Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам пользования электрической энергией

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление от 22.11.2006 № 1497
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 22 листопада 2006 року N 1497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2006 р. за N 1294/13168

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії з питань регулювання
 електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28
 згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 березня 2018 року N 312)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами), що додаються.

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами (Городиський І. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Комісії 

О. Рогозін 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Міністр палива та
енергетики України

 
Ю. А. Бойко
 

Міністр економіки України 

В. О. Макуха 

Голова Антимонопольного
комітету України 

 
О. О. Костусєв
 

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
І. Б. Саєвич
 

 

Зміни до Правил користування електричною енергією

1. У пункті 1.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"автоматизована система комерційного обліку електричної енергії - сукупність об'єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації";

в абзаці двадцять першому слова "встановлення правильності підключення та вірності роботи схеми обліку" вилучити;

після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом двадцять шостим такого змісту:

"електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд";

у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - вісімдесят перший вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - вісімдесят другим;

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"локальне устаткування збору та обробки даних - сукупність пристроїв (або один пристрій), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення даних про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання, реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу та мають інтерфейс передачі даних у автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії вищого рівня";

в абзаці п'ятдесят четвертому слова "сукупність точок обліку" замінити словами "точка обліку або сукупність точок обліку"; слова "в яких визначається величина потужності та обсяги надходження та/або віддачі електричної енергії та" вилучити;

абзац п'ятдесят восьмий викласти в такій редакції:

"приєднана потужність - максимальне розрахункове навантаження електроустановок у точці підключення, кВт відповідно до проектних рішень";

після абзацу п'ятдесят восьмого доповнити новим абзацом п'ятдесят дев'ятим такого змісту:

"прихована електропроводка - електрична проводка, яка приєднана до електричної мережі поза розрахунковим засобом обліку, яку представник постачальника без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів, під час попереднього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити";

у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят дев'ятий - вісімдесят другий вважати відповідно абзацами шістдесятим - вісімдесят третім;

після абзацу сімдесят сьомого доповнити новим абзацом сімдесят восьмим такого змісту:

"точка підключення - контактні з'єднання повітряних або кабельних ліній електропередач у місцях їх приєднання до відкритих або закритих розподільних пристроїв, місця відгалужень ліній електропередач";

у зв'язку з цим абзаци сімдесят восьмий - вісімдесят третій вважати відповідно абзацами сімдесят дев'ятим - вісімдесят четвертим.

2. У пункті 1.4 абзац перший доповнити реченнями такого змісту:

"Точка продажу, як правило, установлюється на межі балансової належності електроустановок споживача. За взаємною згодою сторін точкою продажу може бути визначена інша межа балансової належності".

3. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Електропередавальна організація не має права відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, у приєднанні до її мереж інших електропередавальних організацій або замовників за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів.

Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

Для забезпечення передачі електричної енергії електричними мережами, що не належать електропередавальній організації, між електропередавальною організацією та відповідним власником мереж, який не має ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, укладається договір щодо спільного використання електричних мереж".

4. У пункті 2.3:

абзац третій викласти в такій редакції: 

"Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження (глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям, установлюється на опорі основної лінії, де здійснена відпайка. За технічний стан натяжних ізолювальних підвісок, установлених на лінійних порталах з боку лінії, а також усі затискачі, закріплені на проводах лінії, відповідає організація, що експлуатує лінію. За технічний стан лінійних порталів з натяжними ізолювальними підвісками з боку підстанцій, петлі на цих порталах, спуски з проводів лінії до різноманітного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку, високочастотних загороджувачів тощо) відповідає організація, що експлуатує підстанцію";

в абзаці четвертому слова "є власником основної лінії" замінити словами "експлуатує основну лінію".

5. У пункті 3.4 абзац другий доповнити другим реченням такого змісту:

"У такому разі сторонами переглядається величина дозволеної потужності";

6. У пункті 3.6 в абзаці четвертому слова "встановлюється загальнобудинковий засіб обліку" замінити словами "улаштовується загальнобудинковий розрахунковий облік".

7. У пункті 3.8:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"У разі встановлення локального устаткування збору і обробки даних або зміни електричної схеми обліку на основі рекомендацій споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку, яке погоджується електропередавальною організацією протягом п'яти робочих днів з дня отримання";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Термін розгляду поданого на узгодження робочого проекту не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня його отримання електропередавальною організацією. За результатами розгляду електропередавальною організацією оформляється технічне рішення до робочого проекту. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники вузла обліку. Зауваження та рекомендації до робочого проекту викладаються окремим розділом у технічному рішенні. За умови врахування зауважень та рекомендацій до робочого проекту погодження доопрацьованого робочого проекту з електропередавальною організацією не потрібно";

у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац п'ятий після слова "споживача" доповнити словами "або організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Заміна засобів розрахункового обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється на підставі заяви споживача за його рахунок електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за погодженням з електропередавальною організацією";

у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

8. У пункті 3.9 в абзаці першому слова "Передача інформації" замінити словами "Організація каналів зв'язку та передача інформації".

9. У пункті 3.15:

в абзаці першому слова "засобів обліку" замінити словами "засобу обліку в частині дослідження його відповідності нормованим метрологічним характеристикам та умовам експлуатації";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Експертиза засобу обліку в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлені засіб обліку та/або пломби, здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають право на виконання таких робіт".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

10. У пункті 3.17 в абзаці третьому слова "та завіряється печатками" вилучити.

11. У пункті 3.18 абзац третій після слів "уповноважених представників споживача" доповнити словами "а в разі, якщо споживач купує електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом - додатково в присутності представників постачальника за нерегульованим тарифом".

12. У пункті 3.19 абзац перший після слів "електричної енергії, проводяться" доповнити словами "за погодженням з електропередавальною організацією (постачальником електричної енергії)".

13. У пункті 3.20:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Окремі площадки вимірювання (крім загальнобудинкового розрахункового обліку багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис. кВт·год. і більше мають бути забезпечені локальним устаткуванням збору і обробки даних у межах періоду, визначеного для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору";

абзац третій після слів "обробки даних" доповнити словами "призначених для визначення обсягу електричної енергії з метою забезпечення проведення розрахунків за електричну енергію";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Локальне устаткування збору і обробки даних або автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли державну метрологічну атестацію. Для автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних повинні бути нормовані (установлені) граничні показники похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії та граничні показники розсинхронізації часу годинників для відповідних компонентів щодо кожного рівня системи".

14. У пункті 4.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням та не пізніше шостого робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви. Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов'язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії";

доповнити після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Датою коригування вважається дата попередньої оплати додатково заявлених обсягів активної електричної енергії. У разі, якщо договором про постачання електричної енергії попередня оплата не передбачена, датою коригування вважається дата прийняття постачальником електричної енергії рішення про коригування договірних величин на підставі письмового звернення споживача. Для споживача, який розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу, та/або споживача постачальника за нерегульованим тарифом, електроустановки якого обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, за дату коригування договірної граничної величини споживання електричної потужності приймається дата отримання постачальником електричної енергії звернення від споживача".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - сьомим.

15. У пункті 4.5 абзац другий вилучити.

16. У пункті 4.7 в абзаці першому в реченні другому слова "не застосовується" замінити словами "та контроль за дотриманням установлених режимів електроспоживання не застосовуються".

17. У пункті 5.4:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) копію акта допуску про підключення електроустановки та у визначених законодавством випадках - акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок)";

підпункти 2 - 4, 14 та 15 доповнити словами "(у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше)".

18. У пункті 5.9 абзац перший у першому реченні після слова "перед" доповнити словом "іншим"; слова "за регульованим тарифом" вилучити; у другому реченні після слів "припинення-відновлення продажу електричної енергії" доповнити словом та цифрою "(додаток 6)".

19. Пункт 6.10 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Споживач, який має погоджену та затверджену в установленому законодавством порядку величину екологічної броні електропостачання, зобов'язаний у разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію вжити вичерпних заходів, передбачених законодавством щодо оплати екологічної броні електропостачання".

20. У пункті 6.12 абзац перший після слова "визначається" доповнити словами "постачальником електричної енергії".

21. У пункті 6.18 абзаци перший - третій після слова "приміщення" доповнити словами "та/або остаточного припинення користування електричною енергією".

22. У пункті 6.22 цифри "6.20" замінити цифрами "6.21".

23. У пункті 6.29 в абзаці другому слова "обсягу переданої електричної енергії до загального обсягу електричної енергії, яка надійшла в технологічні електричні мережі споживача" замінити словами "сумарного значення приєднаної потужності в точках віддачі електричної енергії з технологічних електричних мереж споживача до значення загальної приєднаної потужності за точками надходження електричної енергії в технологічні електричні мережі споживача".

24. У пункті 6.32:

в абзаці п'ятому після слів "декількох споживачів" доповнити словами "відповідними субспоживачами"; слова "обсягу передачі електричної енергії в електричні мережі наступних субспоживачів" замінити словами "приєднаної потужності в точках віддачі електричної енергії з технологічних електричних мереж споживачів";

в абзаці шостому слова "потужності електроустановок" замінити словами "потужності в точках надходження електричної енергії в технологічні електричні мережі або електроустановки субспоживачів".

25. Пункт 6.34 викласти в такій редакції:

"6.34. Споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать електропередавальній організації, вносять плату за перетікання реактивної електроенергії на поточний рахунок електропередавальної організації відповідно до умов договору про технічне забезпечення електропостачання споживача або договору про постачання електричної енергії.

Умови участі цих споживачів у добовому регулюванні балансів реактивної потужності в електричних мережах електропередавальної організації у разі потреби зазначаються в цьому самому договорі".

26. У пункті 6.40:

абзац перший після слів "виявлення у споживача пошкоджень" доповнити словами "або зриву", слово "зняття" замінити словами "огляду засобу обліку", слова "показів розрахункового засобу обліку" вилучити;

в абзаці другому слова "Якщо споживач з метою позаоблікового споживання електричної енергії влаштував приховану електропроводку, встановив" замінити словами "Якщо у споживача електричної енергії виявлено підключену та/або приєднану поза розрахунковим засобом обліку приховану проводку", а слова "порушив умови" замінити словами "порушення умов";

в абзаці третьому слова "Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 року N 1197" замінити словами "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 4 травня 2006 року N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006 року за N 782/12656".

27. У пункті 6.42:

в абзаці першому слова "та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України" вилучити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків";

пункт доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Споживач має право оскаржити до суду рішення комісії протягом 10 робочих днів з дня вручення протоколу споживачу".

28. У пункті 6.43 в абзаці другому слово "рахунки" замінити словом "розрахункові документи"; цифру та слово "5 операційних" замінити цифрами та словом "30 календарних".

29. У пункті 6.46 в абзаці п'ятому слова "значення договірної величини обсягу споживання" замінити словами "середньодобового обсягу споживання за попередній розрахунковий період".

30. У пункті 7.5 в абзаці першому:

підпункт 3 вилучити;

у зв'язку з цим підпункти 4 - 9 вважати відповідно підпунктами 3 - 8;

у підпункті 4 слово "виставлених" вилучити.

31. У додатку 2 до Правил:

преамбулу додатка 2 після слів "організаційно-правова форма споживача" доповнити словами "або електропередавальної організації (постачальника електричної енергії за регульованим тарифом)"; після слів "уклали цей договір про спільне використання" доповнити словом "технологічних";

пункт 1.1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"1.1. Власник мереж зобов'язується забезпечити технічну можливість передачі (транзиту) електричної енергії власними технологічними електричними мережами в точки приєднання електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а Користувач - своєчасно сплачувати вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання та інші послуги відповідно до умов цього Договору";

пункт 1.3 додатка 2 викласти в такій редакції:

"1.3. Технічні характеристики електричних мереж у точках приєднання електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, наведені в додатку "Приєднана потужність електроустановок у точці приєднання на межі балансової належності";

пункт 2.1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Утримувати технологічні електричні мережі спільного використання у належному технічному стані, формувати електричну схему цих мереж відповідної пропускної здатності та забезпечувати технічну можливість для передачі електричної енергії до межі балансової належності електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач";

пункт 2.2 додатка 2 після слів "струмоприймачів Користувача" доповнити словами "або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач";

розділ 2 додатка 2 доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Забезпечувати збереження встановлених на території Власника засобів обліку та пломб на них відповідно до акта про пломбування, оформленого в установленому ПКЕЕ порядку";

у пункті 3.1 додатка 2 слова "обсягу переданої Користувачу електричної енергії)" замінити словами "величин приєднаної потужності в точках віддачі електричної енергії в електроустановки Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач)";

пункт 3.2 додатка 2 після слів "на об'єктах Користувача" доповнити словами "або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач";

пункт 3.3 додатка 2 після слів "від Користувача" доповнити словами "або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач";

у пункті 3.4 додатка 2 слова "передачі та/або обмеження обсягів використання електричної енергії Користувачем" замінити словами "спільного використання технологічних електричних мереж Власника";

пункт 3.5 додатка 2 після слів "реактивної електричної енергії" доповнити словами "(у разі, якщо Користувач не здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії)";

пункт 4.1 додатка 2 в абзаці третьому після слів "електричної енергії з вини" доповнити словами "або на вимогу"; слова "корегується відповідно до вимог ПКЕЕ" замінити словами "стягується в повному обсязі";

пункт 4.2 додатка 2 після слів "енергії в мережі Користувача" доповнити словами "(якщо Користувач не здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії)";

розділ 5 додатка 2 доповнити новим пунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Власника і враховують обсяг електричної енергії, спожитої Користувачем або іншими суб'єктами господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач для зняття показів";

у назві розділу 6 додатка 2 слово "електропостачання" замінити словами "спільного використання технологічних електричних мереж";

у преамбулі розділу 6 додатка 2 слова "Електропостачання Користувача" замінити словами "Спільне використання технологічних електричних мереж";

у пункті 6.1 додатка 2 в абзаці третьому слова "споживання електроенергії" замінити словами "використання технологічних електричних мереж Власника"; слова "або договору про постачання електричної енергії" вилучити; абзаци четвертий та п'ятий вилучити;

у пункті 6.2 додатка 2 слова "перевищення Користувача" замінити словами "перевищення Користувачем або іншими суб'єктами господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач";

у пункті 6.3 додатка 2 абзаци другий - четвертий вилучити;

пункт 6.4 додатка 2 викласти в такій редакції:

"6.4. На виконання припису державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з законодавством, у зазначені в приписі терміни";

у пункті 6.6 додатка 2 слова "у разі заборгованості Користувача за спожиту електричну енергію" замінити словами "у зазначені в цій вимозі терміни";

у пункті 7.1 додатка 2 слова "Користувачем, приєднаним до електричних мереж Власника мереж" замінити словами "переданої для потреб Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач"; після слів "порушення Користувачем" доповнити словами "або іншими суб'єктами господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач"; слово "спожитої" замінити словом "переданої";

пункт 7.3 додатка 2 викласти в такій редакції:

"7.3. Розрахунковим вважається період з ________ числа попереднього місяця до ________ числа поточного місяця";

розділ 7 додатка 2 доповнити новими пунктами 7.5 та 7.6 такого змісту:

"7.5. Вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання визначається за кошторисом згідно з додатком "Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії".

7.6. Оплата Користувачем послуг з утримання технологічних електричних мереж спільного використання здійснюється окремим платіжним дорученням на підставі виставленого Власником мереж рахунка в 10-денний термін з дати отримання рахунка";

підпункт 8.1.1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"8.1.1. Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії технологічними електричними мережами спільного користування з дотриманням показників якості електричної енергії та категорії з надійності електропостачання";

у підпункті 8.1.2 додатка 2 слова "перед Користувачем" вилучити;

у підпункті "1)" підпункту 8.1.3 додатка 2  після слова "Користувача" доповнити словами "або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач"; 

підпункт 8.2.2 додатка 2 вилучити;

пункт 9.1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"9.1. Власник мереж зобов'язаний припинити надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж на вимогу постачальника електричної енергії";

пункт 9.3 додатка 2 вилучити;

у пункті 10.1 додатка 2 слова "Межа відповідальності" замінити словами "За наявності в Сторін суміжних електроустановок межа відповідальності".

32. У додатку 3 до Правил:

у підпункті 2.3.4 додатка 3 слова "послуги з компенсації" вилучити;

у підпункті 4.2.1 додатка 3 цифри "2.2.3, 2.2.4" замінити цифрами "2.3.3, 2.3.4";

у підпункті 4.2.3 додатка 3 в абзаці першому слова "Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 року N 1197" замінити словами "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 4 травня 2006 року N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006 року за N 782/12656";

у пункті 4.4 додатка 3 в абзаці третьому слово "двох" замінити словом "трьох";

у підпункті 6.1.1 додатка 3 абзац третій викласти в такій редакції:

"зниження показників якості електричної енергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів";

у підпункті 6.1.3 додатка 3 абзац третій викласти в такій редакції:

"споживання електричної енергії Споживачем після закінчення строку дії цього Договору".

у пункті 7.5 додатка 3 абзац другий викласти в такій редакції:

"акт про використану електричну енергію (акт про прийняття-передавання товарної продукції)"; абзац третій вилучити.

у пункті 7.6 додатка 3 в абзаці четвертому цифри "6.3" замінити цифрами "6.1.3".

33. У додатку 4 до Правил:

підпункт 2.2.4 додатка 4 викласти в такій редакції:

"Здійснювати в розмірі, визначеному згідно з кошторисом Постачальника (електропередавальної організації) або основного споживача, попередню оплату за тимчасове підключення електроустановок Споживача до діючої електричної мережі та за відключення його електроустановок від електричної мережі після закінчення строку безоблікового користування електричною енергією";

у підпункті 2.2.6 додатка 4 слова та цифру "за 1 робочий день" замінити словами та цифрою "за 2 робочих дні"; цифри та слово "30 діб" замінити словами та цифрами "строк, визначений підпунктом 2.1.2 цього Договору".

34. Доповнити Правила додатком 6 такого змісту:

"Зразок 

Додаток 6
до Правил користування електричною енергією 

Зміни до Договору про постачання електричної енергії щодо припинення-відновлення продажу (постачання) електричної енергії

_________________
      (місце укладення) 

________________
(дата) 

___________________________________________________________________________________,
                                                            (найменування суб'єкта господарської діяльності)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії ____________________ (далі - Постачальник), в особі
___________________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                              (довіреність або установчі документи Постачальника)
та
___________________________________________________________________________________,
                                                            (найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі ______________________________________ (далі - Споживач),
                                                                                                (установчі документи Споживача)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________________________
                                                                                    (довіреність або установчі документи Споживача)
____________________________________________________________________________________

(далі - Сторони), уклали дану домовленість про нижченаведене: 

1. Постачальник та Споживач на підставі заяви Споживача від ________________ прийшли до згоди, що продаж електричної енергії Споживачу Постачальником припиняється за договором про постачання електричної енергії N _______ від ____________ (далі - Договір) на строк дії договору про купівлю-продаж електроенергії N ___________ від ____________, укладеного між Споживачем та постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - договір купівлі-продажу електроенергії), з 00 год. "___" ____________ 20__ року (перший день дії договору про купівлю-продаж електричної енергії).

2. Орієнтовна сума остаточного розрахунку ___________________ грн.

3. Обсяги поставленої електричної енергії Споживачу Постачальником та покази розрахункових засобів обліку на 00 год. "___" ____________ 20__ року Сторони фіксують у двосторонньому акті, який є невід'ємною частиною цієї домовленості (далі - Акт). На підставі Акта визначаються фактичні обсяги електричної енергії, використаної Споживачем до першого дня дії договору про купівлю-продаж електричної енергії.

4. Споживачу повертаються кошти, сплачені понад вартість електричної енергії, отриманої від Постачальника, або виписується платіжний документ для розрахунку за електричну енергію, використану понад обсяг, оплачений Постачальнику.

Якщо Актом установлена заборгованість за спожиту електроенергію Споживача перед Постачальником, Споживач зобов'язаний оплатити встановлену заборгованість за спожиту електричну енергію протягом трьох банківських днів від дня отримання рахунка, але не пізніше п'яти банківських днів від дня підписання Акта. Якщо Актом установлена переплата за спожиту електричну енергію, Постачальник повертає переплачені кошти в такі самі строки.

5. Для відновлення продажу електричної енергії за Договором Споживач зобов'язаний звернутися до Постачальника з письмовою заявою про відновлення дії Договору в повному обсязі за 5 днів до закінчення дії договору про купівлю-продаж електроенергії, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за 5 днів до закінчення розрахункового періоду (розрахункового місяця). Дія Договору поновлюється після підписання уповноваженими особами Сторін двостороннього акта з визначенням показників розрахункових засобів обліку на 00 год. першого дня, з якого поновлюється продаж електричної енергії за Договором.

У разі споживання електричної енергії Споживачем понад величину, вказану в належним чином оформленому Повідомленні, на заявлений обсяг купівлі електричної енергії в ОРЕ, підписаному постачальником за нерегульованим тарифом без відповідного коригування Повідомлення, спожита електрична енергія вважається купленою у Постачальника. У цьому разі Споживач несе відповідальність відповідно до Договору.

У разі невиконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом перед Споживачем та/або електропередавальною організацією продаж електричної енергії Споживачу Постачальником відновлюється за Договором у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

6. Договір у частині постачання електричної енергії і розрахунків за неї з Постачальником не діє до моменту відновлення його згідно з умовами цієї домовленості.

7. У разі відмови Споживача продовжити дію Договору з Постачальником у випадку відсутності або закінчення терміну дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом Постачальник відключає Споживача від електропостачання у порядку, установленому Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (із змінами).

8. Домовленість набирає чинності після підписання Сторонами і діє до терміну, визначеного відповідно до пункту 5 цієї домовленості.

9. Умови Договору, що не регулюються цією домовленістю, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

10. Умови цієї домовленості можуть бути змінені лише за згодою Сторін і мають не суперечити законодавству України.

11. Ця домовленість складена в двох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Постачальник: 

  

Споживач: 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

тел. __________________ 

  

тел. __________________ 

М. П. _____________________________
                                     (підпис, П. І. Б.) 

  

М. П. _____________________________
                                      (підпис, П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

"___" ____________ 20__ р.". 

 

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із споживачами
 

 
І. Городиський
 

Опрос