Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку обслуживания государственного бюджета по расходам

Государственное казначейство Украины
Приказ от 20.12.2006 № 337
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 20 грудня 2006 року N 337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2007 р. за N 13/13280

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О. Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

 

ЗМІНИ
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками

1. Друге речення абзацу п'ятого пункту 2.1 розділу 2 після слів "доводить її на електронних носіях до" доповнити словами "головних".

2. Пункт 10.1 розділу 10 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"10.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у загальновстановленому порядку. Однак при їх здійсненні мають місце особливості (відмінності), що регламентовані таким чином:

10.1.1. Головні розпорядники, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою за формою, наведеною у додатку 1.

Мережа розпорядників бюджетних коштів у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні області.

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію та доводить її на електронних носіях до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі територій.

Державне казначейство України на підставі зазначених документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями (додатки 33 - 35) та протягом трьох робочих днів доводить його до управлінь на паперових та електронних носіях, які у свою чергу доводять ці документи до уповноважених органів та фінансових управлінь.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями Державне казначейство України формує повідомлення про зміни та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів (додатки 36 - 38) до управлінь, які в свою чергу доводять їх до уповноважених органів та фінансових управлінь.

10.1.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі територій доводить розпис або зміни до розпису на паперових носіях до головних розпорядників, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів.

10.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через обласні фінансові органи надають інформацію щодо взятих зобов'язань (далі - зобов'язання) до управлінь, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Державного казначейства України.

Державне казначейство України інформує головних розпорядників та Міністерство фінансів України про зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

10.1.5. Державне казначейство України в автоматизованому режимі обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами в розрізі територій на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку згідно з помісячним розписом з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.6. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду бюджету в частині міжбюджетних трансфертів (у розрізі територій), яке підписується відповідальними особами Державного казначейства України, що визначаються розпорядчими документами Державного казначейства України.

За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується на підставі помісячного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів у розрізі територій та інформації про суми надходжень на рахунки спеціального фонду, за рахунок яких перераховуються міжбюджетні трансферти.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету.

На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

10.1.7. Головним розпорядникам надається виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі територій (додаток 39) та інформація щодо зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі виписки про відкриті асигнування (у разі потреби в інформації щодо зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки подають на паперових та електронних носіях Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 26) у розрізі місцевих бюджетів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

В окремих випадках, передбачених нормативно-правовими актами, для перерахування міжбюджетних трансфертів, які передбачають щоденне виділення асигнувань з державного бюджету, головні розпорядники коштів можуть делегувати повноваження щодо складання розподілів Державному казначейству України.

Отримані розподіли, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Державним казначейством України в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів у розрізі територій з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються установою (організацією).

За своєчасне надання розподілу відкритих асигнувань відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла розподіл.

Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.8. Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями і на їх підставі в автоматизованому режимі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 28 та передаються засобами електронного зв'язку управлінням.

На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 29.

Управління на підставі отриманих реєстрів відображають суми асигнувань на рахунках, відкритих у розрізі уповноважених органів за рахунками позабалансового обліку. Органи Державного казначейства України надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Органи Державного казначейства України перераховують суми міжбюджетних трансфертів на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, здійснюється таким чином:

10.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 10.1.2, 10.1.5 - 10.1.7 пункту 10.1 цього розділу з урахуванням наступного.

Державне казначейство України за дорученням Міністерства фінансів України складає розподіл відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами, закріпленими за Міністерством фінансів України.

За бюджетними програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя рахунки відкриваються на ім'я управлінь.

Державне казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Державного казначейства, направляє Міністерству фінансів України інформацію про здійснені загальнодержавні видатки в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків.

Міністерство фінансів України як головний розпорядник враховує зазначену інформацію, отриману від Державного казначейства України, при формуванні зведених фінансових звітів.

10.2.2. Управління подають на електронних носіях Державному казначейству України інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів щоденно в розрізі територій (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та щодекади в розрізі місцевих бюджетів.

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію і доводить її на електронних носіях до головних розпорядників та Міністерства фінансів України.

10.2.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

10.3. Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

10.3.1. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

10.3.2. Виділення асигнувань за міжбюджетними трансфертами шляхом надання матеріальних цінностей здійснюється за окремими порядками за наявності відповідного законодавчого акта".

У зв'язку з цим пункт 10.2 вважати пунктом 10.4 з відповідною зміною нумерації підпунктів.

3. У розділі 12:

в абзаці першому пункту 12.3 та в пункті 12.5 цифри "34" замінити цифрами "40";

в абзаці другому пункту 12.6 цифри "35" замінити цифрами "41";

у пункті 12.14 цифри "36" замінити цифрами "42";

в абзаці першому пункту 12.15 цифри "37" замінити цифрами "43".

4. У розділі 13:

в абзаці першому пункту 13.1 цифри "36" замінити цифрами "42";

в абзаці другому пункту 13.6 цифри "38" замінити цифрами "44".

5. В абзаці другому пункту 14.2 та абзаці другому пункту 14.6 розділу 14 цифри "39" замінити цифрами "45".

6. Розділ 16 доповнити пунктом 16.2 такого змісту:

"16.2. Головні розпорядники бюджетних коштів, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів, при складанні зведеного звіту про виконання кошторисів відображають операції про виділені з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти".

7. Додатки 33 - 39 викласти в новій редакції (додаються).

8. Доповнити Порядок новими додатками 40 - 45 (додаються).

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________________________________
______________________________________________________

РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК ________________________________ 

(грн.)

КПКВ 

КЕКВ 

Найменування
бюджету 

Сума 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

разом 

КД 

код МБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

Усього 

  

  

  

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

_________________________________________
_____________________________________________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК _____________________________________________ 

(грн.)

КПКВ 

КЕКВ 

Найменування бюджету 

Сума  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Усього 

КД 

код МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

__________________________________________
________________________________________________________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК _______________________________________ 

(грн.)

КПК 

КЕКВ 

Найменування бюджету 

Сума 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Усього 

КД 

код МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

_________________________________________
____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК ________________________________ 

(грн.)

КПКВ 

КЕКВ 

Найменування бюджету 

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

разом 

КД 

код МБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

Усього 

  

  

  

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ ВІД ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК ______________________________________ 

(грн.)

КПК 

КЕКВ 

Найменування бюджету 

Сума змін (зменшення " -", збільшення " +") 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Усього 

КД 

код МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

_____________________________________________
_____________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ ВІД ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код УДК 


УДК _______________________________________ 

(грн.)

КПК 

КЕКВ 

Найменування бюджету 

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Усього 

КД 

код МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

__________________________
(код органу Державного
казначейства України) 

___________________________
(найменування органу
Державного казначейства України) 

___________
(код клієнта) 

____________________________
(найменування клієнта) 

__________________________________
(назва рахунку) 

ВИПИСКА
З РАХУНКУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ
ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ __________________

за період з ____________ до ____________ 200_ р.

КВК ___________ 

Вхідний залишок _________________ 

(грн.)

N операції 

Назва зведеного бюджету 

Тип операції 

Дата операції 

Дата документа 

Номер документа 

Дебет 

Кредит 

КПК 

КЕКВ 

Сума 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього оборотів __________ _________

Вихідний залишок _______________

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ЗРАЗОК

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

 

 
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ОПЛАЧЕНО

 

 

  Казначей ________________
                                      (номер)

  Дата 

 

N чека
дата отримання готівки
N рахунку групи 257

________________________________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" ____________ 200_ р.

_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________
                                                         (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки; 2) перерахування коштів
_________________________________________________________
                                                                     (мета, код економічної класифікації видатків і повна назва)
видати чек на суму ______________________________
                                                                    (писати словами)
на ім'я _____________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______, N __________ від ____________, виданий ___________________;
перерахувати кошти в сумі ________________________________
                                                                                     (писати словами)
_________________________________________________________
                                                                                                             (банк)
Розрахункова відомість із заробітної плати за ____________ місяць 200_ р. 

(грн.)

N з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Перерахування на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок з доходів фізичних осіб 

до Пенсійного фонду України 

до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою праце-
здатності 

профспілкові внески 

інші утримання 

виплачено в міжрозрахун-
ковий період 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грош. утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати інвалідам, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсація з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Депоненти 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в між- розрахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

Вхідне сальдо ______________

Вихідне сальдо ___________

Нарахування на заробітну плату

(грн.)

N з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-
обов'язкового державного страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Інші
нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах.

______________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.

Виплата готівки на інші видатки:

N з/п 

Назва видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки, грн. 

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

Штамп казначея 

  

  

 

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

за станом на ____________ 200_ рік

Установа ___________________________________________________________________
Територія __________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних
коштів _____________________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________

(грн.)

Показники 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

надходження 

касові видатки 

надходження 

касові видатки 

Надходження - усього 

  

  

  

  

у тому числі:
за видами надходжень
за кодами класифікації доходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки - усього 

  

  

  

  

у тому числі:
за кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

АКТ
ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

м. _______________  

"___" ____________ 200_ р. 

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ________________________________________________________
                                                                                                                     (місце придбання,
___________________________________________________________________________________
                                                                                         прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей: 

Дата придбання 

Найменування товару 

Вага чи кількість 

Ціна за од. товару, грн. 

Сума,
грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: _______________________________________ грн. ________ коп.
                                                 (суму писати словами) 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N ___
НА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

"___" ____________ 200_ р.

Найменування розпорядника бюджетних коштів ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер реєстраційного /спеціального реєстраційного/ рахунку _________________________________
_____________________________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму ______________________________________________________
                                                                                                             (суму та назву іноземної валюти писати словами)
Мета використання валюти ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (код програмної класифікації і повна назва, код бюджетної класифікації)
Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,
відкритий у _________________________________________________
Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням протягом _____ банківських днів.
Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату перерахування валюти списати з
рахунку N _____________________
       У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо дані витрати списати з нашого рахунку N _________________ за КЕКВ ________ 

 

Керівник 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос