Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Минагрополитики от 10.03.2004 N 73

Министерство аграрной политики
Приказ от 08.12.2006 № 754
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 10.03.2004 N 73

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 8 грудня 2006 року N 754

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2006 р. за N 1296/13170

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 17 вересня 2013 року N 558)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 184 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів" НАКАЗУЮ:

1. У тексті наказу Мінагрополітики України від 10 березня 2004 року N 73 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2004 року за N 325/8924 (із змінами), цифри "2005" замінити цифрами "2006".

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, затвердженого зазначеним наказом (із змінами), що додаються.

3. Департаменту фінансів (Зуб Г. І.) у встановленому порядку:

3.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лузана Ю. Я.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного
управління України
 

 
 
О. В. Забрудський
 

 

Зміни
до Порядку проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів

1. У тексті Порядку цифри "2005" замінити цифрами "2006"; слова "Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим", "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій", "Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міськдержадміністрації" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим", "головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій", "Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації".

2. У пункті 6 цифру та слово "3-денний" замінити цифрою та словом "7-денний".

3. Абзац сьомий пункту 9 викласти в такій редакції:

"фінансова звітність для підприємств агропромислового комплексу, у тому числі новостворених, за останній рік або звітність за останній квартал: форма N 1 "Баланс", форма N 2 "Звіт про фінансові результати", форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма N 4 "Звіт про власний капітал", форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", форма N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств".

4. Абзац четвертий пункту 18 виключити.

5. У пункті 19 слова та цифри "не пізніше 10 грудня 2005 року" замінити словами та цифрами "не пізніше 20 грудня 2006 року".

6. У другому реченні пункту 27 після слова "довідку" доповнити словами "у межах ліміту, затвердженого Мінагрополітики, з урахуванням коштів, що необхідні для обслуговування довгострокових кредитів, отриманих у 2004 - 2005 роках".

7. Доповнити Порядок після розділу "Визначення переможців конкурсу" новим розділом такого змісту:

"Здійснення внутрішнього фінансового контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та дотриманням вимог цього Порядку

28. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на голів комісій.

29. Переможець конкурсу для отримання фінансової підтримки на здешевлення коротко- та довгострокових кредитів за рахунок коштів державного бюджету в місячний термін з моменту цільового використання кредитних ресурсів надає Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації копії підтверджувальних документів (рахунки-фактури, платіжні доручення тощо), а також копії первинних документів, що підтверджують одержання позичальником товарно-матеріальних цінностей з метою перевірки їх цільового використання";

8. У додатку 5 до Порядку після слів "Граничний розмір компенсації установлений комісією у сумі ____" доповнити словами "у межах ліміту, затвердженого Мінагрополітики, з урахуванням коштів, що необхідні для обслуговування довгострокових кредитів, отриманих у 2004 - 2005 роках".

 

Директор Департаменту фінансів 

Г. І. Зуб 

Опрос