Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в методики определения удельных потерь и производственно-технологических расходов природного газа во время его транспортировки газораспределительными сетями

Министерство топлива и энергетики
Приказ от 01.11.2006 № 418
действует с 25.12.2006

Про внесення змін до методик визначення питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 1 листопада 2006 року N 418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2006 р. за N 1304/13178

Відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2000 року N 598 "Про Міністерство палива та енергетики України" та з метою приведення нормативної бази щодо визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу в розподільних мережах у відповідність до Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618 "Про затвердження Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 67/11941, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 року за N 570/7891 та за N 571/7892 (додаються).

2. Директору Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Косянчуку Л. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чупруна В. П.

 

Міністр 

Ю. Бойко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Національного агентства
України з питань забезпечення
ефективного використання
енергетичних ресурсів
 

 
 
 
Є. І. Сухін
 

 

Зміни до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами

1. Розділ 1 "Галузь використання":

в абзаці першому слова "на підприємства з газопостачання та газифікації" замінити словами "на газопостачальні та газорозподільні підприємства";

в абзаці третьому після слів "внутрішньобудинковими мережами" доповнити словами "а також під час виконання профілактичних робіт і поточних ремонтів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Розрахунки витрат газу на власні потреби підприємств цією Методикою не передбачені".

2. Розділ 4 "Основні визначення":

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Виробничо-технологічні (нормовані) втрати газу - граничний витік газу, під час якого ще можливо забезпечити надійне функціонування та умовну нормативну герметичність газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, приладів тощо. Крім того, до виробничо-технологічних втрат належить об'єм витоку газу під час технічного обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, що використовує газ, і з'єднувальних деталей, який не перевищує норм, установлених чинними нормативними документами";

в абзаці сьомому слова "гаряче постачання" замінити словами "гаряче водопостачання".

3. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Газорозподільна мережа складається з таких елементів: газопроводів, споруд на них, арматури, газового обладнання, приладів тощо з надлишковим тиском Ј 12 кГс/см2". 

4. У пункті 5.7 після слова "Норми" виключити слова "витрат та".

5. Пункт 5.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.9 - 5.11 уважати відповідно пунктами 5.8 - 5.10.

6. Пункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних втрат газу визначаються розрахунковим шляхом згідно з даною Методикою і входять до собівартості транспортування газу, крім обсягів виробничо-технологічних втрат, що визначені в абзаці другому пункту 5.10 цієї Методики".

7. У пункті 5.9 слова "підприємством з газопостачання та газифікації" замінити словами "газопостачальним або газорозподільним підприємством".

8. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Під час розрахунку виробничо-технологічних втрат газу враховуються всі елементи системи газопостачання, через яку протранспортовано одержаний від постачальника газ.

У разі розташування комерційного вузла обліку газу на території споживача, втрати газу, які виникають на газопроводі та його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача або від точки балансового розмежування до місця встановлення комерційного вузла обліку газу, розраховуються відповідно до даної Методики, відносяться на рахунок споживача і додаються до об'єму газу, облікованого комерційним вузлом обліку газу".

9. У підпункті 6.2.1 абзаци одинадцятий і дванадцятий викласти в такій редакції:

"регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП";

"регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП".

10. У підпункті 6.2.2:

в абзаці першому виключити слова "та капітального";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"- видалення газу, продування та заповнення елементів системи газопостачання під час поточних ремонтів, заміни обладнання, арматури".

11. Пункт 6.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.8 уважати відповідно пунктами 6.3 - 6.7.

12. У пункті 6.5 у формулі визначення QВит2 абзац третій викласти в такій редакції:

"тип обладнання - регулювальні клапани, які потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП; регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП; регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП; ДКРТ)".

13. У пункті 6.6 абзац третій виключити.

14. Додаток 2 до пункту 6.2 Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами викласти в такій редакції:

Граничні обсяги виробничо-технологічних втрат природного газу за умови нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ

м3 газу за добу на 1 ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ

N
з/п 

Тип обладнання 

Втрати 

в опалю-
вальний період 

у неопалю-
вальний період 

Регулювальні клапани, які потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (природного газу) і розміщені в ГРП 

35,9 

23,9 

Регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (природного газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП 

27,4 

15,4 

Регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи стороннього джерела енергії (природного газу) і розміщені в ШРП 

15,4 

15,4 

ДКРТ 

0,5 

0,5 

". 

 

Директор Департаменту з
питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості
 

 
 
Л. Косянчук
 

 

Зміни до Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами

1. Розділ 1 "Галузь використання":

в абзаці першому слова "на підприємства з газопостачання та газифікації" замінити словами "на газопостачальні та газорозподільні підприємства";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Виробничо-технологічні витрати газу - це газ, що витрачається під час виконання комплексу робіт, пов'язаних з уведенням в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих або капітально відремонтованих об'єктів системи газопостачання";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Розрахунки витрат газу на власні потреби підприємств цією Методикою не передбачені".

2. Розділ 3 "Основні визначення":

абзац шостий викласти в такій редакції:

"До виробничо-технологічних витрат газу належать витрати газу при врізках та підключенні новозбудованих або після капітального ремонту, або реконструйованих газопроводів, об'єктів системи газопостачання житлових та громадських будівель, промислових підприємств тощо, а також при проведенні пусконалагоджувальних робіт на них";

в абзаці сьомому слова "гаряче постачання" замінити словами "гаряче водопостачання".

3. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Газорозподільна мережа складається з таких елементів: газопроводів, споруд на них, арматури, газового обладнання, приладів тощо з надлишковим тиском Ј 12 кГс/см2".

4. Пункти 4.5, 4.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.6, 4.8, 4.9 уважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7.

5. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних витрат газу визначаються розрахунковим шляхом згідно з даною Методикою.

У разі розташування комерційного вузла обліку газу на території споживача витрати газу, які виникають на газопроводі та його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача або від точки балансового розмежування до місця встановлення комерційного вузла обліку газу, розраховуються відповідно до даної Методики, відносяться на рахунок споживача і додаються до об'єму газу, облікованого комерційним вузлом обліку газу.

У разі, якщо замовником виконання комплексу робіт з уведення об'єкта, системи в експлуатацію є газопостачальне або газорозподільне підприємство, визначені за даною Методикою виробничо-технологічні витрати газу входять до собівартості транспортування газу".

6. У пункті 4.7 слова "підприємством з газопостачання та газифікації" замінити словами "газопостачальним або газорозподільним підприємством".

7. Пункт 5.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.6 уважати відповідно пунктами 5.3 - 5.5.

8. У пункті 5.3 виключити слова "на 1 км газопроводу".

9. У пункті 5.5:

визначення QВит3 викласти в такій редакції:

"QВит3 - виробничо-технологічні витрати газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об'єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів), куб. м";

визначення QВит4 викласти в такій редакції:

"QВит4 - виробничо-технологічні витрати газу на проведення регулювання та настроювання ГРП, куб. м".

10. У формулі 7 пункту 5.5 після слів "на продування обладнання" доповнити словом "новозбудованого".

 

Директор Департаменту з
питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості
 

 
 
Л. Косянчук
 

Опрос