Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о функционировании фондовых бирж

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.12.2006 № 1542
Утратил силу

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 року N 1542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2007 р. за N 35/13302

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 6 жовтня 2008 року N 1110
,
 від 5 березня 2009 року N 246
,
 від 22 вересня 2009 року N 1109
(зміни, передбачені
абзацами четвертим і восьмим підпункту 1.1
 та абзацами четвертим і десятим підпункту 1.2 пункту 1 рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 вересня 2009 року N 1109, набирають чинності з
1 січня 2011 року),
 від 21 травня 2010 року N 619
(зміни, передбачені
пунктом 4 та підпунктом 7.3 пункту 7 Змін, затверджених рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2010 року N 619, набирають чинності з
8 лютого 2011 року),
 від 25 січня 2011 року N 48
(зміни, передбачені абзацами 
шостим - восьмим, одинадцятим, дванадцятим,
вісімнадцятим - двадцять першим, двадцять четвертим, двадцять п'ятим підпункту 1.2 пункту 1
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 січня 2011 року N 48, набирають чинності з
1 травня 2012 року),
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 липня 2012 року N 923

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 22 листопада 2012 року N 1688)

Відповідно до пунктів 1, 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 7, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 - 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про функціонування фондових бірж (додається).

2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення протягом дев'яти місяців після набрання чинності цим Положенням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.97 N 9, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.02.97 за N 20/1824 (із змінами), у частині, що регулює діяльність фондових бірж.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) Непрану М. І. забезпечити:

подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії Непрана М. І.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Положення
про функціонування фондових бірж

(У тексті Положення слова "оголошує", "оголошувати", "оголошених", "оголошення" замінено відповідно словами "подає", "подавати", "поданих", "подання" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2010 року N 619)

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статей 23 - 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пунктів 1, 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 7, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Це Положення визначає основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні.

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

біржова угода - зафіксоване фондовою біржею одночасне прийняття учасниками біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виникають при співзіставленні умов зареєстрованих фондовою біржею заявок на купівлю із заявками на продаж цих учасників торгів;

біржові торги - організоване укладання на фондовій біржі угод щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та правил фондової біржі;

біржовий фондовий індекс - показник, який визначає зведений курс групи лістингових цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

біржовий контракт - договір про виконання біржової угоди за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, який укладається між учасниками біржових торгів;

біржовий курс цінного папера - ринкова ціна цінного папера, яка визначається на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі біржових контрактів, у яких передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання;

(абзац шостий пункту 1 розділу I у редакції рішень Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2008 р. N 1110
,
 від 21.05.2010 р. N 619)

біржовий список - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів;

біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів;

допуск до торгівлі - сукупність процедур щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку;

заявка - подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови угоди; зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є згодою цього учасника укласти біржову угоду та виконати біржовий контракт;

заявка адресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована іншому учаснику біржових торгів;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

заявка безадресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована усім учасникам біржових торгів;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцятий уважати
 відповідно абзацами тринадцятим - тридцять другим)

електронна торговельна система - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються фондовою біржею для забезпечення укладання біржових угод та виконання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

інформаційна взаємодія - обмін інформацією між фондовими біржами, яка ними узгоджена за складом, формою та структурою даних, періодичністю формування та передачі;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять сьомий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять восьмим)

котирувальний список - складова біржового реєстру, який містить інформацію щодо цінних паперів відповідного рівня лістингу;

лістингові цінні папери - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цим Положенням та правилами фондової біржі;

лот - установлена фондовою біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять восьмий
 уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцятим)

маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу;

(абзац вісімнадцятий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

маркет-мейкер - член фондової біржі, який згідно з правилами фондової біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів;

нестандартна біржова угода - угода, що не відповідає правилам фондової біржі;

позалістингові цінні папери - цінні папери, які допущені до торгівлі на фондовій біржі без унесення до біржового реєстру;

поточна ціна цінного папера - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін укладених біржових угод за таким цінним папером за проміжок часу, визначений правилами біржі, але не більший, ніж 60 хвилин;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять другий
 уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять третім)

призупинення торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку подавати заявки, укладати біржові угоди та виконувати біржові контракти щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

припинення торгівлі - процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із біржового списку;

ринкова капіталізація емітента - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається шляхом множення біржового курсу акцій цього емітента, на кількість цих акцій;

(абзац двадцять п'ятий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

спред вертикальний - різниця між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на продаж, або між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246)

спред горизонтальний - різниця між максимальною ціною, яка міститься в пропозиціях на продаж, та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцятий
 уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять третім)

торговельний день - визначений фондовою біржею робочий день, протягом якого здійснюються біржові торги;

торговельна сесія - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюється укладання біржових угод;

уповноважений представник учасника біржових торгів - фізична особа, яка від імені учасника торгів подає заявки та укладає біржові угоди;

учасник біржових торгів - член фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з правилами фондової біржі отримали право подавати заявки та укладати біржові угоди;

член фондової біржі - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України.

2. Основними засадами функціонування фондової біржі є:

створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж;

підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;

забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів;

застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам;

забезпечення функціонування фондової біржі на постійно діючій основі;

забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

3. До функцій фондової біржі належать:

установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

організація та проведення регулярних біржових торгів;

організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів;

установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;

ведення переліку учасників торгів, фіксація поданих заявок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів;

ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку;

обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів;

зберігання паперових та/або в електронному вигляді документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів в депозитарній системі;

(абзац дев'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на організаторі торгівлі;

здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

відповідне реагування на виявлені порушення законодавства про цінні папери та правил фондової біржі;

здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства;

надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

оприлюднення інформації та обмін інформацією відповідно до законодавства України.

(абзац п'ятнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи в порядку, визначеному законодавством України, та здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у встановленому порядку.

5. Електронна торговельна система повинна забезпечувати:

приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, фіксацію укладених біржових угод;

підготовку та передачу інформації, необхідної для виконання біржових контрактів;

захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, від втрати або несанкціонованого доступу. Захист має відповідати вимогам законодавства про електронний документообіг та забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

(абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

обмін інформацією в електронній торговельній системі фондової біржі шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів в електронному вигляді;

(пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим)

формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових угод;

можливість відтворення документів у паперовому вигляді.

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

6. Фондова біржа у разі здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такій фондовій біржі, повинна відповідати вимогам, установленим Комісією.

(розділ I доповнено пунктом 6 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

7. Виконання біржових контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладених на фондовій біржі, здійснюється виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", крім:

виконання біржових контрактів, укладених під час розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;

виконання біржових контрактів, укладених при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі;

виконання біржових контрактів, предметом яких є купівля-продаж державних облігацій, інших фінансових інструментів.

(розділ I доповнено пунктом 7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

Розділ II. Правила фондової біржі

1. Правила фондової біржі, а також зміни до них затверджуються біржовою радою та реєструються Комісією.

Правила фондової біржі, а також зміни до них є дійсними після їх реєстрації в Комісії згідно з вимогами законодавства України.

2. Правила фондової біржі можуть міститися в одному документі або складатися з окремих документів фондової біржі.

3. Правила фондової біржі складаються з таких порядків:

організації та проведення біржових торгів;

лістингу та делістингу цінних паперів;

допуску членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів;

котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством;

здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

накладення санкцій за порушення правил фондової біржі, у тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера;

(абзац дев'ятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

порядку подання до фондової біржі інформації торговцем цінними паперами про всі вчинені ним правочини з цінними паперами на позабіржовому ринку та розкриття фондовою біржею такої інформації.

(пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим)

Фондова біржа може встановлювати особливості організації та проведення біржових торгів відповідним видом цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

4. Правила фондової біржі є обов'язковими для виконання членами фондової біржі, учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру.

5. Фондова біржа самостійно встановлює розміри оплати за послуги, що надаються фондовою біржею. Перелік видів послуг, що надаються фондовою біржею, із зазначенням розміру оплати за ними, обов'язково оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі), а також можуть бути оприлюднені в періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні Комісії.

Фондова біржа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 5 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 923)

6. У статуті фондової біржі мають відображатися вимоги щодо діяльності органів фондової біржі, до компетенції яких належать виконання функцій та прийняття рішень, передбачених правилами фондової біржі.

7. Фондова біржа, яка використовує електронну торговельну систему, забезпечує:

надійне функціонування електронної торговельної системи;

надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів користувачів.

Програмне забезпечення фондової біржі, яка використовує електронну торговельну систему, повинно відповідати Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378.

(розділ II доповнено пунктом 7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

Розділ III. Організація та проведення біржових торгів

1. Фондова біржа забезпечує умови для проведення регулярних біржових торгів на постійно діючій основі кожного торговельного дня, який є робочим згідно із законодавством України.

Торговельний день не може починатися пізніше 10-00 години і закінчуватися раніше 16-00 години за київським часом. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій.

2. Правила фондової біржі щодо порядку організації та проведення біржових торгів повинні визначати:

процедуру та технології проведення біржових торгів;

(абзац другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

вимоги до учасників біржових торгів, їх права та обов'язки, у тому числі щодо інформування учасником біржових торгів (крім державних органів) фондової біржі про виконання біржового контракту протягом однієї години після виконання такого біржового контракту, крім випадків, коли таку інформацію отримує фондова біржа від депозитарію;

(абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

вимоги до уповноважених представників учасників біржових торгів, їх права й обов'язки;

процедуру укладання біржових угод, включаючи процедуру подання заявок;

перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів;

(пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим)

процедуру використання електронної торговельної системи (у разі наявності) та процедуру доступу учасників біржових торгів до користування цією системою;

процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування та код (у разі наявності) учасника торгів, який подав заявку; умови заявки; вид заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку; дату та час реєстрації заявки;

(абзац восьмий пункту 2 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

порядок надання доступу до переліку та реквізитів заявок, поданих протягом торговельної сесії;

(пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим)

процедуру формування переліку укладених біржових угод, який повинен містити щонайменше такі дані: реєстраційний номер угоди; сторони угоди; дату і час фіксації угоди; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого було укладено угоду; суму угоди; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких було укладено угоду; ціну цінного папера або іншого фінансового інструменту, за якою було укладено угоду;

процедуру оформлення та обліку документів, які використовуються при укладанні біржової угоди та виконанні біржових контрактів;

процедуру запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових угод;

процедури, що застосовуються фондовою біржею у разі виникнення в ході торговельної сесії надзвичайних ситуацій, уключаючи опис таких ситуацій;

порядок прийняття рішень про призупинення, припинення та поновлення торгівлі;

процедуру запобігання невиконанню біржових контрактів учасниками біржових торгів;

(пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим)

порядок призупинення та припинення торгівлі за рішенням уповноважених державних органів;

порядок допуску до торгівлі на фондовій біржі без внесення до біржового реєстру;

порядок здійснення діяльності маркет-мейкера.

3. Порядки організації та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках встановлюються окремо.

4. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї фондової біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів. У разі непроведення біржових торгів протягом 60 календарних днів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами такі цінні папери та інші фінансові інструменти виключаються із біржового списку, крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення або пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації, акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі, інших фінансових інструментів.

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246
,
 абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619
,
 від 25.01.2011 р. N 48)

5. До біржового списку можуть бути внесені цінні папери в процесі їх відкритого (публічного) розміщення.

6. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний номер (у разі, коли його наявність передбачена законодавством), реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування, вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; номінальну вартість; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного паперу та іншого фінансового інструменту (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством), інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту; рівень лістингу; дату внесення (виключення) цінного папера або іншого фінансового інструменту до (з) біржового списку.

(пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

7. Допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

Вимоги щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до правил фондової біржі.

Не допускається внесення до біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітенти яких визнані банкрутом або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура, крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації.

(пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим,
 абзац третій пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

Правила фондової біржі повинні передбачати можливість проведення біржових торгів за участю державних органів для випадків, передбачених законодавством.

8. Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється фондовою біржею за таких підстав:

(абзац перший пункту 8 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;

(абзац другий пункту 8 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення, правилам фондової біржі, що визначають умови перебування в біржовому реєстрі за відповідним рівнем лістингу;

невідповідності вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;

прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;

визнання емісії недобросовісною;

призупинення, припинення Комісією обігу та укладання угод за цінними паперами емітента;

закінчення строку обігу цінних паперів;

абзац дев'ятий пункту 8 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом дев'ятим)

за заявою емітента (для лістингових цінних паперів), з урахуванням порядку лістингу та делістингу;

застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;

(пункт 8 розділу III доповнено абзацом десятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

нерозкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед фондовою біржею, якщо надання такої інформації передбачено правилами фондової біржі та договором між фондовою біржею та емітентом.

(пункт 8 розділу III доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

9. Фондова біржа визначає показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів, та встановлює порядок їх розрахунку.

Граничні значення зміни ціни (підвищення або зниження) цінного папера, зафіксовані біржовими угодами, не повинні перевищувати:

9.1. Для цінних паперів першого рівня лістингу:

10 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

5 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

9.2. Для цінних паперів другого рівня лістингу:

15 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

7 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

9.3. У разі відсутності угод у перші 60 хвилин торговельної сесії ціною відкриття цінного папера вважається остання ціна закриття такого цінного папера.

У разі відсутності угод в останні 60 хвилин торговельної сесії ціною закриття цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного папера.

У разі відсутності угод протягом 60 хвилин торговельної сесії, які передують розрахунку поточної ціни, поточною ціною цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного папера.

9.4. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктами 9.1 та 9.2 цього пункту, повинна призупинити торгівлю таким цінним папером для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності та значного коливання ціни такого цінного папера.

З метою виявлення причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера фондова біржа здійснює перевірку. Фондова біржа може призупинити біржову торгівлю на строк, що не перевищує строку перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера. В рамках розпочатої перевірки фондова біржа може прийняти рішення про поновлення торгівлі.

Граничні строки перевірки встановлюються правилами фондової біржі.

9.5. Фондова біржа у разі здійснення заходу, передбаченого підпунктом 9.4 цього пункту, може призупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінних паперів інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.

9.6. Фондова біржа може визначати додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів.

9.7. Фондова біржа у разі здійснення заходів, передбачених підпунктами 9.4 та 9.5 цього пункту, повинна негайно після призупинення торгів поінформувати Комісію про такі факти призупинення із зазначенням:

інформації про підстави призупинення торгів;

заходів, які здійснюються фондовою біржею у цій ситуації;

результатів перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера (за наявності).

9.8. У разі призупинення фондовою біржею торгів цінним папером Комісія може прийняти рішення про призупинення торгів таким цінним папером на інших фондових біржах.

Біржові торги, щодо яких Комісією прийнято рішення про призупинення на інших фондових біржах, відновлюються не раніше наступного торговельного дня, якщо рішенням Комісії не передбачений інший термін відновлення торгів.

(розділ III доповнено пунктом 9 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

10. Комісія може у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі призупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень.

(розділ III доповнено пунктом 10 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

11. Поновлення торгівлі на фондовій біржі здійснюється за рішенням тих органів, що ініціювали призупинення торгівлі, за умови усунення підстав, що викликали призупинення торгівлі на фондовій біржі.

(розділ III доповнено пунктом 11 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

12. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї ж торговельної сесії.

(розділ III доповнено пунктом 12 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

13. Правила фондової біржі повинні містити перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів.

Біржові угоди можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок, поданих учасниками біржових торгів.

(розділ III доповнено пунктом 13 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

14. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку (при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів) передбачає:

порядок проведення торгів;

порядок укладання та зберігання біржових контрактів, укладених на фондовій біржі;

порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію;

порядок взаємодії фондової біржі та обслуговуючого фондову біржу банку або платіжної системи.

(розділ III доповнено пунктом 14 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

15. Якщо фондова біржа має намір засвідчувати звіт про розміщення облігацій при їх відкритому (публічному) розміщенні у відповідності до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (із змінами), правила фондової біржі повинні передбачати:

порядок отримання та зберігання документів, що стосуються виконання розрахунків за біржовими контрактами, укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів;

порядок та умови здійснення контролю за розрахунками за біржовими контрактами, укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів.

(розділ III доповнено пунктом 15 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

16. Для укладення біржових угод щодо цінних паперів, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в депозитарії, що обслуговує фондову біржу, крім випадків, передбачених законодавством.

(розділ III доповнено пунктом 16 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

Розділ IV. Лістинг та делістинг цінних паперів на фондовій біржі

1. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного котирувального списку за рівнем лістингу.

Цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери.

2. Лістингові цінні папери мають перший або другий рівень лістингу.

Унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.

3. Унесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу здійснюється при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності до таких мінімальних вимог:

3.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох років;

вартість чистих активів емітента складає не менше 100000000 грн.;

річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100000000 грн.;

абзац п'ятий підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

ринкова капіталізація емітента складає не менше 100000000 грн.;

кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 1000000 грн.;

загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб;

абзац восьмий підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV виключено

(підпункт 3.1 пункту 3 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим
,
 абзац восьмий підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV виключено згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.01.2011 р. N 48,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом восьмим)

відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років.

(підпункт 3.1 пункту 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Комісії від 11.12.2003 N 571.

3.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше трьох років;

вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100000000 грн.;

абзац четвертий підпункту 3.2 пункту 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10000000 грн.;

кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось не менше 5 біржових угод та виконувалось не менше 5 біржових контрактів, середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 500000 грн;

абзац шостий підпункту 3.2 пункту 3 розділу IV виключено

(підпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.09.2009 р. N 1109
,
 абзац шостий підпункту 3.2 пункту 3 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох останніх фінансових років.

(підпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

3.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 3000000 грн.;

(абзац другий підпункту 3.3 пункту 3 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246)

середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 400000 грн.

3.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

(абзац перший підпункту 3.4 пункту 3 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246)

інститут спільного інвестування існує не менше трьох років;

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 20000000 грн.;

(абзац третій підпункту 3.4 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 100000 грн.

3.5. Фондова біржа може встановити вимоги щодо рівня кредитного рейтингу облігацій підприємств та облігацій місцевих позик за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.

(пункт 3 розділу IV доповнено підпунктом 3.5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

4. Унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюється при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності до таких мінімальних вимог:

4.1. Для акцій (крім акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі):

(абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

емітент існує не менше трьох місяців;

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

вартість чистих активів емітента складає не менше 50000000 грн.;

абзац четвертий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109)

абзац п'ятим підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50000000 грн.;

кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх трьох місяців становить не менше 250000 грн.;

(абзац п'ятий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

абзац шостий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.09.2009 р. N 1109
,
 абзац шостий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

абзац сьомий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати
 відповідно абзацами восьмим та дев'ятим
,
 абзац сьомий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим)

абзац восьмий підпункту 4.1 пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати відповідно абзацом восьмим)

річний дохід в емітента від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50000000 грн;

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року.

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим)

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Комісії від 11.12.2003 N 571.

4.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше одного року;

вартість чистих активів емітента складає не менше 10000000 грн.;

абзац четвертий підпункту 4.2 пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 22.09.2009 р. N 1109,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150000 грн;

абзац шостий підпункту 4.2 пункту 4 розділу IV виключено

(підпункт 4.2 пункту 4 доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.09.2009 р. N 1109
,
 абзац шостий підпункту 4.2 пункту 4 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року.

(підпункт 4.2 пункту 4 доповнено абзацом шостим згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 р. N 48)

4.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 1000000 грн.;

(абзац другий підпункту 4.3 пункту 4 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246)

середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100000 грн.

4.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

(абзац перший підпункту 4.4 пункту 4 розділу IV у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246)

інститут спільного інвестування існує не менше одного року;

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу складає не менше 10000000 грн.;

(абзац третій підпункту 4.4 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50000 грн.

4.5. Фондова біржа може встановити вимоги щодо рівня кредитного рейтингу облігацій підприємств та облігацій місцевих позик за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.

(пункт 4 розділу IV доповнено підпунктом 4.5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

5. Показники, наведені в абзацах п'ятому та шостому підпункту 3.1, абзаці п'ятому підпункту 3.2, абзаці третьому підпункту 3.3, абзаці четвертому підпункту 3.4 пункту 3 та в абзацах четвертому та п'ятому підпункту 4.1, абзаці п'ятому підпункту 4.2, абзаці третьому підпункту 4.3, абзаці четвертому підпункту 4.4 пункту 4, визначаються фондовою біржею без урахування їх значень на інших фондових біржах.

(розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим пункти 5 та 6 уважати відповідно пунктами 6 та 7,
 пункт 5 розділу IV у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

6. Фондова біржа у правилах фондової біржі може встановлювати додаткові вимоги для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

(пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

7. На одній фондовій біржі цінний папір одного випуску одного емітента може перебувати лише в одному рівні лістингу.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

8. Фондова біржа повідомляє емітента про прийняте рішення щодо лістингу, зміни рівня лістингу та делістингу його цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення та оприлюднює таке рішення на власному веб-сайті.

(розділ IV доповнено пунктом 8 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

Розділ V. Допуск членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів

1. Правилами фондової біржі повинні визначатись:

порядок набуття статусу члена фондової біржі, у тому числі вимоги до члена фондової біржі, призупинення та припинення статусу члена фондової біржі;

(абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619)

права і обов'язки члена фондової біржі;

порядок ведення переліку членів фондової біржі, учасників біржових торгів та їх уповноважених представників;

порядок реєстрації уповноважених представників учасників біржових торгів;

порядок надання інформації членами фондової біржі та учасниками біржових торгів.

2. У біржових торгах можуть брати участь лише уповноважені представники учасників торгів, які мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманий у встановленому законодавством порядку.

3. Фондова біржа веде перелік членів фондової біржі, учасників торгів та їх уповноважених представників.

4. Перелік членів фондової біржі повинен передбачати щонайменше такі дані: найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена фондової біржі; місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена фондової біржі; номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами; дату набуття статусу члена фондової біржі.

5. Перелік уповноважених представників учасників біржових торгів повинен передбачати щонайменше такі дані: прізвище, ім'я, по батькові представника; найменування члена фондової біржі або учасника біржових торгів, якого він представляє; найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди; строк повноважень представника, який не може перевищувати строку дії сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманого в установленому законодавством порядку.

Розділ VI. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

1. Фондова біржа повинна затвердити порядок котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів за технологіями проведення торгів, у тому числі із застосуванням електронної системи торгів та порядок визначення біржового курсу цінних паперів.

Біржовий курс цінних паперів, визначений за результатами біржових торгів, підлягає обов'язковому оприлюдненню на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі), а також може бути оприлюднений в періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні Комісії. Біржовий курс цінного папера оприлюднюється із зазначенням дати його визначення.

(абзац другий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

Біржовий курс визначається за процедурою, викладеною у додатку до цього Положення. Біржовий курс цінного папера не визначається при первинному розміщенні цінних паперів, за угодами РЕПО, за угодами, укладеними на підставі адресних заявок, за угодами, укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

(пункт 1 розділу VI доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

Якщо фондовою біржею установлюються додаткові вимоги щодо визначення біржового курсу, такі вимоги погоджуються з Комісією.

(пункт 1 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

2. Біржова угода не може укладатися за заявками, які подає один учасник біржових торгів, за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів або з метою укладання угоди зі своїм клієнтом.

(пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.03.2009 р. N 246
,
 від 21.05.2010 р. N 619)

3. Ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі на фондовій біржі, може підтримуватися маркет-мейкером.

Порядок отримання учасником біржових торгів та позбавлення учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера, зобов'язання, що приймає на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів, встановлюються правилами фондової біржі.

(пункт 3 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

Розділ VII. Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення

1. Фондова біржа у день проведення біржових торгів зобов'язана оприлюднювати та надавати Комісії таку інформацію:

(абзац перший пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу, виключені з лістингу;

(абзац третій пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів, біржовий курс та результати котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Комісією.

(абзац четвертий пункту 1 розділу VII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

Крім того, фондова біржа оприлюднює таку інформацію:

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами відповідно до інформації, яку подають торговці цінними паперами на обрану ними фондову біржу (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних контрактів) за період, установлений Комісією;

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

перелік учасників біржових торгів, до яких застосовані санкції щодо невиконання правил фондової біржі, із зазначенням порушень;

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

інформацію щодо відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого біржовим контрактом строку їх виконання за наслідками укладених на фондовій біржі біржових контрактів та/або розірвання раніше укладених на біржі біржових контрактів учасниками біржових торгів, інформацію щодо вжитих фондовою біржею санкцій до таких учасників біржових торгів.

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

2. Фондова біржа зобов'язана надавати до Комісії інформацію, зазначену в абзацах другому - четвертому пункту 1 цього розділу, у період та формі, встановлених Комісією.

(пункт 2 розділу VII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

3. Фондова біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

4. Оприлюднення інформації, яка зазначена в пункті 1 цього розділу, обов'язково здійснюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі), а також інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Оприлюднена інформація про біржовий курс та результати котирування цінних паперів повинна містити щонайменше:

біржовий курс, визначений з урахуванням процедури визначення біржового курсу цінного папера, викладеної у додатку до цього Положення;

ціну відкриття;

ціну закриття;

обсяг укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів;

інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти, а також інформацію про внесені зміни до біржових контрактів;

загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінний папір;

ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю.

(розділ VII доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим пункти 5 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 11)

6. Фондові біржі здійснюють взаємний обмін інформацією щодо:

унесення та перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку, у тому числі перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку понад 30 календарних днів (найменування емітента, вид цінних паперів та інших фінансових інструментів, кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, номінальна вартість, дата останніх торгів за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом, ціна закриття за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом за результатами останньої торговельної сесії);

рівня лістингу цінних паперів конкретних емітентів чи перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

емітентів цінних паперів та інших фінансових інструментів, які перебувають у біржовому списку (найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

біржового курсу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;

вертикального та горизонтального спредів цінних паперів та інших фінансових інструментів;

лотів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

(розділ VII доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 р. N 246)

7. Фондові біржі здійснюють інформаційну взаємодію у зручній для них формі (письмовій, електронній, шляхом розміщення інформації на веб-сайті фондової біржі).

(розділ VII доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 р. N 246)

8. Обмін інформацією між фондовими біржами здійснюється, як правило, щоденно.

(розділ VII доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 р. N 246)

9. У разі виявлення фондовою біржею у діях учасників біржових торгів діянь щодо впливу на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого впливу, фондова біржа негайно повідомляє про це інші фондові біржі.

(розділ VII доповнено новим пунктом 9 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 р. N 246,
у зв'язку з цим пункти 6 та 7 уважати відповідно пунктами 10 та 11)

10. Інформація про правочини з цінними паперами, яку зобов'язані подавати до фондової біржі торговці цінними паперами, оприлюднюється фондовою біржею на власному веб-сайті не пізніше одного робочого дня після її отримання.

Інформація про правочини з цінними паперами, що оприлюднюється фондовою біржею, має містити щонайменше такі дані: дата укладання та виконання біржового контракту, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування та найменування особи, що емітувала/видала цінний папір, сума біржового контракту та кількість цінних паперів за біржовим контрактом, вид цінного папера. Додаткові вимоги щодо оприлюднення інформації про правочини з цінними паперами торговців цінними паперами можуть бути встановлені правилами фондової біржі.

(розділ VII доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим пункти 10 та 11 уважати відповідно пунктами 11 та 12)

11. Фондова біржа зобов'язана зберігати паперові та/або в електронному вигляді документи щодо поданих заявок, укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів не менше п'яти років.

(пункт 11 розділу VII у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

12. Для забезпечення виконання функцій державного представника фондова біржа повинна забезпечити за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ до інформації про хід біржових торгів. Робоче місце державного представника на фондовій біржі повинно забезпечувати постійну безперервну роботу протягом торговельного дня.

Розділ VIII. Розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством

1. Фондова біржа повинна забезпечити безперервний контроль: за цінами на цінні папери та інші фінансові інструменти, організацією та проведенням біржових торгів, дотриманням вимог лістингу та делістингу цінних паперів; допуском членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів; оприлюдненням біржового курсу цінних паперів та котируванням цінних паперів та інших фінансових інструментів; розкриттям інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюдненням; дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі.

(абзац перший пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21.05.2010 р. N 619)

Фондова біржа повинна запобігати укладанню нестандартних біржових угод.

2. Порядок розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, має визначати:

порядок створення та функціонування відповідного органу фондової біржі, який уповноважений вирішувати спори;

порядок розгляду спорів.

3. Фондова біржа забезпечує контроль за дотриманням членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, правил фондової біржі.

4. Фондова біржа у разі порушення правил фондової біржі вживає заходів щодо усунення порушень, застосовує санкції до порушників. Фондова біржа протягом п'яти робочих днів повідомляє Комісію про виявлені порушення та застосовані санкції.

Розділ IX. Накладення санкцій за порушення правил фондової біржі

Порядок накладення санкцій за порушення правил фондової біржі членами фондової біржі та іншими особами, які відповідно до законодавства мають право брати участь у торгах, повинен містити:

порядок створення та повноваження відповідного органу фондової біржі, уповноваженого накладати санкції;

види санкцій за порушення правил фондової біржі;

порядок та підстави накладення санкцій;

вимоги до поширення інформації щодо застосованих санкцій;

порядок оскарження накладених санкцій.

Розділ X. Вимоги до проведення заходів з фінансового моніторингу

1. Фондова біржа зобов'язана розробити і затвердити правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Фондова біржа призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

3. Фондова біржа зобов'язана здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до вимог законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, та проводити їх реєстрацію відповідно до вимог законодавства. Фондова біржа відповідно до вимог законодавства зобов'язана проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.

4. Надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства.

5. Документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції фондова біржа зберігає протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.

6. Фондові біржі зобов'язані сприяти представникам уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та Комісії у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Розділ XI. Контроль за функціонуванням фондових бірж

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює регулювання та контроль за діяльністю фондових бірж у порядку, установленому законодавством України.

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

 

Процедура визначення біржового курсу цінного папера

Біржовий курс цінного папера визначається у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

у біржових контрактах передбачено, що строки їх виконання не перевищують трьох робочих днів з моменту укладення таких біржових контрактів;

контракти укладені на підставі безадресних заявок;

протягом торговельної сесії зафіксована фондовою біржею кількість безадресних заявок на купівлю та продаж не менше, ніж встановлена правилами фондової біржі, але не менше трьох безадресних заявок на купівлю та трьох безадресних заявок на продаж цінного папера.

Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою:

 
,
 

де:

x1, ..., xn - ціна цінного папера, за якою укладений біржовий контракт;

w1, ..., wn - кількість цінних паперів одного виду (одного випуску) у біржовому контракті, за яким розраховується біржовий курс;

1, ..., n - порядковий номер біржового контракту, за яким визначається біржовий курс.

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

Біржовий курс цінного папера, визначений за результатами біржових торгів, підлягає обов'язковому оприлюдненню на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі) із зазначенням дати проведення торгів, а також може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.

Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги у торговельний день, не визначається за такий торговельний день і не оприлюднюється.

(Положення доповнено додатком згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2010 р. N 619)

____________

Опрос