, без підчисток. Дописки та інші виправлення не допускаються.

Для вчинення підтвердного напису може застосовуватися штамп з текстом відповідного напису.

Дії уповноваженого працівника реєстроутримувача щодо підтвердження справжності підпису на передавальному розпорядженні реєструються у журналі реєстрації дій реєстроутримувача щодо підтвердження справжності підпису власника (уповноваженої особи). Кожній дії присвоюється окремий порядковий номер. Номер, під яким дія зареєстрована в журналі, позначається на передавальному розпорядженні в підтвердному написі.

При встановленні особи неповнолітнього необхідна присутність законного представника цього неповнолітнього (батьків, опікуна чи піклувальника), особу якого реєстратор також повинен установити.

При цьому уповноважений представник реєстратора, крім підпису неповнолітнього, повинен засвідчити підпис його законного представника та вказати дані як свідоцтва про народження, так і документа, що підтверджує особу законного представника.

Реєстроутримувач не має права відмовити в підтвердженні справжності підпису власника (уповноваженої особи власника) на передавальному розпорядженні та довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів при передачі власниками цінних паперів своїх повноважень іншим особам.

2.2. Розпорядження про блокування (припинення блокування) іменних цінних паперів на особовому рахунку містить такі дані:

найменування документа: "Розпорядження про блокування" або "Розпорядження про припинення блокування";

дату складання розпорядження;

відомості про власника цінних паперів;

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності) та дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

для юридичних осіб - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування;

дані про емітента, щодо цінних паперів якого проводиться операція (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування);

інформацію про випуск цінних паперів, щодо яких проводиться операція:

код цінних паперів;

вид цінного папера;

характеристику цінних паперів (тип - для акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик та інвестиційних сертифікатів; різновид - для іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН);

номінальну вартість одного цінного папера даного випуску та типу;

інформацію про блокування (припинення блокування) іменних цінних паперів:

кількість цінних паперів вищевказаного випуску та типу, щодо яких установлюється або припиняється блокування;

підставу блокування (припинення блокування);

посилання на документи, на підставі яких здійснено (припинено) блокування;

термін блокування або подію, за якої припиняється блокування;

перелік супровідних документів (не обов'язкове для заповнення).

Вимоги щодо засвідчення розпорядження про блокування визначені в пункті 21 розділу VII цього Положення.

(підпункт 2.2 пункту 2 розділу IV доповнено абзацом згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

2.3. Анкета фізичної особи містить такі дані:

1) обов'язкові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою:

прізвище, ім'я, по батькові;

громадянство;

місце та дата народження;

місце проживання;

адреса для поштових повідомлень;

дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

ідентифікаційний номер платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа-резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то ідентифікаційний номер платника податків не зазначається;

дата заповнення анкети;

підпис фізичної особи або її уповноваженої особи;

2) додаткові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою за бажанням:

інформація про уповноважену особу (для фізичної - прізвище, ім'я, по батькові; для юридичної - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

інформація щодо способу отримання виписок з реєстру;

інформація щодо способу отримання доходів (дивідендів) за цінними паперами;

реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

3) реквізити, що заповнюються реєстратором:

реєстраційний номер анкети та дата реєстрації;

статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, уповноважена особа, заставодержатель);

номер особового рахунку зареєстрованої особи, дата його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій;

інші дані та примітки, які реєстратор уважає за доцільне включити до анкети;

підпис, прізвище, ім'я, по батькові та посада відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету.

Відповідальність за достовірність даних, указаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

(підпункт 2.3 пункту 2 розділу IV у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

2.4. Анкета юридичної особи містить:

обов'язкові реквізити, що вказуються емітентом /зареєстрованою особою/ уповноваженою особою:

(абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV у редакції
рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

код за ЄДРПОУ (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

(абзац третій підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV у редакції рішень
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
 від 07.12.2010 р. N 1857)

повне найменування згідно з установчими документами;

скорочене найменування згідно з установчими документами (за наявності);

країна реєстрації юридичної особи;

дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (серія, номер виписки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку);

(абзац сьомий підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12.01.2012 р. N 1)

місцезнаходження згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(абзац восьмий підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV у редакції 
рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

адреса для отримання поштових повідомлень;

номери телефонів та факсу із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку;

банківські реквізити;

перелік посадових осіб юридичної особи, які мають право підпису без довіреності:

прізвище, ім'я, по батькові;

посада;

дані документа, на підставі якого фізична особа вповноважена представляти юридичну особу;

зразок підпису уповноваженого представника;

дата заповнення анкети;

підпис, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка засвідчила дані анкети;

відбиток печатки юридичної особи;

додаткові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою на бажання:

інформація щодо способу отримання виписок з реєстру;

інформація щодо способу перерахування доходів (дивідендів) за цінними паперами;

інші дані, які юридична особа вважає за доцільне повідомити про себе;

реквізити, що заповнюються реєстратором:

реєстраційний номер анкети та дата реєстрації;

статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, номінальний утримувач, заставодержатель, уповноважена особа, управитель, емітент);

(абзац двадцять шостий підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546
,
 у редакції рішення Державної комісія
 з цінних паперів та фондового ринку  від 07.12.2010 р. N 1857)

номер особового рахунку зареєстрованої особи/емітента, дата його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі;

(абзац двадцять сьомий підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV у редакції 
рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

інші дані, примітки, які реєстратор уважає за доцільне включити до анкети;

підпис, прізвище, ім'я, по батькові та посада відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету.

Відповідальність за достовірність інформації, указаної в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

2.5. Запит на складання реєстру власників іменних цінних паперів, запит на складання переліку (реєстру) акціонерів та розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів мають містити:

найменування документа "Запит на складання реєстру", "Запит на складання переліку (реєстру) акціонерів" або "Розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів";

відомості про реєстратора;

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

дату обліку. У випадку складання реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, вказується дата обліку, що на 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

підставу для складання реєстру;

інформацію щодо особи, якій надані повноваження проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах публічного або приватного акціонерного товариства (реєстраційна комісія), у випадку подання розпорядження на складання реєстру, що має містити перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах (ця особа є особою, якій надається складений реєстроутримувачем реєстр акціонерів).

Запит на складання реєстру або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів має бути підписане уповноваженим представником емітента та містити відбиток печатки емітента.

Розпорядження акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу. До такого розпорядження мають додаватися:

у разі скликання позачергових загальних зборів публічного або приватного акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

у разі скликання позачергових загальних зборів відкритого або закритого акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія або оригінал документа, що підтверджує подання зазначеної вимоги.

До запиту емітента додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання реєстру власників іменних цінних паперів.

До розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства має додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

У разі звернення акціонерів, які є власниками 10 % і більше простих акцій, з вимогою про скликання позачергових загальних зборів реєстроутримувач здійснює розсилку всім акціонерам товариства письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

(підпункт 2.5 пункту 2 розділу IV у редакції рішення
 Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

3. До основних вихідних документів реєстроутримувача належать:

реєстр власників іменних цінних паперів;

виписка з реєстру власників іменних цінних паперів;

розпорядження на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів на дату обліку.

Для організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями або проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах реєстроутримувачем складається реєстр (перелік) акціонерів у формі реєстру власників іменних цінних паперів та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до вимог підпункту 3.2 цього пункту за відповідним розпорядженням окремо за кожним типом та класом акцій (при необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів власників акцій за декількома випусками).

При необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах чи на отримання дивідендів, власників акцій за декількома випусками у запиті на складання переліку (реєстру) акціонерів обов'язково повинна вказуватися інформація про всі випуски акцій, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера).

Реєстр власників іменних цінних паперів складається у формі паперового та/або електронного документа. Реєстр власників іменних цінних паперів у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписами посадових осіб та скріплений печаткою реєстроутримувача, усі його аркуші повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - засвідчена підписами посадових осіб та скріплена печаткою реєстроутримувача. Складання та передання реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа повинні здійснюватися у порядку, встановленому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

Крім вищевказаних вихідних документів, реєстроутримувач у відповідь на запити емітента, зареєстрованих осіб та інших осіб, що мають повноваження на отримання даних щодо системи реєстру, може надавати інші документи, які відповідають змісту отриманого запиту.

Усі вихідні документи підлягають обов'язковій реєстрації реєстроутримувачем з присвоєнням реєстраційного номера та зазначенням дати реєстрації.

(абзаци перший - сьомий пункту 3 розділу IV у редакції 
рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

3.1. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів наведені в розділі III цього Положення.

3.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, складається депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр (реєстри) власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складаються вказані переліки, та містить інформацію про всіх акціонерів, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів (у цих реєстрах власників іменних цінних паперів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів за акціями, повинен містити:

назву документа "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" / "Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів";

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про акціонерів;

інформацію про реєстроутримувача (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

щодо кожного акціонера, внесеного до переліку, має бути вказано:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), дані документа, що посвідчує особу;

для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (місце проживання);

загальну кількість голосів акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, складається у вигляді паперового та/або електронного документа. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію. Усі аркуші переліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.2 згідно з рішенням
Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

3.3. Розпорядження на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів на дату обліку має містити:

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

підставу для складання реєстру;

дату обліку, крім випадку складання реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. У цьому випадку вказується дата проведення загальних зборів і датою обліку є дата, що на 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

спосіб передання списку (переліку) власників іменних цінних паперів (засобами електронного документообігу, кур'єром тощо).

(пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.3 згідно з рішенням 
Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим підпункт 3.2 вважати підпунктом 3.4)

3.4. Реєстроутримувач видає два види виписок: виписку про стан особового рахунку або виписку про операції за особовим рахунком за період.

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів містить такі дані:

найменування документа "Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів";

вид виписки (про стан особового рахунку, про операції за особовим рахунком за період);

дата складання виписки;

відомості про реєстратора, який склав виписку (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування та номер ліцензії);

відомості про зареєстровану особу, щодо якої складено виписку;

номер особового рахунку;

прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування);

для фізичних осіб - дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

для юридичних осіб - дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (серія, номер виписки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, орган, що видав виписку);

(абзац одинадцятий підпункту 3.4 пункту 3 розділу ІV
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

дані про емітента, щодо цінних паперів якого складено виписку, та розмір його статутного капіталу;

дані про випуск цінних паперів, щодо яких складено виписку:

вид цінних паперів (із зазначенням типу);

дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску);

код цінних паперів;

номінальна вартість одного цінного папера вказаного випуску;

загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів вищевказаного випуску та типу, які обліковуються за зареєстрованою особою, у тому числі обтяжені зобов'язаннями (блоковані). У разі видачі виписки для номінального утримувача вказується загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача.

(абзац вісімнадцятий підпункту 3.4 пункту 3 розділу IV у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Якщо на особовому рахунку зареєстрованої особи в системі реєстру емітента обліковуються цінні папери різних випусків, дані про кожен з них можуть бути включені реєстратором до однієї виписки.

До виписки про операції за особовим рахунком за період додатково включаються:

період, на який складена виписка (дата початку, дата кінця);

перелік операцій з цінними паперами, зареєстрованих на особовому рахунку за період.

Перелік складається окремо для кожного випуску цінних паперів, що обліковуються на особовому рахунку, і включає такі дані для кожної операції:

дата операції;

номер запису про операцію за журналом обліку записів;

вид операції (купівля, продаж, блокування тощо);

посилання на документи, що є підставою для проведення операції;

кількість зарахованих/списаних при виконанні операції іменних цінних паперів;

дані про контрагента (номер особового рахунку, найменування та прізвище, ім'я, по батькові);

залишок цінних паперів після проведення операції (мають указуватись кількість, загальна сума за номіналом та для акцій частка статутного капіталу).

Виписка з реєстру повинна містити дані про те, що вона не є цінним папером та її передача не веде до переходу права власності на цінні папери.

Виписка має бути підписана відповідальним фахівцем, підпис якого засвідчується печаткою реєстратора.

Розділ V. Умови відкриття рахунків

1. Реєстроутримувач зобов'язаний ідентифікувати осіб, яким у системі реєстру відкриваються особові рахунки, а також осіб, що мають діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ідентифікація реєстроутримувачем особи є необов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Відкриття рахунків у системі реєстру реєстратор здійснює у порядку, установленому цим Положенням.

3. Пункт 3 розділу V виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим пункти 4 - 11 уважати пунктами 3 - 10)

3. Емісійний рахунок та особовий рахунок емітента відкриваються емітенту при створенні (формуванні) системи реєстру за результатами реєстрації першого випуску іменних цінних паперів або в зв'язку з узяттям на облік емітента реєстратором.

Відкриття емісійного та особового рахунку емітента здійснюється на підставі подання реєстроутримувачу таких документів:

анкети емітента як юридичної особи;

копії установчих документів, засвідченої нотаріально чи органом державної реєстрації;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідченої нотаріально чи органом, який видав виписку;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітента, засвідчених нотаріально чи органом, який видав свідоцтво;

копії проспекту емісії цінних паперів;

(пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом сьомим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 уважати абзацами восьмим - одинадцятим)

копій всіх виписок з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України, засвідчених емітентом;

довідки з банку про відкриття поточного рахунку;

засвідченої емітентом копії документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені емітента без довіреності.

Особа, яка подає вказані документи реєстратору, повинна підтвердити свої повноваження від емітента документом, який посвідчує особу, та в разі необхідності - довіреністю на виконання представницьких функцій від імені емітента, підписаною керівником емітента, та засвідченням підпису печаткою юридичної особи.

4. Особовий рахунок власника відкривається в процесі реєстрації взяття на облік на його ім'я цінних паперів у разі, якщо ця особа не має такого рахунку в системі реєстру.

Відкриття та ведення рахунку власника здійснюється на підставі договору між емітентом та реєстроутримувачем, норм цього Положення та не потребує додаткового договору між власником та реєстратором.

Абзац третій пункту 4 розділу V виключено

(пункт 4 розділу V доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 абзац третій пункту 4 розділу V виключено згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 р. N 480)

5. При відкритті особового рахунку (крім випадків здійснення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів, створених до набрання чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", а також з метою підтвердження, уточнення або доповнення інформації про зареєстровану особу, що міститься на її особовому рахунку, зазначена особа повинна заповнити та подати реєстроутримувачу анкету зареєстрованої особи.

(пункт 5 розділу V у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

6. Для відкриття особового рахунку юридичній особі, зареєстрованій в Україні, додатково до анкети зареєстрованої особи та документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, повинні бути подані:

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена цією юридичною особою;

(абзац другий пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

копії установчих документів, засвідчені нотаріально чи органом державної реєстрації;

копія документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, та печаткою юридичної особи;

(абзац четвертий пункту 6 розділу V у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

копія виданої банком довідки про відкриття поточного рахунку, засвідчена цією юридичною особою.

(абзац п'ятий пункту 6 розділу V у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

У разі засвідчення копії документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, особою, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, реєстроутримувачу подаються документи, які підтверджують повноваження таких осіб.

(пункт 6 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

7. Відкриття особового рахунку в системі реєстру юридичній особі - нерезиденту здійснюється на підставі таких документів:

анкети зареєстрованої особи;

копії легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або копії реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;

(абзац третій пункту 7 розділу V у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригіналу або копії довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою від імені юридичної особи.

Документи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

8. Для відкриття особового рахунку державі як власнику іменних цінних паперів, що є об'єктами державної власності, додатково до анкети зареєстрованої особи (осіб) та документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, повинні бути надані:

(абзац перший пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

копії документів, що підтверджують повноваження осіб на управління іменними цінними паперами, що є об'єктами державної власності:

для юридичних осіб - документи, визначені пунктом 6 цього розділу. Бюджетні установи копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи не подають;

(абзац третій пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

для фізичних осіб - документи, визначені пунктом 9 цього розділу.

(пункт 8 розділу V у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

9. Відкриття особового рахунку в системі реєстру фізичної особи здійснюється на підставі таких документів:

анкети фізичної особи;

фотокопії (ксерокопії) документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається.

(абзац третій пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Фізична особа повинна пред'являти свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

10. У системі реєстру реєстроутримувачем відкривається особовий рахунок номінального утримувача цінних паперів для депозитарію або зберігача цінних паперів як юридичної особи, якій цінні папери передані за дорученням та в інтересах власника цінних паперів для здійснення операцій з ними в Національній депозитарній системі.

Особовий рахунок номінального утримувача-зберігача відкривається реєстроутримувачем у разі, коли цінні папери, інформація про які вноситься на особовий рахунок номінального утримувача-зберігача, передаються власником на колективне зберігання за договором про відкриття рахунку в цінних паперах між власником та зберігачем на рахунку власника у зберігача.

Особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію відкривається реєстроутримувачем у випадку, коли цінні папери, інформація про які вноситься на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію, передаються на колективне зберігання за депозитарним договором між зберігачем та депозитарієм на рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії.

Для відкриття особового рахунку номінального утримувача додатково до анкети зареєстрованої особи та документів, визначених у розділі VII цього Положення, які є підставою для внесення змін до системи реєстру, має подаватись нотаріально засвідчена копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів.

(абзац четвертий пункту 10 розділу V у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Замість нотаріально засвідченої копії ліцензії може бути подана фотокопія (ксерокопія) ліцензії, засвідчена печаткою зберігача (депозитарію), та для підтвердження її достовірності пред'явлений оригінал ліцензії.

Ідентифікація реєстроутримувачем особи номінального утримувача здійснюється при першому відкритті особового рахунку номінального утримувача в одній із систем реєстрів, ведення яких здійснює реєстроутримувач на підставі подання таких документів:

(пункт 10 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідченої номінальним утримувачем;

(пункт 10 розділу V доповнено абзацом сьомим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857
,
 абзац сьомий пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

копій установчих документів, засвідчених нотаріально чи органом державної реєстрації;

(пункт 10 розділу V доповнено абзацом восьмим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

копії документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності, засвідченої підписом керівника та печаткою номінального утримувача або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу номінального утримувача та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені номінального утримувача, та печаткою номінального утримувача;

(пункт 10 розділу V доповнено абзацом дев'ятим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

копії виданої банком довідки про відкриття поточного рахунку, засвідченої номінальним утримувачем.

(пункт 10 розділу V доповнено абзацом десятим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

(пункт 10 розділу V у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

11. Рахунок співвласників відкривається у процесі реєстрації взяття на облік на ім'я цих осіб цінних паперів у разі, якщо вони не мають такого рахунку в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Відкриття у системі реєстру рахунку співвласників здійснюється реєстроутримувачем на підставі документів щодо всіх співвласників, визначених у пункті 9 цього розділу, якщо співвласники є фізичними особами (фізичні особи повинні пред'являти свої паспорти або інші документи, що посвідчують особу), визначеними у пункті 6 цього розділу, якщо співвласниками виступають юридичні особи, зареєстровані в Україні, або визначені у пункті 7 цього розділу, якщо співвласниками виступають юридичні особи - нерезиденти.

(розділ V доповнено пунктом 11 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

Розділ VI. Порядок формування, доповнення системи реєстру за результатом розміщення іменних цінних паперів

(назва розділу VI у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

1. З моменту прийняття рішення про розміщення будь-якого виду цінних паперів та до початку розміщення цінних паперів цього випуску емітент (засновники - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) повинен (повинні) забезпечити організацію обліку розміщення випуску цінних паперів, зокрема обліку осіб, які підписуються на цінні папери в процесі відкритої підписки або серед яких розподіляються цінні папери, або які купують цінні папери (далі - особи, які придбавають цінні папери). У разі створення акціонерного товариства однією особою встановлена цим розділом процедура організації обліку розміщення випуску акцій не запроваджується.

Облік розміщення випуску в разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства може здійснювати уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства, або реєстратор, з яким засновники дійшли попередньої згоди щодо укладання відповідно до законодавства України договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів. У всіх інших випадках облік розміщення здійснює або емітент, або на договірних умовах реєстратор, призначений ним для ведення системи реєстру власників цінних паперів, або торговець цінними паперами (андеррайтер), залучений ним до розміщення цінних паперів цього випуску.

Абзац третій пункту 1 розділу VI виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Цей облік ведеться в журналі обліку розміщення. При розміщенні цінних паперів ІСІ (крім розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу) ведення журналу обліку розміщення не здійснюється.

(абзац третій пункту 1 розділу VI у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

2. Журнал обліку розміщення повинен містити таку інформацію:

2.1. Інформація про емітента (у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства не зазначається):

повна та скорочена назва (за наявності) відповідно до установчих документів;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження відповідно до установчих документів;

адреса для поштових повідомлень, номери телефонів;

реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку.

2.2. Інформація про юридичну особу, яка веде облік розміщення цінних паперів:

повна та скорочена назва (за наявності) відповідно до установчих документів;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (крім випадку створення акціонерного товариства);

місцезнаходження відповідно до установчих документів;

адреса для поштових повідомлень, номери телефонів.

Якщо облік розміщення акцій при створенні акціонерного товариства веде фізична особа, зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, а також реквізити документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства (назва, серія, номер, ким, коли видано), адреса для поштових повідомлень, номери телефонів.

2.3. Інформація про випуск цінних паперів, який розміщується:

код цінних паперів;

номер та дата прийняття рішення уповноваженого органу емітента (зборів засновників - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) про розміщення іменних цінних паперів;

(абзац третій підпункту 2.3 пункту 2 розділу VI у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

назва органу емітента, який прийняв таке рішення (у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства не зазначається);

показники випуску:

назва виду цінних паперів;

кількість цінних паперів;

номінальна вартість одного цінного папера.

2.4. Інформація про осіб, які придбавають цінні папери випуску:

номер запису;

дата запису;

прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи або повна назва - для юридичної особи;

реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, ким, коли видано) - для фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичної особи (резидента);

для юридичної особи - нерезидента зазначається країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із свідоцтва про реєстрацію або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;

місцезнаходження (місце проживання);

адреса для поштових повідомлень;

номери телефонів та факсу із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку;

спосіб отримання сертифікатів цінних паперів (особисто, рекомендованим листом, спеціальною поштою або ін.);

інформація про андеррайтера цінними паперами (повна назва, місцезнаходження, номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами) - у разі залучення;

номер та дата укладення договору про придбання цінних паперів (договору про створення акціонерного товариства - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства);

загальна кількість цінних паперів, які придбаває особа;

загальна номінальна вартість цінних паперів, які придбаває особа;

фактично сплачена сума грошових коштів та реквізити документів про оплату;

частка сплачених особою цінних паперів за номінальною вартістю відносно загальної номінальної вартості цінних паперів, які придбаває особа (у відсотках);

кількість сплачених цінних паперів;

кількість придбаних, але не сплачених цінних паперів

абзац дев'ятнадцятий підпункту 2.4 пункту 2 розділу VI виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци двадцятий та двадцять перший
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим та двадцятим)

Кількість сплачених особою цінних паперів визначається відповідно до умов розміщення випуску, визначених емітентом (засновниками - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства).

Сплачена сума визначається як повна сплата за певну кількість цінних паперів, можливо меншу за кількість цінних паперів, які придбаває особа, або спочатку формується у визначених обсягах передплата за повну кількість цінних паперів у випуску, визначену в договорі на придбання, і тільки залишок, що перевищує вказану суму, визначається як доплата до повної вартості окремих цінних паперів.

3. Після закінчення розміщення випуску емітент (засновники - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) разом з особою, яка вела облік розміщення випуску, та особою, яка була залучена до розміщення цього випуску (у разі залучення), перевіряють результати щодо:

кількості цінних паперів, які придбавають особи;

кількості сплачених цінних паперів;

кількості придбаних, але не сплачених цінних паперів.

Зазначена перевірка здійснюється з метою виявлення можливих помилок шляхом порівняння інформації за журналом обліку розміщення, за відомостями про результати розміщення від особи, що здійснювала розміщення випуску, за укладеними договорами на придбання цінних паперів (договору про створення акціонерного товариства - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства), за результатами надходження коштів.

У разі виявлення розбіжностей та помилок кожна сторона в межах своєї компетенції вживає заходів щодо усунення помилок. При цьому заходи, що вживаються, не повинні порушувати прав осіб, які придбавають цінні папери.

Виявлені помилки виправляються шляхом внесення записів про осіб з виправленою інформацією та анулювання помилкових записів з посиланням на записи з виправленою інформацією. У журналі обліку розміщення в остаточному вигляді відображаються результати розміщення випуску.

Журнал обов'язково готується в паперовій формі, з прошитими, пронумерованими сторінками, підписується посадовими особами та скріплюється печатками емітента та, у разі їх наявності, особи, відповідальної за облік розміщення випуску, і торговця (андеррайтера) цінними паперами, призначеного для організації розміщення цінних паперів цього випуску.

4. Не пізніше одного місяця від дати отримання емітентом в Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій в документарній формі існування реєстроутримувач за розпорядженням емітента на підставі копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій повинен:

у разі реєстрації першого випуску іменних акцій сформувати систему реєстру власників іменних цінних паперів емітента;

у разі реєстрації випуску іменних акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями (крім акцій корпоративного інвестиційного фонду), доповнити існуючу систему з урахуванням останнього випуску та внести до неї інформацію про результати розміщення цього випуску.

(абзац третій пункту 4 розділу VI у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

У разі реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, доповнення існуючої системи реєстру шляхом унесення до неї інформації про результати розміщення цього випуску здійснюються реєстроутримувачем протягом строку розміщення, що визначений проспектом емісії цінних паперів ІСІ, у міру задоволення заявок інвесторів на придбання цінних паперів ІСІ цього випуску відповідно до законодавства.

(пункт 4 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

5. Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за іншими видами іменних цінних паперів (не за акціями) здійснюється реєстроутримувачем після реєстрації випуску цінних паперів за розпорядженням емітента на підставі документа про реєстрацію випуску.

Формування системи реєстру за іншими видами цінних паперів (не за акціями) призупиняється з дня надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною або рішення про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною).

(пункт 5 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Поновлення формування системи реєстру відбувається з дня надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

(пункт 5 розділу VI доповнено абзацом третім згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

З дня надходження до реєстратора від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, формування системи реєстру за яким було призупинено, реєстратор закриває систему реєстру шляхом анулювання внесених записів з особового рахунку емітента, особових рахунків власників, які придбали цінні папери цього випуску, та емісійного рахунку емітента.

(пункт 5 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

6. Сертифікати цінних паперів видаються власникам тільки на сплачені відповідно до умов випуску цінні папери. До виготовлення сертифікатів акцій та видачі їх власникам визначеним способом право власності на акції підтверджується договорами на придбання акцій (договором про створення акціонерного товариства - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства).

(пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

7. Зарахування на емісійний рахунок емітента, зареєстрованого у встановленому порядку випуску цінних паперів, здійснюється на підставі подання розпорядження емітента та копії документа про реєстрацію випуску цінних паперів, засвідченої нотаріально або органом, який видав цей документ.

У разі реєстрації випуску іменних цінних паперів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, на емісійний рахунок зараховується кількість цінних паперів, що перевищує попередній випуск, або списується кількість цінних паперів, на яку зменшено обсяг попереднього випуску.

8. Інформація про власників та про цінні папери, придбані ними за результатами розміщення випуску, заноситься до системи реєстру (особові рахунки, журнали) з журналу обліку розміщення. Відсутня в журналі інформація береться з анкет власників.

Якщо власники цінних паперів нового випуску є зареєстрованими в системі реєстру власниками, інформація про придбання заноситься на існуючі особові рахунки. На рахунок власника зараховуються тільки сплачені, відповідно до умов випуску, цінні папери за інформацією з журналу обліку розміщення. Цінні папери, які особа придбала, але не сплатила відповідно до умов випуску, зараховуються на особовий рахунок емітента. Підставою для зарахування сплачених цінних паперів на особовий рахунок власника є розпорядження емітента та запис у журналі обліку розміщення.

Інформація про власників та про цінні папери ІСІ, придбані ними за результатами розміщення випуску, заноситься до системи реєстру (особові рахунки, журнали) протягом строку розміщення, що визначений проспектом емісії цінних паперів ІСІ, за розпорядженнями компанії з управління активами цього ІСІ або торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори, на підставі заявок інвесторів на придбання цінних паперів ІСІ та якщо особа, що придбала цінні папери ІСІ, не є зареєстрованою особою в системі реєстру - на підставі документів, визначених пунктами 6 - 9 розділу V цього Положення.

(пункт 8 розділу VI доповнено абзацом третім згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

9. Підставою для формування системи реєстру власників акцій відкритих акціонерних товариств за результатами створення товариства в процесі приватизації є виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо відкритого акціонерного товариства та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

(абзац перший пункту 9 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

Основою для внесення інформації про відповідний орган приватизації як власника акцій є рішення органу приватизації про створення відкритого акціонерного товариства.

Якщо відкрите акціонерне товариство утворено на базі орендного підприємства, основою для внесення інформації про орендарів як власників акцій є протокол загальних зборів орендарів, які затвердили розподіл між орендарями частки статутного фонду, що належить організації орендарів, та перелік власників акцій, у якому щодо кожного члена організації орендарів наведено його прізвище, ім'я та по батькові, адресу місцезнаходження, назву, серію та номер документа, що посвідчує особу, а також кількість належних йому акцій.

Емітент повинен сформувати систему реєстру, унести до неї інформацію про власників не пізніше десяти робочих днів з дати отримання ним свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Розділ VII. Порядок ведення системи реєстру та внесення до неї змін

1. Усі зміни до системи реєстру або надання інформації про її стан реєстроутримувач здійснює на підставі письмових розпоряджень або запитів від імені осіб, які мають на це право, а саме:

емітента;

зареєстрованих осіб;

органів державної влади в межах їх повноважень;

нотаріусів.

(пункт 1 розділу VIІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим)

Крім письмового розпорядження (запиту), реєстроутримувачу повинні бути подані інші документи, визначені в цьому розділі, які необхідні для здійснення окремих операцій в системі реєстру.

У разі, якщо до моменту отримання розпорядження про здійснення в системі реєстру операцій з цінними паперами від імені зареєстрованої особи реєстроутримувачу не було надано анкету цієї зареєстрованої особи, така анкета повинна подаватись разом з розпорядженням.

Письмові розпорядження (запити) підписуються особами, від імені яких вони складені, або їх уповноваженими особами.

У разі підписання вказаних документів або подання їх реєстроутримувачу уповноваженими особами додатково повинні подаватися документи, у яких визначені повноваження таких осіб на оформлення відповідних змін у системі реєстру або отримання відповідної інформації.

Наявність в уповноваженої особи вищевказаних повноважень та термін їх дії можуть визначатися на підставі довіреності від власника особового рахунку, виданої на ім'я уповноваженої особи.

Довіреності від юридичних осіб підписуються керівником та засвідчуються печаткою юридичної особи. Повноваження керівників юридичних осіб щодо дій без довіреності визначаються на підставі документів, установлених у пункті 7 розділу V цього Положення.

Повноваження торговців цінними паперами (від особи, яка списує цінні папери зі свого особового рахунку, або від особи, яка зараховує цінні папери на свій особовий рахунок) щодо оформлення в системі реєстру змін за наслідками виконання цивільно-правових договорів, крім довіреностей, підтверджуються документами, визначеними в підпункті 14.1 цього розділу.

(абзац дванадцятий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Документи від органів державної влади до депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

Електронний документообіг між реєстратором та номінальним утримувачем здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про електронний цифровий підпис" та Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

(абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

2. У разі звернення до реєстроутримувача будь-якої особи він виконує такі дії:

при особистому зверненні особи, що подає документи, установлює особу за пред'явленими документами, які посвідчують особу, та наявність в неї повноважень щодо вчинення дій, які вона вимагає (ініціює);

реєструє одержаний пакет документів у відповідному обліковому журналі. При особистому зверненні особи, що подає документи, реєстроутримувач зобов'язаний в момент прийняття пакета документів видати письмове підтвердження щодо прийняття такого пакета;

(абзац третій пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

аналізує пакет прийнятих документів на достатність підстав для виконання дій, що вимагаються;

проводить ідентифікацію осіб, яким у системі реєстру відкриваються особові рахунки, якщо одержаним пакетом документів передбачається внесення змін до системи реєстру;

здійснює заходи відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо одержаним пакетом документів передбачається внесення змін до системи реєстру;

у разі недостатності підстав для проведення операції направляє особі, яка звернулася, у строк, установлений цим Положенням, мотивовану відмову в письмовому вигляді. Зазначена відмова повинна містити пояснення із посиланням на конкретні пункти цього Положення та всі виявлені при розгляді документів порушення;

(абзац сьомий пункту 2 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

у разі достатності підстав для проведення операції виконує в системі реєстру дії, які вимагаються згідно з поданими документами, з обов'язковим відображенням цих дій на відповідних рахунках та в облікових журналах. У разі необхідності відкриває особові рахунки новим зареєстрованим особам;

оформляє (переоформляє) документи, що підтверджують права власності на іменні цінні папери, якщо таких дій вимагає зміст операції;

готує письмову відповідь, яка підтверджує вчинення дій, передає (надсилає) її сторонам, рахунки яких були задіяні в операції. Якщо операція призводить до зміни кількості (стану) цінних паперів на особових рахунках, вищевказана письмова відповідь оформляється у вигляді виписки про стан рахунку;

заносить відповідні записи до журналів системи реєстру.

Унесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або надання мотивованої відповіді реєстроутримувач зобов'язаний здійснити протягом трьох робочих днів від дати прийняття документів.

3. Документи, за якими вимагається внесення змін до системи реєстру, подаються реєстроутримувачу:

зареєстрованою особою, яка передає цінні папери або ініціює внесення змін до реквізитів власного особового рахунку;

особою, на ім'я якої передаються цінні папери;

уповноваженою особою однієї з цих осіб;

кур'єром;

поштою;

електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. При особистому зверненні особи, яка подає документи, працівник реєстроутримувача, який прийняв документи, зобов'язаний після реєстрації їх у журналі видати зазначеній особі письмове підтвердження прийняття поданих документів. Таке підтвердження має включати дату приймання та перелік прийнятих документів із зазначенням їх реквізитів та засвідчуватись підписом уповноваженого працівника та печаткою реєстроутримувача.

Реєстроутримувач має право замість складання повного переліку документів посилатись на їх опис. Опис у двох примірниках складається особою, яка подає документи. Якщо опис складено фізичною особою, він засвідчується її підписом. При складенні опису юридичною особою він засвідчується підписом керівника юридичної особи та її печаткою. Опис повинен засвідчуватись підписом уповноваженого працівника та печаткою реєстроутримувача з указанням дати приймання. Один примірник опису повертається особі, що звернулася до реєстроутримувача.

Неприйняття документів реєстратором не допускається.

5. Реєстроутримувач аналізує пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру. При цьому реєстроутримувач аналізує:

наявність усіх документів, передбачених вимогами цього Положення;

заповнення необхідних реквізитів вхідних документів, визначених у розділі IV цього Положення.

Відсутність інформації у реквізитах вхідних документів, визначених цим Положенням як необов'язкові, не є підставою для визнання реєстроутримувачем неповноти заповнення документів;

щодо осіб, які на момент подання вхідних документів мають у системі реєстру відкритий особовий рахунок та визначені в поданих вхідних документах як сторони операції, - відповідність даних стосовно вищевказаних осіб, що наведені в системі реєстру та у вхідних документах;

щодо операцій, що стосуються цінних паперів, - наявність на відповідному рахунку цінних паперів у кількості, достатній для виконання операції;

інформацію в документах, згідно з якими виникла подія, що потребує внесення змін до системи реєстру (договори купівлі-продажу, рішення суду, свідоцтва про реєстрацію випуску зі зміненою номінальною вартістю цінних паперів тощо). Указані документи аналізуються тільки щодо відповідності до інформації, наведеної у вхідних документах, до яких вони додаються, та щодо наявності необхідних підписів та печаток;

наявність документів, що посвідчують особу, яка ініціює внесення змін до системи реєстру, документів, що підтверджують її повноваження;

підтвердження узгодженості дій у разі необхідності (при здійсненні операцій з цінними паперами, які заблоковані, перебувають у спільній власності);

оформлення документів, що входять до пакета, відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів України.

Абзац одинадцятий пункту 5 розділу VII виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим)

Для визначення підстав щодо внесення змін до системи реєстру реєстроутримувач не має права вимагати подання додаткових документів, не передбачених цим Положенням.

6. У разі виконання операції реєстроутримувач залишає в системі реєстру оригінали вхідних документів (розпоряджень або запитів) та оригінали або копії, засвідчені відповідно до законодавства:

цивільно-правових договорів, за якими цінні папери списуються з рахунку зареєстрованої особи (договори купівлі-продажу, договори дарування, міни тощо);

розпоряджень та інших документів від органів приватизації, що є підставою для внесення змін до системи реєстру;

документів від органів державної влади відповідно до їх компетенції, за якими внесено зміни до системи реєстру або надано інформацію щодо системи реєстру;

свідоцтва про спадщину;

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

договорів застави;

свідоцтва про реєстрацію випусків цінних паперів;

довіреності та інші.

7. Якщо пакетом документів вимагається переведення цінних паперів від однієї особи до іншої, які в жодному з наведених документів (крім передавального розпорядження) не вступали в прямі цивільно-правові відносини, у зазначений пакет документів повинні бути включені оригінали або копії документів, необхідних для визначення участі в цій справі третіх осіб та підтвердження правомірності переходу цінних паперів між двома вказаними особами в системі реєстру (договори комісії, договори доручення, довіреності тощо).

7.1. Щодо документів, якими зареєстровані особи або учасники операції надають третім особам повноваження, що виходять за межі конкретної операції (договори комісії, генеральні довіреності на здійснення різних видів діяльності тощо), застосовується такий порядок обробки:

реєстроутримувачу пред'являються оригінали або нотаріально засвідчені (у разі необхідності - легалізовані) копії вказаних документів та їх ксерокопії, засвідчені підписом посадової особи або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, та печаткою юридичної особи, яка подає вказані документи;

(абзац другий підпункту 7.1 пункту 7 розділу VII у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

уповноважений працівник реєстратора повинен звірити тексти документів та їх ксерокопій і при їх відповідності засвідчити ксерокопії своїм підписом, який засвідчується печаткою реєстроутримувача з внесенням надпису "відповідає оригіналу" або "відповідає нотаріально посвідченій копії";

засвідчені таким чином ксерокопії залишаються у реєстроутримувача, а оригінали або нотаріально засвідчені (у разі необхідності легалізовані) копії вказаних документів повертаються особі, яка їх пред'явила.

7.2. Питання оплати послуг реєстратора щодо формування системи реєстру та/або ведення особових рахунків власників вирішується в договорі між реєстратором та емітентом та не може здійснюватись за рахунок зареєстрованої особи та/або власників. Емітент - реєстроутримувач визначені операції здійснює за свій рахунок.

У таких випадках несплата послуг за договором між емітентом та реєстратором не може бути підставою для відмови у здійсненні операції за розпорядженням зареєстрованої особи та/або власників.

8. За результатами розгляду будь-якого звернення від імені зареєстрованої особи про передачу цінних паперів чи про зміни в інформації на її особовому рахунку або будь-якого запиту від неї реєстроутримувач повинен направити письмову відповідь про здійснення операції або мотивовану відмову в її виконанні.

9. У разі відмови в унесенні змін до системи реєстру реєстроутримувач за зверненням особи, яка подавала документи і погодилась з причинами відмови, повинен повернути поданий на розгляд пакет документів для доопрацювання. Для цього вищевказана особа складає письмову заяву з вимогою про повернення документів, у якій вона вказує, що вона погодилася з причинами відмови, та передає її реєстроутримувачу. Реєстроутримувач приймає заяву і протягом одного робочого дня з моменту отримання заяви повертає пакет документів особі (її уповноваженому) особисто або передає вказаний пакет способом, визначеним заявником. Про факт отримання заяви про повернення документів та факт передачі (відправлення) пакета за призначенням реєстроутримувач робить необхідні записи у відповідному обліковому журналі.

У разі непогодження особи з причинами відмови, визначеними реєстроутримувачем, вона має право оскаржити його дії, звернувшись до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, до її територіальних органів або до суду. При цьому пакет документів, за яким виникла неузгодженість сторін, залишається у реєстроутримувача і пред'являється ним органу, який розглядає правомірність його дій, за письмовим запитом від указаного органу.

10. При виконанні операцій, які потребують унесення змін до документів, що засвідчують права власності на іменні цінні папери, реєстроутримувач зобов'язаний оформити та видати відповідній особі сертифікат іменних цінних паперів.

Сертифікат повинен бути засвідчений підписами та печатками посадових осіб емітента та реєстратора або тільки емітента, якщо він веде власний реєстр.

11. Знерухомлені іменні цінні папери в системі реєстру не обліковуються на особовому рахунку їх власника. Інформація про такі цінні папери обліковується на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарної установи, у якій вони знерухомлені.

(абзац перший пункту 11 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Виконання операцій знерухомлення іменних цінних паперів підтверджується оформленням на ім'я депозитарної установи свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів.

11.1 Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів повинно містити:

назву документа "Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів";

номер свідоцтва та дату його видачі;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження емітента;

дані про вид та тип цінних паперів;

код цінних паперів;

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску);

розмір фонду, який сформовано за допомогою цього випуску на дату його реєстрації;

номінальну вартість цінних паперів у випуску;

кількість цінних паперів, факт знерухомлення яких засвідчується свідоцтвом;

інформацію про обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування номінального утримувача - депозитарної установи;

реквізити реєстроутримувача (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування, номер та дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів);

підпис уповноваженого фахівця реєстроутримувача, його посаду та прізвище, ім'я, по батькові, відбиток печатки реєстроутримувача.

На свідоцтві робиться спеціальний напис "для депонування". Кількість іменних цінних паперів, що вказується в такому документі, дорівнює сумарній кількості іменних цінних паперів відповідного випуску (типу) емітента, які обліковуються на особовому рахунку після виконання операцій знерухомлення.

У разі зміни відомостей про кількість знерухомлених цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача, та за наявності в такого номінального утримувача документів, які підтверджують облік на його особовому рахунку інформації про іменні цінні папери, що були знерухомлені за попередніми операціями, такі документи підлягають поверненню реєстроутримувачу та обов'язковому погашенню з одночасним оформленням відповідних документів, які містять змінену інформацію про кількість цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача.

(абзац шістнадцятий підпункту 11.1 пункту 11 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Якщо у власника після знерухомлення на його особовому рахунку залишилась певна кількість цінних паперів, реєстроутримувач зобов'язаний погасити старий сертифікат і видати власнику новий сертифікат.

12. Підставами для відмови щодо внесення змін до системи реєстру є:

відсутність документів, що визначені цим Положенням, які необхідні для внесення змін до системи реєстру;

відсутність інформації у вхідних документах (крім реєстрації власників за результатами завершення окремих етапів приватизації емітента);

невідповідність відомостей вхідних документів цивільно-правовим договорам чи іншим документам, згідно з якими виникла подія;

відсутність у системі реєстру оформлених анкет зареєстрованої особи щодо осіб, які на момент подання вхідних документів мають у системі реєстру відкритий власний особовий рахунок та визначені в поданих вхідних документах як сторони операції;

за операціями, що стосуються цінних паперів, відсутність на відповідному рахунку цінних паперів у кількості, достатній для виконання операції;

блокування цінних паперів у випуску на підставі постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання санкції за порушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів або блокування цінних паперів на відповідному особовому рахунку за рішенням суду чи органів державної влади;

відсутність повноважень особи, яка ініціює внесення змін до системи реєстру (відсутність документів, що засвідчують особу, документів, що підтверджують її повноваження, або невідповідність оформлення цих документів законодавству);

відсутність повноважень щодо вчинення дій (при здійсненні операцій з цінними паперами, які заблоковані, перебувають у спільній сумісній власності тощо);

порушення вимог, установлених цим Положенням або іншими нормативно-правовими актами, щодо оформлення документів;

недійсність сертифікатів цінних паперів, раніше виданих реєстроутримувачем або емітентом зареєстрованій особі, яка вимагає внесення змін до системи реєстру, крім винятків, передбачених у пункті 17 цього розділу;

несплата реєстратору послуг щодо внесення зазначених змін до системи реєстру за умови, якщо це передбачено договором;

припинення виконання операцій у реєстрі у зв'язку з його закриттям (подання документів після дати закриття реєстру) або вилучення системи реєстру в порядку, установленому законодавством України;

надання передавального розпорядження у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених за рішенням суду, постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядженням уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, за винятком внесення змін до системи реєстру за наслідком спадкування.

(абзац чотирнадцятий пункту 12 розділу VII у редакції рішень Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 від 07.12.2010 р. N 1857
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. N 1341)

13. Унесення змін до системи реєстру щодо інформації про зареєстровану особу, якщо вони не стосуються цінних паперів, здійснюється на підставі отриманої реєстроутримувачем:

письмової заяви від імені зареєстрованої особи, у якій повинні бути вказані реквізити та їх зміст, щодо яких уносяться зміни, а також нові значення цих реквізитів. Письмова заява повинна бути підписана зареєстрованою особою або її уповноваженим (залишається у реєстроутримувача);

довіреності, поданої уповноваженою особою;

сертифіката цінних паперів зареєстрованої особи в разі, якщо зміни стосуються інформації, що міститься в сертифікаті (погашається реєстроутримувачем та залишається у нього).

У разі змін в інформації реєстроутримувачу повинна бути подана переоформлена анкета зареєстрованої особи.

При зміні інформації про зареєстровану особу - фізичну особу, що стосується зміни у паспортних даних, реєстроутримувачу також повинна бути надана відповідна довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України, яка підтверджує такі зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати зареєстровану особу.

(пункт 13 розділу VII доповнено новим абзацом шостим згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим)

При зміні інформації про зареєстровану особу - юридичну особу, що стосується державної реєстрації юридичної особи, реєстроутримувачу також повинні бути надані:

копія рішення органу управління юридичної особи про зміни в інформації, засвідчена підписом керівника, який засвідчується печаткою юридичної особи;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка містить змінену інформацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав виписку.

(абзац дев'ятий пункту 13 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

При зміні імені (найменування) зареєстрованої особи реєстроутримувачем повинна бути здійснена заміна сертифіката.

При зміні імені (найменування) зареєстрованої особи (наприклад, прізвища у зв'язку з одруженням) реєстроутримувач повинен забезпечити зберігання інформації, що змінюється, а також можливість ідентифікувати зареєстровану особу як за попередньою, так і за зміненою інформацією.

14. Унесення у систему реєстру записів про перехід прав власності за цінними паперами за наслідками цивільно-правових договорів здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи (залишається у реєстроутримувача);

сертифіката цінних паперів власника, який передає цінні папери (погашається та залишається у реєстроутримувача);

оригіналу або нотаріально засвідченої копії цивільно-правового договору, укладеного за участю торговця, що підтверджує перехід права власності на цінні папери (залишається у реєстроутримувача). Участь торговця не є обов'язковою за операціями: дарування та спадкування цінних паперів; операціями, пов'язаними з виконанням рішення суду; придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію;

(абзац четвертий пункту 14 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Замість нотаріально засвідченої копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути подана фотокопія (ксерокопія) ліцензії торговця цінними паперами, засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо відповідно до законодавства участь торговця цінними паперами є обов'язковою та для підтвердження її достовірності пред'явлений її оригінал.

(пункт 14 розділу VII доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий
 уважати відповідно абзацами шостим - сьомим)

оригінали або копії документів, засвідчені в порядку, визначеному законодавством, які підтверджують правомірність участі та повноваження третіх осіб щодо внесення відповідних змін до системи реєстру від імені зареєстрованої особи (у разі укладання договору або подання документів до реєстроутримувача за участю третіх осіб);

у разі переходу прав власності на акції до юридичної особи, яка є емітентом іменних акцій документарної форми існування, остання надає довідку, що містить інформацію про реєстратора, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів цієї юридичної особи.

14.1 Наявність повноважень на переоформлення прав за цінними паперами від імені їх власника визначається змістом відповідних документів, які подаються реєстроутримувачу разом з іншими документами під час оформлення в системі реєстру цих дій.

Указані повноваження можуть визначатись на підставі таких документів:

довіреності;

документів, які підтверджують повноваження батьків, піклувальників та опікунів щодо неповнолітньої, недієздатної або обмежено дієздатної особи.

Якщо уповноваженою особою власника виступає торговець цінними паперами, указані повноваження можуть визначатись на підставі таких документів:

оригінал або належним чином завірена копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (договір доручення; договір комісії та довіреність на внесення змін до системи реєстру тощо);

(абзац шостий підпункту 14.1 пункту 14 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

У разі, якщо в договорі між торговцем цінними паперами та зареєстрованою особою, на ім'я якої відкрито рахунок, не вказано конкретного випуску та кількості цінних паперів, щодо яких торговцю надаються повноваження проводити операції з цінними паперами власника, для здійснення переоформлення прав власності торговець повинен надати реєстроутримувачу копію доручення (розпорядження) торговцю від власника на продаж або придбання цінних паперів конкретного випуску та кількості.

15. Унесення до системи реєстру змін у результаті передачі власником акцій до статутного капіталу юридичної особи здійснюється реєстроутримувачем на підставі надання йому таких документів:

(абзац перший пункту 15 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

передавального розпорядження від зареєстрованої особи;

рішення вищого органу управління та документів щодо формування статутного капіталу юридичної особи;

нотаріально засвідченої копії статуту;

сертифіката цінних паперів (залишається у реєстроутримувача), а також переліку документів згідно з пунктом 7 розділу V цього Положення для відкриття особового рахунку юридичній особі;

оригіналу або фотокопії (ксерокопії) документа, що підтверджує передачу зареєстрованою особою цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи.

(пункт 15 розділу VII доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

16. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери за наслідками успадкування здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

оригіналу або нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину (передається реєстроутримувачу);

сертифіката цінних паперів (за наявності) /передається реєстроутримувачу/. У разі відсутності сертифіката спадкодавця реєстроутримувач на підставі заяви, наданої спадкоємцем, робить відповідний запис про втрату цього сертифіката ("втрачений") у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів.

(абзац третій пункту 16 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

У разі прийняття у спадщину іменних цінних паперів декількома спадкоємцями документи для внесення до системи реєстру записів про перехід права власності на ці папери подаються спільно вказаними особами, якщо вони є співвласниками, або їх представниками (представником).

(пункт 16 розділу VII доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

17. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери за рішенням (вироком) суду, що набрало (набрав) законної сили, здійснюється реєстроутримувачем на підставі копій цих документів, переданих реєстроутримувачу, які засвідчені підписом судді та печаткою суду.

Якщо рішенням (вироком) суду визначено позбавлення певних осіб права власності на цінні папери, то внесення змін до системи реєстру здійснюється відповідно до зазначених документів, у яких визначено осіб, до яких переходить таке право власності на цінні папери, та цінні папери, за якими воно переходить.

Якщо рішенням (вироком) суду визначено, що нові власники будуть установлені шляхом реалізації іменних цінних паперів відповідно до законодавства, то додатково до вищевказаних документів реєстроутримувачу подається документ, який підтверджує згідно з законодавством набуття відповідними особами (новими власниками) права власності на такі цінні папери.

До визначення нових власників зазначених цінних паперів цінні папери попередніх власників блокуються.

Раніше оформлений сертифікат на ім'я власника цінних паперів, якого за рішенням (вироком) суду позбавлено права власності на цінні папери, уважається недійсним з дати набрання рішенням (вироком) суду законної сили. При виконанні операції за вироком суду реєстроутримувач здійснює погашення цього сертифіката.

Сертифікат, не наданий реєстроутримувачу разом з документом, що підтверджує рішення (вироку) суду, уважається недійсним, про що реєстроутримувачем здійснюється відповідний запис у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів та повідомляється особі, на ім'я якої він був оформлений. Про факт визнання сертифіката недійсним повідомляється Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом двох робочих днів. Інформація опубліковується в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

17.1. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери за документами виконавчого провадження здійснюється реєстроутримувачем виключно за особовими рахунками власників цінних паперів на підставі подання Державною виконавчою службою таких документів:

розпорядження державного виконавця, підписане державним виконавцем та засвідчене печаткою відповідного органу державної виконавчої служби;

сертифіката цінних паперів (за наявності) (передається реєстроутримувачу).

Якщо сертифікат не був наданий реєстроутримувачу, він уважається погашеним, про що реєстроутримувач здійснює відповідний запис у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів та повідомляє особу, на ім'я якої він був оформлений.

(підпункт 17.1 пункту 17 розділу VII доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

17.2. Підпункт 17.2 пункту 17 розділу VII виключено 

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим підпункт 17.3 уважати підпунктом 17.2)

17.2. Якщо виконавчими документами визначено, що нові власники будуть установлені шляхом реалізації цінних паперів відповідно до законодавства, то додатково до вищевказаних документів реєстроутримувачу подається документ, який підтверджує згідно з нормативно-правовими актами набуття відповідними особами (новими власниками) права власності на такі цінні папери.

До визначення нових власників зазначених цінних паперів цінні папери попередніх власників блокуються.

17.3. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери платника податків, що перебувають у податковій заставі і самостійно виділені платником податків для продажу та продані за рішенням податкового органу відповідно до статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", здійснюються на підставі подання таких документів:

копії рішення про стягнення коштів та продаж інших активів, платника податків в рахунок погашення податкового боргу, завіреної податковим органом;

копії акта опису активів (іменних цінних паперів), самостійно виділених платником податків для продажу, завіреної податковим органом;

копії протоколу аукціону, завіреного податковим органом;

копії договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного за результатами аукціону, засвідченого організатором аукціону або податковим органом;

передавального розпорядження, підписаного платником податків або уповноваженою ним особою;

сертифіката цінних паперів.

Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери платника податків, що примусово стягнені за рішенням суду в рахунок погашення його податкового боргу, здійснюється згідно з пунктом 17 цього розділу.

(пункт 17 розділу VII доповнено підпунктом 17.3 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

18. Унесення до системи реєстру записів у зв'язку із реорганізацією юридичної особи здійснюється на підставі подання документів, засвідчених юридичною особою - правонаступником:

нотаріально засвідченої копії рішення вищого органу про реорганізацію;

нотаріально засвідченої копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи - правонаступника;

(абзац третій пункту 18 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

нотаріально засвідченої копії документа, на підставі якого згідно із законодавством здійснюється перехід прав власності на іменні цінні папери при реорганізації;

анкети новоствореного підприємства;

сертифіката цінного папера (при реорганізації зареєстрованої особи - власника іменних цінних паперів);

(абзац шостий пункту 18 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

свідоцтва про знерухомлення (при реорганізації зареєстрованої особи - номінального утримувача);

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Унесення змін до системи реєстру у зв'язку із припиненням юридичної особи шляхом ліквідації, коли право власності на цінні папери, якими володіла юридична особа, що ліквідується, переходить до учасників такої юридичної особи, здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

оригіналу або завіреної в установленому порядку копії ліквідаційного балансу;

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

оригіналу або завіреної в установленому порядку копії рішення (або витягу з нього) учасників юридичної особи, що ліквідується, про порядок розподілу майна юридичної особи, що залишилось після задоволення вимог кредиторів;

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом десятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи, що ліквідується (залишається у реєстроутримувача);

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом одинадцятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

сертифіката цінного папера (погашається та залишається у реєстроутримувача).

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом дванадцятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

У випадку, коли учасник юридичної особи, що ліквідується, не зареєстрований у системі реєстру, додатково реєстроутримувачу подаються документи, передбачені розділом V цього Положення, необхідні для відкриття йому особового рахунку.

(пункт 18 розділу VII доповнено абзацом тринадцятим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

19. Інформація про цінні папери, які знерухомлені в депозитарній установі, повинна бути занесена до системи реєстру на особовий рахунок такої депозитарної установи, відкритий для неї як номінального утримувача.

(абзац перший пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

На рахунках номінальних утримувачів здійснюються такі операції:

(абзац другий пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

унесення до системи реєстру інформації про знерухомлення іменних цінних паперів;

(абзац третій пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

матеріалізація;

(абзац четвертий пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у зберігача цінних паперів на зберігання до депозитарію;

(абзац п'ятий пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до зберігача.

(абзац шостий пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Пакети документів щодо здійснення вищевказаних операцій подаються реєстроутримувачу уповноваженими особами депозитарних установ.

Копії договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у зберігачів та копії депозитарних договорів, що подаються реєстратору, мають бути засвідчені підписом керівника депозитарної установи, що подає ці документи, або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу депозитарної установи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені цієї депозитарної установи, та печаткою цієї депозитарної установи.

(абзац восьмий пункту 19 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

19.1. Унесення до системи реєстру записів про знерухомлення цінних паперів здійснюється реєстроутримувачем шляхом унесення на особовий рахунок зберігача або депозитарію як номінального утримувача інформації про знерухомлені цінні папери з одночасним списанням їх з особового рахунку власника цих цінних паперів на підставі подання таких документів:

(абзац перший підпункту 19.1 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи (залишається у реєстроутримувача);

сертифіката цінних паперів, які знерухомлюються (погашається та залишається у реєстроутримувача);

у разі, якщо депозитарна установа зареєстрована в системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на її особовому рахунку цінних паперів, що були знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача);

оригіналу або засвідченої відповідно до вимог законодавства копії договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між зберігачем та зареєстрованою особою, на особовому рахунку якої обліковуються цінні папери, що знерухомлюються (залишається у реєстроутримувача);

у разі укладання договору за участю третіх осіб - оригіналів або нотаріально засвідчених копій документів, які підтверджують правомірність участі та повноваження третіх осіб щодо внесення відповідних змін до системи реєстру від імені зареєстрованої особи (порядок роботи з указаними документами визначено в підпункті 7.1 пункту 7 цього розділу).

У разі внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів та передання їх на зберігання до депозитарію як номінального утримувача реєстроутримувачу має додатково надаватись оригінал або засвідчена відповідно до вимог абзацу восьмого пункту 19 цього розділу копія депозитарного договору, укладеного між депозитарієм та зберігачем, у якого власнику цінних паперів було відкрито рахунок у цінних паперах (залишається у реєстроутримувача).

(абзац сьомий підпункту 19.1 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

У разі внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів, за якими в системі реєстру існує обтяження зобов'язаннями, номінальному утримувачу мають бути надані копії документів, які свідчать про дане обтяження.

(підпункт 19.1 пункту 19 розділу VII доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Не допускається внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів та передання їх на зберігання до зберігача або депозитарію як номінальному утримувачу у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених за рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів або постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів.

(підпункт 19.1 пункту 19 розділу VII доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

19.2. Унесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

(абзац перший підпункту 19.2 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

передавального розпорядження, складеного від імені депозитарної установи (залишається у реєстроутримувача);

у разі, якщо депозитарна установа має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на її особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача);

(абзац третій підпункту 19.2 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

оригіналу або засвідченої відповідно до вимог, визначених в абзаці восьмому пункту 19 цього розділу, копії договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між зберігачем та зареєстрованою особою, на ім'я якої переводяться цінні папери з рахунку номінального утримувача (залишається у реєстроутримувача);

(абзац четвертий підпункту 19.2 пункту 19 розділу VII із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

у разі укладання договору за участю третіх осіб - оригіналів або нотаріально засвідчених копій документів, які підтверджують правомірність участі та повноваження третіх осіб щодо внесення відповідних змін до системи реєстру від імені зареєстрованої особи (порядок роботи з указаними документами визначено в підпункті 7.1 пункту 7 цього розділу).

У разі зарахування цінних паперів на особовий рахунок власника цінних паперів та внесення на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію змін до інформації про знерухомлені цінні папери у зв'язку з переведенням знерухомлених цінних паперів у документарну форму реєстроутримувачу має додатково надаватись оригінал або засвідчена відповідно до вимог цього Положення копія депозитарного договору, укладеного між депозитарієм та зберігачем, у якого власнику цінних паперів було відкрито рахунок у цінних паперах.

(абзац шостий підпункту 19.2 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

У разі внесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму, за якими існує обтяження зобов'язаннями, реєстроутримувачу мають бути надані копії документів, які свідчать про дане обтяження.

(підпункт 19.2 пункту 19 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

Не допускається внесення до системи реєстру змін, пов'язаних із матеріалізацією знерухомлених цінних паперів у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття.

(підпункт 19.2 пункту 19 розділу VII доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом дев'ятим,
 абзац восьмий підпункту 19.2 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 р. N 480)

За результатами переведення знерухомлених цінних паперів в документарну форму реєстроутримувач має право видати сертифікат іменних цінних паперів, оформлений на ім'я власника, номінальному утримувачу для передачі власнику.

19.3. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у зберігача цінних паперів на зберігання до депозитарію шляхом одночасного внесення на особові рахунки зберігача і депозитарію як номінальних утримувачів відповідних змін до інформації про знерухомлені у них цінні папери (зменшення кількості знерухомлених у зберігача цінних паперів і збільшення на таку саму кількість знерухомлених у депозитарії цінних паперів) на підставі подання таких документів:

(абзац перший підпункту 19.3 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

передавального розпорядження, складеного від імені номінального утримувача - зберігача (залишається у реєстроутримувача);

свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача);

(абзац третій підпункту 19.3 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

у разі, якщо депозитарій зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача);

(абзац четвертий підпункту 19.3 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

засвідченої відповідно до вимог абзацу восьмого пункту 19, копії депозитарного договору, укладеного між зберігачем та депозитарієм у разі, якщо за попередніми операціями такий договір не подавався до реєстроутримувача (залишається у реєстроутримувача).

(абзац п'ятий підпункту 19.3 пункту 19 розділу VII із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

19.4. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до зберігача здійснюється реєстроутримувачем шляхом одночасного внесення на особові рахунки депозитарію і зберігача як номінальних утримувачів відповідних змін до інформації про знерухомлені у них цінні папери (зменшення кількості знерухомлених у депозитарії цінних паперів і збільшення на таку саму кількість знерухомлених у зберігача цінних паперів) на підставі подання таких документів:

(абзац перший підпункту 19.4 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

передавального розпорядження, складеного від імені номінального утримувача - депозитарію (залишається у реєстроутримувача);

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями (погашається та залишається у реєстроутримувача);

(абзац третій підпункту 19.4 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

у разі, якщо зберігач зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про знерухомлені за попередніми операціями цінні папери, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача).

(абзац четвертий підпункту 19.4 пункту 19 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

19.5. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених в одному депозитарії цінних паперів на зберігання до іншого депозитарію у зв'язку з переданням ним своїх прав та обов'язків номінального утримувача до іншого депозитарію (далі - депозитарій-правонаступник), за винятком припинення діяльності номінального утримувача - депозитарію, здійснюється реєстроутримувачем шляхом унесення на особовий рахунок депозитарію-правонаступника як номінального утримувача інформації про знерухомлені у нього цінні папери, кількість яких дорівнює кількості цінних паперів, що були знерухомлені у депозитарії, чиї права та обов'язки перейшли до нього, з одночасним анулюванням запису про знерухомлені у цьому депозитарії цінні папери на підставі подання таких документів:

(абзац перший підпункту 19.5 пункту 19 розділу VII із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. N 1341)

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи, а саме номінального утримувача - депозитарію (залишається у реєстроутримувача);

копій документів або витягів з них, якими оформлені рішення уповноважених органів номінального утримувача - депозитарію та депозитарію-правонаступника щодо передання/приймання прав та обов'язків номінального утримувача - депозитарію до депозитарію-правонаступника, засвідчені відповідно номінальним утримувачем - депозитарієм та депозитарієм-правонаступником (залишається у реєстроутримувача);

копії документа (витягу з документа), на підставі якого здійснюється перехід прав та обов'язків номінального утримувача - депозитарію до депозитарію-правонаступника. Копія документа (витягу з документа) засвідчується номінальним утримувачем - депозитарієм і депозитарієм-правонаступником (залишається у реєстроутримувача);

свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, оформленого на ім'я номінального утримувача - депозитарію (погашається та залишається у реєстроутримувача);

у разі якщо депозитарій-правонаступник зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача).

Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у номінального утримувача - депозитарію цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника супроводжується оформленням на ім'я депозитарію-правонаступника свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів. Кількість цінних паперів, вказана в свідоцтві про знерухомлення, оформленому на ім'я депозитарію-правонаступника, повинна відповідати:

кількості цінних паперів, зазначеній у свідоцтві про знерухомлення, яке було оформлене на ім'я номінального утримувача - депозитарію, якщо депозитарій-правонаступник не був зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач;

або сумарній кількості цінних паперів, зазначеній у попередньому свідоцтві про знерухомлення, оформленому на ім'я депозитарію-правонаступника, та свідоцтві про знерухомлення, яке було оформлене на ім'я номінального утримувача - депозитарію, якщо депозитарій-правонаступник був зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач.

(пункт 19 розділу VII доповнено новим підпунктом 19.5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

19.6. У разі припинення провадження номінальним утримувачем - зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у нього іменних цінних паперів до іншого номінального утримувача здійснюється відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823.

(пункт 19 розділу VII доповнено підпунктом 19.6 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
 у зв'язку з цим підпункт 19.5 вважати підпунктом 19.7)

19.7. У разі припинення номінальним утримувачем - зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у цього зберігача іменних цінних паперів для обліку та зберігання до номінального утримувача - зберігача-правонаступника або депозитарію як уповноваженого на зберігання здійснюється реєстроутримувачем на підставі документів, наданих реєстроутримувачу відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480.

(пункт 19 розділу VII доповнено підпунктом 19.7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 р. N 480)

20. Блокування цінних паперів на особовому рахунку може здійснюватись у разі:

рішення зареєстрованої особи про обтяження цінних паперів, що обліковуються на її особовому рахунку, зобов'язаннями згідно з умовами цивільно-правових договорів;

розпорядження про блокування цінних паперів, отримане від зареєстрованої особи, у зв'язку з їх передачею до статутного капіталу юридичної особи під час її створення;

(пункт 20 розділу VII доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 уважати абзацами четвертим - шостим)

рішення органу державної влади про блокування особового рахунку зареєстрованої особи у зв'язку з установленням відповідним органом, у межах наданих йому законодавством повноважень, обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

смерті фізичної особи - власника цінних паперів;

ліквідації або реорганізації юридичної особи, зареєстрованої в системі реєстру.

20.1. Блокування цінних паперів припиняється реєстроутримувачем за умови припинення існування обтяжень, установлених щодо цінних паперів.

Підставою для внесення реєстроутримувачем у систему реєстру змін щодо припинення блокування цінних паперів є:

закінчення встановленого строку обтяження цінних паперів зобов'язаннями в разі блокування на визначений строк;

розпорядження про припинення блокування, до якого додаються документи, які підтверджують, що підстава блокування перестала існувати в разі блокування до настання визначеної події.

20.2. Блокування цінних паперів на особовому рахунку зареєстрованої особи у зв'язку з передачею цінних паперів у заставу здійснюється реєстроутримувачем на підставі таких документів:

письмового розпорядження зареєстрованої особи - власника про здійснення реєстроутримувачем блокування цінних паперів у зв'язку з передачею їх у заставу;

оригіналу або нотаріально засвідченої копії договору застави;

оформленої згідно з вимогами цього Положення анкети заставодержателя.

Унесення до системи реєстру записів про припинення застави здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

розпорядження про припинення блокування цінних паперів, підписаного від імені заставодержателя (залишається у реєстроутримувача);

оригіналу або нотаріально засвідченої копії документа, який підтверджує припинення застави іменних цінних паперів (залишається у реєстроутримувача).

21. Блокування цінних паперів на вимогу зареєстрованої особи - власника здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

письмового розпорядження зареєстрованої особи - власника про здійснення реєстроутримувачем блокування цінних паперів, що обліковуються на її особовому рахунку;

оригіналу або нотаріально засвідченої копії документа, що підтверджує наявність підстав, за якими зареєстрованою особою вимагається здійснення блокування цінних паперів (передається реєстроутримувачу).

(абзац третій пункту 21 розділу VII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

У разі, якщо блокування цінних паперів здійснюється за ініціативою зареєстрованої особи, розпорядження про блокування (припинення блокування) має бути засвідчено згідно з вимогами, передбаченими для передавального розпорядження.

21.1. Блокування цінних паперів за рішенням органу державної влади здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

письмового розпорядження органу державної влади про здійснення реєстроутримувачем блокування особового рахунку зареєстрованої особи (за наявності). Розпорядження про блокування підписується уповноваженою посадовою особою та засвідчується відбитком печатки;

(абзац другий підпункту 21.1 пункту 21 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546)

копії документа, яким підтверджується рішення органу державної влади про встановлення обтяжень щодо цінних паперів зареєстрованої особи, які мають бути оформлені відповідно до вимог, установлених законодавством (передається реєстроутримувачу).

21.2. Блокування цінних паперів у разі смерті фізичної особи - власника цінних паперів здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання оригіналу або нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть (передається реєстроутримувачу).

Порядок роботи з указаним документом визначено в підпункті 7.1 пункту 7 цього розділу. При цьому ксерокопія вказаного документа засвідчується тільки уповноваженим працівником реєстроутримувача.

21.3. Блокування цінних паперів зареєстрованої особи - юридичної особи у разі прийняття рішення щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

письмового розпорядження юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію або реорганізацію, про здійснення реєстроутримувачем блокування особового рахунку цієї особи;

копії рішення про ліквідацію або реорганізацію юридичної особи, засвідчену органом, який прийняв відповідне рішення.

21.4. Блокування цінних паперів на вимогу зареєстрованої особи - власника, яка передає цінні папери для формування статутного капіталу юридичної особи або для формування статутного капіталу юридичної особи, яка створюється, здійснюється на підставі подання реєстроутримувачу таких документів:

письмового розпорядження зареєстрованої особи власника про здійснення реєстроутримувачем блокування цінних паперів, що обліковуються на її особовому рахунку;

копії документа, що підтверджує підстави блокування цінних паперів (передається реєстроутримувачу).

Припинення блокування цінних паперів реєстроутримувачем здійснюється за умови надання розпорядження про припинення блокування, до якого додаються документи, які підтверджують реєстрацію звіту про результати розміщення цінних паперів або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи.

(абзац четвертий підпункту 21.4 пункту 21 розділу VІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 1)

(пункт 21 розділу VII доповнено підпунктом 21.4 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

22. Унесення до системи реєстру змін на підставі здійснення емітентом викупу власних цінних паперів здійснюється реєстроутримувачем у разі надання таких документів:

оригіналу або копії рішення відповідного органу управління емітента про викуп емітентом власних цінних паперів. Копія рішення повинна бути засвідчена підписом керівника, підпис якого засвідчується печаткою емітента;

передавального розпорядження від зареєстрованої особи (передається реєстроутримувачу);

сертифіката власника, який передає цінні папери;

оригіналу або засвідченої відповідно до вимог цього Положення копії цивільно-правового договору, відповідно до якого право власності на цінні папери передається від зареєстрованої особи до емітента цінних паперів (передається реєстроутримувачу).

Викуплені емітентом цінні папери перераховуються з особового рахунку зареєстрованої особи на особовий рахунок емітента.

23. Унесення до системи реєстру змін на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій здійснюється реєстроутримувачем у разі надання таких документів:

письмового розпорядження емітента про внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративної операції, засвідченого підписом керівника та печаткою емітента;

оригіналу або копії рішення відповідного органу управління емітента про здійснення корпоративної операції, яка повинна бути засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою емітента;

копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, засвідченого нотаріально чи органом, який видав свідоцтво;

для корпоративної операції за акціями - копії установчих документів з унесенням відповідних змін (або зміни), засвідчені нотаріально чи органом, який зареєстрував зміни;

виписки з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України.

Реєстроутримувач повинен повідомити номінального утримувача про здійснення емітентом корпоративної операції, за винятком операцій з розміщення цінних паперів. Разом з повідомленням номінальному утримувачу надаються копії документів, на підставі яких унесені зміни до системи реєстру за наслідками здійснення емітентом корпоративної операції.

(пункт 23 розділу VII доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 абзац сьомий пункту 23 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.12.2010 р. N 1857)

24. Унесення до системи реєстру записів у зв'язку із скасуванням реєстрації випуску іменних цінних паперів здійснюється на підставі оригіналу або копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів.

З дня надходження зазначеного розпорядження про скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів реєстратор уносить зміни до системи реєстру шляхом анулювання відповідних записів за скасованим випуском на особових рахунках власників і номінальних утримувачів, а також на особовому та емісійному рахунках емітента.

Реєстроутримувач зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання зазначеного розпорядження повідомити зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів про це, надіславши їм копії зазначених розпоряджень.

(розділ VII доповнено новим пунктом 24 згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим пункти 24 - 28 вважати відповідно пунктами 25 - 29)

25. Підставою для видачі виписки з реєстру може бути:

запит зареєстрованої особи на отримання виписки з реєстру про стан особового рахунку або про операції за особовими рахунками. У разі одержання запиту про кількість та вид цінних паперів, що належать зареєстрованій особі, яка зробила запит, реєстроутримувач робить виписку та надсилає її зареєстрованій особі;

запит від органів державної влади відповідно до їх компетенції стосовно конкретної особи;

реєстрація переходу прав власності;

запит від нотаріуса. До запиту нотаріуса додається копія свідоцтва про смерть зареєстрованої особи.

(пункт 25 розділу VII доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

При реєстрації переходу прав власності на цінні папери реєстратор повинен видати виписку з реєстру про стан особового рахунку новій зареєстрованій особі.

Виписка такого типу надсилається також колишньому власнику або номінальному утримувачу в таких випадках:

якщо реєстрація переходу прав власності на цінні папери здійснювалась без безпосередньої присутності колишньої зареєстрованої особи або уповноваженої нею особи;

якщо в колишньої зареєстрованої особи залишились на особовому рахунку цінні папери даного виду, випуску (типу).

26. Порядок оформлення та строки виконання запитів емітента до реєстратора, зберігача та депозитарію встановлюються договором на ведення реєстру. Запит емітента на складання реєстру повинен бути виконаний не пізніше десяти робочих днів від дати його надходження до реєстратора, якщо в ньому не встановлено пізнішої дати.

27. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери за наслідками придбання їх у процесі приватизації здійснюється реєстроутримувачем при наданні таких документів:

розпорядження про внесення інформації до системи реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчене підписом посадової особи, підпис якої засвідчено печаткою відповідного органу приватизації;

документи щодо продажу акцій в процесі приватизації, які містять інформацію про власників акцій для внесення змін до системи реєстру за результатами завершення певного етапу продажу акцій. Указані документи визначаються Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

документів для відкриття особового рахунку власника, визначених розділом V цього Положення.

(пункт 27 розділу VII доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим)

Реєстроутримувач повинен відповідно до цього Положення виконати всі дії стосовно приймання документів, їх аналізу та внесення змін до системи реєстру протягом строку, установленого законодавством щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів за результатами завершення певного етапу продажу акцій в процесі приватизації.

28. При розрахунках з власниками інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів, створених до набрання чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", у разі ліквідації інвестиційного фонду для внесення змін до системи реєстру реєстроутримувачу надаються:

розпорядження про внесення змін до системи реєстру;

перелік учасників інвестиційного (взаємного) фонду, яким необхідно закрити особові рахунки у зв'язку з розрахунками, та інформації про анульовані інвестиційні сертифікати, що завіряється керівником, підпис якого засвідчується печаткою.

29. У разі виявлення технічних помилок у системі реєстру, допущених з вини реєстроутримувача(-ів), реєстроутримувач, що веде реєстр на час виявлення помилок, повинен провести розслідування причин, що призвели до помилок, та провести коригувальну операцію у системі реєстру. Таке розслідування повинно тривати не більше десяти робочих днів від дати виявлення помилок та закінчитися оформленням письмового розпорядження керівника реєстроутримувача про проведення коригувальної операції.

Коригувальна операція проводиться на підставі письмового розпорядження керівника реєстроутримувача протягом двох робочих днів від дати оформлення розпорядження. Таке розпорядження реєструється у порядку, установленому цим Положенням для документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру. Проведення коригувальної операції, пов'язаної з оформленням у системі реєстру змін у зв'язку з виправленням помилок, відображається у системі реєстру (у журналах, на особових рахунках) у порядку, установленому цим Положенням для змін до системи реєстру.

Коригувальна операція, що проводиться реєстроутримувачем самостійно для виправлення допущених помилок у системі реєстру, не повинна призводити до позбавлення прав власності на цінні папери в останнього зареєстрованого в системі реєстру їх власника, якщо наявні в реєстроутримувача документи підтверджують згідно з чинним законодавством право власності цієї особи на вказані цінні папери у зареєстрованій в системі реєстру кількості. Такі зміни вносяться реєстроутримувачем у систему реєстру або за письмовим розпорядженням (згодою) цієї особи, або за рішенням суду.

У разі відсутності письмових розпоряджень або звернень від зареєстрованих осіб вищевказані зміни вносяться до системи реєстру за рішенням суду.

У день проведення коригувальної операції реєстроутримувач зобов'язаний направити письмове повідомлення особам, щодо яких була проведена така операція. До повідомлення додається виписка про стан особового рахунку за результатами її виконання.

Якщо проведена операція потребує заміни сертифіката (свідоцтва про знерухомлення), реєстроутримувач за згодою власника (номінального утримувача) здійснює погашення старого та виписує новий сертифікат (свідоцтво про знерухомлення).

Цей факт зазначається у повідомленні, яке направляється за результатами виконання коригувальної операції. Інформація опубліковується в періодичному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстроутримувач не має права самостійно здійснювати коригувальну операцію, якщо помилка виникла не з вини реєстроутримувача, а містилась у документах, на підставі яких виконана операція в системі реєстру. Якщо виправлення цих помилок пов'язане зі змінами кількості цінних паперів на особових рахунках, то такі зміни вносяться реєстроутримувачем у систему реєстру за письмовим розпорядженням особи, яка подавала документи для проведення операції. Якщо виправлення цих помилок не стосується зміни кількості цінних паперів на особових рахунках, то такі зміни вносяться реєстроутримувачем у систему реєстру за письмовою заявою зареєстрованої особи, на особовому рахунку якої здійснюється виправлення.

З метою отримання зазначених документів від зареєстрованих осіб чи осіб, які подавали документи для проведення операції, якщо вони необхідні для виправлення помилок у системі реєстру, реєстроутримувач не пізніше трьох робочих днів з моменту з'ясування причин, що призвели до помилки, направляє письмове повідомлення зареєстрованим особам, щодо яких допущено помилку.

У цьому повідомленні зазначаються факт виявлення помилки та необхідність отримання відповідного документа для її виправлення. За потреби наявності документів для виправлення помилок реєстроутримувач повинен усі дії, визначені в пункті 2 цього розділу, щодо виправлення виявлених помилок виконати протягом п'яти робочих днів від дати отримання цих документів.

Реєстроутримувач зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати проведення коригувальної операції надіслати рекомендованим листом до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення коригувальної операції. Разом з повідомленням надсилаються завірені підписом керівника реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача копії таких документів:

розпорядження керівника реєстроутримувача про проведення коригувальної операції;

висновок внутрішнього розслідування, проведеного реєстроутримувачем за фактом виявлення помилок у системі реєстру (у разі, якщо помилка допущена з вини реєстроутримувача);

документи, що були підставою для проведення коригувальної операції;

повідомлення зареєстрованим у системі реєстру особам стосовно рахунків, за якими була проведена коригувальна операція, із зазначенням стану їх особових рахунків після проведення коригувальної операції.

Розділ VIII. Порядок передачі реєстру

1. При передачі реєстру власників іменних цінних паперів від одного реєстроутримувача до іншого повинні передаватися такі документи та інформація системи реєстру:

реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату закриття реєстру. Реєстр повинен бути засвідчений підписом уповноваженого представника реєстроутримувача та містити відбиток печатки реєстроутримувача. Сторінки реєстру повинні бути пронумеровані та прошиті. Якщо попередній реєстроутримувач здійснював ведення реєстру з використанням комп'ютерної техніки, новому реєстроутримувачу додатково передається реєстр власників іменних цінних паперів в електронній формі.

У разі виявлення новим реєстроутримувачем розбіжностей між реєстром у паперовій та електронній формах, перевага надається інформації з реєстру, складеного в паперовій формі;

оригінали документів, що подавались для внесення змін до системи реєстру за незавершеними операціями;

копії первинних документів про існуючі у реєстрі обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

копії анкет зареєстрованих осіб;

копії (за наявності) журналу обліку записів у реєстрі цінних паперів;

фотокопії (ксерокопії) погашених свідоцтв про знерухомлення за весь період ведення реєстру реєстроутримувачем, який передає реєстр;

(абзац восьмий пункту 1 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

копії(я) журналів(у), у яких (якому) здійснювався облік виданих, утрачених, погашених та знищених сертифікатів іменних цінних паперів, а також свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів реєстроутримувача, який передає реєстр, та копії таких журналів, переданих попередніми реєстроутримувачами (за наявності);

(абзац дев'ятий пункту 1 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

копії документів, що визначені в пункті 4 розділу V цього Положення;

копії проспектів емісій цінних паперів;

(абзац одинадцятий пункту 1 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

бланки сертифікатів цінних паперів;

копії виписок з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України.

Копії вищезазначених документів повинні бути засвідчені підписом уповноваженого представника реєстроутримувача та містити відбиток печатки реєстроутримувача, який передає реєстр.

1.1. При переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування передача від реєстроутримувача до зберігача реєстру власників іменних цінних паперів та копій документів про існуючі у системі реєстру обтяження акцій власників зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927.

(пункт 1 розділу VIIІ доповнено підпунктом 1.1 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

1.2. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів та передання ним реєстру власників іменних цінних паперів зберігачу та емітенту здійснюються емітентом відповідно до умов договору на ведення реєстру, укладеного між ним та реєстратором.

(пункт 1 розділу VIIІ доповнено підпунктом 1.2 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

2. Передача реєстру здійснюється у таких випадках:

припинення дії договору на ведення реєстру між реєстроутримувачем та емітентом;

анулювання дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів реєстроутримувачу за постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

за рішенням суду;

припинення реєстроутримувачем діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів за рішенням його відповідного органу управління, у тому числі при закінченні строку дії ліцензії реєстратора без отримання нової ліцензії. Таке рішення може бути прийняте у будь-який час, але не пізніше ніж за 45 днів до закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

перевищення максимальної кількості власників цінних паперів, установленої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку для організації самостійного ведення реєстру емітентом.

(пункт 2 розділу VIII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

3. Передача реєстру здійснюється новому реєстроутримувачу, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру, або емітенту, якщо на дату закриття реєстру кількість власників у реєстрі не перевищує встановленої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку максимальної кількості власників цінних паперів.

4. У разі анулювання дії ліцензії реєстратора він зобов'язаний передати систему реєстру новому реєстратору в установлений законодавством строк.

Про наміри зміни або розірвання договору в односторонньому порядку сторона повідомляє іншу сторону відповідно до договору між ними.

5. У разі припинення дії договору на ведення реєстру рішення про обрання нового реєстроутримувача та укладення з ним договору на ведення реєстру приймається уповноваженим органом емітента.

Підставою для передачі системи реєстру та укладання договору з відповідним реєстратором є копія рішення уповноваженого органу емітента про обрання нового або тимчасового реєстратора, засвідчена відповідно до законодавства.

(пункт 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

6. У разі анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстратор зобов'язаний призначити дату передачі системи реєстру. Дата передачі системи реєстру не повинна бути пізніше ніж 10 робочих днів від дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

(пункт 6 розділу VIII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

7. У разі припинення реєстратором діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів за рішенням його відповідного органу управління, у тому числі при закінченні строку дії ліцензії реєстратора без отримання нової ліцензії, реєстратор зобов'язаний повідомити емітентів про це та про розірвання договору в односторонньому порядку не менше ніж за 30 календарних днів до дати закінчення строку дії ліцензії.

Дата передачі системи реєстру повинна бути призначена у період дії ліцензії реєстратора.

(пункт 7 розділу VIII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

8. У разі перевищення встановленої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку максимальної кількості власників іменних цінних паперів для організації самостійного ведення реєстру емітент, який самостійно веде реєстр, зобов'язаний укласти договір з реєстратором та передати реєстр протягом 30 днів від дати отримання емітентом розпорядження про внесення інформації про власників іменних цінних паперів до системи реєстру, яке призвело до перевищення граничної кількості власників.

9. Емітент або реєстратор, що здійснював ведення реєстру, та новий реєстроутримувач, до якого передається ведення реєстру емітента, повинні забезпечити передачу реєстру протягом п'яти робочих днів від дати закриття реєстру, установленої відповідно до вимог цього Положення, або дати передачі системи реєстру, зазначеної у пункті 6 цього розділу.

(абзац перший пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

Датою закриття реєстру є:

(абзац другий пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

дата припинення дії договору на ведення реєстру відповідно до умов договору;

(абзац третій пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

дата припинення дії договору на ведення реєстру за рішенням суду;

(абзац четвертий пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

дата набрання чинності рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

(абзац п'ятий пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

дата виконання реєстроутримувачем операції щодо внесення змін до системи реєстру, яке призвело до перевищення встановленої для організації самостійного ведення реєстру емітентом максимальної кількості власників.

(абзац шостий пункту 9 розділу VIII у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1454)

Емітент зобов'язаний інформувати реєстроутримувача, який веде систему реєстру, про призначення нового реєстроутримувача. Дата закриття реєстру може бути відмінена сторонами, якщо до цієї дати емітент не призначив нового реєстроутримувача відповідно до вимог цього Положення.

Емітент несе відповідальність за несвоєчасне призначення нового реєстроутримувача відповідно до законодавства.

Нова дата закриття реєстру визначається сторонами за згодою (у разі недосягнення згоди кожна із сторін має право звернутися до суду). До призначення нової дати закриття реєстру ведення реєстру емітента здійснює попередній реєстроутримувач.

У разі неможливості здійснення реєстроутримувачем ведення реєстру всі документи системи реєстру передаються уповноваженому на зберігання, яким може бути емітент або Національний депозитарій України (Центральний депозитарій цінних паперів - після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого статусу). У разі наявності у реєстратора ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи він може бути уповноваженим на зберігання.

(абзац десятий пункту 9 розділу VIII у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18.04.2013 р. N 729)

Прийняття документів системи реєстру повинно бути виконано уповноваженим на зберігання не пізніше 5 робочих днів. Передача оформлюється актом приймання-передавання, який підписується реєстроутримувачем та уповноваженим на зберігання. Копія акта на зберігання, завірена уповноваженою особою на зберігання, направляється нею емітенту.

Емітент повинен обрати реєстроутримувача та забезпечити ведення ним реєстру згідно з вимогами, установленими цим Положенням.

Від дати закриття реєстру і передачі його на зберігання до уповноваженого на зберігання до дати отримання системи реєстру новим реєстроутримувачем забороняється внесення будь-яких змін у систему реєстру.

Уповноважений на зберігання може надавати довідки щодо системи реєстру та зареєстрованих осіб після отримання запиту.

10. Емітент зобов'язаний забезпечити інформування зареєстрованих осіб про припинення дії договору на ведення реєстру у письмовій формі не пізніше дати закриття реєстру.

Повідомлення повинне містити таку інформацію:

повну назву, номер та дату видачі ліцензії реєстратора, місцезнаходження, номери телефонів, телефаксів, електронної пошти реєстроутримувача, який передає реєстр;

дату передачі реєстру;

указівку на право зареєстрованої особи до передачі реєстру отримати від реєстроутримувача виписку за період про операції щодо особового рахунку цієї зареєстрованої особи, які здійснювалися реєстроутримувачем протягом усього або визначеного зареєстрованою особою строку до дати передачі реєстру.

11. У разі, якщо на момент відправлення повідомлення емітентом визначений новий реєстроутримувач, повідомлення може містити додатково такі відомості:

повну назву, номер та дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

місцезнаходження, номери телефонів, телефаксів, електронної пошти нового реєстроутримувача;

дату набрання чинності договором на ведення реєстру з новим реєстратором.

12. Передача реєстру здійснюється протягом п'яти робочих днів від дати закриття реєстру та оформляється актом приймання-передавання. Акт приймання-передавання підписується уповноваженою особою реєстроутримувача, який передає реєстр, уповноваженою особою нового реєстроутримувача та уповноваженою особою емітента та засвідчений печатками зазначених юридичних осіб.

(пункт 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

13. Умовами прийняття реєстру новим реєстроутримувачем є:

відповідність документів та інформації системи реєстру, які передаються, вимогам, установленим у пункті 1 цього розділу;

відповідність кількості цінних паперів на емісійному рахунку емітента до кількості цінних паперів на особових рахунках зареєстрованих осіб.

У разі виявлення розбіжностей емітент та реєстратор, який передав реєстр, зобов'язані протягом п'яти робочих днів здійснити перевірку інформації, яка міститься в реєстрі, з метою встановлення причин розбіжностей та їх усунення.

14. Новий реєстроутримувач відповідає за ведення системи реєстру з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання реєстру.

15. З дати початку процедури передачі реєстру до дати закінчення процедури передачі реєстру емітент, реєстроутримувач, який передає реєстр, та новий реєстроутримувач не мають права приймати розпорядження від зареєстрованих осіб на проведення будь-яких операцій в реєстрі та здійснювати операції в реєстрі.

16. Емітент після закінчення процедури передачі реєстру та підпису акта приймання-передавання зобов'язаний протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомити зареєстрованих осіб про нового реєстроутримувача.

Повідомлення повинне містити таку інформацію:

повну назву, номер та дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

місцезнаходження, номери телефонів, телефаксів, електронної пошти нового реєстроутримувача;

дату набрання чинності договором на ведення реєстру з новим реєстроутримувачем.

У разі, якщо емітентом раніше були надіслані зареєстрованим особам повідомлення, які містять указану інформацію, відправлення додаткових повідомлень не є обов'язковим.

17. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру відповідно до договору на ведення реєстру, несе відповідальність за збереження протягом п'яти років від дати передачі реєстру первинних документів, на підставі яких він здійснював зміни в системі реєстру.

18. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру, зобов'язаний протягом п'яти років від дати передачі реєстру забезпечити пред'явлення первинних документів, які були підставою для внесення змін до системи реєстру, уповноваженим особам емітента та нового реєстроутримувача, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, та представникам органів державної влади, у межах їх повноважень.

19. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру, після закінчення строку зберігання документів системи реєстру має право самостійно знищити ці документи з обов'язковим складанням акта про знищення. Знищення документів системи реєстру здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником реєстроутримувача.

(пункт 19 розділу VIII у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 18.04.2013 р. N 729)

20. Реєстроутримувач, який передав реєстр, несе відповідальність за операції, які були здійснені ним у системі реєстру протягом періоду ведення ним реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до законодавства.

21. У разі припинення діяльності реєстратором у зв'язку з його ліквідацією останній зобов'язаний:

протягом трьох календарних днів від дати прийняття відповідного рішення у письмовій формі повідомити всіх емітентів, з якими він уклав договори про ведення реєстрів, про припинення ним діяльності щодо ведення реєстрів;

протягом 30 календарних днів від дати прийняття відповідного рішення здійснити передачу реєстру новому реєстроутримувачу в порядку, установленому цим Положенням, а також здійснити у визначений строк передачу уповноваженому на зберігання первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру.

Розділ IX. Про забезпечення інтересів акціонерів у разі втрати системи реєстрів акціонерів без можливості її відновлення власними силами реєстроутримувача

1. Утратою системи реєстру акціонерів акціонерного товариства без можливості її відновлення власними силами реєстроутримувача (далі - втрата реєстру) уважається реальна відсутність системи реєстру в реєстроутримувача та невідновлення її у строки та/або в порядку, визначеному в пункті 2 розділу X цього Положення.

2. Факт утрати системи реєстру може бути встановлено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатом перевірки реєстроутримувача та в інших випадках, визначених законодавством.

Рішення про встановлення факту втрати системи реєстру приймається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатами розгляду матеріалів перевірки реєстроутримувача, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів, або інших матеріалів, відповідно до яких зафіксовано реальну відсутність системи реєстру у реєстроутримувача та невідновлення її у строки та/або в порядку, визначених в пункті 2 розділу X цього Положення.

(пункт 2 розділу ІХ у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

3. Пункт 3 розділу ІХ виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 8)

3. Відновлення втраченого реєстру здійснює реєстроутримувач, призначений уповноваженим органом емітента.

(пункт 3 розділу ІХ у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

4. З метою відновлення реєстру реєстроутримувач, на якого покладено відновлення системи реєстру, повинен згідно з пунктом 2, розділом X цього Положення здійснити відповідну публікацію у погодженому з емітентом друкованому виданні.

Указана публікація має містити таку інформацію:

дані про емітента (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження);

дані про реєстроутримувача, який здійснює відновлення системи реєстру (повне найменування, місцезнаходження, номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів);

дату, за станом на яку існує остання дійсна копія реєстру.

Крім того, у публікації має бути зазначено, що:

відбулася втрата реєстру без можливості його відновлення власними силами реєстроутримувача;

усім особам, які є власниками цінних паперів указаного емітента, інформація про яких і про належні їм цінні папери існує в останній дійсній копії реєстру і не змінилася, для підтвердження цієї інформації слід надати реєстроутримувачу, який здійснює відновлення системи реєстру, анкету зареєстрованої особи, оформлену відповідно до вимог цього Положення, та в разі, якщо емітентом було забезпечено надання цій особі сертифіката, додатково пред'явити цей сертифікат;

усім номінальним утримувачам цінних паперів указаного емітента, інформація про яких та про знерухомлені у них цінні папери існує в останній дійсній копії реєстру і не змінилася, для підтвердження цієї інформації слід надати реєстроутримувачу, який здійснює відновлення системи реєстру, анкету зареєстрованої особи, оформлену відповідно до вимог цього Положення, та додатково пред'явити оформлене на ім'я номінального утримувача свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів для його переоформлення;

(пункт 4 розділу ІХ доповнено новим абзацом згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.12.2010 р. N 1857)

унесення до реєстру інформації про осіб, які є власниками цінних паперів вказаного емітента, але інформація про яких відсутня в останній дійсній копії реєстру або змінилася порівняно з даними, що містяться в цій копії, відбуватиметься тільки в разі надання реєстроутримувачу, який здійснює відновлення системи реєстру, повного комплекту документів, що підтверджує перехід права власності до них, на належні ним цінні папери від осіб, інформація про яких міститься в останній дійсній копії реєстру.

5. Відновлення відбувається шляхом унесення змін до реєстру, який за складом власників цінних паперів та належних їм цінних паперів збігається з останньою дійсною копією реєстру.

Останньою дійсною копією реєстру є та, що була останньою передана на зберігання Національному депозитарію України відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення, у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(абзац другий пункту 5 розділу IX у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

6. Для підтвердження інформації в реєстрі, який відновлюється, про власника цінних паперів та належні йому цінні папери, яка існувала в останній дійсній копії реєстру і не змінилася від того часу і до дати звернення, такий власник (уповноважена ним особа) подає анкету зареєстрованої особи, оформлену відповідно до вимог цього Положення.

Якщо емітентом було забезпечено надання цьому власнику сертифіката, то він додатково пред'являє цей сертифікат. Реєстроутримувач, який здійснює відновлення системи реєстру, фіксує в системі реєстру факт отримання анкети зареєстрованої особи.

Виконання дій щодо підтвердження інформації про такого власника здійснюється для власника безкоштовно.

7. Під час унесення до реєстру інформації про власників, які не обліковуються в останній дійсній копії реєстру або інформація про яких змінилася порівняно з даними, що містяться в цій копії, реєстроутримувач, який відновлює систему реєстру, повинен спочатку відстежити у зворотному порядку перехід права власності на цінні папери від цієї особи до власників цінних паперів, що містяться в останній дійсній копії реєстру, після чого провести зміни щодо нього в системі реєстру. При цьому розгляд пакета документів про наявність підстав щодо внесення змін до реєстру відбувається відповідно до вимог цього Положення.

Вищевказані дії здійснюються для власника безкоштовно.

8. Після обрання уповноваженим органом акціонерного товариства постійного реєстроутримувача реєстр передається останньому в порядку, установленому в розділі VIII цього Положення.

(пункт 8 розділу ІХ у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

Розділ X. Обов'язки реєстроутримувача

1. Реєстроутримувач зобов'язаний:

при зверненні емітента та до укладення з ним договору на ведення реєстру повідомити йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

(пункт 1 розділу X доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 923,
у зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий
уважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим)

протягом часу, установленого правилами ведення реєстру реєстроутримувачем, але не менше чотирьох годин кожного робочого дня (включаючи відокремлені підпорядковані підрозділи реєстратора), забезпечити емітенту та зареєстрованим особам можливість надання реєстроутримувачу розпоряджень і запитів та отримання інформації з реєстру;

надавати зацікавленим особам таку інформацію щодо своєї діяльності:

місцезнаходження, номери телефону, факсу;

місцезнаходження, номери телефону, факсу відокремлених підрозділів, які здійснюють ведення реєстрів, та їх повноваження;

інформацію про режим роботи реєстроутримувача (уключаючи відокремлені підрозділи реєстратора);

форми вхідних документів для проведення операцій в системі реєстру;

перелік та вартість послуг, які надаються;

прізвище, ім'я, по батькові керівника реєстроутримувача та керівників його відокремлених підрозділів;

інформувати зареєстрованих осіб про зміни, що стосуються найменування, місцезнаходження реєстроутримувача або його відокремлених підрозділів;

направляти повідомлення власникам іменних цінних паперів та номінальним утримувачам про скликання позачергових зборів акціонерного товариства та проведення реєстрації учасників зборів, у тому числі на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

У випадку зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за відповідною постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, реєстроутримувач зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати такого зупинення повідомити емітентів, реєстри яких він веде.

(пункт 1 розділу X доповнено абзацом тринадцятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546
,
 абзац
тринадцятий пункту 1 розділу X із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2008 р. N 1454)

Протягом строку зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, він надає емітенту реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до умов договору на ведення реєстру та строків, визначених цим договором.

(пункт 1 розділу X доповнено абзацом згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

2. У разі втрати або пошкодження системи реєстру реєстроутримувач зобов'язаний:

протягом двох робочих днів з моменту втрати або пошкодження даних надіслати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до її територіального органу, у якому розташований реєстроутримувач (а в разі, якщо ведення реєстру здійснює відокремлений підрозділ реєстратора, - до територіального органу регіону, у якому він розташований), емітенту, систему реєстру якого було пошкоджено, і Національному депозитарію України та подати відповідне повідомлення для публікації в друкованих засобах масової інформації, які визначаються за погодженням з емітентом;

до повного відновлення системи реєстру припинити всі операції з цінними паперами емітента, дані системи реєстру якого було пошкоджено;

відновити систему реєстру протягом 15 робочих днів з дня втрати або пошкодження даних та повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку або вищевказане територіальне управління, емітента, систему реєстру якого було пошкоджено, також подати для публікації у вищевказаному друкованому органі відповідне повідомлення.

3. Реєстроутримувач не має права:

здійснювати операції з цінними паперами, які належать їх власникам або передані номінальним утримувачам, за винятком операцій, що передбачаються функціями реєстроутримувача, визначеними цим Положенням;

анульовувати внесені до реєстру записи;

відміняти виконану операцію відповідно до прийнятих документів на вимогу особи, яка їх подала, або її уповноваженої особи;

відмовляти в унесенні записів до системи реєстру через помилки, що допущені реєстроутримувачем;

самостійно припиняти ведення системи реєстру до моменту припинення дії договору на ведення реєстру;

(абзац шостий пункту 3 розділу Х у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857)

надавати інформацію особам, які її запитують, в обсягах, більших, ніж установлені цим Положенням.

Розділ XI. Обов'язки емітента та зареєстрованих осіб

1. Емітент зобов'язаний:

протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідних рішень інформувати реєстратора про зміни до установчих документів, про зміни, що стосуються прав власників цінних паперів, щодо проведення загальних зборів, нових емісій цінних паперів емітента та надавати будь-яку іншу інформацію, що є суттєвою для ведення системи реєстру;

надавати реєстратору інформацію щодо рішень органів управління емітента, що стосується діяльності емітента.

Указану інформацію емітент повинен надавати реєстратору в письмовій формі протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, засвідчену підписом керівника, підпис якого засвідчений печаткою емітента;

на вимогу заінтересованих осіб інформувати про реєстратора, який здійснює ведення реєстру власників за розміщеними цінними паперами емітента (найменування, місцезнаходження, номери телефонів, факсу реєстроутримувача);

забезпечувати реєстратора необхідною кількістю бланків сертифікатів.

2. Зареєстровані особи зобов'язані:

своєчасно надавати реєстроутримувачу інформацію щодо зміни реквізитів анкети зареєстрованої особи з дотриманням відповідного порядку;

інформувати реєстроутримувача про обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

3. Абзац перший пункту 3 розділу ХІ виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 07.12.2010 р. N 1857,
 у зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий
вважати відповідно абзацами першим - десятим)

Для реалізації власниками прав за цінними паперами в порядку, установленому законодавством, номінальний утримувач за розпорядженням реєстроутримувача зобов'язаний надати список (перелік) власників іменних цінних паперів, для яких він є номінальним утримувачем за станом на дату обліку в таких випадках:

(абзац перший пункту 3 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857)

рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу управління акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

вимога акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) придбала(и) контрольний пакет акцій публічного або приватного акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації;

настання строку виплати доходів за цінними паперами;

рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

(абзаци другий - четвертий замінено п'ятьма новими абзацами
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1857,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим)

рішення про припинення діяльності емітента шляхом реорганізації або ліквідації;

інших випадках, передбачених законодавством України.

До розпорядження реєстроутримувача додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання реєстру власників іменних цінних паперів.

(пункт 3 розділу XI доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Оплата послуг номінальних утримувачів у випадках, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, здійснюється власниками знерухомлених цінних паперів, за якими надається така інформація, відповідно до умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

(пункт 3 розділу XI доповнено новим абзацом десятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом одинадцятим)

Номінальний утримувач зобов'язаний скласти цей список (перелік) на визначену дату обліку та направити його реєстроутримувачу протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження, у разі якщо дата обліку є датою у минулому. Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то номінальний утримувач повинен направити зазначений список (перелік) не пізніше одного робочого дня, наступного за датою обліку.

(абзац одинадцятий пункту 3 розділу ХІ у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.12.2010 р. N 1857)

Електронний документообіг між реєстратором та номінальним утримувачем здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про електронний цифровий підпис" та Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

(пункт 3 розділу XI доповнено абзацом дванадцятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2008 р. N 546)

Розділ XII. Доступ до системи реєстру

1. Доступ до системи реєстру обмежується колом осіб, які мають право отримувати цю інформацію. Такими особами є:

емітент;

зареєстровані особи;

органи прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів і Антимонопольний комітет України та інші державні органи відповідно до законодавства - на їх письмову вимогу стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюється конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.

2. Інформація надається лише уповноваженим особам емітента за письмовим зверненням. Письмове звернення повинно бути засвідчене підписом керівника, підпис якого засвідчується печаткою емітента, та містити інформацію про уповноважену особу (посада, прізвище, ім'я, по батькові) та обсяг інформації, яка вимагається.

3. Зареєстрована особа має право на отримання інформації, що міститься на її особовому рахунку, та про всі зафіксовані в системі реєстру зміни, що виникали щодо цієї зареєстрованої особи та належних їй цінних паперів.

Зареєстрована особа має право на отримання інформації про викуплені емітентом цінні папери.

Зареєстровані особи не мають права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих осіб та належних їм цінних паперів.

4. Реєстроутримувач зобов'язаний надати інформацію та копії документів системи реєстру, витяг із журналу обліку записів у системі реєстру, витяг з журналу запитів, витяг із журналу виданих, погашених, утрачених сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення, документів, які є підставою для складання реєстру, відповідно до письмового запиту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органів, підписаного керівником та засвідченого печаткою, у строк не більше ніж п'ять робочих днів, якщо інший строк не встановлений у запиті.

Поширення інформації здійснюється з урахуванням Закону України "Про інформацію".

Доступ інших державних органів та посадових осіб державних органів до системи реєстру здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

При здійсненні вилучення документів у присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи реєстроутримувача можуть зняти копії та скласти перелік документів, що вилучаються, із зазначенням підстав та дати їх вилучення.

Органи, що вилучили документи, забезпечують реєстроутримувачу за його письмовим зверненням можливість зробити виписки із реєстру, витяги, копії документів для видачі емітенту та зареєстрованим особам.

У разі повернення вказаними органами документів, що раніше були вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою реєстроутримувача та підшиваються до тих самих томів, з яких документи були вилучені та в яких містяться документи, на підставі яких було проведено вилучення, перелік та копії таких документів.

5. Працівники реєстроутримувача мають право доступу до інформації із системи реєстру лише в межах, визначених у посадових інструкціях працівників.

Доступ до інформації системи реєстру повинні мати лише особи, які прямо задіяні в забезпеченні ведення відповідної системи реєстру.

Розділ XIII. Державний контроль за дотриманням порядку ведення реєстрів

Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо ведення реєстрів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні органи згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів".

Інші державні органи мають право здійснювати контроль щодо порядку ведення реєстрів лише в межах повноважень, що надані їм законодавством.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

 

Журнал реєстрації дій реєстроутримувача щодо підтвердження справжності підпису власника (уповноваженої особи)

Номер дії 

Дата вчинення дії 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, справжність підпису якої підтверджується посадовою особою реєстратора 

Документ, що посвідчує особу, справжність підпису якої підтверджується посадовою особою реєстратора (назва, номер, дата видачі, ким виданий) 

 

Підтверджувальний напис про
засвідчення справжності
підпису

"___" ____________ 200_ року

Я, _________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ініціали та посада уповноваженого працівника реєстратора)
___________________________________________________________________________________,
                                                                        (назва юридичної особи - реєстратора)
засвідчую справжність підпису гр. ______________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. ___________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) цей документ, установлено на
підставі _____________________________________________________________________________

Зареєстровано в журналі за N ______________________

Печатка                     Підпис 

____________

Опрос