Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по организации деятельности Кинологичной службы МЧС Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Положение, Приказ от 30.11.2006 № 761
Утратил силу

Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 30 листопада 2006 року N 761

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2006 р. за N 1311/13185

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 20 січня 2014 року N 40)

Відповідно до статті 3 Конституції України, статті 5 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", розділу II Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539 "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", з метою виконання функцій Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, організації кінологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів цивільного захисту та ефективного використання можливостей службового собаківництва в попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Утворити Кінологічну службу МНС України як систему спеціальних структурних підрозділів МНС України.

2. Затвердити Положення про Кінологічну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Департаменту сил цивільного захисту у п'ятиденний термін з дня підписання цього наказу забезпечити подання його до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Департаменту сил цивільного захисту спільно з Департаментом кадрової політики реорганізувати групу спеціальних кінологічних робіт Спеціального аварійно-рятувального загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (м. Ромни Сумської області) у Кінологічний центр.

5. Департаменту економіки і фінансів передбачати кошторисні призначення для утримання підрозділів Кінологічної служби МНС України.

6. Департаменту ресурсного забезпечення та резервів до 1 березня 2007 року підготувати методичні рекомендації щодо норм утримання службових собак у кінологічних підрозділах МНС України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

 
В. М. Антонець

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Кінологічну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Кінологічна служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Кінологічна служба) утворюється МНС України, є його структурним підрозділом, який здійснює організаційно-методичну, контрольно-наглядову, регулятивну та облікову діяльність у кінологічній сфері і входить до складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.2. У своїй діяльності Кінологічна служба керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС України, а також цим Положенням.

1.3. Організаційною основою діяльності Кінологічної служби є її перспективні, річні та квартальні плани, розроблені з урахуванням інтересів усіх служб і підрозділів цивільного захисту, а також плани роботи МНС України.

1.4. Начальник Кінологічної служби призначається на посаду і звільняється з посади Міністром і підпорядковується безпосередньо органу управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - директору Департаменту сил цивільного захисту.

1.5. Кінологічна служба здійснює свою діяльність у взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування і об'єднаннями громадян, підрозділами Міноборони України, Держкомкордону України, Служби безпеки України, МВС України, Державної митної служби України, Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України, посадовими особами і громадянами з питань розвитку кінології, безпеки громадян, а також надає їм необхідну допомогу в розв'язанні проблем, що стосуються компетенції МНС України.

1.6. Діловодство Кінологічної служби ведеться у порядку, установленому нормативно-правовими актами МНС України.

2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Кінологічної служби є:

2.1.1. Управління і координація силами і засобами Кінологічної служби при підготовці та реагуванні на надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру.

2.1.2. Участь у попередженні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків шляхом застосування засобів і методів службового собаківництва.

2.1.3. Організаційне, аналітичне та методичне забезпечення службової діяльності Кінологічної служби.

2.1.4. Упровадження організаційних заходів щодо забезпечення розвитку матеріально-технічної бази системи службового собаківництва, здійснення зооінженерної, ветеринарної та інших необхідних видів діяльності.

2.2. На виконання основних завдань Кінологічна служба:

2.2.1. Визначає основні напрямки розвитку Кінологічної служби, розробляє нормативно-правові, учбово-методичні та інші документи з питань організації діяльності служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак в умовах надзвичайних ситуацій різноманітного характеру.

2.2.2. Аналізує, методично забезпечує та координує діяльність кінологічних підрозділів для ефективного використання службових собак у розшуку людей, вибухових речовин і пристроїв, трупів у період ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, терористичних актів та під час інших надзвичайних ситуацій.

2.2.3. Безпосередньо здійснює координацію окремих спеціальних заходів з використанням сил і засобів Кінологічної служби.

2.2.4. Організовує систему навчання та підготовки кінологічних розрахунків для виконання пошукових робіт в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру, підвищення професійної підготовки штатних та позаштатних (волонтерів) рятувальників - кінологів. Установлює періодичність і порядок сертифікації та класифікації кінологічних розрахунків.

2.2.5. Розробляє та подає керівництву МНС України проекти нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, програм розвитку собаківництва та інших документів з питань, що входять до компетенції Кінологічної служби.

2.2.6. Здійснює контроль за виконанням кінологічними підрозділами законів України, інших нормативно-правових актів, рішень колегій, наказів МНС України, що належать до компетенції Кінологічної служби. Надає практичну допомогу підрозділам в організації роботи.

2.2.7. Вживає заходів щодо якісного відбору, розстановки, навчання й виховання працівників кінологічних підрозділів та вдосконалення професійної майстерності особового складу.

2.2.8. Контролює порядок утримання, збереження та племінного відбору поголів'я собак у підпорядкованому Кінологічному центрі та кінологічних групах і розрахунках підрозділів МНС України.

2.2.9. Надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби.

2.2.10. Бере участь у створенні і випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби МНС України.

2.2.11. Співпрацює з міжнародними кінологічними громадськими організаціями. Бере участь у міжнародних семінарах з питань кінології та навчаннях із застосуванням спеціально навчених собак. Вивчає, узагальнює і поширює їх передовий досвід роботи. Спільно з Управлінням міжнародного співробітництва здійснює в установленому порядку обмін міжнародними делегаціями рятувальників-кінологів.

2.2.12. Здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення післяекспедиційної реабілітації рятувальників і тварин.

2.2.13. Висвітлює в засобах масової інформації позитивний досвід діяльності кінологічних підрозділів. Забезпечує створення і випуск навчальних і агітаційно-пропагандистських відео- і кінофільмів.

3. Обов'язки начальника Кінологічної служби

3.1. Організовує роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Кінологічну службу завдань.

3.2. Визначає завдання структурним підрозділам Кінологічної служби, затверджує у керівництва МНС України функціональні обов'язки особового складу, перспективні та поточні плани роботи.

3.3. Розробляє нормативні, учбово-методичні та інші документи з питань організації діяльності Кінологічної служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак.

3.4. Проводить відбір, розстановку, навчання й виховання кадрів, забезпечує додержання службової дисципліни.

3.5. Подає керівництву МНС України пропозиції щодо вдосконалення структури і внесення змін до штатної чисельності Кінологічної служби та відповідних підрозділів на місцях.

3.6. Забезпечує взаємодію Кінологічної служби із структурними підрозділами МНС України, підрозділами Міноборони України, Держкомкордону України, Служби безпеки України, МВС України, Державної митної служби України, Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України, посадовими особами і громадянами з питань діяльності та розвитку кінології.

3.7. Організовує ефективну службову діяльність кінологічних підрозділів, а також спеціальних напрямків їх діяльності - пошук вибухівки, вибухових пристроїв, трупів тощо. Забезпечує підготовку та участь фахівців Кінологічної служби і спеціальних кінологічних підрозділів у попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій як на території України, так і за її межами відповідно до міжнародних угод.

3.8. Організовує сертифікацію кінологічних розрахунків, проведення нарад і семінарів керівного складу Кінологічної служби, навчальних зборів, стажувань, науково-практичних конференцій, спортивних змагань, показових і спортивно-тренувальних виступів кінологічних підрозділів.

3.9. Здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МНС України з питань, пов'язаних з роботою Кінологічної служби. У встановленому порядку розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до Кінологічної служби, дає доручення щодо їх своєчасного вирішення.

3.10. Запитує в установленому порядку в підпорядкованих підрозділах інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Кінологічну службу завдань з підготовки проектів відповідних документів та проведення нарад і колегій.

3.11. Вивчає і впроваджує досвід роботи міжнародних кінологічних організацій.

3.12. Бере участь у створенні й випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби МНС України.

3.13. Організовує створення і випуск навчальних і агітаційно-пропагандистських відео- і кінофільмів.

3.14. Проводить службове атестування особового складу Кінологічної служби, узгоджує подання на працівників для присвоєння спеціальних звань. Вносить пропозиції керівництву МНС України про призначення, переміщення та звільнення з посад працівників Кінологічної служби.

3.15. Надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби, здійснює контроль за доцільністю закупівлі, утримання, дресирування і тренінгу службових собак.

3.16. Здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення післяекспедиційної реабілітації рятувальників і тварин.

4. Права начальника Кінологічної служби

4.1. Бере, за дорученням керівництва МНС України, участь у нарадах, конференціях, семінарах центральних органів виконавчої влади та в інших державних установах з питань компетенції та функцій Кінологічної служби.

4.2. Вносить пропозиції про виїзди працівників Кінологічної служби в службові відрядження на ліквідацію надзвичайних ситуацій як на території України, так і за її межами, а також для участі в нарадах, семінарах, конференціях, змаганнях.

4.3. У межах своєї компетенції вносить пропозиції керівництву МНС України про заохочення чи покарання працівників Кінологічної служби.

4.4. У встановленому порядку організовує взаємодію і обмін досвідом з кінологічними службами інших країн.

4.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

 

Директор Департаменту
сил цивільного захисту

 
Г. Б. Марченко

Опрос