Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 13.12.2006 № 457
Утратил силу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 року N 457

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2006 р. за N 1337/13211

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. До групи рахунків 366 "Субординований борг банку" розділу 36 "Інші пасиви банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами), увести такі рахунки: 3661 П "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу", 3666 КП "Неамортизований дисконт за субординованим боргом", 3667 П "Неамортизована премія за субординованим боргом".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 N 221, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.07.2005 за N 719/10999.

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Пункт 8 Загальних положень викласти в такій редакції:

"8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції".

2. У призначенні рахунку 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з клієнтами" слова "суми, що обліковуються до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України або його територіальних управліннях за місцем створення банку" виключити.

3. До групи рахунків 366 "Субординований борг банку" розділу 36 "Інші пасиви банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" увести рахунки 3661 П "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу", 3666 КП "Неамортизований дисконт за субординованим боргом", 3667 П "Неамортизована премія за субординованим боргом" і їх призначення такого змісту:

"3661 

П 

Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу
Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій, емітованих банком, на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених субординованих облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій, що погашаються.  

3666 

КП 

Неамортизований дисконт за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за субординованим боргом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час залучення коштів субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період. 

3667 

П 

Неамортизована премія за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час залучення коштів субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду". 

4. У групі рахунків 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам" розділу 90 "Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій" класу 9 "Позабалансові рахунки":

4.1. Призначення рахунку 9001 А "Підтверджені акредитиви" викласти в такій редакції:

  

  

"Призначення рахунку: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом).
За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов'язань". 

4.2. Друге речення абзацу першого призначення рахунку 9002 А "Акцепти, що надані банкам" виключити.

5. У групі 980 "Документи за розрахунковими операціями" розділу 98 "Облік інших засобів, цінностей та документів" класу 9 "Позабалансові рахунки" призначення рахунку 9802 А "Акредитиви до виконання" викласти в такій редакції:

  

  

"Призначення рахунку: облік акредитивів до виконання". 

6. Інструкцію доповнити додатком такого змісту:

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку

1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банками, мають формуватися за такою схемою:

АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація щодо аналітичного рахунку (до 9 символів).

Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 символів, мінімальна - 5 символів.

Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно. До складу цього сегмента можуть включатися код контрагента, порядковий номер рахунку, номер філії, код валюти тощо.

До розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.

2. Наводимо такі приклади обчислення ключового розряду в номері рахунку:

Приклад 1.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку, код банку 300001 (або 30000 - без ключового (контрольного) розряду) здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді:

30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4
х
1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
______________________________________
3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8;

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62;

додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 14):

62 + 14 = 76;

останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7:

6 х 7 = 42;

останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к728011234;

аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

Приклад 2.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді:

30000 1 2 1 1 к 7 2 8 1;

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 1
х
1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
______________________________________
3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 1 0 0 0 0 0;

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34;

додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 9):

34 + 9 = 43;

останній розряд отриманої суми 3 завжди множимо на 7:

3 х 7 = 21;

останній розряд отриманої суми 1 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к7281;

аналітичний рахунок має номер 121117281".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос