Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с производством и оборотом объектов регулирования

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 21.11.2006 № 690
действует с 18.12.2006

Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 21 листопада 2006 року N 690

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2006 р. за N 1286/13160

Відповідно до статей 6 та 27 Закону України "Про карантин рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що додається.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України (Костяк М. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

 

Порядок реєстрації осіб,
які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

1. Загальні положення

1.1. Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (далі - Порядок), визначає загальні організаційні і правові вимоги щодо реєстрації осіб органами Державної служби з карантину рослин України, які спрямовані на запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України та виявлення, локалізацію і ліквідацію регульованих шкідливих організмів.

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про карантин рослин" і поширюється на осіб, які здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, виробляють насіннєвий та садивний матеріал, здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів, здійснюють зберігання та переробку зерна (далі - особи).

1.3. Порядок обов'язковий для виконання Головним державним інспектором з карантину рослин України, його заступниками, головними державними інспекторами з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, їх заступниками, державними інспекторами з карантину рослин (далі - державні інспектори з карантину рослин) та особами.

1.4. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, проводиться на підставі результатів перевірки об'єктів регулювання державним інспектором з карантину рослин.

1.5. Плата за проведення перевірок об'єктів регулювання та реєстрацію осіб не стягується.

2. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

2.1. Реєстрацію осіб, діяльність яких відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин" підлягає реєстрації, проводять державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Державні інспекції з карантину рослин).

2.2. Для реєстрації в Державній інспекції з карантину рослин особи подають заяву про проведення перевірки та реєстрацію особи (далі - заява) (додаток 1).

2.3. До заяви додаються виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.4. Державний інспектор з карантину рослин протягом 5 робочих днів з моменту надходження заяви про проведення перевірки та реєстрацію особи здійснює перевірку об'єктів регулювання.

2.5. Перевірка здійснюється шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, зберігання, переробки та транспортування. За результатами перевірки складається акт перевірки особи, яка підлягає реєстрації (далі - акт перевірки) (додаток 2).

2.6. За результатами розгляду заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та на підставі акта перевірки Державна інспекція з карантину рослин зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації особи протягом 10 робочих днів. Рішення про відмову в реєстрації надається особі у письмовій формі.

2.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у реєстрації особи може бути:

невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

виявлення зараження об'єктів регулювання, потужностей (об'єктів) виробництва та обігу об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

відсутність в особи можливостей та потужностей для виконання фітосанітарних заходів, а також виявлення недостовірної інформації, зазначеної в заяві, про що зазначається в акті перевірки.

2.8. Рішення про відмову у реєстрації надсилається особі у письмовій формі протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.

2.9. Підставами для прийняття рішення про скасування реєстрації можуть бути:

скасування державної реєстрації особи як юридичної особи;

неповідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у встановлений термін;

систематичні порушення вимог щодо боротьби з карантинними організмами та невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо вжиття особою фітосанітарних заходів, які виявлені під час проведення планових перевірок;

виявлення неодноразових порушень вимог, зазначених у карантинному дозволі та карантинному сертифікаті, щодо інспектування, огляду, нагляду та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання, що ввозяться особою, під час проведення планових перевірок.

2.10. У разі прийняття рішення про скасування реєстрації, рішення про повторну реєстрацію може бути прийняте на підставі повторного подання особою заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та перевірки.

2.11. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо місцезнаходження або місце проживання, організаційно-правової форми, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності) та форми власності особа зобов'язана подати протягом 10 робочих днів Державній інспекції з карантину рослин відповідну інформацію у письмовій формі.

3. Ведення загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

3.1. Загальнодержавний реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (далі - Реєстр осіб), затверджує та веде Головна державна інспекція з карантину рослин України (далі - Укрголовдержкарантин).

3.2. Уключення до Реєстру осіб проводиться на підставі подання від Державних інспекцій з карантину рослин про реєстрацію особи. Укрголовдержкарантин щоквартально переглядає та вносить зміни до Реєстру осіб (додаток 3).

3.3. Реєстр осіб ведеться в електронному та письмовому вигляді у формі журналу з пронумерованими сторінками і розміщується на веб-сайті Державної служби з карантину рослин України.

3.4. До Реєстру осіб заноситься ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності), яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, дані про її місцезнаходження або місце проживання, найменування, прізвище та ініціали керівника, номери телефонів та реєстраційний номер. Реєстр осіб підписується особою, відповідальною за його ведення.

3.5. Кожній особі, яка включена до Реєстру осіб, Укрголовдержкарантин видає посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (додаток 4), та надає семизначний реєстраційний номер.

3.6. У разі втрати або пошкодження виданого посвідчення про реєстрацію особи, зміни реквізитів, особа повідомляє про це Укрголовдержкарантин. Видача нового посвідчення про реєстрацію особи здійснюється на підставі письмового звернення особи.

3.7. Реєстр осіб розміщується на веб-сайті Державної служби з карантину рослин України. Користувачами даних Реєстру осіб можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування та інші особи.

3.8. Користування даними Реєстру осіб є безоплатним.

 

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України
 

 
 
М. М. Костяк
 

 

Начальнику Державної
інспекції з карантину рослин

ЗАЯВА
про проведення перевірки та реєстрацію особи

Заявник _______________________________________________________________________________
                       (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
номер телефону ___________________________________,
організаційно-правова форма ____________________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності) _____________________________
_____________________________________________________________________________________,
форма власності _______________________________________________________________________,

просить провести перевірку виконання фітосанітарних заходів щодо:
обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах;
виробництва насіннєвого та садивного матеріалів;
здійснення біологічного контролю з використання біологічних контрольних організмів;
здійснення зберігання та переробки зерна.
               (необхідне підкреслити) 

Підпис заявника
___________________________
___________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.  

 

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України
 

 
 
М. М. Костяк
 

 

Міністерство аграрної політики України

Державна інспекція з карантину рослин
_______________________________ області

АКТ N _______
перевірки особи, яка підлягає реєстрації

___ ____________ 20__ року

Мною, державним інспектором з карантину рослин _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі Закону України "Про карантин рослин" у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проведено перевірку виконання фітосанітарних заходів особою
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва суб'єкта господарювання)
_____________________ області, _____________________ району, ____________ міста, селища тощо

Перевіркою встановлено: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновки: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, один з яких одержав _______________________________________

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я по батькові)

М. П.                                 (підпис)

Державний інспектор з карантину рослин __________________________________________________

М. П.                                 (підпис) 

 

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України
 

 
 
М. М. Костяк
 

 

Реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

N з/п 

Найменування особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності) 

Місцезнаходження або місце проживання
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця) 

Прізвище та ініціали керівника  

Номери телефонів 

Реєстраційний номер 

Підпис відповідальної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України
 

 
 
М. М. Костяк
 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Головна державна інспекція з карантину рослин України

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОСОБИ,
яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

N ___________________

Дата видачі: від "___" ____________ 200_ р.

Зареєстроване в Реєстрі осіб Головної
державної інспекції з карантину рослин
України
___ ____________ 200_ р. за N ______ 

  

Видане особі: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                 (назва, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
         або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності)

Посвідчення про реєстрацію особи свідчить, що _____________________________________________
                                                                                                                                                            (назва особи)
здійснює господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах, виробляє насіннєвий та садивний матеріал, здійснює біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів, здійснює зберігання та переробку зерна (необхідне підкреслити) згідно з вимогами, установленими Порядком реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від ________________ 2006 року N _____.

Додаткова інформація:

Посвідчення про реєстрацію особи видано на підставі рішення Головної державної інспекції з карантину рослин України від ________________ 20__ року N ____.

Особі присвоєно реєстраційний номер_____________________________________________________
                                                                                                                        (семизначний реєстраційний номер)

Начальник Головної державної
інспекції з карантину рослин України

 
_______________
(підпис) 

 
________________________
(ініціали, прізвище)

М. П. 

 

 

 

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України
 

 
 
М. М. Костяк
 

Опрос