Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок проведения квалификационного экзамена лицами, прошедшими стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной нотариальной практикой

Минюст
Порядок, Приказ от 07.12.2006 № 89/5
Утратил силу

Порядок проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 8 серпня 2007 року N 603/5
,
 від 7 вересня 2007 року N 733/5
,
 від 20 березня 2008 року N 445/5

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27 червня 2008 року N 1094/5)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 95, 24 грудня 2007 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 травня 2008 року

(У тексті Порядку слова "Головні обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 7 вересня 2007 року N 733/5)

1. Цей Порядок розроблений з метою реалізації вимог статті 3 Закону України "Про нотаріат" для встановлення єдиних умов та правил проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою.

2. Кваліфікаційний іспит проводиться кваліфікаційною комісією, утвореною при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - кваліфікаційна комісія), у два етапи.

3. До складання кваліфікаційного іспиту допускаються особи, які:

є громадянами України;

дієздатні;

мають вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут);

не мають судимості;

за результатами проходження стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, отримали позитивний висновок;

пройшли навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, адміністратором яких є Держінформ'юст.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.08.2007 р. N 603/5)

4. Рішення про проведення кваліфікаційного іспиту приймається кваліфікаційною комісією один раз на півріччя.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

5. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту має бути розміщене в загальнодоступних місцях у приміщеннях відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за два місяці до дати проведення кваліфікаційного іспиту. Повідомлення також може бути опубліковано додатково в засобах масової інформації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

6. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту повинно включати:

строки, час, місце прийняття і перелік документів, необхідних для складання кваліфікаційного іспиту;

дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік питань, які можуть бути включені до білетів для складання кваліфікаційного іспиту;

абзац п'ятий пункту 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

перелік документів, які подаються для складання кваліфікаційного іспиту.

У повідомленні може міститися додаткова інформація.

7. Особа, яка має намір складати кваліфікаційний іспит, не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення іспиту особисто подає до кваліфікаційної комісії такі документи:

заяву на ім'я голови кваліфікаційної комісії про допуск до кваліфікаційного іспиту;

оригінал та копію диплома про вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут);

оригінал та копію довідки про відсутність судимості (інформація, викладена у довідці, береться до уваги протягом одного місяця);

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

оригінал та копію трудової книжки;

паспорт громадянина України та копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

висновок та копію висновку про проходження стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою;

заповнену особову картку за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

(пункт 7 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

8. Копії вищезазначених документів, крім паспорта, повинні бути засвідчені в установленому порядку, а оригінали повернуті особі.

9. Особи, які бажають узяти участь у кваліфікаційному іспиті, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня чи вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

10. Засвідчені в установленому порядку копії документів формуються в особову справу особи, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит.

11. Кваліфікаційна комісія проводить засідання, на якому розглядаються документи осіб, що мають намір складати кваліфікаційний іспит, у тому числі повторно, не пізніше ніж за 7 днів до проведення кваліфікаційного іспиту та приймає рішення щодо допуску чи відмови в складанні кваліфікаційного іспиту.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

Рішення про допуск осіб до повторного складання кваліфікаційного іспиту приймається у разі закінчення річного строку від дати попереднього іспиту.

(пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

Інформація щодо переліку осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, має бути розміщена не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту в загальнодоступних місцях у приміщенні відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, мм. Києві чи Севастополі.

(пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5
,
 абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

12. Приміщення для проведення кожного етапу кваліфікаційного іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, унеможливлювати спілкування осіб, допущених до кваліфікаційного іспиту, та забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей.

13. Кваліфікаційний іспит складається з таких етапів:

перший етап - тестування;

другий етап - письмове завдання і співбесіда.

У день проведення до початку першого та другого етапів кваліфікаційного іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю кваліфікаційної комісії документ, що встановлює особу.

14. Тести та письмові завдання входять до білетів, які розробляються Міністерством юстиції до кожного кваліфікаційного іспиту. При цьому тематика питань, задач і завдань одного білета має бути різною. Питання одного екзаменаційного білета не можуть повторюватись в інших білетах.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

15. Тестування проводиться письмово державною мовою одночасно для всіх осіб, які допущені до першого етапу складання кваліфікаційного іспиту.

16. Білети для тестування на початку кваліфікаційного іспиту пропонуються кваліфікаційною комісією особам, допущеним до цього іспиту, на їх вибір після відкриття конверта членом кваліфікаційної комісії - представником Мін'юсту у присутності інших членів кваліфікаційної комісії та осіб, допущених до кваліфікаційного іспиту.

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

17. На аркуші з тестами особа, що їх отримала, указує своє прізвище, ім'я та по батькові. Правильна відповідь на тестове запитання підкреслюється. У разі виявлення помилки особою, яка складає кваліфікаційний іспит, невірна відповідь закреслюється та засвідчується підписом цієї особи. Допускається не більше трьох виправлень відповідей у білеті.

(пункт 17 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

18. Під час підготовки відповідей на тести в білетах мають бути присутні не менше трьох членів кваліфікаційної комісії.

19. На підготовку відповідей відводиться не більше двох годин.

20. До білета включається двадцять п'ять питань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в один бал.

21. Після закінчення часу, відведеного для тестування, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.

22. Після оцінювання відповідей оцінка заноситься до протоколу засідання кваліфікаційної комісії.

23. До наступного етапу кваліфікаційного іспиту не допускаються особи, які за наслідками написання відповідей на білет отримали менше двадцяти балів.

24. Після закінчення першого етапу кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія оголошує результати його проведення та осіб, які допущені до другого етапу кваліфікаційного іспиту.

Особи, які не склали перший етап кваліфікаційного іспиту, вважаються такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

(пункт 24 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

25. Другий етап кваліфікаційного іспиту проводиться на наступний день після першого етапу цього іспиту.

(пункт 25 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

26. Після оголошення результатів першого етапу кваліфікаційного іспиту комісія оголошує час та місце проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту.

(пункт 26 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

27. Другий етап кваліфікаційного іспиту здійснюється за екзаменаційними білетами, до кожного з яких входять два теоретичних питання, а також задача і завдання щодо складання проекту нотаріального документа, та співбесідою. Білети розробляються Міністерством юстиції до кожного кваліфікаційного іспиту на підставі Плану складення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, підписуються директором або заступником директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Мін'юсту, скріплюються печаткою цього Департаменту та заклеюються у конверт. Конверт з білетами доставляє член кваліфікаційної комісії - представник Мін'юсту у день проведення кваліфікаційного іспиту.

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5,
 від 20.03.2008 р. N 445/5)

Абзац другий пункту 27 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

28. Аркуші для відповідей підписуються членами кваліфікаційної комісії. Кожній особі, яка складає кваліфікаційний іспит, видається по два аркуші для відповідей. У разі необхідності на прохання особи, яка складає кваліфікаційний іспит, видаються додаткові аркуші для відповідей. На аркуші для відповідей особа, яка складає кваліфікаційний іспит, указує своє прізвище, ім'я та по батькові, номер білета та вказані в ньому питання і письмово викладає відповіді на них державною мовою.

(пункт 28 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

29. На підготовку відповідей відводиться не більше трьох годин. Для з'ясування обсягу знань особи, яка складає кваліфікаційний іспит, кваліфікаційна комісія може проводити з нею співбесіду, на якій присутність інших осіб, що складають іспит, не допускається. У разі, якщо за результатами співбесіди оцінки членів кваліфікаційної комісії не підтвердяться, особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит. З особами, які набрали менш ніж 7 балів хоча б по одному питанню білета, співбесіда не проводиться.

(пункт 29 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

30. Після підготовки відповідей особа, яка складає кваліфікаційний іспит, здає секретарю комісії екзаменаційний білет, аркуші для відповідей, у тому числі невикористані. Кількість зданих аркушів має відповідати кількості виданих аркушів.

(пункт 30 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

31. Кожна відповідь особи, яка складає кваліфікаційний іспит, оцінюється членами кваліфікаційної комісії з кожного питання білета за десятибальною системою.

Кожним членом комісії ведеться екзаменаційний бюлетень, у якому зазначаються час та місце проведення екзамену, прізвище, ім'я та по батькові члена кваліфікаційної комісії, прізвище, ім'я та по батькові кожної особи, що складає кваліфікаційний іспит, номер її білета та виставляється бал за відповідь на кожне питання.

Екзаменаційний бюлетень підписується членом кваліфікаційної комісії і долучається до протоколу.

32. З кожного питання білета особі, яка складає кваліфікаційний іспит, виставляється підсумковий бал, що визначається як середнє арифметичне балів, що виставляються цій особі з даного питання кожним членом кваліфікаційної комісії.

Уважається, що особа склала кваліфікаційний іспит, якщо отримала підсумковий бал з кожного питання білета не нижче семи.

Представник Мін'юсту має право перевірити повноту, об'єктивність, правильність результатів оцінювання. У разі неналежного оцінювання відповідей членами кваліфікаційної комісії, представник Мін'юсту повідомляє про це Міністерство юстиції України.

(пункт 32 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5
,
 абзац третій пункту 32  із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

33. За результатами другого етапу кваліфікаційного іспиту оформляється протокол, у якому зазначаються час та місце проведення кваліфікаційного іспиту; прізвище, ім'я та по батькові присутніх членів кваліфікаційної комісії; прізвище, ім'я та по батькові, реквізити паспортів, місце проживання осіб, що складають кваліфікаційний іспит; номери їх білетів та перелік їх питань; додаткові питання і відповіді на них; підсумкові бали. Протокол підписується головою та секретарем кваліфікаційної комісії.

34. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через один рік після прийняття рішення кваліфікаційною комісією.

Для здачі повторного кваліфікаційного іспиту проходження додаткового стажування не вимагається.

35. Особі, яка складала кваліфікаційний іспит, протягом трьох днів після здачі кваліфікаційного іспиту секретарем кваліфікаційної комісії видається витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії, підписаний головою та секретарем. Другий примірник витягу долучається до особової справи.

36. Рішення комісії може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату в місячний строк з дня вручення особі, яка складала кваліфікаційний іспит, витягу з протоколу засідання кваліфікаційної комісії.

37. Особові справи осіб, які складали кваліфікаційний іспит, та протоколи засідань кваліфікаційних комісій з відповідними матеріалами зберігаються відповідно в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

38. У разі порушення вимог цього Порядку представник Мін'юсту має право ініціювати перед кваліфікаційною комісією питання про зупинення проведення кваліфікаційного іспиту до усунення порушення. У разі неможливості усунення порушення, кваліфікаційна комісія зобов'язана припинити проведення цього іспиту.

У разі припинення проведення цього кваліфікаційного іспиту дата проведення наступного кваліфікаційного іспиту визначається кваліфікаційною комісією за погодженням з Міністерством юстиції.

(Порядок доповнено пунктом 38 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2007 р. N 733/5)

 

В. о. директора Департаменту нотаріату
та реєстрації адвокатських об'єднань

 
Т. І. Баранова

 

ОСОБОВА КАРТКА N __________

1. Прізвище _____________________________
ім'я ____________________________________
по батькові ______________________________
2. Громадянство України з _________________
________________________________________
________________________________________
5. Освіта ________________________________ 

3. Місце народження ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4. Дата народження ________________________ 

6. Сімейний стан __________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

7. Паспорт: серія ________ N _________________
 
Ким виданий ______________________________
 
__________________________________________
 
Дата видачі ________________________________ 

8. Домашня адреса, телефон ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 
Особистий підпис ___________________________

(Порядок доповнено додатком згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2008 р. N 445/5)

Опрос