Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы

Минтруда
Приказ от 25.12.2006 № 495
действует с 27.01.2007

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 грудня 2006 року N 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2007 р. за N 26/13293

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 22.02.2006 N 3456-IV та "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" від 23.02.2006 N 3483-IV НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

М. Папієв 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. В Інструкції:

1.1. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку".

1.2. У пункті 3.1:

у першому реченні слова "повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця та відомостей з реєстраційної картки з моменту фактичного отримання їх центром зайнятості" замінити словами "відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду";

у другому реченні слова "такого повідомлення" замінити словами "відомостей з реєстраційної картки".

1.3. У пункті 3.2:

абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:

"3.2. Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків до Фонду:

юридичні особи - з дня взяття їх на облік;

фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - з дня укладання трудового договору (контракту) з найманим працівником;

фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників";

у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом п'ятим;

у першому реченні абзацу п'ятого слова "відповідно до повідомлення державного реєстратора" замінити словами "на підставі відомостей з реєстраційної картки"; слова "та набувають статусу роботодавця - платника страхових внесків до Фонду з дня укладання трудового договору з найманим працівником" вилучити.

1.4. У пункті 3.6:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"3.6. На підставі відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця та на основі заяв і документів, передбачених у пунктах 3.3 - 3.5, робляться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків";

у другому реченні абзацу першого слова "повідомлення від державного реєстратора з відомостями" замінити словами "від державного реєстратора відомості";

в абзаці другому після слів "взяття на облік" доповнити словами "як платників страхових внесків";

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Представництва нерезидентів, які використовують працю найманих працівників, проходять процедуру взяття на облік як платників страхових внесків у центрі зайнятості самостійно. Для взяття на облік представництва нерезидентів необхідно надати такі документи: заяву про взяття на облік у довільній формі, копію довіреності на здійснення представницьких функцій, копію свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, копію довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)";

у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому після слів "про взяття на облік" доповнити словами "як платників страхових внесків".

1.5. У пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та в зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, отримання відомостей з реєстраційних карток про проведення державної реєстрації змін щодо імені фізичної особи - підприємця або місця її проживання (у межах територіального обслуговування центру зайнятості) до персональної справи платника вносяться зміни, при цьому персональний номер платника зберігається";

у першому реченні абзацу другого після слова "облік" доповнити словами "як платника страхових внесків"; слова "страхових внесків" вилучити; після слів "за попереднім місцезнаходженням" доповнити словами "при цьому один примірник акта перевірки надсилається відповідному центру зайнятості за новим місцем узяття платника на облік поштою з повідомленням про вручення".

1.6. У пункті 3.8:

у першому реченні абзацу четвертого слова "Довідка про зняття з обліку" замінити словами "Довідка про відсутність заборгованості";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Юридичні особи знімаються з обліку як платники страхових внесків після отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи";

пункт доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змісту:

"Фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, і фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, знімаються з обліку як платники страхових внесків до Фонду після зняття у центрі зайнятості в установленому законодавством порядку з реєстрації останнього трудового договору між фізичною особою - роботодавцем та працівником з дати його розірвання.

Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників страхових внесків здійснюється центрами зайнятості в порядку, передбаченому для юридичних осіб. У разі неплатоспроможності платника - відокремленого підрозділу юридичної особи, який ліквідується, погашення боргів здійснюється цією юридичною особою.

У разі надання представництвом нерезидентів заяви про зняття з обліку в довільній формі центр зайнятості, у якому він перебуває на обліку як платник страхових внесків, проводить документальну перевірку платника. На основі акта перевірки платник повністю розраховується з Фондом та знімається з обліку.

Підставою для зняття з обліку юридичних та фізичних осіб - підприємців у робочих органах виконавчої дирекції Фонду є отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної або фізичної особи - підприємця. Персональний номер ліквідованого платника внесків у подальшому не використовується, а його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються в центрі зайнятості протягом трьох років".

1.7. У першому реченні пункту 3.9 слово "повідомлення" замінити словами "відомостей з реєстраційної картки".

1.8. Абзац перший пункту 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11. Фізичні особи - роботодавці сплачують страхові внески до Фонду один раз на місяць у день виплати заробітної плати найманим працівникам".

1.9. У пункті 5.13 слово "реєстрації)" замінити словами "узяття на облік)".

1.10. Абзац другий пункту 7.1 доповнити словами "а також в інших випадках, передбачених законодавством".

1.11. У пункті 9.10 слово "їх" виключити; після слова "сплаті" доповнити словами "страхових внесків".

2. У додатках до Інструкції:

2.1. У додатку 2 до пункту 3.4 та в додатку 3 до пункту 3.5 Інструкції після слів "для сплати податку" доповнити словами "щомісяця, щокварталу, один раз на рік (підкреслити)".

2.2. Додаток 5 до пункту 3.8 Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

2.3. Додаток 6 до пункту 6.7 Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості
 

 
 
О. Сновидович
 

Начальник юридичного відділу
Державного центру зайнятості
 

 
О. Заверуха
 

 

_________________________
(назва центру зайнятості) 

ДОВІДКА
ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Видана ____________________________________________________________________________
                                                (для юридичних осіб - повна назва підприємства, установи, організації)
___________________________________________________________________________________
                                                                  (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові)
Персональний номер __________________________________________
 
Місцезнаходження (для юридичних осіб) ________________________________________________
Місце проживання (для фізичних осіб) __________________________________________________
Код за КВЕД __________________________
Ідентифікаційний код (для юридичних осіб) _____________________________
 
Ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) _____________________________
 
Акт перевірки (звірки заборгованості) N ___ від ____________ 200_ р.

_______________________________________________________ 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  

Спеціаліст 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Дата "___" ____________ 200_ року 

  

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості
 

 
 
О. Сновидович
 

 

код ЄДРПОУ ___________, код галузі за ЗКГНГ _____________, код основного виду діяльності за КВЕД _______________
Персональний N платника страхових внесків ___________ N п/рахунку _________ назва банку ___________ ____________
Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити), адреса, телефон ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                                                        (найменування платника страхових внесків  - страхувальника) 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

за ____________ 200_ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

I квартал
(за місяцями) 

II квартал
(за місяцями) 

III квартал
(за місяцями) 

IV квартал
(за місяцями) 

Усього
з початку року 

для робото- давців 

для застрахова- них осіб 

для робото- давців 

для застрахова- них осіб 

для робото- давців 

для застрахованих осіб 

для робото- давців 

для застрахова-
них осіб 

для робото- давців 

для застрахова- них осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 
 
 
 
 
 
 
Разом: 

в тому числі сума виплат, на які нараховуються страхові
внески (грн.) за працюючих інвалідів*

  

I квартал
(за місяцями) 

II квартал
(за місяцями) 

III квартал
(за місяцями) 

IV квартал
(за місяцями) 

Усього з початку року 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


  

  

  

  
Разом: 

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)

N рядка 

Сума
всього 

  

N
рядка 

Сума
всього 

 

Заборгованість на початок року за платниками 

Заборгованість на початок року за Фондом 

13 

 

  

  

нараховано 

перераховано 

  

  

  

  

  

робото-
давці
 

застраховані особи 

  

робото-
давці
 

застраховані особи 

  

  

  

  

на початок періоду 

  

  

на початок періоду 

  

  

  

  

  

за звітний період
(за місяцями) 

  

  

за звітний період
(за місяцями) 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

разом: 

  

  

разом: 

  

  

 

Донараховано при прийнятті звітності 

 

 

 

 

 

 

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 5 ё 8) 

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16 ё 18) 

 
 
15 

 

 

 

у тому числі: 

донараховані суми страхових внесків 

16 

 

  

донараховані суми страхових внесків 

пені 

17 

  

  

пені 

штрафу 

18 

  

  

штрафу 

Повернуто зайво перераховані суми 

19 

  

  

пеня, самостійно нарахована платником 

УСЬОГО враховано і сплачено
(рядки 13 + 14 + 15 - 19)
 

 
20 

  

  

Списано заборгованості 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (р. 11 - р. 20 та одночасно сума рядків 22 ё 26) 

 
 
21 

  

10 

  

Списано пені 

в тому числі:
недоїмка за платником зі сплати страхових внесків 

 
 
22 

  

недоїмка зі сплати штрафів 

23 

  

11 

  

УСЬОГО до сплати (1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10) 

недоїмка зі сплати пені 

24 

  

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав 

 
25 

  

12 

  

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом (р. 20 - р. 11) 

реструктуризована та розстрочена заборгованість 

 
26 

  

3. Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

  

за I квартал 

за I півріччя 

за 9 місяців 

за рік 

Усього 

 

 

 

 

У тому числі:
** пенсіонерів 

  

  

  

  

* інвалідів 

 

 

 

 

4. Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки
(без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн.)

На
початок
року 

за I квартал 

за I півріччя 

за 9 місяців 

за рік 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

___________________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

Гол. бухгалтер 

___________________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________________________________________ 

  

Прийняв звіт  

__________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________________________________ 

  

____________
* Працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку.

** Працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у т. ч. на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, які досягли встановленого законом пенсійного віку.

Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2007 року.

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості
 

 
 
О. Сновидович
 

Опрос